Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installationsvejledning

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installationsvejledning
GNX™ 20/21 Installationsvejledning
•
For optimal ydeevne skal du installere dette navigeringsudstyr i
overensstemmelse med disse instruktioner. Hvis der opstår
problemer under installationen, skal du kontakte produktsupport
hos Garmin eller søge hjælp hos en fagmand.
Dette instrument kommunikerer med NMEA 2000 sensorer og
enheder og viser oplysninger som f.eks. hastighed, kurs og
vanddybde, når det er tilsluttet de relevante sensorer.
Instrumentet kan også kommunikere med en NMEA 0183
enhed ved hjælp af et datakabel.
•
®
®
•
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til support.garmin.com for at få oplysninger om support i
de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke
beskadiges, når den monteres.
Enheden kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af den
medfølgende hardware og skabelon. Hvis du vil montere
enheden ved brug af en alternativ metode, hvor den flugter med
fronten af instrumentbrættet, skal du købe et sæt til
planmontering (professionel installation anbefales) hos din
Garmin forhandler.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Monteringsstedet skal være under øjenhøjde for at give
optimalt udsyn, når du styrer fartøjet.
• Placeringen bør være mindre end en 45° synsvinkel for GNX
20 navigeringsudstyr med standard LCD og mindre end 50°
Januar 2017
•
for GNX 21 navigeringsudstyr med omvendt LCD.
Skærmfarverne bliver omvendt, når synsvinklen er større end
30° i kl 9-retningen på GNX 20, og når synsvinklen er større
end 60° i kl. 1-retningen på GNX 21.
Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på
enheden.
Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
Området bag monteringsoverfladen skal give plads til føring
og tilslutning af kablerne.
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer de fire
forboringshuller. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du
strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet. Hvis du
vil montere enheden, så skærmen flugter med
instrumentbrættet, skal du købe et planmonteringssæt fra
Garmin forhandleren.
1 Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan
være på det sted, hvor du planlægger at montere
navigeringsudstyret.
Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken.
2 Fjern beklædningen fra det selvklæbende område på
bagsiden af skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du
planlægger at montere navigeringsudstyret.
Hvis
du planlægger at skære hullet med en kontursav i stedet
3
for en 90 mm (3,5 tommer) hulsav, skal du bruge et 10 mm
(3/8 tommer) borehoved til at lave et forboringshul, før du
begynder at save i monteringsoverfladen.
4 Brug kontursav eller 90 mm (3,5 tommer) hulsav til skære
monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er
tegnet på skabelonen.
Brug
om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
5
størrelse.
6 Placer navigeringsudstyret i det udskårne hul for at
kontrollere, at de fire monteringshuller på skabelonen er
placeret korrekt.
7 Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for monteringshullerne.
8 Fjern navigeringsudstyret fra det udskårne hul.
9 Bor forboringshullerne på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer navigeringsudstyret i fiberglas, skal du
bruge et forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10 Fjern resten af skabelonen.
11 Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden,
og smør marineforsegler omkring pakningen for at forhindre
lækage bag instrumentbrættet.
12 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
Trykt i Taiwan
190-01659-76_0B
13 Placer navigeringsudstyret i det udskårne hul.
14 Fastgør navigeringsudstyret på monteringsoverfladen ved
hjælp af de medfølgende skruer.
Hvis du monterer navigeringsudstyret i fiberglas, skal du
bruge et rustfrit smøremiddel som angivet i anvisningen.
15 Klik pyntelisten À på plads.
Vare
Overvejelser om tilslutning
Navigeringsudstyret sluttes til strømmen og til datakilder via et
NMEA 2000 netværk. Derudover kan navigeringsudstyret sluttes
til en NMEA 0183 datakilde ved hjælp af et datakabel
(medfølger ikke).
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.
Hvis du monterer det medfølgende NMEA 2000 strømkabel,
skal du tilslutte det til bådens tændingskontakt eller gennem en
anden serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet,
hvis NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Navigeringsudstyret sluttes til et NMEA 2000 netværk på båden
via porten mærket NMEA 2000. NMEA 2000 netværket forsyner
navigeringsudstyret med strøm og data fra NMEA 2000
kompatible enheder, f.eks. en vindsensor. De medfølgende
NMEA 2000 kabler og stik giver dig mulighed for enten at
tilslutte enheden til dit eksisterende NMEA 2000 netværk eller at
oprette et grundlæggende NMEA 2000 netværk, hvis det er
nødvendigt.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Klik på linket "Manuals"
(Vejledninger) på produktsiden for din enhed på
www.garmin.com for at downloade referencen.
2
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
Vindsensor
Navigeringsudstyr
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator- eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator- eller backbonekabel
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
• Navigeringsudstyret kan modtage NMEA 0183 data fra én
enhed ved hjælp af et NMEA datakabel (medfølger ikke),
men det kan ikke sende data fra NMEA 0183 enheden til
NMEA 2000 netværket.
• Hvis du udskifter ældre Garmin navigeringsudstyr, som i
øjeblikket anvender et NMEA datakabel, behøver du ikke at
købe et nyt, men det kan være nødvendigt at udskifte
låseringen med kvart omdrejning med en låsering med
gevind. Besøg din lokale Garmin forhandler eller
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) A (+) og B (-).
• Når NMEA 0183 enheder tilsluttes med to sendeledninger, er
det ikke nødvendigt, at NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har én
sendeledning (Tx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden være tilsluttet fælles jord.
• Til længere ledninger bør du bruge en ledning på mindst
0,33 mm2 (22 AWG).
• Du skal lodde og forsegle alle forbindelser med
varmekrymperør.
Ledningsfarve Ledningsfunktion
Rød
En rød ledning forefindes kun på nogle varianter af
datakablet, og den skal ikke tilsluttes.
Sort
Tilbehør (-). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Gul
Tilbehør (+). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Blå
Tx/A (+). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Hvid
Tx/B (-). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
GNX 20/21 Installationsvejledning
Ledningsfarve Ledningsfunktion
Brun
Rx/A (+)
Grøn
Rx/B (-)
Vare Farve på navigeringsudstyrets
ledning
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Dette diagram er et eksempel på en tilslutning til en almindelig
NMEA 0183 enhed med to Tx-ledninger.
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Farve på antenneledning
Ikke relevant
Rød
Sort
Sort
Gul
Orange
Blå
Hvid
Hvid
Hvid/orange
Brun
Grå
Grøn
Hvid/rød
Specifikationer
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Navigeringsudtyr med et NMEA datakabel (medfølger ikke)
12 V DC strømkilde
NMEA 0183 kompatibel enhed
Mål
Mål uden soldæksel
(H×B×D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tommer)
Mål med soldæksel (H×B×D) 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tommer)
Vægt uden soldæksel
247 g (8,71 oz.)
283 g (9,98 oz.)
Garminledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af ledninger
Vægt med soldæksel
Temperaturområde
Fra 5° til 158°F (fra -15° til 70°C)
Ikke relevant
Ikke relevant
Strøm
209 mm (8,25 tommer)
Ikke relevant
Ikke relevant
Data jord
Sikkerhedsafstand for
kompas
Rx/A (+)
Brun
Tx/A (+)
Materiale
Rx/B (-)
Grøn
Tx B (-)
Kabinet: Fuldt tætnet polycarbonat,
vandtæt iht. standarderne i IEC 60529
IPX7
Linse: Glas med anti-refleksbehandling
Strømforbrug
Maks. 2,5 W
Enhedens maks. spænding
32 V DC
Vare Garmin-ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Specifikation
Dette diagram er et eksempel på en tilslutning til en almindelig
NMEA 0183 enhed med én Tx-ledning.
NMEA 2000 indgangsspæn- 9-16 V DC
ding
NMEA 2000 load
equivalency number (LEN)
6 (300 mA ved 9 V DC)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Navigeringsudtyr med et NMEA datakabel (medfølger ikke)
059904 ISO-anmodning
NMEA 2000 netværk (skal være sluttes til samme jord som
NMEA datakablet)
060928 ISO-adressekrav
12 V DC strømkilde
126208 NMEA: Kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
NMEA 0183 kompatibel enhed
126464 Send gruppefunktion for PGN-oversigt
Vare Garmin ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
PGN
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
Vare Beskrivelse
Garmin lednings- NMEA 0183 farve
Funktion af
ledninger
126996 Produktoplysninger
Modtag
126992 Systemtid
127245 Ror
Ikke relevant
Ikke relevant
Strøm
127250 Fartøjsretning
Ikke relevant
Ikke relevant
Strøm jord
127508 Batteristatus
Rx/B (-)
Grøn
Data jord
128259 Hastighed: I forhold til vand
Rx/A (+)
Brun
Tx
128267 Vanddybde
Dette diagram er et eksempel på en tilslutning til en Garmin
HVS GPS-antenne.
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129539 GNSS reducering af nøjagtighed (DOP)
130306 Vinddata
130310 Miljøparametre
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Navigeringsudtyr med et NMEA datakabel (medfølger ikke)
12 V DC-strømkilde
Garmin HVS GPS-antenne
GNX 20/21 Installationsvejledning
130311 Miljøparametre
130312 Temperatur
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
3
NMEA 0183 oplysninger
Når instrumentet er tilsluttet en valgfri NMEA 0183 kompatibel
enhed, kan det modtage disse NMEA 0183 sætninger.
Sætning
Beskrivelse
BOD
Pejling (start til destination)
DBT
Dybde under transducer
DTM
Anvendt dato
DPT
Dybde
GGA
Global Positioning System-datarettelse
GLL
Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GRMB
GPS-data
GRME
GPS-position fejldata
GSA
GNSS DOP og aktive satellitter
GSV
GNSS kan ses
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
HDT
Kurs, sand
MDA
Meteorologisk composite
MTW
Vandtemperatur
MWD
Vindretning og -hastighed
MWV
Vindhastighed og -vinkel
RMB
Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
RMC
Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
THS
Kurssensordata
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
XTE
Cross Track-fejl
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GNX™ 20/21 er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskabe. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association.
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising