Garmin | Xero® S1 Trapshooting Trainer | User guide | Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Käyttöopas

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Käyttöopas
XERO S1
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Xero ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kolmijalan säädöt ....................................................................... 1
Kolmijalan asentaminen .............................................................. 1
Kolmijalan kulman säätäminen ................................................... 2
Laitteen lataaminen .................................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Aseprofiilin lisääminen.................................................. 2
Aseprofiilin aktivoiminen ............................................................. 2
Trap-pelitilat.................................................................... 2
Trap-ammunnan aloittaminen ..................................................... 2
Näyttötilat .................................................................................... 3
Ampumapaikan vaihtaminen ...................................................... 3
Upland-harjoittelutila......................................................3
Laitteen asettaminen Upland-harjoittelua varten ........................ 3
Upland-harjoituksen aloittaminen ............................................... 3
Laukausanalyysi............................................................. 4
Laukauksen lisääminen .............................................................. 4
Pisteiden muuttaminen ............................................................... 4
Laukauksen toistaminen ............................................................. 4
Pelin lopettaminen ...................................................................... 4
Pisteet .............................................................................. 4
Hajoamisasteen pisteet .............................................................. 4
Tuloskortit ................................................................................... 4
Tarkkuuden yhteenveto .............................................................. 5
Kiekon kulma ja paikka ............................................................... 5
Upland-tekijä ............................................................................... 5
Xero sovellus.................................................................. 5
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 5
Laitteen mukauttaminen................................................ 5
Laiteasetukset .............................................................................5
Järjestelmäasetukset .................................................................. 6
Laitteen tiedot................................................................. 6
Tuotepäivitykset .......................................................................... 6
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ............................................ 6
Tuloskorttien, kuvien ja animaatioiden tarkasteleminen
tietokoneessa ..............................................................................6
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Kotelon puhdistaminen ............................................................... 6
Kosketusnäytön puhdistaminen .................................................. 6
Kameran linssin puhdistaminen .................................................. 6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen .......................................................................... 6
Vianmääritys................................................................... 7
Laite näyttää vääriä etäisyyksiä .................................................. 7
Tietojen ja asetusten nollaaminen .............................................. 7
Lisätietojen saaminen ................................................................. 7
Hakemisto....................................................................... 8
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Tämä laite on tarkoitettu tarjoamaan tarkat tähtäyslukemat
ainoastaan nykyisiin olosuhteisiin perustuvien kalibroitujen
mittausten perusteella. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti
ympäristön mukaan. Ympäristöolosuhteiden muutokset, kuten
tuulenpuuskat tai radansuuntaiset tuulet, voivat vaikuttaa
laukauksen tarkkuuteen. Tähtäyslukemat ovat vain ehdotuksia
laitteeseen lisäämiesi tietojen perusteella. Huomioi
turvamarginaali muuttuville olosuhteille ja lukuvirheille.
Tarkasta varusteesi aina, ennen kuin käytät ampuma-asetta.
Vastaat siitä, että tiedostat ampuma-aseen käyttöä koskevat
sovellettavat säädökset ja noudatat niitä.
Tunnista aina maali ja ole selvillä siitä, mitä sen takana on,
ennen kuin ammut. Ampumisympäristön puutteellinen
huomioiminen voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja tai
kuoleman.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Trap-ammunnan Xero S1 harjoituslaitteen avulla voit parantaa
trap-pisteitäsi seuraamalla savikiekkoa ja laukausta usealla
anturilla. Laite pystyy seuraamaan sekä 108 että 110 mm:n
oransseja, vihreitä ja vaaleanpunaisia kiekkoja. Se ei tue muita
kokoja eikä värejä.
HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu seuraamaan yhtä kiekkoa ja
yhtä laukausta kerrallaan. Se ei tue kaksoistrap-ammuntaa eikä
trap-pelejä, joissa laukauksia on useita.
Laitteen esittely
Kosketusnäyttö
Suojakansi
Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja
valikkoja pyyhkäisemällä.
Valitse napauttamalla.
Irrota ennen laitteen käyttöä.
Aseta paikalleen, kun laitetta ei käytetä.
Kolmijalan säädöt
Kolmijalan säätimet ovat Xero S1 laitteen alapuolella.
Kolmijalan säätöpainike
Kolmijalan vapautusvipu
Xero S1 laitteen kulman säätäminen kolmijalan
pallokantakiinnityksessä
Avaa kannan kolmijalan pallokantakiinnityksen
asentamista tai irrottamista varten
Kolmijalan asentaminen
1 Ruuvaa kolmijalan pallokantakiinnitys
.
kiinni kolmijalkaan
HUOMAUTUS: kiinnitä kolmijalan pallokantakiinnitys siten,
että se ei pääse liikkumaan käytön aikana. Kolmijalan
pallokantakiinnityksen kierteen koko on 1/4"-20, ja se sopii
useimpiin kolmijalkoihin. Varmista paras tulos nostamalla
laite enintään vyötärön korkeudelle tai enimmäiskorkeuteen
1,2 m (4 jalkaa).
2 Paina kolmijalan vapautusvipu kokonaan alas ja pidä sitä
painettuna .
Virtapainike
Käynnistä laite painamalla.
Sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja lataa laite
Micro-USB-virta- ja -data- tai siirrä tietoja tietokoneen kautta.
portti (suojuksen alla)
Aloitus
1
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään
3 Liitä virtajohdon toinen pää mukana toimitettuun
.
verkkolaitteeseen.
3 Kun painat kolmijalan vapautusvipua, aseta kolmijalan
pallokantakiinnitys kantaan .
HUOMAUTUS: pallokannan asettamisen kantaan pitäisi olla
helppoa. Jos niin ei ole, varmista että olet painanut kolmijalan
vapautusvivun kokonaan alas.
Kolmijalan kulman säätäminen
Voit suunnata laitteen kohteeseen säätämällä laitteen kulmaa
kolmijalan pallokantakiinnityksessä.
1 Pidä kiinni kolmijalan säätöpainikkeesta ja kallista laitetta.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
HUOMAUTUS: latautuminen täyteen voi kestää enintään 3
tuntia.
Laitteen käynnistäminen
Paina POWER-painiketta.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, tee määritys
näytön ohjeiden mukaisesti.
Aseprofiilin lisääminen
Laite käyttää ammunnassa aina aseprofiileja. Määritettävän
aseprofiilin on vastattava kullakin ammuntakerralla käytettävää
asetta. Aseprofiileja voi lisätä kaikkiaan 10.
1 Valitse > ASEPROFIILIT > LISÄÄ PROFIILI.
2 Valitse kenttä ja lisää tietoja aseesta.
3 Valitse .
Aseprofiilin aktivoiminen
Lisää aseprofiili, ennen kuin aktivoit sen (Aseprofiilin lisääminen,
sivu 2).
1 Valitse > ASEPROFIILIT.
2 Valitse profiili.
3 Valitse AKTIVOI.
Trap-pelitilat
2 Lukitse asento vapauttamalla kolmijalan säätöpainike.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 6).
1 Nosta suojusta .
Laite sisältää useita trap-pelitiloja monenlaisiin tarpeisiin.
HARJOITUS: harjoitustilassa voit ampua vakiomuotoisen
American trap -kierroksen tai tehdä mukautetun harjoituksen.
Kullakin kierroksella on 25 laukausta. Saat palautetta joka
laukauksen jälkeen.
SARJA: sarjatila sisältää vakiomuotoisen American Trap kierroksen. Ampujoilla on viisi laukausta viidestä paikasta.
Halutessasi saat reaaliaikaista palautetta, tai voit pitää
laitteella kirjaa pisteistä. Kun laite on määritetty ainoastaan
pitämään kirjaa pisteistä, joka laukaus tallennetaan
tarkistusta varten kierroksen päätteeksi.
TURNAUS: turnaustilaa voi mukauttaa oman turnauksen
sääntöjen mukaan. Tarvittaessa näyttötilan voi määrittää
näyttämään palautetta ainoastaan kierroksen lopussa.
HUOMAUTUS: tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaksoistrapympäristöihin eikä peleihin, joissa saa ampua useita kertoja
samaan kohteeseen.
Trap-ammunnan aloittaminen
1 Aseta laite suoraan eteesi ammuntapaikassa.
2
Aseprofiilin lisääminen
Ampumapaikan vaihtaminen
Tarvittaessa voit vaihtaa paikkaa manuaalisesti.
.
1 Valitse ammunnan aikana
2 Valitse ampumapaikka ja valitse .
3 Suuntaa laite ampumapaikkaan näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Upland-harjoittelutila
Upland-harjoittelutilassa voit harjoitella käyttäen yhteensopivaa
trap-heitintä trap-kentän ulkopuolella. Upland-ammunnan
vakiokierroksessa on 25 kohdetta. Yhdellä Upland-ammunnan
vakiokierroksella voi kilpailla enintään kuusi ampujaa. Kunkin
ampujan on seisottava ampuessaan Xero S1 laitteen takana.
2 Seiso suoraan Xero S1 laitteen takana etujalka enintään
3
4
5
6
7
8
46 cm:n (18 tuuman) päässä laitteesta.
Valitse TRAP-TILA.
Valitse trap-pelitila (Trap-pelitilat, sivu 2).
Tarvittaessa voit muuttaa ammuntakerran tietoja valitsemalla
tietokentän.
VIHJE: määritysnäytössä annettujen tietojen avulla
kalibroidaan laite ammuntaa varten. Tarkista kaikki tiedot.
Valitse .
Valitse nykyinen ammuntapaikkasi ja valitse .
Suuntaa laite siten, että nuolen kärki
osoittaa keskelle
heitinsuojan yläpuolelle .
HUOMAUTUS: nuoli ja heitinsuoja voivat näkyä eri
sijainneissa ampumapaikan mukaan. Varmista, että
kohdistusikkunan yläreuna on heitinsuojan yläreunan
kohdalla.
9 Valitse .
10 Aloita ammunta, kun VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: laite ei havaitse laukauksia, ennen kuin
VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön. Varmista aina ennen
laukausta, että laite on valmis.
Saat viiden laukauksen jälkeen kehotuksen vaihtaa
ampumapaikkaa. Määritä laite seuraavaa ampumapaikkaa
varten näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Näyttötilat
Näyttötilojen avulla määritetään, miten tiedot näkyvät laitteessa
laukausten välillä. Kun aloitat ammunnan, valitse NÄYTTÖTILA.
TÄYDET TIEDOT: laitteen määrittäminen laskemaan pisteitä ja
näyttämään laukausanalyysitietoja joka laukauksen jälkeen.
PISTELASKU: laitteen määrittäminen laskemaan pisteitä muttei
laukausanalyysitietoja laukausten välillä.
MUSTA LAATIKKO: pisteiden ja laukausanalyysitietojen
näyttämisen poistaminen käytöstä laukausten välillä.
Tuloskorttia voi tarkastella vasta kierroksen jälkeen.
Upland-harjoittelutila
Laitteen asettaminen Upland-harjoittelua
varten
VAROITUS
Älä seiso koskaan ampumakohdan edessä, kun käytät tätä
laitetta tai trap-heitintä. Tunnista aina maali ja ole selvillä siitä,
mitä sen takana on, ennen kuin ammut. Ampumisympäristön
puutteellinen huomioiminen voi aiheuttaa omaisuus- tai
henkilövahinkoja tai kuoleman.
Käytä Upland-harjoittelutilaa vain kauko-ohjatun sähköisen trapheittimen kanssa. Yhteensopivilla trap-heittimillä on voitava
heittää savikiekot aina samaan suuntaan. Laite ei tue
käsikäyttöisiä tai manuaalisesti käytettäviä heittimiä.
1 Sijoita trap-heitin siten, että se laukaisee kiekot aina alueelle,
joka on turvallinen ampumiseen.
2 Sijoita Xero S1 laite 1,5 metrin (5 jalan) päähän trapheittimestä klo seitsemän
tai kello viiden
suuntaan.
3 Seiso suoraan Xero S1 laitteen takana etujalka enintään
46 cm:n (18 tuuman) päässä laitteesta.
Upland-harjoituksen aloittaminen
1 Valitse UPLAND-TILA.
2 Valitse ampujien määrä.
3 Valitse laitteen omistava ampuja ja valitse
.
HUOMAUTUS: laite tallentaa ainoastaan laitteen omistajan
tiedot Xero sovellukseen ja laitteen muistiin.
4 Tarvittaessa voit muuttaa ammuntakerran tietoja valitsemalla
tietokentän.
VIHJE: määritysnäytössä annettujen tietojen avulla
kalibroidaan laite ammuntaa varten. Tarkista kaikki tiedot.
5 Valitse .
6 Sijoita laite Upland-harjoittelua varten (Laitteen asettaminen
Upland-harjoittelua varten, sivu 3) ja valitse .
3
7 Varmista, että laite on suorassa ja trap-heitin ei näy
näytössä, ja valitse .
8 Varmista laukaisemalla testikiekko, että kiekko näkyy
näytössä koko lentonsa ajan, ja valitse .
9 Laukaise testikiekko ja tarkkaile, missä kohdassa savikiekko
ilmestyy näyttöön.
Pisteiden muuttaminen
Voit muokata viimeisintä laukausta, jos se tunnistettiin väärin.
1 Valitse > MUUTA PISTEITÄ.
2 Valitse pistemäärä (Hajoamisasteen pisteet, sivu 4).
Laukauksen toistaminen
Tarvittaessa voit toistaa viimeisimmän laukauksesi. Se voi olla
kätevää, jos trap-heittimessä oli vikaa.
1 Valitse > TOISTA VIIMEISIN LAUKAUS.
2 Ammu, kun VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön.
Pelin lopettaminen
Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät trap-tilaa, valitse > LOPETA KIERROS.
• Jos käytät Upland-tilaa, valitse .
10 Valitse näytön reunassa oleva alue
, jossa kiekko ilmestyy
näkökenttään.
HUOMAUTUS: jos kiekko ei lennä minkään valittavissa
olevan alueen halki, säädä laitteen kulmaa.
11 Valitse .
12 Aloita ammunta, kun VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: laite ei havaitse laukauksia, ennen kuin
VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön. Varmista aina ennen
laukausta, että laite on valmis.
Laukausanalyysi
Laite näyttää laukauksen analyysin joka laukauksen jälkeen.
Näiden tietojen avulla voit tarkentaa ja yhtenäistää laukauksiasi.
Analyysinäytössä näkyy laukaisukuvion keskikohdan sijainti.
Laukaisukuvion koko voi vaihdella aseen ja sen supistajan
läpimitan mukaan.
Pisteet
Hajoamisasteen pisteet
Saat kullakin laukauksella pistearvon sen perusteella, miten
hyvin savikiekko hajoaa. Kullakin 25 laukauksen kierroksella voi
saada enintään 100 pistettä.
Trap-ammunnan arvo
Pistearvo
PIRSTOUTUNUT
4
PUHDAS
3
SIRPALE
1
OHI
0
Upland-harjoitteluarvo
Pistearvo
PUHDAS
4
PIRSTOUTUNUT
3
HAAVOITTUMA
1
OHI
0
Tuloskortit
Voit tarkastella tuloskorttia aina kierroksen lopussa. Tuloskortit
tallentuvat laitteen muistiin automaattisesti. Valitsemalla voit
näyttää lisätietoja kierroksesta.
Laukaisukuvion keskikohdan sijainti suhteessa kiekkoon
Etäisyys kiekosta laukaisukuvion keskikohtaan
Laukaisukuvion suunta suhteessa kiekkoon
Kiekon etäisyys hajoamishetkellä
Osuman saaneiden kiekkojen määrä laukausten kokonaismäärästä
Ampumapaikan tiedot (trap-tila) tai ampujan numero (Uplandharjoittelutila)
Laukauksen lisääminen
Voit lisätä laukauksen manuaalisesti, jos laite ei havaitse sitä.
Laite ei tallenna lisättyjen laukausten sijaintitietoja.
1 Valitse > LISÄÄ LAUKAUS.
2 Valitse pisteet.
4
Kohteet
Paikat
Osumien kokonaismäärä / paikka
Kierroksen pisteet
Laukausanalyysi
Pistejakauma
Upland-tekijä
Hajoamisasteen pisteet
Kun tarkastelet tuloskorttiasi Upland-harjoituksen jälkeen, voit
näyttää kunkin kierroksen Upland-tekijätiedot valitsemalla .
Upland-tekijä ilmaisee, miten osuit tai et osunut eri etäisyyksiltä.
Näiden tietojen avulla voit selvittää optimaalisen Uplandampumaetäisyyden tarkkuustrendiesi perusteella.
Tallennettujen tuloskorttien tarkasteleminen
1 Valitse päävalikosta .
2 Valitse tuloskortti.
Tarkkuuden yhteenveto
Kun tarkastelet tuloskorttiasi, voit katsoa kierroksen tarkkuuden
yhteenvedon valitsemalla . Tarkkuuden yhteenvedossa näkyy
kunkin laukauksen matka ja suunta suhteessa savikiekkoon.
Näiden tietojen avulla voit tarkastella tähtäystrendejäsi kullakin
kierroksella.
Kohteen numero
Sarjan numero
Kuva osumista ja ohilaukauksista eri etäisyyksillä
Xero sovellus
Ilmaisee, osuiko laukaus vai ei
Laukaisukuvion kulma suhteessa savikiekkoon
Xero sovellus tallentaa tietoja kultakin kierrokselta tarkistusta ja
tilastoanalyysia varten. Voit ladata Xero sovelluksen
älypuhelimen sovelluskaupasta.
Laukaisukuvion keskikohdan etäisyys savikiekon keskikohdasta
Pariliitos älypuhelimeen
Kuva kustakin laukauksesta suhteessa savikiekkoon
Jos haluat käyttää Xero S1 laitteen yhteysominaisuuksia, laite
on pariliitettävä suoraan Xero sovelluksen kautta eikä
älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Xero
sovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Valitse Xero S1 laitteessa > PUHELIN.
4 Varmista, että kytkin on asennossa KÄYTÖSSÄ.
5 Valitse Xero sovelluksessa ja seuraa näytön ohjeita.
Laukauksen absoluuttinen keskimatka suhteessa savikiekkoon, kun
laukaus osuu tai ei osu
Koko kierroksen kaikkien laukausten absoluuttinen keskimatka
suhteessa savikiekkoon
Kuva koko kierroksen kaikista laukauksista suhteessa savikiekkoon
Kiekon kulma ja paikka
Kun tarkastelet tuloskorttia, voit näyttää kiekon kulman ja
paikkatiedot kullakin kierroksella valitsemalla . Kiekon kulma ja
paikka -sivulla näet onnistumissuhteesi, kun kiekko laukaistaan
eri kulmista. Näiden tietojen avulla näet tarkkuustrendisi, kun
kiekko laukaistaan eri kulmissa kustakin paikasta.
®
Laitteen mukauttaminen
Laiteasetukset
Kiekon kulma.
Kiekkojen osumat ja ohilaukaukset eri paikoista. Voit näyttää
mahdollisuuksien mukaan lisää laukauksia napauttamalla
ruudukkoa. Laukaukset näkyvät paikan ja laukauksen numeron
mukaan. Esimerkiksi 2-5 tarkoittaa paikkaa 2 ja laukausta 5.
Osumien määrä kiekkojen kokonaismäärästä eri kulmista.
Xero sovellus
Valitse päävalikosta .
ASEPROFIILIT: mukautettujen profiilien määrittäminen aseille ja
ammuksille (Aseprofiilin lisääminen, sivu 2).
PUHELIN: asetukset, joilla laitteen voi pariliittää yhteensopivaan
puhelimeen ja Xero sovellukseen (Pariliitos älypuhelimeen,
sivu 5).
NÄYTÖN AIKAKATKAISU: määrittää ajan, jonka kuluttua
näyttö sammuu.
KIRKKAUS: määrittää näytön kirkkauden.
MERKKIVALO: laitteen näytön takana olevan tilan merkkivalon
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
TALLENNA LAUKAUKSEN JÄLKEINEN KUVA: määrittää
laitteen ottamaan kuvan savikiekosta, kun laukaus havaitaan.
TALLENNA KIEKKOANIMAATIO: määrittää laitteen
tallentamaan animaation kiekosta, kun laukaus havaitaan
(Tuloskorttien, kuvien ja animaatioiden tarkasteleminen
tietokoneessa, sivu 6).
5
JÄRJESTELMÄ: järjestelmäasetusten määrittäminen
(Järjestelmäasetukset, sivu 6).
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta > JÄRJESTELMÄ.
PÄIVÄYS JA AIKA: päiväys- ja kellonaika-asetukset.
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS: laitteen määrittäminen
sammumaan automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 5
minuuttiin.
RATAVUOKRAUKSEN NOLLAUS: laitteen oletusasetusten
palauttaminen ja kaikkien tuloskorttien tyhjentäminen.
KIELI: laitteen kielen määrittäminen.
YKSIKKÖ: mittayksiköiden määrittäminen (Mittayksiköiden
muuttaminen, sivu 6).
NOLLAA: asetukset, joilla voi nollata laiteasetukset, tyhjentää
tuloskortit, alustaa laitteen tallennustilan tai palauttaa laitteen
tehdasasetukset (Tietojen ja asetusten nollaaminen,
sivu 7).
SÄÄDÖSTIEDOT: lainsäädännöllisten tietojen näyttäminen.
TIETOJA: laitteen teknisten tietojen tarkasteleminen.
6 Avaa tarvittaessa kansio, jonka nimessä on ampujan numero
(vain Upland-tila).
7 Valitse kuva, animaatio tai tuloskortti, jota haluat tarkastella
tietokoneessa.
HUOMAUTUS: kuvien tallennusmuoto on PNG.
Animaatioiden tallennusmuoto on GIF. Tuloskorttien
tallennusmuoto on BMP.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Mittayksiköiden muuttaminen
Kotelon puhdistaminen
Voit mukauttaa laitteessa näkyviä mittayksiköitä.
1 Valitse > JÄRJESTELMÄ > YKSIKKÖ.
2 Valitse mittajärjestelmä.
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
Laitteen tiedot
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows ) tai taltiona (Mac ).
®
®
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Kameran linssin puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Pidä kameran linssi puhtaana pölystä ja muusta liasta
puhdistamalla linssi säännöllisesti.
1 Pyyhi linssi naarmuttamattomalla puhdistusliinalla, jonka voit
tarvittaessa kostuttaa isopropyylialkoholilla.
Anna
linssin kuivua itsekseen.
2
Tuloskorttien, kuvien ja animaatioiden
tarkasteleminen tietokoneessa
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Määritä laite tallentamaan kuvia ja animaatioita, jotta voit
tallentaa laukauksen jälkeisiä kuvia ja animaatioita
(Laiteasetukset, sivu 5).
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla
(Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 6).
2 Avaa laitteen asema.
3 Avaa Garmin > Results.
4 Avaa kansio, jonka nimessä on ammunnan päivämäärä.
5 Avaa kansio, jonka nimessä on tarkasteltavan kierroksen
numero.
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen -0,74 dBm)
24 GHz (nimellinen 19,51 dBm)
Käyttölämpötila
0–60 ºC (32–140 ºF)
Latauslämpötila
7–43 °C (45–109 °F)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX71
1
6
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tiedot
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse .
2 Valitse JÄRJESTELMÄ.
3 Valitse SÄÄDÖSTIEDOT.
Vianmääritys
Laite näyttää vääriä etäisyyksiä
• Kun käytät trap-tilaa, varmista että mikään trap-heittimen osa
ei ulotu kohdistusikkunan yläpuolelle.
• Kun käytät Upland-tilaa, varmista että mikään trap-heittimen
osa ei näy laitteen näytössä.
• Varmista, että savikiekko näkyy näytössä koko lentonsa ajan.
• Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka voisivat
häiritä langattomia taajuuksia, kuten pitkää ruohoa tai oksia.
Tietojen ja asetusten nollaaminen
Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja
palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.
1 Valitse > JÄRJESTELMÄ > NOLLAA.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot valitsemalla
ASETUKSET.
• Voit nollata ja poistaa kaikki laitteeseen tallennetut
käyttäjätiedot valitsemalla ALUSTA TALLENNUSTILA.
• Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien
asetusten oletusarvot valitsemalla TEHDASNOLLAUS.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Vianmääritys
7
Hakemisto
A
akku 6
lataaminen 2
aseprofiili 2
asetukset 6
G
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 6
H
hajoamisasteen pisteet 4
historia, lähettäminen tietokoneeseen 5
J
järjestelmäasetukset 5, 6
K
kolmijalka 1
asentaminen 1
säätäminen 2
kosketusnäyttö 1
kosketusnäytön puhdistaminen 6
L
laite
huolto 6
puhdistaminen 6
laitteen asetusten nollaaminen 7
laitteen mukauttaminen 5, 6
laitteen puhdistaminen 6
laukausanalyysi 4
lisävarusteet 7
lämpötila 6
M
mittayksiköt 6
N
näyttö 5
näyttöasetukset 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 6
P
painikkeet 1
pariliitos, älypuhelin 5
pelitilat 2
puhdistaminen, laite 6
S
sovellukset 5
älypuhelin 5
T
tekniset tiedot 6
tiedot
siirtäminen 5, 6
tallentaminen 5
tietojen tallentaminen 5, 6
tietokone, yhdistäminen 6
trap-ammunta 2, 3
lopettaminen 4
tuloskortti 4, 5
tarkasteleminen 6
U
Upland-harjoittelutila 3
asento 3
V
valikko 1
vesitiiviys 6
vianmääritys 7
virtapainike 2
Ä
älypuhelin 5
pariliitos 5
8
Hakemisto
support.garmin.com
Heinäkuu 2019
190-02532-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising