Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Installation guide | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Instrukcja instalacji

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Instrukcja instalacji
Uwagi dotyczące miejsca montażu
GDT™ 43
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego lub echosondy rybackiej przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Ten sprzęt powinien zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora urządzeń morskich.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy, aktualizacje oprogramowania czy
obsługa klienta.
• Na jednostkach z finkilem À przetwornik powinien być
zamontowany ponad 25 cm (10 cali) i mniej niż 75 cm
(30 cali) przed mieczem i mniej niż 10 cm (4 cale) z boku
konstrukcyjnej linii wody.
• Na jednostkach z płetwą na całej długości kilu Á przetwornik
powinien być zamontowany pod niewielkim kątem
zwróconym w kierunku dziobu, nie równolegle do linii
środkowej.
• Na łodziach motorowych i na burtach z załamaniem Â
przetwornik nie powinien być montowany w pobliżu krawędzi
ostrego załamania burty.
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie montuj
przetwornika w jednej osi ze śrubą.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
• Przetwornik powinien być zamontowany równolegle do osi
dziób–rufa jednostki.
• Przetwornik powinien być zamontowany w miejscu, które
pozwala na łatwy dostęp do niego z wnętrza jednostki.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody lub
innymi elementami, które mogą powodować tworzenie się
pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do
obniżenia osiągów łodzi i uszkodzenia śruby.
• W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi
znajdować się w wodzie o przepływie laminarnym (nie
turbulentnym).
• W razie pytań na temat umiejscowienia przetwornika
montowanego na kadłubie skontaktuj się z producentem
swojej jednostki lub innymi użytkownikami podobnych
jednostek, aby uzyskać pomoc.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka
• Piła walcowa 43 mm (1 11/16 cala)
• Piła walcowa 52–55 mm (2 1/16 – 2 3/16 cala) (w przypadku
instalacji na kadłubie z porowatego poszycia z włókna
szklanego)
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Smar silikonowy
• Przecinak do przewodów
• Pilnik do metalu (w przypadku instalacji na kadłubie
metalowym)
• Arkusze z włókna szklanego i żywica (do uszczelnienia
kadłuba z porowatego poszycia z włókna szklanego)
Kwiecień 2017
190-02112-80_0C
• Cylinder 43 mm (1 11/16 cala), wosk, taśma klejąca i żywica
epoksydowa (do uszczelnienia kadłuba z porowatego
poszycia z włókna szklanego)
Instalowanie przetwornika montowanego na
kadłubie
W przypadku instalowania przetwornika na kadłubie
z porowatego poszycia z włókna szklanego należy najpierw
przygotować kadłub (Przygotowanie kadłuba z porowatym
poszyciem z włókna szklanego, strona 2).
1 Użyj piły walcowej o średnicy 43 mm (1 11/16 cala), aby
wyciąć otwór w kadłubie w miejscu montażu.
2 Umieść łącznik kadłubowy w kadłubie.
3 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
zewnętrzny kołnierz łącznika kadłubowego i ręcznie dokręć
śrubę.
4 Nałóż obie okrągłe gumowe uszczelki na zatyczkę.
5 Nałóż smar silikonowy na zewnętrzną część zatyczki.
6 Wykonując wolne, obrotowe ruchy, włóż zatyczkę do łącznika
kadłubowego.
7 Upewnij się, że zatyczka jest prawidłowo osadzona
w łączniku.
8 Za pomocą kołka przymocuj łącznik pod kątem 90 stopni do
linii środkowej łodzi.
9 Po utwardzeniu się środka uszczelniającego do zastosowań
morskich nałożonego w kroku 3 wyjmij śrubę i nałóż środek
uszczelniający na łącznik wewnątrz kadłuba.
10 Nałóż nakrętkę i dokręć ją ręcznie.
11 Po zainstalowaniu łącznika zamień zatyczkę na prawdziwy
przetwornik.
UWAGA: Zaleca się pozostawienie zatyczki, którą można
użyć na czas czyszczenia lub naprawy przetwornika.
12 Zainstaluj zatrzask do przewodów na przetworniku.
Przygotowanie kadłuba z porowatym poszyciem
z włókna szklanego
NOTYFIKACJA
Jeśli rdzeń lub kadłub z porowatego poszycia z włókna
szklanego nie zostaną prawidłowo uszczelnione, woda może
zacząć się sączyć do rdzenia i spowodować poważne
uszkodzenie łodzi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Włókno szklane lub żywica epoksydowa (niedołączone do zestawu)
Przekładka cylindryczna (niedołączona do zestawu)
Poszycie wewnętrzne z włókna szklanego
Rdzeń
Poszycie zewnętrzne z włókna szklanego
1 Wywierć otwór w kadłubie.
2 Uszczelnij rdzeń w kadłubie za pomocą włókna szklanego
(Uszczelnianie kadłuba włóknem szklanym, strona 2) lub
za pomocą żywicy epoksydowej (Uszczelnianie rdzenia
żywicą epoksydową, strona 2).
Wiercenie otworów w kadłubie z porowatego poszycia
z włókna szklanego
1 Od wewnątrz łodzi wywierć w kadłubie otwór prowadzący
o średnicy 3 mm (1/8 cala).
2 Obejrzyj otwór prowadzący od zewnętrznej strony łodzi
i wybierz odpowiednią opcję:
• Jeśli otwór prowadzący nie znajduje się we właściwym
miejscu, uszczelnij go żywicą epoksydową i powtórz krok
1.
• Jeśli otwór prowadzący znajduje się we właściwym
miejscu, użyj piły walcowej o średnicy 43 mm (1
11/ cala) i od zewnętrznej strony wytnij otwór tylko
16
w poszyciu zewnętrznym z włókna szklanego. Nie wycinaj
otworu na wylot przez kadłub.
3 Od wewnętrznej strony łodzi, w miejscu, gdzie znajduje się
otwór prowadzący, za pomocą piły walcowej wytnij otwór
większy o 9–12 mm (3/8– 1/2 cala) od otworu wyciętego od
zewnętrznej strony łodzi w kroku 2.
Wytnij otwór w poszyciu wewnętrznym z włókna szklanego
i w większej części rdzenia, nie przecinając poszycia
zewnętrznego.
UWAGA: Podczas wycinania otworu w wewnętrznym
poszyciu z włókna szklanego i rdzeniu należy uważać, aby
nie przeciąć zewnętrznego poszycia, gdyż w przeciwnym
wypadku nie będzie możliwe właściwe uszczelnienie
kadłuba.
4 Usuń elementy wewnętrznego poszycia z włókna szklanego
i rdzenia wycięte w kroku 3.
Powinna być widoczna wewnętrzna strona zewnętrznego
poszycia z włókna szklanego.
5 Wyszlifuj wnętrze otworu i obszar wokół wewnętrznego
i zewnętrznego poszycia z włókna szklanego.
6 Wyczyść ten obszar łagodnym detergentem lub łagodnym
rozpuszczalnikiem, np. alkoholem izopropylowym, aby
usunąć cały kurz i brud.
Uszczelnianie kadłuba włóknem szklanym
1 Wewnątrz łodzi pokryj arkusz włókna szklanego żywicą do
włókna szklanego i umieść arkusz wewnątrz otworu, aby
uszczelnić rdzeń.
2 Nakładaj warstwy arkuszy włókna szklanego i żywicy, aż
otwór będzie miał średnicę dokładnie 43 mm (1 11/16 cala).
3 Gdy włókno szklane stwardnieje, wyszlifuj i oczyść otwór
wewnątrz oraz obszar wokół otworu.
Kadłub z porowatym poszyciem z włókna szklanego jest
teraz przygotowany i można dokończyć instalację
przetwornika.
Uszczelnianie rdzenia żywicą epoksydową
Aby dobrze uszczelnić rdzeń żywicą epoksydową, trzeba
przygotować cylinder o średnicy 43 mm (1 11/16 cala), który
będzie służył jako przekładka podczas zastygania żywicy.
1 Pokryj cylinder o średnicy 43 mm (1 11/16 cala) woskiem.
2 Włóż cylinder do otworu w poszyciu zewnętrznym i przyklej
go taśmą klejącą od zewnętrznej strony łodzi.
2
3 Wypełnij przestrzeń pomiędzy cylindrem a rdzeniem żywicą
epoksydową.
4 Gdy żywica epoksydowa stwardnieje, usuń cylinder,
a następnie wyszlifuj i oczyść otwór wewnątrz oraz obszar
wokół otworu.
Kadłub z porowatym poszyciem z włókna szklanego jest
teraz przygotowany i można dokończyć instalację
przetwornika.
Podłączanie do sieci NMEA 2000
®
Przetwornik GDT 43 łączy się z siecią NMEA 2000 poprzez
adapter NMEA 2000.
1 Gdy łódź będzie się znajdowała na wodzie, sprawdź, czy
w pobliżu instalacji przetwornika nie ma przecieków.
2 W przypadku wykrycia wycieków nałóż środek uszczelniający
do zastosowań morskich wokół miejsca instalacji, poczekaj,
aż środek uszczelniający się utwardzi i powtórz krok 1.
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Jeśli zanieczyszczenie jest poważne, użyj gąbki lub
szpachelki żeby usunąć osad.
3 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
GDT 43 — dane techniczne
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Wymiary (szer. × wys.)
42 × 86 mm (1,65 × 3,38 cala)
Grubość kadłuba
Min. 6 mm (0,24 cala)
Maks. 42 mm (1,65 cala)
Zakres temperatur
Temperatura robocza: od -10°C do 70°C
(od 14°F do 158°F)
Temperatura przechowywania: od -35°C
do 70°C (od 31°F do 158°F)
Długość przewodu przetwornika
6 m (19,7 stopy)
Przetwornik gWind™ Wireless 2
Przyrząd do pomiaru wiatru GNX™
Częstotliwość sonaru
200 kHz
Adapter NMEA 2000
Zasięg głębokościowy
sonaru
275 m (900 stóp)
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
* Zależy od warunków wodnych.
Kabel podłączeniowy
Adapter NMEA 2000 — dane techniczne
GDT Przetwornik 43
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
Istniejąca sieć NMEA 2000
Okablowanie do Nexus
®
Wymiary (szer. × dł. ×
gł.)
101,4 × 116,3 × 76,2 mm (4 × 4 19/32 ×
3 cale)
Masa
Zasilacz: 120,9 g (4,26 uncji)
Z uchwytem: 200,7 g (7,08 uncji)
Moc wejściowa
Od 9 V do 16 V DC
Zużycie energii
Maks. 2,4 W
Zakres temperatur
Od -15ºC do 70ºC (od 5°F do 158°F)
Podczas podłączania urządzenia GDT 43 do systemu Nexus
należy przyciąć przewód urządzenia GDT 43 do potrzebnej
długości i podłączyć jego żyły do portów danych głębokości
urządzenia Nexus.
PGN NMEA 2000
GDT 43
Nexus
Typ
PGN
Czarny
Czarny
005932 Potwierdzenie ISO
Czerwony
Niebieski
Transmisja
i odbiór
Ekran
Ekran
059904 Żądanie ISO
Biały
Nie używać
060928 Uzyskanie adresu ISO
Opis
126208 NMEA : grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
®
Kalibracja przetwornika
UWAGA: Jeśli korzystasz z systemu Nexus lub dane
z przetwornika nie pojawiają się, należy skalibrować
przetwornik.
Do kalibracji przetwornika można użyć oprogramowania
NexusRace™. Aby pobrać oprogramowanie NexusRace,
odwiedź stronę garmin.com/NexusRace.
Konserwacja
Testowanie instalacji
NOTYFIKACJA
Łódź należy skontrolować pod kątem przecieków przed
pozostawieniem jej na wodzie na dłuższy czas.
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
Transmituj
126996 Informacje o produkcie
128267 Głębokość wody
130312 Temperatura
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin , logo Garmin oraz Nexus są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GDT™, GST™
oraz NexusRace™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji
National Marine Electronics Association.
®
Przetwornik musi być zanurzony w wodzie, aby działał
poprawnie.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising