Garmin | GNX™ 20 Marine Instrument | Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Asennusohjeet

Garmin GNX™ 20 Marine Instrument GNX 20/21 Asennusohjeet
•
GNX™ 20/21 asennusohjeet
•
Asenna tämä veneilylaite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta
järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti. Jos laitteen
asentaminen on vaikeaa, ota yhteys Garmin tuotetukeen tai
ammattiasentajaan.
Laite voi olla yhteydessä NMEA 2000 antureihin ja laitteisiin ja
näyttää tietoja esimerkiksi nopeudesta, kulkusuunnasta ja veden
syvyydestä ollessaan yhteydessä vastaaviin tunnistimiin. Laite
voi olla yhteydessä myös NMEA 0183 laitteeseen valinnaisen
datakaapelin kautta.
•
®
®
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta
support.garmin.com.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat mainittu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia. Jos haluat kiinnittää laitteen
siten, että näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava
kiinnityssarja (ammattimaista asennusta suositellaan) Garmin
myyjältä.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmien tasolla tai niiden
alapuolella, jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat
alusta.
• Kiinnityspaikan katselukulman pitäisi olla alle 45° GNX 20
veneilylaitteelle, jossa on LCD-vakionäyttö, ja alle 50° GNX
21 veneilylaitteelle, jossa on käännetty LCD-näyttö. Näytön
värit muuttuvat käänteisiksi, kun katselukulma on yli 30° kello
Tammikuu 2017
•
yhdeksän suuntaan GNX 20 laitteessa tai yli 60° kello yhden
suuntaan GNX 21 laitteessa.
Laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.
Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.
Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Garmin suosittelee, että levität ruuviin juuttumista estävää
voiteluainetta ennen käyttöä.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla. Jos haluat kiinnittää laitteen siten, että
näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava kiinnityssarja
Garmin myyjältä.
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan,
johon haluat kiinnittää veneilylaitteen.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana.
2 Irrota mallin takana olevan tarran suojus ja kiinnitä tarra
veneilylaitteen asennuspaikkaan.
3 Jos aiot sahata reiän kuviosahalla 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahan sijasta, poraa kiinnityspintaan aloitusreikä
10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan
mukainen aukko kuviosahalla tai 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahalla.
5 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Aseta veneilylaite aukkoon ja varmista, että mallin
kiinnitysreiät ovat oikeissa paikoissa.
7 Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse
kiinnitysreikien oikeat paikat.
8 Poista veneilylaite aukosta.
9 Poraa 2,8 mm:n (7/64 tuuman) aloitusreiät.
Jos kiinnität veneilylaitetta lasikuituun, käytä
upotusporanterää Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
10 Irrota loput mallista.
11 Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste laitteen taakse ja levitä
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ympärille, jotta
vettä ei pääse kojelaudan taakse.
12 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
13 Aseta veneilylaite aukkoon.
14 Kiinnitä veneilylaite kiinnityspintaan tukevasti mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Jos kiinnität veneilylaitetta lasikuituun, käytä kitkasyöpymistä
estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
15 Napsauta kehys À paikalleen.
Painettu Taiwanissa
190-01659-77_0B
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
Tuulianturi
Veneilylaite
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T ‑liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Veneilylaite liitetään virtalähteeseen ja tietolähteisiin NMEA
2000 verkon kautta. Lisäksi veneilylaite voi yhdistää NMEA 0183
‑tietolähteeseen datakaapelin kautta (lisävaruste).
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
HUOMAUTUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos asennat mukana toimitettua NMEA 2000 virtajohtoa, se on
kiinnitettävä veneen käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon
sisältyvän kytkimen kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun
virtaa, jos NMEA 2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Veneilylaite yhdistää veneen NMEA 2000 verkkoon NMEA 2000
-portin kautta. NMEA 2000 verkon kautta veneilylaite saa virtaa
ja tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten
tuulianturista. Mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja
liittimillä voit liittää laitteen nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai
luoda NMEA 2000 perusverkon tarvittaessa.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan valitsemalla
laitteen tuotesivulla Manuals-linkki osoitteessa
www.garmin.com.
• Veneilylaite voi vastaanottaa NMEA 0183 ‑tietoja yhdestä
laitteesta NMEA datakaapelin kautta (lisävaruste), mutta se
ei voi lähettää tietoja NMEA 0183 ‑laitteesta NMEA 2000
verkkoon.
• Jos olet vaihtamassa vanhemman Garmin veneilylaitteen,
joka käyttää NMEA datakaapelia, sinun ei tarvitse ostaa uutta
datakaapelia, mutta joudut ehkä vaihtamaan
neljäsosakierroksen käännettävän lukitusrenkaan kierteiseen
lukitusrenkaaseen. Saat lisätietoja paikalliselta Garmin
myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) A (+)- ja B (-) -johtimien tunnistamiseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää
johdinta, NMEA 2000 väylää ja NMEA 0183 ‑laitetta ei
tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
• Kaapeleita jatkettaessa on käytettävä vähintään 0,33 mm2:n
(22 AWG) johtoa.
• Juota ja tiivistä kaikki liitännät kutistemuovilla.
Johtimen väri Johtimen toiminto
Punainen
Punainen johto on vain joissakin datakaapelin
versioissa, eikä sitä kuulu kytkeä.
Musta
Lisävaruste (-). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun
veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Keltainen
Lisävaruste (+). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun
veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Sininen
Tx/A (+). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Valkoinen
Tx/B (-). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Ruskea
Rx/A (+)
Vihreä
Rx/B (-)
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Tämä kaavio on esimerkki kytkennästä tavalliseen NMEA 0183
‑laitteeseen, jossa on kaksi Tx-johdinta.
Kohde
À
Á
Â
2
Kuvaus
Veneilylaite ja NMEA datakaapeli (lisävaruste)
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
GNX 20/21 asennusohjeet
Garminjohtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Lämpötila-alue
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
-
-
Virta
Kompassin turvaväli
209 mm (8,25 tuumaa)
-
-
Datamaadoitus
Materiaali
Rx/A (+)
Ruskea
Tx/A (+)
Rx/B (-)
Vihreä
Tx/B (-)
Kotelo: täysin koteloitu polykarbonaatti,
vesitiivis IEC 60529 IPX7 ‑standardien
mukaan
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
Virrankäyttö
Enintään 2,5 W
Laitteen enimmäisjännite
32 Vdc
NMEA 2000 tulojännite
9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN (load
equivalency number)
6 (300 mA, 9 Vdc)
Kohde Garmin-johtimen
tarkoitus
Ê
Ë
Ì
Í
Tämä kaavio on esimerkki kytkennästä tavalliseen NMEA 0183
‑laitteeseen, jossa on yksi Tx-johdin.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
060928 ISO-osoitevaatimus
NMEA 2000 verkko (liitettävä samaan maadoitukseen kuin
NMEA datakaapeli)
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
12 Vdc:n virtalähde
126464 Lähetyksen PGN-luetteloryhmätoiminto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
126996 Tuotetiedot
Garminjohtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
-
-
Virta
127245 Peräsin
-
-
Virtamaadoitus
127250 Aluksen suunta
Rx/B (-)
Vihreä
Datamaadoitus
127508 Akun tila
Rx/A (+)
Ruskea
Tx
128259 Nopeus: vesiviittaus
Kohde Garmin-johtimen
tarkoitus
Ê
Ë
Ì
Í
059904 ISO-pyyntö
Veneilylaite ja NMEA datakaapeli (lisävaruste)
Vastaanotto
126992 Järjestelmän aika
128267 Veden syvyys
Tämä kaavio on esimerkki kytkennästä Garmin HVS GPS
‑antenniin.
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129539 GNSS DOP (dilution of precision,
tarkkuuden heikkeneminen)
130306 Tuulitiedot
Kohde
À
Á
Â
Kuvaus
130310 Ympäristöparametrit
Veneilylaite ja NMEA datakaapeli (lisävaruste)
130311 Ympäristöparametrit
12 Vdc:n virtalähde
130312 Lämpötila
Garmin HVS GPS ‑antenni
130313 Ilmankosteus
Kohde Veneilylaitteen johtimen väri
130314 Todellinen ilmanpaine
Antennin johtimen väri
-
Punainen
Musta
Musta
Keltainen
Oranssi
Kun laite on liitetty valinnaiseen NMEA 0183 yhteensopivaan
laitteeseen, se voi vastaanottaa näitä NMEA 0183 määrityksiä.
Sininen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen/oranssi
Määritys
Kuvaus
Ruskea
Harmaa
BOD
Suuntima (lähtöpisteestä määränpäähän)
Vihreä
Valkoinen/punainen
DBT
Syvyys anturin alla
DTM
Käytettävä datum
DPT
Syvyys
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
Mitat ilman suojusta (K×L×S) 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tuumaa)
GRMB
GPS-tiedot
GRME
GPS-sijaintivirheen tiedot
Mitat suojuksen kanssa
(K×L×S)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tuumaa)
GSA
GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
Paino ilman suojusta
247 g (8,71 unssia)
GSV
GNSS-satelliitit näkyvissä
Paino suojuksen kanssa
283 g (9,98 unssia)
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
GNX 20/21 asennusohjeet
Mittatiedot
NMEA 0183 -tiedot
3
Määritys
Kuvaus
HDT
Suunta, todellinen
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MTW
Veden lämpö
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
THS
Suuntatunnistimen tiedot
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
XTE
Cross Track Error ‑virhe
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden
osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GNX™ 20/21 on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics
Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising