Garmin | Xero® S1 Trapshooting Trainer | Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Priročnik za uporabo

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Priročnik za uporabo
XERO S1
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™, Garmin Express™ in Xero sta blagovni znamki
družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc, registrirana v ZDA
in drugih državah. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih
lastnikov.
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Prilagoditve trinožnega stojala .................................................... 1
Namestitev trinožnega stojala ..................................................... 1
Prilagoditev kota trinožnega stojala ............................................ 2
Polnjenje naprave ....................................................................... 2
Vklop naprave ............................................................................. 2
Dodajanje profila puške................................................. 2
Aktiviranje profila puške .............................................................. 2
Načini igre streljanja trap.............................................. 2
Začetek seje streljanja trap ......................................................... 3
Načini zaslona ............................................................................ 3
Zamenjava strelne postaje .......................................................... 3
Način vadbe lova na divje ptice.................................... 3
Postavitev naprave za vadbo lova na divje ptice ........................ 3
Začetek seje vadbe lova na divje ptice ....................................... 3
Analiza strelov................................................................ 4
Dodajanje strela .......................................................................... 4
Spreminjanje rezultata ................................................................ 4
Ponovitev strela .......................................................................... 4
Končanje kroga ........................................................................... 4
Rezultati .......................................................................... 4
Rezultat faktorja razbitja ............................................................. 4
Kartice z rezultati ........................................................................ 4
Povzetek natančnosti .................................................................. 5
Kot goloba in postaja .................................................................. 5
Faktor lova na divje ptice ............................................................ 5
Program Xero.................................................................. 5
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 5
Prilagajanje naprave...................................................... 6
Nastavitve naprave ..................................................................... 6
Nastavitve sistema ...................................................................... 6
Informacije o napravi..................................................... 6
Posodobitve izdelkov .................................................................. 6
Priklop naprave na računalnik .................................................... 6
Ogled kartic z rezultati, slik in animacij v računalniku ................. 6
Nega naprave ............................................................................. 6
Čiščenje zunanjega ohišja .......................................................... 6
Čiščenje zaslona na dotik ........................................................... 6
Čiščenje objektiva kamere .......................................................... 7
Specifikacije ................................................................................ 7
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ................................................................. 7
Odpravljanje težav.......................................................... 7
V napravi so prikazane napačne oddaljenosti ............................ 7
Ponastavitev podatkov in nastavitev .......................................... 7
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 7
Kazalo .............................................................................. 8
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Ta naprava je namenjena zagotavljanju natančnih namerilnih
rešitev samo na podlagi umerjenih meritev trenutnih razmer. V
določenih okoljih se lahko razmere hitro spreminjajo.
Spremembe okoljskih razmer, kot so sunki vetra ali vetrovi v
smeri cilja, lahko vplivajo na natančnost strela. Namerilne
rešitve so samo predlagane vrednosti, ki temeljijo na podatkih, ki
jih vnesete v funkcijo. Vedno upoštevajte varnostno odstopanje
vrednosti zaradi spreminjajočih se razmer in napak pri
odčitavanju.
Pred uporabo strelnega orožja vedno preglejte opremo. Vaša
odgovornost je, da razumete vse veljavne predpise o uporabi
strelnega orožja in ravnate v skladu z njimi.
Pred strelom se vedno seznanite s ciljem in območjem za njim.
Če ne upoštevate okolja, v katerem streljate, lahko poškodujete
lastnino oziroma povzročite telesne poškodbe ali smrt.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Naprava za vadbo streljanja trap Xero S1 vam pomaga izboljšati
rezultat pri streljanju trap, in sicer tako, da meri podatke o
glinastem golobu in strelu z različnimi senzorji. Naprava lahko
meri oranžne, zelene in rožnate glinaste golobe velikosti
108 mm in 110 mm. Druge velikosti in barve niso podprte.
OPOMBA: Naprava hkrati meri enega glinastega goloba in en
strel. Streljanje dvojni trap in igre streljanja trap, pri katerih je
dovoljenih več strelov, niso podprte.
Pregled naprave
Zaslon na dotik
Za pomikanje po funkcijah, podatkovnih
zaslonih in menijih podrsajte.
Tapnite za izbiro.
Zaščitni pokrov
Odstranite pred uporabo naprave.
Namestite nazaj, ko naprave ne uporabljate.
Prilagoditve trinožnega stojala
Elementa za prilagoditev trinožnega stojala sta na spodnji strani
naprave Xero S1.
Prilagodi kot naprave Xero S1 na
Gumb za prilagoditev trino- krogličnem nosilcu trinožnega stojala.
žnega stojala
Ročica za sprostitev trinožnega stojala
Odpre odprtino za namestitev ali odstranitev krogličnega nosilca trinožnega
stojala.
Namestitev trinožnega stojala
1 Kroglični nosilec trinožnega stojala
trinožnega stojala
.
privijte na sklop
OPOMBA: privijte kroglični nosilec trinožnega stojala, da se
med uporabo ne bo premaknil. Kroglični nosilec trinožnega
stojala ima navoj velikosti 1/4"-20 in je združljiv z večino
trinožnih stojal. Za najboljše delovanje naprava ne sme biti
nad višino pasu ali nad skupno višino 1,2 m (4 ft).
2 Do konca pritisnite in pridržite ročico za sprostitev trinožnega
stojala .
Gumb za vklop/izklop
Napajalna in podatkovna
vrata mikro USB (pod
zaščitnim pokrovčkom)
Uvod
Pritisnite za vklop naprave.
Pridržite za izklop naprave.
Priklopite združljiv kabel USB za
polnjenje naprave ali prenos podatkov z
računalnikom.
1
2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v vrata USB
3 Med držanjem ročice za sprostitev trinožnega stojala vstavite
kroglični nosilec trinožnega stojala v odprtino .
OPOMBA: kroglični nosilec mora zlahka zdrsniti v odprtino.
Če ga lahko vstavite le s težavo, se prepričajte, da ste do
konca pritisnili ročico za sprostitev trinožnega stojala.
Prilagoditev kota trinožnega stojala
Kot naprave na krogličnem nosilcu trinožnega stojala lahko
prilagodite in napravo poravnate s tarčo.
1 Držite gumb za prilagoditev trinožnega stojala in nagnite
napravo.
na
napravi.
3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v priloženi
napajalnik za izmenični tok.
4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
5 Napravo popolnoma napolnite.
OPOMBA: polnjenje do povsem napolnjenega stanja lahko
traja do 3 h.
Vklop naprave
Pritisnite POWER.
Ob prvem vklopu naprave morate upoštevati navodila na
zaslonu za dokončanje nastavitve.
Dodajanje profila puške
Naprava uporablja profile puške pri vsaki seji streljanja. Vneseni
profil puške mora ustrezati strelnemu orožju, ki ga uporabljate
pri posamezni seji. Dodate lahko do 10 profilov puške.
1 Izberite > PROFILI PUŠKE > DODAJ PROFIL.
2 Za vnos informacij o strelnem orožju izberite polje.
3 Izberite .
Aktiviranje profila puške
Preden lahko aktivirate profil puške, ga morate dodati
(Dodajanje profila puške, stran 2).
1 Izberite > PROFILI PUŠKE.
2 Izberite profil.
3 Izberite AKTIVIRAJ.
Načini igre streljanja trap
2 Za nastavitev položaja spustite gumb za prilagoditev
trinožnega stojala.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 7).
1 Dvignite zaščitni pokrovček .
2
Naprava vključuje različne načine igre streljanja trap za
prilagoditev vašim potrebam pri streljanju.
VADBA: v načinu vadbe lahko opravite standardni krog
ameriškega načina streljanja trap ali sejo vadbe po meri.
Vsak krog obsega 25 strelov. Povratne informacije se
prikažejo po vsakem krogu.
LIGA: način lige obsega standardni krog ameriškega načina
streljanja trap. Strelci izvedejo pet strelov s petih postaj.
Izberete lahko prikazovanje povratnih informacij v realnem
času ali uporabite napravo za beleženje rezultatov. Ko je
naprava konfigurirana tako, da zgolj beleži rezultate, se
posamezni strel zabeleži za pregled ob koncu kroga.
TURNIR: način turnirja lahko prilagodite tako, da ustreza
pravilom turnirja. Po potrebi lahko način zaslona nastavite
tako, da se povratne informacije prikažejo šele, ko je krog
končan.
OPOMBA: ta izdelek ni namenjen streljanju dvojni trap ali
igram, pri katerih je dovoljenih več strelov na posamezno
tarčo.
Dodajanje profila puške
Začetek seje streljanja trap
1 Na strelni postaji postavite napravo neposredno predse.
BELEŽENJE REZULTATOV: omogoči, da naprava beleži
rezultate, vendar med streli ne prikaže informacij o analizi
strelov.
ČRNA ŠKATLA: onemogoči prikazovanje rezultata in informacij
o analizi strelov med streli. Kartico z rezultati si lahko
ogledate šele po končanem krogu.
Zamenjava strelne postaje
Po potrebi lahko postaje zamenjate ročno.
.
1 Med sejo streljanja izberite
2 Izberite strelno postajo in izberite .
3 Upoštevajte navodila na zaslonu za poravnavo naprave za
strelno postajo.
Način vadbe lova na divje ptice
2 Stojte neposredno za napravo Xero S1, pri čemer imejte
sprednjo nogo oddaljeno največ 46 cm (18 palcev) od nje.
3 Izberite NAČIN TRAP.
4 Izberite način igre streljanja trap (Načini igre streljanja trap,
5
6
7
8
stran 2).
Če želite spremeniti informacije o seji streljanja, izberite
podatkovno polje.
NAMIG: informacije, ki jih vnesete na zaslonu nastavitve, se
uporabijo za umerjanje naprave za sejo streljanja. Preverite,
ali so vse informacije točne.
Izberite .
Izberite trenutno strelno postajo in izberite .
Poravnajte napravo tako, da je konica puščice
na sredini
nad hišico metalnega stroja .
OPOMBA: glede na strelno postajo sta lahko puščica in
hišica metalnega stroja prikazani tudi na drugih položajih.
Prepričajte se, da je zgornja stranica okna za poravnavo
poravnana z zgornjim robom hišice metalnega stroja.
9 Izberite .
10 Ko se prikaže obvestilo PRIPRAVLJENA, začnite sejo
streljanja.
OPOMBA: naprava ne zazna strela, dokler na zaslonu ni
prikazano obvestilo PRIPRAVLJENA. Pred strelom se vedno
prepričajte, da je naprava pripravljena.
Po petih strelih se prikaže poziv, da morate zamenjati strelno
postajo. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev naprave
na drugi strelni postaji.
Načini zaslona
Z načini zaslona konfigurirate, kako naprava prikazuje
informacije med streli. Ko začnete sejo streljanja, izberite NAČIN
ZASLONA.
VSE PODROBNOSTI: omogoči, da naprava beleži rezultate in
prikaže informacije o analizi strelov po vsakem strelu.
Način vadbe lova na divje ptice
V načinu vadbe lova na divje ptice lahko izboljšate svoje znanje
z združljivim metalnim strojem na območjih zunaj strelišča za
trap. Standardni krog streljanja pri lovu na divje ptice obsega
25 tarč. V enem krogu streljanja pri lovu na divje ptice lahko
med seboj tekmuje do šest strelcev. Vsak strelec mora pri
streljanju stati za napravo Xero S1.
Postavitev naprave za vadbo lova na divje
ptice
OPOZORILO
Med uporabo te naprave ali metalnega stroja nikoli ne stojte
pred strelskim položajem. Pred strelom se vedno seznanite s
ciljem in območjem za njim. Če ne upoštevate okolja, v katerem
streljate, lahko poškodujete lastnino oziroma povzročite telesne
poškodbe ali smrt.
Način vadbe lova na divje ptice uporabite samo z daljinsko
upravljanim elektronskim metalnim strojem. Združljivi metalni
stroji morajo omogočati dosledno krivuljo leta sproženih glinastih
golobov. Ta naprava ne podpira ročnih metalnih pripomočkov ali
ročno upravljanih metalnih strojev.
1 Metalni stroj postavite tako, da dosledno proži golobe v
območje, kjer je mogoče varno streljanje.
2 Napravo Xero S1 postavite 1,5 m (5 čevljev) od metalnega
stroja na položaj 7h
ali 5h .
3 Stojte neposredno za napravo Xero S1, pri čemer imejte
sprednjo nogo oddaljeno največ 46 cm (18 palcev) od nje.
Začetek seje vadbe lova na divje ptice
1 Izberite NAČIN LOVA NA DIVJE PTICE.
2 Izberite število strelcev.
3 Izberite strelca, ki je lastnik naprave, nato pa izberite
.
3
4
5
6
7
8
9
OPOMBA: naprava shrani v program Xero in pomnilnik
naprave samo podatke lastnika naprave.
Če želite spremeniti informacije o seji streljanja, izberite
podatkovno polje.
NAMIG: informacije, ki jih vnesete na zaslonu nastavitve, se
uporabijo za umerjanje naprave za sejo streljanja. Preverite,
ali so vse informacije točne.
Izberite .
Postavite napravo v položaj za sejo vadbe lova na divje ptice
(Postavitev naprave za vadbo lova na divje ptice, stran 3) in
izberite .
Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju in da
metalni stroj ni viden na zaslonu, in izberite .
Sprožite preskusnega glinastega goloba in preverite, ali je
viden na zaslonu ves čas leta, nato pa izberite .
Sprožite preskusnega glinastega goloba in opazujte, kje na
zaslonu se golob
najprej prikaže.
Oddaljenost glinastega goloba v trenutku razbitja
Število zadetih glinastih golobov od skupnega števila strelov
Informacije o strelni postaji (način streljanja trap) ali številka strelca
(način vadbe lova na divje ptice)
Dodajanje strela
Če naprava ni zaznala strela, ga lahko dodate ročno. Pri
dodanih strelih naprava ne zabeleži podatkov o položaju.
1 Izberite > DODAJ STREL.
2 Izberite rezultat.
Spreminjanje rezultata
Če zadnji strel ni bil pravilno zaznan, ga lahko uredite.
1 Izberite > SPREMENI REZULTAT.
2 Izberite rezultat (Rezultat faktorja razbitja, stran 4).
Ponovitev strela
Po potrebi lahko ponovite zadnji strel. To je lahko uporabno, če
pride do napake metalnega stroja.
1 Izberite > PONOVI ZADNJI STREL.
2 Ko se prikaže obvestilo PRIPRAVLJENA, streljajte.
Končanje kroga
10 Izberite območje na robu zaslona
, kjer golob vstopi v vidno
polje.
OPOMBA: če golob ne gre skozi eno od območij, ki jih je
mogoče izbrati, prilagodite kot naprave tako, da bo šel.
11 Izberite .
12 Ko se prikaže obvestilo PRIPRAVLJENA, začnite sejo
streljanja.
OPOMBA: naprava ne zazna strela, dokler na zaslonu ni
prikazano obvestilo PRIPRAVLJENA. Pred strelom se vedno
prepričajte, da je naprava pripravljena.
Analiza strelov
Naprava po vsakem strelu prikaže analizo strela. Na podlagi teh
informacij lahko izboljšate natančnost in doslednost. Na zaslonu
analize je prikazan položaj središča vzorca strela. Velikost
vzorca strela je odvisna od strelnega orožja in premera zadrge.
Izberite možnost:
• Če uporabljate način streljanja trap, izberite >
KONČAJTE KROG.
• Če uporabljate način lova na divje ptice, izberite
.
Rezultati
Rezultat faktorja razbitja
Za vsak strel se dodelijo točke na podlagi tega, kako dobro se je
glinasti golob razbil. V posameznem krogu s 25 streli lahko
osvojite do 100 točk.
Vrednost za streljanje trap
Točke
RAZDROBITEV
4
ZADETEK V POLNO
3
ODKRUŠITEV
1
ZGREŠEN STREL
0
Vrednost za vadbo lova na divje ptice
Točke
ZADETEK V POLNO
4
RAZSTRELITEV
3
OBSTRELITEV
1
ZGREŠEN STREL
0
Kartice z rezultati
Kartico z rezultati si lahko ogledate ob koncu posameznega
kroga. Kartice z rezultati se samodejno shranijo v pomnilnik
naprave. Za ogled dodatnih informacij o krogu lahko izberete
.
Položaj središča vzorca strela glede na glinastega goloba
Razdalja od glinastega goloba do središča vzorca strela
Smer vzorca strela glede na glinastega goloba
4
Analiza strelov
kota goloba in postaje je prikazana stopnja uspešnosti pri
metanju goloba pod različnimi koti. Na podlagi teh informacij
lahko ugotovite, kakšni so trendi natančnosti pri metanju goloba
pod različnimi koti na posamezni postaji.
Tarče
Postaje
Skupno število zadetih tarč na postajo
Rezultat kroga
Porazdelitev kroga
Rezultat faktorja razbitja
Ogled shranjenih kartic z rezultati
1 V glavnem meniju izberite .
2 Izberite kartico z rezultati.
Povzetek natančnosti
Med ogledom kartice z rezultati lahko izberete in si ogledate
povzetek natančnosti za krog. V povzetku natančnosti sta
prikazana oddaljenost in smer posameznega strela glede na
glinastega goloba. Na podlagi teh informacij lahko ugotovite,
kakšni so trendi merjenja v posameznem krogu.
Kot goloba.
Zadeti ali zgrešeni glinasti golobi na različnih postajah. Če so na
voljo dodatni streli, si jih lahko ogledate tako, da tapnete mrežo.
Streli so navedeni po številki postaje in strela. Na primer, 2-5
pomeni postajo 2, strel 5.
Število zadetkov od skupnega števila glinastih golobov pod posameznim kotom.
Faktor lova na divje ptice
Ko si po seji vadbe lova na divje ptice ogledate kartico z
rezultati, lahko izberete in si ogledate informacije o faktorju
lova na divje ptice za posamezni krog. Faktor lova na divje ptice
prikaže zadetke ali zgrešene strele na različnih oddaljenostih. S
temi informacijami lahko poiščete optimalno oddaljenost za
streljanje pri lovu na divje ptice na podlagi trendov natančnosti.
Številka tarče
Številka serije
Označuje, ali je strel zadel ali zgrešil
Kot vzorca strela glede na glinastega goloba
Oddaljenost središča vzorca strela od središča glinastega goloba
Grafična ponazoritev posameznega strela glede na glinastega
goloba
Absolutna povprečna oddaljenost strela glede na glinastega goloba
ob zadetku ali zgrešenem strelu
Absolutna povprečna oddaljenost vseh strelov glede na glinastega
goloba za celotni krog
Grafična ponazoritev vseh strelov glede na glinastega goloba za
celotni krog
Kot goloba in postaja
Med ogledom kartice z rezultati lahko izberete in si ogledate
informacije o kotu goloba in postaji za posamezni krog. Na strani
Program Xero
Grafikon zadetkov ali zgrešenih strelov na različnih oddaljenostih
Program Xero
Program Xero shranjuje informacije o vsakem krogu za pregled
zgodovine in statistično analizo. Program Xero lahko prenesete
v trgovini s programi v pametnem telefonu.
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Xero S1, morate
napravo združiti neposredno prek programa Xero, in ne v
nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Xero iz
trgovine s programi.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
®
5
3 V napravi Xero S1 izberite > TELEFON.
4 Preverite, ali je preklopno stikalo nastavljeno na
VKLOPLJENO.
5 V programu Xero izberite
zaslonu.
in upoštevajte navodila na
Prilagajanje naprave
Nastavitve naprave
V glavnem meniju izberite .
PROFILI PUŠKE: nastavi profile po meri za strelno orožje in
strelivo (Dodajanje profila puške, stran 2).
TELEFON: nastavi možnosti za združitev naprave z združljivim
telefonom in programom Xero (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 5).
ČASOVNA OMEJITEV ZASLONA: nastavi čas, po katerem se
zaslon izklopi.
SVETLOST: nastavi svetlost zaslona.
INDIKATOR LED: omogoči ali onemogoči indikator LED stanja
pod zaslonom naprave.
SHRANI SLIKO PO STRELU: omogoči, da naprava zajame
sliko glinastega goloba, ko je zaznan strel.
SHRANI ANIMACIJO GOLOBA: omogoči, da naprava shrani
animacijo glinastega goloba, ko je zaznan strel (Ogled kartic
z rezultati, slik in animacij v računalniku, stran 6).
SISTEM: določi nastavitve sistema (Nastavitve sistema,
stran 6).
Nastavitve sistema
V glavnem meniju izberite > SISTEM.
DATUM IN ČAS: nastavi možnosti za datum in čas.
SAMODEJNI IZKLOP: nastavi napravo tako, da se samodejno
izklopi po petih minutah nedejavnosti.
PONASTAVITEV NAPRAVE ZA STRELJANJE TRAP OB
NAJEMU: ponastavi napravo na privzete nastavitve in počisti
vse kartice z rezultati.
JEZIK: nastavi jezik naprave.
MERSKE ENOTE: nastavi merske enote (Spreminjanje merskih
enot, stran 6).
PONASTAVI: nastavi možnosti za ponastavitev nastavitev v
napravi, brisanje kartic z rezultati, formatiranje prostora za
shranjevanje v napravi ali obnovitve tovarniških nastavitev v
napravi (Ponastavitev podatkov in nastavitev, stran 7).
ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI: prikaže informacije o
predpisih in skladnosti.
VIZITKA: prikaže tehnične informacije o napravi.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote, prikazane v napravi, lahko prilagodite.
1 Izberite > SISTEM > MERSKE ENOTE.
2 Izberite merski sistem.
Informacije o napravi
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Registracija izdelka
®
6
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac .
®
®
Ogled kartic z rezultati, slik in animacij v
računalniku
Preden lahko zajamete slike in animacije po strelu, morate v
napravi omogočiti shranjevanje slik in animacij (Nastavitve
naprave, stran 6).
1 Priklopite napravo na računalnik s priloženim kablom USB
(Priklop naprave na računalnik, stran 6).
2 Odprite pogon naprave.
3 Odprite Garmin > Results.
4 Odprite mapo, ki je poimenovana z datumom seje streljanja.
5 Odprite mapo, ki je poimenovana s številko kroga, ki si ga
želite ogledati.
6 Po potrebi odprite mapo, ki je poimenovana s številko strelca
(samo v načinu lova na divje ptice).
7 Izberite sliko, animacijo ali kartico z rezultati, ki si jo želite
ogledati v računalniku.
OPOMBA: slike se shranijo v obliki zapisa PNG. Animacije
se shranijo v obliki zapisa GIF. Kartice z rezultati se shranijo
v obliki zapisa BMP.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje naprave (razen zaslona) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Prilagajanje naprave
Čiščenje objektiva kamere
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
Redno čistite objektiv kamere, da se na njem ne naberejo prah
in obloge.
1 Obrišite objektiv s krpico za čiščenje objektivov, ki ne pušča
prask; krpico lahko tudi navlažite z izopropilnim alkoholom.
2 Objektiv posušite na zraku.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska
baterija
Frekvenca in protokol brez- 2,4 GHz pri nazivni moči –0,74 dBm
žičnega omrežja
24 GHz pri nazivni moči 19,51 dBm
Temperaturni obseg
delovanja
Od 0 do 60 ºC (od 32 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 7 do 43 °C (od 45 do 109 °F)
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX71
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Izberite .
2 Izberite SISTEM.
3 Izberite ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI.
Odpravljanje težav
V napravi so prikazane napačne oddaljenosti
• Med uporabo načina streljanja trap se prepričajte, da noben
del metalnega stroja ne sega nad okno za poravnavo.
• Med uporabo načina lova na divje ptice se prepričajte, da
noben del metalnega stroja ni viden na zaslonu naprave.
• Prepričajte se, da je glinasti golob viden na zaslonu po
celotni poti leta.
• Prepričajte se, da pred napravo ni ovir, ki bi lahko motile
frekvence brezžičnih omrežij, kot so visoka trava ali veje.
Ponastavitev podatkov in nastavitev
V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških
podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Izberite > SISTEM > PONASTAVI.
2 Izberite možnost:
• Če želite vse nastavitve ponastaviti na privzete vrednosti,
izberite NASTAVITVE.
• Če želite formatirati in izbrisati vse uporabniške podatke,
shranjene v napravi, izberite FORMATIRAJ POMNILNIK.
• Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti
vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite
PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE VREDNOSTI.
1
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Odpravljanje težav
7
Kazalo
A
analiza strelov 4
B
baterija 7
polnjenje 2
Č
čiščenje, naprava 7
čiščenje naprave 6
čiščenje zaslona na dotik 6
D
dodatna oprema 7
G
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 6
K
kartica z rezultati 4, 5
ogled 6
M
meni 1
merske enote 6
N
način vadbe lova na divje ptice 3
položaj 3
načini igre 2
naprava
čiščenje 6
nega 6
nastavitve 6
nastavitve sistema 6
nastavitve zaslona 3
nazivna vodotesnost 7
O
odpravljanje težav 7
P
pametni telefon 5
združevanje 5
podatki
prenašanje 5, 6
shranjevanje 5
ponastavitev naprave 7
prilagajanje naprave 6
profil puške 2
programi 5
pametni telefon 5
programska oprema, posodabljanje 6
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 6
rezultat faktorja razbitja 4
S
shranjevanje podatkov 5, 6
specifikacije 7
streljanje trap 3
konec 4
T
temperatura 7
tipka za vklop/izklop 2
tipke 1
trinožno stojalo 1
nameščanje 1
prilagajanje 2
Z
zaslon 6
zaslon na dotik 1
združevanje, pametni telefon 5
zgodovina, pošiljanje v računalnik 5
8
Kazalo
support.garmin.com
Julij 2019
190-02532-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising