Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Instrukcja instalacji (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Instrukcja instalacji (GNX Wind)
GNX™ Wind
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
®
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
Luty 2016
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Jeśli podłączasz to urządzenie do bezprzewodowego
czujnika, musisz zamontować je w miejscu, z którego będzie
mogło komunikować się z czujnikiem.
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.
Montowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia otworów prowadzących zalecane jest użycie
wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów
przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to
uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Zalecane
jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej.
1 Przytnij szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego
i upewnij się, że jego rozmiar jest dostosowany do miejsca,
w którym ma zostać zamontowany instrument morski.
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony w opakowaniu.
2 Zdejmij zewnętrzną warstwę z tylnej części samoprzylepnej
szablonu i przyklej szablon w miejscu, w którym planujesz
montaż instrumentu morskiego.
3 Chcąc wyciąć otwór narzędziem obrotowym zamiast piłą
walcową do wycinania otworów o średnicy 90 mm (3,5 cala),
przed rozpoczęciem wycinania powierzchni montażowej
należy skorzystać z wiertła o średnicy 10 mm (3/8 cala) w celu
wywiercenia otworu prowadzącego.
4 Korzystając z piły walcowej do wycinania otworów o średnicy
90 mm (3,5 cala) lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii
przerywanej oznaczonej na szablonie dla uchwytu do
montażu wpuszczanego.
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
6 Umieść instrument morski w wycięciu, aby mieć pewność, że
otwory montażowe na szablonie znajdują się we właściwych
miejscach.
7 Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione,
oznacz miejsca, w których powinny znajdować się otwory.
8 Wyjmij instrument morski z wycięcia.
9 Wywierć otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm (7/64 cala).
W przypadku montażu instrumentu morskiego na
powierzchni z włókna szklanego, należy użyć zgodnie
z instrukcjami wiertła z pogłębiaczem stożkowym.
10 Zdejmij resztę szablonu.
11 Umieść dołączoną uszczelkę na spodzie urządzenia i nałóż
środek uszczelniający do zastosowań morskich na jej
obwodzie, aby zapewnić ochronę przed przeciekami pod
spód deski rozdzielczej.
12 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
Wydrukowano na Tajwanie
190-02003-80_0A
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.
13 Umieść instrument morski w wycięciu.
14 Zamocuj pewnie instrument morski na powierzchni
montażowej, korzystając z dołączonych wkrętów.
W przypadku montażu instrumentu morskiego na
powierzchni z włókna szklanego, należy użyć zgodnie
z instrukcjami smaru przeciw zacieraniu się śrub.
15 Załóż ramkę À tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
Element Opis
Uwagi dotyczące podłączania
Instrument morski jest połączony ze źródłem zasilania i źródłem
danych za pośrednictwem sieci NMEA 2000 .
Chociaż instrument nie może bezpośrednio otrzymywać danych
NMEA 0183, może wyświetlać dane NMEA 0183 ze źródeł
podłączonych do urządzenia GNX 20 lub GNX 21 (do nabycia
osobno) znajdujących się w tej samej sieci NMEA 2000.
Instrument może również odbierać dane z instrumentów Nexus
i czujników za pośrednictwem urządzenia GND™ 10 (do nabycia
osobno).
®
®
®
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
Urządzenie morskie łączy się z istniejącą na łodzi siecią NMEA
2000. Sieć NMEA 2000 stanowi dla instrumentu morskiego
źródło zasilania i źródło danych z urządzeń NMEA 2000, takich
jak czujnik prędkości. Dostarczone przewody i złącza sieci
NMEA 2000 umożliwiają podłączenie urządzenia do istniejącej
sieci NMEA 2000 lub utworzenie prostej sieci NMEA 2000, jeśli
to konieczne.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać dodatkowe
informacje, odwiedź stronę www.garmin.com/manuals.
Przewodowy czujnik, np. czujnik wiatru lub prędkości łodzi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Instrument morski
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający NMEA 2000 (niedołączony do zestawu)
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary bez osłony przeciwsło- 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
necznej (wys. × szer. × gł.)
1,18 cala)
Wymiary z osłoną przeciwsłoneczną (wys. × szer. × gł.)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 cala)
Masa bez osłony przeciwsłonecznej
247 g (8,71 uncji)
Masa z osłoną przeciwsłoneczną
283 g (9,98 uncji)
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
209 mm (8,25 cala)
Materiał
Obudowa: W pełni uszczelniony
poliwęglan, wodoodporny według
normy IEC 60529 IPX7
Szklane wykończenie: Szkło
z powłoką antyrefleksyjną
Zużycie energii
Maks. 2,5 W
Maks. napięcie jednostki
32 V DC
Napięcie wejściowe NMEA
2000
9–16 V DC
Liczba LEN NMEA 2000
6 (300 mA przy 9 V DC)
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GNX™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji
National Marine Electronics Association.
®
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising