Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Installationsvejledning (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Installationsvejledning (GNX Wind)
GNX™ Wind
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
®
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke
beskadiges, når den monteres.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
Februar 2016
• Hvis du slutter denne enhed til en trådløs sensor, skal du
installere den på et sted, hvor den kan kommunikere med
den trådløse sensor.
• Området bag monteringsoverfladen skal give plads til føring
og tilslutning af kablerne.
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et rustfrit ikkelimende smøremiddel, før de monteres.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.
1 Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan
være på det sted, hvor du planlægger at montere
navigeringsudstyret.
Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken.
2 Fjern beklædningen fra det selvklæbende område på
bagsiden af skabelonen, og klæb den fast på det sted, hvor
du planlægger at montere navigeringsudstyret.
3 Hvis du planlægger at skære hullet med en rundsav i stedet
for en 90 mm (3,5 tommer) hulsav, skal du bruge et 10 mm
(3/8 tommer) borehoved til at lave et forboringshul, før du
begynder at save i monteringsoverfladen.
4 Brug en 90 mm (3,5 tommer) hulsav eller rundsav til skære
monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er
tegnet på skabelonen.
5 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
Placer
navigeringsudstyret i det udskårne hul for at
6
kontrollere, at de fire monteringshuller på skabelonen er
placeret korrekt.
7 Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for monteringshullerne.
8 Fjern navigeringsudstyret fra det udskårne hul.
9 Bor forboringshullerne på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer navigeringsudstyret i fiberglas, skal du
bruge et forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10 Fjern resten af skabelonen.
11 Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden,
og smør marineforsegler omkring pakningen for at forhindre
lækage bag instrumentbrættet.
12 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
13 Placer navigeringsudstyret i det udskårne hul.
14 Fastgør navigeringsudstyret på monteringsoverfladen ved
hjælp af de medfølgende skruer.
Hvis du monterer navigeringsudstyret i fiberglas, skal du
bruge et rustfrit smøremiddel som angivet i anvisningen.
15 Klik pyntelisten À på plads.
Trykt i Taiwan
190-02003-76_0A
Punkt Beskrivelse
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Æ
Ç
È
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål uden soldæksel
(H×B×D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tommer)
Mål med soldæksel (H×B×D) 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tommer)
Overvejelser ved tilslutning
Navigeringsudstyret sluttes til strømmen og til datakilder via et
NMEA 2000 netværk.
Selvom udstyret ikke kan modtage NMEA 0183-data direkte,
kan det vise NMEA 0183 data fra kilder, der er sluttet til en GNX
20 eller GNX 21 enhed (sælges separat) på samme NMEA 2000
netværk.
Udstyret kan også modtage data fra Nexus instrumenter og
sensorer vha. en GND™ 10 enhed (sælges separat).
®
®
Vægt uden soldæksel
247 g (8,71 oz.)
Vægt med soldæksel
283 g (9,98 oz.)
Temperaturområde
Fra 5° til 158°F (fra -15° til 70°C)
Sikkerhedsafstand for
kompas
209 mm (8,25 tommer)
Materiale
Kabinet: Fuldt tætnet polycarbonat,
vandtæt iht. standarderne i IEC 60529
IPX7
Linse: Glas med anti-refleksbehandling
Strømforbrug
Maks. 2,5 W
Enhedens maks. spænding
32 V DC
®
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
Navigeringsudstyret opretter forbindelse til et NMEA 2000
netværk på båden. NMEA 2000 netværket forsyner
navigeringsudstyret med strøm og data fra NMEA 2000
enheder, f.eks. en hastighedssensor. De medfølgende NMEA
2000 kabler og stik giver dig mulighed for enten at tilslutte
enheden til dit eksisterende NMEA 2000 netværk eller at oprette
et grundlæggende NMEA 2000 netværk, hvis det er nødvendigt.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Gå til www.garmin.com/manuals for
at hente referencematerialet.
NMEA 2000 indgangsspæn- 9-16 V DC
ding
NMEA 2000 load
equivalency number (LEN)
6 (300 mA ved 9 V DC)
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GNX™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National
Maritime Electronics Association.
®
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kabelforbundet sensor, som f.eks. en vind- eller bådhastighedssensor.
Navigeringsudstyr
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel (medfølger ikke)
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising