Garmin | Foretrex® 601 | Garmin Foretrex® 601 Priročnik za uporabo

Garmin Foretrex® 601 Priročnik za uporabo
Foretrex® 601/701 Ballistic Edition
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Foretrex , TracBack in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin
Express™ QuickFit™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
Applied Ballistics in Applied Ballistics Elite sta registrirani blagovni znamki družbe Applied Ballistics, LLC. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih
državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Namestitev baterij ....................................................................... 1
Dolgoročni pomnilnik .............................................................. 1
Pritrjevanje zapestnega paščka .................................................. 1
Tipke ........................................................................................... 1
Vklop naprave ........................................................................ 1
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................ 1
Uporaba osvetlitve zaslona .................................................... 1
Glavne strani ............................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 2
Stran zemljevida .................................................................... 2
O kompasu ............................................................................. 2
Applied Ballistics .................................................................... 2
Uporaba odštevalnika časa ........................................................ 2
Daljinski upravljalnik za VIRB® .................................................. 2
Upravljanje športne kamere VIRB .......................................... 2
Točke poti, načrtovane poti in sledi............................. 2
Točke poti ................................................................................... 2
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 2
Navigacija do točke poti ......................................................... 3
Merjenje razdalje med točkama poti ...................................... 3
Urejanje točke poti ................................................................. 3
Projekcija točke poti ............................................................... 3
Brisanje točke poti .................................................................. 3
Brisanje vseh točk poti ........................................................... 3
Ogled podatkov o nebu in almanahov ................................... 3
Ogled najbližjih točk poti ........................................................ 3
Načrtovane poti ........................................................................... 3
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej ................... 3
Ogled shranjenih načrtovanih poti ......................................... 3
Brisanje vseh načrtovanih poti ............................................... 3
Sledi ............................................................................................ 3
Beleženje poti ........................................................................ 3
Navigacija po shranjeni sledi ................................................. 3
Uporaba pomika in funkcije TracBack® ................................. 3
Ogled podrobnosti sledi ......................................................... 4
Urejanje imena sledi .............................................................. 4
Čiščenje aktivne sledi ............................................................ 4
Brisanje sledi .......................................................................... 4
Brisanje vseh sledi ................................................................. 4
Brisanje tabele s faktorjem lestvice padca ............................. 6
Urejanje tabele hitrosti na ustju in temperature ..................... 6
Brisanje tabele hitrosti na ustju in temperature ...................... 6
Brisanje profila ....................................................................... 6
Možnosti strani menija ................................................................ 6
Nastavitve naprave ................................................................ 6
Jumpmaster ........................................................................... 7
Povezane funkcije.......................................................... 7
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 7
Izbirna dodatna oprema za vadbo................................ 7
Združevanje s senzorji ANT+ ..................................................... 7
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin
napravo ....................................................................................... 7
tempe .......................................................................................... 8
Prikaz podatkov senzorja tempe ............................................ 8
Informacije o napravi..................................................... 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Ogled informacij o napravi .......................................................... 8
Ogled satelitov ............................................................................ 8
Nega naprave ............................................................................. 8
Čiščenje naprave ................................................................... 8
Upravljanje podatkov .................................................................. 8
Priklop naprave na računalnik ................................................ 8
Prenos datotek v napravo ...................................................... 8
Brisanje datotek ..................................................................... 8
Odklop kabla USB .................................................................. 9
Brezžično prejemanje podatkov ............................................. 9
Brezžično pošiljanje načrtovane poti ..................................... 9
Brezžično pošiljanje točke poti ............................................... 9
Odpravljanje težav.......................................................... 9
Posodobitve izdelkov .................................................................. 9
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 9
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ....................... 9
Podaljševanje življenjske dobe baterije ...................................... 9
Jezik naprave je napačen ........................................................... 9
Ponovni zagon naprave .............................................................. 9
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ........................................... 9
Dodatek ........................................................................... 9
Podatkovna polja ........................................................................ 9
Glosar izrazov v funkciji Applied Ballistics ................................ 10
Kazalo............................................................................ 13
Prilagajanje naprave...................................................... 4
Prilagajanje časovne omejitve osvetlitve zaslona ....................... 4
Možnosti zemljevida ................................................................... 4
Nastavitve podrobnosti zemljevida ........................................ 4
Možnosti kompasa ...................................................................... 4
Umerjanje kompasa ............................................................... 4
Prilagajanje podatkovnih polja ............................................... 4
Možnosti višine ........................................................................... 4
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 4
Možnosti potovalnega računalnika ............................................. 4
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 4
Možnosti funkcije Applied Ballistics ............................................ 4
Prilagajanje polj za kartico razdalj .......................................... 5
Urejanje koraka razdalje ........................................................ 5
Nastavitev osnovne razdalje .................................................. 5
Urejanje kartice ciljev ............................................................. 5
Spreminjanje cilja ................................................................... 5
Urejanje imena cilja ................................................................ 5
Izbira drugega profila ............................................................. 5
Dodajanje profila .................................................................... 5
Urejanje lastnosti krogle ......................................................... 5
Urejanje lastnosti puške ......................................................... 5
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
3 Vstavite ga za zatič Á na spodnjem delu naprave.
4 Po potrebi na zapestni pašček pritrdite razširitveni pašček.
Tipke
Pregled naprave
Pridržite za vklop in izklop naprave, vklop načina za nočni vid
POWER in vklop načina ure.
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
À
À
Á
Obroček vratc za baterijo
Vrata micro USB (pod vratci za bateriji)
Namestitev baterij
Uporabljate lahko alkalne ali litijeve baterije ali baterije NiMH
vrste AAA. Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.
1 Sprostite pašček iz tkanine, ki prekriva vratca prostora za
baterije.
2 Zasukajte obroček v nasprotni smeri urinega kazalca in ga
povlecite navzgor, da odprete vratca prostora za baterije.
3 Vstavite dve bateriji AAA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
Á
PAGE
GOTO
Izberite za pomikanje po glavnih straneh v zaporedju.
Izberite za vrnitev iz menija ali možnosti na prejšnji pogled.
Pridržite za navigacijo do točke poti.
Izberite za odpiranje menija strani.
ENTER Držite, da označite točko poti.
MARK
Â
Ã
Izberite za pomikanje po menijih in straneh.
Izberite za pomanjšavo ali povečavo strani zemljevida.
Vklop naprave
Držite tipko POWER.
Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave.
Pridobivanje satelitskih signalov
OPOMBA: prepričajte se, da na tesnilu in v prostoru za
baterije ni umazanije.
4 Zaprite vratca prostora za baterije in obrnite obroček v smeri
urinega kazalca.
Dolgoročni pomnilnik
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Pritrjevanje zapestnega paščka
1 Pašček vstavite za zatič À na zgornjem delu naprave.
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti
satelitske signale.
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60
sekund.Ikona
pomeni, da je naprava našla signal GPS.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
Uporaba osvetlitve zaslona
1 Izberite POWER.
Osvetlitev zaslona se vklopi za 30 sekund.
2 Za izklop osvetlitve zaslona ponovno izberite POWER.
Glavne strani
2 Do konca ga povlecite skozi.
Uvod
Po glavnih straneh se lahko pomikate s tipko PAGE. Meni z
nastavitvami posamezne strani lahko odprete s tipko ENTER.
Za pomikanje po menijih in straneh ter povečanje ali
pomanjšanje lahko izberete tipko ali .
Stran zemljevida: na strani zemljevida sta prikazana vaš
položaj in smer na zemljevidu (Stran zemljevida, stran 2).
Ko potujete, se ikona položaja premika in beleži dnevnik sledi
(pot). Na zemljevidu se prikažejo imena in simboli. Naprava
samodejno obrača zemljevid, ko se premikate, tako da so
točke poti vedno prikazane nad vašim položajem.
Stran kompasa: Stran kompasa vas vodi do cilja tako, da
prikazuje kazalec kompasa in smeri.
1
Med uporabo navigacije so na strani kompasa prikazani ime
lokacije, razdalja do končnega cilja, hitrost potovanja in
smerna puščica v kompasu. Za navigacijo lahko sledite
puščici.
Stran višine: Na strani višine je prikazana višina, na kateri ste.
Potovalni računalnik: Potovalni računalnik prikazuje trenutno
hitrost, povprečno hitrost, najvišjo hitrost, merilnik opravljene
poti in druge uporabne statistične podatke.
Stran menija: meni vključuje nastavitve za točke poti, sledi in
načrtovane poti ter druge možnosti nastavitve.
Na strani menija sta na vrhu zaslona prikazana tudi trenutni
čas in datum.
Stran funkcije Applied Ballistics : ta funkcija omogoča po meri
prilagojene namerilne rešitve za streljanje na velike razdalje
(Applied Ballistics, stran 2).
OPOMBA: funkcija je na voljo samo v napravi Foretrex 701.
®
Ikone stanja
Ikone stanja so prikazane na glavnih straneh. Utripajoča ikona
pomeni, da naprava išče signal. Če ikona ne utripa, to pomeni,
da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Napolnjenost baterije
Stanje merilnika srčnega utripa
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Stanje senzorja tempe™
Stanje tehnologije Bluetooth
®
Stran zemljevida
À
Á
Â
Prikazuje vaš položaj na zemljevidu.
Prikazuje smer, v katero ste obrnjeni.
Prikazuje dnevnik sledi.
O kompasu
Ko mirujete ali hodite, elektronski kompas deluje podobno kot
magnetni. Če je vaša hitrost dlje časa višja, denimo med vožnjo
v avtomobilu, kompas določa smer na podlagi signalov GPS.
OPOMBA: med uporabo navigacije držite kompas vodoravno,
saj s tem zagotovite največjo možno natančnost.
Applied Ballistics
OPOMBA: funkcija je na voljo samo v napravi Foretrex 701.
Funkcija Applied Ballistics omogoča po meri prilagojene
namerilne rešitve za streljanje na velike razdalje na podlagi
lastnosti puške, kalibra krogle in različnih razmer v okolju. Med
drugim lahko vnesete parametre, kot so veter, temperatura,
vlažnost, razdalja in smer streljanja.
Funkcija prikaže informacije, ki jih potrebujete za streljanje
izstrelkov za dolge razdalje, vključno z elevacijo, bočnimi
popravki, hitrostjo in časom leta. Vključuje tudi modele upora po
meri za vašo vrsto krogle. Več podrobnosti o tej funkciji si
oglejte na spletnem mestu appliedballisticsllc.com.
Hitro urejanje razmer za streljanje
Uredite lahko podatke o razdalji, smeri ognja in vetru.
2
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER > QUICK
2
3
4
5
EDIT.
NAMIG: s tipko ali lahko uredite posamezno vrednost, s
tipko ENTER pa se premaknete na naslednje polje.
Če želite natančno nastaviti DOF in smer vetra, se obrnite
naravnost v veter.
Nastavite DOF na dejansko smer ognja (ročno ali s
kompasom).
Nastavite smer vetra na DIR 12:00.
Izberite PAGE, da shranite nastavitve.
Uporaba odštevalnika časa
Preden lahko vklopite odštevalnik časa, morate omogočiti stran
časovnika (Nastavitve naprave, stran 6) in določiti nastavitve
časovnika (Nastavitve časovnika, stran 6).
1 Na strani časovnika izberite ENTER, da vklopite odštevalnik
časa.
OPOMBA: časovni interval lahko spremenite s tipko ali .
2 Izberite ENTER, da ustavite odštevalnik časa.
OPOMBA: ko čas doseže 00:00, lahko izberete ENTER ter
časovnik uporabite kot štoparico in začnete prištevati čas.
3 Po potrebi izberite in odštevalnik časa ponastavite na
prvotni časovni interval.
Daljinski upravljalnik za VIRB
®
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Na strani menija v napravi Foretrex izberite VZPOSTAVI
POVEZAVO > STRAN Z DALJ. UPRAV. VIRB > VKL, da
omogočite stran daljinskega upravljalnika.
3 S tipko PAGE se pomaknite do strani daljinskega
upravljalnika.
4 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
5 Izberite možnost:
• Če želite fotografirati, izberite ZAJEMI FOTOGRAFIJO.
• Če želite posneti videoposnetek, izberite ZAČNI
SNEMANJE.
Na zaslonu naprave Foretrex se pojavi časovnik videa.
• Če želite ustaviti snemanje videoposnetka, izberite
USTAVI SNEMANJE.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako,
da jo prenesete v mapo GPX (Prenos datotek v napravo,
stran 8).
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Pridržite tipko MARK.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
2 Po potrebi izberite
ali , če želite spremeniti simbol, višino
ali zemljepisno širino ali dolžino.
3 Izberite V REDU?.
Navigacija do točke poti
1 Pridržite tipko GOTO.
2 Izberite točko poti.
Ustavitev navigacije
Na strani zemljevida ali kompasa izberite ENTER > USTAVI
NAVIGACIJO.
Merjenje razdalje med točkama poti
Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.
Na strani zemljevida izberite ENTER > IZMERI RAZDALJO.
Izberite OD:, nato pa izberite začetno točko poti.
Izberite DO:, nato pa izberite končno točko poti.
Izberite PREDVIDENA HITROST:.
S tipko ENTER izberite številko.
S tipko ali uredite hitrost.
Izberite V REDU?.
Prikaže se skupna razdalja med točkama poti in predvideni
čas potovanja.
1
2
3
4
5
6
7
Urejanje točke poti
1 Na strani menija izberite TOČKE POTI > NAVEDI VSE.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite ali , če se želite pomakniti med simbolom, višino
ter zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite ENTER, če želite urediti simbol, višino ali zemljepisno
širino ali dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti simbol, na seznamu izberite simbol
točke poti.
• Če želite spremeniti višino ali zemljepisno širino ali
dolžino, sledite navodilom na zaslonu.
Projekcija točke poti
Novo točko poti lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in
smer od obstoječe točke poti do nove lokacije.
1 Na strani menija izberite TOČKE POTI > NAVEDI VSE.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MOŽN. > PROJICIRAJ.
4 Vnesite razdaljo.
5 Vnesite smer.
6 Izberite V REDU?.
Brisanje točke poti
1 Na strani menija izberite TOČKE POTI > NAVEDI VSE.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite IZBRIŠI > DA.
Brisanje vseh točk poti
Na strani menija izberite NASTAVITEV > PONASTAVI >
IZBRIŠI VSE TOČKE POTI > DA.
Ogled podatkov o nebu in almanahov
Ogledate si lahko dnevne informacije iz almanaha za sonce in
luno ter lov in ribolov.
1 Na strani menija izberite TOČKE POTI > NAVEDI VSE.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MOŽN..
4 Izberite možnost:
Točke poti, načrtovane poti in sledi
• Za ogled predvidenih najboljših datumov in časov za lov in
ribolov na trenutni lokaciji izberite LOV/RIBOLOV.
• Za ogled informacij o sončnem vzhodu in zahodu, luninem
vzhodu in zahodu ter luninih menah na določen datum
izberite SONCE/LUNA.
5 Po potrebi izberite ENTER za ogled drugega dneva.
Ogled najbližjih točk poti
Ogledate si lahko seznam točk poti, ki so najbliže vaši trenutni
lokaciji.
Na strani menija izberite TOČKE POTI > NAJBLIŽJE.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej
1 Na strani menija izberite NAČRTOVANE POTI > USTVARI
2
3
4
5
6
NOVO.
Izberite ENTER za ogled seznama shranjenih točk poti.
Izberite točko poti, ki jih želite dodati načrtovani poti.
Ponavljajte koraka 2 in 3, dokler načrtovana pot ni končana.
Izberite SLEDI.
Izberite začetno točko navigacije.
Prikažejo se informacije o navigaciji.
Ogled shranjenih načrtovanih poti
1 Na strani menija izberite NAČRTOVANE POTI > NAVEDI
VSE.
2 Izberite načrtovano pot.
Brisanje vseh načrtovanih poti
Na strani menija izberite NAČRTOVANE POTI > IZBRIŠI
VSE > DA.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.
Beleženje poti
Naprava med premikanjem samodejno beleži dnevnik sledi.
Sledi lahko shranite in kdaj pozneje uporabite navigacijo do njih.
1 Na strani menija izberite SLEDI > SHRANI SLED.
2 S tipko ali nastavite začetno točko.
3 Izberite ENTER.
4 S tipko ali nastavite končno točko.
5 Izberite ENTER.
6 Po potrebi izberite ENTER in uredite ime sledi.
Navigacija po shranjeni sledi
1 Na strani menija izberite SLEDI > NAVEDI SHRANJENE.
2 Izberite sled.
3 Izberite NAVIGACIJA.
Uporaba pomika in funkcije TracBack
®
Med uporabo navigacije lahko uporabite funkcijo TracBack za
navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko
se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.
1 Na strani menija izberite SLEDI > POMIK IN TRACBACK.
2 Če se želite pomakniti po dnevniku sledi, izberite ali .
3 Za ogled dodatnih možnosti izberite ENTER.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti uporabljati navigacijo po trenutni sledi,
izberite ZAČNI.
3
• Če želite označiti točko poti, izberite OZNAČI.
• Že želite povečati ali pomanjšati, izberite POVEČAVA,
nato pa izberite ali .
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetka dejavnosti,
izberite TRACBACK.
Ogled podrobnosti sledi
1 Na strani menija izberite SLEDI > NAVEDI SHRANJENE.
2 Izberite sled.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati sled na zemljevidu, izberite PRIKAŽI
ZEMLJEVID.
• Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite VIŠINA.
Urejanje imena sledi
1 Na strani menija izberite SLEDI > NAVEDI SHRANJENE.
2 Izberite sled.
3 Izberite PREIMENUJ.
Čiščenje aktivne sledi
Na strani menija izberite SLEDI > POČISTI SLED > DA.
Brisanje sledi
1 Na strani menija izberite SLEDI > NAVEDI SHRANJENE.
2 Izberite sled.
3 Izberite IZBRIŠI > DA.
Brisanje vseh sledi
Na strani menija izberite SLEDI > IZBRIŠI VSE SHRANJ. >
DA.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje časovne omejitve osvetlitve
zaslona
Čas osvetlitve zaslona lahko zmanjšate, da podaljšate
življenjsko dobo baterije.
1 Na strani menija izberite NASTAVITEV > ZASLON > ČAS.
OMEJITEV OSVETLITVE.
2 S tipko ali lahko nastavite, koliko časa mora preteči,
preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Možnosti zemljevida
Na strani zemljevida izberite ENTER.
POMIK PO DNEVNIKU SLEDI: omogoča, da se s tipko ali
pomaknete po dnevniku sledi in si ogledate dodatne
možnosti (Uporaba pomika in funkcije TracBack , stran 3).
POČISTI DNEVNIK SLEDI: izbriše zabeleženi dnevnik sledi.
IZMERI RAZDALJO: omogoča, da izmerite razdaljo med dvema
točkama poti (Merjenje razdalje med točkama poti, stran 3).
PODROBNOSTI ZEMLJEVIDA: določi nastavitve zemljevida
(Nastavitve podrobnosti zemljevida, stran 4).
SKRIJ INF. O STANJU: omogoča, da na strani zemljevida
skrijete in prikažete ikone stanja, kot sta napolnjenost baterije
in stanje GPS.
®
Nastavitve podrobnosti zemljevida
Na strani zemljevida izberite ENTER > PODROBNOSTI
ZEMLJEVIDA.
USMERJENOST ZEMLJEVIDA: prilagodi prikaz zemljevida na
strani. Možnost SEVER ZGORAJ prikazuje sever na vrhu
strani. Možnost SLED ZGORAJ prikazuje vašo trenutno smer
potovanja na vrhu strani.
AKTIVNA SLED: prikaže ali skrije aktivno sled na zemljevidu.
TOČKE POTI: prikaže ali skrije točke poti na zemljevidu.
4
Možnosti kompasa
Na strani kompasa izberite ENTER.
UMERI KOMPAS: umeri elektronski kompas (Umerjanje
kompasa, stran 4).
SPREMENI POLJA: omogoča prilagoditev podatkovnih polj na
strani kompasa (Prilagajanje podatkovnih polja, stran 4).
Umerjanje kompasa
Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko
se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih
spremembah ali po zamenjavi baterij.
1 Na strani kompasa izberite ENTER > UMERI KOMPAS >
START.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Prilagajanje podatkovnih polja
Podatkovna polja, ki so prikazana na straneh kompasa,
potovalnega računalnika in funkcije Applied Ballistics, lahko
prilagodite.
NAMIG: spremeniti jih boste morda morali, če si boste želeli
ogledati podatke povezanih senzorjev, kot so odčitki vrednosti
merilnika srčnega utripa ali senzorja tempe.
1 Izberite stran s podatkovnimi polji.
2 Izberite ENTER > SPREMENI POLJA.
3 Izberite podatkovno polje, ki ga želite zamenjati.
4 Izberite novo podatkovno polje.
Možnosti višine
Na strani višine izberite ENTER.
IZRIS GLEDE NA ČAS: omogoči, da si ogledate spremembe
višine v določenem obdobju.
IZRIS GLEDE NA RAZDALJO: omogoči, da si ogledate
spremembe višine na določeni razdalji.
POVEČAVA PO VIŠINI: nastavi merilo višine.
OGLED TOČK: omogoči podatkovne točke na strani višine.
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Na strani menija izberite NASTAVITEV > VIŠINOMER >
UMERI VIŠINOMER.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Možnosti potovalnega računalnika
Na strani potovalnega računalnika izberite ENTER.
SPREMENI POLJA: omogoča prilagoditev podatkovnih polj na
strani potovalnega računalnika (Prilagajanje podatkovnih
polja, stran 4).
PONAST. POD. O POTOV.: ponastavi podatke o potovanju in
višini (Ponastavitev potovalnega računalnika, stran 4).
Ponastavitev potovalnega računalnika
Če želite natančne informacije o potovanju in višini, jih lahko
pred začetkom potovanja ponastavite.
Na strani menija izberite NASTAVITEV > PONASTAVI >
PONAST. POD. O POTOV. > DA.
Možnosti funkcije Applied Ballistics
OPOMBA: funkcija je na voljo samo v napravi Foretrex 701.
Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER.
QUICK EDIT: omogoča, da hitro uredite podatke o razdalji,
smeri ognja in vetru (Hitro urejanje razmer za streljanje,
stran 2).
Prilagajanje naprave
RANGE CARD: omogoča, da si ogledate elevacijo in bočne
popravke za različne razdalje na podlagi vhodnih parametrov
uporabnika. Spremenite lahko posamezna polja (Prilagajanje
polj za kartico razdalj, stran 5), uredite korak razdalje
(Urejanje koraka razdalje, stran 5) in nastavite osnovno
razdaljo (Nastavitev osnovne razdalje, stran 5).
TARGET CARD: omogoča, da si ogledate razdaljo, elevacijo in
bočne popravke za deset ciljev na podlagi vhodnih
parametrov uporabnika. Uredite lahko ime in vrednosti cilja
(Urejanje kartice ciljev, stran 5).
ENVIRONMENT: omogoča, da prilagodite atmosferske razmere
za trenutno okolje. Vnesete lahko vrednosti po meri,
uporabite vrednost tlaka, ki jo izmeri notranji senzor v
napravi, ali uporabite vrednost temperature, ki jo izmeri
povezani senzor tempe.
TARGET: omogoča, da prilagodite razmere za streljanje na
velike razdalje za trenutni cilj. Spremenite lahko izbrani cilj in
prilagodite razmere za do deset ciljev (Spreminjanje cilja,
stran 5).
PROFILE: omogoča, da prilagodite lastnosti puške (Urejanje
lastnosti puške, stran 5), lastnosti krogle (Urejanje lastnosti
krogle, stran 5) in izhodne merske enote za trenutni profil.
Spremenite lahko izbrani profil (Izbira drugega profila,
stran 5) in dodate dodatne profile (Dodajanje profila,
stran 5).
CHANGE FIELDS: omogoča prilagoditev podatkovnih polj na
strani funkcije Applied Ballistics (Prilagajanje podatkovnih
polja, stran 4).
SETUP: omogoča, da izberete vhodne merske enote za stran
funkcije Applied Ballistics.
Prilagajanje polj za kartico razdalj
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
RANGE CARD > ENTER > CHANGE FIELDS.
2 Za pomik med polji, ki so na voljo, izberite ali .
3 Izberite ENTER, da shranite izbiro in se premaknete na
naslednje polje.
4 Izberite PAGE, da shranite spremembe.
Urejanje koraka razdalje
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
RANGE CARD > ENTER > RANGE INCREMENT.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev osnovne razdalje
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
RANGE CARD > ENTER > BASE RANGE.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Urejanje kartice ciljev
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
TARGET CARD.
2 Izberite ENTER > QUICK EDIT.
3 Izberite ali , nato pa izberite ENTER, da uredite cilj.
4 Izberite ENTER za urejanje informacij o cilju.
Spreminjanje cilja
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
TARGET > TARGET > CHANGE TARGET.
2 Izberite cilj.
Prikažejo se razmere za streljanje na velike razdalje za
izbrani cilj.
Urejanje imena cilja
Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
TARGET > TARGET > EDIT NAME.
Prilagajanje naprave
Izbira drugega profila
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE.
2 Izberite trenutni profil.
Prikaže se seznam profilov.
3 Izberite profil.
4 Izberite CHANGE PROFILE.
Prikažejo se lastnosti puške in krogle za izbrani profil.
Dodajanje profila
Dodate lahko datoteko .pro, ki vsebuje informacije o profilu, in
sicer tako, da jo prenesete v mapo AB v napravi (Prenos datotek
v napravo, stran 8).
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE.
2 Izberite trenutni profil.
Prikaže se seznam profilov.
3 Izberite + PROFILE.
4 Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi lastnosti krogle, izberite BULLET
PROPERTIES (Urejanje lastnosti krogle, stran 5).
• Če želite prilagoditi lastnosti puške, izberite GUN
PROPERTIES (Urejanje lastnosti puške, stran 5).
Urejanje lastnosti krogle
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE > BULLET PROPERTIES.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da se lastnosti krogle samodejno vnesejo iz
zbirke podatkov o kroglah v funkciji Applied Ballistics,
izberite BULLET DATABASE, nato pa izberite kaliber,
proizvajalca, kroglo in krivuljo upora.
OPOMBA: izberete lahko kaliber krogle in iščete po
seznamu krogel v okviru tega kalibra. Vsa imena krogel se
ne ujemajo z dejanskim kalibrom krogle. Denimo, naboj
300 Win Mag ima kroglo kalibra .308.
• Če krogle ni v zbirki podatkov o kroglah in želite njene
lastnosti vnesti ročno, izberite ali za pomik med
posameznimi polji, za urejanje vrednosti pa izberite
ENTER.
OPOMBA: te informacije so objavljene na spletnem mestu
proizvajalca krogle.
Urejanje lastnosti puške
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES.
2 S tipko ali se pomaknite med posameznimi polji in
izberite ENTER, da uredite vrednosti.
3 Izberite možnost:
• Če želite umeriti hitrost na ustju, izberite CALIBRATE
MUZZLE VELOCITY, vnesite razdaljo in dejanski padec
ter izberite USE.
OPOMBA: Garmin priporoča, da hitrost na ustju umerite,
preden umerite faktor lestvice padca. Umerjanje hitrosti na
ustju omogoči natančnejšo rešitev v nadzvočnem območju
za določeno strelno orožje.
• Če želite umeriti faktor lestvice padca, izberite
CALIBRATE DSF, vnesite razdaljo in dejanski padec ter
izberite USE.
OPOMBA: umerjanje faktorja lestvice padca omogoči
natančnejšo rešitev v transoničnem območju ali zunaj
njega za določeno strelno orožje.
4 Če želite pregledati tabelo s faktorjem lestvice padca na
podlagi hitrosti, prikazane z Machovim številom, in umerjenih
vrednosti faktorja lestvice padca, izberite VIEW DSF TABLE.
®
5
5 Če želite pregledati prilagoditve hitrosti na ustju na podlagi
temperature okolja, izberite MV-TEMP TABLE.
Brisanje tabele s faktorjem lestvice padca
Tabela s faktorjem lestvice padca se izpolni, ko umerite faktor
lestvice padca. Po potrebi lahko vrednosti v tabeli ponastavite
na nič.
Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES > VIEW DSF TABLE >
ENTER > CLEAR DSF TABLE.
Urejanje tabele hitrosti na ustju in temperature
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE >
ENTER > EDIT.
2 Za pomik med posameznimi polji izberite ali .
3 Za urejanje vrednosti izberite ENTER.
Brisanje tabele hitrosti na ustju in temperature
Tabela hitrosti na ustju in temperature se izpolni, ko umerite
hitrost na ustju. Po potrebi lahko vrednosti v tabeli ponastavite
na nič.
Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE > GUN PROPERTIES > MV-TEMP TABLE >
ENTER > CLEAR MV-TEMP.
Brisanje profila
1 Na strani funkcije Applied Ballistics izberite ENTER >
PROFILE.
2 Izberite trenutni profil.
Prikaže se seznam profilov.
3 Izberite profil.
4 Izberite DELETE PROFILE.
Možnosti strani menija
TOČKE POTI: omogoča, da ustvarite novo točko poti, navedete
vse točke poti ali si ogledate točko poti, ki je najbliže vaši
lokaciji.
SLEDI: omogoča, da uredite shranjene sledi.
NAČRTOVANE POTI: omogoča, da ustvarite novo načrtovano
pot, navedete vse načrtovane poti in izbrišete vse načrtovane
poti.
NASTAVITEV: omogoča, da prilagodite napravo (Nastavitve
naprave, stran 6).
VZPOSTAVI POVEZAVO: omogoča, da vzpostavite povezavo z
združljivimi napravami Garmin in senzorji ANT+ (Izbirna
dodatna oprema za vadbo, stran 7).
TELEFON: omogoča, da napravo združite s pametnim
telefonom (Združevanje pametnega telefona z napravo,
stran 7).
GPS: prikaže moč satelitskih signalov ali pogled satelitov na
nebu (Ogled satelitov, stran 8).
JUMPMASTER: omogoča, da izberete vrsto skoka
(Jumpmaster, stran 7).
®
Nastavitve naprave
Na strani menija izberite NASTAVITEV.
APPLIED BALLISTICS: omogoča, da nastavite atmosferske
razmere za okolje, razmere za streljanje za želeni cilj,
lastnosti puške in krogle za profil, izhodne merske enote za
profil in vhodne merske enote za stran funkcije Applied
Ballistics (Možnosti funkcije Applied Ballistics, stran 4).
OPOMBA: funkcija je na voljo samo v napravi Foretrex 701.
ČAS: nastavi, da naprava prikazuje čas v 12-urni, 24-urni ali
vojaški obliki zapisa, ter nastavi časovni pas naprave.
Možnost SAMODEJNO omogoča, da naprava samodejno
nastavi časovni pas na podlagi položaja GPS.
6
ČASOVNIK: omogoči stran časovnika ter določitev nastavitev
časovnika (Nastavitve časovnika, stran 6).
ZASLON: nastavi časovno omejitev osvetlitve in kontrast
zaslona.
MERSKE ENOTE: nastavi obliko zapisa položaja, geodetski
referenčni sistem in merske enote, ki se uporabljajo v
napravi.
SMER: nastavi prikazovanje kompasa in referenčni sever ter
omogoči, da ročno umerite kompas (Umerjanje kompasa,
stran 4). Možnost SAMODEJNO omogoča, da naprava
samodejno umeri kompas. Možnost IZKL izklopi kompas.
SISTEM: določi nastavitve sistema (Nastavitve sistema,
stran 6).
SLEDI: določi nastavitve sledi (Nastavitve sledi, stran 7).
NAČRTOVANE POTI: nastavi prehod z ene točke načrtovane
poti na drugo. Možnost RAZDALJA vas začne usmerjati do
naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene
razdalje od trenutne točke.
ZEMLJEVID: določi nastavitve zemljevida (Nastavitve
zemljevida, stran 7).
VIŠINOMER: omogoči samodejno ali ročno umerjanje
višinomera (Umerjanje barometričnega višinomera, stran 4).
PONASTAVI: omogoči, da ponastavite podatke o potovanju
(Ponastavitev potovalnega računalnika, stran 4), izbrišete vse
točke poti (Brisanje vseh točk poti, stran 3) in napravo
povrnete na privzete tovarniške nastavitve (Obnovitev vseh
privzetih nastavitev, stran 9).
VIZ. NAPR. FORETREX: omogoči, da si ogledate informacije o
napravi, kot so ID enote, različica programske opreme,
zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba (Ogled
informacij o napravi, stran 8).
Nastavitve časovnika
Na strani menija izberite NASTAVITEV > ČASOVNIK.
PRIKAŽEM STR. ČASOVNIKA?: omogoči stran časovnika.
ODŠTEVANJE OD:: nastavi korak časa za odštevalnik časa. Z
možnostjo PRIŠTEVANJE lahko časovnik uporabite kot
štoparico.
OB POTEKU:: nastavi, da se časovnik ob poteku časa ustavi,
začne prištevati ali se ponovi.
ZVOK ZA POTEK:: nastavi zvočno opozorilo, ki se oglasi ob
poteku časa.
ZVOK ZA INTERVAL:: nastavi zvočno opozorilo, ki se oglasi ob
poteku časa intervala.
Nastavitve sistema
V glavnem meniju izberite NASTAVITEV > SISTEM.
NAČIN GPS: nastavi satelitski sistem na GPS, GPS +
GLONASS, GPS + GALILEO, ULTRATRAC, ali
PREDSTAVITEV (GPS je izklopljen). Pri uporabi možnosti
ULTRATRAC se točke sledi in podatki senzorjev zabeležijo
manj pogosto.
WAAS: omogoča sistemu, da uporablja podatke WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).
ZVOČNI OPOZORILNIK: nastavi, da se zvočni opozorilnik
oglasi ob pritiskanju tipk in sporočilih ali samo ob sporočilih.
BATERIJA: omogoča, da spremenite vrsto baterij AAA, ki jih
uporabljate.
JEZIK: nastavi jezik besedila v napravi.
SPANNER: omogoča, da vrata USB naprave uporabljate z
večino programov za preslikovanje, ki so v skladu s
standardom NMEA 0183, in sicer tako, da ustvarite
navidezna zaporedna vrata.
®
Prilagajanje naprave
INF. O LASTNIKU: omogoča, da vnesete informacije o lastniku,
kot je vaše ime, in nastavite, da se prikažejo ob vklopu
naprave.
Nastavitve sledi
Na strani menija izberite NASTAVITEV > SLEDI.
BELEŽENJE: omogoča beleženje sledi.
INTERVAL BELEŽENJA: nastavi način in hitrost beleženja
dnevnika sledi. Z možnostjo RAZDALJA lahko vnesete
razdaljo med zabeleženimi točkami sledi. Z možnostjo ČAS
lahko vnesete čas med zabeleženimi točkami sledi. Z
možnostjo SAMODEJNO lahko uporabite samodejno
beleženje točk sledi na podlagi izbrane ravni ločljivosti.
LOČLJIVOST: nastavi, kako pogosto se beležijo točke sledi. Pri
višji ločljivosti se točke beležijo pogosteje in ustvari
podrobnejša sled, vendar se dnevnik sledi hitreje zapolni.
PREPIŠI STARE, KO JE POLN: prikazuje, ali se točke sledi
prepišejo, ko je pomnilnik naprave poln.
Nastavitve zemljevida
Na strani menija izberite NASTAVITEV > ZEMLJEVID.
USMERJENOST ZEMLJEVIDA: prilagodi prikaz zemljevida na
strani. Možnost SEVER ZGORAJ prikazuje sever na vrhu
strani. Možnost SLED ZGORAJ prikazuje vašo trenutno smer
potovanja na vrhu strani.
SAMODEJNA POVEČAVA: samodejno nastavi raven povečave
za optimalno uporabo zemljevida. Če je ta nastavitev
izklopljena, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
POJDI NA VRSTICO: nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan
na zemljevidu. SMER kaže v smeri cilja. PROGA prikazuje
smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.
Jumpmaster
OPOZORILO
Funkcija Jumpmaster je namenjena samo izkušenim padalcem.
Funkcije Jumpmaster ne uporabljajte kot primarni padalski
višinomer. Če ne vnesete ustreznih informacij v zvezi s skokom,
lahko pride do hude telesne poškodbe ali smrti.
Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun
točke spusta na veliki višini (HARP). Naprava samodejno zazna,
ko skočite, in začne navigacijo do želene točke pristanka (DIP) z
barometrom in elektronskim kompasom.
Vrste skoka
Program jumpmaster vam omogoča nastavitev treh vrst skoka:
HAHO, HALO ali Statični. Izbrana vrsta skoka določa, katere
dodatne informacije so potrebne za nastavitev . Pri vseh vrstah
skoka se višine za skok in višine za odpiranje padala merijo v
čevljih nad ravnjo tal (AGL).
HAHO: velika višina z odpiranjem padala v višini. Padalec skoči
z zelo velike višine in odpre padalo na veliki višini. Želeno
točko pristanka (DIP) in višino za skok morate nastaviti na
najmanj 1 000 čevljev. Predvideva se, da je višina za skok
enaka višini za odpiranje padala. Običajne vrednosti višine za
skok se gibljejo med 12 000 in 24 000 čevlji AGL.
HALO: velika višina z odpiranjem padala v nižini. Padalec skoči
z zelo velike višine in odpre padalo na majhni višini.
Zahtevane informacije so enake kot za vrsto skoka HAHO z
upoštevanjem višine za odpiranje padala. Višina za odpiranje
padala ne sme biti večja od višine za skok. Običajne
vrednosti višine za odpiranje padala se gibljejo med 2 000 in
6 000 čevlji AGL.
STATIČNI: predvideva se, da sta hitrost in smer vetra med
skokom stalna. Višina za skok mora znašati najmanj 1 000
čevljev.
Povezane funkcije
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo Foretrex, ko jo
povežete z združljivim pametnim telefonom prek brezžične
tehnologije Bluetooth. Za nekatere funkcije boste morali v
povezani pametni telefon namestiti program Garmin Connect™
Mobile. Za več informacij obiščite www.garmin.com/apps.
Obvestila telefona: prikazuje obvestila telefona in sporočila v
napravi Foretrex.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Združevanje pametnega telefona z napravo
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Foretrex,
morate napravo združiti neposredno prek programa Garmin
Connect Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem
telefonu.
1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
2 V napravi na strani menija izberite TELEFON > ZDRUŽITE S
TELEFONOM.
3 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
4 Sledite navodilom v programu za dokončanje postopka
združitve.
Izbirna dodatna oprema za vadbo
Z vašo napravo lahko uporabljate izbirno dodatno opremo za
vadbo, vključno z merilnikom srčnega utripa ali senzorjem
kadence. Ta dodatna opreme uporablja za pošiljanje podatkov
napravi brezžično tehnologijo ANT+.
Pred uporabo dodatne opreme za vadbo z vašo napravo jo
morate namestiti v skladu z navodili, ki so ji priložena.
Združevanje s senzorji ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa z napravo.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev
ANT+ oddaljeni vsaj 10 m (30 čevljev).
2 Na strani menija izberite VZPOSTAVI POVEZAVO.
3 Izberite senzor.
4 Izberite IŠČI NOVO.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz ISKANJE
spremeni v POVEZANO.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne
opreme z vašo Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
7
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Prikaz podatkov senzorja tempe
Ko prvič prikazujete podatke tempe, opravite naslednje
postopke za prilagoditev naprave in podatkovnih polj.
1 Združite senzor tempe (Združevanje s senzorji ANT+,
stran 7).
2 Prilagodite podatkovna polja, če želite prikazovati podatke o
temperaturi (Prilagajanje podatkovnih polja, stran 4).
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Po čiščenju ali uporabi napravo vedno obrišite do suhega in jo
hranite v hladnem in suhem prostoru.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
NAMIG: za več informacij obiščite www.garmin.com/fitandcare.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
Informacije o napravi
®
Priklop naprave na računalnik
Specifikacije
Vrsta baterije
Dve bateriji AAA z napetostjo 1,5 V (alkalni,
NiMH ali litijevi)
Avtonomija baterije
48 h
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F)
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
ANT+ 2,4 GHz pri nazivni moči 3 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 3 dBm
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Če napravo Foretrex priklopite na računalnik s kablom USB, jo
lahko uporabljate kot napravo za množično shranjevanje USB.
1 Zasukajte obroček v nasprotni smeri urinega kazalca in ga
povlecite navzgor, da odprete pokrovček hrbtne strani.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
4 Izberite DA, da vklopite način množičnega shranjevanja.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik v računalnikih Windows in kot vpet pogon v
računalnikih Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
zakonsko predpisane podatke.
1 Na strani menija izberite NASTAVITEV > VIZ. NAPR.
FORETREX.
2 Izberite .
Ogled satelitov
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, položaje
satelitov in moč signala. Za več informacij o GPS-u obiščite
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Na strani menija izberite GPS.
Stolpci prikazujejo moč vsakega prejetega satelitskega
signala (število satelitov je prikazano pod vsakim stolpcem).
Prazni stolpci pomenijo, da naprava zbira podatke. Polni
stolpci pomenijo, da je naprava pridobila satelitske signale.
2 Za preklop na pogled neba izberite ENTER.
Prikažejo se lokacije satelitov, katerih signale prejemate.
Nega naprave
OBVESTILO
Pred menjavo baterije natančno preberite navodila v priročniku
za uporabo.
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
8
®
2
3
4
5
6
7
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Informacije o napravi
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Brezžično prejemanje podatkov
Pred brezžičnim prejemanjem podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
Naprava lahko prejema točke poti in načrtovane poti, ko je
povezana z združljivo napravo Garmin.
Na strani menija izberite VZPOSTAVI POVEZAVO >
PREJMI BREZŽIČNO.
Ko naprava najde združljivo napravo Garmin, se stanje iz
VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE spremeni v PREJEMANJE
PODATKOV. Ko naprava prejme podatke, se stanje
spremeni v PRENOS JE KONČAN.
Brezžično pošiljanje načrtovane poti
Pred brezžičnim pošiljanjem načrtovane poti poskrbite, da ste od
združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
1 Na strani menija izberite NAČRTOVANE POTI > NAVEDI
VSE.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite POŠLJI.
Brezžično pošiljanje točke poti
Pred brezžičnim pošiljanjem točke poti poskrbite, da ste od
združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
1 Na strani menija izberite TOČKE POTI > NAVEDI VSE.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MOŽN. > POŠLJI.
Odpravljanje težav
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Uporabite baterije vrhunske kakovosti.
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
naprave, stran 6).
• Izklopite zvočni opozorilnik (Nastavitve sistema, stran 6).
• Izklopite kompas, ko ga ne uporabljate (Nastavitve naprave,
stran 6).
Jezik naprave je napačen
Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro
jezika spremenite.
1 Na strani menija trikrat izberite .
2 Izberite ENTER.
3 Petkrat izberite .
4 Izberite ENTER.
5 Štirikrat izberite .
6 Izberite ENTER.
7 Izberite jezik.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo lahko ponovno zaženete. S
tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Držite tipko POWER 10 sekund.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
Na strani menija izberite NASTAVITEV > PONASTAVI >
OBNOVI PRIVZETE VREDNOSTI > DA.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
Odpravljanje težav
Dodatek
Podatkovna polja
BAROMETER: umerjen trenutni tlak.
ČAS: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
ČAS POSTANK.: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje
ponastavitve.
ČAS PREMIK.: skupni čas premikanja za trenutno dejavnost.
DO PROGE: smer, v katero morate iti, da se vrnete na
načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
HIT DO C: hitrost, s katero se približujete vetru.
HITROST: trenutna hitrost potovanja.
KADENCA: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da
so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
KONČNI CILJ: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
M. OPR. POTI: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa
potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite
podatke o potovanju.
9
M. SK. O. POTI: trenutni izračun prepotovane razdalje od
zadnje ponastavitve.
N. HIT. DO CIL.: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej
določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
NAJM. VIŠINA: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje
ponastavitve.
NAJN. T.: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
NAJV. HITR.: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
NAJV. SPUST: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
NAJV. T.: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah
zabeležil združljiv senzor temperature.
NAJV. VIŠINA: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje
ponastavitve.
NAJV. VZPON: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
NASL. CILJ: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
NAVP. HITR.: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
OKOLJ. TLAK: neumerjen okoljski tlak.
PČP DO K. CIL.: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
PČP DO NAS. T: predviden preostali čas do naslednje točke
poti na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
PČP NA K. CILJ: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj
(prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
PČP NA NAS. T: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo
točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
POVPR. PREM.: povprečna hitrost med premikanjem za
trenutno dejavnost.
POVPR. SPUST: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje
ponastavitve.
POVPR. VZPON: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
PROGA: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
R. DO K. CILJA: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
RAZD. DO NASL: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
SKUP. HITROST: povprečna hitrost za trenutno dejavnost, ki
vključuje hitrost premikanja in postanke.
SKUPNI ČAS: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
SKUPNI SPUST: skupna nadmorska višina spusta med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
SKUPNI VZPON: skupna nadmorska višina vzpona med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
SMER: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
SMER: smer, v katero se premikate.
SONČNI VZHOD: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
SONČNI ZAHOD: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S PROGE: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
10
SRČNI UTRIP: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava
mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
TEMPERATURA: temperatura zraka. Telesna temperatura
vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki
prikazani, mora biti naprava povezana s senzorjem tempe.
VIŠINA: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
VP. KOT DO C.: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
VPADNI KOT: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
ZAVOJ: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Glosar izrazov v funkciji Applied Ballistics
OPOMBA: funkcija Applied Ballistics je na voljo samo v napravi
Foretrex 701.
Polja za strelne rešitve
DOF: smer ognja, pri čemer je sever pri 0 stopinjah in vzhod pri
90 stopinjah. Vhodno polje.
NAMIG: s kompasom lahko nastavite to vrednost tako, da
zgornji del naprave obrnete v smer ognja. V polju DOF se
prikaže trenutna vrednost kompasa. Če želite uporabiti to
vrednost, lahko izberete ENTER. Vrednost lahko vnesete
ročno s tipkama ali .
OPOMBA: DOF se uporablja samo za izračun Coriolisovega
učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot
1000 metrov, je to vhodno polje izbirno.
ELEVATION: navpični del namerilne rešitve, prikazan v
miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).
RNG: razdalja do cilja, prikazana v jardih ali metrih. Vhodno
polje.
W 1/2: hitrost vetra 1, hitrost vetra 2 in smer vetra. Če je na
primer smer vetra DIR 9:00, z vidika strelca veter piha od
leve proti desni. Vhodno polje.
OPOMBA: polje za hitrost vetra 2 je izbirno. Uporaba hitrosti
vetra 1 in hitrosti vetra 2 ni učinkovit način upoštevanja
različnih hitrosti vetra na različnih razdaljah med vami in
ciljem. S tema poljema lahko določite mejne vrednosti vetra
ter izračunate najvišjo in najmanjšo vrednost bočnega
popravka za rešitev.
WINDAGE 1: vodoravni del namerilne rešitve na podlagi hitrosti
vetra 1 in smeri vetra, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih
minutah (MOA).
WINDAGE 2: vodoravni del namerilne rešitve na podlagi hitrosti
vetra 2 in smeri vetra, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih
minutah (MOA).
Dodatna izhodna polja
AERO JUMP: količina rešitve za elevacijo, pripisana
aerodinamičnemu skoku. Aerodinamični skok je navpični
zamik krogle zaradi bočnega vetra. Če ni komponente
bočnega vetra ali vrednosti vetra, ta vrednost znaša nič.
COS INCL: kosinus naklonskega kota do cilja.
DROP: skupni padec krogle na poti leta, prikazan v palcih.
H COR EFFECT: vodoravni Coriolisov učinek. Vodoravni
Coriolisov učinek je količina rešitve za bočni popravek,
pripisana Coriolisovemu učinku. Naprava vedno izračuna to
vrednost, čeprav je lahko vpliv zanemarljiv, če ne streljate na
daljše razdalje.
LEAD: vodoravni popravek, ki je potreben, če želite zadeti cilj, ki
se premika levo ali desno z določeno hitrostjo.
NAMIG: ko vnesete hitrost cilja, naprava upošteva potreben
bočni popravek pri skupni vrednosti bočnega popravka na
strani funkcije Applied Ballistics.
Dodatek
MAX ORD: najvišja ordinata. Najvišja ordinata je največja višina
nad osjo cevi, ki jo krogla doseže na poti leta.
MAX ORD RNG: razdalja, na kateri krogla doseže najvišjo
ordinato.
REM ENERGY: preostala energija krogle, ko zadane cilj,
prikazana v čevelj-funtih sile (ft lbf) ali joulih (J).
SPIN DRIFT: količina rešitve za bočni popravek, pripisana
vrtilnemu zanosu (giroskopskemu zanosu). Na severni polobli
se na primer krogla, izstreljena iz cevi z desnim zavojem,
med letom vedno rahlo zamakne v desno.
TOF: čas leta, ki pomeni čas, ki ga krogla potrebuje, da na
določeni razdalji doseže cilj.
V COR EFFECT: navpični Coriolisov učinek. Navpični Coriolisov
učinek je količina rešitve za elevacijo, pripisana
Coriolisovemu učinku. Naprava vedno izračuna to vrednost,
čeprav je lahko vpliv zanemarljiv, če ne streljate na daljše
razdalje.
VEL MACH: ocenjena hitrost krogle, ko zadene cilj, prikazana z
Machovim številom.
VELOCITY: ocenjena hitrost krogle, ko zadene cilj.
Polja za okolje
AMB/STN PRESSURE: okoljski (izmerjeni) tlak. Okoljski tlak ni
prilagojen tako, da bi prikazoval (barometrski) tlak na morski
gladini. Okoljski tlak je potreben za balistično strelno rešitev.
Vhodno polje.
NAMIG: to vrednost lahko vnesete ročno ali pa izberete
možnost USE CURRENT PRESSURE in uporabite vrednost
tlaka, ki jo izmeri notranji senzor v napravi.
HUMIDITY: delež vlage v zraku. Vhodno polje.
LATITUDE: vodoravna lokacija na zemeljskem površju.
Negativne vrednosti so pod ekvatorjem. Pozitivne vrednosti
so nad ekvatorjem. Ta vrednost se uporabi za izračun
navpičnega in vodoravnega Coriolisovega zanosa. Vhodno
polje.
NAMIG: če želite uporabiti koordinate GPS naprave, lahko
izberete možnost USE CURRENT POSITION.
OPOMBA: LATITUDE se uporablja samo za izračun
Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj
kot 1000 metrov, je to vhodno polje izbirno.
TEMPERATURE: temperatura na trenutni lokaciji. Vhodno polje.
NAMIG: ročno lahko vnesete odčitek temperature iz
povezanega senzorja tempe ali drugega vira vrednosti
temperature. To polje se ne posodablja samodejno, ko je
vzpostavljena povezava s senzorjem tempe.
WIND DIRECTION: smer, od koder piha veter. Pri vrednosti DIR
9:00 veter piha od leve proti desni. Vhodno polje.
WIND SPEED 1: hitrost vetra, ki se uporabi pri strelni rešitvi.
Vhodno polje.
WIND SPEED 2: izbirna, dodatna hitrost vetra, ki se uporabi pri
strelni rešitvi. Vhodno polje.
NAMIG: z dvema hitrostma vetra lahko izračunate rešitev za
bočni popravek, ki vsebuje visoko in nizko vrednost. Dejanski
bočni popravek, ki se uporabi za strel, je znotraj tega
območja.
Polja za cilj
DIRECTION OF FIRE: smer ognja, pri čemer je sever pri
0 stopinjah in vzhod pri 90 stopinjah. Vhodno polje.
OPOMBA: DIRECTION OF FIRE se uporablja samo za
izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen
manj kot 1000 metrov, je to vhodno polje izbirno.
INCLINATION: naklonski kot strela. Negativna vrednost pomeni
strel navzdol. Pozitivna vrednost pomeni strel navzgor. Pri
strelni rešitvi se navpični del rešitve pomnoži s kosinusom
naklonskega kota, s čimer se izračuna prilagojena rešitev za
strel navzgor ali navzdol. Vhodno polje.
Dodatek
RANGE: razdalja do cilja, prikazana v jardih ali metrih. Vhodno
polje.
SPEED: hitrost premikajočega se cilja, prikazan v miljah na uro
(mi/h) ali kilometrih na uro (km/h). Negativna vrednost
pomeni, da se cilj premika v levo. Pozitivna vrednost pomeni,
da se cilj premika v desno. Vhodno polje.
Polja za profil, lastnosti krogle
BALLISTIC COEFFICIENT: proizvajalčev balistični koeficient za
kroglo. Vhodno polje.
NAMIG: če uporabljate krivulje upora po meri v funkciji
Applied Ballistics, je vrednost balističnega koeficienta 1000.
BULLET DIAMETER: premer krogle, merjen v palcih. Vhodno
polje.
OPOMBA: premer krogle se lahko razlikuje od splošnega
imena naboja. Denimo, pri naboju 300 Win Mag ima krogla
pravzaprav premer 0,308 palca.
BULLET LENGTH: dolžina krogle, merjena v palcih. Vhodno
polje.
BULLET WEIGHT: teža krogle, merjena v granih. Vhodno polje.
DRAG CURVE: krivulja upora po meri v funkciji Applied
Ballistics ali modeli standardnih izstrelkov G1 ali G7. Vhodno
polje.
OPOMBA: večina krogel pušk za streljanje na velike razdalje
je bliže standardu G7.
Polja za profil, lastnosti puške
HORIZONTAL SIGHT SCALE FACTOR: linearni množitelj, ki
upošteva vodoravno lestvico. Vsi strelni daljnogledi ne
označujejo popolno, zato balistična rešitev potrebuje
popravek lestvice, ki je v skladu z določenim strelnim
daljnogledom. Če na primer boben premaknete za 10 mil,
vendar je zadetek pri 9 mil, je lestvica vizirja 0,9. Vhodno
polje.
MUZZLE VELOCITY: hitrost krogle, ko zapusti ustje. Vhodno
polje.
OPOMBA: to polje je potrebno za natančen izračun s strelno
rešitvijo. Če umerite hitrost na ustju, se to polje lahko
samodejno posodobi in omogoča natančnejšo rešitev za
streljanje.
OUTPUT UNITS: izhodne merske enote. Miliradian (mil) je
3,438 palca na razdalji 100 jardov. Kotna minuta (MOA) je
1,047 palca na razdalji 100 jardov.
SIGHT HEIGHT: razdalja od sredinske osi puškine cevi do
sredinske osi strelnega daljnogleda. Vhodno polje.
NAMIG: to vrednost lahko preprosto določite tako, da
izmerite razdaljo od vrha zaklepa do sredine bobna za bočne
popravke ter prištejete polovico premera zaklepa.
TWIST RATE: razdalja, na kateri brazde cevi naredijo en cel
obrat. Zavoj puške pogosto navede proizvajalec puške ali
cevi. Vhodno polje.
VERTICAL SIGHT SCALE FACTOR: linearni množitelj, ki
upošteva navpično lestvico. Vsi strelni daljnogledi ne
označujejo popolno, zato balistična rešitev potrebuje
popravek lestvice, ki je v skladu z določenim strelnim
daljnogledom. Če na primer boben premaknete za 10 mil,
vendar je zadetek pri 9 mil, je lestvica vizirja 0,9. Vhodno
polje.
ZERO HEIGHT: izbirna sprememba, ki vpliva na elevacijo na
pristrelitveni razdalji. To se pogosto uporablja, kadar je
nameščen dušilnik poka ali se uporablja podzvočno strelivo.
Če na primer namestite dušilnik poka in krogla zadene cilj
1 palec višje kot po predvidevanjih, znaša ZERO HEIGHT
1 palec. To vrednost morate nastaviti na nič, ko odstranite
dušilnik poka. Vhodno polje.
ZERO OFFSET: izbirna sprememba, ki vpliva na bočni popravek
na pristrelitveni razdalji. To se pogosto uporablja, kadar je
11
nameščen dušilnik poka ali se uporablja podzvočno strelivo.
Če na primer namestite dušilnik poka in krogla zadene cilj
1 palec v levo od predvidenega zadetka, znaša ZERO
OFFSET –1 palec. To vrednost morate nastaviti na nič, ko
odstranite dušilnik poka. Vhodno polje.
ZERO RANGE: razdalja, na kateri je puška pristreljena. Vhodno
polje.
Polja za profil, lastnosti puške, umerjanje hitrosti na ustju
ENTER RANGE: razdalja od ustja do cilja. Vhodno polje.
NAMIG: vnesite vrednost, ki je kar se da blizu razdalji,
predlagani v strelni rešitvi. To je razdalja, na kateri se hitrost
krogle zniža na 1,2 macha, krogla pa začne vstopati v
transonično območje.
ENTER TRUE DROP: dejanska razdalja, za katero pade krogla
med letom do cilja, prikazana v miliradianih (mil) ali kotnih
minutah (MOA). Vhodno polje.
Polja za profil, lastnosti puške, umerjanje faktorja lestvice
padca
ENTER RANGE: razdalja, na kateri streljate. Vhodno polje.
NAMIG: ta razdalja mora biti znotraj 90 % priporočene
razdalje, predlagane v strelni rešitvi. Pri vrednostih, ki so
nižje od 80 % priporočene razdalje, prilagoditev ni veljavna.
ENTER TRUE DROP: dejanska razdalja, za katero pade krogla,
ki je izstreljena na določeni razdalji, prikazana v miliradianih
(mil) ali kotnih minutah (MOA). Vhodno polje.
12
Dodatek
Kazalo
A
almanah
časi sončnega vzhoda in zahoda 3
časi za lov in ribarjenje 3
ANT+ senzorji, združevanje 7
B
balistika 2
barometer 4
baterija 8
nameščanje 1
podaljševanje 4, 9
pomnilnik 1
brisanje, vsi uporabniški podatki 8
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 3
časi za lov in ribarjenje 3
časovnik 6
odštevalnik 2
čiščenje naprave 8
D
daljinski upravljalnik za VIRB 2
Daljinski upravljalnik za VIRB 2
datoteke, prenašanje 8
dodatna oprema 7
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 9
posodabljanje programske opreme 9
glavni meni 1
GPS 1
nastavitve 6
signal 9
stran s sateliti 8
I
ID naprave 8
ikone 2
izmenjava podatkov 9
J
jumpmaster 7
K
koledar 3
kompas 1, 2, 4
umerjanje 4
L
lokacije
shranjevanje 2
urejanje 2, 3
M
merjenje razdalje 3
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 3
brisanje 3
navigacija 3
ustvarjanje 3
nastavitve 2, 4–7, 9
navigacija, ustavljanje 3
podatkovna polja 4, 5
ponastavitev naprave 9
ponovni zagon, naprava 9
potovalni računalnik 4
prenašanje, datoteke 9
prilagajanje naprave 4
programska oprema
licenca 8
posodabljanje 9
različica 8
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 8
S
satelitski signali 9
pridobivanje 1
senzorji ANT+, združevanje 7
shranjevanje podatkov 8
sledi 3, 4
brisanje 4
nastavitve 7
navigacija 3
urejanje 4
specifikacije 8
stran s sateliti 8
T
tehnologija Bluetooth 7
tempe 8
temperatura 8
tipka za vklop/izklop 1
tipke 1, 8
točke poti 2, 3
brisanje 3
navigacija 3
projekcija 3
shranjevanje 2
urejanje 2, 3
TracBack 3
U
umerjanje, višinomer 4
uporabniški podatki, brisanje 8
urjenje 7
USB
prekinitev povezave 9
priključek 1
V
višina 1, 4
višinomer 4
vodoodpornost 8
vodotesnost 8
W
WAAS 6
Z
zapestni pašček 1
združevanje
ANT+ senzorji 7
pametni telefon 7
senzorji ANT+ 7
zemljevidi 1, 2
nastavitve 4, 7
zvoki 2
O
odpravljanje težav 9
odštevalnik 2
osvetlitev zaslona 1, 4
P
pametni telefon
programi 7
združevanje 7
podatki, prenašanje 8
podatki o potovanju 1, 4
Kazalo
13
support.garmin.com
Januar 2018
190-02239-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising