Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Instrukcja instalacji

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji GNX™ 20/21
Aby zapewnić optymalne działanie, instrument morski należy
zainstalować w sposób opisany w niniejszej instrukcji. W razie
wystąpienia problemów z instalacją prosimy o kontakt z działem
pomocy technicznej firmy Garmin lub o skorzystanie z pomocy
profesjonalnego instalatora.
Ten instrument komunikuje się z urządzeniami i czujnikami
NMEA 2000 , a po podłączeniu do odpowiednich czujników
wyświetla dane prędkości, kierunku i głębokości wody. Może on
komunikować się także z urządzeniem NMEA 0183 za
pośrednictwem opcjonalnego przewodu do przesyłu danych.
®
®
®
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy
technicznej
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby uzyskać informacje
o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce
rozdzielczej. Aby zamontować urządzenie w taki sposób, aby
Styczeń 2017
było ono umieszczone płasko na przedniej części deski
rozdzielczej, należy kupić u sprzedawcy firmy Garmin zestaw do
montażu płaskiego (zalecamy zlecenie montażu
wykwalifikowanemu specjaliście).
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno znajdować się na linii wzroku lub
poniżej niej i umożliwiać wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.
• W przypadku instrumentu morskiego GNX 20 ze
standardowymi kolorami wyświetlacza LCD miejsce montażu
powinno znajdować się pod kątem widzenia mniejszym niż
45°, a w przypadku instrumentu morskiego GNX 21
z odwróconymi kolorami wyświetlacza LCD — mniejszym niż
50°. W przypadku urządzenia GNX 20 odwrócenie kolorów
wyświetlania następuje, gdy kąt widzenia jest większy niż 30°
w kierunku godziny 9:00, natomiast w przypadku urządzenia
GNX 21 — gdy kąt widzenia jest większy niż 60° w kierunku
godziny 1:00.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
przycisków urządzenia.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.
Montowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia czterech otworów prowadzących zalecane
jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia
otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli
to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej. Aby zamontować urządzenie
w taki sposób, że ekran będzie umieszczony płasko na desce
rozdzielczej, należy kupić u dealera firmy Garmin zestaw do
montażu płaskiego.
1 Przytnij szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego
i upewnij się, że jego rozmiar jest dostosowany do miejsca,
w którym ma zostać zamontowany instrument morski.
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony w opakowaniu.
2 Zdejmij zewnętrzną warstwę z tylnej części samoprzylepnej
szablonu i umieść szablon w miejscu, w którym planujesz
montaż instrumentu morskiego.
3 Chcąc wyciąć otwór wyrzynarką zamiast piłą walcową do
wycinania otworów o średnicy 90 mm (3,5 cala), przed
rozpoczęciem wycinania powierzchni montażowej należy
skorzystać z wiertła o średnicy 10 mm (3/8 cala) w celu
wywiercenia otworu prowadzącego.
Korzystając
z wyrzynarki lub piły walcowej do wycinania
4
otworów o średnicy 90 mm (3,5 cala) przetnij powierzchnię
montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii przerywanej
oznaczonej na szablonie dla uchwytu do montażu
wpuszczanego.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01659-80_0B
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
6 Umieść instrument morski w wycięciu, aby mieć pewność, że
otwory montażowe na szablonie znajdują się we właściwych
miejscach.
7 Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione,
oznacz miejsca, w których powinny znajdować się otwory.
8 Wyjmij instrument morski z wycięcia.
9 Wywierć otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm (7/64 cala).
W przypadku montażu instrumentu morskiego na
powierzchni z włókna szklanego, należy użyć zgodnie
z instrukcjami wiertła z pogłębiaczem stożkowym.
Zdejmij
resztę szablonu.
10
11 Umieść dołączoną uszczelkę na spodzie urządzenia i nałóż
środek uszczelniający do zastosowań morskich na jej
obwodzie, aby zapewnić ochronę przed przeciekami pod
spód deski rozdzielczej.
12 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.
13 Umieść instrument morski w wycięciu.
14 Zamocuj pewnie instrument morski na powierzchni
montażowej, korzystając z dołączonych wkrętów.
W przypadku montażu instrumentu morskiego na
powierzchni z włókna szklanego, należy użyć zgodnie
z instrukcjami smaru przeciw zacieraniu się śrub.
15 Załóż ramkę À tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.
Dostarczony przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć
do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany
przełącznik.Urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli
ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone
bezpośrednio do akumulatora.
Instrument morski łączy się z siecią NMEA 2000 dostępną na
łodzi za pośrednictwem portu oznaczonego jako NMEA 2000.
Sieć NMEA 2000 stanowi dla instrumentu morskiego źródło
zasilania i źródło danych z urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru. Dostarczone kable
i złącza sieci NMEA 2000 umożliwiają podłączenie urządzenia
do istniejącej sieci NMEA 2000 lub utworzenie prostej sieci
NMEA 2000, jeśli to konieczne.
Aby uzyskać podstawowe informacje o sieci NMEA 2000, należy
zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000Podstawowe informacje
dotyczące sieci” w dokumencie Informacje techniczne dla
produktów firmy NMEA 2000. Aby pobrać materiały
referencyjne, kliknij łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Czujnik wiatru
Instrument morski
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Przewód podłączeniowy sieci NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
Uwagi dotyczące podłączania
Instrument morski jest połączony ze źródłem zasilania i źródłem
danych za pośrednictwem sieci NMEA 2000. Dodatkowo
instrument morski można podłączyć do źródła danych NMEA
0183 przy użyciu przewodu do przesyłania danych (do nabycia
osobno).
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
NOTYFIKACJA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania. Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2
• Instrument morski może odbierać dane z jednego urządzenia
NMEA 0183 za pośrednictwem przewodu do przesyłu danych
NMEA (do nabycia osobno), nie może jednak przesyłać
danych z urządzenia NMEA 0183 do sieci NMEA 2000.
• W przypadku wymiany starszego instrumentu morskiego
Garmin wykorzystującego przewód do przesyłu danych
NMEA nie jest konieczny zakup nowego przewodu.
Konieczna może jednak okazać się wymiana kółka
blokującego obracanego o 90° na gwintowane kółko
blokujące. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego
sprzedawcy produktów Garmin i na stronie internetowej
www.garmin.com.
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz z urządzeniem
zgodnym z interfejsem NMEA 0183 powinna zawierać
Instrukcja instalacji GNX 20/21
•
•
•
•
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego (Tx) A (+) i B (-).
W przypadku podłączania urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 0183 przy użyciu dwóch przewodów przesyłowych nie
jest konieczne podłączanie magistrali NMEA 2000
i urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 do
wspólnego uziemienia.
Jednak podłączając urządzenie zgodne z interfejsem NMEA
0183 przy użyciu tylko jednego przewodu przesyłowego (Tx),
należy podłączyć magistralę NMEA 2000 i urządzenie
zgodne z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć skrętki
o rozmiarze co najmniej 0,33 mm2 (22 AWG).
Zlutuj wszystkie połączenia przewodów i zabezpiecz je
termokurczliwą izolacją.
Kolor
przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Czerwony przewód występuje tylko w wybranych
wariantach przewodu do przesyłu danych i nie
powinien być podłączany.
Czarny
Akcesorium (-). Ten przewód jest używany tylko do
podłączenia instrumentu morskiego do anteny GPS
HVS Garmin.
Żółty
Akcesorium (+). Ten przewód jest używany tylko do
podłączenia instrumentu morskiego do anteny GPS
HVS Garmin.
Niebieski
Tx/A (+). Ten przewód jest używany tylko do
podłączenia instrumentu morskiego do anteny GPS
HVS Garmin.
Biały
Tx/B (-). Ten przewód jest używany tylko do
podłączenia instrumentu morskiego do anteny GPS
HVS Garmin.
Brązowy
Rx/A (+)
Zielony
Rx/B (-)
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
Ten schemat stanowi przykład podłączenia do standardowego
urządzenia NMEA 0183 z dwoma przewodami Tx.
Pozycja Opis
À
Instrument morski z przewodem do przesyłu danych NMEA
(do nabycia osobno)
Á
Sieć NMEA 2000 (należy podłączyć do tego samego
uziemienia przewód od przesyłu danych NMEA)
Â
Ã
Źródło zasilania 12 V DC
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja Funkcja przewodu Kolor przewodu Funkcja przewodu
firmy Garmin
firmy Garmin
urządzenia
zgodnego z inter­
fejsem NMEA 0183
Ê
Ë
Ì
Í
niedostępne
niedostępne
Zasilanie
niedostępne
niedostępne
Uziemienie zasilania
Rx/B (-)
Zielony
Uziemienie danych
Rx/A (+)
Brązowy
Tx
Ten schemat stanowi przykład podłączenia do anteny GPS HVS
Garmin.
Pozycja Opis
À
Á
Â
Instrument morski z przewodem do przesyłu danych NMEA
(do nabycia osobno)
Źródło zasilania 12 V DC
Antena GPS HVS Garmin
Pozycja Kolor przewodu instrumentu
morskiego
Pozycja Opis
À
Á
Â
Instrument morski z przewodem do przesyłu danych NMEA
(do nabycia osobno)
Źródło zasilania 12 V DC
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja Funkcja
przewodu firmy
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kolor przewodu anteny
niedostępne
Czerwony
Czarny
Czarny
Żółty
Pomarańczowy
Niebieski
Biały
Biały
Biały/pomarańczowy
Brązowy
Szary
Zielony
Biały/czerwony
Kolor przewodu Funkcja przewodu
firmy Garmin
urządzenia
zgodnego z inter­
fejsem NMEA 0183
Dane techniczne
niedostępne
niedostępne
Zasilanie
Dane techniczne
niedostępne
niedostępne
Uziemienie danych
Rx/A (+)
Brązowy
Tx/A (+)
Wymiary bez osłony przeciwsło- 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
necznej (wys. × szer. × gł.)
1,18 cala)
Rx/B (-)
Zielony
Tx/B (-)
Ten schemat stanowi przykład podłączenia do standardowego
urządzenia NMEA 0183 z jednym przewodem Tx.
Instrukcja instalacji GNX 20/21
Wielkość
Wymiary z osłoną przeciwsłoneczną (wys. × szer. × gł.)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 cala)
Masa bez osłony przeciwsłonecznej
247 g (8,71 uncji)
Masa z osłoną przeciwsłoneczną
283 g (9,98 uncji)
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
209 mm (8,25 cala)
3
Dane techniczne
Wielkość
Sentencja Opis
Materiał
Obudowa: W pełni uszczelniony
poliwęglan, wodoodporny według
normy IEC 60529 IPX7
Szklane wykończenie: Szkło
z powłoką antyrefleksyjną
HDM
Kierunek, magnetyczny
HDT
Kierunek, rzeczywisty
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MTW
Temperatura wody
Zużycie energii
Maks. 2,5 W
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
Maks. napięcie jednostki
32 V DC
MWV
Prędkość i kąt wiatru
Napięcie wejściowe NMEA
2000
9–16 V DC
RMB
Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
RMC
Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS
Liczba LEN NMEA 2000
6 (300 mA przy 9 V DC)
THS
Dane czujnika kierunku
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
WPL
Pozycja punktu
XTE
Błąd zejścia z trasy
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja listy PGN
126996 Informacje o produkcie
Odbiór
126992 Godzina systemowa
127245 Ster
127250 Kierunek jednostki
127508 Stan naładowania baterii
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GNX™ 20/21 jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione.
NMEA®, NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi
organizacji National Marine Electronics Association.
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
129539 Współczynnik DOP GNSS
130306 Dane o wietrze
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe
130312 Temperatura
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
NMEA 0183 — informacje
Instrument morski podłączony do opcjonalnego urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA 0183 może odbierać następujące
sentencje NMEA 0183.
Sentencja Opis
BOD
Namiar (początek do celu)
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
DTM
Wykorzystywany układ odniesienia
DPT
Głębokość
GGA
Dane lokalizacyjne systemu GPS
GLL
Pozycja geograficzna (szerokość i długość)
GRMB
Dane GPS
GRME
Dane błędu pozycji GPS
GSA
GNSS DOP i aktywne satelity
GSV
Widoczne satelity GNSS
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising