Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Installatie-instructies

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Installatie-instructies
GNX™ 120/130
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
LET OP
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
Neem deze aandachtspunten in acht bij het kiezen van een
montagelocatie.
• De montagelocatie moet zich op of onder ooghoogte
bevinden voor optimaal zicht tijdens het besturen van het
vaartuig.
• Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het
gewicht van het toestel te dragen en het te beschermen
tegen overmatige trillingen of schokken.
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is
vermeld in de productspecificaties.
• Het gebied achter de montageplaats moet voldoende ruimte
bieden voor plaatsing en aansluiting van de kabels.
Het toestel bevestigen
1 Knip de sjabloon voor verzonken montage op maat en
2
3
4
5
6
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
controleer of deze past op de plaats waar u het
scheepsinstrument wilt bevestigen.
De sjabloon voor verzonken montage wordt meegeleverd in
de verpakking.
Bevestig de sjabloon op de gekozen montageplaats.
Zaag met een 44 mm (1 3/4 in.) gatenzaag of slijptol het gat
uit in het midden van de sjabloon.
Boor de 4,5 mm (3/16 in.) montagegaten.
Verwijder de rest van de sjabloon.
Plaats de draadstangen À in de achterkant van het
scheepsinstrument.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
®
• Ga naar http://www.garmin.com/support voor
supportinformatie voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
7 Installeer de meegeleverde pakking Á aan de achterkant van
Benodigd gereedschap
• Boormachine en boren
◦ 44 mm (1 3/4 in.) gatenzaag
◦ 4,5 mm (3/16 in.) boortje
• Watervaste kit (aanbevolen)
Het toestel plaatsen
het toestel.
Breng rond de pakking watervaste kit aan om lekkage achter
het dashboard te voorkomen (aanbevolen).
Plaats
het scheepsinstrument in de opening Â.
8
9 Draai het scheepsinstrument goed vast vanaf de achterkant
van het montageoppervlak door de meegeleverde
vleugelmoeren à op de draadstangen te draaien.
10 Sluit de NMEA 2000 netwerkkabel aan en leidt deze naar uw
NMEA 2000 backbone.
11 Klik de rand op zijn plaats.
®
Aandachtspunten bij de montage
KENNISGEVING
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
Het montageoppervlak moet vlak zijn, zodat het toestel niet
wordt beschadigd wanneer het is gemonteerd.
Februari 2015
Aandachtspunten bij de aansluiting
Het scheepsinstrument kan op voedings- en gegevensbronnen
worden aangesloten via een NMEA 2000 netwerk.
Hoewel het instrument NMEA 0183 gegevens niet rechtstreeks
kan ontvangen, kan het NMEA 0183 gegevens uit bronnen die
op een GNX 20 of GNX 21 toestel (afzonderlijk verkrijgbaar) in
hetzelfde NMEA 2000 netwerk zijn aangesloten, wel weergeven.
Het instrument kan ook gegevens van Nexus instrumenten en
sensors ontvangen via een GND™ 10 toestel (afzonderlijk
verkrijgbaar).
Gedrukt in Taiwan
®
®
190-01846-75_0A
Aandachtspunten bij de NMEA 2000 verbinding
KENNISGEVING
Als u beschikt over een bestaand NMEA 2000 netwerk op uw
boot, hoort dit reeds te zijn aangesloten op de voeding. Sluit de
NMEA 2000 voedingskabel niet op een bestaand NMEA 2000
netwerk aan omdat er slechts één voedingsbron mag worden
aangesloten op een NMEA 2000 netwerk.
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze
verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een
andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen
uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel
rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Het scheepsinstrument wordt verbonden met een NMEA 2000
netwerk op uw boot. Het NMEA 2000 netwerk voorziet het
scheepsinstrument van stroom en gegevens van NMEA 2000
toestellen, zoals een windsensor. Met de meegeleverde NMEA
2000 kabels en connectors kunt u het toestel verbinden met uw
bestaande NMEA 2000 netwerk of zo nodig een NMEA 2000
basisnetwerk opzetten.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, kunt u het beste het
hoofdstuk 'NMEA 2000 Network Fundamentals' van de
Technical Reference for NMEA 2000 Products lezen. Ga naar
www.garmin.com/manuals/GNX120 om de handleiding te
downloaden.
Toestel
Specificatie
Waarde
Schermgrootte (B×H)
207 x 116 mm (8,15 x 4,57 in.)
Gewicht
820 g (29 oz.)
Max. vermogen
0,5 W
Kompasveilige afstand 0 mm (0 in.)
Alle modellen Waterbestendigheid*
IEC 60529 IPX7
Temperatuurbereik
Van -15 tot 70°C (van 5 tot
158°F)
Materiaal
Polycarbonaat
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000 PGN informatie
Type
PGN
Beschrijving
Zenden en ontvangen 059392 ISO bevestiging
059904 ISO aanvraag
060928 ISO adresreservering
61184
Productinformatie
126208 NMEA: Opdracht, aanvraag en
bevestiging groepfunctie
126996 Productinformatie
Zenden
126464 PGN-lijst verzenden (groepfunctie)
Ontvangen
126992 Systeemtijd
127245 Roer
127250 Voorliggende koers van vaartuig
127488 Motorparameters: Snelle update
127489 Motorparameters: Dynamisch
127508 Batterijstatus
128259 Snelheid: Door het water
128267 Waterdiepte
129025 Positie: Snelle update
129026 COG en SOG: Snelle update
129029 GNSS positiegegevens
129283 Koersfout
129284 Navigatiegegevens
129285 Navigatieroute en via-puntinformatie
129539 GNSS-DOP
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
130306 Windgegevens
Beschrijving
130310 Omgevingsparameters
Windsensor
130311 Omgevingsparameters
Scheepsinstrument
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
NMEA 2000 netwerkkabel
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Specificaties
Toestel
Specificatie
Waarde
GNX 120
Afmetingen (B×H×D)
181 x 115 x 17 mm (7,13 x 4,53
x 0,7 in.)
Schermgrootte (B×H)
150 x 83 mm (5,9 x 3,27 in.)
Gewicht
380 g (13,4 oz.)
Max. vermogen
0,5 W
Kompasveilige afstand 0 mm (0 in.)
GNX 130
2
Afmetingen (B×H×D)
249 x 153 x 19 mm (9,8 x 6,02 x
0,75 in.)
130312 Temperatuur
130313 Vochtigheid
130314 Actuele druk
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GNX™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National Maritime Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising