Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | User guide | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Käyttöopas

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument Käyttöopas
GNX™ 20/21
Käyttöopas
Maaliskuu 2016
190-01659-37_0C
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Nexus ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GNX™ ja
GND™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kilpailuajastimen käyttäminen .................................................... 1
Profiilit............................................................................. 1
Profiilin valitseminen ................................................................... 1
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen ................................... 1
Laitesivut......................................................................... 1
Laitesivujen selaaminen ............................................................. 1
Tietokenttien määrittäminen ....................................................... 1
Laitesivujen asettelun muuttaminen ........................................... 2
Laitesivun lisääminen ................................................................. 2
Laitesivun poistaminen ............................................................... 2
Laitteen määrittäminen.................................................. 2
Yhdistettyjen verkkojen selvittäminen ......................................... 2
Järjestelmäasetukset .................................................................. 2
Näyttöasetukset .......................................................................... 2
NMEA asetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen ................. 2
NMEA 0183 tietotyypin tiedot ..................................................... 2
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 3
Liite.................................................................................. 3
Tietokentät .................................................................................. 3
Hakemisto....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
HUOMAUTUS: tietyt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan,
kun laitteeseen on yhdistetty asianmukaiset anturit.
Veneilylaitteessa voi tarkastella anturien tietolähteitä NMEA
0183 verkon kautta.
Laite voi myös vastaanottaa tietoja Nexus laitteista ja antureista
käyttämällä GND™ 10 laitetta (myydään erikseen).
®
®
Alkumäärityksen aikana voit valita esimääritetyn profiilin tai
luoda mukautetun profiilin. Voit valita eri profiilin joka kerta.
MOOTTORIVENE: tässä profiilissa näkyvät moottoriveneilyn
kannalta hyödylliset laitteet. Oletusarvoisesti tällä sivulla
näkyvät laitesivut, joilla näkyvät GPS-nopeustiedot, GPSsuuntatiedot, syvyys, suuntima reittipisteeseen, matka
seuraavaan reittipisteeseen ja veden lämpötila.
RISTEILYPURJEHDUS: tässä profiilissa näkyvät purjeveneilyn
kannalta hyödylliset laitteet. Oletusarvoisesti tällä sivulla
näkyvät laitesivut, joilla näkyvät tosituulen nopeus (TWS),
GPS-nopeustiedot, GPS-suuntatiedot, suuntima
reittipisteeseen, matka seuraavaan reittipisteeseen,
tosituulen kulma (TWA) ja syvyys.
PURJEHDUSKILPAILU: tässä profiilissa näkyvät
kilpapurjehduksen kannalta hyödylliset laitteet.
Oletusarvoisesti tällä sivulla näkyvät laitesivut, joilla näkyvät
GPS-nopeustiedot, tosituulen nopeus (TWS), tosituulen
kulma (TWA), kulkusuunta, suuntima reittipisteeseen ja
matka seuraavaan reittipisteeseen.
MUKAUTETTU: tässä profiilissa voit mukauttaa sivua siten, että
sillä näkyvät veneilytarpeidesi mukaiset laitteet. Oletussivulla
näkyy nopeus suhteessa pohjaan.
Profiilin valitseminen
> ASETUKSET > PROFIILIT.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa profiilien tehdasasetukset.
> ASETUKSET > PROFIILIT > PALAUTA
OLETUKSET.
2 Valitse NYKYINEN PROFIILI tai KAIKKI PROFIILIT.
1 Valitse
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön tai laitesivulle.
Laitesivut
Valitsemalla tämän voit avata laitesivun valikon.
tai
Valitsemalla tämän voit selata laitesivuja ja valikkoja.
Valitsemalla tämän voit näyttää näyttöasetukset.
Valitsemalla tämän kahdesti voit näyttää taustavaloasetukset.
Painamalla tätä pitkään voit näyttää virrankatkaisuasetukset.
Kilpailuajastimen käyttäminen
Voit käyttää kilpailuajastinta ennen kilpailua jäljellä olevan ajan
laskemiseen ja itse kilpailun keston mittaamiseen. Voit lisätä
kilpailuajastimen tietokentäksi sivulle.
VIHJE: voit avata kilpailuajastinnäytön nopeasti painamalla painiketta pitkään pääsivulla.
>
1 Valitse sivulla, jolla kilpailuajastin on käytössä,
MÄÄRITÄ TIETOKENTÄT > KILPAILUAJASTIMEN
ASETUKSET.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun laite on kilpailua edeltävässä tilassa ja pysäytetty tai
käynnissä, valitse NOLLAA, ALOITA tai ASETUKSET.
• Kun laite on kilpailua edeltävässä tilassa ja käynnissä,
synkronoi ajastin seuraavaan minuuttiin ylös- tai alaspäin
tai valitse PYSÄYTÄ.
• Kun laite on kilpailutilassa ja kilpailuajastin laskee aikaa
alkuun, synkronoi ajastin takaisin aikaan 0:00 tai valitse
PYSÄYTÄ.
Profiilit
Profiilit ovat laitesivujen kokoelmia, joita voi mukauttaa. Profiilit
voivat koostua laitesivuista, joilla näkyy samankaltaisia tietoja,
kuten GPS-nopeus- ja -suuntatietoja.
Johdanto
Laitesivujen selaaminen
Valitse aloitussivulla
tai
.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisen vierityksen avulla voit selata kaikkia laitesivuja
automaattisesti.
1 Valitse .
2 Valitse ASETUKSET > AUTOMAATTINEN VIERITYS.
3 Valitse, miten kauan laite näyttää kutakin laitesivua.
HUOMAUTUS: jos määrität ajaksi nolla, automaattinen
vieritys ei ole käytössä.
Tietokenttien määrittäminen
Laitesivun tietoja voidaan näyttää useilla tavoilla näkyvissä
olevan laitesivun mukaan.
Valitse
> MÄÄRITÄ TIETOKENTÄT.
Kaavion tietokenttien määrittäminen
Joillakin laitesivuilla näkyy kaaviotietoja. Voit määrittää
kaavioissa näkyvät tiedot.
> MÄÄRITÄ TIETOKENTÄT >
1 Valitse laitesivulla
KAAVION ASETUKSET.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää, miten kauan kaavion tiedot näkyvät,
valitsemalla KAAVION KESTO.
• Voit määrittää kaaviossa näkyvien arvojen asteikon
valitsemalla KAAVION ASTEIKKO.
1
Laitesivujen asettelun muuttaminen
HUOMAUTUS: voit muuttaa laitesivun asettelua siten, että sillä
näkyy enintään kolme tietokenttää yhdistetyistä laitteista.
> MUOKKAA NYKYISTÄ
1 Valitse muutettavalla laitesivulla
SIVUA > MUUTA ASETTELUA.
2 Valitse laitesivulla näytettävien kenttien määrä.
3 Valitse muutettava kenttä.
4 Valitse luokka.
5 Valitse kentässä näytettävät tiedot.
6 Toista vaiheet 3 - 5 kussakin muutettavassa kentässä.
7 Valitse VALMIS.
Laitesivun lisääminen
Voit luoda mukautetun sivun. Voit lisätä enintään kolme laitetta
laitekokoelmista näkymään mukautetulla sivulla.
> LISÄÄ/POISTA SIVU > LISÄÄ SIVU.
1 Valitse
2 Valitse TOIMINTO YKSI, TOIMINTO KAKSI tai TOIMINTO
KOLME.
3 Valitse laitesivukokoelma.
4 Valitse luku.
5 Valitse tarvittaessa tyhjä toiminto.
tai .
6 Voit selata laitesivuja valitsemalla
7 Valitse lisättävä laitesivu.
Laitesivun poistaminen
1 Valitse poistettava laitesivu.
> LISÄÄ/POISTA SIVU > POISTA SIVU.
2 Valitse
3 Valitse KYLLÄ.
Laitteen määrittäminen
Yhdistettyjen verkkojen selvittäminen
Käynnissä oleva laite havaitsee, kun se on synkronoitu toisessa
verkossa olevien laitteiden kanssa. Näin voi käydä, jos laite on
ollut aiemmin asennettuna toiseen alukseen, jossa se on
synkronoitu kyseisen aluksen verkossa olevien laitteiden
kanssa. Jos oletusasetuksia ei ole palautettu (Profiilien
tehdasasetusten palauttaminen, sivu 1), laite havaitsee
ristiriidan, joka on selvitettävä.
> ASETUKSET > YHDISTETTYJÄ VERKKOJA
1 Valitse
HAVAITTU.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit synkronoida verkossa olevat laitteet laitteeseen
valitsemalla EI.
• Voit synkronoida laitteen verkossa oleviin laitteisiin
valitsemalla KYLLÄ.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ.
YKSIKKÖ: mittayksiköiden määrittäminen.
KULKUSUUNTA: kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn
viittauksen ja erannon määrittäminen.
HÄLYTIN: määrittää, milloin laitteesta kuuluu äänimerkkejä.
GPS-SIJAINTI: sijaintimuodon ja karttadatumin määritys.
Karttadatum on riippuvainen sijaintimuodosta.
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS: mahdollistaa laitteen
automaattisen käynnistymisen, kun NMEA verkko käynnistyy.
KIELI: näyttökielen määritys.
AIKA: sijainnin aikamuodon, aikavyöhykkeen ja kesäajan
määrittäminen.
2
JÄRJESTELMÄTIEDOT: ohjelmistotietojen näyttäminen.
TEHDASOLETUS: palauttaa laitteen asetusten oletusarvot.
Kulkusuunnan tyypin valitseminen
> ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ >
1 Valitse
KULKUSUUNTA.
2 Valitse POHJOISEN VIITE.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää GPS-sijainnin magneettisen deklinaation
automaattisesti valitsemalla MAGNEETTINEN.
• Voit määrittää viitteeksi maantieteellisen pohjoisen
valitsemalla TOSI.
• Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse
RUUDUKKO.
Hälyttimen määrittäminen
Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun painikkeita
painetaan.
Valitse
> ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ > HÄLYTIN.
Sijaintimuodon määrittäminen
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumia, ellei
käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.
> ASETUKSET > JÄRJESTELMÄ > GPS1 Valitse
SIJAINTI.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa sijaintimuodon, jossa lukema näkyy,
valitsemalla SIJAINTIMUOTO.
• Voit vaihtaa koordinaattijärjestelmän, johon kartta
perustuu, valitsemalla KARTTADATUM.
Tietolähteiden määrittäminen
Laitteeseen liitetyt laitteet, joista saadaan tietoja, kuten tuuli- tai
nopeusanturit, voidaan määrittää laitteen kautta. Lisätietoja on
laitteiden käyttöoppaissa.
> ASETUKSET > TIETOLÄHTEET.
1 Valitse
2 Valitse tietolähde ja määritä se.
3 Valitse laite.
4 Valitse lähde ja määritä.
Näyttöasetukset
Valitse
> ASETUKSET > NÄYTTÖ.
TAUSTAVALO: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
VÄRI: näytön värin määrittäminen.
VERKKOJAKO: jakaa väri- ja taustavaloasetukset koko NMEA
2000 tai NMEA 0183 verkossa.
®
NMEA asetusten tarkasteleminen ja
muokkaaminen
Voit tarkastella NMEA tai NMEA 2000 laitteen tietoja ja muuttaa
laitekohtaisia asetuksia.
1 Valitse .
2 Valitse ASETUKSET.
3 Valitse NMEA 0183 tai NMEA 2000 LAITTEET.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit näyttää tietoja laitteesta, kuten ohjelmistoversion ja
sarjanumeron, valitsemalla LAITELUETTELO.
• Voit vaihtaa laitteen tunnuksen valitsemalla LAITTEIDEN
TUNNUKSET.
NMEA 0183 tietotyypin tiedot
Kukin NMEA sertifioitu anturi antaa yksilöiviä tietoja NMEA
sertifioidulle näyttölaitteelle, kuten GNX 20/21. Näytössä
Laitteen määrittäminen
näytettävissä olevat tiedot määräytyvät asennettujen ja
määritettyjen tunnistimien mukaan. Katso Yleiset NMEA
tietotyyppien vaatimukset -kohtaa Garmin NMEA tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa osoitteessa www.garmin.com
/support.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
STR: automaattiohjaus.
TRP: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen jälkeen.
TWA: tuulen kulma suhteessa veteen viitteenä veneen keulasta,
kun paapuurin tai tyyrpuurin kulma on enintään 180 astetta.
TWD: tuulen todellinen suunta suhteessa pohjoiseen.
TWS: tuulen todellinen nopeus suhteessa alukseen.
UTC: uTC-aika (Coordinated Universal Time).
VMG: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
WND: nopeus tuulta kohti vastatuuleen.
XTE: jäljen ylitysvirhe.
Liite
Tietokentät
ABS: absoluuttinen suhteessa toiseen tietokenttään. Esimerkiksi
absoluuttinen ilmankosteus.
AIR: ilman lämpötila.
AVG: keskimäärä.
AWA: tuulen kulma mitattuna suhteessa aluksen keulaan.
AWS: mitattu tuulen nopeus.
BAR: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
BAT: akun jännite.
BSP: veneen nopeus suhteessa veteen.
BTW: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
COG: todellinen kulkusuunta riippumatta ohjatusta kurssista ja
väliaikaisista suunnanmuutoksista.
CTS: suunta, johon on ohjattava, kun haluat palata navigoinnin
aluksi asetetulle kurssille.
DIS: nykyisen jäljen tai toiminnon aikana kuljettu matka.
DPT: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA 0183
tai NMEA 2000 laitteeseen, joka voi mitata veden syvyyden.
DRF: virtauksen nopeus.
DTW: matka reittipisteeseen.
ELV: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
ERR: nykyisen sijainnin tarkkuus käytettäessä GPS-toiminnon
kanssa.
GWD: tuulen suunta suhteessa maahan viitattuna pohjoisesta.
GWS: tuulen nopeus suhteessa maahan.
HDG: suunta, johon vene osoittaa.
HUM: kosteustaso.
MAX: maksimi suhteessa toiseen tietokenttään. Esimerkiksi
maksiminopeus.
MIN: minimi suhteessa toiseen tietokenttään. Esimerkiksi
miniminopeus.
ODO: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu yhteispituus.
Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot nollataan.
OTH: aluksen vastakkainen luovimissuunta nykyisen
luovimissuunnan perusteella.
POS: aluksen nykyinen sijainti.
RACE: kilpaveneilyn ajanotto.
REF: automaattiohjauksen viite.
REL: suhteellinen toiseen tietokenttään nähden. Esimerkiksi
suhteellinen ilmankosteus.
RUD: peräsin suhteessa toiseen tietokenttään. Esimerkiksi
peräsimen kulma.
SEA: veden lämpötila.
SOG: todellinen kulkunopeus riippumatta ohjatusta kurssista ja
väliaikaisista suunnanmuutoksista.
Liite
3
Hakemisto
A
ajanotto 1
asetukset 2
automaattinen vieritys 1
H
hälytin 2
J
järjestelmätiedot 2
K
kilpailuajastin 1
kulkusuunta, tyyppi 2
L
laite, rekisteröinti 3
laitteen rekisteröiminen 3
laitteet 2
määritys 1
sivujen lisääminen 2
sivujen poistaminen 2
N
NMEA 0183 2
NMEA 2000 2
näyttöasetukset 2
P
profiilit 1
palauttaminen 1
valitseminen 1
S
sijaintimuoto 2
sivut 1
T
tiedot 2
tietokentät 3
tuotteen rekisteröiminen 3
V
vianmääritys 2
4
Hakemisto
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising