Garmin | fleet™ 670 | User manual | Garmin fleet™ 670 Brugervejledning

Garmin fleet™ 670 Brugervejledning
Garmin fleet™ 670/670V
Brugervejledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01792-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et varemærke tilhørende
Apple Inc. microSD™ og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. TruckDown er et varemærke tilhørende TruckDown Info International, Inc.
Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Support og opdateringer ............................................................. 1
Konfigurering af Garmin Express ........................................... 1
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 1
Slukning af enheden ................................................................... 1
Nulstilling af enheden ............................................................. 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 1
Justering af lydstyrken ................................................................ 1
Skærmen Hjem ........................................................................... 1
Tilføjelse af genveje eller widgets til startskærmen ............... 1
Visning af meddelelser ........................................................... 2
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 2
Visning af GPS-signalstatus .................................................. 2
Batterioplysninger .................................................................. 2
Brug af skærmknapper ............................................................... 2
Positioner........................................................................ 2
Søgning efter positioner .............................................................. 2
Søgning efter en position efter kategori ................................. 2
Søgning efter interessepunkter for lastbiler ........................... 2
Søgning efter interessepunkter for TruckDown ..................... 2
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ......... 2
Ændring af søgeområdet ....................................................... 2
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 2
Søgning efter en adresse ....................................................... 3
Søgning efter nyligt fundne destinationer .............................. 3
Søgning efter parkering ......................................................... 3
Søgeværktøjer ....................................................................... 3
Gemme positioner ...................................................................... 3
Sådan gemmer du en position ............................................... 3
Lagring af din aktuelle position .............................................. 3
Lagring af en startposition ...................................................... 3
Redigering af en gemt position .............................................. 3
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 3
Sletning af en gemt position .................................................. 4
Indstilling af en simuleret position ............................................... 4
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 4
Fjernelse af en genvej ............................................................ 4
Brugerdefinerede interessepunkter ............................................ 4
Installation af POI Loader ...................................................... 4
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ....................................... 4
Søgning efter brugerdefinerede POI'er .................................. 4
Navigation....................................................................... 4
Start en rute ................................................................................ 4
Visning af flere ruter ............................................................... 4
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 4
Start af en rute til en gemt position ........................................ 4
Din rute på kortet ........................................................................ 4
Brug af kortet ......................................................................... 4
Tilføjelse af et punkt på en rute .............................................. 5
Valg af en omvej .................................................................... 5
Afbrydelse af en rute .............................................................. 5
Visning af rejseoplysninger ......................................................... 5
Visning af en liste over sving ................................................. 5
Visning af siden Næste sving ................................................. 5
Visning af vejkryds ................................................................. 5
Transportformer .......................................................................... 5
Valg af transportform ............................................................. 5
Advarselsikoner .......................................................................... 5
Begrænsningsadvarsler ......................................................... 5
Advarsler om vejforhold ......................................................... 5
Andre advarsler ...................................................................... 5
Indholdsfortegnelse
Forude ........................................................................................ 6
Søgning efter kommende interessepunkter ........................... 6
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................... 6
Rejseoplysninger ........................................................................ 6
Visning af tripdata på kortet ................................................... 6
Visning af siden Rejseoplysninger ......................................... 6
Visning af turloggen ............................................................... 6
Nulstilling af rejseoplysninger ................................................ 6
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 6
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 6
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 6
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ...................................................... 6
Om brugerdefinerede undgåelser ............................................... 7
Sådan undgår du et område .................................................. 7
Sådan undgår du en vej ......................................................... 7
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse ....................... 7
Sletning af brugerdefinerede undgåelser ............................... 7
Tilpasning af kortet ..................................................................... 7
Sådan tilpasses kortværktøjerne ........................................... 7
Tilpasning af kortlagene ......................................................... 7
Ændring af feltet til kortdata ................................................... 7
Ændring af kortperspektiv ...................................................... 7
Sikkerhedskameraer ................................................................... 7
Trafik................................................................................ 7
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ........................ 7
Visning af kommende trafikhændelser ....................................... 8
Visning af trafik på kortet ....................................................... 8
Søgning efter trafikhændelser ................................................ 8
Trafik på ruten ............................................................................. 8
Vælge en alternativ rute ......................................................... 8
Om trafikabonnementer .............................................................. 8
Aktivering af abonnement ...................................................... 8
Visning af trafikabonnementer ............................................... 8
Tilføjelse af et abonnement .................................................... 8
trafficTrends™ ............................................................................ 8
Deaktivering af trafficTrends .................................................. 8
Aktivering af trafik ....................................................................... 8
Funktioner for lastbiler.................................................. 8
Om IFTA-logning ........................................................................ 8
Indtastning af brændstofdata ................................................. 8
Redigering af brændstoflogs .................................................. 8
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse ........... 9
Redigering og eksport af triprapporter ................................... 9
Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og
triprapporter ........................................................................... 9
Om køre-/hviletid ........................................................................ 9
Registrering af din vagtstatus ................................................ 9
Om chauffører ........................................................................ 9
Brug af kørelogs ..................................................................... 9
Tilføjelse af forsendelser ........................................................ 9
Eksport af kørelogs .............................................................. 10
Stemmekommando ...................................................... 10
Angivelse af vækningssætningen ............................................. 10
Aktivering af Stemmekommando .............................................. 10
Tip til stemmekommando .......................................................... 10
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ...................... 10
Lydløse instruktioner ................................................................. 10
Deaktivering af Stemmekommando .......................................... 10
Håndfri telefonopkald.................................................. 10
Om håndfri opkald .................................................................... 10
Sådan parrer du din telefon ...................................................... 10
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi ............................. 11
Tip efter parring af enheder ................................................. 11
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ................. 11
i
Sletning af en parret telefon ................................................. 11
Foretagelse af et opkald ........................................................... 11
Opkald til et nummer ............................................................ 11
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog ........................ 11
Opkald til en position ............................................................ 11
Modtagelse af et opkald ........................................................... 11
Brug af opkaldshistorikken ........................................................ 11
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 11
Lagring af et hjemmetelefonnummer ........................................ 11
Opkald til hjemmet ............................................................... 11
Brug af programmerne ................................................ 11
Brug af Hjælp ............................................................................ 11
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 11
Om ecoRoute™ ........................................................................ 11
Opsætning af køretøj ........................................................... 12
Ændring af brændstofprisen ................................................ 12
Kalibrering af brændstoføkonomi ......................................... 12
Om ecoChallenge ................................................................ 12
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ..................... 12
Kørerapporter ....................................................................... 12
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................. 12
Køretip ................................................................................. 12
Planlægning af en tur ............................................................... 12
Tidsplan for en tur ................................................................ 12
Navigation til en gemt tur ..................................................... 13
Redigering af en gemt tur .................................................... 13
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 13
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 16
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 16
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 16
Køb af flere kort ........................................................................ 16
Køb af tilbehør .......................................................................... 16
Symboldefinitioner .................................................................... 16
Fejlfinding..................................................................... 16
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 16
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 16
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 16
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 16
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis ........................... 16
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 17
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 17
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 17
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 17
Indeks............................................................................ 18
Datahåndtering............................................................. 13
Om hukommelseskort ............................................................... 13
Installation af et hukommelseskort ....................................... 13
Tilslutning af enheden til din computer ..................................... 13
Overførsel af data fra computeren ............................................ 13
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 13
Tilpasning af enheden................................................. 13
Tilføjelse af lastbil- eller autocamperprofiler ............................. 13
Aktivering af lastbil- eller autocamperprofiler ....................... 13
Redigering af lastbil- eller autocamperprofiler ..................... 13
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 13
Aktivering af kort .................................................................. 14
Navigationsindstillinger ............................................................. 14
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 14
Skærmindstillinger .................................................................... 14
Trafikindstillinger ....................................................................... 14
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 14
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 14
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 14
Bluetooth indstillinger ................................................................ 14
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 14
Lydindstillinger .......................................................................... 14
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 15
Tilføjelse af konti ....................................................................... 15
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 15
Nulstilling til fabriksindstillinger ................................................. 15
Appendiks..................................................................... 15
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk ............................ 15
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm ............................... 15
Tilslutning af bakkamera ........................................................... 15
Visning af bakkameraet ....................................................... 15
Specifikationer .......................................................................... 15
Opladning af enheden .............................................................. 15
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 16
Rengøring af yderside .......................................................... 16
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 16
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 16
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 16
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske
enheder.
BEMÆRK
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig
ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på monteringen.
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Justering af lydstyrken
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
plads.
Garmin logoet på monteringen skal vende højre side op.
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
4 Placer bagsiden af enheden på den magnetiske holder.
5 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
®
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Skærmen Hjem
BEMÆRK: Skærmen Hjem og tilpasningsmulighederne kan
variere afhængigt af den konfiguration, der er udført af din
flådestyringsvirksomhed.
À
Á
Â
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
Sådan kommer du i gang
Vælg for at se installerede apps og widgets.
Før fingeren mod venstre eller højre for at bladre i siderne.
Hold nede for at tilpasse baggrunden.
Før fingeren opad for at få vist meddelelser.
Tilføjelse af genveje eller widgets til startskærmen
Du kan tilføje programgenveje og widgets til alle siderne på
startskærmen. Widgets er værktøjer, der hurtigt giver adgang til
information, grundlæggende funktioner, eller enhedsindstillinger.
1
1 Fra startskærmen skal du føre fingeren mod venstre eller
højre på skærmen for at vælge en side på startskærmen.
2 Vælg .
3 Før fingeren mod venstre eller højre for at få vist yderligere
apps og widgets.
4 Hold et program eller en widget nede, og træk det eller den til
det ønskede sted på startskærmen.
Visning af meddelelser
1 Før fingeren opad fra bunden af skærmen.
Der vises en oversigt over meddelelser.
2 Vælg en funktion:
• Start en handling eller en app som omtalt i meddelelsen
ved at vælge meddelelsen.
• Afvis en meddelelse ved at føre den mod højre med
fingeren.
Søgning efter interessepunkter for lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter, f.eks. lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.
Vælg Find > Lastbiler.
Søgning efter interessepunkter for TruckDown
TruckDown-fortegnelsen indeholder virksomheder inden for
lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation og dækforhandlere.
TruckDown-fortegnelsen er ikke tilgængelig i alle områder.
Data til fortegnelsen opdateres med jævne mellemrum.
1 Vælg Find.
2 Vælg TruckDown.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
5 Vælg en destination.
Statuslinjens ikoner
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
®
Indikator for transportform
Aktuel tid
Batteristatus
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.
Brug af skærmknapper
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige
menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også
søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.
Søgning efter positioner
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
2
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks.
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene,
side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.
Positioner
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 2).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg > Seneste plads.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter et vejkryds
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en stat eller provins.
• Hvis du vil ændre land, stat eller provins, skal du vælge
Stat eller land og indtaste et navn.
3 Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.
4 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
5 Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg vejkrydset, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Vis på kort.
Positioner
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 2).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
Vælg Find > Gemte > Hjem.
Vælg .
Vælg
> Rediger.
Indtast ændringerne.
Vælg Udført.
1
2
3
4
5
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
3
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 4).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 2).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Mindre brændstof for at beregne ruter, der er mere
brændstoføkonomiske.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (Positioner, side 2).
2 Vælg en position.
3 Vælg Start!.
4
Brug af kortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
Navigation
3 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
• Vælg
eller for at zoome ind eller ud.
for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
for at få vist bestemte kategorier.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.
> Find.
På kortet vælges
Søg efter en position.
Vælg en position.
Vælg Start!.
Vælg Tilføj til aktiv rute.
1
2
3
4
5
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje omvejsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 7).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet vælges > Omvej.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge en strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge , og derefter vælge en vej, som du vil
undgå vha. omvejen.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
>
.
På kortet vælges
tilgængeligt.
for at vise vejkrydset, hvis det er
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din transportform. Den nuværende transportform er angivet med
et ikon i statuslinjen.
Anvendelsesmåden Lastbil
Anvendelsesmåden Bil
Valg af transportform
1 Før fingeren opad fra bunden af skærmen.
2 Vælg .
Advarselsikoner
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Visning af rejseoplysninger
Længde
Visning af en liste over sving
Bredde
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Lastbiler forbudt
Anhængervogne forbudt
Farlige stoffer ikke tilladt
Brændbare stoffer ikke tilladt
Vandforurenende stoffer ikke tilladt
Visning af hele ruten på kortet
Venstresving forbudt
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
Højresving forbudt
en rute.
2 Vælg > Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
Navigation
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Risiko for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Andre advarsler
Vejestation
Vej ikke evalueret for lastbilkørsel
5
Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på.
Tjenesterne er opført efter kategori.
Tankstationer
Restauranter
Overnatning
Rastepladser
Parkering
Banker og hæveautomater
Vejestationer
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en fane.
3 Vælg et interessepunkt.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen
af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller
kategorier.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg et tjenesteikon.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefin. søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Brug af Foreslåede ruter
Rejseoplysninger
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 15).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Visning af tripdata på kortet
Visning af oplysninger om aktuel position
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Sådan tilpasses kortværktøjerne,
side 7).
På kortet vælges
> Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet,
skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg > Tripdata.
3 Vælg et tripdatafelt.
4 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
6
Navigation
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
Vælg Tilføj Undgå område.
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på
visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Trafik
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
2 Vælg en funktion:
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
undgåelser.
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Tilpasning af kortet
Sådan tilpasses kortværktøjerne
Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med
kortværktøjer.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer.
2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.
3 Vælg Gem.
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Trafik
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
7
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele
enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet,
som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder
trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden
tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller
deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends™.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er
deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår
stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha.
funktionen trafficTrends feature, hvis denne er aktiveret
(trafficTrends™, side 8).
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
for at få vist yderligere hændelser.
Trafik på ruten
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først. Se
Trafikindstillinger for at få mere at vide (Trafikindstillinger,
side 14). Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis
der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.
Vælge en alternativ rute
Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative
ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en
trafikforsinkelse.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg Start!.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
8
Funktioner for lastbiler
Om IFTA-logning
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan arkivere de data, der er nødvendige til International Fuel
Tax Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.
Før du kan bruge IFTA-logning, skal du være i tilstanden Lastbil.
Indtastning af brændstofdata
1 Vælg > IFTA-logning > Ved pumpen.
2 Indtast brændstofprisen pr. liter.
3 Vælg Anvendt brændstof-feltet.
4 Indtast den købte mængde brændstof.
5 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge
Gallons > Liter > Gem.
• Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge
Liter > Gallons > Gem.
6 Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet Inklusive skat.
7 Vælg den benzintank, hvor du har tanket op.
Redigering af brændstoflogs
1 Vælg > IFTA-logning > Brændstoflogs.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en log.
Funktioner for lastbiler
5 Vælg en funktion:
• Vælg et felt for at redigere oplysningerne.
• Vælg > Ja for at slette loggen.
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse
Sammenfatningen i retskredse viser data om hver stat eller
provins, hvor dit køretøj er anvendt i hvert kvartal.
Sammenfatningen i retskredse er tilgængelig for nogle områder.
1 Vælg > IFTA-logning > Sammenfatning i retskredse.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg > Eksporter > OK for at eksportere til en
sammenfatning af retskredse.
Enheden eksporterer sammenfatningen til en CSV-fil og
gemmer den i mappen Reports på enheden.
Redigering og eksport af triprapporter
1 Fra hovedmenuen skal du vælge > IFTA-logning >
2
3
4
5
Triprapporter.
Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
Vælg en rapport.
Vælg en funktion:
• Vælg
> Slet, og markér afkrydsningsfeltet for at slette
en rapport.
• Vælg
> Kombiner, og markér afkrydsningsfeltet for at
kombinere rapporter.
• Vælg
> Eksporter > OK. Enheden eksporterer
rapporten til en CSV-fil og gemmer den i mappen
Rapporter på enheden.
Visning af eksporterede sammenfatninger i
retskredse og triprapporter
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge Køre-/hviletid, skal du være i tilstanden
Lastbil, og du skal oprette en chaufførprofil (Tilføjelse af
chauffører, side 9).
Du kan bruge Køre-/hviletid til at registrere din arbejdstid, hvilket
kan være en hjælp til at overholde sikkerhedsregler.
Registrering af din vagtstatus
1 Vælg > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vagtstatus.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Fri for at registrere den tid, du har fri.
• Vælg Hviler for at registrere den tid, hvor du hviler i en
sovekabine.
• Vælg Kører for at registrere den tid, du kører et
erhvervskøretøj arbejdsmæssigt.
• Vælg Af-/pålæsning for at registrere den tid, du er på
arbejde, men ikke kører et kommercielt motorkøretøj.
• Vælg Passagersæde for at registrere den tid en anden
chauffør sidder på passagersædet men ikke er på
arbejde.
BEMÆRK: En chauffør kan have passagersædestatus i
op til to timer umiddelbart efter eller før otte timer i træk i
sovekabinen.
5 Vælg Gem.
Om chauffører
Hvis du arbejder for mere end én operatør inden for 24 timer,
skal du registrere hver operatør.
Du skal registrere din hjemmeterminals tidszone, selvom du
krydser tidszoner.
Tilføjelse af chauffører
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Vælg > Køre-/hviletid.
2 Vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen.
1
2
3
4
1
2
3
4
Slut enheden til din computer.
Åbn drevet eller disken "Garmin", og åbn mappen Reports.
Åbn mappen IFTA.
Åbn CSV-filen.
Om køre-/hviletid
BEMÆRK
Selvom enheden er aktiveret, så oplysninger om køre-/hviletid
bliver registreret, er denne enhed i sig selv IKKE nogen
godkendt erstatning for kravene om logbogsføring i henhold til
gældende lovgivning.
Chauffører skal overholde alle relevante føderale og statslige
krav om køre-/hviletid.
Automatisk On-Board Optageenhed (AOBRD)
Når den er integreret med en telematisk datatransponder
fremstillet af en Garmin autoriseret partner og anvendt til
optagelse af chaufførens køre-/hviletid, gør denne enhed det
muligt for et kommercielt køretøj at overholde AOBRD-kravene.
Garmin er ikke udtryk for, at anvendelsen af en autoriseret
partners løsning sikrer overholdelse af §395.15 specifikationen.
Sådanne påstande kan kun fremsættes af partneren, og
overholdelse af §395 forbliver slutbrugerens ansvar, herunder
overholdelse af eventuelle ændringer i disse love. Et certifikat
fremskaffet af en Garmin AOBRD-partner kan bruges til at
bekræfte, at de AOBRD-krav, som er angivet i afsnit §395,15, er
opfyldt.
Funktioner for lastbiler
Håndtering af chaufføroplysninger
Vælg > Køre-/hviletid.
Vælg en chauffør.
Vælg Føreropl..
Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne skal du vælge et felt.
• Hvis du vil slette en chauffør skal du vælge
> Slet
chauffør > Ja.
Brug af kørelogs
1 Vælg > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vis log.
4 Vælg en funktion:
• Vælg datoen øverst på skærmen, hvis du vil vise en
anden dato.
• Vælg feltet ved siden af statuslinjen, hvis du vil vise
statusoplysninger.
• Vælg gitteret og derefter et felt, hvis vil redigere.
• Vælg , hvis du vil vise oplysninger om overtrædelser.
Tilføjelse af forsendelser
1 Vælg > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser > .
4 Indtast referenceoplysninger, og vælg Udført.
9
TIP: Referencenummeret er nummeret på
forsendelsesdokumentet, eller navnet på den virksomhed og
koncern, du transporterer for.
5 Vælg om nødvendigt Startdag.
6 Vælg om nødvendigt Slutdag.
7 Vælg Gem.
Håndtering af forsendelser
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser.
4 Vælg en forsendelse.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere forsendelsesoplysninger, skal du
vælge et felt.
• Hvis du vil slette forsendelserne skal du vælge
> Slet
forsendelse > OK.
Eksport af kørelogs
1 Vælg > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Eksporter log.
4 Indtast om nødvendigt dit traktornummer, din traktor-VIN
samt dit trailernummer.
5 Vælg en log at eksportere, hvis det er nødvendigt.
6 Vælg om nødvendigt, hvortil loggen skal eksporteres.
Enheden eksporterer loggen til en CSV-fil og gemmer den i
mappen Reports i enhedens hukommelse.
Visning af eksporterede kørelogs
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 13).
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se logs på din enhed, skal du åbne drevet eller
enheden "Garmin" og åbne mappen Reports.
• Hvis du vil se logs på dit hukommelseskort, skal du åbne
drevet eller disken for hukommelseskortet og åbne
mappen Garmin.
3 Åbn mappen HOSexports.
4 Åbn CSV-filen.
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
10
1 Vælg > Stemmekommando > Tilpas sætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen,
side 10).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Deaktivering af Stemmekommando
Du kan deaktivere stemmekommando, hvilket forhindrer, at du
kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.
1 Vælg > Stemmekommando > .
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiveret.
Håndfri telefonopkald
Om håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
Stemmekommando
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Vælg en funktion:
4
5
6
7
8
• Vælg Indstillinger > Bluetooth > Tilføj Bluetooth
enhed.
• Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du
vælge Indstillinger > Bluetooth > Enhed > .
Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.
Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har
tilladelse til at oprette forbindelse.
Indtast evt. enhedens Bluetooth PIN-kode på telefonen.
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg > Enhed > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
Vælg
et opkald.
3
Brug af indstillinger for indgående opkald
1 På et kort, under et opkald, skal du vælge
2 Vælg en funktion.
.
• Hvis du skal overføre lyden til din telefon, skal du vælge
Håndsæt.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at
slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller
hvis du har brug for at tale privat.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte
automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Hvis du skal lukke mikrofonen, skal du vælge Lyd fra.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut opkald.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan stadig oprette automatisk forbindelse til Garmin
fleet enheden i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, du vil afbryde forbindelse til.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for enheden.
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 3).
1 Vælg > Enhed > > Indtast hjemmenr..
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Sletning af en parret telefon
Opkald til hjemmet
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Enhed.
2 Vælg .
3 Vælg telefonen, og vælg Slet.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg > Enhed > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg > Enhed > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg > Enhed > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Brug af programmerne
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg > Enhed > Ring hjem.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg > Hjælp for at få vist oplysninger om brug af
enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg
> Hjælp >
.
Om ecoRoute™
I visse områder skal du købe en oplåsningskode, før du kan
bruge ecoRoute funktioner. Gå til www.garmin.com/ecoroute for
yderligere oplysninger.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten. De data, som
ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn. Dataene aflæses
ikke fra dit køretøj.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (Kalibrering af brændstoføkonomi,
side 12).
11
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg > ecoRoute™.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg > ecoRoute™ > Brændstoføkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.
1 Vælg > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
12
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg > ecoRoute™ > Køretøjsprofil.
2 Vælg Nulstil.
Køretip
• Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den
optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og
95 km/t (45-60 mph).
• Kør med jævn hastighed.
• Brems og accelerer gradvist og jævnt.
• Undgå køkørsel og myldretid.
• Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
• Brug fartpiloten.
• Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved
midlertidige standsninger.
• Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
• Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du
kører ved høj hastighed på motorvejen.
• Stram brændstofdækslet.
• Parker i skyggen eller i en garage.
• Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting
fra dit køretøj.
• Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og
aftagelige stativer, når de ikke bruges.
• Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket
regelmæssigt og inden lange ture.
• Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens
anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
• Skift olie, oliefiltre og luftfiltre regelmæssigt.
• Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug
hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg > Ruteplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 2).
5 Vælg Ok.
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .
7 Vælg Næste.
8 Vælg Gem.
9 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tidsplan for en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Afgangstidspunkt.
• Vælg Ankomsttidspunkt.
Vælg
en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
5
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.
Brug af programmerne
Navigation til en gemt tur
1 Vælg > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.
4 Vælg Rediger > Kopier.
5 Vælg en mappe på enheden.
Redigering af en gemt tur
1 Vælg > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
Frakobling af USB-kablet
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
6 Vælg Rediger > Indsæt.
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 15).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg > Hvor jeg h. været.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 13).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3 Vælg en fil.
Datahåndtering
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af enheden
Tilføjelse af lastbil- eller autocamperprofiler
ADVARSEL
Indtastning af din køretøjsprofil garanterer ikke, at der bliver
taget højde for disse egenskaber i alle ruteforslag. Det er dit
ansvar at holde styr på dit køretøjs højde, længde, vægt og
andre relevante begrænsninger, når du kører. Vær altid
opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer
beslutninger under kørslen.
1 Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
2 Vælg en profiltype:
• Vælg Lastbil for at tilføje en lastbilprofil.
• Vælg RV for at tilføje en autocamperprofil.
3 Vælg .
4 Vælg om nødvendigt Enheder for at ændre måleenhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering af lastbil- eller autocamperprofiler
Før du kan aktivere en profil, skal du tilføje profilen (Tilføjelse af
lastbil- eller autocamperprofiler, side 13).
Enheden beregner ruter på basis af bredde, længde, højde og
vægt samt andre indstillinger for den aktive profil.
1 Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
2 Vælg en profiltype:
• Vælg Lastbil for at aktivere en lastbilsprofil.
• Vælg RV for at aktivere en autocamperprofil.
3 Vælg profilen.
4 Vælg Vælg profil.
Redigering af lastbil- eller autocamperprofiler
Før du kan slette en profil skal du aktivere en anden profil
(Aktivering af lastbil- eller autocamperprofiler, side 13).
1 Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
2 Vælg en profil, og tryk på .
3 Vælg Rediger eller Slet.
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
13
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 7).
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige
trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (Trafik på
ruten, side 8).
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Aktivering af kort
Indstillinger for enheder og tid
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
14
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Varsler ved alarmpunkter.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Tilføj Bluetooth enhed: Søger efter Bluetooth enheder i
nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Lydindstillinger
Vælg Indstillinger > Lyd.
Lydstyrke: Indstil lydstyrken for medier, beskeder og alarmer.
Standardmeddelelse: Indstiller standardlyden til påmindelser.
Lyd ved berøring: Afspiller en lyd, når du trykker på nogle
objekter på skærmen, f. eks. tastaturet.
Lyd for skærmlås: Afspiller en lyd, når du låser den låste
skærm op.
TTS Solo: Aktiverer tekst-til-tale.
Tilpasning af enheden
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Status: Viser batteristatus og hardwareinformation.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Juridiske oplysninger: Viser oplysninger om softwarelicens.
Tilføjelse af konti
Du kan tilføje konti, som din enhed skal synkronisere e-mail,
aftaler og andre data med.
1 Vælg Indstillinger > Konti og synkronisering > Tilføj
konto.
2 Vælg en kontotype.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm
Du kan få vist indholdet af enhedens skærm på en kompatibel
ekstern skærm ved hjælp af trådløs teknologi.
1 Vælg Indstillinger > Miracast.
2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs
skærmteknologi.
3 Vælg om nødvendigt Søg efter skærme.
4 Vælg en trådløs skærm.
5 Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt.
Tilslutning af bakkamera
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for Garmin fleet
670V-modellen.
På de modeller, der understøttes, omfatter holderen til enheden
et 3,5 mm composite-videoinputstik. Du kan tilslutte et
composite-videobakkamera og se billederne på skærmen.
Tilslut kameraets videokabel til video-inputstikket À på
enhedens holder.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Nulstilling til fabriksindstillinger
Før du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, bør du
sikkerhedskopiere alle brugerdata. Det giver dig mulighed for
om nødvendigt at gendanne vigtige data.
BEMÆRK
Data, der slettes via en nulstilling til fabriksindstillinger, kan ikke
genskabes fra det interne lager.
Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne. Dette fjerner
alle programmer, konti og brugerdata. Hvis sikkerhedskopiering
af data er aktiveret, kan nogle konto- og brugerdata muligvis
genskabes fra din sikkerhedskopieringskonto efter nulstilling til
fabriksindstillinger, men mange brugerdatatyper er ikke omfattet
af denne sikkerhedskopiering.
Vælg Indstillinger > Sikkerhedskopier og nulstil >
Nulstilling til fabriksværdier.
Appendiks
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 Vælg Indstillinger > Wi-Fi.
2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs
netværksteknologi.
3 Vælg evt. Scan for at scanne efter tilgængelige netværk.
4 Vælg et trådløst netværk.
5 Indtast evt. krypteringsnøgle.
Enheden opretter forbindelse til det trådløse netværk. Enheden
husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted fremover.
Appendiks
Visning af bakkameraet
Din enhed viser video fra det tilsluttede bakkamera på
forskellige måder, afhængig af hvordan kameraet er
strømtilsluttet.
1 Vælg en indstilling til visning af video:
• Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales),
skal du sætte gearstangen i bakgear.
Enheden viser automatisk video fra bakkameraet.
• Hvis kameraet er tilsluttet en konstant strømkilde, skal du
vælge på meddelelsespanel .
2 Vælg en indstilling for at genoptage normal enhedsdrift:
• Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales),
skal du fjerne gearstangen fra bakgear.
Enheden genoptager automatisk normal drift.
• Hvis transmitteren forbindes til en konstant strømkilde,
skal du vælge
.
forbliver i meddelelsespanelet, så længe enheden
modtager et videosignal.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
-20° til 60°C (-4° til 140°F)
Opladningstemperaturområde (bilstrøm)
0° til 40°C (32° til 104°F)
Strømindgangstype
Bilstrøm ved hjælp af valgfrit tilbehør.
Vekselstrøm via valgfrit tilbehør kun til
hjemme- eller kontorbrug.
Batteritype
Genopladeligt litiumion, 3,7 V DC
Indgang
Maksimum DC 5 V, 2 A
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
15
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Symboldefinitioner
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
Vekselstrøm. Enheden er egnet til vekselstrøm.
Jævnstrøm. Enheden er kun egnet til jævnstrøm.
Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2002/96/EC om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tag fat i enheden fra top og bund.
2 Træk enhedens nederste kant mod dig, indtil den løsner sig
fra magneten.
Hvis du trækker enheden direkte mod dig, kan det få
holderen til at slippe sugekoppen.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Tilslutning af enheden til strømmen i
bilen, side 1).
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 14).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel.
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0° og 45°C
(mellem 32° og 113°F).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger, side 14).
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger,
side 14).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 1).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 14).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 1).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
16
Fejlfinding
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Fejlfinding
17
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 7
3D-kortvisning 7
A
adresser, finde 3
advarselsikoner 5
aktiv vognbaneanvisning 5
aktuel position 6
alarmpunktalarmer, indstillinger 14
anvisninger 5
Autocamper, profiler 13
autocamperprofiler, aktivere 13
B
bakkamera 15
batteri
maksimere 16
oplade 1, 2, 15, 16
problemer 16
besvare opkald 11
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 10, 17
afbrydelse af forbindelse til en enhed 11
aktivere 11
deaktivere 14
indstillinger 14
brugerdefinerede interessepunkter 4
brændstof, priser 12
brændstofdata, indtaste 8
brændstoflogs 8
brændstofpriser, ændre 12
brændstoføkonomi. 12 Se også ecoRoute
C
chauffører
lastbil 9
tilføje 9
computer, tilslutte 13, 17
D
destinationer. Se positioner
drejliste 5
dvaletilstand 1
dæmpe, lyd 10
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge-resultat 12
nulstille 12
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge-resultat 12
kalibrering af brændstoføkonomi 12
kørerapport 12
kørerapporter 12
køretøjsprofil 12
eksportere
kørelogs 10
sammenfatninger i retskredse 9
triprapporter 9
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 4
enheds-ID 15
F
fejlfinding 16, 17
filer, overføre 13
finde tjenester, forude 6
fjerne holderen 16
foretage opkald 11
forsendelser 10
køre-/hviletid 9
tilføje 9
fortegnelse til hjælp ved motorstop 2
forude
finde tjenester 6
tilpasse 6
frakoble, Bluetooth enhed 11
18
G
Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
gemme, aktuel position 3
gemte positioner 4, 13
kategorier 3
redigere 3
slette 4
gendanne indstillinger 15
genveje
slette 4
tilføje 1, 4
geocaching 3
GPS 1, 2
H
hjem
angive positioner 3
køre 3
opkald 11
redigering af position 3
telefonnummer 11
hjælp. 11 Se også produktsupport
holder, fjerne 16
hukommelseskort 13
Hvor er jeg? 3, 6
håndfri telefonopkald 10
I
ID-nummer 15
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), logning 8
IFTA-logging
brændstofdata 8
eksporterede sammenfatninger og
rapporter 9
retskredslig sammenfatning 9
triprapporter 9
indstillinger 14, 15
Interessepunkt. 4 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 4
interessepunkter (POI Loader) 4
interessepunkter (POI) 4
brugerdefineret 4
ekstraudstyr 4
lastbiler 2
POI Loader 4
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 8
K
kalibrering af brændstoføkonomi 12
kameraer
sikkerhed 7
sikkerhedskopier 15
knapper på skærmen 2
konti 15
koordinater 3
kort 4, 6, 14
datafelt 6, 7
detaljeniveau 13
gennemse 2
købe 16
lag 7
opdatere 1
tema 13
vise ruter 5
kortlag, tilpasse 7
kortvisning
2D 7
3D 7
kortværktøjer 7
køre hjem 3
køre-/hviletid 9
chauffører 9
forsendelser 9, 10
kørelogs 9
vagtstatus 9
kørelogs 9
eksportere 10
kørerapporter 12
køretøjsprofil 12
køretøjsprofiler, lastbil eller autocamper 13
L
lastbil
chauffører 9
forsendelser 10
interessepunkter 2
profiler 13
lastbilprofiler, aktivere 13
logs, køre 9, 10
lyd, nærhedspunkter 14
lydstyrke, tilpasse 1
lysstyrke 1
længde-/breddegrad 3
M
meddelelser 2
microSD-kort, installere 13
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 16
sugekop 1, 16
myTrends, ruter 6
N
navigation 4
direkte linje 4
indstillinger 14
visning af ruter 4
navigation i direkte linje 4
nulstille
enhed 1, 15
tripdata 6
nyligt fundne positioner 3
næste sving 5
O
omdøbe ture 13
omveje 5
opkald 10
besvare 11
foretage 11
foretage opkald 11
historik 11
hjem 11
kontakter 11
ventende opkald 11
opladning af enheden 1, 2, 15, 16
P
parkering 3
seneste plads 3
parre 11
frakoble 11
sletning af et parret headset 11
telefon 10, 17
POI Loader 4
positioner 2, 3, 13
aktuel 3, 6
gemme 3
indstille hjemmeposition 3
nyligt fundne 3
opkald 11
simulerede 4
søger efter 3
produktregistrering 1
produktsupport 11
profiler
Autocamper 13
lastbil 13
lastbil eller autocamper 13
R
rapporter
afstand 12
tur 9
registrering af enheden 1
Indeks
regler, køre-/hviletid 9
rejsehistorik 15
rejseoplysninger
nulstille 6
vise 6
rengøre berøringsskærmen 16
rengøring af enheden 16
retningsanvisninger 5
ruteplanlægning 12
redigering af en tur 13
ruter
beregne 4
beregningstilstand 14
foreslåede 6
myTrends 6
starte 4
sådan stopper du 5
tilføje et punkt 5
vise 4
vise på kortet 5
S
sammenfatning i retskreds 9
satellitsignaler
opfange 1
vise 2
screenshots 14
sikkerhedskameraer, abonnementer 7
simulerede positioner 4
skærm, lysstyrke 1
skærmen hjem 1
skærmindstillinger 14
slette
parret headset 11
ture 13
Slutbrugerlicensaftaler 15
software
opdatere 1
version 15
specifikationer 15
sprog
stemme 14
tastatur 14
startskærm, tilpasse 1
stemmegenkendelse 10
stemmekommando 10
aktivere 10
navigere med 10
tip til anvendelse 10
vækningssætning 10
strømkabler, køretøj 1
sugekop 16
søge efter positioner. 2 Se også positioner
adresser 3
bruge kortet 2
byer 3
gennemse kortet 2
kategorier 2
koordinater 3
vejkryds 3
søgelinje 2
trafik 7, 8, 14
aktivere et abonnement 8
alternativ rute 8
hændelser 8
kort 8
modtager 7
søger efter forsinkelser 8
tilføje abonnementer 8
trafficTrends 8
transportformer 5
tripoplysninger 6
turlog, vise 6
tyveri, undgå 16
tænd/sluk-knap 1
U
undgå
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vej 7
vejegenskaber 6
USB, frakoble 13
V
vagtstatus 9
vedligeholdelse af enheden 16
vejkryds, finde 3
vejkryds-info 5
W
Wi-Fi, tilslutte 15
widgets 1
Æ
ændre søgeområdet 2
T
tastatur
layout 14
sprog 14
telefon, parre 10, 17
telefonbog 11
telefonopkald 10
besvare 11
dæmpe 11
foretage opkald 11
stemmeopkald 11
ventende opkald 11
tidsindstillinger 14
tilbehør 16
tilpasse, undgå 7
tilpasse enhed 13
trafficTrends 8
deaktivere 8
Indeks
19
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising