Garmin | GNX™ Wind Marine Instrument | Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Installatie-instructies (GNX Wind)

Garmin GNX™ Wind Marine Instrument Installatie-instructies (GNX Wind)
GNX™ Wind
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
®
• Ga naar www.garmin.com/support voor supportinformatie
voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
Aandachtspunten bij de montage
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
Het montageoppervlak moet vlak zijn, zodat het toestel niet
wordt beschadigd wanneer het is gemonteerd.
Neem deze aandachtspunten in acht bij het kiezen van een
montagelocatie.
• Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het
gewicht van het toestel te dragen en het te beschermen
tegen overmatige trillingen of schokken.
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is
vermeld in de productspecificaties.
Februari 2016
• Als u het toestel verbindt met een draadloze sensor, moet u
het installeren op een locatie waar het kan communiceren
met de draadloze sensor.
• Het gebied achter de montageplaats moet voldoende ruimte
bieden voor het plaatsen en aansluiten van de kabels.
Het toestel bevestigen
LET OP
Als u het toestel op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij
het boren van de gaten met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aan te brengen. U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze
in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden
aangedraaid. Aangeraden wordt om een zuurvrij smeermiddel
op de schroeven aan te brengen voordat u deze installeert.
De meegeleverde sjabloon en het meegeleverde
bevestigingsmateriaal kunnen worden gebruikt om het toestel
verzonken te monteren op uw dashboard.
1 Knip de sjabloon voor verzonken montage op maat en
controleer of deze past op de plaats waar u het
scheepsinstrument wilt bevestigen.
De sjabloon voor verzonken montage wordt meegeleverd in
de verpakking.
2 Verwijder de strip van de zelfklevende achterzijde van de
sjabloon en breng de sjabloon aan op de plek waar u het
scheepsinstrument wilt monteren.
3 Als u het gat met een slijptol wilt maken in plaats van met
een gatenzaag van 90 mm (3,5 in.), moet u een boor van 10
mm (3/8 in.) gebruiken voor het voorboorgat, als beginpunt
voor het uitzagen van het montageoppervlak.
4 Gebruik de gatenzaag van 90 mm (3,5 in.) of de slijptol om
de opening uit te zagen langs de binnenkant van de
streepjeslijn die op de sjabloon is aangegeven.
5 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om het gat heel
precies op maat te krijgen.
6 Plaats het scheepsinstrument in de opening en controleer of
de montagegaten op de sjabloon goed zijn afgetekend.
7 Als de montagegaten niet correct zijn, markeer dan de juiste
locaties voor de montagegaten.
8 Verwijder het scheepsinstrument uit de opening.
9 Boor de voorboorgaten van 2,8 mm (7/64 in.).
Gebruik, zoals aanbevolen in de opmerking, een verzinkboor
als u het scheepsinstrument op glasvezel monteert.
10 Verwijder de rest van de sjabloon.
11 Plaats de meegeleverde pakking aan de achterkant van het
toestel en breng rond de pakking watervaste kit aan. Dit
voorkomt waterschade achter het dashboard.
12 Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel
nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde
kabels met het toestel voordat u dit in de opening plaatst.
OPMERKING: Bedek ongebruikte aansluitingen met de
bevestigde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen
contactpunten roesten.
13 Plaats het scheepsinstrument in de opening.
14 Draai het scheepsinstrument goed vast op de montageplaats
met de meegeleverde schroeven.
Gebruik, zoals aanbevolen in de opmerking, een verzinkboor
als u het scheepsinstrument op glasvezel monteert.
15 Klik de ring À op zijn plaats.
Gedrukt in Taiwan
190-02003-75_0A
Onderdeel
Beschrijving
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Specificaties
Specificatie
Waarde
Afmetingen zonder
zonneklep (H×B×D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x 1,18
inch)
Aandachtspunten bij de aansluiting
Afmetingen met zonneklep 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x 1,40
(H×B×D)
inch)
Het scheepsinstrument kan op voedings- en gegevensbronnen
worden aangesloten via een NMEA 2000 netwerk.
Hoewel het instrument NMEA 0183 gegevens niet rechtstreeks
kan ontvangen, kan het NMEA 0183 gegevens uit bronnen die
op een GNX 20 of GNX 21 toestel (afzonderlijk verkrijgbaar) in
hetzelfde NMEA 2000 netwerk zijn aangesloten, wel weergeven.
Het instrument kan ook gegevens van Nexus instrumenten en
sensors ontvangen via een GND™ 10 toestel (afzonderlijk
verkrijgbaar).
Gewicht zonder zonneklep
247 g (8,71 oz.)
Gewicht met zonneklep
283 g (9,98 oz.)
Temperatuurbereik
Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Kompasveilige afstand
209 mm (8,25 inch)
Materiaal
Behuizing: Volledig afgedicht polycarbonaat, waterbestendig conform IECstandaard 60529 IPX7
Lens: Glas met antireflecterende
afwerking
Aandachtspunten bij de NMEA 2000 verbinding
Stroomverbruik
2,5 W max.
Max. voedingsspanning
32 V gelijkstroom
NMEA 2000-ingangsspanning
9 - 16 V gelijkstroom
®
®
®
Het scheepsinstrument wordt verbonden met een NMEA 2000
netwerk op uw boot. Het NMEA 2000 netwerk voorziet het
scheepsinstrument van stroom en gegevens van NMEA 2000
toestellen, zoals een snelheidsensor. Met de meegeleverde
NMEA 2000 kabels en connectors kunt u het toestel verbinden
met uw bestaande NMEA 2000 netwerk of zo nodig een NMEA
2000 basisnetwerk opzetten.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, kunt u het beste het
hoofdstuk 'NMEA 2000 Network Fundamentals' van de
Technical Reference for NMEA 2000 Products lezen. Ga naar
www.garmin.com/manuals om de gebruikershandleiding te
downloaden.
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Ä
NMEA 2000 Load
6 (300 mA bij 9 V gelijkstroom)
Equivalency Number (LEN)
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GNX™ is
een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
NMEA 2000 en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National
Maritime Electronics Association.
®
Beschrijving
Vaste sensor, zoals een wind of boot snelheidsensor.
Scheepsinstrument
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel (niet meegeleverd)
NMEA 2000 netwerkkabel
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising