Garmin | Foretrex® 601 | User guide | Garmin Foretrex® 601 Käyttöopas

Garmin Foretrex® 601 Käyttöopas
Foretrex® 601/701 Ballistic Edition
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Foretrex , TracBack ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™,
Garmin Express™ QuickFit™ ja tempe™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Applied Ballistics ja Applied Ballistics Elite ovat Applied Ballistics LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Akkujen asettaminen paikoilleen ................................................ 1
Pitkäaikaissäilytys .................................................................. 1
Rannehihnan kiinnittäminen ....................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ........................................................ 1
Satelliittisignaalien etsiminen ................................................. 1
Taustavalon käyttäminen ....................................................... 1
Pääsivut ...................................................................................... 1
Tilakuvakkeet ......................................................................... 2
Karttasivu ............................................................................... 2
Tietoja kompassista ............................................................... 2
Applied Ballistics .................................................................... 2
Laskuriajastimen käyttäminen .................................................... 2
VIRB® etäkäyttö ......................................................................... 2
VIRB actionkameran hallinta .................................................. 2
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 2
Reittipisteet ................................................................................. 2
Reittipisteen luominen ............................................................ 2
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 3
Kahden reittipisteen välisen etäisyyden mittaaminen ............ 3
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 3
Reittipisteen projisointi ........................................................... 3
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 3
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ....................................... 3
Kiertotietojen ja kalenterien tarkasteleminen ......................... 3
Lähimpien reittipisteiden tarkasteleminen .............................. 3
Reitit ............................................................................................3
Reitin luominen ja navigointi .................................................. 3
Tallennettujen reittien tarkasteleminen .................................. 3
Kaikkien reittien poistaminen ................................................. 3
Jäljet ........................................................................................... 3
Jäljen tallentaminen ............................................................... 3
Tallennetun jäljen navigoiminen ............................................ 3
Panorointi- ja TracBack® ominaisuuden käyttäminen ........... 3
Jäljen tietojen tarkasteleminen ............................................... 4
Jäljen nimen muokkaaminen ................................................. 4
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................... 4
Jäljen poistaminen ................................................................. 4
Kaikkien jälkien poistaminen .................................................. 4
Laitteen mukauttaminen................................................ 4
Pudotuksen skaalaustekijätaulukon tyhjentäminen ............... 6
Nopeus piipun suulla- ja lämpötilataulukon
muokkaaminen ....................................................................... 6
Nopeus piipun suulla- ja lämpötilataulukon tyhjentäminen .... 6
Profiilin poistaminen ............................................................... 6
Valikkosivun asetukset ............................................................... 6
Laiteasetukset ........................................................................ 6
Jumpmaster ........................................................................... 7
Yhteysominaisuudet...................................................... 7
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos ............................................... 7
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet................................. 7
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 7
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen .................................................................................. 7
tempe .......................................................................................... 7
tempe tietojen näyttäminen .................................................... 8
Laitteen tiedot................................................................. 8
Tekniset tiedot ............................................................................ 8
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 8
Satelliittien tarkasteleminen ........................................................ 8
Laitteen huoltaminen .................................................................. 8
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 8
Tietojen hallinta ........................................................................... 8
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 8
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 8
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 8
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 8
Tietojen vastaanottaminen langattomasti .............................. 8
Reitin lähettäminen langattomasti .......................................... 9
Reittipisteen lähettäminen langattomasti ............................... 9
Vianmääritys ................................................................... 9
Tuotepäivitykset .......................................................................... 9
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 9
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................... 9
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 9
Laitteen kieli on väärä ................................................................. 9
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 9
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................... 9
Liite.................................................................................. 9
Tietokentät .................................................................................. 9
Applied Ballistics Termit ............................................................ 10
Hakemisto ..................................................................... 13
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen ...................................... 4
Kartta-asetukset .......................................................................... 4
Kartan yksityiskohtien asetukset ............................................ 4
Kompassiasetukset ..................................................................... 4
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 4
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 4
Korkeusasetukset ....................................................................... 4
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 4
Osamatkamittarin asetukset ....................................................... 4
Ajotietokoneen nollaaminen ................................................... 4
Applied Ballistics asetukset ........................................................ 4
Aluekorttikenttien mukauttaminen .......................................... 5
Alueen tarkkuuden muokkaaminen ....................................... 5
Perusalueen asettaminen ...................................................... 5
Kohdekortin muokkaaminen .................................................. 5
Kohteen vaihtaminen ............................................................. 5
Kohteen nimen muokkaaminen ............................................. 5
Eri profiilin valitseminen ......................................................... 5
Profiilin lisääminen ................................................................. 5
Luodin ominaisuuksien muokkaaminen ................................. 5
Aseen ominaisuuksien muokkaaminen ................................. 5
Sisällysluettelo
i
Johdanto
Painikkeet
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Painamalla painiketta pitkään voit käynnistää ja sammuttaa
POWER laitteen tai siirtää sen yönäkötilaan tai kellotilaan.
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
À
Á
À
Á
Akkuluukun D-rengas
Micro-USB-portti (suojuksen alla)
PAGE
GOTO
Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja.
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näkymään valikosta
tai asetuksesta.
Painamalla painiketta pitkään voit navigoida reittipisteeseen.
Valitsemalla tämän voit avata sivun valikon.
ENTER Voit merkitä reittipisteen painamalla pitkään.
MARK
Â
Akkujen asettaminen paikoilleen
Laitteessa voi käyttää alkali-, NiMH- tai litiumakkuja (AAA). Saat
parhaan tuloksen käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1 Löysää kangashihna, joka peittää akkulokeron luukun.
2 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa akkulokeron luukku
vetämällä ylöspäin.
3 Aseta kaksi AAA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.
Ã
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
Valitsemalla tämän voit lähentää ja loitontaa karttasivua.
Laitteen käynnistäminen
Paina POWER-painiketta pitkään.
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran.
Satelliittisignaalien etsiminen
HUOMAUTUS: varmista, että tiivisteessä ja akkulokerossa ei
ole likaa.
4 Sulje akkulokeron luukku ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
Rannehihnan kiinnittäminen
1 Pujota hihna laitteen yläosassa olevan tapin À taitse.
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää
GPS‑navigointiominaisuuksia.
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
osoittaa, että GPS-paikannus on tehty.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Taustavalon käyttäminen
1 Valitse POWER.
Taustavalo syttyy 30 sekunnin ajaksi.
2 Sammuta taustavalo valitsemalla POWER.
Pääsivut
2 Vedä hihna päähän asti.
3 Pujota hihna laitteen alaosassa olevan tapin Á taitse.
4 Liitä tarvittaessa jatkohihna rannehihnaan.
Johdanto
Voit selata pääsivuja valitsemalla PAGE. Voit avata kunkin sivun
asetusvalikon valitsemalla ENTER. Voit selata valikkoja ja sivuja
sekä lähentää ja loitontaa - ja -painikkeella.
Karttasivu: karttasivulla näet sijaintisi ja kulkusuuntasi kartassa
(Karttasivu, sivu 2).
Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen
(polku). Myös reittipisteiden nimet ja symbolit näkyvät
kartassa. Laite kiertää karttaa automaattisesti, kun liikut,
joten reittipisteet näkyvät aina sijaintisi yläpuolella.
Kompassisivu: Kompassisivu opastaa sinut perille kompassin
ja suuntiman osoittimen avulla.
1
Navigoitaessa kompassisivulla näkyy sijainnin nimi, matka
määränpäähän, nopeus ja suuntanuoli kompassirenkaassa.
Voit navigoida seuraamalla nuolta.
Korkeussivu: Korkeussivulla näkyy nykyinen korkeus.
Ajotietokone: Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita
hyödyllisiä tilastotietoja.
Valikkosivu: valikko sisältää reittipisteiden, jälkien ja reittien
asetukset sekä muita määritysvaihtoehtoja.
Lisäksi nykyinen aika ja päiväys näkyvät valikkosivun
yläreunassa.
Applied Ballistics sivu: tämä toiminto sisältää mukautettuja
tähtäysratkaisuja pitkän matkan ampumista varten (Applied
Ballistics, sivu 2).
HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä ainoastaan Foretrex
701 laitteessa.
®
Nopeus- ja poljinanturin tila
tempe™ anturin tila
VIRB etäkäyttö
Bluetooth tekniikan tila
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
Tilakuvakkeet
GPS-tila
Akun varaus
Sykemittarin tila
®
Karttasivu
Näyttää sijaintisi kartassa.
Näyttää kulkusuuntasi.
Näyttää jälkilokin.
Tietoja kompassista
Sähköinen kompassi muistuttaa magneettista kompassia, kun
olet paikallasi tai kävelet. Jos nopeutesi on suurempi esimerkiksi
ajaessasi autolla, kompassi määrittää liikesuunnan GPSsignaalien avulla.
HUOMAUTUS: varmista paras mahdollinen tarkkuus pitämällä
kompassia suorassa navigoinnin aikana.
Applied Ballistics
HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä ainoastaan Foretrex
701 laitteessa.
Applied Ballistics ominaisuus tarjoaa pitkän matkan
ampumiseen mukautettuja tähtäysratkaisuja, jotka perustuvat
kiväärin ominaisuuksiin, luodin kaliiberiin ja monenlaisiin
ympäristön olosuhteisiin. Voit määrittää parametreja, kuten
tuulen, lämpötilan, ilmankosteuden, kantaman ja
ampumasuunnan.
Ominaisuus tarjoaa tiedot, jotka tarvitaan pitkän matkan
ammusten laukaisuun, mukaan lukien noston pysyvyys, tuulen
vaikutus, nopeus ja lentoaika. Lisäksi se vaikuttaa mukautettuja
vastusmalleja luodin tyypin mukaan. Lisätietoja on osoitteessa
appliedballisticsllc.com.
2
Laskuriajastimen käyttäminen
Jotta voit käynnistää lähtölaskenta-ajastimen, ota ajastinsivu
käyttöön (Laiteasetukset, sivu 6) ja määritä ajastimen
asetukset (Ajastinasetukset, sivu 6).
1 Käynnistä lähtölaskenta-ajastin valitsemalla ajastinsivulla
ENTER.
HUOMAUTUS: voit muuttaa aikaväliä valitsemalla tai .
2 Pysäytä lähtölaskenta-ajastin valitsemalla ENTER.
HUOMAUTUS: kun aika on kulunut loppuun (lukema on
00.00), voit käyttää ajastinta sekuntikellona valitsemalla
ENTER ja alkaa laskea aikaa ylöspäin.
3 Tarvittaessa voit palauttaa lähtölaskenta-ajastimen
alkuperäisen aikavälin valitsemalla .
Tilakuvakkeet näkyvät pääsivuilla. Vilkkuva kuvake merkitsee,
että laite etsii signaalia. Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee,
että signaali on löytynyt tai anturi on liitetty.
À
Á
Â
Ampumaolosuhteiden pikamuokkaus
Voit muokata alueen, ampumasuunnan ja tuulen tietoja.
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > QUICK EDIT.
VIHJE: voit muokata arvoja valitsemalla tai ja siirtyä
seuraavaan kenttään valitsemalla ENTER.
2 Katso suoraan tuulta päin, jotta voit asettaa DOF-arvon ja
tuulen suunnan tarkasti.
3 Aseta DOF-arvo todellisen ampumasuunnan mukaan
(manuaalisesti tai kompassin avulla).
Aseta
tuulen suunnaksi DIR 12:00.
4
5 Tallenna asetukset PAGE-painikkeella.
®
VIRB actionkameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Ota käyttöön etäkäyttösivu valitsemalla Foretrex laitteen
valikkosivulla YHDISTÄ > VIRB-ETÄKÄYTTÖSIVU > KÄY.
3 Vieritä etähallintasivun kohtaan valitsemalla PAGE.
4 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
5 Valitse vaihtoehto:
• Ota valokuva valitsemalla OTA VALOKUVA.
• Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla ALOITA
TALLENNUS.
Videolaskuri tulee näkyviin Foretrex näyttöön.
• Voit lopettaa videokuvan tallentamisen valitsemalla
LOPETA TALLENNUS.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Voit lisätä reittipisteitä sisältävän .gpx-tiedoston siirtämällä
tiedoston GPX-kansioon (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen,
sivu 8).
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Paina MARK-painiketta pitkään.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
2 Tarvittaessa voit muuttaa symbolia, korkeutta tai leveys- tai
pituusastetta valitsemalla
3 Valitse OK?.
tai
.
3 Valitse ASETUKSET.
4 Valitse vaihtoehto:
Navigoinnin lopettaminen
Valitse kartta- tai kompassisivulla ENTER > LOPETA
NAVIGOINTI.
• Voit näyttää nykyisen sijainnin parhaiden metsästys- ja
kalastusaikojen ennusteet valitsemalla METSÄSTYS/
KALASTUS.
• Voit näyttää tietyn päivämäärän auringonnousu- ja laskuajan, kuunnousu- ja -laskuajan sekä kuun vaiheen
valitsemalla AURINKO/KUU.
5 Voit tarkastella jonkin toisen päivän tietoja valitsemalla
ENTER.
Kahden reittipisteen välisen etäisyyden mittaaminen
Lähimpien reittipisteiden tarkasteleminen
Navigointi reittipisteeseen
1 Paina GOTO-painiketta pitkään.
2 Valitse reittipiste.
Voit mitata kahden sijainnin välisen etäisyyden.
1 Valitse karttasivulla ENTER > LASKE ETÄISYYS.
2 Valitse KOHTEESTA ja valitse aloitusreittipiste.
3 Valitse KOHTEESEEN ja valitse lopetusreittipiste.
4 Valitse ARVIOITU NOPEUS:.
5 Valitse numero valitsemalla ENTER.
6 Muokkaa nopeutta valitsemalla tai .
7 Valitse OK?.
Reittipisteiden välinen etäisyys ja arvioitu matka-aika tulevat
näyttöön.
Reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse valikkosivulla REITTIPISTEET > KAIKKI
2
3
4
5
LUETTELOSSA.
Valitse reittipiste.
Voit selata symboleita, korkeuksia sekä leveys- ja
pituusasteita - ja -painikkeella.
Voit muokata symbolia, korkeutta sekä leveys- ja
pituusastetta valitsemalla ENTER.
Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa symbolin valitsemalla reittipistesymbolin
luettelosta.
• Voit muuttaa korkeutta, leveysastetta tai pituusastetta
seuraamalla näytön ohjeita.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden reittipisteen projisoimalla etäisyyden ja
suuntiman nykyisestä reittipisteestä uuteen sijaintiin.
1 Valitse valikkosivulla REITTIPISTEET > KAIKKI
LUETTELOSSA.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse ASETUKSET > LAADI REITTIPISTE.
4 Anna matka.
5 Anna suuntima.
6 Valitse OK?.
Voit tarkastella nykyistä sijaintiasi lähimpänä olevien
reittipisteiden luetteloa.
Valitse valikkosivulla REITTIPISTEET > LÄHIN.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen ja navigointi
1 Valitse valikkosivulla REITIT > LUO UUSI.
2 Näytä tallennettujen reittipisteiden luettelo valitsemalla
3
4
5
6
ENTER.
Valitse reitille lisättävä reittipiste.
Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes reitti on valmis.
Valitse SEURAA.
Valitse navigoinnin lähtöpiste.
Navigointitiedot näkyvät.
Tallennettujen reittien tarkasteleminen
1 Valitse valikkosivulla REITIT > KAIKKI LUETTELOSSA.
2 Valitse reitti.
Kaikkien reittien poistaminen
Valitse valikkosivulla REITIT > POISTA KAIKKI > KYLLÄ.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jäljen tallentaminen
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse valikkosivulla REITTIPISTEET > KAIKKI
Laite tallentaa jälkilokia automaattisesti, kun olet liikkeellä. Voit
tallentaa jälkiä ja navigoida niitä myöhemmin.
1 Valitse valikkosivulla JÄLJET > TALLENNA JÄLKI.
2 Aseta aloituspiste valitsemalla tai .
3 Valitse ENTER.
4 Aseta lopetuspiste valitsemalla tai .
5 Valitse ENTER.
6 Jos haluat muokata jäljen nimeä, valitse ENTER.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Tallennetun jäljen navigoiminen
1 Valitse valikkosivulla JÄLJET > LUETT. TALL..
2 Valitse jälki.
3 Valitse NAVIGOI.
LUETTELOSSA.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse POISTA > KYLLÄ.
Valitse valikkosivulla ASETUS > PALAUTA > POISTA
REITTIPISTE > KYLLÄ.
Kiertotietojen ja kalenterien tarkasteleminen
Voit tarkastella auringon ja kuun kiertoon sekä metsästys- ja
kalastusaikoihin liittyviä tietoja.
1 Valitse valikkosivulla REITTIPISTEET > KAIKKI
LUETTELOSSA.
2 Valitse reittipiste.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Panorointi- ja TracBack ominaisuuden käyttäminen
®
Voit navigoida takaisin suorituksen alkuun TracBack toiminnolla.
Tämä voi olla kätevää, kun haluat palata leiripaikalle tai polun
alkuun.
1 Valitse valikkosivulla JÄLJET > PAN & TRACBACK.
2 Panoroi jälkilokia - ja -painikkeella.
3 Voit näyttää lisäasetukset valitsemalla ENTER.
3
4 Valitse vaihtoehto:
REITTIPISTEET: näyttää tai piilottaa reittipisteet kartassa.
• Ala navigoida nykyistä jälkeä valitsemalla AJA.
• Merkitse reittipiste valitsemalla MERKITSE.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla ZOOM ja valitsemalla
tai .
• Navigoi suorituksen alkuun valitsemalla TRACBACK.
Kompassiasetukset
Valitse kompassisivulla ENTER.
KALIBROI KOMPASSI: kalibroi sähköisen kompassin
(Kompassin kalibroiminen, sivu 4).
MUUTA KENTTIÄ: voit mukauttaa kompassisivun tietokenttiä
(Tietokenttien mukauttaminen, sivu 4).
Jäljen tietojen tarkasteleminen
1 Valitse valikkosivulla JÄLJET > LUETT. TALL..
2 Valitse jälki.
3 Valitse vaihtoehto:
Kompassin kalibroiminen
• Näytä jälki kartassa valitsemalla NÄYTÄ KARTTA.
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla KORKEUS.
Jäljen nimen muokkaaminen
1 Valitse valikkosivulla JÄLJET > LUETT. TALL..
2 Valitse jälki.
3 Valitse NIMEÄ UUDELLEEN.
Tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa kompassi-, osamatkamittari- ja Applied Ballistics
sivujen tietokenttiä.
VIHJE: tietokenttiä tarvitsee ehkä muuttaa, jotta vodaan
tarkastella yhdistettyjen anturien tietoja, kuten sykemittarin tai
tempe anturin lukemia.
1 Valitse sivu, jolla on tietokenttiä.
2 Valitse ENTER > MUUTA KENTTIÄ.
3 Valitse korvattava tietokenttä.
4 Valitse uusi tietokenttä.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse valikkosivulla JÄLJET > TYHJENNÄ JÄLKI >
KYLLÄ.
Jäljen poistaminen
1 Valitse valikkosivulla JÄLJET > LUETT. TALL..
2 Valitse jälki.
3 Valitse POISTA > KYLLÄ.
Kaikkien jälkien poistaminen
Korkeusasetukset
Valitse valikkosivulla JÄLJET > POISTA TALL. > KYLLÄ.
Valitse korkeussivulla ENTER.
PIIRRÄ AJAN POHJALTA: voit tarkastella korkeusmuutoksia
tietyllä ajanjaksolla.
PIIRRÄ MATKAN POHJALTA: voit tarkastella
korkeusmuutoksia tietyllä matkalla.
KORKEUSZOOMAUS: asettaa korkeusskaalan.
NÄYTÄ PISTEET: ottaa tietopisteet käyttöön korkeussivulla.
Laitteen mukauttaminen
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.
1 Valitse valikkosivulla ASETUS > NÄYTTÖ > AJAN
AIKAKATKAISU.
2 Valitsemalla tai voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua
taustavalo sammuu.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse valikkosivulla ASETUS > KORKEUSMITTARI >
KALIBROI KORKEUSMITTARI.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kartta-asetukset
Valitse karttasivulla ENTER.
PANOROI JÄLKILOKI: voit panoroida jälkilokia ja tarkastella
lisäasetuksia - ja -painikkeella (Panorointi- ja TracBack
ominaisuuden käyttäminen, sivu 3).
TYHJENNÄ JÄLKILOKI: poistaa tallennetun jälkilokin.
LASKE ETÄISYYS: voit mitata kahden reittipisteen välisen
etäisyyden (Kahden reittipisteen välisen etäisyyden
mittaaminen, sivu 3).
KARTAN YKSITYISKOHDAT: määrittää kartta-asetukset
(Kartan yksityiskohtien asetukset, sivu 4).
PIILOTA TILATIEDOT: voit piilottaa tai näyttää karttasivun
tilakuvakkeet, kuten akun varaustason ja GPS-toiminnon
tilan.
Kartan yksityiskohtien asetukset
Valitse karttasivulla ENTER > KARTAN YKSITYISKOHDAT.
KARTAN SUUNTA: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
POHJOINEN YLÖS -vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa. JÄLKI YLÖS -vaihtoehto näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunaa kohti.
AKTIIVINEN JÄLKI: näyttää tai piilottaa aktiivisen jäljen
kartassa.
4
Laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi. Kalibroi
kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
1 Valitse kompassisivulla ENTER > KALIBROI KOMPASSI >
ALOITA.
2 Seuraa näytön ohjeita.
®
Osamatkamittarin asetukset
Paina osamatkamittarin sivulla ENTER-painiketta.
MUUTA KENTTIÄ: voit mukauttaa osamatkamittarisivun
tietokenttiä (Tietokenttien mukauttaminen, sivu 4).
NOLLAA MATKATIEDOT: nollaa matka- ja korkeustiedot
(Ajotietokoneen nollaaminen, sivu 4).
Ajotietokoneen nollaaminen
Voit nollata matka- ja korkeustiedot ennen matkaa, jotta saat
tarkat tiedot.
Valitse valikkosivulla ASETUS > PALAUTA > NOLLAA
MATKATIEDOT > KYLLÄ.
Applied Ballistics asetukset
HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä ainoastaan Foretrex
701 laitteessa.
Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER.
Laitteen mukauttaminen
QUICK EDIT: voit muokata alueen, ampumasuunnan ja tuulen
tietoja nopeasti (Ampumaolosuhteiden pikamuokkaus,
sivu 2).
RANGE CARD: voit tarkastella eri alueiden korkeustietoja ja
tuulen vaikutustietoja käyttäjän syöttöparametrien
perusteella. Voit muuttaa kenttiä (Aluekorttikenttien
mukauttaminen, sivu 5), muokata alueen tarkkuutta
(Alueen tarkkuuden muokkaaminen, sivu 5) ja asettaa
perusalueen (Perusalueen asettaminen, sivu 5).
TARGET CARD: voit tarkastella kymmenen kohteen alue- ja
korkeustietoja sekä tuulen vaikutustietoja käyttäjän
syöttöparametrien perusteella. Voit muokata kohteen nimeä
ja arvoja (Kohdekortin muokkaaminen, sivu 5).
ENVIRONMENT: voit mukauttaa nykyisen ympäristön
olosuhteita. Voit määrittää mukautettuja arvoja, käyttää
laitteen sisäisen anturin painearvoa tai käyttää yhdistetyn
tempe anturin lämpötila-arvoa.
TARGET: voit mukauttaa nykyisen kohteen pitkän matkan
ampumaolosuhteita. Voit vaihtaa valitun kohteen ja
mukauttaa enintään kymmenen kohteen olosuhteita (Kohteen
vaihtaminen, sivu 5).
PROFILE: voit muokata nykyisen profiilin aseen ominaisuuksia
(Aseen ominaisuuksien muokkaaminen, sivu 5), luodin
ominaisuuksia (Luodin ominaisuuksien muokkaaminen,
sivu 5) ja tulosmittayksiköitä. Voit vaihtaa valitun profiilin
(Eri profiilin valitseminen, sivu 5) ja lisätä profiileja (Profiilin
lisääminen, sivu 5).
CHANGE FIELDS: voit mukauttaa Applied Ballistics sivun
tietokenttiä (Tietokenttien mukauttaminen, sivu 4).
SETUP: voit valita Applied Ballistics sivun syöttömittayksiköt.
Aluekorttikenttien mukauttaminen
1 ValitseApplied Ballistics sivulla ENTER > RANGE CARD >
ENTER > CHANGE FIELDS.
2 Voit selata kenttiä valitsemalla tai .
3 Voit tallentaa valinnan ja siirtyä seuraavaan kenttään
valitsemalla ENTER.
Tallenna
muutokset PAGE-painikkeella.
4
Alueen tarkkuuden muokkaaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > RANGE CARD >
ENTER > RANGE INCREMENT.
2 Valitse nykyinen profiili.
Näyttöön tulee profiililuettelo.
Valitse
profiili.
3
4 Valitse CHANGE PROFILE.
Valitun profiilin aseen ja luodin ominaisuudet tulevat
näyttöön.
Profiilin lisääminen
Voit lisätä profiilitietoja sisältävän profiilin siirtämällä tiedoston
laitteen AB-kansioon (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen,
sivu 8).
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE.
2 Valitse nykyinen profiili.
Näyttöön tulee profiililuettelo.
3 Valitse + PROFILE.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit mukauttaa luodin ominaisuuksia valitsemalla BULLET
PROPERTIES (Luodin ominaisuuksien muokkaaminen,
sivu 5).
• Voit mukauttaa aseen ominaisuuksia valitsemalla GUN
PROPERTIES (Aseen ominaisuuksien muokkaaminen,
sivu 5).
Luodin ominaisuuksien muokkaaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE >
BULLET PROPERTIES.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä luodin ominaisuudet automaattisesti Applied
Ballistics luotitietokannasta valitsemalla BULLET
DATABASE ja valitsemalla luodin kaliiberin, valmistajan,
luodin ja vastuskäyrän.
HUOMAUTUS: valitsemalla luodin kaliiberin voit hakea
luodit kyseisen kaliiberin mukaan. Kaikkien luotien nimet
eivät vastaa luodin todellista kaliiberia. Esimerkiksi 300
Win Mag -luoti on 0,308-kaliiberinen.
• Jos luoti ei ole luotitietokannassa, voit määrittää luodin
ominaisuudet manuaalisesti. Selaa kenttiä - ja painikkeella ja muokkaa arvoja valitsemalla ENTER.
HUOMAUTUS: tiedot ovat luodin valmistajan sivustossa.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Aseen ominaisuuksien muokkaaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE > GUN
Perusalueen asettaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > RANGE CARD >
2 Voit selata kenttiä valitsemalla
ENTER > BASE RANGE.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Kohdekortin muokkaaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > TARGET CARD.
2 Valitse ENTER > QUICK EDIT.
3 Voit muokata kohdetta valitsemalla tai ja ENTER.
4 Voit muokata kohteen tietoja valitsemalla ENTER.
Kohteen vaihtaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > TARGET >
TARGET > CHANGE TARGET.
2 Valitse kohde.
Valittua kohdetta koskevat pitkän matkan ammunnan ehdot
tulevat näyttöön.
Kohteen nimen muokkaaminen
Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > TARGET >
TARGET > EDIT NAME.
Eri profiilin valitseminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE.
Laitteen mukauttaminen
PROPERTIES.
tai ja muokata arvoja
valitsemalla ENTER.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kalibroida nopeuden piipun suulla valitsemalla
CALIBRATE MUZZLE VELOCITY, määrittämällä alueen
ja todellisen pudotuksen ja valitsemalla USE.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee, että kalibroit
nopeuden piipun suulla ennen pudotuksen
skaalaustekijää. Kalibroimalla nopeuden piipun suulla
varmistat tarkemman ratkaisun aseen ääntä nopeammalla
alueella.
• Voit kalibroida pudotuksen skaalaustekijän valitsemalla
CALIBRATE DSF, määrittämällä alueen ja todellisen
pudotuksen ja valitsemalla USE.
HUOMAUTUS: kalibroimalla pudotuksen skaalaustekijän
varmistat tarkemman ratkaisun aseen ääntä hitaammalla
alueella tai sen ulkopuolella.
4 Valitsemalla VIEW DSF TABLE voit tarkistaa pudotuksen
skaalaustekijän, joka perustuu Mach-nopeuksiin ja
kalibroituihin pudotuksen skaalaustekijän arvoihin.
5 Valitsemalla MV-TEMP TABLE voit tarkistaa ympäristön
lämpötilaan perustuvat korjaukset nopeuteen piipun suulla.
®
5
Pudotuksen skaalaustekijätaulukon tyhjentäminen
Pudotuksen skaalaustekijätaulukko täyttyy, kun olet kalibroinut
pudotuksen skaalaustekijän. Tarvittaessa voit nollata taulukon
arvot.
Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE > GUN
PROPERTIES > VIEW DSF TABLE > ENTER > CLEAR
DSF TABLE.
Nopeus piipun suulla- ja lämpötilataulukon
muokkaaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE > GUN
PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > EDIT.
2 Voit selata kenttiä valitsemalla tai .
3 Voit muokata arvoja valitsemalla ENTER.
Nopeus piipun suulla- ja lämpötilataulukon
tyhjentäminen
Nopeus piipun suulla- ja lämpötilataulukko täyttyy, kun nopeus
piipun suulla on kalibroitu. Tarvittaessa voit nollata taulukon
arvot.
Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE > GUN
PROPERTIES > MV-TEMP TABLE > ENTER > CLEAR MVTEMP.
Profiilin poistaminen
1 Valitse Applied Ballistics sivulla ENTER > PROFILE.
2 Valitse nykyinen profiili.
Näyttöön tulee profiililuettelo.
3 Valitse profiili.
4 Valitse DELETE PROFILE.
Valikkosivun asetukset
REITTIPISTEET: voit luoda uuden reittipisteen, näyttää kaikkien
reittipisteiden luettelon tai tarkastella nykysijaintiasi
lähimpänä olevaa reittipistettä.
JÄLJET: voit hallita tallennettuja jälkiäsi.
REITIT: voit luoda uuden reitin, näyttää kaikkien reittien luettelon
tai poistaa kaikki reitit.
ASETUS: voit mukauttaa laitetta (Laiteasetukset, sivu 6).
YHDISTÄ: voit yhdistää yhteensopiviin Garmin laitteisiin ja
ANT+ antureihin (Valinnaiset kuntoilulisävarusteet, sivu 7).
PUHELIN: voit pariliittää älypuhelimen laitteeseen
(Älypuhelimen ja laitteen pariliitos, sivu 7).
GPS: näyttää satelliittisignaalin voimakkuuden tai
taivasnäkymän satelliitteineen (Satelliittien tarkasteleminen,
sivu 8).
JUMPMASTER: voit valita hypyn tyypin (Jumpmaster, sivu 7).
®
Laiteasetukset
Valitse valikkosivulla ASETUS.
APPLIED BALLISTICS: voit muokata ympäristön ilmastoolosuhteita, kohteen ampumaolosuhteita, profiilisi aseen ja
luodin ominaisuuksia, profiilisi tulosmittayksiköitä ja Applied
Ballistics sivun syöttömittayksiköitä (Applied Ballistics
asetukset, sivu 4).
HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä ainoastaan Foretrex
701 laitteessa.
AIKA: määrittää laitteen näyttämään ajan 12 tai 24 tunnin
järjestelmässä ja asettaa laitteen aikavyöhykkeen.
AUTOMAATTINEN-asetuksella laite asettaa aikavyöhykkeen
automaattisesti GPS-sijaintisi perusteella.
AJANOTTO: ottaa käyttöön ajastinsivun ja mahdollistaa
ajastinasetusten määrittämisen (Ajastinasetukset, sivu 6).
NÄYTTÖ: muuttaa taustavalon aikakatkaisua ja näytön
kontrastia.
6
YKSIKKÖ: asettaa sijaintimuodon ja kartan datumin sekä
laitteessa käytettävät mittayksiköt.
KULKUSUUNTA: asettaa kompassin näyttöasetuksen ja
pohjoisen viitteen ja sallii kompassin manuaalisen
kalibroinnin (Kompassin kalibroiminen, sivu 4).
AUTOMAATTINEN-asetuksella laite kalibroi kompassin
automaattisesti. EI K. -asetus poistaa kompassin käytöstä.
JÄRJESTELMÄ: määrittää järjestelmän asetukset
(Järjestelmäasetukset, sivu 6).
JÄLJET: määrittää jälkien asetukset (Jälkien asetukset,
sivu 6).
REITIT: määrittää siirtymän reitin pisteestä toiseen. MATKAasetus reitittää reitin seuraavaan pisteeseen, kun olet tietyn
etäisyyden päässä nykyisestä pisteestä.
KARTTA: määrittää kartta-asetukset (Kartta-asetukset,
sivu 7).
KORKEUSMITTARI: ottaa käyttöön automaattisen kalibroinnin
ja sallii korkeusmittarin manuaalisen kalibroinnin
(Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen, sivu 4).
PALAUTA: voit nollata matkatiedot (Ajotietokoneen
nollaaminen, sivu 4), poistaa kaikki reittipisteet (Kaikkien
reittipisteiden poistaminen, sivu 3) ja palauttaa laitteen
tehdasasetukset (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen,
sivu 9).
FORETREX-TIEDOT: voit tarkastella laitteen tietoja, kuten
laitetunnusta, ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja
käyttöoikeussopimusta (Laitteen tietojen näyttäminen,
sivu 8).
Ajastinasetukset
Valitse valikkosivulla ASETUS > AJANOTTO.
NÄYTÄ AJASTINSIVU?: ottaa käyttöön ajastinsivun.
ALOITA KOHDASTA: määrittää laskuriajastimen ajan
tarkkuuden. Voit käyttää ajastinta sekuntikellona valitsemalla
LASKE YLÖSPÄIN.
KUN LOPPUNUT:: määrittää ajastimen pysähtymään,
jatkamaan laskemista tai toistamaan laskenta, kun ajastimen
aika on kulunut.
LOPUN MERKKIÄÄNI: asettaa merkkiäänen, joka kuuluu, kun
ajastimen aika on kulunut.
VÄLIÄÄNI: asettaa merkkiäänen, joka kuuluu, kun väliaika on
kulunut.
Järjestelmäasetukset
Valitse valikkosivulla ASETUS > JÄRJESTELMÄ.
GPS-TILA: valitsee satelliittijärjestelmäksi GPS, GPS +
GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC tai DEMO (GPS
ei käytössä). ULTRATRAC vaihtoehdon käyttäminen
tallentaa jälkipisteitä ja anturitietoja tavallista harvemmin.
WAAS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System / European Geostationary Navigation
Overlay Service).
HÄLYTIN: asettaa hälytysäänen kuulumaan
näppäinpainallusten ja viestien tai vain viestien yhteydessä.
AKKU: voit vaihtaa käyttämäsi AAA-akun tyypin.
KIELI: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
KÄYTTÖLIITTYMÄ: voit käyttää laitteen USB-porttia useimpien
NMEA 0183 yhteensopivien karttaohjelmistojen kanssa
luomalla virtuaalisen sarjaportin.
OM.TIEDOT: voit määrittä omistajan tietoja, kuten nimesi, ja
määrittää tiedot näkymään, kun käynnistät laitteen.
®
Jälkien asetukset
Valitse valikkosivulla ASETUS > JÄLJET.
TALLENNETAAN: ottaa käyttöön jälkien tallennuksen.
Laitteen mukauttaminen
TALLENNUSVÄLI: asettaa jälkilokin tallennustavan ja nopeuden. MATKA-asetuksella voit määrittää tallennettujen
jälkipisteiden välimatkan. AIKA-asetuksella voit määrittää
tallennettujen jälkipisteiden väliajan. AUTOMAATTINENasetuksella voit tallentaa jälkipisteet automaattisesti valitun
tarkkuustason perusteella.
TARKKUUS: määrittää jälkipisteiden tallennusvälin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
TIIVISTÄ KUN TÄYSI: ilmaisee, korvataanko jälkipisteet, kun
laitteen muisti on täynnä.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
Foretrex laitteessa.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos
Jos haluat käyttää Foretrex laitteen yhteysominaisuuksia, laite
on pariliitettävä suoraan Garmin Connect Mobile sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Tuo yhteensopiva älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan)
päähän laitteesta.
2 Valitse laitteen valikkosivulla PUHELIN > PARILIITÄ
PUHELIN.
3 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
4 Viimeistele pariliitos sovelluksen ohjeiden mukaisesti.
Kartta-asetukset
Valitse valikkosivulla ASETUS > KARTTA.
KARTAN SUUNTA: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
POHJOINEN YLÖS -vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa. JÄLKI YLÖS -vaihtoehto näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunaa kohti.
AUTOMAATTINEN ZOOM: valitsee zoomaustason
automaattisesti niin, että kartan käyttö on optimaalista. Kun
asetus ei ole käytössä, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
VIIVA MÄÄRÄNPÄÄHÄN: määrittää kartassa näkyvän
osoittimen toiminnan. SUUNTIMA osoittaa määränpään
suunnan. REITTI näyttää sijaintisi suhteessa määränpäähän
johtavaan suuntaviivaan.
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia kuntoilulisävarusteita,
kuten sykevyötä ja poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman ANT+ tekniikan avulla.
Asenna lisävaruste sen mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti ennen sen käyttämistä laitteen kanssa.
Jumpmaster
ANT+ antureiden pariliitos
VAROITUS
Jumpmaster-toiminto on tarkoitettu ainoastaan kokeneille
laskuvarjohyppääjille. Jumpmaster-toimintoa ei saa käyttää
ensisijaisena korkeusmittarina laskuvarjohypyn yhteydessä.
Asianmukaisten hyppytietojen puuttuminen voi aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman.
Jumpmaster laskee HARP (high altitude release point) -pisteen
armeijan ohjeiden mukaisesti. Laite havaitsee automaattisesti,
kun olet hypännyt, ja alkaa navigoida DIP (desired impact point)
-pisteeseen ilmanpainemittarin ja sähköisen kompassin avulla.
Hyppytyypit
Jumpmaster-ominaisuuden avulla voit määrittää hypyn tyypiksi
HAHO, HALO tai Staattinen. Valittu hyppytyyppi määrittää, mitä
lisätietoja tarvitaan . Kaikkien hyppytyyppien pudotus- ja
avauskorkeudet mitataan jalkoina maanpinnan yläpuolella.
HAHO: lyhenne sanoista High Altitude High Opening.
Hyppymestari hyppää erittäin korkealta ja avaa laskuvarjon
korkealla. Määritä DIP ja pudotuskorkeudeksi vähintään
1 000 jalkaa. Pudotuskorkeuden oletetaan olevan sama kuin
avauskorkeus. Pudotuskorkeus on tavallisesti 12 000–24 000
jalkaa maanpinnan yläpuolella.
HALO: lyhenne sanoista High Altitude Low Opening.
Hyppymestari hyppää erittäin korkealta ja avaa laskuvarjon
matalalla. Muut tarvittavat tiedot vastaavat HAHOhyppytyyppiä ja lisäksi tarvitaan avauskorkeus.
Avauskorkeus ei voi olla suurempi kuin pudotuskorkeus.
Avauskorkeus on tavallisesti 2 000–6 000 jalkaa maanpinnan
yläpuolella.
STAATTINEN: tuulen nopeuden ja suunnan oletetaan pysyvän
samana koko hypyn ajan. Pudotuskorkeuden on oltava
vähintään 1 000 jalkaa.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Foretrex laitteessa, kun
yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen langattomalla
Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn
älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect™ Mobile
sovellus. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps.
Yhteysominaisuudet
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (30 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse valikkosivulla YHDISTÄ.
3 Valitse anturi.
4 Valitse ETSI UUSI.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu
HAETAAN-tilasta YHDISTETTY-tilaan.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
7
tempe tietojen näyttäminen
Kun näytät tempe tietoja ensimmäisen kerran, mukauta laitetta
ja tietokenttiä näillä toimilla.
1 Pariliitä tempe anturi (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 7).
2 Mukauta tietokenttiä näyttämään lämpötilatietoja
(Tietokenttien mukauttaminen, sivu 4).
VIHJE: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/fitandcare.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Kaksi 1,5 voltin AAA-akkua (alkali, NiMH tai
litium)
Akunkesto
48 h
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
-20–70 °C (-4–158 °F)
Langattomat taajuudet/
yhteyskäytännöt
ANT+ 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Voit käyttää Foretrex laitetta USB-massamuistilaitteena
liittämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa takakansi vetämällä
ylöspäin.
Liitä
USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
2
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
4 Avaa massamuistitila valitsemalla KYLLÄ.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistotietoja ja
säädöstietoja.
1 Valitse valikkosivulla ASETUS > FORETREX-TIEDOT.
2 Valitse .
Satelliittien tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, satelliittien sijainnit ja
signaalin voimakkuus. Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
1 Valitse valikkosivulla GPS.
Palkit osoittavat kunkin vastaanotetun satelliittisignaalin
voimakkuuden (kunkin satelliitin numero näkyy vastaavan
palkin alapuolella). Valkoiset palkit ilmaisevat, että laite kerää
tietoja. Tasaisena näkyvät palkit ilmaisevat, että laite on
löytänyt satelliittisignaaleja.
2 Voit vaihtaa taivasnäkymään valitsemalla ENTER.
Näet niiden satelliittien sijainnit, joista vastaanotat signaaleja.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Lue pariston vaihto-ohjeet käyttöoppaasta.
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Pyyhi laite aina kuivaksi puhdistuksen tai käytön jälkeen ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
8
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tietojen vastaanottaminen langattomasti
Tietojen vastaanottaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva Garmin laite on enintään 3 metrin (10 jalan)
päässä.
Laitteen tiedot
Laite voi vastaanottaa reittipisteitä ja reittejä ollessaan
yhteydessä yhteensopivaan Garmin laitteeseen.
Valitse valikkosivulla YHDISTÄ > LANGATON
VASTAANOTTO.
Kun yhteensopiva Garmin laite löytyy, tila vaihtuu
YHDISTETÄÄN-tilasta VASTAANOTETAAN TIETOJA tilaksi. Kun tiedot on vastaanotettu, tilaksi vaihtuu SIIRTO
VALMIS.
Reitin lähettäminen langattomasti
Reitin lähettäminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva Garmin laite on enintään 3 metrin (10 jalan)
päässä.
1 Valitse valikkosivulla REITIT > KAIKKI LUETTELOSSA.
2 Valitse reitti.
3 Valitse LÄHETÄ.
Reittipisteen lähettäminen langattomasti
Reittipisteen lähettäminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva Garmin laite on enintään 3 metrin (10 jalan)
päässä.
1 Valitse valikkosivulla REITTIPISTEET > KAIKKI
LUETTELOSSA.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse ASETUKSET > LÄHETÄ.
Vianmääritys
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Akunkeston maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Käytä laadukkaita akkuja.
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Laiteasetukset,
sivu 6).
• Poista hälytin käytöstä (Järjestelmäasetukset, sivu 6).
• Poista kompassi käytöstä, kun et käytä sitä (Laiteasetukset,
sivu 6).
Vianmääritys
Laitteen kieli on väärä
Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen
vahingossa.
1 Valitse valikkosivulla kolme kertaa.
2 Valitse ENTER.
3 Valitse viisi kertaa.
4 Valitse ENTER.
5 Valitse neljä kertaa.
6 Valitse ENTER.
7 Valitse kieli.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa vastaamasta. Tämä ei poista
tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina POWER-painiketta 10 sekunnin ajan.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
Valitse valikkosivulla ASETUS > PALAUTA > PALAUTA
OLETUKSET > KYLLÄ.
Liite
Tietokentät
AIKA: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten perusteella
(muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
AIKA LIIK: nykyisen suorituksen kokonaisaika liikkeellä.
AIKA PYS.: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu aika edellisen
nollauksen jälkeen.
AUR.LASKU: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
AUR.NOUSU: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETE: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
ILMANP.M.: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
ILMANPAINE: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine
KÄÄNNÖS: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan
välinen kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
KESKILASKU: keskimääräinen laskuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
KESKINOPEUS: nykyisen suorituksen keskinopeus niin
liikkeellä kuin pysähtyneenä.
KESKINOUSU: keskimääräinen nousuetäisyys edellisestä
nollauksesta.
KOK.AIKA: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
KOK.LASKU: kokonaislaskumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
KOK.NOUSU: kokonaisnousumatka suorituksen aikana tai
edellisen nollauksen jälkeen.
KORKEUS: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
KULKUNOPEUS: nykyisen toiminnon keskimääräinen nopeus
liikkeellä.
KULKUSUUNTA: kulkusuuntasi.
LÄMPÖTILA: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa
lämpötila-anturiin. Laite on liitettävä tempe anturiin, jotta
nämä tiedot näkyvät.
9
LASKUSUHDE: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
LS KOHT.: laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
MÄÄRÄNPÄÄ: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
MAKS.KRK.: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
MAKS.L.: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta
lämpötila-anturista tallennettu enimmäislämpötila.
MAKS.LASK: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
MAKS.NOP.: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen jälkeen.
MAKS.NOUS: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
MATKA: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
MATKAMIT.: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
MIN.KORK.: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
MINIMILÄMPÖ: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta
lämpötila-anturista tallennettu vähimmäislämpötila.
NOPEUS: nykyinen kulkunopeus.
OSAMATKAM: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen
nollauksen jälkeen.
PNOP MPÄÄ: nousu-/laskunopeus ennalta määritettyyn
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
POLJINNOPEUS: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
PYSTYNOP.: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
REITILLE: suunta, johon kulkemalla palaat reitille. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
REITTI: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella
suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
SEUR. K.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan reittipisteeseen.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
SEURAAVA ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
SEURAAVA ETE: arvioitu jäljellä oleva aika, ennen kuin saavut
reitin seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
SEUR MPÄÄ: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
SUUNTAPOIKK.: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle
tai oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
SUUNTIMA: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
SYKE: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
VMG: nopeus, jolla etenet tuulta päin.
Applied Ballistics Termit
HUOMAUTUS: Applied Ballistics ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan Foretrex 701 laitteessa.
Ampumisratkaisun kentät
DOF: ampumasuunta, jossa pohjoisen astemäärä on 0 ja idän
90. Syöttökenttä.
10
VIHJE: voit asettaa tämän arvon kompassin alueella
suuntaamalla laitteen yläreunan ampumasuuntaan. Nykyinen
kompassiarvo näkyy DOF-kentässä. Voit käyttää arvoa
valitsemalla ENTER. Voit määrittää arvon manuaalisesti ja -painikkeella.
HUOMAUTUS: DOF-arvoa käytetään ainoastaan
coriolisvoiman laskemiseen. Jos kohde on alle 1 000 metrin
päässä, tämä syöttökenttä on valinnainen.
ELEVATION: tähtäysratkaisun pystyosuus, joka näkyy
milliradiaaneina (mrad) tai kulmaminuutteina (MOA).
RNG: etäisyys kohteeseen, näkyy jaardeina tai metreinä.
Syöttökenttä.
W 1/2: tuulen nopeus 1, tuulen nopeus 2 ja tuulen suunta. Jos
tuulen suunta on esimerkiksi DIR 9:00, tuulen suunta on
vasemmalta oikealle ampujasta katsoen. Syöttökenttä.
HUOMAUTUS: tuulen nopeus 2 -kenttä on valinnainen. Sekä
tuulen nopeus 1- että tuulen nopeus 2 -kentän käyttäminen ei
ole tehokas tapa huomioida tuulen nopeuksia eri etäisyyksillä
ampujan ja kohteen välillä. Käyttämällä näitä kenttiä voidaan
haarukoida (eristää) tuulen arvoja sekä laskea ratkaisun
tuulen vaikutuksen enimmäis- ja vähimmäisarvot.
WINDAGE 1: tähtäysratkaisun vaakaosuus tuulen nopeuden 1
ja tuulen suunnan perusteella, näkyy milliradiaaneina (mrad)
tai kulmaminuutteina (MOA).
WINDAGE 2: tähtäysratkaisun vaakaosuus tuulen nopeuden 2
ja tuulen suunnan perusteella, näkyy milliradiaaneina (mrad)
tai kulmaminuutteina (MOA).
Lisäsyöttökentät
AERO JUMP: aerodynaamisesta hypystä johtuvan
nostovaikutuksen määrä. Aerodynaaminen hyppy tarkoittaa
luodin pystysuuntaista kääntymistä sivutuulen vuoksi. Jos
sivutuulta tai tuuliarvoa ei ole, tämä arvo on nolla.
COS INCL: kohteen kallistuskulman kosini.
DROP: luodin pudotus lentomatkan aikana, näkyy tuumina.
H COR EFFECT: vaakasuuntainen coriolisvoima.
Vaakasuuntainen coriolisvoima tarkoittaa coriolisvoimasta
johtuvaa tuulen vaikutuksen määrää. Laite laskee sen aina,
vaikka vaikutus saattaa olla minimaalinen, jos
ampumaetäisyys on pieni.
LEAD: tarvittava vaakakorjaus, jotta luoti osuu vasemmalle tai
oikealle tietyllä nopeudella liikkuvaan kohteeseen.
VIHJE: kun määrität kohteen nopeuden, laite huomioi
tarvittavan tuulen vaikutuksen Applied Ballistics sivulla
olevaan tuulen kokonaisvaikutuksen arvoon.
MAX ORD: enimmäiskorkeus. Enimmäiskorkeus tarkoittaa
enimmäiskorkeutta aseen piipun yläpuolella, jonka luoti
saavuttaa lentomatkalla.
MAX ORD RNG: kantama, jolla luoti saavuttaa
enimmäiskorkeuden.
REM ENERGY: luodin jäljellä oleva energia luodin osuessa
kohteeseen, näkyy yksikkönä ft. lbf (foot-pounds of force) tai
jouleina (J).
SPIN DRIFT: pyörimisestä johtuvan poikkeaman
(gyroskooppisen poikkeaman) aiheuttama tuulen vaikutus.
Esimerkiksi pohjoisella pallonpuoliskolla oikeanpuoleisesta
kiertoputkesta ammuttu luoti kääntyy aina hiukan oikealle.
TOF: lentoaika, joka ilmaisee aikaa, jossa luoti saavuttaa
kohteen tietyltä etäisyydeltä.
V COR EFFECT: pystysuuntainen coriolisvoima.
Pystysuuntainen coriolisvoima tarkoittaa coriolisvoimasta
johtuvaa nostovaikutuksen määrää. Laite laskee sen aina,
vaikka vaikutus saattaa olla minimaalinen, jos
ampumaetäisyys on pieni.
VEL MACH: luodin arvioitu nopeus, kun se törmää kohteeseen,
näkyy Mach-nopeuden kertoimena.
Liite
VELOCITY: luodin arvioitu nopeus, kun se törmää kohteeseen.
Ympäristökentät
AMB/STN PRESSURE: ympäristön/aseman ilmanpaine.
Ympäristön ilmanpaine ei muutu merenpinnan tason
ilmanpaineen mukaan. Ballistinen ampumaratkaisu tarvitsee
ympäristön ilmanpainetta. Syöttökenttä.
VIHJE: voit antaa arvon manuaalisesti tai käyttää laitteen
sisäisen anturin painearvoa valitsemalla USE CURRENT
PRESSURE.
HUMIDITY: ilman kosteusprosentti. Syöttökenttä.
LATITUDE: vaakasijainti maapallon pinnalla. Negatiiviset arvot
ovat päiväntasaajan eteläpuolella. Positiiviset arvot ovat
päiväntasaajan pohjoispuolella. Tämän arvon avulla
lasketaan pysty- ja vaakasuuntainen coriolispoikkeama.
Syöttökenttä.
VIHJE: valitsemalla USE CURRENT POSITION voit käyttää
laitteen antamia GPS-koordinaatteja.
HUOMAUTUS: LATITUDE-arvoa käytetään ainoastaan
coriolisvoiman laskemiseen. Jos kohde on alle 1 000 metrin
päässä, tämä syöttökenttä on valinnainen.
TEMPERATURE: nykyisen sijainnin lämpötila. Syöttökenttä.
VIHJE: voit antaa yhdistetystä tempe anturista tai muusta
lämpötilan lähteestä saamasi lämpötilalukeman
manuaalisesti. Kenttä ei päivity automaattisesti, kun laite on
yhteydessä tempe anturiin.
WIND DIRECTION: tuulen tulosuunta. Jos arvo on esimerkiksi
DIR 9:00, tuuli puhaltaa vasemmalta oikealle. Syöttökenttä.
WIND SPEED 1: ampumaratkaisussa käytettävä tuulen nopeus.
Syöttökenttä.
WIND SPEED 2: ampumaratkaisussa käytettävä valinnainen
tuulen lisänopeus. Syöttökenttä.
VIHJE: kahden tuulen nopeuden avulla voidaan laskea
tuulen vaikutus, joka sisältää korkean ja matalan arvon.
Laukauksessa käytettävän todellisen tuulen vaikutuksen
pitäisi osua alueelle.
Kohdekentät
DIRECTION OF FIRE: ampumasuunta, jossa pohjoisen
astemäärä on 0 ja idän 90. Syöttökenttä.
HUOMAUTUS: DIRECTION OF FIRE-arvoa käytetään
ainoastaan coriolisvoiman laskemiseen. Jos kohde on alle
1 000 metrin päässä, tämä syöttökenttä on valinnainen.
INCLINATION: laukauksen kallistuskulma. Negatiivinen arvo
tarkoittaa laukausta alamäkeen. Positiivinen arvo tarkoittaa
laukausta ylämäkeen. Ampumaratkaisu laskee sovitetun
vaikutuksen ylä- tai alamäkeen ammutulle laukaukselle
kertomalla vaikutuksen pystyosuuden kallistuskulman
kosinilla. Syöttökenttä.
RANGE: etäisyys kohteeseen, näkyy jaardeina tai metreinä.
Syöttökenttä.
SPEED: liikkuvan kohteen nopeus, näkyy maileina tunnissa
(mph) tai kilometreinä tunnissa (km/h). Negatiivinen arvo
tarkoittaa vasemmalle liikkuvaa kohdetta. Positiivinen arvo
tarkoittaa oikealle liikkuvaa kohdetta. Syöttökenttä.
Profiilikentät, luodin ominaisuudet
BALLISTIC COEFFICIENT: luodin valmistajan ballistinen
kerroin. Syöttökenttä.
VIHJE: kun käytät Applied Ballistics ratkaisun mukautettua
vastuskäyrää, ballistisen kertoimen kohdalla näkyy arvo
1.000.
BULLET DIAMETER: luodin halkaisija tuumina. Syöttökenttä.
HUOMAUTUS: luodin halkaisija saattaa poiketa yleisesti
tunnetusta nimestä. Esimerkiksi 300 Win Mag -luodin
halkaisija on tosiasiassa 0,308 tuumaa.
BULLET LENGTH: luodin pituus tuumina. Syöttökenttä.
Liite
BULLET WEIGHT: luodin paino graaneina. Syöttökenttä.
DRAG CURVE: Applied Ballistics ratkaisun vastuskäyrä eli G1tai G7-standardin ammusmallit. Syöttökenttä.
HUOMAUTUS: useimmat pitkän matkan kiväärien luodit ovat
lähempänä G7-standardia.
Profiilikentät, aseen ominaisuudet
HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: lineaarinen kerroin,
joka selittää vaakasuuntainen skaalauksen. Kaikkien
kiväärien kiikaritähtäimet eivät toimi täydellisesti, joten
ballistinen ratkaisu edellyttää korjausta, jotta skaalaus
voidaan tehdä tietyn kiikaritähtäimen mukaan. Jos
esimerkiksi säädintä siirretään 10 milliradiaania, mutta
vaikutus on 9 milliradiaania, tähtäimen skaalaus on 0,9.
Syöttökenttä.
MUZZLE VELOCITY: luodin nopeus piipun suulla. Syöttökenttä.
HUOMAUTUS: tämä kenttä on pakollinen, jotta
ampumaratkaisun laskelmista saadaan tarkkoja. Jos nopeus
piipun suulla kalibroidaan, ampumatarkkuutta voidaan
parantaa päivittämällä tämä kenttä automaattisesti.
OUTPUT UNITS: tulosmittayksiköt. Milliradiaani (mrad) on 3,438
tuumaa 100 jaardilla. Kulmaminuutti (MOA) on 1,047 tuumaa
100 jaardilla.
SIGHT HEIGHT: etäisyys kiväärin piipun keskiakselista
kiikaritähtäimen keskiakseliin. Syöttökenttä.
VIHJE: arvon voi määrittää helposti mittaamalla etäisyyden
pultin yläreunasta tuulisäätimen keskikohtaan ja lisäämällä
puolet pultin halkaisijasta.
TWIST RATE: matka, jolla piipun rihlaus kiertyy yhden
kokonaisen kierroksen. Aseen tai piipun valmistaja ilmoittaa
kiertonopeuden usein. Syöttökenttä.
VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: lineaarinen kerroin, joka
selittää pystysuuntaisen skaalauksen. Kaikkien kiväärien
kiikaritähtäimet eivät toimi täydellisesti, joten ballistinen
ratkaisu edellyttää korjausta, jotta skaalaus voidaan tehdä
tietyn kiikaritähtäimen mukaan. Jos esimerkiksi säädintä
siirretään 10 milliradiaania, mutta vaikutus on 9 milliradiaania,
tähtäimen skaalaus on 0,9. Syöttökenttä.
ZERO HEIGHT: valinnainen muutos, joka vaikuttaa nostoon
nolla-alueella. Tätä käytetään usein lisättäessä vaimenninta
tai käytettäessä ääntä hitaampaa latausta. Jos esimerkiksi
lisäät vaimentimen ja luoti osuu kohteeseen 1 tuuman verran
odotettua ylemmäs, ZERO HEIGHT on 1 tuuma. Aseta
tämän arvoksi nolla, kun irrotat vaimentimen. Syöttökenttä.
ZERO OFFSET: valinnainen muutos, joka vaikuttaa tuulen
vaikutukseen nolla-alueella. Tätä käytetään usein lisättäessä
vaimenninta tai käytettäessä ääntä hitaampaa latausta. Jos
esimerkiksi lisäät vaimentimen ja luoti osuu kohteeseen 1
tuuman verran odotettua enemmän vasemmalle, ZERO
OFFSET on -1 tuuma. Aseta tämän arvoksi nolla, kun irrotat
vaimentimen. Syöttökenttä.
ZERO RANGE: alue, jolla kivääri on nollattu. Syöttökenttä.
Profiilikentät, aseen ominaisuudet, kalibroi nopeus piipun
suulla
ENTER RANGE: etäisyys piipun suusta kohteeseen.
Syöttökenttä.
VIHJE: anna arvo, joka on mahdollisimman lähellä
ampumaratkaisun ehdottamaa aluetta. Tällä alueella luodin
nopeus putoaa arvoon Mach 1.2, ja luoti alkaa siirtyä äänen
nopeuteen.
ENTER TRUE DROP: todellinen matka, jonka luoti putoaa
matkalla kohteeseen, näkyy milliradiaaneina (mrad) tai
kulmaminuutteina (MOA). Syöttökenttä.
Profiilikentät, aseen ominaisuudet, kalibroi pudotuksen
skaalaustekijä
ENTER RANGE: kantama, jolta ammut. Syöttökenttä.
11
VIHJE: kantaman arvon on vastattava ampumaratkaisun
suosittelemaa kantamaa 90 prosentin tarkkuudella. Jos
vastaavuusarvo on alle 80 %, säätö ei ole kelvollinen.
ENTER TRUE DROP: todellinen matka, jonka luoti putoaa
ammuttaessa tietyltä kantamalta, näkyy milliradiaaneina
(mrad) tai kulmaminuutteina (MOA). Syöttökenttä.
12
Liite
Hakemisto
A
ajastin 6
lähtölaskenta 2
ajotietokone 4
akku 8
asentaminen 1
maksimoiminen 4, 9
varastointi 1
ANT+ anturit, pariliitos 7
ANT+ tunnistimet, pariliitos 7
asetukset 2, 4–7, 9
auringonnousu- ja -laskuajat 3
B
ballistiikka 2
Bluetooth tekniikka 7
E
etäisyyden mittaaminen 3
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 9
ohjelmiston päivittäminen 9
GPS 1
asetukset 6
satelliittisivu 8
signaali 9
H
versio 8
P
painikkeet 1, 8
pariliitos
ANT+ anturit 7
ANT+ tunnistimet 7
älypuhelin 7
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 8
päävalikko 1
R
rannehihna 1
reitit 3
luominen 3
navigointi 3
poistaminen 3
reittipisteet 2, 3
muokkaaminen 2, 3
navigointi 3
poistaminen 3
projisoiminen 3
tallentaminen 2
S
satelliittisignaalit 9
etsiminen 1
satelliittisivu 8
siirtäminen, tiedostot 8, 9
sijainnit
muokkaaminen 2, 3
tallentaminen 2
harjoitus 7
T
I
jumpmaster 7
jäljet 3, 4
asetukset 6
muokkaaminen 4
navigointi 3
poistaminen 4
taustavalo 1, 4
tekniset tiedot 8
tempe 7, 8
tiedostot, siirtäminen 8
tiedot, siirtäminen 8
tietojen jakaminen 8, 9
tietojen tallentaminen 8
tietokentät 4, 5
tietokone, yhdistäminen 8
TracBack 3
K
U
ilmanpainemittari 4
J
kalenteri 3
auringonnousu- ja -laskuajat 3
metsästys- ja kalastusajat 3
kalibroiminen, korkeusmittari 4
kartat 1, 2
asetukset 4, 7
kompassi 1, 2, 4
kalibroiminen 4
korkeus 1, 4
korkeusmittari 4
kuvakkeet 2
käyttäjätiedot, poistaminen 8
L
laitteen asetusten nollaaminen 9
laitteen mukauttaminen 4
laitteen puhdistaminen 8
laitteen tunnus 8
lisävarusteet 7
lähtölaskenta-ajastin 2
lämpötila 7, 8
USB
liitin 1
yhteyden katkaiseminen 8
V
vedenkestävyys 8
vesitiiviys 8
vianmääritys 9
VIRB etäkäyttö 2
virtapainike 1
W
WAAS 6
Ä
älypuhelin
pariliitos 7
sovellukset 7
äänet 2
M
matkan tiedot 1, 4
matkasuunnittelu. Katso reitit
metsästys- ja kalastusajat 3
N
navigointi, lopettaminen 3
nollaaminen, laite 9
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 8
päivittäminen 9
Hakemisto
13
support.garmin.com
Tammikuu 2018
190-02239-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising