Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | User manual | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Korisnički priručnik

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Korisnički priručnik
GNX™ 20/21
Korisnički priručnik
Ožujak 2016
190-01659-46_0C
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i Nexus trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GNX™ i GND™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics
Association).
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Korištenje štoperice .................................................................... 1
Profili............................................................................... 1
Odabir profila .............................................................................. 1
Vraćanje profila na zadane postavke ......................................... 1
Stranice s instrumentima.............................................. 1
Kretanje kroz stranice s instrumentima ....................................... 1
Konfiguriranje podatkovnih polja ................................................ 1
Promjena izgleda stranica s instrumentima ................................ 2
Dodavanje stranice s instrumentima ........................................... 2
Uklanjanje stranice s instrumentima ........................................... 2
Konfiguracija uređaja..................................................... 2
Rješavanje problema na kombiniranoj mreži .............................. 2
Postavke sustava ........................................................................ 2
Postavke zaslona ........................................................................ 2
NMEA postavke – pregled i uređivanje ...................................... 2
Informacije o vrsti podataka na uređaju NMEA 0183 ................. 3
Registriranje uređaja ................................................................... 3
Dodatak........................................................................... 3
Podatkovna polja ........................................................................ 3
Indeks .............................................................................. 4
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Pregled uređaja
NAPOMENA: Određene su funkcije dostupne samo ako su s
uređajem povezani odgovarajući senzori.
Nautički instrument omogućuje pregled izvora podataka sa
senzora putem NMEA 0183 mreže.
Instrument podatke također može primati od Nexus
instrumenata i senzora putem uređaja GND™ 10 (prodaje se
zasebno).
®
®
Tijekom početnog postavljanja možete odabrati unaprijed zadani
profil ili izraditi prilagođeni profil. U bilo kojem trenutku možete
odabrati drugi profil.
GLISER: Na ovom se profilu prikazuju instrumenti koji su korisni
kada plovite gliserom. Dostupni zadani instrumenti sadrže
podatke o brzini i kursu GPS-a, dubinu, smjer do točke,
udaljenost do sljedeće točke i temperaturu vode.
JEDRILIČARSKO KRSTARENJE: Na ovom se profilu prikazuju
instrumenti koji su korisni kada krstarite jedrilicom. Dostupni
zadani instrumenti sadrže stvarnu brzinu vjetra, podatke o
brzini i kursu GPS-a, smjer do točke, udaljenost do sljedeće
točke, stvarni kut vjetra i dubinu.
JEDRILIČARSKA UTRKA: Na ovom se profilu prikazuju
instrumenti koji su korisni kada se utrkujete jedrilicom.
Dostupni zadani instrumenti sadrže podatke o brzini GPS-a,
stvarnu brzinu vjetra, stvarni kut vjetra, smjer, smjer do točke
i udaljenost do sljedeće točke.
PRILAGOĐENO: Ovaj vam profil omogućuje prilagođavanje
stranice tako da prikazuje instrumente korisne za vaše
određene potrebe tijekom plovidbe. Na zadanoj se stranici
prikazuje kopnena brzina.
Odabir profila
> POSTAVLJANJE > PROFILI.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
Vraćanje profila na zadane postavke
Profile možete vratiti na njihove tvornički zadane postavke.
> POSTAVLJANJE > PROFILI > PONOVO
1 Odaberite
POSTAVI ZADANE VRIJEDNOSTI.
2 Odaberite TRENUTNI PROFIL ili SVI PROFILI.
Odaberite za povratak na prethodni izbornik ili na stranicu s
instrumentima.
Odaberite za prikaz izbornika stranice s instrumentima.
ili
Odaberite za kretanje kroz stranice i izbornike instrumenta.
Odaberite za prikaz postavki prikaza.
Dvaput odaberite za prikaz postavki pozadinskog osvjetljenja.
Zadržite za prikaz postavki isključivanja.
Korištenje štoperice
Štopericu možete koristiti za odbrojavanje vremena do utrke i za
mjerenje trajanja utrke. Štopericu možete dodati kao podatkovno
polje na stranici.
SAVJET: Za brzo otvaranje zaslona sa štopericom držite
na
glavnoj stranici.
>
1 Na stranici s aktiviranom štopericom odaberite
KONFIGURIRAJ PODATKOVNA POLJA > POSTAVKE
ŠTOPERICE.
2 Odaberite opciju:
• Kada je uređaj u načinu rada prije utrke zaustavljen ili
pokrenut, odaberite PONOVO POSTAVI, POKRENI ili
POSTAVLJANJE.
• Kada je uređaj u načinu rada prije utrke te je pokrenut,
sinkronizirajte mjerač vremena s minutom kasnije ili
minutom ranije ili odaberite ZAUSTAVI.
• Kada je uređaj u načinu rada prije utrke, a štoperica
odbrojava, sinkronizirajte mjerač vremena s vremenom
0:00 ili odaberite ZAUSTAVI.
Profili
Profili su zbirke stranica s instrumentima koje se mogu
prilagoditi. Profili mogu sadržavati stranice s instrumentima koje
prikazuju slične podatke, poput podataka o brzini i kursu GPS-a.
Uvod
Stranice s instrumentima
Kretanje kroz stranice s instrumentima
Na početnoj stranici odaberite
ili
.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko kretanje
kroz sve stranice s instrumentima.
1 Odaberite .
2 Odaberite POSTAVLJANJE > AUTOMATSKO
POMICANJE.
3 Odaberite trajanje prikaza svake stranice s instrumentima na
uređaju.
NAPOMENA: Postavljanjem trajanja na nulu onemogućuje
se funkcija automatskog pomicanja.
Konfiguriranje podatkovnih polja
Podaci na stranici s instrumentima mogu se prikazati na različite
načine, ovisno o prikazanoj stranici s instrumentima.
Odaberite
> KONFIGURIRAJ PODATKOVNA POLJA.
Konfiguriranje podatkovnih polja na grafikonu
Na nekim se stranicama s instrumentima prikazuju podaci
grafikona. Možete konfigurirati podatke koji se prikazuju na
grafikonima.
> KONFIGURIRAJ
1 Na stranici s instrumentima odaberite
PODATKOVNA POLJA > POSTAVKE GRAFIKONA.
2 Odaberite opciju:
• Za određivanje trajanja prikazivanja podataka grafikona
odaberite TRAJANJE GRAFIKONA.
• Za konfiguraciju mjerila veličina koje se prikazuju na
grafikonu odaberite MJERILO GRAFIKONA.
1
Promjena izgleda stranica s instrumentima
NAPOMENA: Možete promijeniti izgled stranice s instrumentima
tako da se prikazuju do tri podatkovna polja povezanih
instrumenata.
1 Na stranici s instrumentima koju želite promijeniti odaberite
> UREDI TRENUTNU STRANICU > PROMIJENI
IZGLED.
2 Odaberite broj polja za prikaz na stranici s instrumentima.
3 Odaberite polje koje želite izmijeniti.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite podatke za prikaz u polju.
6 Ponovite korake 3 do 5 za svako dodatno polje koje želite
izmijeniti.
7 Odaberite GOTOVO.
Dodavanje stranice s instrumentima
Možete stvoriti prilagođenu stranicu. Možete dodati do tri
instrumenta iz zbirki instrumenata za prikaz na prilagođenoj
stranici.
> DODAJ/UKLONI STRANICU > DODAJ
1 Odaberite
STRANICU.
2 Odaberite JEDNA FUNKCIJA, DVIJE FUNKCIJE ili TRI
FUNKCIJE.
3 Odaberite zbirku stranica s instrumentima.
4 Odaberite broj.
5 Po potrebi odaberite praznu funkciju.
ili .
6 Za kretanje stranicama s instrumentima odaberite
7 Odaberite stranicu s instrumentima koju želite dodati.
Uklanjanje stranice s instrumentima
1 Odaberite stranicu s instrumentima koju želite ukloniti.
> DODAJ/UKLONI STRANICU > UKLONI
2 Odaberite
STRANICU.
3 Odaberite DA.
Konfiguracija uređaja
Rješavanje problema na kombiniranoj mreži
Kada je uređaj uključen, može otkriti kada se sinkronizira s
instrumentima iz druge mreže. Do toga može doći ako je uređaj
prethodno instaliran na drugom plovilu i sinkroniziran s
instrumentima na mreži drugog plovila. Ako se postavke ne
vrate na tvornički zadane vrijednosti (Vraćanje profila na zadane
postavke, stranica 1), uređaj prepoznaje sukob koji se mora
riješiti.
> POSTAVLJANJE > OTKRIVENE SU
1 Odaberite
KOMBINIRANE MREŽE.
2 Odaberite opciju:
• Za sinkroniziranje instrumenata na mreži s uređajem
odaberite NE.
• Za sinkroniziranje uređaja s instrumentima na mreži
odaberite DA.
GPS POZICIJA: Postavljanje formata položaja i datuma karte.
Datum karte ovisi o formatu položaja.
AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE: Omogućivanje automatskog
uključivanja uređaja kada se uključi NMEA mreža.
JEZIK: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.
VRIJEME: Postavljanje formata za vrijeme, vremenske zone i
ljetnog računanja vremena za vašu lokaciju.
INFORMACIJE O SUSTAVU: Prikaz informacija o sustavu.
TVORNIČKI ZADANO: Ponovno postavlja postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti.
Odabir vrste smjera
> POSTAVLJANJE > SUSTAV > SMJER.
1 Odaberite
Odaberite
REFERENTNI
SJEVER.
2
3 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vašeg
GPS položaja odaberite MAGNETSKI.
• Za postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera
odaberite STVARNI.
• Za postavljanje mrežnog sjevera (000º) kao referentnog
smjera odaberite MREŽA.
Konfiguriranje generatora zvučnog signala
Generator zvučnog signala možete konfigurirati da se oglašava
kada se pritisnu tipke.
Odaberite
> POSTAVLJANJE > SUSTAV >
GENERATOR ZVUČNOG SIGNALA.
Konfiguriranje formata položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte osim
ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.
> POSTAVLJANJE > SUSTAV > GPS
1 Odaberite
POZICIJA.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu formata položaja u kojem će se prikazati
očitanja odaberite FORMAT POLOŽAJA.
• Za promjenu koordinatnog sustava na kojem se temelji
karta odaberite GEODETSKI DATUM KARTE.
Konfiguriranje izvora podataka
Instrumenti koji su povezani s vašim uređajem i pružaju
podatke, npr. senzori vjetra ili brzine, mogu se konfigurirati
pomoću vašeg uređaja. Više informacija potražite u korisničkom
priručniku za instrument.
> POSTAVLJANJE > IZVORI PODATAKA.
1 Odaberite
2 Odaberite izvor podataka i konfigurirajte ga.
3 Odaberite svoj instrument.
4 Odaberite izvor i konfigurirajte ga.
Postavke zaslona
Odaberite
> POSTAVLJANJE > ZASLON.
POZADINSKO OSVJETLJENJE: Postavljanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja.
BOJA: Postavljanje boje zaslona.
ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE MREŽE: Dijeljenje postavki boja i
pozadinskog osvjetljenja u cijeloj NMEA 2000 ili NMEA 0183
mreži.
®
Postavke sustava
Odaberite
> POSTAVLJANJE > SUSTAV.
JEDINICE: Postavljanje mjernih jedinica.
SMJER: Postavljanje referentnih vrijednosti i odstupanja
korištenih u izračunavanju smjera.
GENERATOR ZVUČNOG SIGNALA: Postavljanje uvjeta kada
će se koristiti zvučni signali.
2
NMEA postavke – pregled i uređivanje
Možete pregledati informacije o uređajima NMEA ili NMEA 2000
i promijeniti opcije specifične za te uređaje.
1 Odaberite .
2 Odaberite POSTAVLJANJE.
3 Odaberite NMEA 0183 ili UREĐAJI NMEA 2000.
Konfiguracija uređaja
4 Prema potrebi odaberite opciju:
• Za pregled informacija o uređaju, kao što su na primjer
verzija softvera i serijski broj, odaberite POPIS UREĐAJA.
• Za izmjenu oznake uređaja odaberite OZNAČI UREĐAJE.
Informacije o vrsti podataka na uređaju
NMEA 0183
Svaki senzor koji ima certifikat za uređaj NMEA šalje
jedinstvene informacije uređaju za prikaz koji ima certifikat
NMEA, kao što je npr. uređaj GNX 20/21. Podaci koje možete
prikazati na svom zaslonu ovise o instaliranim i konfiguriranim
senzorima. Pogledajte temu Općeniti zahtjevi za vrstu podataka
za uređaj NMEA u priručniku Tehnički dokument za proizvode
Garmin NMEA na adresi www.garmin.com/support.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Dodatak
Podatkovna polja
POS: Trenutačni položaj plovila.
RACE: Mjerač vremena za utrke plovila.
REF: Referenca za upravljanje pilotom.
REL: Relativno u odnosu na drugo podatkovno polje. Na
primjer, relativna vlažnost.
RUD: Kormilo relativno u odnosu na drugo podatkovno polje. Na
primjer, kut kormila.
SEA: Temperatura vode.
SOG: Stvarna brzina kretanja, bez obzira na kurs kojim ste se
kretali i privremene varijacije smjera.
STR: Pilot za upravljanje.
TRP: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od posljednjeg
ponovnog postavljanja.
TWA: Kut vjetra u odnosu na vodu, gledajući s pramca plovila s
lijevim ili desnim kutom do 180 stupnjeva.
TWD: Smjer stvarnog vjetra u odnosu na sjever.
TWS: Brzina stvarnog vjetra u odnosu na plovilo.
UTC: Koordinirano univerzalno vrijeme.
VMG: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
WND: Brzina postignuta uz dobar vjetar.
XTE: Pogreška unakrsnog traga.
ABS: Apsolutno, relativno u odnosu na drugo podatkovno polje.
Na primjer, apsolutna vlažnost.
AIR: Temperatura zraka.
AVG: Prosječan iznos.
AWA: Kut vjetra izmjeren u odnosu na pramac plovila.
AWS: Izmjerena brzina vjetra.
BAR: Kalibrirani trenutačni tlak.
BAT: Napon baterije.
BSP: Brzina plovila u odnosu na vodu.
BTW: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
COG: Stvarni smjer kretanja, bez obzira na kurs u kojem ste
usmjereni i privremene varijacije smjera.
CTS: Smjer u kojem trebate upravljati da se vratite na kurs
postavljen na početku navigiranja.
DIS: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag ili aktivnost.
DPT: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 koji može primati podatke o
dubini vode.
DRF: Brzina struje.
DTW: Udaljenost do točke.
ELV: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.
ERR: Preciznost trenutačnog položaja kad se koristi s GPS
sustavom.
GWD: Smjer vjetra u odnosu na tlo, gledano sa sjevera.
GWS: Brzina vjetra u odnosu na tlo.
HDG: Smjer plovila.
HUM: Razina vlažnosti.
MAX: Maksimum u odnosu na drugo podatkovno polje. Na
primjer, maksimalna brzina.
MIN: Minimum u odnosu na drugo podatkovno polje. Na primjer,
minimalna brzina.
ODO: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva putovanja. Ovaj
se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za
putovanje.
OTH: Suprotan kut smjera plovila na temelju trenutačnog smjera
kuta.
Dodatak
3
Indeks
A
automatsko pomicanje 1
F
format položaja 2
G
generator zvučnog signala 2
I
informacije o sustavu 2
instrumenti 2
dodavanje stranica 2
konfiguracija 1
uklanjanje stranica 2
M
mjerač vremena 1
N
NMEA 0183 3
NMEA 2000 2
P
podaci 2
podatkovna polja 3
postavke 2
postavke prikaza 2
profili 1
odabir 1
vraćanje 1
R
registracija proizvoda 3
registriranje uređaja 3
rješavanje problema 2
S
smjer, vrsta 2
stranice 1
Š
štoperica 1
U
uređaj, registracija 3
4
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising