Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Pokyny pro instalaci (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Pokyny pro instalaci (GNX Wind)
GNX™ Wind
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
®
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
OZNÁMENÍ
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám. Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu. Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo může za provozních podmínek způsobit
poruchu zařízení. Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.
Montážní povrch musí být rovný, aby nedošlo při montáži
k poškození zařízení.
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.
• Montážní plocha musí být dostatečně pevná, aby udržela
hmotnost přístroje a chránila přístroj před nadměrnými
vibracemi nebo nárazy.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
Únor 2016
• V případě připojení tohoto zařízení k bezdrátovému snímači
je nutné instalovat jej na místo, ze kterého bude moci
navázat spojení s bezdrátovým snímačem.
• Prostor za montážní plochou musí poskytovat prostor pro
vedení a připojení kabelů.
Instalace zařízení
OZNÁMENÍ
Pokud montujete zařízení do skelné vaty, doporučuje se při
vrtání zkušebních otvorů použít záhlubník a vyvrtat válcové
zahloubení pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To
pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při
utahování šroubů.
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout. Před montáží šroubů se
doporučuje aplikace protizasekávacího lubrikantu.
Dodanou šablonu a instalační materiál lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky.
1 Ořízněte šablonu pro zapuštěnou montáž a ujistěte se, že se
vejde na místo, na které chcete námořní přístroj namontovat.
Šablona pro zapuštěnou montáž je součástí balení produktu.
2 Sejměte vrstvu z lepicí plochy na zadní straně šablony a
přilepte ji na místo, kam chcete námořní přístroj namontovat.
3 Chcete-li raději vyříznout otvor rotačním nástrojem namísto
90mm (3,5palcové) pily na otvory, začněte řezání montážní
plochy vyvrtáním pilotního otvoru 10mm (3/8palcovým)
vrtákem.
4 Pomocí rotačního nástroje nebo 90mm (3,5palcové) pily na
otvory vyřízněte montážní plochu po straně přerušované čáry
označené na šabloně pro zapuštěnou montáž.
5 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
Vložte
námořní přístroj do výřezu a ověřte si, zda se
6
montážní otvory na šabloně nacházejí na správných místech.
7 Pokud montážní otvory nejsou správné, označte správná
místa pro montážní otvory.
8 Vyjměte námořní přístroj z výřezu.
9 Vyvrtejte 2,8mm (7/64palcové) vodicí otvory.
Pokud námořní přístroj montujete do laminátu, použijte
trochu zahloubení, jak je uvedeno v upozornění.
10 Vyjměte zbytek šablony.
11 Umístěte těsnění, které je součástí balení, na zadní stranu
zařízení a aplikujte okolo něj tmel na lodě, abyste zabránili
prosakování do palubní desky.
12 Pokud po montáži nebudete mít přístup k zadní straně
zařízení, připojte k zařízení všechny potřebné kabely ještě
před vložením zařízení do výřezu.
POZNÁMKA: Abyste zabránili korozi kovových kontaktů,
zakryjte nepoužité konektory připojenými ochrannými
krytkami.
13 Vložte námořní přístroj do výřezu.
14 Bezpečně upevněte námořní přístroj na montážní ploše
pomocí dodaných šroubů.
Pokud námořní přístroj montujete do laminátu, použijte
trochu protizadíracího lubrikantu, jak je uvedeno
v upozornění.
15 Zaklapněte rámeček À na místo.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-02003-81_0A
Položka Popis
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
Æ
Ç
È
Konektor typu T NMEA 2000
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
Technické údaje
Co je třeba vzít v úvahu při připojování
Námořní přístroj se připojuje ke zdrojům napájení a dat
prostřednictvím sítě NMEA 2000 .
Ačkoliv přístroj přímo neumožňuje přijímat NMEA 0183 data,
umožňuje zobrazování NMEA 0183 dat ze zdrojů připojených
k zařízením GNX 20 nebo GNX 21 (prodávají se samostatně) na
stejné NMEA 2000 síti.
Přístroj též umožňuje přijímat data ze zařízení a snímačů
Nexus pomocí zařízení GND™ 10 (prodáváno samostatně).
®
®
Technické údaje
Měření
Rozměry bez sluneční clony
(V׊×H)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 palce)
Rozměry se sluneční clonou
(V׊×H)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 palce)
Hmotnost bez sluneční clony 247 g (8,71 unce)
Hmotnost se sluneční clonou 283 g (9,98 unce)
Rozsah teplot
Od -15 ° do 70 °C (od 5 ° do 158 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
209 mm (8,25 palce)
Materiál
Pouzdro: Plně utěsněný polykarbonát,
odolný proti vodě dle standardů IEC
60529 IPX7
Objektiv: Sklo s úpravou proti oslnění
Příkon
Maximálně 2,5 W
Maximální napětí jednotky
32 V DC
Vstupní napětí NMEA 2000
9 – 16 V stejnosměrné
Číslo ekvivalentního zatížení
(LEN) NMEA 2000
6 (300 mA při 9 V stejnosměrné)
®
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000
Námořní přístroj se připojuje k síti NMEA 2000 na vaší lodi. Síť
NMEA 2000 zajišťuje námořnímu přístroji napájení a data ze
zařízení NMEA 2000, jako je například snímač rychlosti.
Obsažené kabely a konektory sítě NMEA 2000 umožňují připojit
zařízení je stávající síti NMEA 2000 nebo v případě potřeby
vytvořit základní síť NMEA 2000.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o
síti“ v části Technické reference produktů NMEA 2000. Chcete-li
si stáhnout reference, navštivte stránku www.garmin.com
/manuals.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GNX™ je ochranná
známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní značky asociace National
Marine Electronics Association.
®
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kabelový snímač, například snímač rychlosti větru nebo lodi.
Námořní přístroj
Spínač zapalování nebo sériový spínač
Napájecí kabel NMEA 2000 (není součástí balení)
Kabel s vývody NMEA 2000
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising