Garmin | fleet™ 660 | User manual | Garmin fleet™ 660 Korisnički priručnik

Garmin fleet™ 660 Korisnički priručnik
Garmin fleet 660
™
Korisnički priručnik
Listopad 2014
Tiskano u Tajvanu
190-01791-46_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom.‍
Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Inc.‍ microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista®i Windows XP®
zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.‍
Sadržaj
Početak rada...................................................................1
Priključivanje uređaja na napajanje vozila ................................. 1
Podrška i ažuriranja ................................................................... 1
Postavljanje Garmin Express ................................................ 1
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................ 1
Isključivanje uređaja ................................................................... 1
Ponovno postavljanje uređaja ............................................... 1
Primanje GPS signala ................................................................ 1
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 1
Podešavanje glasnoće ............................................................... 1
Početni zaslon ............................................................................ 1
Dodavanje prečaca i miniaplikacija na početni zaslon .......... 2
Prikaz obavijesti .................................................................... 2
Ikone statusne trake ................................................................... 2
Prikaz statusa GPS signala ................................................... 2
Informacije o bateriji .............................................................. 2
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Lokacije...........................................................................2
Traženje lokacija ........................................................................ 2
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 2
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ........... 2
Promjena područja pretraživanja .......................................... 2
Traženje lokacije pretraživanjem karte .................................. 2
Traženje adrese .................................................................... 2
Traženje nedavno pronađenih odredišta ............................... 2
Traženje parkinga ................................................................. 3
Alati za pretraživanje ............................................................. 3
Spremanje lokacija ..................................................................... 3
Spremanje lokacije ................................................................ 3
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 3
Spremanje početne lokacije .................................................. 3
Uređivanje spremljene lokacije ............................................. 3
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji .......................... 3
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 3
Postavljanje simulirane lokacije ................................................. 3
Dodavanje prečaca .................................................................... 3
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Prilagođene točke interesa ........................................................ 4
Instalacija softvera POI Loader ............................................. 4
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader ................ 4
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ........................... 4
Navigacija....................................................................... 4
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Pregled više ruta ................................................................... 4
Promjena načina izračuna rute ............................................. 4
Pokretanje rute do spremljene lokacije ................................. 4
Vaša ruta na karti ....................................................................... 4
Korištenje karte ..................................................................... 4
Dodavanje točke ruti ............................................................. 4
Obilazak ................................................................................ 4
Zaustavljanje rute .................................................................. 5
Pregled aktivnosti rute ............................................................... 5
Prikaz popisa skretanja ......................................................... 5
Pregled sljedećeg skretanja .................................................. 5
Pregled križanja .................................................................... 5
Načini prijevoza .......................................................................... 5
Odabir načina prijevoza ........................................................ 5
Funkcija Nadolazi ....................................................................... 5
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa ............................ 5
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ....................................... 5
Informacije o putu ...................................................................... 5
Prikaz podataka o putu na karti ............................................. 5
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................. 5
Sadržaj
Pregled zapisnika puta .......................................................... 5
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ...................... 5
Korištenje predloženih ruta ........................................................ 6
Pregled podataka o trenutnom položaju .................................... 6
Traženje usluga u blizini ........................................................ 6
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ........................... 6
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 6
O prilagođenim izbjegavanjima .................................................. 6
Izbjegavanje područja ........................................................... 6
Izbjegavanje ceste ................................................................ 6
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ....................... 6
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 6
Prilagođavanje karte .................................................................. 6
Prilagođavanje alata karte ..................................................... 6
Prilagođavanje slojeva karte ................................................. 6
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 6
Promjena izgleda karte ......................................................... 6
Sigurnosne kamere .................................................................... 6
Prometne informacije.................................................... 7
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije .................................................................................. 7
Prikaz nadolazećeg prometa ..................................................... 7
Prikaz prometa na karti ......................................................... 7
Traženje prometnih nezgoda ................................................ 7
Promet na vašoj ruti ................................................................... 7
Upotreba alternativne rute ..................................................... 7
O pretplatama za obavijesti o prometu ...................................... 7
Aktivacija pretplate ................................................................ 7
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu ............................... 7
Dodavanje pretplate .............................................................. 7
trafficTrends™ ........................................................................... 7
Onemogućavanje značajke trafficTrends .............................. 8
Omogućavanje prometnih informacija ....................................... 8
Glasovna naredba.......................................................... 8
Postavljanje fraze za buđenje .................................................... 8
Aktivacija glasovnih naredbi ....................................................... 8
Savjeti za glasovne naredbe ...................................................... 8
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe ............................... 8
Upute za isključivanje zvuka ...................................................... 8
Onemogućavanje glasovnih naredbi .......................................... 8
Hands-free telefonski pozivi ......................................... 8
O hands-free pozivanju .............................................................. 8
Uparivanje telefona .................................................................... 8
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ...................... 8
Savjeti nakon uparivanja uređaja .......................................... 8
Prekid veze s Bluetooth uređajem ........................................ 8
Brisanje uparenog telefona ................................................... 9
Uspostavljanje poziva ................................................................ 9
Biranje broja .......................................................................... 9
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika ............................ 9
Pozivanje lokacije .................................................................. 9
Primanje poziva ......................................................................... 9
Korištenje popisa poziva ............................................................ 9
Upotreba opcija za poziv u tijeku ............................................... 9
Spremanje kućnog telefonskog broja ......................................... 9
Pozivanje početne lokacije .................................................... 9
Korištenje aplikacija...................................................... 9
Korištenje pomoći ...................................................................... 9
Pretraživanje tema pomoći .................................................... 9
O postavci ecoRoute™ .............................................................. 9
Postavljanje vozila ................................................................. 9
Promjena cijene goriva .......................................................... 9
Kalibracija potrošnje goriva ................................................... 9
O značajci ecoChallenge ...................................................... 9
Prikaz informacija o potrošnji goriva ................................... 10
i
Izvješća o prijeđenim kilometrima ....................................... 10
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute ...... 10
Savjeti za vožnju ................................................................. 10
Planiranje puta ......................................................................... 10
Organiziranje puta ............................................................... 10
Navigacija do spremljenog putovanja ................................. 10
Uređivanje spremljenog putovanja ...................................... 10
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 10
Upravljanje podacima.................................................. 10
O memorijskim karticama ......................................................... 10
Postavljanje memorijske kartice .......................................... 11
Priključivanje uređaja na računalo ........................................... 11
Prijenos podataka s računala ................................................... 11
Iskopčavanje USB kabela ................................................... 11
Prilagođavanje uređaja................................................ 11
Postavke karte i vozila ............................................................. 11
Omogućavanje karata ......................................................... 11
Postavke navigacije ................................................................. 11
Postavke načina izračuna ................................................... 11
Postavke zaslona ..................................................................... 11
Postavke prometa .................................................................... 11
Postavke jedinica i vremena .................................................... 12
Postavke jezika i tipkovnice ..................................................... 12
Postavke upozorenja o blizini .................................................. 12
Bluetooth postavke .................................................................. 12
Onemogućavanje Bluetooth veze ....................................... 12
Postavke zvuka ........................................................................ 12
Postavke uređaja i privatnosti .................................................. 12
Dodavanje računa .................................................................... 12
Vraćanje postavki ..................................................................... 12
Vraćanje tvornički zadanih vrijednosti ...................................... 12
Dodatak......................................................................... 12
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................ 12
Povezivanje s bežičnim zaslonom ........................................... 12
Specifikacije ............................................................................. 13
Punjenje uređaja ...................................................................... 13
Postupanje s uređajem ............................................................ 13
Čišćenje vanjskog kućišta ................................................... 13
Čišćenje dodirnog zaslona .................................................. 13
Sprečavanje krađe .............................................................. 13
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ..................... 13
Skidanje uređaja s nosača .................................................. 13
Skidanje nosača s vakuumskog nosača ............................. 13
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 13
Kupnja dodatnih karata ............................................................ 13
Kupnja opreme ......................................................................... 13
Objašnjenja simbola ................................................................. 13
Rješavanje problema................................................... 13
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana ...................................... 13
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 13
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 13
Baterija se vrlo brzo prazni ...................................................... 14
Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan .................. 14
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ....... 14
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ....... 14
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 14
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 14
Indeks............................................................................15
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.‍ Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.‍
I uređaj i nosač sadrže magnete.‍ U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim
uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe.‍
Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.‍
OBAVIJEST
I uređaj i nosač sadrže magnete.‍ U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim
uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima.‍
Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini
elektroničkih uređaja.‍
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate
napuniti bateriju.‍
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
nosaču.‍
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok
uređaj nije u upotrebi.‍ Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.‍
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.‍
Pritisnite tipku napajanja À.‍
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.‍
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi.‍ Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.‍
2 Odaberite Isključivanje.‍
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.‍
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.‍
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.‍ na traci
statusa označava jačinu satelitskog signala.‍ Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.‍
1 Uključite uređaj.‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.‍
Podešavanje svjetline zaslona
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
mjesto.‍
Logotip Garmin® treba gledati prema gore.‍
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.‍
4 Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.‍
5 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.‍
Podrška i ažuriranja
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje.‍ Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš
uređaj.‍
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Ažuriranja softvera
• Ažuriranja karte ili staze
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.‍
2 Posjetite www.garmin.com/‍express.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.‍
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.‍
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.‍
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.‍
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.‍
• Za dodatne opcije odaberite .‍
Početni zaslon
NAPOMENA: Početni zaslon i mogućnosti prilagodbe ovise o
konfiguraciji koju je postavila vaša tvrtka za upravljanje voznim
parkom.‍
À
Á
Â
Početak rada
Odaberite za pregledavanje instaliranih aplikacija i widgeta.‍
Povucite prstom lijevo ili desno za listanje stranica.‍
Držite za prilagođavanje pozadine.‍
Povucite prstom prema gore za prikaz obavijesti.‍
1
Dodavanje prečaca i miniaplikacija na početni zaslon
Na bilo koju stranicu početnog zaslona možete dodati prečace
za aplikacije i miniaplikacije.‍ Miniaplikacije su alati koji
omogućuju brz pristup informacijama, osnovnim funkcijama
aplikacije ili postavkama uređaja.‍
1 Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno kako
biste odabrali stranicu početnog zaslona.‍
2 Odaberite .‍
3 Za prikaz dodatnih aplikacija i miniaplikacija povucite prstom
ulijevo ili udesno.‍
4 Držite aplikaciju ili miniaplikaciju i povucite je na željenu
lokaciju na početnom zaslonu.‍
Prikaz obavijesti
1 Povucite prstom od dna zaslona.‍
Prikazuje se popis obavijesti.‍
2 Odaberite opciju:
• Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u
obavijesti, odaberite obavijest.‍
• Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.‍
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika.‍ Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.‍
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.‍
Status GPS signala
Status tehnologije Bluetooth® (prikazuje se kad je Bluetooth
omogućen)
Trenutno vrijeme
Status baterije
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.‍
Informacije o bateriji
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.‍
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.‍
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.‍
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.‍
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.‍
Zadržite ili za brže kretanje.‍
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.‍
Odaberite
Lokacije
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama.‍ Putem
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije.‍ Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.‍
Traženje lokacija
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.‍
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.‍
4 Odaberite lokaciju.‍
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.‍
2
1 Odaberite Kamo?.‍
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.‍
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.‍
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").‍
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.‍
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.‍
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.‍
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.‍
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.‍
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.‍
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .‍
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite Traženje u blizini:.‍
3 Odaberite opciju.‍
Traženje lokacije pretraživanjem karte
Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su
restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti
slojeve karte za mjesta uz cestu (Prilagođavanje slojeva karte).‍
1 Odaberite Pregled karte.‍
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.‍
3 Ako je potrebno, odaberite , a zatim odaberite ikonu
kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta.‍
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.‍
• Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.‍
5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih
informacija.‍
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste
promijenili područje pretraživanja (Promjena područja
pretraživanja).‍
3 Odaberite Adresa.‍
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.‍
5 Odaberite adresu.‍
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.‍
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.‍
Lokacije
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.‍
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.‍
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.‍
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.‍
Odaberite > Posljednje mjesto.‍
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Dom.‍
2 Odaberite .‍
3 Odaberite > Uredi.‍
4 Unesite izmjene.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.‍
Traženje križanja
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite saveznu državu ili regiju.‍
• Za promjenu države, savezne države ili provincije
odaberite Pokrajina ili država i unesite naziv.‍
3 Unesite naziv prve ulice, a zatim odaberite Sljedece.‍
4 Ako je potrebno, odaberite ulicu.‍
5 Unesite naziv druge ulice, a zatim odaberite Sljedece.‍
6 Ako je potrebno, odaberite ulicu.‍
7 Ako je potrebno, odaberite raskrižje.‍
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.‍
2 Odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite ime grada i odaberite .‍
4 Odaberite grad.‍
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine.‍ To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.‍
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.‍
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.‍
3 Odaberite zemljopisnu širinu.‍
4 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.‍
5 Odaberite zemljopisnu dužinu.‍
6 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.‍
7 Odaberite Prikaži na karti.‍
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi kući.‍
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite .‍
5 Odaberite > Uredi.‍
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Ime.‍
• Odaberite Broj telefona.‍
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.‍
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.‍
7 Uredite informacije.‍
8 Odaberite Gotovo.‍
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.‍
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.‍
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.‍
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
Spremanje lokacija
Brisanje spremljene lokacije
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite Spremi.‍
5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.‍
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.‍
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.‍
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.‍
2 Odaberite Spremi.‍
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
4 Odaberite OK.‍
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.‍
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.‍
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.‍
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.‍
4 Odaberite opis lokacije.‍
5 Odaberite Postavi lokaciju.‍
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.‍
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.‍
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.‍
Lokacije
Postavljanje simulirane lokacije
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?.‍ Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.‍
3
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.‍
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.‍
2 Odaberite stavku.‍
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.‍
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.‍
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.‍
4 Odaberite Spremi.‍
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti.‍ One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.‍
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.‍
1 Idite na www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.‍
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.‍
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.‍
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.‍
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.‍
Ruta je označena grimiznom linijom.‍ Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.‍
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte.‍ Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.‍
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.‍
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader).‍
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.‍
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.‍
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (Lokacije).‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite Idi!.‍
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite Rute.‍
4 Odaberite rutu.‍
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.‍
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).‍
• Odaberite Manje goriva za izračun ruta s manjom
potrošnjom goriva.‍
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete
možda dulje putovati, ali su kraće.‍
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija.‍
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.‍
4
Korištenje karte
1 Odaberite Pregled karte.‍
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.‍
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .‍
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .‍
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .‍
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.‍
> Kamo?.‍
1 Na karti odaberite
2 Potražite lokaciju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.‍
Obilazak
Za obilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za
obilaske u izbornik s alatima karte (Prilagođavanje alata karte).‍
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta.‍ To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.‍
1 Na karti odaberite > Obilazak.‍
2 Odaberite opciju:
• Za obilazak rute na određenu udaljenost odaberite
udaljenost.‍
• Za obilazak određene ceste na ruti odaberite i
odaberite cestu koju treba obići.‍
Navigacija
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
>
.‍
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.‍
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.‍
2 Odaberite skretanje.‍
Pojavit će se pojedinosti o skretanju.‍ Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.‍
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.‍
2 Odaberite > Karta.‍
Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored
kategorija ili tražiti određene tvrtke ili kategorije.‍
1 Na karti odaberite > Nadolazi.‍
2 Odaberite ikonu usluge.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite
i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.‍
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.‍
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Informacije o putu
Pregled sljedećeg skretanja
Prikaz podataka o putu na karti
Tijekom navigacije rutom, u gornjem lijevom kutu karte prikazat
će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili
druga manevriranja.‍
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranja, kao i prometnu traku po kojoj biste trebali voziti.‍
Na karti odaberite
za prikaz sljedećeg skretanja na
karti.‍
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Prilagođavanje alata karte).‍
Na karti odaberite
> Podaci o putu.‍
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, ako je
dostupno pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste.‍
Linija u boji označava pravilnu traku za skretanje.‍
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama.‍ Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.‍
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.‍
Načini prijevoza
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza.‍ Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci
statusa.‍
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Prilagođavanje alata karte).‍
1 Odaberite Pregled karte.‍
2 Odaberite > Podaci o putu.‍
3 Odaberite polje s podacima o putu.‍
4 Odaberite opciju.‍
Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu
podataka o putu.‍
Prikaz stranice s informacijama o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.‍
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.‍
Na karti odaberite Brzina.‍
Način rada Automobil
Odabir načina prijevoza
1 Povucite prstom od dna zaslona.‍
2 Odaberite .‍
Funkcija Nadolazi
Možete vidjeti tvrtke i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete.‍
Usluge su prikazane po kategorijama.‍
Benzinske postaje
Restorani
Smještaj
Odmorišta
Parkiralište
Banke i bankomati
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa
1 Na karti odaberite > Nadolazi.‍
2 Odaberite karticu.‍
3 Odaberite točku interesa.‍
Navigacija
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.‍
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.‍
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.‍
2 Odaberite > Pon.‍ postavljanje polja.‍
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.‍
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Pon.‍ post.‍ podat.‍ puta.‍
5
• Odaberite Pon pos maks.‍ brzinu kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.‍
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno
postavljanje odometra.‍
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti).‍
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše
odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba
dana.‍ Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se
može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s
procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.‍
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.‍
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji.‍ Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.‍
Na karti odaberite vozilo.‍
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedece.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite izbjegavanje.‍
3 Odaberite > Onemogući.‍
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .‍
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.‍
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.‍
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr.‍ ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.‍
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.‍
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite > Upute do mene.‍
3 Odaberite početnu lokaciju.‍
4 Odaberite Odaberite.‍
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.‍
Značajke izbjegavanja ceste
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.‍
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
O prilagođenim izbjegavanjima
2 Odaberite opciju:
odaberite Spremi.‍
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste.‍ Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.‍
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.‍
3 Odaberite Dodaj područje za izbjegav.‍.‍
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.‍
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.‍
Odabrano područje zasjenčano je na karti.‍
6 Odaberite Gotovo.‍
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje.‍
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedece.‍
6
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.‍
vožnje.‍
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.‍
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.‍
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih kamera.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.‍
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine.‍
Idite na www.garmin.com/‍safetycameras kako biste provjerili
dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za
jedno ažuriranje.‍ Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje
ili produžiti postojeću pretplatu.‍
Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na
sigurnosne kamere na stranici http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Trebali
Navigacija
biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije
podatke o sigurnosnim kamerama.‍
Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene
s uređajem.‍ Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti
pretplatu.‍
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.‍
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama.‍ Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/‍traffic.‍
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.‍
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.‍
• Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se
prometne informacije mogle primati putem prijemnika za
obavijesti o prometu.‍
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.‍
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili
prijemnik za prometne informacije.‍
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.‍
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.‍
Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati
kompatibilan kabel napajanja.‍ Ako je uz vaš model uređaja
uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za
napajanje u vozilu isporučen s uređajem.‍ Ako je uz vaš model
uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu
prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin.‍ Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/‍traffic.‍
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.‍
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.‍
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.‍
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš
uređaj će prikazivati prometne informacije.‍
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.‍
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.‍
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.‍
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.‍
Prometne informacije
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.‍
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.‍
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.‍
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.‍
2 Odaberite > Nezgode.‍
3 Odaberite stavku s popisa.‍
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.‍
Promet na vašoj ruti
Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se
prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu
kako biste izbjegli zastoj.‍ Možete odabrati hoće li se alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev.‍ Dodatne informacije
potražite u odjeljku Postavke prometa (Postavke prometa).‍
Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu gužvu ako bolja
alternativna ruta ne postoji.‍ Vrijeme zastoja automatski se
dodaje procijenjenom vremenu dolaska.‍
Upotreba alternativne rute
Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje
alternativnih ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako
biste izbjegli zastoje u prometu.‍
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.‍
2 Odaberite Alternativna ruta.‍
3 Odaberite Idi!.‍
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.‍
Idite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Aktivacija pretplate
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM
prijemnik za obavijesti o prometu.‍ Pretplata se aktivira
automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima
o prometu od davatelja plaćenih usluga.‍
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.‍
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.‍
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.‍
2 Odaberite Pretplate > .‍
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.‍
4 Idite na www.garmin.com/‍fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.‍
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti.‍ Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru.‍ Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.‍
5 Na uređaju odaberite Sljedece.‍
6 Unesite šifru.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
trafficTrends™
Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi
prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.‍
7
NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu
ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.‍
Onemogućavanje značajke trafficTrends
Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate
onemogućiti značajku trafficTrends.‍
Odaberite Postavke > Promet > trafficTrends™.‍
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.‍ Kad su
prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne
informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim
prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena
(trafficTrends™).‍
1 Odaberite Postavke > Promet.‍
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.‍
Glasovna naredba
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.‍
1 Odaberite > Voice Command > .‍
2 Odaberite Mute Instructions > Omogućeno.‍
Onemogućavanje glasovnih naredbi
Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu
aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.‍
1 Odaberite > Voice Command > .‍
2 Odaberite Voice Command > Onemogućeno.‍
Hands-free telefonski pozivi
O hands-free pozivanju
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.‍
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.‍
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi.‍ Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.‍
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica.‍ Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.‍
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj.‍ Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Postavljanje fraze za buđenje
Uparivanje telefona
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe.‍ Zadana fraza za buđenje je
Glasovna naredba.‍
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.‍
1 Odaberite > Voice Command > Customize Phrase.‍
2 Unesite novu frazu za buđenje.‍
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.‍
3 Odaberite Gotovo.‍
Aktivacija glasovnih naredbi
Izgovorite frazu za buđenje.‍
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.‍
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.‍
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.‍
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.‍
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.‍
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.‍
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.‍
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.‍
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
buđenje).‍
2 Izgovorite Traži mjesto.‍
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.‍
4 Izgovorite broj linije.‍
5 Izgovorite Navigiraj.‍
8
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.‍
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Postavke > Bluetooth > Dodavanje
Bluetooth uređaja.‍
• Ako ste već uparili drugi telefon, odaberite Postavke >
Bluetooth > Uređaj > .‍
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.‍
5 Na uređaju odaberite OK.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.‍
7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za
povezivanje uređaja.‍
8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.‍
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Savjeti nakon uparivanja uređaja
• Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski
povezati svaki put kad ih uključite.‍
• Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje
glasovnih poziva.‍
• Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim
telefonom s kojim je bio povezan.‍
• Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski
povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.‍
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja.‍ Bluetooth uređaj se i
dalje u budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin
fleet uređajem.‍
Glasovna naredba
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.‍
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Uređaj.‍
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.‍
Odaberite > Uređaj > Zovi kuću.‍
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.‍
1 Odaberite Postavke > Bluetooth > Uređaj.‍
2 Odaberite .‍
3 Odaberite telefon, a zatim odaberite Izbriši.‍
Odaberite > Pomoć kako biste pregledali informacije o
korištenju uređaja.‍
Odaberite
Biranje broja
1 Odaberite > Uređaj > Biraj.‍
2 Unesite broj.‍
3 Odaberite Biraj.‍
> Pomoć >
.‍
O postavci ecoRoute™
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja.‍ Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta.‍ Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.‍
1 Odaberite > Uređaj > Telefonski imenik.‍
2 Odaberite kontakt.‍
3 Odaberite Poziv.‍
U nekim područjima morate za upotrebu značajke ecoRoute
kupiti kod za otključavanje.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva
potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za
smanjivanje potrošnje goriva.‍ Podaci koje pruža značajka
ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti.‍ Ti podaci nisu stvarno
očitane vrijednosti iz vozila.‍
Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koja
odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje možete obaviti
kalibraciju potrošnje goriva (Kalibracija potrošnje goriva).‍
Postavljanje vozila
Pozivanje lokacije
1 Odaberite > Uređaj > Pretraži kategorije.‍
2 Odaberite točku interesa.‍
3 Odaberite Poziv.‍
Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti
podatke o vozilu.‍
1 Odaberite > ecoRoute™.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.‍
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona.‍ Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta.‍ Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.‍
1 Odaberite > Uređaj > Popis poziva.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.‍
3 Odaberite poziv.‍
Upotreba opcija za poziv u tijeku
.‍
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite Slušalica.‍
SAVJET: Ovu značajku koristite ako želite isključiti uređaj
i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.‍
SAVJET: Ovu značajku možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.‍
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite Bez zvuka.‍
• Za prekidanje veze odaberite Prekini.‍
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije).‍
1 Odaberite > Uređaj > > Postavi kućni broj.‍
2 Unesite svoj kućni broj.‍
3 Odaberite Gotovo.‍
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Pretraživanje tema pomoći
Uspostavljanje poziva
1 Za vrijeme trajanja poziva na karti odaberite
2 Odaberite opciju.‍
Korištenje aplikacija
Promjena cijene goriva
1 Odaberite > ecoRoute™ > Na pumpi.‍
2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite Sljedece.‍
3 Odaberite Da.‍
Kalibracija potrošnje goriva
Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija
izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje.‍
Kalibraciju provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.‍
1 Odaberite > ecoRoute™ > Na pumpi.‍
2 Unesite trenutnu cijenu goriva.‍
3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.‍
4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.‍
5 Odaberite Sljedece.‍
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.‍
6 Odaberite Spremi.‍
O značajci ecoChallenge
Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite
potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje.‍ Što je rezultat za
ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva.‍ Značajka
ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put
kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.‍
Pregled ecoChallenge rezultata
Odaberite > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
O ecoChallenge rezultatu
Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i
smanjenoj potrošnji goriva.‍
Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.‍
Gubite bodove za naglo kočenje.‍
9
Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.‍
Gubite bodove za naglo ubrzavanje.‍
Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i
kočenja.‍
Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata
1 Odaberite > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
2 Odaberite > Pon.‍ postavljanje.‍
Prikaz informacija o potrošnji goriva
1 Odaberite > ecoRoute™ > Potrošnja goriva.‍
2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.‍
Izvješća o prijeđenim kilometrima
Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti,
vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom
kretanja prema odredištu.‍
Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom
vozite.‍ Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim
kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.‍
Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima
Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima
na uređaju.‍
SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti
izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.‍
1 Odaberite > ecoRoute™ > Izvj.‍ o prijeđ km.‍
2 Odaberite izvješće.‍
Ponovno postavljanje informacija o značajci
ecoRoute
1 Odaberite > ecoRoute™ > Profil vozila.‍
2 Odaberite Pon.‍ postavljanje.‍
Savjeti za vožnju
• Poštujte ograničenje brzine.‍ Kod većine vozila optimalnu
potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i
60 mph.‍
• Vozite konzistentnom brzinom.‍
• Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.‍
• Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.‍
• Ne držite nogu na kočnici.‍
• Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.‍
• Ako trebate nakratko stati, ugasite motor vozila.‍
• Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko
zaustavljanja.‍
• Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne
vozite velikim brzinama na autocesti.‍
• Pritegnite poklopac na spremniku goriva.‍
• Parkirajte se u hladu ili u garaži.‍
• Iz automobila izvadite beskoristan teret.‍ Iz vozila izvadite sve
ono što vam je nepotrebno.‍
• Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu.‍ Kada ih ne
koristite, skinite krovne nosače.‍
• Održavajte preporučeni tlak u gumama.‍ Redovito
provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.‍
• Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja
koje je preporučio proizvođač.‍
• Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.‍
• Koristite gorivo najniže preporučene gradacije.‍ Kad je to
moguće, koristite biogoriva, npr.‍ E85 i biodizel.‍
Planiranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.‍
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odaberite > Planer puta.‍
Odaberite Novi put.‍
Odaberite Odabir početne lokacije.‍
Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji).‍
Odaberite Odaberite.‍
Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .‍
Odaberite Sljedece.‍
Odaberite Spremi.‍
Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
Organiziranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.‍
1 Odaberite > Planer puta.‍
2 Odaberite put.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme odlaska.‍
• Odaberite Vrijeme dolaska.‍
Odaberite
datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.‍
5
6 Odaberite Trajanje.‍
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te
odaberite Spremi.‍
8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.‍
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite > Planer puta.‍
2 Odaberite spremljeno putovanje.‍
3 Odaberite Idi!.‍
4 Odaberite sljedeće odredište, a zatim odaberite Početak.‍
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite > Planer puta.‍
2 Odaberite spremljeno putovanje.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.‍
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.‍
• Odaberite Izbriši put.‍
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.‍
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti).‍
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.‍
Odaberite > Gdje sam bio.‍
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj.‍ Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.‍
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95,
98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.‍3 i ranijim verzijama.‍
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
Upravljanje podacima
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com).‍ Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.‍
Postavljanje memorijske kartice
Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.‍
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.‍
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.‍
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.‍
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.‍
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.‍
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo).‍
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.‍
Na računalu otvorite preglednik datoteka.‍
Odaberite datoteku.‍
Odaberite Uredi > Kopiraj.‍
Idite u mapu na uređaju.‍
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.‍
Odaberite Uredi > Zalijepi.‍
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka.‍ Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.‍
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.‍
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.‍
2 Iskopčajte kabel iz računala.‍
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Karta i vozilo.‍
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.‍
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.‍
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.‍
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti.‍ Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.‍
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.‍
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.‍
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte).‍
Prilagođavanje uređaja
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.‍
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.‍
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.‍
2 Odaberite kartu.‍
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.‍
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.‍
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.‍
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.‍
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi
na vaše vozilo.‍
Sigurnosni način rada: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.‍
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.‍
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.‍
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.‍
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.‍
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.‍
Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva
nego na drugim rutama.‍
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.‍
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Zaslon.‍
Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja.‍ Možete odabrati opciju Auto.‍ ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.‍
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.‍
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.‍
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.‍
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.‍
Postavke prometa
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.‍
Promet: Omogućuje prometne informacije.‍
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu.‍ Auto.‍ automatski odabire
najbolje dostupne podatke o prometu.‍
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.‍
Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev (Promet na vašoj ruti).‍
Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.‍
11
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.‍
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.‍
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.‍
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.‍
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.‍
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.‍
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.‍
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.‍
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.‍
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.‍
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).‍
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.‍
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.‍
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.‍
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
Dodavanje Bluetooth uređaja: Traženje Bluetooth uređaja u
blizini.‍
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.‍
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Postavke zvuka
Odaberite Postavke > Zvuk.‍
Glasnoća: Podešava glasnoću multimedijskih sadržaja,
obavijesti i alarma.‍
Zadana obavijest: Postavlja zvuk zadane obavijesti.‍
Zvuk dodira: Kada dodirnete objekt na zaslonu, primjerice
tipkovnicu, reproducira se zvuk.‍
Zvuk zaključavanja zaslona: Prilikom otključavanja zaslona
zaključavanja reproducira se zvuk.‍
Zasebni TTS: Omogućuje funkciju pretvaranja teksta u govor.‍
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.‍
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim funkcijama softvera.‍
Status: Prikazuje status baterije i informacije o hardveru.‍
Licen.‍ ugov.‍ za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne
ugovore za krajnjeg korisnika.‍
12
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih
kartografskih podataka.‍
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.‍
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.‍
Zakonski propisi: Prikazuje informacije o licenci za softver.‍
Dodavanje računa
Kako biste sinkronizirali e-poštu, sastanke i druge podatke, na
uređaj možete dodati račune.‍
1 Odaberite Postavke > Računi i sinkronizacija > Dodaj
račun.‍
2 Odaberite vrstu računa.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.‍
1 Odaberite Postavke.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.‍
3 Odaberite > Vrati.‍
Vraćanje tvornički zadanih vrijednosti
Prije vraćanja uređaja na tvornički zadane vrijednosti potrebno
je izraditi sigurnosnu kopiju svih korisničkih podataka.‍ Time se
omogućuje vraćanje važnih podataka ako to bude potrebno.‍
OBAVIJEST
Podaci koji se izbrišu tijekom vraćanja tvornički zadanih
vrijednosti ne mogu se vratiti iz unutarnje memorije.‍
Uređaj možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.‍ Tim se
postupkom uklanjaju sve aplikacije, računi i korisnički podaci.‍
Ako je omogućeno sigurnosno kopiranje podataka, neki se
korisnički podaci i podaci računa mogu vratiti iz računa sa
sigurnosnom kopijom nakon vraćanja uređaja na tvorničke
vrijednosti, ali sigurnosno kopiranje ne podržava brojne vrste
korisničkih podataka.‍
Odaberite Postavke > Sigurnosno kopiranje i
poništavanje > Vrati tvorničke podatke.‍
Dodatak
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 Odaberite Postavke > Wi-Fi.‍
2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi
dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.‍
3 Po potrebi odaberite Skeniranje kako biste pretražili
dostupne mreže.‍
4 Odaberite bežičnu mrežu.‍
5 Po potrebi unesite šifru.‍
Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom.‍ Uređaj pamti mrežne
informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu
lokaciju.‍
Povezivanje s bežičnim zaslonom
Bežična tehnologija omogućuje vam da na kompatibilnom
vanjskom zaslonu prikažete sadržaj zaslona uređaja.‍
1 Odaberite Postavke > Miracast.‍
2 Ako je potrebno, pomoću prekidača uključite tehnologiju
bežičnog zaslona.‍
Dodatak
3 Po potrebi odaberite Traži zaslone.‍
4 Odaberite bežični zaslon.‍
5 Ako je potrebno, unesite PIN.‍
Specifikacije
Raspon radne
temperature
-20 ° do 60 °C (-4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za 0 ° do 40 °C (32 ° do 104 °F)
punjenje (napajanje u
vozilu)
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu pomoću dodatne opreme.‍
AC napajanje pomoću dodatne opreme samo
za kućnu ili upotrebu u uredu.‍
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska, 3,7 V istosmjerne struje
Ulaz
Najviše 5 V istosmjerne struje, 2 A
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.‍
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.‍
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.‍
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.‍
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo.‍ Neka prijenosna računala možda uopće neće
puniti uređaj.‍
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.‍
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.‍
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.‍
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time
mogli uzrokovati trajnu štetu.‍
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.‍
Uređaj ne smijete izlagati vodi.‍
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.‍
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.‍
2 Obrišite uređaj suhom krpom.‍
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.‍
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.‍
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.‍
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.‍
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.‍
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.‍
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.‍
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Rješavanje problema
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.‍
2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od
magneta.‍
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može
skinuti s vakuumskog nosača.‍
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.‍
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.‍
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog
stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.‍
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.‍
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).‍
2 Pritisnite karticu Karte.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
Kupnja opreme
Idite na http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.‍
Izmjenična struja.‍ Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.‍
Istosmjerna struja.‍ Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.‍
Osigurač.‍ Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.‍
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje.‍ Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2002/96/EC o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske Unije.‍
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.‍
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim
alkoholom.‍
2 Osušite čistom suhom krpicom.‍
3 Montirajte vakuumski nosač (Priključivanje uređaja na
napajanje vozila).‍
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije).‍
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i
stabala.‍
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.‍
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila.‍
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.‍
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0 ° i 45
°C (između 32 ° i 113 °F).‍
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.‍
13
Baterija se vrlo brzo prazni
•
•
•
•
Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona).‍
Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona).‍
Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće).‍
Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju
(Onemogućavanje Bluetooth veze).‍
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (Aktiviranje
i deaktiviranje stanja mirovanja).‍
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.‍
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.‍
Izgleda kako indikator stanja baterije nije
precizan
1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.‍
2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.‍
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP).‍ U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.‍
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.‍
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje.‍ U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj.‍ Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.‍
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.‍
2 Isključite uređaj.‍
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.‍
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.‍
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje.‍ Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.‍
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.‍
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.‍
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍bluetooth.‍
14
Rješavanje problema
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 6
3-D prikaz karte 6
A
adrese, traženje 2
alati karte 6
audio, točke blizine 12
B
baterija
maksimiziranje 14
problemi 14
punjenje 1, 2, 13
biranje 9
Bluetooth tehnologija 8, 14
omogućavanje 8
onemogućavanje 12
postavke 12
prekid veze s uređajem 8
brisanje
putovi 10
uparene slušalice 9
izvješća o prijeđenim kilometrima 10
J
jačina zvuka, prilagođavanje 1
jezik
govor 12
tipkovnica 12
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli napajanja, vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 9
kamere, sigurnost 6
karte 4, 5, 11
ažuriranje 1
kupnja 13
podatkovno polje 5, 6
pretraživanje 2
prikaz ruta 5
razina pojedinosti 11
slojevi 6
tema 11
koordinate 3
krađa, sprečavanje 13
L
datoteke, prijenos 11
dodaci, prilagođene točke interesa 4
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 12
lokacije 2, 10
nedavno pronađeno 2
postavljanje početne 3
pozivanje 9
simulirana 3
spremanje 3
traženje 3
trenutačno 3
trenutno 6
E
M
ecoChallenge 9
ecoChallenge rezultat 9
ponovno postavljanje 10
ecoRoute 9, 10
ecoChallenge rezultat 9, 10
izvješća o prijeđenim kilometrima 10
izvješće o prijeđenim kilometrima 10
kalibracija potrošnje goriva 9
profil vozila 9
N
C
cijena goriva, promjena 9
Č
čišćenje dodirnog zaslona 13
čišćenje uređaja 13
D
G
Garmin Express 1
ažuriranje softvera 1
registriranje uređaja 1
Gdje sam? 3, 6
geocaching 3
glasovna naredba 8
aktivacija 8
fraza za buđenje 8
navigacija putem 8
savjeti za upotrebu 8
gorivo, cijene 9
GPS 1, 2
gumbi na zaslonu 2
H
hands-free telefonski pozivi 8
I
ID broj 12
ID jedinice 12
informacije o putu 5
ponovno postavljanje 5
prikaz 5
isključivanje zvuka, audio 8
izbjegavanja
brisanje 6
cesta 6
onemogućavanje 6
površina 6
prilagođavanje 6
značajke ceste 6
izvješća, prijeđeni kilometri 10
Indeks
memorijska kartica 10, 11
microSD kartica, postavljanje 11
miniaplikacije 2
montaža uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 13
vakuumski nosač 1, 13
myTrends, rute 6
načini prijevoza 5
nadolazi
prilagođavanje 5
traženje usluga 5
navigacija 4
postavke 11
pregled ruta 4
van ceste 4
navigacija van ceste 4
nedavno pronađene lokacije 2
nosač, skidanje 13
O
obavijesti 2
obilasci 4
odgovaranje na pozive 9
odredišta. Vidi lokacije
oprema 13
P
parkiralište 3
posljednje mjesto 3
planer puta 10
uređivanje puta 10
početna točka
broj telefona 9
postavljanje lokacija 3
pozivanje 9
prelazak 3
uređivanje lokacije 3
početni zaslon 1
prilagođavanje 2
POI. 4 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 4
pomoć. 9 Vidi i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 5
ponovno postavljanje
podaci o putu 5
uređaj 1, 12
popis skretanja 5
postavke 11, 12
postavke vremena 12
postavke zaslona 11
postupanje s uređajem 13
potrošnja goriva. 9, 10 Vidi i ecoRoute
povijest putovanja 12
pozivi 8
biranje 9
kontakti 9
odgovaranje 9
početna točka 9
popis 9
poziv na čekanju 9
uspostavljanje 9
prečaci
brisanje 4
dodavanje 2, 3
preimenovanje puta 10
prekid veze, uređaj Bluetooth 8
prelazak na početnu točku 3
prepoznavanje govora 8
prikaz karte
2-D 6
3-D 6
prikaz križanja 5
prilagođavanje, izbjegavanja 6
prilagođavanje uređaja 11
prilagođene POI 4
prilagođene točke interesa 4
profil vozila 9
promet, aktivacija pretplate 7
prometne informacije 7, 8, 11
alternativna ruta 7
dodavanje pretplata 7
karta 7
nezgode 7
prijemnik 7
trafficTrends 7
traženje zastoja 7
promjena područja pretraživanja 2
punjenje uređaja 1, 2, 13
R
računalo
povezivanje 11
priključivanje 14
računi 12
raskrižja, traženje 3
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
rješavanje problema 13, 14
rute
dodavanje točke 4
izračun 4
myTrends 6
način izračuna 11
pokretanje 4
predloženo 6
pregled 4
prikaz na karti 5
zaustavljanje 5
S
satelitski signali
prikaz 2
primanje 1
sigurnosne kamere, pretplate 6
simulirane lokacije 3
skidanje nosača 13
slojevi karte, prilagođavanje 6
služba za korisničku podršku 9
sljedeće skretanje 5
snimke zaslona 11
15
softver
ažuriranje 1
verzija 12
specifikacije 13
spremanje, trenutna lokacija 3
spremljene lokacije 4, 10
brisanje 3
kategorije 3
uređivanje 3
stanje mirovanja 1
svjetlina 1
T
telefon, uparivanje 8, 14
telefonski imenik 9
telefonski pozivi 8
biranje 9
glasovno biranje 9
isključivanje zvuka 9
odgovaranje 9
poziv na čekanju 9
tipka napajanja 1
tipkovnica
izgled 12
jezik 12
točke interesa, prilagođeno 4
točke interesa (POI Loader) 4
točke interesa (POI)
dodaci 4
POI Loader 4
prilagođeno 4
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 12
trafficTrends 7
onemogućavanje 8
traka za pretraživanje 2
traženje lokacija. 2 Vidi i lokacije
adrese 2
gradovi 3
kategorije 2
koordinate 3
korištenje karte 2
pretraživanje karte 2
raskrižja 3
traženje usluga, nadolazi 5
trenutna lokacija 6
U
uparivanje 8
brisanje uparenih slušalica 9
prekid veze 8
telefon 8, 14
upute 5
upute za vožnju 5
USB, prekid veze 11
V
vakuumski nosač 13
vraćanje postavki 12
W
Wi-Fi, povezivanje 12
Z
zapisnik puta, pregled 5
zaslon, svjetlina 1
zemljopisna širina i dužina 3
16
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising