Garmin | Xero® A1i Bow Sight | User guide | Garmin Xero® A1i Bow Sight Käyttöopas

Garmin Xero® A1i Bow Sight Käyttöopas
Xero A1/A1i
™
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja ANT ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Express™, Laser Locate™ ja Xero™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Opasvideot ..................................................................................1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Painikkeet .............................................................................. 1
AAA-paristojen asentaminen ...................................................... 1
Tähtäimen kiinnittäminen jouseen .............................................. 1
Laukaisimen kiinnittäminen ......................................................... 2
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 2
Jousitähtäimen kalibrointi............................................. 2
Vääntömomenttitiedot ................................................................. 2
Ensisijaisen pinnin määrittäminen .............................................. 2
Etäisyysmittarin kohdistaminen ensisijaiseen pinniin ................. 3
Kuplavesivaa'an säätäminen ...................................................... 4
Jousitähtäimen käyttäminen ......................................... 4
Etäisyysmittarin mittaukset ......................................................... 4
Manuaalisen kantaman määrittäminen ....................................... 4
Vesivaa'an ilmaisin ..................................................................... 4
Päävalikko .................................................................................. 4
Metsästystila ............................................................................... 4
Harjoitustila ................................................................................. 4
Tilastotila ..................................................................................... 5
Tilastojen tallentaminen ......................................................... 5
Tilastohistorian tarkasteleminen ............................................ 5
Tilastotilan historian tyhjentäminen ........................................ 5
Kirkkauden säätäminen .............................................................. 5
Nuoliprofiilien lisääminen ............................................................ 5
Nuoliprofiilien hallinta ............................................................. 5
Pinnin kalibrointi .......................................................................... 5
Lisäkantamien kalibrointi ........................................................ 5
Kiinteät pinnit ......................................................................... 5
Lasersijainnit ............................................................................... 6
Sijaintien lähettäminen laitteeseen ........................................ 6
Laukauksen dynamiikkatietojen tarkasteleminen ....................... 6
Laukauksen dynamiikka ......................................................... 6
Laiteasetukset ................................................................ 6
Pinniasetukset ............................................................................ 6
Lasersijaintiasetukset ................................................................. 6
Laukauksen dynamiikka-asetukset ............................................. 7
Yksikköasetukset ........................................................................ 7
Vesivaaka-asetukset ................................................................... 7
Kompassin kalibroiminen ............................................................ 7
Yläpinnin sijainnin mukauttaminen ............................................. 7
Kalibroidun aluepinon siirtäminen ............................................... 7
Laitteen tiedot................................................................. 7
Laitteen tekniset tiedot ................................................................ 7
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen .......................................................................... 7
Tuotepäivitykset .......................................................................... 7
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneella ................................ 8
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 8
Laitteen huoltaminen .................................................................. 8
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 8
Lisätietojen saaminen ................................................................. 8
Vianmääritys ............................................................................... 8
Osumakohta siirtyy laukausten välillä .................................... 8
Laite näyttää vain kiinteät pinnit ............................................. 8
Vinkkejä yhdenmukaiseen kantaman mittaukseen ................ 8
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 8
Hakemisto....................................................................... 9
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Tarkasta varusteet aina ennen nuolen ampumista. Tunnista aina
maali ja ole selvillä siitä, mitä sen takana on, ennen kuin ammut.
Ampumisympäristön puutteellinen huomioiminen voi aiheuttaa
omaisuus- tai henkilövahinkoja tai kuoleman. Vastaat siitä, että
tunnet kaikki jousiammuntaan sovellettavat säädökset ja
noudatat niitä.
Laitteessa on suojakotelo, joka paikallaan ollessaan estää
ihmisen altistumisen lasersäteilylle, joka ylittää luokan 1
lasertuotteiden päästöjen raja-arvon. Laitetta ei saa muuttaa
eikä käyttää ilman sen koteloa tai optiikkaa. Jos laitetta
käytetään ilman koteloa tai optiikkaa, käyttäen muokattua
koteloa taikka käyttäen optiikkaa, joka paljastaa laserlähteen,
käyttäjä saattaa altistua suoralle lasersäteilylle ja saada pysyviä
silmävammoja. Laseroptiikan edessä olevan diffuusorin
irrottaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa laitteen käytön myötä
pysyviä silmävammoja.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Opasvideot
Voit katsoa Xero jousitähtäimen asennukseen ja määritykseen
liittyviä opasvideoita osoitteessa www.garmin.com/xerotutorials.
Laitteen esittely
Ç
Laservastaanotin
Vastaanottaa laservalon, jolla mitataan etäisyys
kohteeseen
È
Laserlähetin
Lähettää laservalon, jolla mitataan etäisyys
kohteeseen
É
Laitteen
merkintä
Voit tarkastella valmistajan tunnusta ja sertifiointia
March 21, 2018
Painikkeet
• Painamalla OK-painiketta voit avata päävalikon ja valita
valikkokohtia.
• Painamalla tai painiketta voit selata valikkoja.
• Painamalla tai painiketta voit säätää pinnin kirkkautta.
• Painamalla tai painiketta pitkään voit asettaa pinnin
manuaalisesti.
• Painamalla
painiketta voit palata edelliseen valikkoon.
• Painamalla
painiketta voit käynnistää laitteen.
• Painamalla
painiketta pitkään voit sammuttaa laitteen.
AAA-paristojen asentaminen
Laite tarvitsee kaksi AAA-litiumparistoa (eivät sisälly
toimitukseen). Laitteessa on käytettävä litiumparistoja. Alkali- ja
NiMH-paristot eivät täytä automaattisen kantaman määrityksen
virtavaatimuksia. Jos käytetään alkali- tai NiMH-paristoja,
tähtäystoiminto riittää ehkä ainoastaan tavalliseen kiinteillä
pinneillä tehtävään tähtäykseen.
1 Löysää 5/64-tuumaisella kuusiokoloavaimella neljä ruuvia À
ja irrota paristolokeron luukku Á laitteen kyljestä.
2 Aseta laitteeseen kaksi AAA-litiumakkua navat oikein päin.
3 Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen. Kiristä
kiinnitysruuvit enimmäiskireyteen 0,5 N-m (4 lbf-in).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
LCD-näyttö
Näyttää kohdekantaman ja laiteasetukset
Painikkeet
Näillä voit käyttää valikkoja, valita asetuksia ja
määrittää laitteen (Painikkeet, sivu 1)
Laseretäisyysmittarin
laukaisin
Aktivoi laseretäisyysmittari painamalla pitkään
Nollaa pinnin ajastin tai näytä kiinteät pinnit
napauttamalla
Kiinnityskisko
Laitteen kiinnittäminen mukana toimitettuun
telineeseen
Vesivaaka
Näyttää, kun laite on suorassa
Optiikka
Näyttää pinnit
Paristolokeron
luukku
Irrota tämä, jotta voit asettaa paristot paikoilleen
Aloitus
Tähtäimen kiinnittäminen jouseen
1 Työnnä kaareva kiskopidike À jousitähtäimen takapuolelta
kiinnityksen etupuolella oleviin uriin Á.
1
2 Kohdista pidikkeessä oleva nuoli kaarevan kiskon
keskinuolen kohtaan.
3 Kiristä 7/64-tuumaisella kuusiokoloavaimella
kiskokiinnityksen etupuolella oleva ruuvi Â
enimmäiskireyteen 2,2 N-m (20 lbf-in).
4 Kohdista pidikkeen suuret aukot à jousen sivulla oleviin
kiinnitysreikiin.
2 Kiinnitä laukaisin jouseen mukana toimitetulla teipillä Á.
VIHJE: voit kiinnittää laukaisimen kaapelin alustaan
ylimääräisellä teipinpalasella.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
1 Kytke laitteeseen virta painamalla -painiketta.
2 Sammuta laite painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.
Jousitähtäimen kalibrointi
VIHJE: pidikkeessä on kolmet kiinnitysreiät. Kiinnitä tähtäin
paikkaan, joka toimii parhaiten takatähtäimen aukon kanssa.
Tähtäimen kiinnittäminen jousen lähelle saattaa toimia
paremmin joidenkin jousten kanssa.
5 Kiinnitä pidike mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla Ä ja 1/8tuumaisella kuusiokoloavaimella.
6 Kiristä kiinnitysruuvit enimmäiskireyteen 6,7 N-m (60 lbf-in).
HUOMAUTUS: älä ylitä jousen valmistajan suosittelemia
kireysarvoja.
Laukaisimen kiinnittäminen
1 Aseta kantamanmittauksen laukaisin À jousen kahvaan
kohtaan, jossa pystyt aktivoimaan sen mukavasti täydellä
jännityksellä.
HUOMAUTUS: varmista, että laukaisin ja sen kaapeli eivät
häiritse jousen käyttöä.
Kun käynnistät Xero jousitähtäimen ensimmäisen kerran, sinua
pyydetään tekemään alkumääritys. Opasvideoita on osoitteessa
www.garmin.com/xerotutorials.
1 Valitse kieli.
2 Valitse mittayksikkö.
3 Aloita pinnin kalibrointi valitsemalla Kyllä.
4 Valitse kantaman pinnin väri (vain A1i-malli).
5 Tarvittaessa voit säätää pinnin ja etäisyysmittarin ristikon
kirkkautta valitsemalla Kyllä ja noudattamalla näytön ohjeita.
6 Määritä ensisijainen pinni (Ensisijaisen pinnin määrittäminen,
sivu 2).
7 Valitse Valmis.
8 Kohdista etäisyysmittari ensisijaiseen pinniin (Etäisyysmittarin
kohdistaminen ensisijaiseen pinniin, sivu 3).
9 Valitse Valmis.
10 Viimeistele pinnin kalibrointi ja määritä muiden etäisyyksien
pinnit näytön ohjeiden mukaisesti.
Vääntömomenttitiedot
Kun säädät ja kiristät kiinnitysruuveja, varmista aina että ruuvit
on kiristetty enimmäisvääntömomenttiin 2,2 N-m (20 lbf-in.). Jos
sinulla ei ole momenttiavainta, voit kiristää ruuveja, kunnes
ruuvin pää koskettaa kiinnityspintaa, ja kiristää ruuvia vielä
neljäsosakierroksen verran.
Ensisijaisen pinnin määrittäminen
Ensisijainen pinni on laitteen optiikassa oleva kiinteä piste, joka
osoittaa samalla akselilla kuin laseretäisyysmittari. Voit muuttaa
ensisijaisen pinnin kohdistusta säätämällä pidikkeen suoria
pysty- ja vaakasuuntaisia säätimiä. Kun olet määrittänyt
ensisijaisen pinnin, voit määrittää lisää pinnejä muille
etäisyyksille laitteen ohjelmistolla.
1 Tähtää kohteeseen, joka on vähintään 15 metrin (15 jaardin)
päässä.
HUOMAUTUS: jos asetat ensisijaisen pinnin pitkälle matkalle
(kuten 30 m (33 jaardia)), saat suuremman
2
Jousitähtäimen kalibrointi
enimmäisetäisyyden, mutta lähempänä olevien kohteiden
näkyvyys heikkenee. Jos asetat ensisijaisen pinnin lyhyelle
matkalle, lähellä olevat kohteet näkyvät paremmin, mutta
enimmäisetäisyys jää pienemmäksi.
2 Aseta nuoli jänteelle ja jännitä jousi.
3 Katso jousen takatähtäimen läpi täydellä jännityksellä ja
kohdista ensisijainen pinni À kohteen keskikohtaan Á.
1 Aseta nuoli jänteelle.
2 Jännitä jousi ja kohdista takatähtäin tähtäimen
4 Varmista, että vesivaa'an kupla  on keskellä viivojen
4 Säädä 7/64-tuumaisella kuusiokoloavaimella pidikkeen
kaarevia pystysuuntaisia Á ja vaakasuuntaisia  säätimiä
välissä.
5 Laukaise kohteeseen ja huomioi osumakohta.
6 Löysää pidikkeen pystysuuntaista säädintä Ã 7/64tuumaisella kuusiokoloavaimella.
kotelorenkaaseen.
3 Tarkkaile nuolia À etäisyysmittarin ristikossa.
Nuolet osoittavat, mihin suuntaan pidikkeen kaarevia
säätimiä on siirrettävä. Kukin optiikan nuoli vastaa yhtä
kaarevien kiskojen säätöastetta.
nuolten osoittamiin suuntiin. Jos nuolet osoittavat esimerkiksi
ylös ja oikealle, siirrä kaarevia pidikkeen osia ylös ja oikealle.
VIHJE: kukin kaarevien säädinten merkintä vastaa yhtä
astetta. Garmin suosittelee, että kaarevia kiskoja siirretään
vähitellen optiikan nuolten mukaisesti tehtäessä säätöjä.
5 Jatka pidikkeiden säätämistä, kunnes ensisijainen pinni on
etäisyysmittarin ristikon keskellä ympyrässä Ã täydellä
jännityksellä.
®
7 Siirrä pystysäädintä nuolen osumakohdan suuntaan.
8 Kiristä pystysäädin enimmäiskireyteen 2,2 N-m (20 lbf-in).
9 Löysää pidikkeen vaakasuuntaista säädintä Ä 7/64-
tuumaisella kuusiokoloavaimella.
10 Siirrä vaakasäädintä nuolen osumakohdan suuntaan.
11 Kiristä vaakasäädin enimmäiskireyteen 2,2 N-m (20 lbf-in).
12 Jatka pidikkeen säätämistä tarvittaessa, kunnes tähtäys- ja
osumakohta vastaavat toisiaan.
VIHJE: säädä pidikettä osumakohdan suuntaan. Jos nuoli
osuu esimerkiksi alas ja oikealle, säädä pidikettä alas ja
oikealle. Kiristä pidikkeen ruuvit säätöjen välillä aina
enimmäiskireyteen 2,2 N-m (20 lbf-in).
Etäisyysmittarin kohdistaminen
ensisijaiseen pinniin
Etäisyysmittarin pyöreä tähtäin osoittaa laseretäisyysmittarin
tähtäyssuunnan. Tarkkuus on optimaalinen, kun etäisyysmittarin
pyöreä tähtäin kohdistetaan ensisijaiseen pinniin.
Jousitähtäimen kalibrointi
3
À
Näköakselin etäisyys Mitattu laseretäisyysmittarin ja kohteen
välinen etäisyys.
Á
Säädetty etäisyys
Vaakaetäisyys kohteeseen, lasketaan
mittauskulman avulla.
Â
Mittauskulma
Kulma ylös- tai alaspäin etäisyysmittarista
kohteeseen.
Manuaalisen kantaman määrittäminen
Voit määrittää tietyn kantaman pinnin manuaalisesti. Tästä voi
olla hyöytä, jos jousijännitteen paristot ovat vähissä tai aiot
ampua tietyltä kantamalta. Manuaalisia pinnejä voi määrittää
ainoastaan, kun etäisyys on alle suurimman kalibroidun
kantaman.
1 Paina tai painiketta pitkään.
Laite siirtyy manuaaliseen kantamanmittaustilaan.
2 Valitse kantama painamalla tai painiketta.
Vesivaa'an ilmaisin
6 Kiristä kaarevat säätimet kireyteen 2,2 N-m (20 lbf-in).
Kuplavesivaa'an säätäminen
Jousitähtäin sisältää digitaalisen vesivaa'an ja selkeästi näkyvän
kuplavesivaa'an. Jos digitaalinen vesivaaka ja kuplavesivaaka
eivät täsmää, voit säätää kuplavesivaa'an sijaintia.
1 Valitse > Taso > Näytä mittari.
2 Pidä jousitähtäintä suorassa siten, että näytössä näkyy 0.
3 Löysää kuplavesivaa'an molemmilla puolilla olevia ruuveja
neljänneskierroksen verran.
4 Säädä kuplavesivaaka siten, että kupla on keskellä ja myös
digitaalisessa näytössä on 0.
5 Kiristä ruuvit.
Jousitähtäimen käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää jousitähtäintä, sinun tarvitsee kalibroida
se jousen ja nuolen yhdistelmää varten (Jousitähtäimen
kalibrointi, sivu 2).
1 Jännitä jousi.
2 Paina laseretäisyysmittarin laukaisinta pitkään.
3 Kohdista ensisijainen pinni kantamanmittausristikkoon ja
tähtää kohteeseen.
4 Pidä ristikko suunnattuna kohteeseen ja vapauta
laseretäisyysmittarin laukaisin.
Jousitähtäin näyttää mitatun kantaman ja projisoi uuden
pinnin.
5 Tähtää kohteeseen uuden pinnin avulla ja laukaise nuoli.
Etäisyysmittarin mittaukset
Kun aktivoit laseretäisyysmittarin, LCD-näytössä näkyy kolme
numeroa. Laite säätää pinnin sijainnin näiden mittausten avulla.
Kun vesivaa'an ilmaisin on käytössä, siitä näkyy, milloin jousi on
suorassa. Vesivaa'an ilmaisimet näkyvät kolmena pisteenä
tähtäyspinnin ylä- tai alapuolella. Yläilmaisin vilkkuu, kun jousi
on kallellaan oikealle. Alailmaisin vilkkuu, kun jousi on kallellaan
vasemmalle. Jousi on suorassa, kun kumpikaan ilmaisin ei vilku.
Voit lisätä tai vähentää sallitun kallistuksen määrää säätämällä
vesivaa'an ilmaisimen kynnystä (Vesivaaka-asetukset,
sivu 7).
HUOMAUTUS: vesivaa'an ilmaisin ei näy, kun käytät kiinteitä
pinnejä.
Päävalikko
Avaa päävalikko painamalla OK-painiketta.
Ottaa käyttöön metsästystilan
Ottaa käyttöön harjoitustilan
Avaa tilastotilan valikon
Avaa kirkkausasetusvalikon
Avaa nuoliprofiilivalikon (vain A1i-mallit)
Avaa pinniasetusvalikon
Avaa Laser Locate™ valikon (vain A1i-mallit)
Avaa laukauksen dynamiikkavalikon
Avaa laitteen asetusvalikon
Metsästystila
Metsästystilan toiminnot nopeuttavat laukausten kantaman
mittaamista. Kun metsästystila on käytössä, laukausten sijainnit
tallentuvat automaattisesti Laser Locate toiminnolla. Tämä
saattaa helpottaa riistan seuraamista, kun käytät jousitähtäintä
yhteensopivan GPS-käsilaitteen kanssa.
HUOMAUTUS: Laser Locate ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan A1i-malleissa.
Harjoitustila
Harjoitustilan toiminnoilla voit parantaa harjoittelutarkkuuttasi.
Jousitähtäin näyttää nykyisen ampumakerran laukausten
dynamiikkatiedot automaattisesti joka laukauksen jälkeen.
Näiden tietojen avulla voit yhdenmukaistaa laukauksiasi.
HUOMAUTUS: laukauksen dynamiikkatoiminnot ovat
käytettävissä ainoastaan A1i-malleissa.
4
Jousitähtäimen käyttäminen
Tilastotila
Tilastotilassa ominaisuudet voivat seurata ampumatarkkuuttasi.
Tilastotiedoista voit seurata ampumatarkkuuttasi ja
tarkkuustrendejä ajan kuluessa eri matkoilla.
Tilastojen tallentaminen
1 Valitse > Tilastotila.
2 Määritä nykyinen päivämäärä näytön ohjeiden mukaisesti.
3 Valitse, miten monta nuolta käytät kussakin
laukausryhmässä.
Tähtää maalitauluun.
Vahvista alue valitsemalla Kyllä.
Ammu laukausryhmä maalitauluun.
Laske ryhmän pisteet valitsemalla Kyllä.
Määritä etäisyys laukausryhmän keskikohtaan vasemmalle
tai oikealle maalitaulun keskikohdasta.
9 Määritä etäisyys laukausryhmän keskikohtaan ylös- tai
alaspäin maalitaulun keskikohdasta.
10 Määritä laukausryhmän halkaisija.
11 Tarvittaessa voit tallentaa lisää laukausryhmiä valitsemalla
Kyllä.
4
5
6
7
8
Tilastohistorian tarkasteleminen
1 Valitse > Tilastohistoria.
2 Valitse alue.
3 Voit selata ampumatilastoja - ja -painikkeella.
Ampumatilastot
Valitse > Tilastohistoria.
Ryhmän keskisuunta: kunkin laukausryhmän keskisuunta
maalitaulun keskikohtaan nähden.
Absoluuttinen tarkkuus: laukausten keskimääräinen
leviäminen maalitaulun keskikohtaan nähden.
Keskitarkkuus: laukausryhmien keskihalkaisija.
Absoluuttinen taso: kallistuksen keskimäärä vasemmalle tai
oikealle ammuttaessa jousella.
Keskialue: laukausten keskimääräinen alue.
Laukauksia keskimäärin/istunto: keskimääräinen
ampumakertojen laukausten määrä.
Tilastotilan laukauksia yhteensä: tilastotilassa ammutut
laukaukset.
Ryhmiä yhteensä: tilastotilassa ammuttujen laukausten
ryhmien kokonaismäärä.
Istuntoja yhteensä: tilastotilassa tallennettujen
ampumakertojen kokonaismäärä.
Tilastotiedostojen tarkasteleminen tietokoneella
Jotta voit tarkastella tilastotiedostoja tietokoneella, sinun on
tallennettava laukauksia tilastotilassa (Tilastotila, sivu 5).
Voit tarkastella ja siirtää tilastotiedostoja liittämällä laitteen
tietokoneeseen. Tilastotiedostot tallennetaan CSVtiedostomuodossa.
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 8).
2 Avaa jousitähtäinlaitteen hakemisto tietokoneessa.
3 Valitse GARMIN > STATS.
Tilastotilan historian tyhjentäminen
Valitse
> Tyhjennä tilastotilan historia.
Kirkkauden säätäminen
Jousitähtäimessä on ympäristön valoisuusanturi, jonka avulla
voit määrittää pinnin ja ristikon kirkkauden automaattisesti. Voit
muuttaa pinnin ja ristikon kirkkausasetuksia, jos haluat käyttää
Jousitähtäimen käyttäminen
eri kirkkaustasoa. Voit myös säätää pinnin kirkkautta nopeasti
painamalla tai painiketta.
1 Valitse päävalikosta .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää pinnin kirkkautta valitsemalla Pinnit.
• Voit säätää etäisyysmittarin ristikon kirkkautta valitsemalla
Ristikon kirkkaus.
• Voit säätää näytön taustavalon kirkkautta valitsemalla
Taustavalo.
• Voit muuttaa taustavalon aikakatkaisua valitsemalla
Taustavalon aika.
• Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ympäristön
valoisuusanturin valitsemalla Valoanturi.
• Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä etsimen ristikon
valitsemalla Ristikko.
Nuoliprofiilien lisääminen
HUOMAUTUS: nuoliprofiilit ovat käytettävissä ainoastaan A1imalleissa.
Voit lisätä nuoliprofiileja käytettäväksi eri nuolten, vetopituuksien
ja vetopainojen kanssa. Määritä eri nuoliprofiili jokaiselle
käyttämällesi nuolityypille ja aina muuttaessasi jousen
määrityksiä.
1 Valitse päävalikosta > Lisää nuoliprofiili.
2 Nimeä nuoliprofiili.
VIHJE: voit myös selata valikkoa painamalla tai
painiketta. Voit lisätä kirjaimen painamalla OK-painiketta.
3 Vahvista nimi valitsemalla .
4 Aloita nuoliprofiilin kalibrointi valitsemalla Kyllä.
Nuoliprofiilien hallinta
1 Valitse päävalikosta .
2 Valitse nuoliprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aktivoi profiili valitsemalla Aktivoi.
• Voit muokata profiilin nimeä valitsemalla Muokkaa nimeä.
• Voit nollata kaikki nykyisen profiilin kalibrointitiedot
valitsemalla Nollaa profiili.
• Voit poistaa profiilin valitsemalla Poista.
Pinnin kalibrointi
Lisäkantamien kalibrointi
Voit laajentaa laukausten kantamaa lisäämällä kantaman
pinnejä. Garmin suosittelee kantaman kalibrointia 10 metrin tai
jaardin välein. Kalibroidut kantamat koskevat ainoastaan
aktiivista nuoliprofiilia. Jousitähtäin ei anna pinnejä kauimmaisen
kalibroidun kantaman ulkopuolelta.
1 Valitse päävalikosta .
2 Valitse Kalibroidut kantamat > Lisää kantama.
3 Kalibroi laite uutta etäisyyttä varten jousitähtäimen näytön
ohjeiden mukaisesti.
Kiinteät pinnit
Voit määrittää jousitähtäimen käyttämään kiinteitä pinnejä
useilla kantamilla. Siten jousitähtäin toimii perinteisen kiinteän
pinnitähtäimen tavoin. Kiinteiden pinnien virtavaatimus on
laseretäisyysmittaria pienempi, ja voit käyttää kiinteitä pinnejä,
jos virta ei riitä kantaman mittaamiseen. Voit määrittää kiinteät
pinnit mille tahansa suurimman ja pienimmän kalibroidun
kantaman väliselle kantamalle.
Kun käytät metsästys- tai harjoitustilaa, voit näyttää kiinteät
pinnit milloin tahansa painamalla
painiketta tai napauttamalla
kantamanmittauslaukaisinta lyhyesti.
5
Kiinteiden pinnien määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää kiinteät pinnit, sinun tarvitsee
kalibroida jousitähtäin nykyistä jousen ja nuolen yhdistelmää
varten (Jousitähtäimen kalibrointi, sivu 2).
1 Valitse päävalikosta .
2 Valitse Kiinteät pinnit > Lisää pinni.
3 Valitse alue.
4 Tarvittaessa voit lisätä kiinteitä pinnejä toistamalla vaiheita 2
ja 3.
Kiinteän pinnin värin vaihtaminen
HUOMAUTUS: pinnin värivaihtoehdot ovat käytettävissä
ainoastaan A1i-malleissa.
Punaisen ja vihreän pinnin välillä on pieni siirtymä. Useimmat
jousiampujat eivät havaitse tarkkuuden muutoksia enintään 45
metrin (50 jaardin) laukauksissa. Garmin suosittelee, että käytät
vain yhtä pinnin väriä, kun määrität kiinteitä pinnejä ja etäisyys
on yli 45 m (50 jaardia).
1 Valitse päävalikosta > Kiinteät pinnit.
2 Valitse pinni.
3 Valitse Väri.
4 Valitse väri.
Kiinteiden pinnien poistaminen
1 Valitse päävalikosta > Kiinteät pinnit.
2 Valitse pinni.
3 Valitse Poista pinni.
Lasersijainnit
HUOMAUTUS: Laser Locate ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan A1i-malleissa.
Kun jousitähtäin on metsästystilassa, se tallentaa kulkusuunnan
ja mitatun etäisyyden aina, kun mittaat kohteen kantaman. Voit
lähettää tiedot yhteensopivaan Garmin kelloon tai
käsilaitteeseen. Tiedoista voi olla hyöytä, kun luot reittipisteitä tai
seuraat riistaa. Lasersijainnit näkyvät XERO-sijainnit -widgetissä
tai yhteensopivan laitteen sovelluksessa. Voit muuttaa
lähetysasetuksia jousitähtäimen asetusvalikosta
(Lasersijaintiasetukset, sivu 6).
HUOMAUTUS: yhteensopivan kellon tai käsilaitteen ohjelmisto
tarvitsee ehkä päivittää, jotta XERO-sijainnit -sovellusta voi
käyttää (Tuotepäivitykset, sivu 7).
Sijaintien lähettäminen laitteeseen
Voit lähettää mitatut sijainnit manuaalisesti yhteensopivaan
Garmin kelloon tai käsilaitteeseen.
1 Valitse päävalikosta .
2 Valitse mitattu sijainti.
3 Valitse Kyllä.
Jousitähtäin lähettää valitun sijainnin yhteensopivaan Garmin
laitteeseen.
Laukauksen dynamiikkatietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: jotkin laukauksen dynamiikkamittaukset ovat
käytettävissä ainoastaan A1i-malleissa.
Kun käytät laitetta harjoitustilassa, laite tallentaa laukauksen
dynamiikkatietoja. Voit kehittää tarkkuuttasi tämän
ominaisuuden avulla.
1 Valitse päävalikosta .
2 Selaa tallennettuja laukaustietoja painamalla tai
painiketta.
6
Laukauksen dynamiikka
Impulssin kesto: mitta, joka ilmaisee, miten kauan jousi tärisi
laukauksen jälkeen.
Laukaukset: nykyisen ampumakerran laukausten määrä.
Laukauksia yht.: laukausten kokonaismäärä.
Pyöritys: mitta, joka ilmaisee asteina jousen kallistuksen
laukauksen aikana.
Laiteasetukset
Laiteasetuksista voit mukauttaa laitetta tarpeisiisi.
Valitse päävalikosta .
Pinnit: määrittää jousitähtäimen pinnien ulkoasun ja
aikakatkaisun (Pinniasetukset, sivu 6).
Kohdista ristikko: ottaa käyttöön etäisyysmittarin ristikon ja
ensisijaisen pinnin. Tällä asetuksella voit kohdistaa
etäisyysmittarin ristikon ja ensisijaisen pinnin tarpeen
mukaan.
Lasersijainnit: määrittää lasersijaintien lähetystilan
(Lasersijaintiasetukset, sivu 6).
HUOMAUTUS: asetus on käytettävissä ainoastaan A1imalleissa.
Laukauksen dynamiikka: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
laukausilmoitukset ja tyhjentää laukaushistorian (Laukauksen
dynamiikka-asetukset, sivu 7).
HUOMAUTUS: jotkin laukausmittaukset ovat käytettävissä
ainoastaan A1i-malleissa.
Yksikkö: määrittää laitteessa käytetyt mittayksiköt
(Yksikköasetukset, sivu 7).
Kieli: määrittää laitteen kielen.
Taso: näyttää jousen kulman ja sallii vesivaa'an ilmaisimen
näyttämisen ammuttaessa (Vesivaaka-asetukset, sivu 7).
Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi
johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten
lämpötilamuutosten jälkeen (Kompassin kalibroiminen,
sivu 7).
HUOMAUTUS: asetus on käytettävissä ainoastaan A1imalleissa.
Manuaalinen säätö: asettaa pinnien sijainnin laitteen
optiikassa. Voit siirtää kalibroidun aluepinon sijaintia
(Kalibroidun aluepinon siirtäminen, sivu 7) tai mukauttaa
yläpinnin sijaintia (Yläpinnin sijainnin mukauttaminen,
sivu 7).
Nollaa kaikki asetukset: palauttaa kaikkien asetusten
tehdasoletukset.
Tietoja: näyttää lainsäädännölliset tiedot.
Pinniasetukset
Pinniasetuksista voit mukauttaa pinnien ulkoasua ja aikaa, jonka
pinnit näkyvät jousitähtäimessä.
Valitse päävalikosta > Pinnit.
Metsästyksen aikakatkaisu: määrittää, miten pitkän ajan
kuluttua kantaman pinni katoaa näytöstä metsästystilassa.
Harjoituksen aikakatkaisu: määrittää, miten pitkän ajan
kuluttua kantaman pinni katoaa näytöstä harjoitustilassa.
Kantaman pinnin väri: määrittää kantaman pinnin värin.
HUOMAUTUS: asetus on käytettävissä ainoastaan A1imalleissa.
Lasersijaintiasetukset
Valitse päävalikosta > Lasersijainnit.
HUOMAUTUS: Laser Locate ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan A1i-malleissa.
Laiteasetukset
Lähetystila: määrittää lasersijaintien lähetyksen suojauksen.
Laukauksen dynamiikka-asetukset
Valitse päävalikosta > Laukauksen dynamiikka.
HUOMAUTUS: laukauksen dynamiikka-asetukset ovat
käytettävissä ainoastaan A1i-malleissa.
Laukausilmoitukset: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
ilmoitukset kunkin laukauksen jälkeen.
Kilpailutiedosto: sallii laitteen tallentaa laukauksen
dynamiikkatietoja laitteeseen tallennettuun tiedostoon. Siitä
voi olla apua, kun tarkastellaan turnauksen laukauksia.
Tyhjennä ampumakerran laukauslaskuri: tyhjentää nykyisen
ampumakerran historian.
Tyhjennä laukausten kokonaislaskuri: tyhjentää
jousitähtäimeen tallennetun laukaushistorian kokonaan.
Yksikköasetukset
Valitse päävalikosta > Yksikkö.
Etäisyys: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Desimaalitarkkuus: näyttää laseretäisyysmittarin mittaukset
tavallista tarkemmin. Mittaukset pyöristetään lähimpään
metrin tai jaardin kymmenesosaan.
Vesivaaka-asetukset
Valitse päävalikosta > Taso.
Näytä mittari: näyttää jousen kulman. Tällä asetuksella voit
säätää kuplavesivaa'an sijaintia.
Nollaa vesivaaka: asettaa elektronisen vesivaa'an nollaan. Voit
käyttää tätä asetusta, jos olet tasapainottanut jousen
mekaanisesti, mutta digitaalinen vesivaaka ei näytä nollaa.
Ilmaisimet: asettaa vesivaa'an ilmaisimet näkymään
ammuttaessa. Se helpottaa jousen pitämistä suorassa
tähdättäessä (Vesivaa'an ilmaisin, sivu 4).
Kynnys: asettaa kallistuskulman astemäärän, ennen kuin
ilmaisimet vilkkuvat. Sallitun kallistuksen määrä on sitä
pienempi, mitä pienempi kynnys on.
Ilmaisinväri: asettaa vesivaa'an ilmaisimen värin.
HUOMAUTUS: asetus on käytettävissä ainoastaan A1imalleissa.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Jos Laser Locate ei toimi kunnolla
esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden
lämpötilanvaihteluiden jälkeen, voit kalibroida kompassin
manuaalisesti.
HUOMAUTUS: Laser Locate ja kompassiominaisuudet ovat
käytettävissä ainoastaan A1i-malleissa.
1 Valitse päävalikosta > Kalibroi kompassi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Yläpinnin sijainnin mukauttaminen
Jos jousen kokoonpano edellyttää ylimääräistä pystysäätöä, voit
mukauttaa yläpinnin sijaintia. Tästä voi olla hyöytä myös
käyttäjille, jotka haluavat keskittää lyhyen kantaman pinnit
tavallista lähemmäs laitteen optiikkaa.
HUOMAUTUS: yläpinnin sijainnin muuttaminen tyhjentää kaikki
nuoliprofiilin asetukset.
1 Valitse päävalikosta > Manuaalinen säätö > Mukautettu
yläpinnin paikka.
2 Valitse Kyllä.
Laitteen tiedot
3 Säädä yläpinnin asentoa painamalla tai painiketta.
4 Paina OK-painiketta.
5 Kalibroi laite uutta yläpinnin asentoa varten näytön ohjeiden
mukaisesti (Ensisijaisen pinnin määrittäminen, sivu 2).
Kalibroidun aluepinon siirtäminen
Voit lisätä säätövaraa haluamaasi suuntaan siirtämällä
kalibroituja pinnejä ylös- tai alaspäin. Jos ensisijainen pinni on
esimerkiksi 20 jaardissa ja enimmäispinni 70 jaardissa, voit
siirtää aluepinoa, jotta voit lisätä pinnejä lisäalueita varten.
Vaihtoehtoisesti voit siirtää kalibroitua pinoa alaspäin, jotta pinnit
näkyvät keskemmällä laitteen optiikassa. Mekaanista
kohdistusta on säädettävä, kun kalibroitua aluepinoa on siirretty.
Kalibroidun aluepinon siirtäminen päivittää kaikki nuoliprofiilin
asetukset.
HUOMAUTUS: laite tallentaa optiikan ylä- tai alapuolelle
sijoitetut pinnit. Ne näkyvät edelleen kalibroituina alueina, ja niitä
voi siirtää takaisin optiikkaan milloin tahansa.
1 Valitse päävalikosta > Manuaalinen säätö > Siirrä
kalibroitua aluepinoa.
2 Valitse Kyllä.
3 Säädä aluepinon sijaintia painamalla tai painiketta.
4 Paina OK-painiketta.
5 Kalibroi laite uutta pinon sijaintia varten näytön ohjeiden
mukaisesti (Ensisijaisen pinnin määrittäminen, sivu 2).
Laitteen tiedot
Laitteen tekniset tiedot
Akun tyyppi
Vaihdettava 1,5 voltin AAA, litium
Akunkesto
Enintään 25 000 lasermittausta
Enintään 1 vuosi valmiustilassa
Käyttölämpötila
-20–60 °C (-4–140 °F)
HUOMAUTUS
Älä altista laitetta yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille.
Säilytyslämpötila
-20–60 °C (-4–140 °F)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Langaton taajuus/
yhteyskäytäntö
ANT 2,4 GHz (nimellinen 4 dBm)
®
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Avaa valikko painamalla OK-painiketta.
2 Valitse .
3 Valitse Tietoja.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
7
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneella
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
ohjelmistopäivitykset laitteeseen. Garmin Express on saatavilla
Windows ja Mac tietokoneisiin.
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Avaa Garmin Express sovellus.
5 Liitä Xero laite tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla (Laitteen
liittäminen tietokoneeseen, sivu 8).
6 Valitse Garmin Express sovelluksessa Lisää laite.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
7 Valitse Lisää laite.
8 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon
näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun määritys on valmis, Garmin Express hakee laitteen
ohjelmistopäivitykset.
9 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
10 Kun ohjelmistopäivitys on valmis, irrota laite tietokoneesta.
11 Kiinnitä paristolokeron luukku takaisin.
Laite asentaa ohjelmistopäivityksen.
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Ennen kuin voit liittää laitteen tietokoneeseen, sinun on ehkä
irrotettava valinnaisia kiinnityslisävarusteita.
1 Löysää paristolokeron luukun neljä kiinnitysruuvia 5/64tuumaisella kuusiokoloavaimella.
2 Irrota paristolokeron luukku ja aseta se sivuun.
HUOMAUTUS: älä poista paristoja.
3 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-porttiin À.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
1 Kostuta pehmeä, puhdas nukkaamaton liina puhtaalla
vedellä.
2 Pyyhi laite varovasti.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen support.garmin.com.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Vianmääritys
Osumakohta siirtyy laukausten välillä
Useat tekijät voivat vaikuttaa osumakohdan vaihteluun.
• Varmista, että pidikkeen kiinnitysruuvit on kiristetty
enimmäiskireyteen 6,7 N-m (60 lbf-in) eikä pidike pääse
liikkumaan jousessa.
HUOMAUTUS: älä ylitä jousen valmistajan suosittelemia
kireysarvoja.
• Varmista, että kaikki pidikkeen säätöpisteet on kiristetty
enimmäiskireyteen 2,2 N-m (20 lbf-in).
• Varmista, että käytät nuolen mukaista nuoliprofiilia (vain A1imallit).
• Mittaa laukausten kantama johdonmukaisesti täydellä
jännityksellä tai levossa.
• Varmista, että jousi ja kaikki osat ovat käyttökunnossa.
• Varmista johdonmukainen asento aina ampuessasi. Asennon
ja takatähtäimen vaihtelu voi vaikuttaa tarkkuuteen.
Laite näyttää vain kiinteät pinnit
Kun paristot ovat vähissä tai ne eivät täytä laseretäisyysmittarin
vähimmäisvirtavaatimuksia, ainoastaan tähtäys kiinteiden
pinnien avulla toimii laitteessa.
• Varmista asennettujen paristojen virtataso.
• Varmista, että käytät AAA-litiumparistoja.
Vinkkejä yhdenmukaiseen kantaman mittaukseen
Jos ammut yleensä maaliin, yhdenmukainen kantaman mittaus
voi helpottaa tarkkuuden kehittämistä.
• Käytä etäisyysmittaria johdonmukaisesti, kun olet samassa
asennossa (täydessä jännityksessä tai levossa).
• Ota käyttöön desimaalitarkkuus (Yksikköasetukset, sivu 7).
• Varmista, että tähtäät ristikolla kohteeseen, kun vapautat
kantamanmittauksen laukaisimen.
Laitteen asetusten nollaaminen
4 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
5 Jos jousitähtäimen virta on katkaistu, käynnistä laite
painamalla -painiketta.
Jousitähtäin siirtyy USB-massamuistitilaan.
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tallennettuja tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Paina -painiketta 12 sekuntia.
Laite sammuu.
yhden sekunnin
2 Käynnistä laite painamalla painiketta
ajan.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
8
Laitteen tiedot
Hakemisto
A
akku 7
asentaminen 1
asetukset 6, 7
G
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 7
H
harjoitustila 4
J
jousitähtäin, käyttäminen 4
K
kiinteät pinnit 4–6
kirkkaus 5
kompassi, kalibroiminen 7
L
laite, puhdistaminen 8
laitteen asetusten nollaaminen 8
laitteen kiinnittäminen 1, 2
laitteen puhdistaminen 8
laseretäisyysmittari 4
lasersijainnit 6
laukauksen dynamiikka 6, 7
lisävarusteet 8
M
metsästystila 4
N
nuoliprofiilit 5
O
ohjelmisto, päivittäminen 7, 8
opasvideot 1
P
painikkeet 1
poistaminen, historia 5
päivittäminen, ohjelmisto 8
päävalikko 4
S
sijainnit, lähettäminen 6
T
taustavalo 5
tekniset tiedot 7
vääntömomentti 2
tiedot, siirtäminen 8
tietojen tallentaminen 8
tietokone, yhdistäminen 8
tilastot 5
tähtäimen kalibrointi 2
tähtääminen laitteessa 2–5
V
vesitiiviys 7
vesivaaka 4
asetukset 7
vianmääritys 7, 8
virtapainike 2
Hakemisto
9
support.garmin.com
Lokakuu 2018
190-02341-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising