Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 52 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Asennusohjeet (gWind Wireless 2)

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Asennusohjeet (gWind Wireless 2)
1 Avaa laitteen akkulokero ristipääruuvitaltalla (nro 2).
2 Kiinnitä akun liitin À laitteen sisäisen levyn liitäntään Á.
gWind™ Wireless 2
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Liitin sopii liitäntään vain yksin päin. Liitäntä voi vahingoittua,
jos pakotat liittimen siihen.
3 Aseta akku laitteen koteloon levyn alle.
4 Sulje akkulokero. Varo, että akun johtimet eivät jää kannen
väliin.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa
tuulianturille.
• Tuulianturi on asennettava vaakasuoraan pintaan
mastonhuippuun À.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Ole varovainen, kun työskentelet korkealla.
Akkuvaroitukset
VAROITUS
Jos näitä ohjeita ei noudateta, akun käyttöikä saattaa lyhentyä
tai akku saattaa vahingoittaa anturia tai aiheuttaa tulipalon,
palovammoja, akkunestevuodon ja/tai vammoja.
• Älä pura, muuta, muokkaa, lävistä tai vahingoita laitetta tai
akkuja.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin äläkä altista sitä
tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille.
• Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
• Säilytä akut poissa lasten ulottuvilta.
• Käytä ainoastaan oikeanlaisia vaihtoakkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Saat
lisätietoja vaihtoakuista Garmin myyjältä tai Garmin
sivustosta.
• Älä käytä laitetta, jos lämpötila ei ole välillä -20 - 55 °C (-4 131 °F).
• Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä lämpötilassa
0- 35 °C (32 - 95 °F).
• Hävitä laite/akut paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
• Jos mastonhuipussa ei ole vaakasuoraa pintaa, lisää
sellainen käyttämällä asianmukaista väliosaa.
• Tuulianturi on asennettava veneen etuosaa Á kohti
keskilinjan suuntaisesti.
HUOMAUTUS: jos et asenna laitetta tarkalleen veneen
etuosaa kohti, määritä suunta, jotta saat oikeat tuulen
kulmatiedot (Suunnan säätäminen, sivu 2).
Telineen asentaminen
1 Merkitse aloitusreikien paikat telineen reikien avulla.
2 Poraa aloitusreiät 4,5 mm:n (11/64 tuuman) poranterällä.
3 Kiinnitä teline pintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
Laitteen kiinnittäminen telineeseen
1 Löysää laitteen lukitusmutteri À kääntämällä sitä käsin
vastapäivään niin pitkälle kuin se menee.
Akun asentaminen
HUOMAUTUS
Asianmukainen akku toimitetaan laitteen mukana. Laite voi
vioittua, jos käytät akkua, jonka toimittaja tai myyjä ei ole
Garmin.
Asenna laitteen mukana toimitettu akku, ennen kuin kiinnität
laitteen.
Kesäkuu 2016
Painettu Taiwanissa
190-02004-77_0A
• Jos tuulianturia säilytetään pimeässä, paristo kannattaa
vaihtaa aina kauden alussa. Vaihtoparistoja saat paikalliselta
Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Tekniset tiedot
2 Aseta laite telineeseen painamalla sitä Á ja työntämällä sitä
taaksepäin niin pitkälle kuin se menee Â.
3 Kiinnitä laite telineeseen kääntämällä lukitusmutteria
myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee.
Tekniset tiedot
Arvo
Mitat asennettuna (K × P)
345 × 610 mm (13,58 × 24 tuumaa)
Paino
320 g (11,29 unssia)
Käyttölämpötila
-20 - 50 °C (-4- 122 °F)
Säilytyslämpötila
0 - 35 °C (32 - 95 °F)
Vesitiiviysluokitus
(tuulianturi)
IEC 60529 IPX-6 (suojattu kovalta merenkäynniltä)
Tuulen nopeusalue
0,9 - 90 solmua (0,5 - 50 m/s)
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. gWind™ ja GNX™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
4 Kiinnitä turvapidike à laitteeseen, jotta lukitusmutteri ei
löysty.
Anturin pariliitos
Jos anturi on toimitettu tuulilaitteen mukana, se on jo pariliitetty
laitteeseen.
Jos anturi on ostettu erikseen tai jos haluat käyttää sitä jonkin
toisen yhteensopivan Garmin laitteen kanssa, pariliitä anturi
yhteensopivaan laitteeseen.
Jos anturia ei ole pariliitetty yhteensopivaan laitteeseen, se etsii
laitetta automaattisesti. Pariliitostilaa ei tarvitse erikseen
aktivoida anturissa.
Katso langattoman pariliitoksen muodostusohjeet yhteensopivan
Garmin laitteen uusimmasta käyttöoppaasta. Käyttöoppaan
uusin versio tarvitsee ehkä ladata osoitteesta www.garmin.com
/manuals.
Suunnan säätäminen
Säädä ANGL-asetusta, jos anturia ei ole asennettu veneen
etuosaa kohti tarkalleen keskiviivan suuntaisesti.
HUOMAUTUS: nämä ohjeet koskevat GNX™ Wind laitetta. Jos
anturi on yhdistetty johonkin toiseen yhteensopivaan laitteeseen,
katso anturin säätöohjeet laitteen uusimmasta käyttöoppaasta.
1 Valitse GNX Wind laitteen laitenäytössä .
2 Valitse - tai -painikkeella SENS ja valitse .
3 Valitse - tai -painikkeella ANGL ja valitse .
4 Arvioi myötäpäivään veneen maston ympäri asteina kulma,
jossa anturi osoittaa poispäin veneen etuosan keskikohdasta.
• Jos anturi on tyyrpuurin suuntaan, kulman on oltava 1 180 astetta.
• Jos anturi on paapuurin suuntaan, kulman on oltava 181 360 astetta.
5 Määritä vaiheessa 4 havaittu kulma - tai -painikkeella.
6 Paina -painiketta.
Huolto ja säilytys
• Puhdista tuulianturi tarvittaessa miedolla saippuavedellä ja
huuhtele se vedellä. Älä käytä puhdistusaineita tai
painepesuria.
• Suosittelemme, että irrotat tuulianturin ja säilytät sitä
kuivassa paikassa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
• Tuulianturia kannattaa säilyttää valoisassa paikassa. Tällöin
laitteen pariston varaus säilyy.
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising