Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Installation guide | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Installationsvejledning

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Installationsvejledning
Overvejelser vedrørende monteringssted
GDT™ 43
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med plotteren eller fishfinder for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com/registration.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer,
softwareopdateringer og kundesupport.
• På fartøjer med finnekøl À, skal transduceren monteres mere
end 25 cm (10 tommer) og mindre end 75 cm (30 tommer)
foran kølen og mindre end 10 cm (4 tommer) ved siden af
centerlinjen.
• På fartøjer med fuld køl Á, skal transduceren monteres in
smule på skrå, så den peger mod forstavnen, og ikke
parallelt med centerlinjen.
• På motorbåde og på skrog med kiming Â, skal transduceren
ikke monteres i nær kanten af en skarp kiming på skroget.
• På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på
linje med skruen.
• På både med to drev skal transduceren monteres mellem
drevene, hvis det er muligt.
• Transduceren skal monteres parallelt med fartøjets forstavnhæk-akse.
• Transduceren skal monteres på en placering, der giver
mulighed for tilgængelighed til denne inde fra fartøjet.
• Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings,
vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i
vandet.
• Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring.
• Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og beskadige skruen.
• Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at
fungere optimalt.
• Hvis du har et spørgsmål vedrørende placeringen af en
transducer, der går gennem skroget, skal du kontakte
skibsbyggeren eller andre ejere af lignende fartøjer for at
søge råd.
Nødvendigt værktøj
• Bor
• 43 mm (1 11/16 tomme) hulsav
• 52 til 55 mm (2 1/16 til 2 3/16 tomme) hulsav (montering af
skrog med glasfiberkerne)
• Marineforsegler
• Silikonefedt
• Kabelskærer
• Metalfil (til montering i metalskrog)
• Glasfiberlærred og harpiks (løsning til forsegling af skrog
med glasfiberkerne)
• 43 mm (1 11/16 tomme) cylinder, voks, tape og støbeepoxy
(løsning til forsegling af skrog med glasfiberkerne)
April 2017
190-02112-76_0C
Montering af en transducer, der går gennem
skroget
Hvis du monterer transduceren i et skrog med glasfiberkerne,
skal du først forberede skroget (Forberedelse af skrog med
glasfiberkerne, side 2).
1 Brug en 43 mm (1 11/16 tomme) hulsav til at skære gennem
skroget ved monteringsstedet.
2 Sæt skroggennemføringen i skroget.
3 Påfør marineforsegler på skroggennemføringens udvendige
flange, og spænd møtrikken med hånden.
4 Lad begge gummi-O-ringe glide ned over proppen.
5 Påfør silikonefedt udvendigt på proppen.
6 Med en langsom, vridende bevægelse sættes proppen i
skroggennemføringen.
7 Sørg for, at proppen sidder korrekt i gennemføringen.
8 Monter gennemføringen med niplen i en 90 graders vinkel i
forhold bådens centerlinje.
9 Efter marineforsegleren, der blev påført i trin 3, er hærdet,
skrues møtrikken af, og forsegleren påføres gennemføringen
indvendigt i skroget.
10 Sæt møtrikken på igen, og spænd den med hånden.
11 Når gennemføringen er monteret, sættes proppen med selve
transduceren i igen.
BEMÆRK: Det anbefales, at du opbevarer proppen til brug
ved rengøring eller vedligeholdelse af transduceren.
12 Monter wirelåseanordningen på transduceren.
Sådan bores der hul i et skrog med glasfiberkerne
1 Fra indersiden af båden bores et 3 mm (1/8 tomme)
føringshul hele vejen gennem skroget.
2 Undersøg føringshullet på ydersiden af båden, og vælg et
punkt:
• Hvis føringshullet ikke er placeret korrekt, forsegles hullet
med epoxy, og trin 1 gentages.
• Hvis føringshullet er korrekt placeret anvendes en 43 mm
(1 11/16 tomme) hulsav til at skære et hul fra ydersiden af
båden, men kun gennem det yderste glasfiberlag. Skær
ikke hele vejen igennem skroget.
På
indersiden af båden, hvor føringshullet er placeret,
3
anvendes en hulsav til at skære et hul, der er 9 til 12 mm (3/8
til 1/2 tomme) større end det hul, du skar udvendigt på båden
i trin 2.
Skær gennem det indvendige glasfiberlag og det meste af
kernen, uden at skære i det udvendige lag.
BEMÆRK: Vær forsigtig, når du skærer gennem det inderste
glasfiberlag og kernen, så du ikke skærer i det yderste
glasfiberlag, da du i så fald ikke vil kunne forsegle skroget
rigtigt.
4 Fjern det indvendige glasfiberlag og kernen, som du skar i
trin 3.
Du bør kunne se indersiden af det yderste glasfiberlag.
5 Slib hullet og områderne umiddelbart omkring både det
indvendige og udvendige glasfiberlag med sandpapir.
Rengør
hullet med et skånsomt rengøringsmiddel eller svagt
6
opløsningsmiddel, som f.eks. isopropylalkohol, for at fjerne
eventuelt støv og snavs.
Sådan forsegles skroget med glasfiber
1 Fra bådens inderside dækkes et lag glasfiberlærred med
glasfiberharpiks, og det placeres inde i hullet for at forsegle
kernen.
2 Tilføj flere lag glasfiberlærred og harpiks, indtil hullet har den
korrekte diameter på 43 mm (1 11/ 16 tomme).
3 Når glasfiberen er hærdet, slibes indersiden af hullet og
omkring hullet med sandpapir, og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu forberedt, og du kan
færdiggøre monteringen af transduceren.
Glasfiber- eller støbeepoxy (medfølger ikke)
Cylinderafstandsstykke (medfølger ikke)
NMEA 2000 forbindelse
Indvendigt glasfiberlag
GDT 43 transduceren opretter forbindelse til NMEA 2000
netværket via NMEA 2000 adapteren.
BEMÆRK
Hvis kernen i et skrog med glasfiberkerne ikke er forseglet
korrekt, kan der sive vand ind i kernen og medføre alvorlige
skader på båden.
Kerne
Udvendigt glasfiberlag
1 Bor hullet gennem skroget.
2
forsegles skroget med glasfiber, side 2) eller støbeepoxy
(Sådan forsegles kernen med støbeepoxy, side 2).
Sådan forsegles kernen med støbeepoxy
For at forsegle kernen med støbeepoxy skal du lave en cylinder
med en diameter på 43 mm (1 11/ 16 tomme), der kan fungere
som afstandsstykke, når epoxyen hærder.
1 Smør en 43 mm (1 11/ 16 tomme) cylinder med voks.
2 Sæt cylinderen i hullet gennem det yderste lag, og sæt det
fast med tape på ydersiden af båden.
3 Fyld mellemrummet mellem cylinderen og kernen med
støbeepoxy.
4 Når epoxyen er hærdet, fjernes cylinderen, og indersiden af
hullet og omkring hullet slibes med sandpapir, og rengøres.
Skroget med glasfiberkerne er nu forberedt, og du kan
færdiggøre monteringen af transduceren.
Forberedelse af skrog med glasfiberkerne
À
Á
Â
Ã
Ä
2 Forsegl kernen indvendigt i hullet med enten glasfiber (Sådan
®
Specifikationer
GDT 43 Specifikationer
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
gWind™ Wireless 2-transducer
GNX™ Wind-instrument
Mål (B x L)
42 x 86 mm (1,65 x 3,38 tommer)
Skrogtykkelse
Minimum 6 mm (0,24 tommer)
Maks. 42 mm (1,65 tommer)
Temperaturområde
Drift: Fra -10 til 70 °C (fra 14 til 158 °F)
Opbevaring: Fra -35 til 70 °C (fra 31 til
158 °F)
Længde på transducerkabel
6 m (19,7 fod)
Ekkolodsfrekvens
200 kHz
Ekkolodsdybde*
275 m (900 fod)
*Afhængigt af vandforhold.
NMEA 2000 adapter
NMEA 2000 Adapterspecifikationer
Tænding eller serieafbryder
Mål (B x L x D)
101,4 x 116,3 x 76,2 mm (4 x 4 19/32 x 3 tommer)
12 V DC-strømkilde
Vægt
Adapter: 120,9 g (4,26 oz.)
Med beslag: 200,7 g (7,08 oz.)
GDT 43 transducer
Strømtilførsel
Fra 9 til 16 Vdc
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Strømforbrug
Maksimum 2,4 W
NMEA 2000 T-stik
Temperaturområde Fra -15 til 70 ºC (fra 5 til 158 °F)
Dropkabel
Eksisterende NMEA 2000 netværk
NMEA 2000 PGN
Nexus ledninger
Type
PGN
Når du opretter forbindelse mellem GDT 43 og et Nexus system,
skal du skære GDT 43 kablet i den ønskede længde og forbinde
ledningerne til den dedikerede dybdeport på Nexus enheden.
Send og
modtag
005932 ISO-bekræftelse
®
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
GDT 43
Nexus
060928 ISO-adressekrav
Sort
Sort
Rød
Blå
126208 NMEA : Kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
Skærm
Skærm
Hvid
Anvendes ikke
®
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
Send
126996 Produktoplysninger
128267 Vanddybde
Transducerkalibrering
BEMÆRK: Hvis du anvender et Nexus system, eller hvis
transducerens data ikke vises, skal transduceren kalibreres.
Du kan bruge NexusRace™ softwaren til at kalibrere
transduceren. Vil du downloade NexusRace softwaren, skal du
gå til garmin.com/NexusRace.
Vedligeholdelse
Test af installationen
130312 Temperatur
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og Nexus er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GDT™, GST™ og NexusRace™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National
Maritime Electronics Association.
®
BEMÆRK
Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i
vandet i længere tid.
Transduceren skal være under vand for at fungere korrekt.
1 Når båden er i vandet, skal du kontrollere, om der er
utætheder i nærheden af transducerens monteringssted.
2 Hvis der er utætheder, skal du anvende marineforsegler
omkring monteringsstedet, lade den hærde og gentage trin 1.
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp
eller kittekniv til at fjerne det.
3 Tør enheden af med en tør klud.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising