Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Upute za instalaciju

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Upute za instalaciju
Preporuke za lokaciju montaže
GDT™ 43
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Opremu treba montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com/registration.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa,
nadogradnji za softver i korisničke podrške.
• Na plovilima s perajnom kobilicom À sondu montirajte na
udaljenosti od 25 cm (10 in) do 75 cm (30 in) ispred peraje i
manje od 10 cm (4 in) bočno u odnosu na središnju liniju.
• Na plovilima s plosnom ili grednom kobilicom Á sondu
montirajte pod laganim kutom u odnosu na pramac, a ne
paralelno sa središnjom linijom.
• Na gliserima i plovilima s kobilicom  sondu nemojte
montirati blizu rubova oštrih kobilica.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
• Sondu montirajte paralelno s osi krme i pravca plovila.
• Sondu montirajte na mjestu kojem se lako može pristupiti iz
unutrašnjosti plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Ako niste sigurni gdje montirati sondu kroz trup, za savjet se
obratite proizvođaču plovila ili vlasnicima sličnih plovila.
Potrebni alati
• Bušilica
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 43 mm (1
11/ in)
16
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine od 52 do
55 mm (2 1/16 do 2 3/16 in) (za montiranje na trup s jezgrom
od stakloplastike)
• Brtvilo za plovila
• Silikonsko mazivo
• Škare za kabele
• Metalna turpija (za montiranje na plovila s metalnim trupom)
• Tkanina od staklenih vlakana i smola za stakloplastiku
(dodatno za brtvljenje trupova s jezgrom od stakloplastike)
• Cilindar promjera 43 mm (1 11/16 in), vosak, ljepljiva traka i
epoksidna smola (dodatno za brtvljenje trupova s jezgrom od
stakloplastike)
Montaža sonde kroz trup
Ako sondu montirate na trup s jezgrom od stakloplastike,
najprije morate pripremiti trup (Pripremanje trupa s jezgrom od
stakloplastike, stranica 2).
Travanj 2017
190-02112-86_0C
1 Pomoću nastavka za bušenje rupa promjera 43 mm (1 11/16
2
3
4
5
6
in) izbušite rupu na mjestu za montažu.
U trup umetnite okov za montiranje kroz trup.
Na vanjsku prirubnicu okova za montiranje kroz trup nanesite
brtvilo za plovila i rukom pritegnite maticu.
Oba O-prstena stavite na navojni čep.
Na vanjsku stranu navojnog čepa nanesite silikonsko mazivo.
Lagano okrećite navojni čep i umetnite ga u okov za
montiranje kroz trup.
3
4
5
6
• Ako probna rupa nije na pravom mjestu, zabrtvite je
epoksidnom smolom i ponovite korak 1.
• Ako je probna rupa na pravom mjestu, pomoću nastavka
za bušenje rupa promjera 43 mm (1 11/16 in) izbušite rupu
s vanjske strane plovila, ali samo kroz vanjski sloj od
stakloplastike. Nemojte izbušiti rupu kroz cijeli trup.
S unutrašnje strane plovila na mjestu probne rupe pomoću
nastavka za bušenje rupa izbušite rupu od 9 do 12 mm (3/8
do 1/2 in) veću od rupe koju ste u koraku 2 izbušili na vanjskoj
strani plovila.
Probušite unutarnji sloj od stakloplastike i veći dio jezgre, ali
nemojte bušiti kroz vanjski sloj.
NAPOMENA: Prilikom bušenja kroz unutarnji sloj od
stakloplastike i jezgru pazite da ne probušite vanjski sloj od
stakloplastike jer nećete moći pravilno zabrtviti trup.
Uklonite unutarnji sloj od stakloplastike i jezgru koju ste
izbušili u koraku 3.
Trebali biste vidjeti unutrašnju stranu vanjskog sloja od
stakloplastike.
Pobrusite unutrašnjost rupe i područja odmah uz rupe na
unutarnjem i vanjskom sloju od stakloplastike.
Blagim deterdžentom ili slabim razrjeđivačem kao što je
izopropilni alkohol uklonite prašinu i prljavštinu.
Brtvljenje trupa stakloplastikom
1 S unutrašnje strane plovila tkaninu od staklenih vlakana
7 Provjerite da je navojni čep pravilno umetnut u okov.
8 Okov montirajte tako da je klin postavljen okomito na
središnju liniju plovila.
9 Nakon što se brtvilo za plovila koje ste nanijeli u koraku 3
osušilo, uklonite maticu i brtvilo nanesite na okov s
unutrašnje strane trupa.
10 Vratite maticu i pritegnite je rukom.
11 Nakon montiranja okova, navojni čep zamijenite sondom.
NAPOMENA: Preporučujemo da navojni čep koristite za
vrijeme čišćenja ili servisiranja sonde.
12 Nastavak za učvršćivanje žice montirajte na sondu.
Pripremanje trupa s jezgrom od stakloplastike
OBAVIJEST
Ako trup s jezgrom od stakloplastike nije pravilno zabrtvljen,
voda će prodirati u jezgru i izazvati velika oštećenja na plovilu.
premažite slojem smole i postavite je u unutrašnjost rupe
kako biste zabrtvili jezgru.
2 Nastavite dodavati slojeve tkanine od staklenih vlakana i
smole sve dok rupa ne bude promjera točno 43 mm (1 11/
16 in).
3 Kada se stakloplastika osuši, pobrusite i očistite unutrašnjost
rupe i oko nje.
Trup s jezgrom od stakloplastike sada je spreman i možete
dovršiti montiranje sonde.
Brtvljenje jezgre epoksidnom smolom
Kako biste jezgru pravilno zabrtvili epoksidnom smolom, morate
napraviti cilindar promjera 43 mm (1 11/ 16 in) koji će služiti kao
umetak dok se smola suši.
1 Cilindar promjera 43 mm (1 11/ 16 in) premažite voskom.
2 Umetnite cilindar u rupu s vanjske strane i učvrstite ga
ljepljivom trakom s vanjske strane plovila.
3 Prostor između cilindra i jezgre ispunite epoksidnom smolom.
4 Kada se smola osuši, uklonite cilindar, a unutrašnjost rupe
pobrusite i očistite.
Trup s jezgrom od stakloplastike sada je spreman i možete
dovršiti montiranje sonde.
NMEA 2000 veza
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Stakloplastika ili epoksidna smola (ne isporučuje se)
Cilindrični umetak (ne isporučuje se)
Unutarnji sloj od stakloplastike
Jezgra
Vanjski sloj od stakloplastike
1 Probušite rupu kroz trup.
2 Pomoću stakloplastike (Brtvljenje trupa stakloplastikom,
stranica 2) ili epoksidne smole (Brtvljenje jezgre
epoksidnom smolom, stranica 2).
Bušenje rupe kroz trup s jezgrom od stakloplastike
1 S unutrašnje strane plovila cijelom debljinom trupa izbušite
probnu rupu promjera 3 mm (1/8 in).
2 Pregledajte probnu rupu s vanjske strane plovila i odaberite
sljedeći korak:
2
Sonda GDT 43 povezuje se s NMEA 2000 mrežom putem
NMEA 2000 adaptera.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
gWind™ 2 bežična sonda
Specifikacije NMEA 2000 adaptera
Instrument GNX™ Wind
Dimenzije (Š x D x D)
101,4 x 116,3 x 76,2 mm (4 x 4 19/32 x 3 in)
Težina
Adapter: 120,9 g (4,26 oz)
S nosačem: 200,7 g (7,08 oz)
Izvor napajanja od 12 Vdc
Izvor napajanja
Od 9 do 16 V DC
Spojni kabel
Potrošnja energije
Maks. 2,4 W
GDT 43 sonda
Temperaturni raspon
Od -15 do 70 °C (od 5 do 158 °F)
NMEA 2000 adapter
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 PGN
Postojeća NMEA 2000 mreža
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
005932 ISO potvrda
Ožičenje za Nexus
®
Ako sondu GDT 43 povezujete s Nexus sustavom, kabel sonde
GDT 43 morate odrezati na željenu duljinu i spojiti žice u
priključke za odgovarajuću dubinu na Nexus uređaju.
GDT 43
Nexus
Crna
Crna
Crvena
Plava
Zaslon
Zaslon
Bijela
Nemojte koristiti
Opis
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA : Naredba, zahtjev i funkcija
potvrđivanja grupe
®
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
Odašiljanje
126996 Podaci o proizvodu
128267 Dubina vode
130312 Temperatura
Kalibriranje sonde
NAPOMENA: Ako upotrebljavate Nexus sustav ili se ne
prikazuju podaci sonde, potrebno je kalibrirati sondu.
Sondu možete kalibrirati pomoću softvera NexusRace™. Softver
NexusRace preuzmite na web-mjestu garmin.com/NexusRace.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin , logotip Garmin i Nexus trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GDT™, GST™ i NexusRace™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Održavanje
NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National
Marine Electronics Association.
®
®
®
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Kako bi ispravno radila, sonda mora biti u vodi.
1 Kada je vaše plovilo u vodi, provjerite prodire li voda na
mjestu na kojem ste montirali sondu i u njegovoj blizini.
2 Ako voda prodire, oko mjesta montaže nanesite brtvilo za
plovila, ostavite ga da se osuši i ponovite korak 1.
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
Specifikacije sonde GDT 43
Dimenzije (Š x D)
42 x 86 mm (1,65 x 3,38 in)
Debljina trupa
Min. 6 mm (0,24 in)
Maks. 42 mm (1,65 in)
Temperaturni raspon
Radna: od -10 do 70 ºC (od 14 do 158 °F)
Skladišna: od -35 do 70 ºC (od 31 do 158 °F)
Duljina kabela sonde
6 m (19,7 ft)
Frekvencija sonara
200 kHz
Dubina sonara*
275 m (900 ft)
*Ovisno o uvjetima u vodi.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising