Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installatie-instructies

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Installatie-instructies
GNX™ 20/21 installatie-instructies
Installeer dit scheepsinstrument volgens deze instructies voor
optimale prestaties. Neem contact op met Garmin
productondersteuning als u problemen ondervindt tijdens de
installatie of raadpleeg een professionele installateur.
Dit instrument communiceert met NMEA 2000 sensors en
toestellen en als de juiste sensors zijn aangesloten, toont het
informatie zoals snelheid, koers en waterdiepte. Het instrument
kan ook communiceren met een NMEA 0183 toestel via een
optionele gegevenskabel.
®
®
®
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Het toestel bevestigen
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar support.garmin.com voor supportinformatie voor uw
land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
Aandachtspunten bij de montage
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
Het montageoppervlak moet vlak zijn, zodat het toestel niet
wordt beschadigd wanneer het is gemonteerd.
Met de meegeleverde hardware en sjabloon kunt u het toestel
verzonken monteren op het dashboard. Als u het toestel op een
andere manier wilt monteren waarbij het scherm op gelijke
hoogte als het dashboard ligt, moet u een pakket voor vlakke
montage (installatie door een deskundige aanbevolen)
aanschaffen bij uw Garmin dealer.
Houd rekening met deze overwegingen wanneer u een
montagelocatie selecteert.
Januari 2017
• De montagelocatie moet zich op of onder ooghoogte
bevinden voor optimaal zicht tijdens het besturen van het
vaartuig.
• De kijkhoek van de montagelocatie moet kleiner dan 45° zijn
voor het GNX 20 scheepsinstrument met standaard lcdscherm, en kleiner dan 50° voor het GNX 21
scheepsinstrument met negatief lcd-scherm. Er worden
negatieve schermkleuren weergegeven als de kijkhoek groter
is dan 30° in de linkerrichting op de GNX 20 en als de
kijkhoek groter is dan 60° rechts aan de voorkant op de GNX
21.
• De montagelocatie moet gemakkelijk toegang bieden tot de
knoppen op het toestel.
• Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het
gewicht van het toestel te dragen en het te beschermen
tegen overmatige trillingen of schokken.
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is
vermeld in de productspecificaties.
• Het gebied achter de montageplaats moet voldoende ruimte
bieden voor plaatsing en aansluiting van de kabels.
LET OP
Als u het toestel op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij
het boren van de vier gaten met een kleine verzinkboor alleen in
de bovenste gellaag een kleine verdieping aan te brengen. U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze
in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden
aangedraaid. Garmin raadt het aanbrengen van zuurvrij
smeermiddel op schroeven aan voordat u deze installeert.
De meegeleverde sjabloon en het meegeleverde
bevestigingsmateriaal kunnen worden gebruikt om het toestel
verzonken te monteren op uw dashboard. Als u het toestel zo
wilt monteren dat het scherm op gelijke hoogte als het
dashboard ligt, moet u een pakket voor verzonken montage
aanschaffen bij uw Garmin dealer.
1 Knip de sjabloon voor verzonken montage op maat en
controleer of deze past op de plaats waar u het
scheepsinstrument wilt bevestigen.
De sjabloon voor verzonken montage wordt meegeleverd in
de verpakking.
2 Verwijder de strip van de zelfklevende achterzijde van de
sjabloon en breng de sjabloon aan op de plek waar u het
scheepsinstrument wilt monteren.
3 Als u het gat met een decoupeerzaag wilt maken in plaats
van met een gatenzaag van 90 mm (3,5 inch), moet u een
boor van 10 mm (3/8 inch) gebruiken voor het voorboorgat,
als beginpunt voor het uitzagen van het montageoppervlak.
4 Gebruik de decoupeerzaag of de gatenzaag van 90 mm (3,5
inch) om de opening uit te zagen langs de binnenkant van de
streepjeslijn die op de sjabloon is aangegeven.
5 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om het gat heel
precies op maat te krijgen.
6 Plaats het scheepsinstrument in de opening en controleer of
de montagegaten op de sjabloon goed zijn afgetekend.
7 Als de montagegaten niet correct zijn, markeer dan de juiste
locaties voor de montagegaten.
Verwijder
het scheepsinstrument uit de opening.
8
9 Boor de voorboorgaten van 2,8 mm (7/64 inch).
Gebruik, zoals aanbevolen in de opmerking, een verzinkboor
als u het scheepsinstrument op glasvezel monteert.
Gedrukt in Taiwan
190-01659-75_0B
10 Verwijder de rest van de sjabloon.
11 Plaats de meegeleverde pakking aan de achterkant van het
apparaat en breng rond de pakking watervaste kit aan. Dit
voorkomt waterschade achter het dashboard.
Als
u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel
12
nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde
kabels met het toestel voordat u dit in de opening plaatst.
OPMERKING: Bedek ongebruikte aansluitingen met de
bevestigde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen
contactpunten roesten.
13 Plaats het scheepsinstrument in de opening.
14 Draai het scheepsinstrument goed vast op de montageplaats
met de meegeleverde schroeven.
Gebruik, zoals aanbevolen in de opmerking, een verzinkboor
als u het scheepsinstrument op glasvezel monteert.
15 Klik de ring À op zijn plaats.
Reference for NMEA 2000 Products lezen. Klik op de koppeling
Handleidingen op de productpagina van uw toestel op
www.garmin.com.
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beschrijving
Windsensor
Scheepsinstrument
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
NMEA 2000 netwerkkabel
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Overwegingen betreffende NMEA 0183 verbindingen
Verbindingsoverwegingen
Het scheepsinstrument kan op voedings- en gegevensbronnen
worden aangesloten via een NMEA 2000 netwerk. Bovendien
kan het scheepsinstrument worden aangesloten op een NMEA
0183-gegevensbron met een gegevenskabel (niet inbegrepen).
Overwegingen betreffende de NMEA 2000 verbinding
LET OP
Als u beschikt over een bestaand NMEA 2000 netwerk op uw
boot, hoort dit reeds te zijn aangesloten op de voeding. Sluit de
NMEA 2000 voedingskabel niet op een bestaand NMEA 2000
netwerk aan omdat er slechts één voedingsbron mag worden
aangesloten op een NMEA 2000 netwerk.
Als u de meegeleverde NMEA 2000 voedingskabel installeert,
moet u deze verbinden met de contactschakelaar van de boot of
via een andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen
zullen uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000
voedingskabel rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Het scheepsinstrument kan worden aangesloten op een NMEA
2000 netwerk op uw boot via de poort genaamd NMEA 2000.
Het NMEA 2000 netwerk voorziet het scheepsinstrument van
stroom en gegevens van compatibele NMEA 2000 toestellen,
zoals een windsensor. Met de meegeleverde NMEA 2000
kabels en -aansluitingen kunt u het toestel verbinden met uw
bestaande NMEA 2000 netwerk of zo nodig een NMEA 2000
basisnetwerk opzetten.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, kunt u het beste het
hoofdstuk NMEA 2000 Network Fundamentals van de Technical
2
• Het scheepsinstrument kan NMEA 0183 gegevens
ontvangen van een toestel via een NMEA gegevenskabel
(niet inbegrepen), maar het kan geen gegevens verzenden
van het NMEA 0183 toestel naar het NMEA 2000 netwerk.
• Als u een ouder Garmin scheepsinstrument vervangt dat van
een NMEA gegevenskabel gebruikmaakt, is het niet nodig
om een nieuwe gegevenskabel aan te schaffen, maar moet
de borgring met kwartslagsluiting mogelijk worden vervangen
door een borgring met schroefdraad. Bezoek uw plaatselijke
Garmin dealer of ga naar www.garmin.com voor meer
informatie.
• Raadpleeg de installatie-instructies die bij uw NMEA 0183
compatibele toestel zijn geleverd voor informatie over het
herkennen van de zendende (Tx) draden A (+) en B (-).
• Als u NMEA 0183 toestellen aansluit met twee zendende
draden, is het niet nodig om de NMEA 2000 bus en het
NMEA 0183 toestel op een gemeenschappelijke aarding aan
te sluiten.
• Als u een NMEA 0183 toestel met slechts één zendende
draad (Tx) aansluit, moeten de NMEA 2000 bus en het
NMEA 0183 toestel op een gemeenschappelijke aarding
worden aangesloten.
• Gebruik ten minste draad van 0,33 mm2 (22 AWG) bij
langere verbindingen.
• U moet alle verbindingen solderen en afdichten met
krimpkousen.
GNX 20/21 installatie-instructies
Dit schema is een voorbeeld van een aansluiting op een Garmin
HVS GPS-antenne.
Kleur van
draad
Functie van draad
Rood
De rode draad is alleen aanwezig op bepaalde versies van
de gegevenskabel en deze hoeft niet te worden
aangesloten.
Zwart
Accessoire (-). Deze draad wordt alleen gebruikt als u een
scheepsinstrument aansluit op een Garmin HVS GPSantenne.
Geel
Accessoire (+). Deze draad wordt alleen gebruikt als u een
scheepsinstrument aansluit op een Garmin HVS GPSantenne.
Blauw
Tx/A (+). Deze draad wordt alleen gebruikt als u een
scheepsinstrument aansluit op een Garmin HVS GPSantenne.
Wit
Onderdeel Beschrijving
À
Scheepsinstrument met een NMEA gegevenskabel (niet
inbegrepen)
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
Tx/B (-). Deze draad wordt alleen gebruikt als u een
scheepsinstrument aansluit op een Garmin HVS GPSantenne.
Á
Â
Bruin
Rx/A (+)
Groen
Rx/B (-)
Onderdeel Kleur draad van scheepsinstrument
NMEA 0183 aansluitschema's
Dit schema is een voorbeeld van een aansluiting op een
standaard NMEA 0183 toestel met twee Tx-draden.
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin HVS GPS antenne
Kleur draad van antenne
N.v.t.
Rood
Zwart
Zwart
Geel
Oranje
Blauw
Wit
Wit
Wit/oranje
Bruin
Grijs
Groen
Wit/rood
Specificaties
Specificatie
Waarde
Scheepsinstrument met een NMEA gegevenskabel (niet
inbegrepen)
Afmetingen zonder
zonneklep (H×B×D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x 1,18
inch)
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
Afmetingen met zonneklep 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x 1,40
(H×B×D)
inch)
Onderdeel Beschrijving
À
Á
Â
NMEA 0183 compatibel toestel
Onderdeel Functie van
Garmin-draad
Ê
Ë
Ì
Í
Kleur van
Functie van draad
Garmin-draad NMEA 0183 toestel
N.v.t.
N.v.t.
Voeding
N.v.t.
N.v.t.
Aarding gegevens
Rx/A (+)
Bruin
Tx/A (+)
Rx/B (-)
Groen
Tx/B (-)
Dit schema is een voorbeeld van een aansluiting op een
standaard NMEA 0183 toestel met één Tx-draad.
Gewicht zonder zonneklep
247 g (8,71 oz.)
Gewicht met zonneklep
283 g (9,98 oz.)
Temperatuurbereik
Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Kompasveilige afstand
209 mm (8,25 inch)
Materiaal
Behuizing: Volledig afgedicht polycarbonaat, waterbestendig conform IECstandaard 60529 IPX7
Lens: Glas met antireflecterende
afwerking
Stroomverbruik
2,5 W max.
Max. voedingsspanning
32 V gelijkstroom
NMEA 2000-ingangsspanning
9 - 16 V gelijkstroom
NMEA 2000 Load
6 (300 mA bij 9 V gelijkstroom)
Equivalency Number (LEN)
NMEA 2000 PGN-informatie
Type
Onderdeel Beschrijving
À
Scheepsinstrument met een NMEA gegevenskabel (niet
inbegrepen)
Á
NMEA 2000 netwerk (moet op dezelfde aarding zijn
aangesloten als de NMEA gegevenskabel)
Â
Ã
Ê
Ë
Ì
Í
Beschrijving
059904 ISO-aanvraag
060928 ISO-adresreservering
126208 NMEA: Opdracht, Aanvraag en
Bevestiging (groepfunctie)
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
126464 PGN List Group-functie verzenden
NMEA 0183 compatibel toestel
Onderdeel Functie van
Garmin-draad
PGN
Zenden en ontvangen 059392 ISO-bevestiging
126996 Productinformatie
Ontvangen
126992 Systeemtijd
Kleur van
Garmin-draad
Functie van draad
NMEA 0183 toestel
N.v.t.
N.v.t.
Voeding
127250 Voorliggende koers van vaartuig
N.v.t.
N.v.t.
Aarding stroom
127508 Batterijstatus
Rx/B (-)
Groen
Aarding gegevens
128259 Snelheid: Ten opzichte van water
Rx/A (+)
Bruin
Tx
128267 Waterdiepte
GNX 20/21 installatie-instructies
127245 Roer
3
Type
PGN
Beschrijving
129025 Positie: Snelle update
129026 COG en SOG: Snelle update
129029 GNSS-positiegegevens
129283 Koersfout
129284 Navigatiegegevens
129285 Navigatieroute en via-puntgegevens
129539 GNSS-DOP
130306 Windgegevens
130310 Omgevingsparameters
130311 Omgevingsparameters
130312 Temperatuur
130313 Vochtigheid
130314 Werkelijke druk
NMEA 0183-informatie
Als het scheepsinstrument op een optioneel compatibel NMEA
0183 toestel is aangesloten, kan het deze NMEA 0183
telegrammen ontvangen.
Telegram
Beschrijving
BOD
Peiling (beginpunt naar bestemming)
DBT
Diepte onder transducer
DTM
Datum die wordt gebruikt
DPT
Diepte
GGA
GPS-positiebepalingsgegevens
GLL
Geografische positie (breedtegraad en lengtegraad)
GRMB
GPS-gegevens
GRME
Foutieve GPS-positiegegevens
GSA
GNSS-DOP en actieve satellieten
GSV
GNSS satellieten in weergavemodus
HDG
Koers, afwijking en variatie
HDM
Koers, magnetisch
HDT
Koers, ware
MDA
Meteorologische composiet
MTW
Watertemperatuur
MWD
Windrichting en -snelheid
MWV
Windsnelheid en -hoek
RMB
Aanbevolen minimum navigatie-informatie
RMC
Aanbevolen minimum specifieke GNSS-gegevens
THS
Koerssensorgegevens
VHW
Watersnelheid en koers
WPL
Locatie van via-punt
XTE
Koersfout
U kunt de volledige informatie over NMEA indeling (National
Marine Electronics Association) en telegrammen aanschaffen
bij: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GNX™
20/21 is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van
de National Maritime Electronics Association.
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising