Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 52 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Upute za instalaciju (gWind Wireless 2)

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 52 Upute za instalaciju (gWind Wireless 2)
Prije montaže uređaja trebate postaviti priloženu bateriju.
1 Pomoću križnog odvijača broj 2 otvorite vratašca odjeljka za
baterije.
gWind™ Wireless 2
2 Priključak baterije À umetnite u utor ploče u uređaju Á.
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
U slučaju rada na visini budite pažljivi.
Priključak se u utor može umetnuti samo u jednom smjeru.
Primjenom prekomjerne sile prilikom umetanja priključka u
utor možete oštetiti priključak.
3 Bateriju postavite ispod ploče u kućištu uređaja.
4 Pažljivo zatvorite vratašca odjeljka za baterije kako se žice
baterije ne bi prikliještile.
Preporuke za montažu
Upozorenja za bateriju
UPOZORENJE
Ako ne pratite ove smjernice, mogli biste skratiti vijek trajanja
baterije ili riskirati oštećenje uređaja, požar, kemijske opekline,
curenje elektrolita, i/ili ozljede.
• Uređaj ili baterije nemojte rastavljati, modificirati, ponovno
sastavljati, bušiti niti oštećivati.
• Uređaj ili baterije nemojte uranjati niti izlagati vodi ili drugim
tekućinama, vatri, eksploziji ili drugim opasnostima.
• Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
• Baterije držite izvan dohvata djece.
• Baterije zamijenite samo odgovarajućim zamjenskim
baterijama. Upotrebom drugih baterija moglo bi doći do
požara ili eksplozije. Želite li kupiti zamjenske baterije,
obratite se distributeru Garmin proizvoda ili posjetite webmjesto tvrtke Garmin.
• Uređaj nemojte koristiti izvan sljedećeg raspona temperature:
od -20 ° do 50 °C (od -4 ° do 122 °F).
• Prilikom skladištenja uređaja na dulje vremensko razdoblje,
skladištite ga u sljedećem rasponu temperature: od 0 ° do
35 °C (od 32 ° do 95 °F).
• Obratite se lokalnoj jedinici za odlaganje otpada radi
odlaganja uređaja/baterija u skladu s važećim lokalnim
zakonima i propisima.
Kada odabirete lokaciju za montažu sonde za vjetar, uzmite u
obzir sljedeće preporuke.
• Sondu za vjetar treba montirati na vodoravnu površinu na
vrhu jarbola À.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Montaža nosača
1 Koristeći nosač kao šablonu označite mjesta za probne rupe.
2 Pomoću svrdla veličine 4,5 mm (11/64 in) probušite probne
rupe.
3 Pomoću isporučenih vijaka pričvrstite nosač na površinu.
Postavljanje uređaja u nosač
1 Otpustite maticu na uređaju À okrećući je ulijevo prstima dok
Postavljanje baterije
OBAVIJEST
Odgovarajuća baterija priložena je uz uređaj. Postavljanjem
baterije koju ne isporučuje niti prodaje Garmin može doći do
štete na uređaju.
Lipanj 2016
• Ako na vrhu jarbola nema vodoravne površine, treba ju
napraviti upotrebom odgovarajućeg podloška.
• Sondu za vjetar treba montirati tako da je usmjerena prema
prednjem dijelu plovila Á i paralelna sa središnjom linijom.
NAPOMENA: Ako uređaj ne montirate tako da je usmjeren
točno prema prednjem dijelu plovila, kako biste dobili točne
podatke o kutu vjetra, morat ćete konfigurirati orijentaciju
(Prilagođavanje položaja, stranica 2).
se ne zaustavi.
Tiskano u Tajvanu
190-02004-86_0A
• Ako sondu za vjetar nećete upotrebljavati kroz dulji
vremenski period, preporučujemo da ju skinete i spremite na
suho mjesto.
• Sondu za vjetar najbolje je spremiti na mjesto na kojem je
izložena svjetlu. Na taj način se održava kapacitet
napunjenosti baterije uređaja.
• Ako sondu za vjetar spremate na mračno mjesto,
preporučujemo da na početku svake sezone zamijenite
bateriju. Zamjenske baterije dostupne su kod lokalnog
Garmin dobavljača ili na web-mjestu www.garmin.com.
Specifikacije
Specifikacija
Vrijednost
Dimenzije u montiranom
položaju (V ×D)
345 × 610 mm (13,58 × 24 in)
Težina
320 g (11,29 oz)
dok se ne zaustavi.
4 Kako biste spriječili otpuštanje matice, na uređaj pričvrstite
sigurnosnu stezaljku Ã.
Radna temperatura
Od -20 ° do 50 °C (-4 ° do 122 °F)
Vodootpornost (sonda za
vjetar)
IEC 60529 IPX-6 (zaštita od jakog mlaza)
Uparivanje senzora
Raspon brzina vjetra
Od 0,9 do 90 čv (od 0,5 do 50 m/s)
2 Kako biste ga postavili u nosač, uređaj pritisnite prema dolje
Á i zatim ga gurnite prema natrag dok se ne zaustavi Â.
3 Osigurajte uređaj u nosaču okretanjem matice rukom udesno
Ako je senzor isporučen uz uređaj za mjerenje podataka o
vjetru, senzor i uređaj tvornički su upareni.
Ako je senzor kupljen zasebno ili ga želite koristiti s drugim
kompatibilnim Garmin uređajem, senzor je potrebno upariti s
kompatibilnim uređajem.
Ako senzor nije uparen s kompatibilnim uređajem, automatski će
tražiti uređaj. Senzor će sam započeti postupak uparivanja.
Upute o uparivanju bežičnog uređaja potražite u najnovijem
izdanju korisničkog priručnika kompatibilnog Garmin uređaja.
Preuzmite najnoviju verziju korisničkog priručnika sa stranice
www.garmin.com/manuals.
Temperatura za skladištenje Od 0 ° do 35 °C (32 ° do 95 °F)
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. gWind™ i GNX™ trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Prilagođavanje položaja
Postavki ANGL trebate prilagoditi ako senzor nije usmjeren
prema prednjoj strani plovila i ako nije paralelan sa središnjom
linijom.
NAPOMENA: Ove se upute odnose na upotrebu GNX™ Wind
uređaja. Ako je senzor povezan s drugim kompatibilnim
uređajem, upute o podešavanju senzora potražite u najnovijem
izdanju korisničkog priručnika svog uređaja.
1 Na zaslonu instrumenta na uređaju GNX Wind pritisnite .
ili
kako biste odabrali SENS i zatim pritisnite
2 Pritisnite
.
ili
kako biste odabrali ANGL i zatim pritisnite
3 Pritisnite
.
4 Odredite kut pod kojim je senzor otklonjen od sredine prednje
strane plovila u stupnjevima u smjeru kazaljke na satu oko
jarbola:
• Ako je senzor usmjeren udesno, kut bi trebao iznositi
između 1 i 180 stupnjeva.
• Ako je senzor usmjeren ulijevo, kut bi trebao iznositi
između 181 i 360 stupnjeva.
Pritisnite
ili
kako biste unijeli kut iz koraka 4.
5
6 Pritisnite .
Održavanje i skladištenje
• Ako je potrebno, sondu za vjetar očistite otopinom blagog
sapuna i isperite vodom. Nemojte upotrebljavati deterdžente
ili visokotlačne strojeve za pranje.
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising