Garmin | GNX™ Wireless Sail Pack 43 | Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43 Installeringsinstruksjoner

Garmin GNX™ Wireless Sail Pack 43  Installeringsinstruksjoner
Hensyn ved valg av monteringssted
GDT™ 43
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com/registration.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, inkludert
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer,
programvareoppdateringer og kundestøtte.
• På et fartøy med finnekjøl À bør svingeren monteres mer
enn 25 cm (10 tommer) og mindre enn 75 cm (30 tommer)
foran kjølen, og mindre enn 10 cm (4 tommer) til siden for
midtlinjen.
• På fartøy med hel kjøl Á bør svingeren monteres i en vinkel
som peker mot baugen, men ikke parallelt med midtlinjen.
• På hurtigbåter og skrog med vinkel  bør svingeren ikke
monteres nær kanten av skarpe skrogvinkler.
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
• Svingeren bør monteres parallelt med båtens akse mellom
baug og akterende.
• Svingeren bør monteres et sted som gjør den lett tilgjengelig
fra innsiden av fartøyet.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Hvis du har spørsmål om hvor du bør plassere den
skrogmonterte svingeren, kan du rådføre deg med
produsenten av fartøyet eller andre eiere av lignende fartøy.
Nødvendige verktøy
• Bor
• Hullsag på 43 mm (1 11/16 tommer)
• Hullsag på 52 til 55 mm (2 1/16 til 2 3/16 tommer) (til
installering i glassfiberskrog med kjerne)
• Maritim tetningsmasse
• Silikonbasert smøremiddel
• Kabelkutter
• Metallfil (til installering i metallskrog)
• Glassfiberklut og -harpiks (tetningsalternativ for
glassfiberskrog med kjerne)
• Sylinder på 43 mm (1 11/16 tommer), voks, tape og
støpeharpiks (tetningsalternativ for glassfiberskrog med
kjerne)
Installere den skrogmonterte svingeren
Hvis du installerer svingeren i glassfiberskrog med kjerne, må
du først klargjøre skroget (Klargjøre et glassfiberskrog med
kjerne, side 2).
1 Bruk en hullsag på 43 mm (1 11/16 tommer) til å bore gjennom
skroget på monteringsstedet.
April 2017
190-02112-78_0C
2 Sett skrogmonteringsarmaturet inn i skroget.
3 Påfør maritim tetningsmasse til den ytre flensen på
skrogmonteringsarmaturet, og stram til mutteren for hånd.
4 Skyv begge gummi-O-ringene på pluggen.
5 Påfør silikonbasert smøremiddel på utsiden av pluggen.
6 Sett pluggen inn i skrogmonteringsarmaturet ved å vri den
sakte inn.
3
4
5
6
7 Kontroller at pluggen sitter godt i armaturet.
8 Monter armaturet med låsepinnen i en 90-graders vinkel til
midtlinjen i båten.
9 Når den maritime tetningsmassen du påførte i trinn 3 er
herdet, fjerner du mutteren og påfører tetningsmasse på
armaturet inni skroget.
10 Sett mutteren tilbake, og stram den til for hånd.
11 Når armaturet er installert, bytter du ut pluggen med den
faktiske svingeren.
MERK: Vi anbefaler at du beholder pluggen, slik at du kan
bruke den senere når du skal rengjøre eller vedlikeholde
svingeren.
12 Monter ledningslåsemekanismen på svingeren.
Klargjøre et glassfiberskrog med kjerne
LES DETTE
Hvis kjernen i et glassfiberskrog med kjerne ikke tettes på riktig
måte, kan det sive vann inn i kjernen, noe som kan medføre
store skader på båten.
• Hvis styrehullet ikke er i riktig posisjon, tetter du hullet med
epoksyharpiks og gjentar trinn 1.
• Hvis styrehull er i riktig posisjon, bruker du en hullsag på
43 mm (1 11/16 tommer) til å bore et hull fra utsiden av
båten, men bare gjennom det ytre glassfiberlaget. Ikke bor
helt gjennom skroget.
Fra innsiden av båten finner du posisjonen til styrehullet og
bruker en hullsag til å bor et hull 9 til 12 mm (3/8 til
1/ tommer) større enn hullet du boret på utsiden av båten i
2
trinn 2.
Bor gjennom det indre glassfiberlaget og mesteparten av
kjernen, uten å bore gjennom det ytre laget.
MERK: Når du borer i det indre glassfiberlaget og kjernen,
må du passe på ikke å bore i det ytre glassfiberlaget – ellers
vil du ikke kunne tette skroget skikkelig.
Fjern det indre glassfiberlaget og kjernen du boret i trinn 3.
Du skal nå kunne se innsiden av det ytre glassfiberlaget.
Puss innsiden av hullet og de nærmeste områdene rundt
både det indre og ytre glassfiberlaget.
Rengjør området med et mildt rengjøringsmiddel eller mildt
løsemiddel, for eksempel isopropylalkohol, for å fjerne støv
og smuss.
Tetting av skroget med glassfiber
1 Påfør et lag glassfiberharpiks på glassfiberduk, og plasser
den inni hullet fra innsiden av båten for å tette kjernen.
2 Legge til flere lag med glassfiberduk og harpiks til hullet har
riktig diameter på 43 mm (1 11/ 16 tommer).
3 Når glassfiberet er herdet, pusser og rengjør du innsiden av
og rundt hullet.
Glassfiberskroget er nå klargjort og du kan fullføre
installeringen av svingeren.
Tetting av kjernen med støpeharpiks
For at du skal kunne tette kjernen på riktig måte med
støpeharpiks, må du lage en sylinder med en diameter på
43 mm (1 11/ 16 tommer) som brukes som distansestykke mens
harpiksen herdes.
1 Påfør voks på en sylinder på 43 mm (1 11/ 16 tommer).
2 Sett sylinderen i hullet gjennom det ytre laget, og tape den på
plass fra utsiden av båten.
3 Fyll mellomrommet mellom sylinderen og kjernen med
støpeharpiks.
4 Når harpiksen er herdet, fjerner du sylinderen og pusser og
rengjør innsiden av og rundt hullet.
Glassfiberskroget er nå klargjort og du kan fullføre
installeringen av svingeren.
NMEA 2000 tilkobling
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Glassfiber- eller støpeharpiks (ikke inkludert)
Sylinderformet distansestykke (ikke inkludert)
Indre glassfiberlag
Kjerne
Ytre glassfiberlag
1 Bor hullet gjennom skroget.
2 Tett kjernen på innsiden av skroget ved hjelp av enten
glassfiberharpiks (Tetting av skroget med glassfiber,
side 2) eller støpeharpiks (Tetting av kjernen med
støpeharpiks, side 2).
Bore hull i et glassfiberskrog med kjerne
1 Bor et hull på 3 mm (1/8 tommer) helt gjennom skroget fra
innsiden av båten.
2 Undersøke styrehullet på utsiden av båten, og velg et
alternativ:
2
GDT 43 svingeren kobles til NMEA 2000 nettverket ved hjelp av
NMEA 2000 adapteren.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
gWind™ Wireless 2-svinger
NMEA 2000 adapterspesifikasjoner
GNX™ Wind-instrument
Mål (B x L x D)
101,4 x 116,3 x 76,2 mm (4 x 4 19/32 x 3 tommer)
Vekt
Adapter: 120,9 g (4,26 oz.)
Med brakett: 200,7 g (7,08 oz.)
Strømkilde på 12 VDC
Strøminntak
Fra 9 til 16 VDC
Droppkabel
Strømforbruk
Maks. 2,4 W
GDT 43-svinger
Temperaturområde –15–70 ºC (5–158 °F)
NMEA 2000 adapter
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000
NMEA 2000 T-kontakt
PGN NMEA 2000
Eksisterende NMEA 2000 nettverk
Type
PGN
Send og
motta
005932 ISO-bekreftelse
Nexus ledninger
®
Når du kobler GDT 43 til et Nexus system, må du kutte GDT 43kabelen til ønsket lengde og koble ledningene i kabelen til
dybdeporten på Nexus enheten.
GDT 43
Nexus
Svart
Svart
Rød
Blå
Skjerm
Skjerm
Hvit
Ikke bruk
Beskrivelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA :Gruppefunksjon for kommando,
forespørsel og bekreftelse
®
126464 Gruppefunksjon for å sende og motta PGNliste
Send
126996 Produktinformasjon
128267 Vanndybde
130312 Temperatur
Kalibrere svingeren
MERK: Hvis du bruker et Nexus system, eller hvis
svingerdataene ikke vises, må svingeren kalibreres.
Du kan bruke NexusRace™ programvaren til å kalibrere
svingeren. Du kan laste ned NexusRace programvaren fra
garmin.com/NexusRace.
Vedlikehold
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin-logoen og Nexus er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GDT™, GST™ og NexusRace™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine
Electronics Association.
®
Teste installeringen
LES DETTE
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Svingeren må være i vannet for å fungere på riktig måte.
1 Når båten er i vannet, sjekker du etter lekkasjer i nærheten
av monteringsstedet for svingeren.
2 Hvis du finner lekkasjer, påfører du maritim tetningsmasse
rundt monteringsstedet, lar tetningsmassen herdes og gjentar
trinn 1.
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Spesifikasjoner
GDT 43 – spesifikasjoner
Mål (B x L)
42 x 86 mm (1,65 x 3,38 tommer)
Skrogtykkelse
Min. 6 mm (0,24 tommer)
Maks. 42 mm (1,65 tommer)
Temperaturområde
Drift: –10–70 ºC (14–158 °F)
Oppbevaring: –35–70 ºC (31–158 °F)
Lengde på svingerkabel
6 m (19,7 fot)
Ekkoloddfrekvens
200 kHz
Ekkoloddybde*
275 m (900 fot)
*Avhengig av vannforholdene.
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising