Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Asennusohjeet

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Asennusohjeet
GDT™ 43
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita,
ohjelmistopäivityksiä ja asiakastuki.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
• Kevytkölisissä aluksissa À kaikuanturi on kiinnitettävä 25 - 75
cm (10 - tuumaa) kölin etupuolelle ja alle 10 cm:n (4 tuuman)
päähän keskilinjan sivusta.
• Pääkölillisissä aluksissa Á kaikuanturi on kiinnitettävä loivaan
kulmaan osoittamaan keulaa, ei keskilinjan suuntaisesti.
• Moottoriveneissä ja palteellisissa rungoissa  kaikuanturia ei
saa kiinnittää terävien palteiden reunojen lähelle.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä samaan linjaan aluksen
keskiviivan kanssa.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä paikkaan, jossa siihen pääsee
käsiksi aluksen sisäpuolelta.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Jos sinulla on kysyttävää rungon läpi asennettavan
kaikuanturin sijainnista, kysy lisää aluksen rakentajalta tai
vastaavien alusten omistajilta.
Tarvittavat työkalut
• pora
• 43 mm:n (1 11/16 tuuman) reikäsaha
• 52 - 55 mm:n (2 1/16 - 2 3/16 tuuman) reikäsaha
(asennettaessa kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon)
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• silikonirasvaa
• johtoleikkuri
• metalliviila (asennettaessa metallirunkoon)
• lasikuitukangasta ja hartsia (valinnainen, tiivistettäessä
kerrosrakenteellista lasikuiturunkoa)
• 43 mm:n (1 11/16 tuuman) lieriö, vahaa, teippiä ja valuepoksia
(valinnainen, tiivistettäessä kerrosrakenteellista
lasikuiturunkoa)
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin
asentaminen
Jos asennat kaikuanturia kerrosrakenteelliseen
lasikuiturunkoon, valmistele runko ensin (Kerrosrakenteellisen
lasikuiturungon valmisteleminen, sivu 2).
1 Tee runkoon aukko kiinnityskohtaan 43 mm:n (1 11/16
tuuman) reikäsahalla.
Aseta
runkosovitin runkoon.
2
3 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta runkosovittimen
ulkolaippaan ja kiristä mutteri käsin.
Liu'uta
molemmat kumiset O-renkaat pistokkeeseen.
4
5 Levitä silikonirasvaa pistokkeen ulkopinnalle.
6 Työnnä pistoke hitaasti väännellen runkosovittimeen.
Huhtikuu 2017
190-02112-77_0C
Sahaa lasikuidun sisäkerroksen ja keskikerroksen läpi, mutta
älä sahaa ulkokerrosta.
HUOMAUTUS: kun sahaat lasikuidun sisäkerrosta ja
keskikerrosta, varo ettet osu lasikuidun ulkokerrokseen.
Muutoin rungon tiivistäminen ei onnistu.
4 Irrota vaiheessa 3 sahaamasi lasikuidun sisäkerros ja
keskikerros.
Lasikuidun ulkokerroksen sisäpuolen pitäisi olla näkyvissä.
5 Hio reiän sekä lasikuidun sisä- ja ulkokerrosten ympäristö.
6 Puhdista alue pölystä ja liasta miedolla puhdistusaineella tai
liuottimella, kuten isopropyylialkoholilla.
7 Varmista, että pistoke on tukevasti sovittimessa.
8 Kiinnitä sovitin tapilla 90 asteen kulmaan veneen
keskilinjaan.
9 Kun vaiheessa 3 levitetty merivedenkestävä tiivistysaine on
kuivunut, irrota mutteri ja levitä tiivistysainetta rungon
sisäpuolella olevaan sovittimeen.
10 Kiinnitä mutteri takaisin ja kiristä se käsin.
11 Kun olet asentanut sovittimen, vaihda pistoke itse
kaikuanturiin.
HUOMAUTUS: pistoke kannattaa säilyttää, jotta voit käyttää
sitä, kun puhdistat tai huollat kaikuanturia.
12 Asenna kaapelien lukituslaite kaikuanturiin.
Kerrosrakenteellisen lasikuiturungon valmisteleminen
HUOMAUTUS
Jos kerrosrakenteista lasikuiturunkoa ei ole tiivistetty oikein,
keskikerrokseen saattaa tihkua vettä, mikä vioittaa venettä
vakavasti.
Rungon tiivistäminen lasikuidulla
1 Peitä veneen sisäpuolelta lasikuitukangaskerros
lasikuituhartsilla ja tiivistä keskikerros asettamalla
kangaskerros reiän sisäpuolelle.
2 Lisää lasikuitukangaskerroksia ja hartsia, kunnes reiän
halkaisija on 43 mm (1 11/ 16 tuumaa).
3 Kun lasikuitu on kovettunut, hio ja puhdista reikä sisä- ja
ulkopuolelta.
Kerrosrakenteellinen lasikuiturunko on nyt valmisteltu, ja voit
asentaa kaikuanturin.
Keskikerroksen tiivistäminen valuepoksilla
Jotta voit tiivistää keskikerroksen asianmukaisesti valuepoksilla,
sinun on rakennettava halkaisijaltaan 43 mm:n (1 11/ 16 tuuman)
lieriö, joka toimii välikkeenä epoksin kovettumisen ajan.
1 Peitä 43 mm:n (1 11/ 16 tuuman) lieriö vahalla.
2 Työnnä lieriö aukkoon ulkokerroksen läpi ja teippaa se
paikalleen veneen ulkopintaan.
3 Täytä lieriön ja keskikerroksen välinen tila valuepoksilla.
4 Kun epoksi on kovettunut, poista lieriö ja hio ja puhdista
aukon sisäpuoli ja ympäristö.
Kerrosrakenteellinen lasikuiturunko on nyt valmisteltu, ja voit
asentaa kaikuanturin.
NMEA 2000 yhteys
®
GDT 43 kaikuanturi muodostaa yhteyden NMEA 2000 verkkoon
NMEA 2000 sovittimen kautta.
À
Á
Â
Ã
Ä
Lasikuitua tai valuepoksia (ei mukana)
Lieriömäinen välike (ei mukana)
Lasikuidun sisäkerros
Keskikerros
Lasikuidun ulkokerros
1 Poraa reikä rungon läpi.
2 Tiivistä rungon sisällä oleva keskikerros lasikuidulla (Rungon
tiivistäminen lasikuidulla, sivu 2) tai valuepoksilla
(Keskikerroksen tiivistäminen valuepoksilla, sivu 2).
Reiän poraaminen kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon
1 Poraa veneen sisäpuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
rungon läpi.
2 Tarkastele aloitusreikää veneen ulkopuolelta ja valitse
vaihtoehto:
• Jos aloitusreikä ei ole oikeassa kohdassa, tiivistä reikä
epoksilla ja toista vaihe 1.
• Jos aloitusreikä on oikeassa kohdassa, sahaa 43 mm:n (1
11/ tuuman) reikäsahalla reikä veneen ulkopuolelta
16
ainoastaan lasikuidun ulkokerroksen läpi. Älä sahaa koko
rungon läpi.
3 Sahaa veneen sisäpuolelta aloitusreiän kohdalta reikä, joka
on 9 - 12 mm (3/8 - 1/2 tuumaa) suurempi kuin vaiheessa 2
veneen ulkopuolelta sahaamasi.
2
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
gWind™ Wireless 2 tuulianturi
GNX™ tuulilaite
NMEA 2000 sovitin
Virtalukko tai katkaisin
12 Vdc:n virtalähde
Laitekaapeli
GDT 43 kaikuanturi
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
Nykyinen NMEA 2000 verkko
Nexus kytkentä
NMEA 2000 PGN
®
Kun liität GDT 43 laitteen Nexus järjestelmään, katkaise GDT 43
kaapeli tarvittavaan pituuteen ja kytke johtimet Nexus laitteen
syvyysporttiin.
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
005932 ISO-kuittaus
Kuvaus
GDT 43
Nexus
059904 ISO-pyyntö
Musta
Musta
060928 ISO-osoitevaatimus
Punainen
Sininen
Näyttö
Näyttö
126208 NMEA : komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
Valkoinen
Älä käytä
®
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
Lähetys
Kaikuanturin kalibrointi
HUOMAUTUS: jos käytät Nexus järjestelmää tai kaikuanturin
tiedot eivät näy, kaikuanturi tarvitsee kalibroida.
Voit kalibroida sen NexusRace™ ohjelmistolla. Lataa NexusRace
ohjelmisto osoitteesta garmin.com/NexusRace.
Ylläpito
Asennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
126996 Tuotetiedot
128267 Veden syvyys
130312 Lämpötila
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , Garmin logo ja Nexus ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GDT™, GST™ ja NexusRace™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
Kaikuanturin on oltava vedessä toimiakseen oikein.
1 Kun vene on vedessä, tarkista kaikuanturin asennuspaikan
lähistö vuotojen varalta.
2 Jos vuotoja löytyy, levitä merivedenkestävää tiivistysainetta
asennuskohdan ympärille, anna sen kuivua ja toista vaihe 1.
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Tekniset tiedot
GDT 43 - tekniset tiedot
Mitat (L x P)
42 x 86 mm (1,65 x 3,38 tuumaa)
Rungon paksuus
Vähintään 6 mm (0,24 tuumaa)
Enintään 42 mm (1,65 tuumaa)
Suositeltu käyttölämpötila
Käyttö: -10–70 ºC (14–158 °F)
Säilytys: -35–70 ºC (31–158 °F)
Kaikuanturin kaapelin pituus
6 m (19,7 jalkaa)
Luotaimen taajuus
200 kHz
Luotaimen syvyys*
275 m (900 jalkaa)
*Määräytyy vesiolosuhteiden mukaan.
NMEA 2000 sovittimen tekniset tiedot
Mitat (L x P x S)
101,4 x 116,3 x 76,2 mm (4 x 4 19/32 x
3 tuumaa)
Paino
Sovitin: 120,9 g (4,26 unssia)
Pidikkeen kanssa: 200,7 g (7,08 unssia)
Virrantulo
9–16 Vdc
Virrankulutus
Enintään 2,4 W
Suositeltu käyttölämpötila -15–70 ºC (5–158 °F)
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising