Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Εγχειρίδιο κατόχου (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Εγχειρίδιο κατόχου (GNX Wind)
GNX™ Wind
Εγχειρίδιο κατόχου
© 2016 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.
Η ονομασία Garmin , το λογότυπο Garmin και η ονομασία quatix αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.Η ονομασία GNX™
αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
®
®
Η ονομασία NMEA 2000 και το λογότυπο NMEA 2000 αποτελούν σήματα κατατεθέντα της National Marine Electronics Association.
®
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη χρήσης.............................................................. 1
Πλήκτρα ...................................................................................... 1
Οθόνη οργάνων .......................................................................... 1
Προβολή πληροφοριών αισθητήρων .......................................... 1
Ανεμολόγιο ............................................................................. 1
Λειτουργία πιλότου διεύθυνσης.................................... 2
Χρήση του πιλότου διεύθυνσης σε λειτουργία AWA ή TWA ....... 2
Χρήση του πιλότου διεύθυνσης σε λειτουργία BTW ή CTS ........ 2
Χρήση του πιλότου διεύθυνσης σε λειτουργία MEM ................... 2
Διαμόρφωση................................................................... 3
Αλλαγή μιας ρύθμισης διαμόρφωσης ......................................... 3
Προσαρμογή του αριθμού οθονών του οργάνου ........................ 3
Προσαρμογή μιας οθόνης του οργάνου ...................................... 3
Σύνδεση με συσκευή wearable της Garmin® ............................. 3
Μενού διαμόρφωσης .................................................................. 3
1.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DATA ........................................ 4
2.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσηςFILT ........................................... 4
3.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσηςUNIT .......................................... 4
4.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης SENS ....................................... 4
5.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης WEAR ...................................... 4
6.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης SYST ........................................ 4
Παράρτημα...................................................................... 4
Γλωσσάρι συντμήσεων ............................................................... 4
Ταχύτητα προσέγγισης .......................................................... 5
Ευρετήριο........................................................................ 6
Πίνακας περιεχομένων
i
Έναρξη χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.
Στοιχείο Περιγραφή
Â
Ã
Προβάλλει το πεδίο εφαρμογής του
ανεμολογίου, το οποίο αλλάζει όταν διαμορ­
φώνεται για ιστιοπλοΐα με όρτσα πορεία
(Ανεμολόγιο για πορεία όρτσα, σελίδα 1).
Πεδίο
δεδομένων
κάτω μέρους
Οθόνη οργάνων: προβάλλει πληροφορίες
ταχύτητας αισθητήρων (Προσαρμογή μιας
οθόνης του οργάνου, σελίδα 3).
Οθόνη μενού: προβάλλει το όνομα της
κατηγορίας μενού ή το όνομα και την τιμή
του στοιχείου του υπομενού.
Πλήκτρα
Τα πλήκτρα σε αυτό το όργανο σάς επιτρέπουν να μετακινείστε
στις οθόνες δεδομένων, να πλοηγείστε σε μενού και να
ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη συσκευή. Οι λειτουργίες
των πλήκτρων εξαρτώνται από την οθόνη της συσκευής που
προβάλλεται.
Πλήκτρο Λειτουργία
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το όργανο.
Πατήστε για να αλλάξετε το επίπεδο οπίσθιου φωτισμού.
Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το όργανο.
Πατήστε για να μετακινηθείτε στις οθόνες οργάνων και στα
στοιχεία μενού.
Πατήστε για να προσαρμόσετε τις τιμές ρυθμίσεων του
υπομενού.
Πατήστε για να μπείτε στο μενού κατά την προβολή μιας
οθόνης οργάνων.
Πατήστε για να μπείτε σε ένα υπομενού κατά την προβολή
ενός στοιχείου του μενού.
Πατήστε για να επιλέξετε την τιμή προς ρύθμιση κατά την
προβολή ενός υπομενού.
Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση μετά την
προσαρμογή της τιμής σε ένα υπομενού.
Πατήστε παρατεταμένα για να μπείτε σε λειτουργία πιλότου
διεύθυνσης (Λειτουργία πιλότου διεύθυνσης, σελίδα 2).
Πατήστε για να επιστρέψετε στις οθόνες οργάνων κατά την
προβολή του μενού.
Πατήστε για να επιστρέψετε στο μενού κατά την προβολή
ενός υπομενού.
Πατήστε για να ακυρώσετε μια ρύθμιση κατά την
προσαρμογή της τιμής σε ένα υπομενού.
Σημειώσεις
Διάστημα
ανεμολογίου
Προβολή πληροφοριών αισθητήρων
Το όργανο προβάλλει πληροφορίες αισθητήρων,
χρησιμοποιώντας έως και τέσσερις οθόνες οργάνων. Μπορείτε
να προσαρμόσετε τον αριθμό οθονών οργάνων (Προσαρμογή
του αριθμού οθονών του οργάνου, σελίδα 3), καθώς και να
προσαρμόσετε τα δεδομένα που προβάλλονται σε κάθε οθόνη
οργάνων (Προσαρμογή μιας οθόνης του οργάνου, σελίδα 3).
1 Όταν προβάλλεται το MENU ή κάποιο SUBMENU, πατήστε
επανειλημμένα
μέχρι να προβληθεί μια οθόνη οργάνων.
2 Πατήστε και για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες οθόνες
οργάνων.
Ανεμολόγιο
Το ανεμολόγιο προβάλλει μια οπτική αναπαράσταση της γωνίας
ή της κατεύθυνσης του ανέμου που παρέχει ο συνδεδεμένος
αισθητήρας ανέμου.
Μπορείτε να διαμορφώσετε το ανεμολόγιο για την προβολή
τριών τύπων πληροφοριών ανέμου σε μια οθόνη οργάνων:
• Τόσο τη γωνία πραγματικού όσο και τη γωνία φαινόμενου
ανέμου την ίδια στιγμή
• Μια εστιασμένη προβολή για ιστιοπλοΐα με πορεία όρτσα
• Την κατεύθυνση του πραγματικού ανέμου
Ανεμολόγιο πραγματικού και φαινόμενου ανέμου
Όταν το κέντρο του ανεμολογίου είναι κενό, το ανεμολόγιο
προβάλλει τόσο τη γωνία του πραγματικού όσο και τη γωνία του
φαινόμενου ανέμου, χρησιμοποιώντας δύο τύπους βελόνας.
Οθόνη οργάνων
Στοιχείο Περιγραφή
À
Á
Πεδίο
δεδομένων
πάνω μέρους
Ανεμολόγιο
Έναρξη χρήσης
Σημειώσεις
Οθόνη οργάνων: προβάλλει την αριθμητική
γωνία του ανέμου ή πληροφορίες
κατεύθυνσης (Προσαρμογή μιας οθόνης του
οργάνου, σελίδα 3).
Οθόνη μενού: προβάλλει τη δεκαδική τιμή
της κατηγορίας μενού και το στοιχείο του
υπομενού.
Προβάλλει την κατεύθυνση του ανέμου ή
πληροφορίες γωνίας στο διάγραμμα του
σκάφους. (Ανεμολόγιο, σελίδα 1)
À
Á
Σκιασμένη βελόνα: η γωνία του φαινόμενου ανέμου (AWA)
Μονή βελόνα: η γωνία του πραγματικού ανέμου (TWA)
Ανεμολόγιο για πορεία όρτσα
Όταν εμφανίζεται το CH στο κέντρο του ανεμολογίου, το
ανεμολόγιο προβάλλει τις γωνίες τόσο του πραγματικού όσο και
του φαινόμενου ανέμου σε ένα εστιασμένο τμήμα για ιστιοπλοΐα
με πορεία όρτσα.
1
À
Á
Â
Ã
CH: το ανεμολόγιο εστιάζει για ιστιοπλοΐα με πορεία όρτσα.
Σκιασμένη βελόνα: η γωνία του φαινόμενου ανέμου (AWA)
Μονή βελόνα: η γωνία του πραγματικού ανέμου (TWA)
Κλίμακα ανεμολογίου: το εύρος της εστιασμένης περιοχής, η οποία
προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με την κατεύθυνση του
σκάφους.
Ανεμολόγιο κατεύθυνσης ανέμου
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη TWD στο κέντρο του ανεμολογίου, το
ανεμολόγιο προβάλλει την κατεύθυνση του πραγματικού
ανέμου, χρησιμοποιώντας δύο τύπους βελόνας.
À
Á
Â
Χρήση του πιλότου διεύθυνσης σε
λειτουργία BTW ή CTS
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης
σε λειτουργία BTW, πρέπει να συνδέσετε το όργανο με μια
συσκευή GPS μέσω του δικτύου NMEA 2000.
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης
σε λειτουργία CTS, πρέπει να συνδέσετε το όργανο με μια
συσκευή GPS, έναν αισθητήρα κατεύθυνσης και έναν αισθητήρα
ταχύτητας μέσω του δικτύου NMEA 2000.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όργανο ως βοήθημα πλεύσης
προς ένα σημείο μιας συνδεδεμένης συσκευής GPS.
1 Ξεκινήστε την πλοήγηση προς έναν προορισμό της
συνδεδεμένης συσκευής GPS.
2 Από μια οθόνη του οργάνου, πατήστε παρατεταμένα .
Το όργανο τίθεται σε λειτουργία πιλότου διεύθυνσης.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν εμφανίζεται η ένδειξη BTW ή CTS, προχωρήστε στο
βήμα 5.
• Αν εμφανίζεται κάποια άλλη ένδειξη πέραν της ένδειξης
BTW ή της ένδειξης CTS, πατήστε παρατεταμένα
μέχρι
να αρχίσει το κείμενο να αναβοσβήνει.
4 Πατήστε ή για να επιλέξετε BTW ή CTS και πατήστε .
5 Διευθύνετε το σκάφος διατηρώντας τη βελόνα ευθεία
μπροστά.
TWD: το ανεμολόγιο προβάλλει την κατεύθυνση του πραγματικού
ανέμου.
Μονή βελόνα: η κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο άνεμος.
Διπλή βελόνα: η κατεύθυνση προς την οποία κατευθύνεται ο
άνεμος.
Λειτουργία πιλότου διεύθυνσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όργανο ναυσιπλοΐας ως
βοήθεια διεύθυνσης του σκάφους, χρησιμοποιώντας μια
συγκεκριμένη γωνία ανέμου ή πληροφορίες που λαμβάνονται
από συνδεδεμένους αισθητήρες και από μια συσκευή GPS.
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όργανο ναυσιπλοΐας
κατά την αναστροφή.
Χρήση του πιλότου διεύθυνσης σε
λειτουργία MEM
Χρήση του πιλότου διεύθυνσης σε
λειτουργία AWA ή TWA
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης
σε λειτουργία AWA, πρέπει να συνδέσετε το όργανο με έναν
αισθητήρα ανέμου, ασύρματα ή μέσω του δικτύου NMEA 2000 .
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης
σε λειτουργία TWA, πρέπει να συνδέσετε το όργανο με έναν
αισθητήρα ανέμου, ασύρματα ή μέσω του δικτύου NMEA 2000
και πρέπει να το συνδέσετε με έναν αισθητήρα ταχύτητας ή μια
συσκευή GPS μέσω του δικτύου NMEA 2000.
Για να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης σε λειτουργία
AWA, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το όργανο με έναν
αισθητήρα ανέμου μέσω του δικτύου NMEA 2000.
Για να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης σε λειτουργία
TWA, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το όργανο με έναν αισθητήρα
ανέμου μέσω του δικτύου NMEA 2000 και με έναν αισθητήρα
ταχύτητας ή μια συσκευή GPS μέσω του δικτύου NMEA 2000.
®
2
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη τιμή γωνίας
ανέμου και να χρησιμοποιείτε το όργανο ως οδηγό πλεύσης
κατά την ιστιοπλοΐα.
1 Από μια οθόνη του οργάνου, πατήστε παρατεταμένα .
Το όργανο τίθεται σε λειτουργία πιλότου διεύθυνσης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν εμφανίζεται η ένδειξη AWA ή TWA, προχωρήστε στο
βήμα 4.
• Αν εμφανίζεται κάποια άλλη ένδειξη πέραν της ένδειξης
AWA ή της ένδειξης TWA, πατήστε παρατεταμένα
μέχρι να αρχίσει το κείμενο να αναβοσβήνει.
3 Πατήστε ή για να επιλέξετε AWA ή TWA και πατήστε
.
4 Πατήστε ή για να πληκτρολογήσετε μια αριθμητική τιμή
για τη γωνία ανέμου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη
διεύθυνση.
για επιβεβαίωση της γωνίας ανέμου.
5 Πατήστε
6 Διευθύνετε το σκάφος διατηρώντας τη βελόνα ευθεία
μπροστά.
Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον πιλότο διεύθυνσης
σε λειτουργία MEM, πρέπει να συνδέσετε το όργανο με έναν
αισθητήρα κατεύθυνσης μέσω του δικτύου NMEA 2000.
Το όργανο ναυσιπλοΐας μπορεί να σας βοηθήσει κατά την
αναστροφή, με τη χρήση αποθηκευμένων γωνιών αναστροφής
από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
1 Από μια οθόνη του οργάνου, πατήστε παρατεταμένα .
Το όργανο τίθεται σε λειτουργία πιλότου διεύθυνσης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν εμφανίζεται η ένδειξη MEM, προχωρήστε στο βήμα 4.
• Αν εμφανίζεται κάποια άλλη ένδειξη πέραν της ένδειξης
MEM, πατήστε παρατεταμένα
μέχρι να αρχίσει το
κείμενο να αναβοσβήνει.
3 Πατήστε ή για να επιλέξετε MEM και πατήστε .
4 Ξεκινήστε την αναστροφή από τα αριστερά ή τα δεξιά.
Λειτουργία πιλότου διεύθυνσης
5 Αφού πραγματοποιήσετε την πρώτη ζυγοστάθμιση, πατήστε
για να αποθηκεύσετε την τιμή κατεύθυνσης ως MEM1.
6 Συνεχίστε την αναστροφή.
7 Αφού πραγματοποιήσετε τη δεύτερη ζυγοστάθμιση, πατήστε
για να αποθηκεύσετε την τιμή κατεύθυνσης ως MEM2.
8 Συνεχίστε την αναστροφή, ενώ παρακολουθείτε τη βελόνα.
Όταν η βελόνα απομακρυνθεί από το κέντρο, τότε
υποδεικνύει το χρόνο για τον επόμενο ελιγμό αναστροφής.
Οι τιμές MEM1 και MEM2 αλλάζουν αυτόματα κατά την
αναστροφή.
Διαμόρφωση
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις οθόνες και τις ρυθμίσεις του
οργάνου χρησιμοποιώντας το μενού διαμόρφωσης.
Υπάρχουν δύο επίπεδα στο μενού διαμόρφωσης, τα οποία
υποδεικνύονται με τη δεκαδική τιμή που εμφανίζεται στην επάνω
αριστερή πλευρά της οθόνης, όταν πατάτε .
À
Η τιμή που βρίσκεται αριστερά από την υποδιαστολή υποδεικνύει
την κατηγορία του κύριου μενού.
Á
Η τιμή που βρίσκεται δεξιά από την υποδιαστολή υποδεικνύει το
στοιχείο του υπομενού εντός της κατηγορίας του κύριου μενού.
Â
Ã
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη MENU, μπορείτε να πατήσετε
ή
για να μετακινηθείτε στις κατηγορίες του κύριου μενού.
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη SUBMENU, μπορείτε να πατήσετε
για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του υπομενού εντός της
κατηγορίας του κύριου μενού.
Αλλαγή μιας ρύθμισης διαμόρφωσης
πατήστε
.
ή για να επιλέξετε μια κατηγορία SUBMENU
και πατήστε .
Η τιμή της κατηγορίας που έχει επιλεγεί αναβοσβήνει.
4 Πατήστε ή για να προσαρμόσετε την τιμή και πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τη νέα τιμή και να
επιστρέψετε στην κατηγορία SUBMENU.
• Πατήστε
για να ακυρώσετε όλες τις αλλαγές και να
επιστρέψτε στην κατηγορία SUBMENU.
Η τιμή της κατηγορίας που έχει επιλεγεί παύει να
αναβοσβήνει.
δύο φορές για να επιστρέψετε στις οθόνες του
6 Πατήστε
οργάνου.
3 Πατήστε
Προσαρμογή του αριθμού οθονών του
οργάνου
Μπορείτε να προσαρμόσετε το πολύ τέσσερις οθόνες του
οργάνου.
Διαμόρφωση
Από μια οθόνη του οργάνου, πατήστε παρατεταμένα .
Πατήστε ή για να επιλέξετε SYST και πατήστε .
Πατήστε ή για να επιλέξετε PGES και πατήστε .
Πατήστε ή για να επιλέξετε τον αριθμό οθονών του
οργάνου (1 έως 4) και πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τη
ρύθμιση.
δύο φορές για να επιστρέψετε στις οθόνες του
5 Πατήστε
οργάνου.
Προσαρμογή μιας οθόνης του οργάνου
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που προβάλλονται
στις τρεις κύριες περιοχές κάθε οθόνης του οργάνου.
1 Σε μία οθόνη του οργάνου, πατήστε ή για να επιλέξετε
μια οθόνη του οργάνου για προσαρμογή.
2 Πατήστε το .
για να επιλέξετε DATA.
3 Πατήστε
4 Πατήστε ή για να ορίσετε μια επιλογή:
• Επιλέξτε SUBMENU 1.1 για να αλλάξετε την κάτω
αριστερή τιμή (ταχύτητα).
• Επιλέξτε SUBMENU 1.2 για να αλλάξετε την επάνω
αριστερή τιμή (κατεύθυνση).
• Επιλέξτε SUBMENU 1.3 για να αλλάξετε τη λειτουργία του
ανεμολογίου.
5 Πατήστε το .
6 Πατήστε ή για να αλλάξετε την τιμή.
για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.
7 Πατήστε
8 Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για κάθε τιμή ή λειτουργία
που χρειάζεται να αλλάξετε στην τρέχουσα οθόνη του
οργάνου.
δύο φορές για να επιστρέψετε στις οθόνες του
9 Πατήστε
οργάνου.
Σύνδεση με συσκευή wearable της Garmin
®
ή
Το όνομα της κατηγορίας του κύριου μενού ή του στοιχείου του
υπομενού.
1 Από μια οθόνη του οργάνου, πατήστε παρατεταμένα .
2 Πατήστε ή για να επιλέξετε μια κατηγορία MENU και
1
2
3
4
Η συμβατή συσκευή wearable της Garmin επικοινωνεί με το
όργανο μέσω της εφαρμογής Boat Data Garmin Connect IQ™.
Αν η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στη
συσκευή wearable, πρέπει να την κατεβάσετε από το κατάστημα
Garmin Connect IQ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της
συσκευής wearable της Garmin για περισσότερες πληροφορίες
σχετικές με τις εφαρμογές Connect IQ.
Μπορείτε να συνδεθείτε με μια συμβατή συσκευή wearable της
Garmin, όπως το quatix 5, για προβολή πληροφοριών ανέμου
από το όργανο.
1 Από μια οθόνη του οργάνου, πατήστε παρατεταμένα .
2 Πατήστε ή για να επιλέξετε WEAR και μετά πατήστε .
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν η λειτουργία ENBL έχει ρυθμιστεί στην ένδειξη OFF,
πατήστε , ή για να επιλέξετε την ένδειξη ON και
μετά πατήστε .
• Αν η λειτουργία ENBL έχει ρυθμιστεί στην ένδειξη ON,
συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
4 Πατήστε ή για να επιλέξετε CONN και μετά πατήστε .
Η ένδειξη ADD εμφανίζεται στην οθόνη.
5 Ανοίξτε την εφαρμογή Boat Data στη συμβατή συσκευή
wearable της Garmin για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση με το
όργανο.
®
Μενού διαμόρφωσης
Αυτή η ενότητα παρέχει λεπτομέρειες για τα στοιχεία στο μενού
διαμόρφωσης, τα οποία οργανώνονται με δεκαδικές τιμές μενού
και υπομενού.
3
1.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης DATA
1.1 Διαμόρφωση πεδίου δεδομένων κάτω μέρους: Αλλάζει
τον τύπο ταχύτητας στην τρέχουσα σελίδα του οργάνου.
1.2 Διαμόρφωση πεδίου δεδομένων πάνω μέρους: Αλλάζει
τον τύπο κατεύθυνσης ή γωνίας ανέμου στην τρέχουσα
σελίδα του οργάνου.
1.3 Διαμόρφωση ανεμολογίου: Αλλάζει τη λειτουργία του
ανεμολογίου στην τρέχουσα σελίδα του οργάνου.
2.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσηςFILT
Στο μενού διαμόρφωσης φίλτρου, μπορείτε να προσαρμόσετε τη
διαλογή των δεδομένων που λαμβάνονται από τον αισθητήρα,
πριν την προβολή τους σε κάθε κατηγορία δεδομένων (2.1 έως
2.9).
Όσο πιο υψηλά ρυθμίσετε το ρυθμό ενημέρωσης (0 έως 9) για
κάθε κατηγορία δεδομένων, τόσο μεγαλύτερη διαλογή
δεδομένων γίνεται για την απομάκρυνση των πιο ακραίων
ενδείξεων. Για παράδειγμα, η ρύθμιση υψηλότερου φίλτρου για
το TWS ενδέχεται να παρέχει μια πιο σταθερή ένδειξη ταχύτητας
ανέμου σε συνθήκες ριπών ανέμου.
Το γλωσσάρι καθορίζει τις συντμήσεις των τύπων δεδομένων
που χρησιμοποιούνται σε αυτό το μενού (Γλωσσάρι
συντμήσεων, σελίδα 4).
3.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσηςUNIT
3.1 WIND: Αλλάζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται
για την ταχύτητα του ανέμου.
3.2 BSP: Αλλάζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται
για την ταχύτητα του σκάφους.
4.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης SENS
4.1 WIND: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα δεδομένα από το
συνδεδεμένο ασύρματο αισθητήρα ανέμου. Όταν η επιλογή
αυτή είναι απενεργοποιημένη, τα δεδομένα από το
συνδεδεμένο ασύρματο αισθητήρα ανέμου δεν μεταδίδονται
στο δίκτυο NMEA 2000.
4.2 ANGL: Προσαρμόζει τη γωνία του αισθητήρα ανέμου ώστε
να ευθυγραμμίζεται με την πλώρη του σκάφους.
4.3 RSSI: Προβάλλει την ισχύ του σήματος ανάμεσα στο όργανο
και τον ασύρματο αισθητήρα ανέμου.
4.4 BSP%: Προσαρμόζει το καλιμπράρισμα των πληροφοριών
ταχύτητας του σκάφους που προβάλλονται στο όργανο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η προσαρμογή επηρεάζει μόνο τον τρόπο
προβολής των πληροφοριών στο όργανο ναυσιπλοΐας. Άλλες
συσκευές που χρησιμοποιούν πληροφορίες ταχύτητας από
το δίκτυο NMEA 2000 πρέπει να καλιμπράρονται ξεχωριστά,
αν χρειαστεί.
5.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης WEAR
5.1 ENBL: Ενεργοποιεί τη σύνδεση με συμβατή συσκευή
wearable της Garmin.
5.2 CONN: Ξεκινά μια διαδικασία σύνδεσης με συμβατή
συσκευή wearable της Garmin.
6.0 Ρυθμίσεις διαμόρφωσης SYST
6.1 LGHT: Προσαρμόζει το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού σε
μια κλίμακα από το 0 έως το 100%.
6.2 COLR: Ρυθμίζει το χρώμα της οθόνης του οργάνου.
Οι ρυθμίσεις C00 έως C06 είναι τα προσαρμοσμένα χρώματα
που είναι διαθέσιμα τοπικά στο όργανο ναυσιπλοΐας.
Η ρύθμιση C07 είναι μια ρύθμιση προσαρμοσμένου
χρώματος που ελέγχεται από άλλα όργανα στο δίκτυο NMEA
2000.
6.3 BEEP: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους ήχους που
ακούγονται κατά το πάτημα των πλήκτρων.
6.4 POWR: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο
ενεργοποίησης του οργάνου.
4
Η επιλογή AuT ενεργοποιεί αυτόματα το όργανο, όταν
ενεργοποιείται το δίκτυο NMEA 2000.
Η επιλογή OFF απενεργοποιεί αυτόματα το όργανο, όταν
απενεργοποιείται το δίκτυο NMEA 2000. Το όργανο πρέπει
να ενεργοποιείται πατώντας το .
6.5 PGES: Ορίζει τον αριθμό σελίδων του οργάνου.
6.6 SCRL: Ορίζει και προσαρμόζει τις οθόνες του οργάνου για
αυτόματη κύλιση. Η τιμή που ορίζετε (0 έως 9) αναπαριστά
τον αριθμό δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε εναλλαγή
οθόνης.
Αν ορίσετε την τιμή στο 0, τότε απενεργοποιείται η κύλιση.
6.7 DFLT: Επαναφέρει το όργανο ναυσιπλοΐας στις
εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
6.8 VRSN: Προβάλλει την έκδοση του εγκατεστημένου
λογισμικού.
Παράρτημα
Γλωσσάρι συντμήσεων
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί συντμήσεις σε πολλές οθόνες, για
την υπόδειξη του μενού, της ρύθμισης ή του τύπου των
δεδομένων που εμφανίζονται.
ALOG: (Αναλογικό υπομενού) Το υπομενού φίλτρου που
προσαρμόζει το ρυθμό διαλογής για δεδομένα ανέμου στο
ανεμολόγιο.
ANGL: (Υπομενού γωνίας) Το υπομενού αισθητήρα που
προσαρμόζει την αντιστάθμιση γωνίας ανέμου για τα
δεδομένα που προέρχονται από τον αισθητήρα ανέμου.
APP: (Γωνία φαινόμενου ανέμου) Προβάλλεται στο πεδίο
δεδομένων που βρίσκεται επάνω αριστερά. Η γωνία ανέμου
κατά τη μέτρηση σε σχέση με την πλώρη του σκάφους.
AWA: (Γωνία φαινόμενου ανέμου) Η γωνία ανέμου κατά τη
μέτρηση σε σχέση με την πλώρη του σκάφους.
AWS: (Ταχύτητα φαινόμενου ανέμου) Η ταχύτητα του ανέμου
που μετρήθηκε.
BEEP: (Υπομενού ηχητικού σήματος) Το υπομενού του
συστήματος που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους ήχους
που ακούγονται κατά το πάτημα των πλήκτρων.
BSP: (Ταχύτητα σκάφους) Η ταχύτητα του σκάφους σε σχέση με
το νερό.
BSP%: (Υπομενού της ταχύτητας σκάφους) Το υπομενού
αισθητήρα για την προσαρμογή δεδομένων ταχύτητας που
προβάλλονται από έναν συνδεδεμένο αισθητήρα ταχύτητας.
BTW: (Διόπτευση σημείου) Η κατεύθυνση πορείας προς ένα
σημείο προορισμού.
COLR: (Υπομενού χρώματος) Το υπομενού του συστήματος
που αλλάζει το χρώμα της οθόνης του οργάνου.
CTS: (Πορεία πλεύσης) Ο υπολογισμός της πορείας προς έναν
προορισμό, αντισταθμίζοντας την κίνηση.
DATA: (Μενού δεδομένων) Η κατηγορία του μενού που περιέχει
στοιχεία διαμόρφωσης σελίδων του οργάνου.
FILT: (Μενού φίλτρου) Η κατηγορία του μενού που περιέχει
στοιχεία διαμόρφωσης φίλτρου δεδομένων.
LGHT: (Οπίσθιος φωτισμός) Το υπομενού του συστήματος που
προσαρμόζει το επίπεδο φωτεινότητας του οπίσθιου
φωτισμού.
MEM: (Μνήμη: MEM1 και MEM2) Αποθηκευμένες τιμές για
αριστερή και δεξιά κατεύθυνση, που χρησιμοποιούνται κατά
την αναστροφή σε λειτουργία πιλότου διεύθυνσης.
PGES: (Υπομενού σελίδων) Το υπομενού του συστήματος που
διαμορφώνει τον αριθμό εμφανιζόμενων οθονών του
οργάνου.
Παράρτημα
POWR: (Υπομενού λειτουργίας) Το υπομενού του συστήματος
που ενεργοποιεί την αυτόματη ενεργοποίηση.
RSSI: (Υπομενού ισχύος σήματος) Το υπομενού του αισθητήρα
που προβάλλει την ισχύ του σήματος ανάμεσα στο όργανο
και τον ασύρματο αισθητήρα ανέμου.
SENS: (Μενού αισθητήρα) Η κατηγορία του μενού που περιέχει
στοιχεία διαμόρφωσης αισθητήρα.
STR: (Υπομενού πλεύσης) Το υπομενού φίλτρου που
προσαρμόζει το ρυθμό ενημέρωσης για τον οδηγό πλεύσης.
SYST: (Μενού συστήματος) Η κατηγορία του μενού που
περιέχει στοιχεία διαμόρφωσης του συστήματος.
TRU: (Γωνία πραγματικού ανέμου) Προβάλλεται στο πεδίο
δεδομένων που βρίσκεται επάνω αριστερά. Η γωνία του
ανέμου, αντισταθμισμένη από την ταχύτητα πρόσω του
σκάφους.
TWA: (Γωνία πραγματικού ανέμου) Η γωνία του ανέμου,
αντισταθμισμένη από την ταχύτητα πρόσω του σκάφους.
TWD: (Κατεύθυνση πραγματικού ανέμου) Η πραγματική
διεύθυνση του ανέμου σε σχέση με το Βορρά.
TWS: (Ταχύτητα πραγματικού ανέμου) Η ταχύτητα του ανέμου,
αντισταθμισμένη από την ταχύτητα πρόσω του σκάφους.
VMG: (Ταχύτητα προσέγγισης) Δείτε Ταχύτητα προσέγγισης,
σελίδα 5.
WIND: (Υπομενού ανέμου) Το υπομενού μονάδων που
προσαρμόζει τις μονάδες μέτρησης για την παρουσίαση της
ταχύτητας του ανέμου.
WXDR: (Υπομενού αισθητηρίου ανέμου) Το υπομενού
αισθητήρα που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί δεδομένα από
το συνδεδεμένο αισθητήρα ανέμου.
Ταχύτητα προσέγγισης
Η ταχύτητα προσέγγισης (VMG) είναι η ταχύτητα προς ή από
τον άνεμο.Η VMG υπολογίζεται με τη χρήση των δεδομένων
ταχύτητας του σκάφους από τους αισθητήρες στο δίκτυο NMEA
2000.
À
Á
Â
Κατεύθυνση ανέμου
VMG
Ταχύτητα σκάφους
Παράρτημα
5
Ευρετήριο
Δ
δεδομένα 3
δεδομένα οργάνων 1
διαμόρφωση 3, 4
Ε
εικονίδια 1
Ο
οθόνη 1
Π
πεδία δεδομένων 4
πλήκτρα 1
πληκτρολόγιο 1
Ρ
ρολόι 3
ρυθμίσεις 3, 4
Σ
σελίδες 3
Συσκευές ANT 3
6
Ευρετήριο
support.garmin.com
Ιούνιος 2018
190-02003-47_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising