Garmin | Xero® S1 Trapshooting Trainer | User manual | Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Korisnički priručnik

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Korisnički priručnik
XERO S1
®
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin Express™ i Xero trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac zaštitni je znak tvrtke Apple
Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju
svojim vlasnicima.
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Prilagođavanje tronošca ............................................................. 1
Postavljanje tronošca .................................................................. 1
Prilagođavanje kuta tronošca ..................................................... 2
Punjenje uređaja ......................................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Dodavanje profila puške................................................ 2
Aktiviranje profila puške .............................................................. 2
Načini trap igre............................................................... 2
Pokretanje sesije trapa ............................................................... 3
Načini prikaza ............................................................................. 3
Promjena stanice gađanja .......................................................... 3
Način treninga za lov na gorske ptice.......................... 3
Postavljanje uređaja za trening za lov na gorske ptice ............... 3
Pokretanje treninga za lov na gorske ptice ................................. 3
Analiza hitca................................................................... 4
Dodavanje hitca .......................................................................... 4
Promjena rezultata ...................................................................... 4
Ponovno gađanje ........................................................................ 4
Završetak runde .......................................................................... 4
Rezultati .......................................................................... 4
Rezultat faktora loma .................................................................. 4
Kartice s rezultatima ................................................................... 4
Sažetak preciznosti ..................................................................... 5
Kut i stanica mete ....................................................................... 5
Faktor lova na gorske ptice ......................................................... 5
Aplikacija Xero ................................................................ 5
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 5
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 6
Postavke uređaja ........................................................................ 6
Postavke sustava ........................................................................ 6
Informacije o uređaju..................................................... 6
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 6
Priključivanje uređaja na računalo .............................................. 6
Prikaz kartica s rezultatima, slika i animacija na računalu .......... 6
Postupanje s uređajem ............................................................... 6
Čišćenje vanjskog kućišta ........................................................... 6
Čišćenje dodirnog zaslona ......................................................... 6
Čišćenje objektiva kamere .......................................................... 7
Specifikacije ................................................................................ 7
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ................................................................. 7
Rješavanje problema..................................................... 7
Uređaj prikazuje netočne udaljenosti .......................................... 7
Ponovno postavljanje podataka i postavki .................................. 7
Dodatne informacije .................................................................... 7
Indeks .............................................................................. 8
Sadržaj
i
Početak rada
UPOZORENJE
Ovaj je uređaj namijenjen kao rješenje za točno ciljanje i pri
tome se koristi isključivo kalibriranim mjerenjima trenutnih
uvjeta. Ovisno o okolini, uvjeti se mogu brzo mijenjati. Promjene
uvjeta u okolini, kao što su naleti vjetra ili vjetar na donjem dijelu
putanje, mogu utjecati na preciznost gađanja. Rješenja za
ciljanje samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli
u uređaj. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške
uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitanju.
Prije upotrebe vatrenog oružja uvijek provjerite opremu. Snosite
odgovornost za razumijevanje primjenjivih propisa za upotrebu
vatrenog oružja te za postupanje u skladu s tim propisima.
Prije pucanja uvijek dobro proučite metu i što se nalazi iza nje.
Ako ne uzmete u obzir okolinu u kojoj pucate, može doći do
imovinske štete, ozljeda ili smrtnih posljedica.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Zaslon osjetljiv na dodir
Povucite prstom za kretanje kroz funkcije,
zaslone s podacima i izbornike.
Dodirnite za odabir.
Zaštitna navlaka
Uklonite prije upotrebe uređaja.
Ponovo postavite kada se uređaj ne
upotrebljava.
Prilagođavanje tronošca
Kontrole za prilagođavanje tronošca nalaze se na donjoj strani
uređaja Xero S1.
Uređaj za treniranje trapa Xero S1 pomaže vam u poboljšanju
rezultata u trapu praćenjem glinene mete i hitca kombinacijom
senzora. Uređaj može pratiti narančaste, zelene i ružičaste mete
veličina 108 mm i 110 mm. Druge veličine i boje nisu podržane.
NAPOMENA: Ovaj je uređaj namijenjen za praćenje jedne po
jedne mete i jednog po jednog hitca. Dvostruki trap i igre trapa u
kojima su dopušteni višestruki hitci nisu podržani.
Pregled uređaja
Gumb za prilagođavanje
tronošca
Ručica za otpuštanje
tronošca
Prilagođava kut uređaja Xero S1 na
kuglastom nosaču
Otvara utor za postavljanje ili uklanjanje
kuglastog nosača
Postavljanje tronošca
1 Pričvrstite kuglasti nosač za tronožac
.
na sklop tronošca
NAPOMENA: Trebali biste zategnuti kuglasti nosač za
tronožac kako se ne bi pomicao tijekom upotrebe. Kuglasti
nosač ima veličinu navoja od 1/4"-20 i kompatibilan je s
većinom tronožaca. Za najbolji učinak nemojte podizati
uređaj iznad visine struka ili ukupne visine od 1,2 m
(4 stope).
2 Pritisnite ručicu za otpuštanje tronošca do kraja i držite je .
tipka napajanja
Pritisnite kako biste uključili uređaj.
Držite tipku kako biste isključili uređaj.
Povežite kompatibilni USB kabel za
Mikro-USB priključak za punjenje uređaja ili prijenos podataka s
pomoću računala.
napajanje i prijenos
podataka (ispod zaštitnog
poklopca)
Početak rada
1
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u USB priključak
3 Dok pritišćete ručicu za otpuštanje tronošca, umetnite
kuglasti nosač za tronožac u utor .
NAPOMENA: Kuglasti nosač trebao bi s lakoćom ući u utor.
Ako se umetanje odvija teško, provjerite je li ručica za
otpuštanje tronošca do kraja pritisnuta.
Prilagođavanje kuta tronošca
Možete prilagoditi kut uređaja na kuglastom nosaču da biste ga
poravnali s metom.
1 Dok držite gumb za prilagođavanje tronošca , nakrenite
uređaj.
na uređaju.
3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u isporučeni AC
adapter za napajanje.
4 Priključite AC adapter za napajanje u standardnu zidnu
utičnicu.
5 Napunite uređaj do kraja.
NAPOMENA: Potpuno punjenje može potrajati do 3 sati.
Uključivanje uređaja
Pritisnite POWER.
Prilikom prvog uključivanja uređaja morate slijediti upute na
zaslonu za dovršavanje postupka postavljanja.
Dodavanje profila puške
Uređaj upotrebljava profile puške za svaku sesiju gađanja. Profil
puške koji unesete trebao bi se podudarati s vatrenim oružjem
kojim se koristite za svaku sesiju. Možete dodati do 10 profila
puške.
1 Odaberite > PROFILI PUŠKE > DODAVANJE PROFILA.
2 Odaberite polje da biste unijeli informacije o vatrenom oružju.
3 Odaberite .
Aktiviranje profila puške
Za aktiviranje profila puške prvo ga morate dodati (Dodavanje
profila puške, stranica 2).
1 Odaberite > PROFILI PUŠKE.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite AKTIVACIJA.
2 Otpustite gumb za prilagođavanje tronošca da biste postavili
položaj.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan
dopuštenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 7).
1 Podignite zaštitni poklopac .
2
Načini trap igre
Uređaj sadržava različite načine trap igre kako biste mogli
odabrati igru koja vam najviše odgovara.
VJEŽBA: Način vježbe omogućuje vam gađanje standardne
runde američkog trapa ili prilagođene vježbe. Svaka runda
sastoji se od 25 hitaca. Povratne informacije pružaju se
nakon svakog hitca.
LIGA: Način lige sastoji se od standardne runde američkog
trapa. Strijelci pucaju pet hitaca s pet stanica. Možete
odabrati povratne informacije u stvarnom vremenu ili
upotrebljavati uređaj za bilježenje rezultata. Kada je uređaj
konfiguriran samo za bilježenje rezultata, svaki hitac bilježi se
za pregled na kraju runde.
TURNIR: Možete prilagoditi način turnira da biste gađali s
pravilima vlastitog turnira. Ako je potrebno, možete postaviti
način prikaza za prikaz povratnih informacija tek kada runda
završi.
NAPOMENA: Ovaj proizvod nije namijenjen za dvostruki trap
ili igre koje omogućuju više hitaca za svaku metu.
Dodavanje profila puške
Pokretanje sesije trapa
1 Postavite uređaj izravno ispred sebe na stanici za gađanje.
REZULTATI OVE RUNDE: Omogućuje uređaju bilježenje
rezultata, ali ne prikazuje informacije analize hitca između
hitaca.
CRNA KUTIJA: Onemogućuje prikaz rezultata i informacija
analize hitca između hitaca. Možete pregledati svoju karticu s
rezultatima tek nakon što runda završi.
Promjena stanice gađanja
Ako je potrebno, možete ručno mijenjati stanice.
.
1 Tijekom sesije gađanja odaberite
2 Odaberite stanicu i odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu da biste poravnali uređaj za
stanicu gađanja.
Način treninga za lov na gorske ptice
2 Stanite izravno iza uređaja Xero S1 s prednjom nogom ne
dalje od 46 cm (18 in.) od uređaja.
3 Odaberite NAČIN ZA ZAMKARENJE.
4 Odaberite način trap igre (Načini trap igre, stranica 2).
5 Ako je potrebno, odaberite podatkovno polje da biste
promijenili informacije o sesiji gađanja.
SAVJET: Informacije unesene u zaslon postavki koriste se
za kalibraciju uređaja za sesiju gađanja. Trebali biste
provjeriti jesu li sve informacije točne.
6 Odaberite .
7 Odaberite trenutačnu stanicu i odaberite .
8 Poravnajte uređaj tako da vrh strelice bude postavljen
iznad rova .
Način treninga za lov na gorske ptice omogućuje vam vježbanje
vještina s kompatibilnim izbacivačem meta u okruženjima izvan
polja za trap. Standardna runda gađanja za lov na gorske ptice
sastoji se od 25 meta. Do šestero strijelaca može se natjecati u
pojedinačnoj rundi lova na gorske ptice. Svaki strijelac mora
stajati iza uređaja Xero S1 prilikom pucanja.
Postavljanje uređaja za trening za lov na
gorske ptice
UPOZORENJE
Nikada nemojte stajati ispred položaja za pucanje kada rukujete
ovim uređajem ili izbacivačem meta. Prije pucanja uvijek dobro
proučite metu i što se nalazi iza nje. Ako ne uzmete u obzir
okolinu u kojoj pucate, može doći do imovinske štete, ozljeda ili
smrtnih posljedica.
Upotrebljavajte način treninga za lov na gorske ptice samo uz
elektronički izbacivač meta na daljinsko upravljanje. Kompatibilni
izbacivači meta moraju moći svaki put izbacivati mete
dosljednom putanjom. Ovaj uređaj ne podržava ručne ili ručno
upravljane izbacivače.
1 Postavite izbacivač meta tako da dosljedno izbacuje mete u
područje koje je sigurno za pucanje.
2 Postavite svoj uređaj Xero S1 1,5 m (5 ft) od izbacivača meta
na položaj od 7 sati
ili 5 sati .
NAPOMENA: Strelica i rov mogu se pojaviti na različitim
položajima ovisno o stanici s koje pucate. Trebate potvrditi da
je vrh prozora za poravnanje poravnat s gornjim rubom rova.
9 Odaberite .
10 Kada se pojavi obavijest SPREMNO, započnite sesiju
gađanja.
NAPOMENA: Uređaj neće otkriti hitac dok obavijest
SPREMNO ne bude prikazana na zaslonu. Uvijek biste
trebali potvrditi da je uređaj spreman prije nego što ispalite
hitac.
Nakon pet hitaca pojavit će se poruka da promijenite stanicu za
gađanje. Slijedite upute na zaslonu da biste postavili uređaj na
drugoj stanici za gađanje.
Načini prikaza
3 Stanite izravno iza uređaja Xero S1 s prednjom nogom ne
Načinima prikaza konfigurira se način na koji uređaj prikazuje
informacije između hitaca. Kada započnete sesiju gađanja,
odaberite NAČIN PRIKAZA.
POTPUNE POJEDINOSTI: Omogućuje uređaju bilježenje
rezultata i prikaz informacija analize hitca nakon svakog
hitca.
1 Odaberite NAČIN ZA LOV NA GORSKE PTICE.
2 Odaberite broj strijelaca.
3 Odaberite vlasnika uređaja i odaberite .
Način treninga za lov na gorske ptice
dalje od 46 cm (18 in) od uređaja.
Pokretanje treninga za lov na gorske ptice
3
4
5
6
7
8
9
NAPOMENA: Uređaj sprema podatke samo za vlasnika
uređaja u aplikaciju Xero i memoriju uređaja.
Ako je potrebno, odaberite podatkovno polje da biste
promijenili informacije o sesiji gađanja.
SAVJET: Informacije unesene u zaslon postavki koriste se
za kalibraciju uređaja za sesiju gađanja. Trebali biste
provjeriti jesu li sve informacije točne.
Odaberite .
Postavite uređaj za trening za lov na gorske ptice
(Postavljanje uređaja za trening za lov na gorske ptice,
stranica 3) i odaberite .
Provjerite je li uređaj na ravnoj površini i potvrdite da
izbacivač meta nije vidljiv na zaslonu, a zatim odaberite .
Ispucajte testnu metu da biste potvrdili da je glinena meta
vidljiva na zaslonu tijekom čitavog leta i odaberite .
Ispucajte testnu metu i pratite gdje se glinena meta
prvi
put pojavi na zaslonu.
Lokacija središta uzorka hitaca u odnosu na metu
Udaljenost od mete do središta uzorka hitaca
Smjer uzorka hitaca u odnosu na metu
Udaljenost mete u trenutku u kojem je slomljena
Broj pogođenih meta od ukupnog broja hitaca
Informacije o stanici (način trapa) ili broj strijelca (način treninga za
lov na gorske ptice)
Dodavanje hitca
Možete ručno dodati hitac ako ga uređaj nije otkrio. Uređaj ne
bilježi podatke o položaju za dodane hitce.
1 Odaberite > DODAJ HITAC.
2 Odaberite rezultat.
Promjena rezultata
Možete urediti posljednji hitac ako je netočno otkriven.
1 Odaberite > PROMJENA REZULTATA.
2 Odaberite rezultat (Rezultat faktora loma, stranica 4).
Ponovno gađanje
Ako je potrebno, možete ponoviti svoj posljednji hitac. To može
biti korisno ako je došlo do pogreške izbacivača meta.
1 Odaberite > PONOVO IZVOĐENJE ZADNJEG HITCA.
2 Kada se pojavi obavijest SPREMNO, ispalite hitac.
Završetak runde
10 Odaberite područje na rubu zaslona
gdje meta uđe u polje
prikaza.
NAPOMENA: Ako meta ne prođe kroz jedno od područja
koja se mogu odabrati, podesite kut uređaja dok to ne
ispravite.
11 Odaberite .
12 Kada se pojavi obavijest SPREMNO, započnite sesiju
gađanja.
NAPOMENA: Uređaj neće otkriti hitac dok obavijest
SPREMNO ne bude prikazana na zaslonu. Uvijek biste
trebali potvrditi da je uređaj spreman prije nego što ispalite
hitac.
Analiza hitca
Nakon svakog hitca uređaj vam prikazuje njegovu analizu.
Možete upotrijebiti te informacije za poboljšanje vlastite
preciznosti i dosljednosti. Zaslon analize prikazuje lokaciju
središta uzorka hitaca. Veličina uzorka hitaca može se
razlikovati ovisno o vatrenom oružju i promjeru suženja cijevi.
Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate način trapa, odaberite > ZAVRŠITE
RUNDU.
• Ako upotrebljavate način za lov na gorske ptice, odaberite
.
Rezultati
Rezultat faktora loma
Svaki vaš hitac dobiva bodovnu vrijednost ovisno o tome koliko
je glinena meta dobro pogođena. Možete dobiti do 100 bodova
za svaku rundu od 25 hitaca.
Vrijednost za trap
Bodovna vrijednost
SMRSKANO
4
ČISTI POGODAK
3
KRHOTINA
1
PROMAŠAJ
0
Vrijednost za trening za lov na gorske ptice
Bodovna vrijednost
ČISTI POGODAK
4
PREVIŠE SAČME
3
RANA
1
PROMAŠAJ
0
Kartice s rezultatima
Karticu s rezultatima možete pregledati na kraju svake runde.
Kartice s rezultatima automatski se spremaju u memoriju
uređaja. Možete odabrati za prikaz dodatnih informacija o
rundi.
4
Analiza hitca
kada se meta izbacuje pri različitim kutovima. Možete upotrijebiti
te informacije za prikaz vlastitih trendova preciznosti kada se
meta izbacuje pri različitim kutovima na svakoj stanici.
Mete
Stanice
Kut mete.
Ukupan broj pogođenih meta po stanici
Pogođene ili promašene mete na različitim stanicama. Možete
dodirnuti mrežu za prikaz dodatnih hitaca, ako je dostupno. Hitci se
navode po stanici i broju hitca. Primjerice, 2-5 znači 2. stanica i 5.
hitac.
Rezultat runde
Distribucija rezultata
Rezultat faktora loma
Pregledavanje spremljenih kartica s rezultatima
1 Iz glavnog izbornika odaberite .
2 Odaberite karticu s rezultatima.
Sažetak preciznosti
Kada pregledavate karticu s rezultatima, možete odabrati za
prikaz sažetka preciznosti runde. Sažetak preciznosti prikazuje
udaljenost i smjer svakog hitca u odnosu na glinenu metu.
Možete upotrijebiti te informacije za pregled trendova ciljanja
tijekom svake runde.
Broj pogodaka od ukupnog broja meta pri svakom kutu.
Faktor lova na gorske ptice
Kada pregledavate karticu s rezultatima nakon treninga za lov
na gorske ptice, možete odabrati za prikaz informacija o
faktoru lova na gorske ptice za svaku rundu. Faktor lova na
gorske ptice prikazuje vaše pogotke ili promašaje na različitim
udaljenostima. Možete upotrijebiti te informacije da biste
pronašli optimalnu udaljenost za lov na gorske ptice na temelju
trendova preciznosti.
Broj mete
Broj seta
Grafikon pogodaka ili promašaja pri različitim udaljenostima
Pokazuje je li hitac bio pogodak ili promašaj
Kut uzorka hitaca u odnosu na glinenu metu
Udaljenost središta uzorka hitaca od središta glinene mete
Grafički prikaz svakog hitca u odnosu na glinenu metu
Apsolutna prosječna udaljenost hitca u odnosu na glinenu metu
prilikom pogotka ili promašaja
Apsolutna prosječna udaljenost svih hitaca u odnosu na glinenu
metu za čitavu rundu
Grafički prikaz svih hitaca u odnosu na glinenu metu za čitavu
rundu
Kut i stanica mete
Kada pregledavate svoju karticu s rezultatima, možete odabrati
za prikaz informacija o kutu i stanici mete za svaku rundu.
Stranica s kutom i stanicom prikazuje vašu stopu uspješnosti
Aplikacija Xero
Aplikacija Xero
Aplikacija Xero sprema informacije iz svake runde za povijesni
pregled i statističku analizu. Aplikaciju Xero možete preuzeti iz
trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.
Uparivanje pametnog telefona
Da biste mogli upotrebljavati funkcije povezivanja na uređaju
Xero S1, uređaj mora biti izravno uparen putem aplikacije Xero
umjesto iz postavki Bluetooth na vašem pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Xero.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
®
5
3 Na uređaju Xero S1 odaberite > TELEFON.
4 Provjerite je li prekidač postavljen na UKLJUČENO.
5 U aplikaciji Xero odaberite i slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavke uređaja
U glavnom izborniku odaberite .
PROFILI PUŠKE: Podešavanje prilagođenih profila za vatreno
oružje i streljivo (Dodavanje profila puške, stranica 2).
TELEFON: Podešavanje opcija za uparivanje uređaja s
kompatibilnim telefonom i Xero aplikacijom (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 5).
ISTEK VREMENA ZASLONA: Podešavanje proteklog vremena
prije isključivanja zaslona.
SVJETLINA: Podešavanje svjetline zaslona.
LED INDIKATOR: Omogućava ili onemogućava LED status
smješten ispod zaslona uređaja.
SPREMI SLIKU METE NAKON HITCA: Omogućava da uređaj
snimi sliku glinene mete nakon otkrivanja hitca.
SPREMI ANIMACIJU METE: Omogućava da uređaj spremi
animaciju glinene mete nakon otkrivanja hitca (Prikaz kartica
s rezultatima, slika i animacija na računalu, stranica 6).
SUSTAV: Postavljanje preferencija sustava (Postavke sustava,
stranica 6).
Postavke sustava
U glavnom izborniku odaberite > SUSTAV.
DATUM I VRIJEME: Podešavanje opcija datuma i vremena.
AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE: Podešavanje automatskog
isključivanja uređaja nakon pet minuta neaktivnosti.
PONOVNO POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA DRUGOG
KORISNIKA: Ponovno postavljanje uređaja na zadane
postavke i brisanje svih kartica s rezultatima.
JEZIK: Postavljanje jezika uređaja.
JEDINICE: Postavljanje mjernih jedinica (Mijenjanje mjernih
jedinica, stranica 6).
PONOVNO POSTAVI: Postavljanje opcija za ponovno
postavljanje postavki uređaja, brisanje kartica s rezultatima,
formatiranje memorije uređaja ili vraćanje uređaja na
tvorničke postavke (Ponovno postavljanje podataka i
postavki, stranica 7).
PRAVNE INFORMACIJE: Prikaz informacija o usklađenosti s
propisima.
O UREĐAJU: Prikazuje tehničke informacije o uređaju.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice koje se prikazuju na uređaju.
1 Odaberite > SUSTAV > JEDINICE.
2 Odaberite sustav za mjerenje.
Informacije o uređaju
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Registracija proizvoda
™
6
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac .
®
®
Prikaz kartica s rezultatima, slika i animacija
na računalu
Prije nego što budete mogli bilježiti slike i animacije nakon hitca,
najprije morate omogućiti da uređaj sprema slike i animacije
(Postavke uređaja, stranica 6).
1 Povežite uređaj sa svojim računalom s pomoću isporučenog
USB kabela (Priključivanje uređaja na računalo, stranica 6).
2 Otvorite disk uređaja.
3 Otvorite Garmin > Results.
4 Otvorite mapu s datumom sesije gađanja u nazivu.
5 Otvorite mapu s brojem runde koju želite pregledati u nazivu.
6 Ako je potrebno, otvorite mapu s vašim brojem strijelca u
nazivu (samo za način za lov na gorske ptice).
7 Otvorite sliku, animaciju ili karticu s rezultatima za prikaz na
računalu.
NAPOMENA: Slike se spremaju u PNG formatu. Animacije
se spremaju u GIF formatu. Kartice s rezultatima spremaju se
u BMP formatu.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
Nadogradnja proizvoda
®
Priključivanje uređaja na računalo
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Čišćenje objektiva kamere
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Trebali biste redovito čistiti objektiv kamere kako na njemu ne bi
bilo prljavštine i ostataka.
1 Obrišite objektiv krpom za objektive koja ne stvara
ogrebotine, po želji navlaženom izopropilnim alkoholom.
2 Neka se objektiv suši na zraku.
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Bežična frekvencija / protokol
2,4 GHz pri -0,74 dBm nominalno
24 GHz pri 19,51 dBm nominalno
Raspon radne temperature
Od 0 º do 60 ºC (od 32 º do 140 ºF)
Raspon temperature za punjenje Od 7 º do 43 °C (od 45 º do 109 °F)
IEC 60529 IPX71
Vodootpornost
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Odaberite .
2 Odaberite SUSTAV.
3 Odaberite PRAVNE INFORMACIJE.
Rješavanje problema
Uređaj prikazuje netočne udaljenosti
• Kada upotrebljavate način trapa, potvrdite da se nijedan dio
izbacivača meta ne pruža iznad prozora za poravnanje.
• Kada upotrebljavate način lova na gorske ptice, potvrdite da
nijedan dio izbacivača meta nije vidljiv na zaslonu uređaja.
• Provjerite je li glinena meta vidljiva na zaslonu tijekom čitave
putanje leta.
• Provjerite ima li prepreka ispred uređaja koje bi mogle
ometati bežične frekvencije, poput visoke trave ili grana.
Ponovno postavljanje podataka i postavki
Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i
ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Odaberite > SUSTAV > PONOVNO POSTAVI.
2 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje svih postavki na zadane
vrijednosti odaberite POSTAVKE.
• Za formatiranje i brisanje svih korisničkih podataka
spremljenih na uređaju odaberite FORMATIRANJE
MEMORIJE.
• Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno
postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti
odaberite PONOVNO POSTAVLJANJE TVORNIČKIH
POSTAVKI.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
1
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Rješavanje problema
7
Indeks
zaslon osjetljiv na dodir 1
A
analiza hitca 4
aplikacije 5
pametni telefon 5
B
baterija 7
punjenje 2
Č
čišćenje, uređaj 7
čišćenje dodirnog zaslona 6
čišćenje uređaja 6
G
gađanje trapa 3
završetak 4
Garmin Express, nadogradnja softvera 6
I
izbornik 1
K
kartica s rezultatima 4, 5
prikaz 6
M
mjerne jedinice 6
N
način treninga za lov na gorske ptice 3
položaj 3
načini igre 2
O
Oprema 7
P
pametni telefon 5
uparivanje 5
podaci
prijenos 5, 6
spremanje 5
ponovno postavljanje uređaja 7
postavke 6
postavke sustava 6
postavke zaslona 3
prilagođavanje uređaja 6
profil puške 2
R
računalo, povezivanje 6
rezultat faktora loma 4
rješavanje problema 7
S
softver, nadogradnja 6
specifikacije 7
spremanje podataka 5, 6
stari podaci, slanje na računalo 5
T
temperatura 7
tipka napajanja 2
tipke 1
tronožac 1
prilagođavanje 2
umetanje 1
U
uparivanje, pametni telefon 5
uređaj
čišćenje 6
postupanje 6
V
vodootpornost 7
Z
zaslon 6
8
Indeks
support.garmin.com
Srpanj 2019
190-02532-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising