Garmin | fleet™ 670 | User manual | Garmin fleet™ 670 Korisnički priručnik

Garmin fleet™ 670 Korisnički priručnik
Garmin fleet™ 670/670V
Korisnički priručnik
Kolovoz 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01792-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju
se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac
trgovački je znak tvrtke Apple Inc. microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TruckDown trgovački je znak tvrtke TruckDown Info
International, Inc. Windows , Windows Vista i Windows XP zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Priključivanje uređaja na napajanje vozila .................................. 1
Podrška i ažuriranja .................................................................... 1
Postavljanje Garmin Express ................................................. 1
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................. 1
Isključivanje uređaja ................................................................... 1
Ponovno postavljanje uređaja ................................................ 1
Primanje GPS signala ................................................................. 1
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 1
Podešavanje glasnoće ............................................................... 1
Početni zaslon ............................................................................ 1
Dodavanje prečaca i miniaplikacija na početni zaslon ........... 2
Prikaz obavijesti ..................................................................... 2
Ikone statusne trake ................................................................... 2
Prikaz statusa GPS signala ................................................... 2
Informacije o bateriji ............................................................... 2
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Lokacije........................................................................... 2
Traženje lokacija ......................................................................... 2
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 2
Pronalaženje točaka interesa za kamione ............................. 2
Pronalaženje točaka interesa kod kvara kamiona ................. 2
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ............ 2
Promjena područja pretraživanja ........................................... 2
Traženje lokacije pretraživanjem karte .................................. 2
Traženje adrese ..................................................................... 3
Traženje nedavno pronađenih odredišta ............................... 3
Traženje parkinga .................................................................. 3
Alati za pretraživanje .............................................................. 3
Spremanje lokacija ..................................................................... 3
Spremanje lokacije ................................................................. 3
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 3
Spremanje početne lokacije ................................................... 3
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 3
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 3
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 4
Postavljanje simulirane lokacije .................................................. 4
Dodavanje prečaca ..................................................................... 4
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Prilagođene točke interesa ......................................................... 4
Instalacija softvera POI Loader .............................................. 4
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader ................. 4
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ............................ 4
Navigacija........................................................................ 4
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Pregled više ruta .................................................................... 4
Promjena načina izračuna rute .............................................. 4
Pokretanje rute do spremljene lokacije .................................. 4
Vaša ruta na karti ........................................................................ 4
Korištenje karte ...................................................................... 4
Dodavanje točke ruti .............................................................. 5
Obilazak ................................................................................. 5
Zaustavljanje rute ................................................................... 5
Pregled aktivnosti rute ................................................................ 5
Prikaz popisa skretanja .......................................................... 5
Pregled sljedećeg skretanja ................................................... 5
Pregled križanja ..................................................................... 5
Načini prijevoza .......................................................................... 5
Odabir načina prijevoza ......................................................... 5
Ikone upozorenja ........................................................................ 5
Upozorenja o ograničenjima .................................................. 5
Upozorenja o stanju na cesti .................................................. 5
Ostala upozorenja .................................................................. 5
Sadržaj
Funkcija Nadolazi ....................................................................... 5
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa ............................ 6
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ....................................... 6
Informacije o putu ....................................................................... 6
Prikaz podataka o putu na karti ............................................. 6
Prikaz stranice s informacijama o putu .................................. 6
Pregled zapisnika puta ........................................................... 6
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ....................... 6
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 6
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 6
Traženje usluga u blizini ........................................................ 6
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 6
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 6
O prilagođenim izbjegavanjima ................................................... 6
Izbjegavanje područja ............................................................ 6
Izbjegavanje ceste ................................................................. 7
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ........................ 7
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 7
Prilagođavanje karte ................................................................... 7
Prilagođavanje alata karte ..................................................... 7
Prilagođavanje slojeva karte .................................................. 7
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 7
Promjena izgleda karte .......................................................... 7
Sigurnosne kamere ..................................................................... 7
Prometne informacije ..................................................... 7
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije .................................................................................. 7
Prikaz nadolazećeg prometa ...................................................... 8
Prikaz prometa na karti .......................................................... 8
Traženje prometnih nezgoda ................................................. 8
Promet na vašoj ruti .................................................................... 8
Upotreba alternativne rute ..................................................... 8
O pretplatama za obavijesti o prometu ....................................... 8
Aktivacija pretplate ................................................................. 8
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu ................................ 8
Dodavanje pretplate ............................................................... 8
trafficTrends™ ............................................................................ 8
Onemogućavanje značajke trafficTrends .............................. 8
Omogućavanje prometnih informacija ........................................ 8
Značajke za kamione ...................................................... 8
O IFTA bilježenju ........................................................................ 8
Unos podataka o gorivu ......................................................... 8
Uređivanje zapisnika goriva ................................................... 8
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti ........................... 8
Uređivanje i izvoz putnih izvješća .......................................... 9
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih
izvješća .................................................................................. 9
O funkciji Broj sati u pogonu ....................................................... 9
Bilježenje radnog statusa ....................................................... 9
O vozačima ............................................................................ 9
Korištenje zapisnika vožnje .................................................... 9
Dodavanje isporuka ............................................................... 9
Izvoz zapisnika vožnje ......................................................... 10
Glasovna naredba........................................................ 10
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 10
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 10
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 10
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 10
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 10
Onemogućavanje glasovnih naredbi ........................................ 10
Hands-free telefonski pozivi ........................................ 10
O hands-free pozivanju ............................................................. 10
Uparivanje telefona ................................................................... 10
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ..................... 11
Savjeti nakon uparivanja uređaja ......................................... 11
i
Prekid veze s Bluetooth uređajem ....................................... 11
Brisanje uparenog telefona .................................................. 11
Uspostavljanje poziva ............................................................... 11
Biranje broja ......................................................................... 11
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika .......................... 11
Pozivanje lokacije ................................................................ 11
Primanje poziva ........................................................................ 11
Korištenje popisa poziva ........................................................... 11
Upotreba opcija za poziv u tijeku .............................................. 11
Spremanje kućnog telefonskog broja ....................................... 11
Pozivanje početne lokacije .................................................. 11
Korištenje aplikacija..................................................... 11
Korištenje pomoći ..................................................................... 11
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 11
O postavci ecoRoute™ ............................................................. 11
Postavljanje vozila ............................................................... 11
Promjena cijene goriva ........................................................ 11
Kalibracija potrošnje goriva .................................................. 11
O značajci ecoChallenge ..................................................... 12
Prikaz informacija o potrošnji goriva .................................... 12
Izvješća o prijeđenim kilometrima ........................................ 12
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute ....... 12
Savjeti za vožnju .................................................................. 12
Planiranje puta .......................................................................... 12
Organiziranje puta ................................................................ 12
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 12
Uređivanje spremljenog putovanja ...................................... 12
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 13
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 16
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 16
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 16
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 16
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 16
Kupnja opreme ......................................................................... 16
Objašnjenja simbola ................................................................. 16
Rješavanje problema ................................................... 16
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana ....................................... 16
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 16
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 16
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 16
Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan .................. 16
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 16
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 17
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 17
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 17
Indeks............................................................................ 18
Upravljanje podacima.................................................. 13
O memorijskim karticama ......................................................... 13
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 13
Priključivanje uređaja na računalo ............................................ 13
Prijenos podataka s računala ................................................... 13
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 13
Prilagođavanje uređaja................................................ 13
Dodavanje profila za kamione ili rekreacijska vozila ................ 13
Aktivacija profila za kamione ili kampere ............................. 13
Uređivanje profila za kamione ili kampere ........................... 13
Postavke karte i vozila .............................................................. 13
Omogućavanje karata .......................................................... 14
Postavke navigacije .................................................................. 14
Postavke načina izračuna .................................................... 14
Postavke zaslona ...................................................................... 14
Postavke prometa ..................................................................... 14
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 14
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 14
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 14
Bluetooth postavke ................................................................... 14
Onemogućavanje Bluetooth veze ........................................ 14
Postavke zvuka ......................................................................... 14
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 14
Dodavanje računa .....................................................................15
Vraćanje postavki ..................................................................... 15
Vraćanje tvornički zadanih vrijednosti ...................................... 15
Dodatak ......................................................................... 15
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................. 15
Povezivanje s bežičnim zaslonom ............................................ 15
Povezivanje pomoćne kamere ................................................. 15
Prikaz pomoćne kamere ...................................................... 15
Specifikacije .............................................................................. 15
Punjenje uređaja ....................................................................... 15
Postupanje s uređajem ............................................................. 16
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 16
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 16
Sprečavanje krađe ............................................................... 16
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim
uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe.
Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.
OBAVIJEST
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim
uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima.
Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini
elektroničkih uređaja.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
nosaču.
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj
nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.
Pritisnite tipku napajanja À.
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.
2 Odaberite Isključivanje.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Primanje GPS signala
na traci
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.
statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
Podešavanje svjetline zaslona
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
mjesto.
Logotip Garmin treba gledati prema gore.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.
4 Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.
5 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.
®
Podrška i ažuriranja
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje. Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš
uređaj.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Ažuriranja softvera
• Ažuriranja karte ili staze
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Početni zaslon
NAPOMENA: Početni zaslon i mogućnosti prilagodbe ovise o
konfiguraciji koju je postavila vaša tvrtka za upravljanje voznim
parkom.
À
Á
Â
Početak rada
Odaberite za pregledavanje instaliranih aplikacija i widgeta.
Povucite prstom lijevo ili desno za listanje stranica.
Držite za prilagođavanje pozadine.
Povucite prstom prema gore za prikaz obavijesti.
1
Dodavanje prečaca i miniaplikacija na početni zaslon
Pronalaženje točaka interesa za kamione
Na bilo koju stranicu početnog zaslona možete dodati prečace
za aplikacije i miniaplikacije. Miniaplikacije su alati koji
omogućuju brz pristup informacijama, osnovnim funkcijama
aplikacije ili postavkama uređaja.
1 Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno kako
biste odabrali stranicu početnog zaslona.
.
Odaberite
2
3 Za prikaz dodatnih aplikacija i miniaplikacija povucite prstom
ulijevo ili udesno.
4 Držite aplikaciju ili miniaplikaciju i povucite je na željenu
lokaciju na početnom zaslonu.
Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za
kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za
vaganje kamiona.
Odaberite Kamo? > Usluge za kamione.
Prikaz obavijesti
1 Povucite prstom od dna zaslona.
Prikazuje se popis obavijesti.
Odaberite
opciju:
2
• Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u
obavijesti, odaberite obavijest.
• Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala
Status tehnologije Bluetooth (prikazuje se kad je Bluetooth
omogućen)
®
Indikator načina prijevoza
Trenutno vrijeme
Status baterije
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Informacije o bateriji
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
Zadržite ili za brže kretanje.
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.
Lokacije
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama. Putem
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije. Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.
Traženje lokacija
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
2
Pronalaženje točaka interesa kod kvara kamiona
Direktorij Kvar kamiona prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za
kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili
vulkanizeri.
Direktorij Kvar kamiona nije dostupan u svim područjima.
Podaci direktorija periodično se ažuriraju.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite TruckDown.
3 Odaberite kategoriju.
4 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
5 Odaberite odredište.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
2 Odaberite Traženje u blizini:.
3 Odaberite opciju.
Traženje lokacije pretraživanjem karte
Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su
restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti
slojeve karte za mjesta uz cestu (Prilagođavanje slojeva karte,
stranica 7).
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Ako je potrebno, odaberite , a zatim odaberite ikonu
kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
Lokacije
• Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih
informacija.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 2).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.
2 Odaberite lokaciju.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite > Posljednje mjesto.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje križanja
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite saveznu državu ili regiju.
• Za promjenu države, savezne države ili provincije
odaberite Pokrajina ili država i unesite naziv.
3 Unesite naziv prve ulice, a zatim odaberite Sljedece.
4 Ako je potrebno, odaberite ulicu.
5 Unesite naziv druge ulice, a zatim odaberite Sljedece.
6 Ako je potrebno, odaberite ulicu.
7 Ako je potrebno, odaberite raskrižje.
7 Odaberite Prikaži na karti.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
2
3
4
5
stranica 2).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi kući.
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Dom.
2 Odaberite .
3 Odaberite > Uredi.
4 Unesite izmjene.
5 Odaberite Gotovo.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite ime grada i odaberite .
4 Odaberite grad.
• Odaberite Ime.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Odaberite zemljopisnu širinu.
4 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.
5 Odaberite zemljopisnu dužinu.
6 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
Lokacije
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
3
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Spremi.
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.
1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 2).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite Rute.
4 Odaberite rutu.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Manje goriva za izračun ruta s manjom
potrošnjom goriva.
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.
Ruta je označena grimiznom linijom. Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader, stranica 4).
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (Lokacije, stranica 2).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Idi!.
4
Korištenje karte
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite
ili
.
Navigacija
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.
> Kamo?.
1 Na karti odaberite
2 Potražite lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Obilazak
Za obilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za obilaske
u izbornik s alatima karte (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Obilazak.
2 Odaberite opciju:
• Za obilazak rute na određenu udaljenost odaberite
udaljenost.
• Za obilazak određene ceste na ruti odaberite i odaberite
cestu koju treba obići.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
>
.
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.
2 Odaberite skretanje.
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.
2 Odaberite > Karta.
Pregled sljedećeg skretanja
Tijekom navigacije rutom, u gornjem lijevom kutu karte prikazat
će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili
druga manevriranja.
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranja, kao i prometnu traku po kojoj biste trebali voziti.
Na karti odaberite
za prikaz sljedećeg skretanja na karti.
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, ako je
dostupno pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste.
Linija u boji označava pravilnu traku za skretanje.
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama. Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.
Načini prijevoza
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza. Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci
statusa.
Navigacija
Način rada Kamion
Način rada Automobil
Odabir načina prijevoza
1 Povucite prstom od dna zaslona.
2 Odaberite .
Ikone upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uzimajte u obzir uvjete na cesti.
Upozorenja o ograničenjima
Visina
Težina
Težina osovine
Duljina
Širina
Nisu dopušteni kamioni
Nisu dopuštene prikolice
Nisu dopušteni opasni materijali
Nisu dopuštene zapaljive tvari
Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
Nema lijevog skretanja
Nema desnog skretanja
Nema polukružnog skretanja
Upozorenja o stanju na cesti
Opasnost od zapinjanja
Bočni vjetar
Uska cesta
Oštar zavoj
Strma nizbrdica
Nisko granje
Ostala upozorenja
Mjesto vaganja
Cesta nije provjerena za kamione
Funkcija Nadolazi
Možete vidjeti tvrtke i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete.
Usluge su prikazane po kategorijama.
Benzinske postaje
Restorani
Smještaj
5
Odmorišta
Parkiralište
Banke i bankomati
Mjesta vaganja
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite karticu.
3 Odaberite točku interesa.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored
kategorija ili tražiti određene tvrtke ili kategorije.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite ikonu usluge.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Gotovo.
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
Na karti odaberite
> Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite > Podaci o putu.
3 Odaberite polje s podacima o putu.
4 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu
podataka o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Pon. post. podat. puta.
• Odaberite Pon pos maks. brzinu kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 14).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite kategoriju.
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
O prilagođenim izbjegavanjima
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
6
izbjegavanja.
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodaj područje za izbjegav..
Navigacija
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
izbjegavanja.
Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje.
Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedece.
Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedece.
Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Prometne informacije
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih kamera.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine.
Idite na www.garmin.com/safetycameras kako biste provjerili
dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za jedno
ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili
produžiti postojeću pretplatu.
Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na
sigurnosne kamere na stranici http://my.garmin.com. Trebali
biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije
podatke o sigurnosnim kamerama.
Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene
s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti
pretplatu.
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/traffic.
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
• Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se
prometne informacije mogle primati putem prijemnika za
obavijesti o prometu.
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili
prijemnik za prometne informacije.
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati
kompatibilan kabel napajanja. Ako je uz vaš model uređaja
uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za
napajanje u vozilu isporučen s uređajem. Ako je uz vaš model
uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu
prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/traffic.
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.
7
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj
će prikazivati prometne informacije.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Promet na vašoj ruti
Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se
prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu
kako biste izbjegli zastoj. Možete odabrati hoće li se alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev. Dodatne informacije
potražite u odjeljku Postavke prometa (Postavke prometa,
stranica 14). Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu
gužvu ako bolja alternativna ruta ne postoji. Vrijeme zastoja
automatski se dodaje procijenjenom vremenu dolaska.
Upotreba alternativne rute
Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje alternativnih
ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako biste izbjegli
zastoje u prometu.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!.
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.
Idite na http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija pretplate
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik
za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon
što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od
davatelja plaćenih usluga.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
8
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedece.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
trafficTrends™
Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi
prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.
NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu
ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.
Onemogućavanje značajke trafficTrends
Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate
onemogućiti značajku trafficTrends.
Odaberite Postavke > Promet > trafficTrends™.
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su
prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne
informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim
prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena
(trafficTrends™, stranica 8).
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Značajke za kamione
O IFTA bilježenju
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Možete arhivirati podatke potrebne za dokumentaciju za
International Fuel Tax Agreement (IFTA), poput podataka o
kupnji goriva i prijeđenoj kilometraži.
Prije omogućavanja IFTA bilježenja morate se nalaziti u načinu
rada Kamion.
Unos podataka o gorivu
1 Odaberite > IFTA Logging > Na pumpi.
2 Unesite cijenu goriva po galonu.
3 Odaberite polje Potrošeno gorivo.
4 Unesite količinu kupljenog goriva.
5 Prema potrebi odaberite opciju:
• Za spremanje količine u litrama odaberite Galoni > Litre >
Spremi.
• Za spremanje količine u galonima odaberite Litre >
Galoni > Spremi.
Po
potrebi označite potvrdni okvir Porez uključen.
6
7 Odaberite pumpu na kojoj ste dotočili gorivo.
Uređivanje zapisnika goriva
1 Odaberite > IFTA Logging > Zapisnici goriva.
2 Prema potrebi odaberite kamion.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Odaberite zapisnik.
5 Odaberite opciju:
• Za uređivanje informacija odaberite polje.
• Za brisanje zapisnika odaberite > Da.
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti
Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku
saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo,
Značajke za kamione
prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u
određenim područjima.
1 Odaberite > IFTA Logging > Sažetak nadležnosti.
2 Prema potrebi odaberite kamion.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite > Izvoz >
OK.
Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u
mapu Reports na uređaju.
Uređivanje i izvoz putnih izvješća
1 U glavnom izborniku odaberite > IFTA Logging > Putna
2
3
4
5
izvješća.
Prema potrebi odaberite kamion.
Prema potrebi odaberite tromjesečje.
Odaberite izvješće.
Odaberite opciju:
• Odaberite
> Izbriši i zatim označite potvrdni okvir kako
biste izbrisali izvješće.
• Odaberite
> Kombiniranje i zatim označite potvrdne
okvire za kombiniranje izvješća.
• Odaberite
> Izvoz > OK. Uređaj će izvješće izvesti
u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i
putnih izvješća
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Uređaj priključite na računalo.
Otvorite pogon "Garmin" i zatim otvorite mapu Reports.
Otvorite mapu IFTA.
Otvorite .csv datoteku.
O funkciji Broj sati u pogonu
OBAVIJEST
Iako je na ovom uređaju omogućeno bilježenje broja sati u
pogonu, ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u
zapisnik koje je u skladu s važećim zakonskim propisima.
Vozači trebaju poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem
sati u pogonu.
Automatski uređaj za snimanje u vozilu (AOBRD)
Kada se integrira s transponderom telematičkih podataka koji
proizvodi ovlašteni partner tvrtke Garmin i kada se koristi za
bilježenje broja sati u pogonu, ovaj uređaj omogućuje
ispunjavanje zahtjeva za AOBRD.
Garmin ne tvrdi da će upotreba rješenja ovlaštenog partnera biti
u skladu sa specifikacijom §395.15. Takve tvrdnje smije iznositi
samo dotični partner, a za sukladnost sa specifikacijom §395
odgovoran je krajnji korisnik, uključujući sukladnost sa svim
izmjenama takvih propisa. Možete proučiti certifikat Garmin
AOBRD partnera kako biste potvrdili da su zahtjevi za AOBRD
određeni Dijelom §395.15 ispunjeni.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Prije korištenja opcije Broj sati u pogonu trebate biti u načinu
rada Kamion i morate stvoriti profil vozača (Dodavanje vozača,
stranica 9).
Pomoću opcije Broj sati u pogonu možete zabilježiti radne sate i
na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.
Bilježenje radnog statusa
1 Odaberite > Vrijeme u vožnji.
Značajke za kamione
2 Odaberite vozača.
3 Odaberite Na dužnosti.
4 Odaberite opciju:
• Za bilježenje vremena izvan radnog pogona odaberite
Nije na dužnosti.
• Za bilježenje vremena tijekom kojeg odmarate u odjeljku
za spavanje odaberite Spavanje.
• Za bilježenje vremena aktivne vožnje gospodarskog vozila
odaberite Vožnja.
• Za bilježenje vremena provedenog u pogonu, ali ne u
samoj vožnji gospodarskog vozila odaberite Na dužnosti.
• Odaberite Suvozačko sjedalo za bilježenje vremena
tijekom kojega je drugi vozač na suvozačkom sjedalu, ali
nije na dužnosti.
NAPOMENA: Vozač može imati status suvozača do dva
sata neposredno nakon ili prije osam uzastopnih sati
provedenih u odjeljku za spavanje.
5 Odaberite Spremi.
O vozačima
Ako radite za više od jednog prijevoznika unutar razdoblja od 24
sata, morat ćete zabilježiti sve prijevoznike.
Morat ćete zabilježiti vremensku zonu svoje početne točke čak i
ako prijeđete u druge vremenske zone.
Dodavanje vozača
1 Odaberite > Vrijeme u vožnji.
2 Odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu.
Upravljanje informacijama o vozaču
Odaberite > Vrijeme u vožnji.
Odaberite vozača.
Odaberite Informacije o vozaču.
Odaberite opciju:
• Za uređivanje informacija odaberite polje.
• Za brisanje vozača odaberite
> Izbriši vozača > Da.
1
2
3
4
Korištenje zapisnika vožnje
1 Odaberite > Vrijeme u vožnji.
2 Odaberite vozača.
3 Odaberite Prikaz zapisnika.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz drugog datuma odaberite datum na vrhu
zaslona.
• Za prikaz pojedinosti statusa odaberite polje pored
statusne trake.
• Za uređivanje odaberite okvir i zatim odaberite polje.
• Za prikaz informacija o prijestupima odaberite .
Dodavanje isporuka
1 Odaberite > Vrijeme u vožnji.
2 Odaberite vozača.
3 Odaberite Upravljanje isporukom > .
4 Unesite referentne informacije i odaberite Gotovo.
SAVJET: Referentni broj je broj dokumenta isporuke ili naziv
tvrtke i grupe koju prevozite.
5 Po potrebi odaberite Dan početka.
6 Po potrebi odaberite Dan završetka.
7 Odaberite Spremi.
Upravljanje isporukama
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
9
1
2
3
4
5
Odaberite > Vrijeme u vožnji.
Odaberite vozača.
Odaberite Upravljanje isporukom.
Odaberite isporuku.
Odaberite opciju:
• Za uređivanje informacija o isporuci odaberite polje.
• Za brisanje isporuke odaberite
> Izbriši isporuku >
OK.
Izvoz zapisnika vožnje
1 Odaberite > Vrijeme u vožnji.
2 Odaberite vozača.
3 Odaberite Izvoz zapisnika.
4 Po potrebi unesite broj traktora, VIN traktora i broj prikolice.
5 Prema potrebi odaberite zapisnik za izvoz.
6 Prema potrebi odaberite lokaciju za izvoz zapisnika.
Uređaj će zapisnik izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu
Reports u memoriji uređaja.
Pregled izvezenih zapisnika vožnje
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
računalo, stranica 13).
2 Odaberite opciju:
• Za pregled zapisnika na uređaju, otvorite pogon "Garmin" i
otvorite mapu Reports.
• Za pregled zapisnika na memorijskoj kartici otvorite pogon
za memorijsku karticu i otvorite mapu Garmin.
3 Otvorite mapu HOSexports.
4 Otvorite .csv datoteku.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je
Glasovna naredba.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
1 Odaberite > Voice Command > Customize Phrase.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Gotovo.
Aktivacija glasovnih naredbi
Izgovorite frazu za buđenje.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
10
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
2
3
4
5
buđenje, stranica 10).
Izgovorite Traži mjesto.
Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
Izgovorite broj linije.
Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite > Voice Command > .
2 Odaberite Mute Instructions > Omogućeno.
Onemogućavanje glasovnih naredbi
Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu
aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.
1 Odaberite > Voice Command > .
2 Odaberite Voice Command > Onemogućeno.
Hands-free telefonski pozivi
O hands-free pozivanju
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/bluetooth.
Uparivanje telefona
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Postavke > Bluetooth > Dodavanje
Bluetooth uređaja.
• Ako ste već uparili drugi telefon, odaberite Postavke >
Bluetooth > Uređaj > .
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.
5 Na uređaju odaberite OK.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.
Glasovna naredba
7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za
povezivanje uređaja.
8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Savjeti nakon uparivanja uređaja
• Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski
povezati svaki put kad ih uključite.
• Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje
glasovnih poziva.
• Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim
telefonom s kojim je bio povezan.
• Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski
povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se i
dalje u budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin
fleet uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Uređaj.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
1 Za vrijeme trajanja poziva na karti odaberite
2 Odaberite opciju.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite Slušalica.
SAVJET: Ovu značajku koristite ako želite isključiti uređaj
i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
SAVJET: Ovu značajku možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite Bez zvuka.
• Za prekidanje veze odaberite Prekini.
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije, stranica 3).
1 Odaberite > Uređaj > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Gotovo.
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite > Uređaj > Zovi kuću.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth > Uređaj.
2 Odaberite .
3 Odaberite telefon, a zatim odaberite Izbriši.
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite > Uređaj > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite > Uređaj > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite > Uređaj > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite > Uređaj > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
Korištenje aplikacija
.
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite > Pomoć kako biste pregledali informacije o
korištenju uređaja.
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite
> Pomoć >
.
O postavci ecoRoute™
U nekim područjima morate za upotrebu značajke ecoRoute
kupiti kod za otključavanje. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/ecoroute.
Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva
potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za
smanjivanje potrošnje goriva. Podaci koje pruža značajka
ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno
očitane vrijednosti iz vozila.
Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koja
odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje možete obaviti
kalibraciju potrošnje goriva (Kalibracija potrošnje goriva,
stranica 11).
Postavljanje vozila
Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti
podatke o vozilu.
1 Odaberite > ecoRoute™.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Promjena cijene goriva
1 Odaberite > ecoRoute™ > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite Sljedece.
3 Odaberite Da.
Kalibracija potrošnje goriva
Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija
izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju
provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.
1 Odaberite > ecoRoute™ > Na pumpi.
11
2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
5 Odaberite Sljedece.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
6 Odaberite Spremi.
O značajci ecoChallenge
Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite
potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za
ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka
ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put
kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.
Pregled ecoChallenge rezultata
Odaberite > ecoRoute™ > ecoChallenge.
O ecoChallenge rezultatu
Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i
smanjenoj potrošnji goriva.
Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo kočenje.
Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo ubrzavanje.
Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.
Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata
1 Odaberite > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Odaberite > Pon. postavljanje.
Prikaz informacija o potrošnji goriva
1 Odaberite > ecoRoute™ > Potrošnja goriva.
2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.
Izvješća o prijeđenim kilometrima
Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti,
vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom
kretanja prema odredištu.
Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom
vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim
kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.
Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima
Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima
na uređaju.
SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti
izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.
1 Odaberite > ecoRoute™ > Izvj. o prijeđ km.
2 Odaberite izvješće.
Ponovno postavljanje informacija o značajci
ecoRoute
1 Odaberite > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Odaberite Pon. postavljanje.
Savjeti za vožnju
• Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu
potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i
60 mph.
• Vozite konzistentnom brzinom.
• Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.
• Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
• Ne držite nogu na kočnici.
• Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
• Ako trebate nakratko stati, ugasite motor vozila.
12
• Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko
zaustavljanja.
• Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne
vozite velikim brzinama na autocesti.
• Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
• Parkirajte se u hladu ili u garaži.
• Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve
ono što vam je nepotrebno.
• Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne
koristite, skinite krovne nosače.
• Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito
provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
• Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja
koje je preporučio proizvođač.
• Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
• Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to
moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.
Planiranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite > Planer puta.
2 Odaberite Novi put.
3 Odaberite Odabir početne lokacije.
4 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 2).
5 Odaberite Odaberite.
6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .
7 Odaberite Sljedece.
8 Odaberite Spremi.
9 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Organiziranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite > Planer puta.
2 Odaberite put.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme odlaska.
• Odaberite Vrijeme dolaska.
5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.
6 Odaberite Trajanje.
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te
odaberite Spremi.
8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite sljedeće odredište, a zatim odaberite Početak.
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.
Korištenje aplikacija
• Odaberite Izbriši put.
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti,
stranica 14).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite > Gdje sam bio.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
®
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Postavljanje memorijske kartice
Uređaj podržava memorijske kartice microSD i microSDHC.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.
™
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 13).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
Upravljanje podacima
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prilagođavanje uređaja
Dodavanje profila za kamione ili rekreacijska
vozila
UPOZORENJE
Unos profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike
vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. Tijekom vožnje
odgovarate za visinu, duljinu i težinu vozila te ostala relevantna
ograničenja. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte
sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti.
1 Odaberite Postavke > Profil kamiona.
2 Odaberite vrstu profila:
• Za dodavanje profila kamiona odaberite Kamion.
• Za dodavanje profila rekreacijskog vozila odaberite RV.
3 Odaberite .
4 Po potrebi odaberite Jedinice za promjenu mjernih jedinica.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Aktivacija profila za kamione ili kampere
Prije mogućnosti aktivacije profila potrebno je dodati profil
(Dodavanje profila za kamione ili rekreacijska vozila,
stranica 13).
Uređaj izračunava rute na temelju širine, dužine, visine, težine i
ostalih postavki aktivnog profila.
1 Odaberite Postavke > Profil kamiona.
2 Odaberite vrstu profila:
• Za aktivaciju profila kamiona odaberite Kamion.
• Za aktivaciju profila kampera odaberite RV.
3 Odaberite profil.
4 Odaberite Odabir profila.
Uređivanje profila za kamione ili kampere
Prije omogućavanja brisanja profila potrebno je aktivirati drugi
profil (Aktivacija profila za kamione ili kampere, stranica 13).
1 Odaberite Postavke > Profil kamiona.
2 Odaberite profil, a zatim odaberite .
3 Odaberite Uredi ili Izbriši.
Postavke karte i vozila
Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7).
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
13
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Sigurnosni način rada: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva
nego na drugim rutama.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Zaslon.
Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja. Možete odabrati opciju Auto. ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Auto. automatski odabire
najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev (Promet na vašoj ruti,
stranica 8).
Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
14
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodavanje Bluetooth uređaja: Traženje Bluetooth uređaja u
blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Postavke zvuka
Odaberite Postavke > Zvuk.
Glasnoća: Podešava glasnoću multimedijskih sadržaja,
obavijesti i alarma.
Zadana obavijest: Postavlja zvuk zadane obavijesti.
Zvuk dodira: Kada dodirnete objekt na zaslonu, primjerice
tipkovnicu, reproducira se zvuk.
Zvuk zaključavanja zaslona: Prilikom otključavanja zaslona
zaključavanja reproducira se zvuk.
Zasebni TTS: Omogućuje funkciju pretvaranja teksta u govor.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim funkcijama softvera.
Status: Prikazuje status baterije i informacije o hardveru.
Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore
za krajnjeg korisnika.
Prilagođavanje uređaja
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih
kartografskih podataka.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Zakonski propisi: Prikazuje informacije o licenci za softver.
Dodavanje računa
Kako biste sinkronizirali e-poštu, sastanke i druge podatke, na
uređaj možete dodati račune.
1 Odaberite Postavke > Računi i sinkronizacija > Dodaj
račun.
2 Odaberite vrstu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Odaberite bežični zaslon.
5 Ako je potrebno, unesite PIN.
Povezivanje pomoćne kamere
NAPOMENA: Ova je značajka dostupna samo za model Garmin
fleet 670V.
Na podržanim modelima nosač uređaja ima i ulaz za kompozitni
video od 3,5 mm. Možete priključiti pomoćnu kameru s
kompozitnim videom i vidjeti izlazni signal na zaslonu uređaja.
Priključite video kabel kamere u ulazni video priključak À na
nosaču uređaja.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Vraćanje tvornički zadanih vrijednosti
Prije vraćanja uređaja na tvornički zadane vrijednosti potrebno
je izraditi sigurnosnu kopiju svih korisničkih podataka. Time se
omogućuje vraćanje važnih podataka ako to bude potrebno.
OBAVIJEST
Podaci koji se izbrišu tijekom vraćanja tvornički zadanih
vrijednosti ne mogu se vratiti iz unutarnje memorije.
Uređaj možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti. Tim se
postupkom uklanjaju sve aplikacije, računi i korisnički podaci.
Ako je omogućeno sigurnosno kopiranje podataka, neki se
korisnički podaci i podaci računa mogu vratiti iz računa sa
sigurnosnom kopijom nakon vraćanja uređaja na tvorničke
vrijednosti, ali sigurnosno kopiranje ne podržava brojne vrste
korisničkih podataka.
Odaberite Postavke > Sigurnosno kopiranje i
poništavanje > Vrati tvorničke podatke.
Dodatak
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 Odaberite Postavke > Wi-Fi.
2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi
dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.
Prikaz pomoćne kamere
Uređaj prikazuje videozapis s povezane pomoćne kamere na
različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera
priključena na napajanje.
1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:
• Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag
(preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju
unatrag.
Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne
kamere.
• Ako je kamera priključena na stalan izvor napajanja, u
oknu s obavijestima odaberite .
2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:
• Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag
(preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag.
Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.
• Ako je odašiljač priključen na stalan izvor napajanja,
odaberite
.
ostaje u oknu s obavijestima dokle god uređaj prima
ulazni video signal.
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Raspon temperature za 0 ° do 40 °C (32 ° do 104 °F)
punjenje (napajanje u
vozilu)
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu pomoću dodatne opreme.
AC napajanje pomoću dodatne opreme samo
za kućnu ili upotrebu u uredu.
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska, 3,7 V istosmjerne struje
Ulaz
Najviše 5 V istosmjerne struje, 2 A
3 Po potrebi odaberite Skeniranje kako biste pretražili
dostupne mreže.
4 Odaberite bežičnu mrežu.
5 Po potrebi unesite šifru.
Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne
informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu
lokaciju.
Povezivanje s bežičnim zaslonom
Bežična tehnologija omogućuje vam da na kompatibilnom
vanjskom zaslonu prikažete sadržaj zaslona uređaja.
1 Odaberite Postavke > Miracast.
2 Ako je potrebno, pomoću prekidača uključite tehnologiju
bežičnog zaslona.
3 Po potrebi odaberite Traži zaslone.
Dodatak
-20 ° do 60 °C (-4 ° do 140 °F)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
15
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Kupnja opreme
Idite na http://buy.garmin.com.
Objašnjenja simbola
Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti
ovi simboli.
Izmjenična struja. Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.
Istosmjerna struja. Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.
Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.
Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se
na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2002/96/EC o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske Unije.
Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog
proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od
magneta.
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može
skinuti s vakuumskog nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpicom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Priključivanje uređaja na
napajanje vozila, stranica 1).
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 14).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila.
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0 ° i 45 °C
(između 32 ° i 113 °F).
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 14).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 14).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 1).
• Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju
(Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 14).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (Aktiviranje i
deaktiviranje stanja mirovanja, stranica 1).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Izgleda kako indikator stanja baterije nije
precizan
1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.
2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
16
Rješavanje problema
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
Rješavanje problema
17
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 7
3-D prikaz karte 7
A
adrese, traženje 3
alati karte 7
audio, točke blizine 14
B
sažetak pravne nadležnosti 8
ikone upozorenja 5
informacije o putu 6
ponovno postavljanje 6
prikaz 6
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 8
isključivanje zvuka, audio 10
isporuke 9
broj sati u pogonu 9
dodavanje 9
izbjegavanja
brisanje 7
cesta 7
onemogućavanje 7
površina 6
prilagođavanje 6
značajke ceste 6
izvješća
prijeđeni kilometri 12
put 9
izvješća o prijeđenim kilometrima 12
izvoz
putna izvješća 9
sažetci pravne nadležnosti 8
zapisnici vožnje 10
baterija
maksimiziranje 16
problemi 16
punjenje 1, 2, 15, 16
biranje 11
Bluetooth tehnologija 10, 17
omogućavanje 11
onemogućavanje 14
postavke 14
prekid veze s uređajem 11
brisanje
putovi 12
uparene slušalice 11
broj sati u pogonu 9
isporuke 9
radni status 9
vozači 9
zapisnici vožnje 9
jačina zvuka, prilagođavanje 1
jezik
govor 14
tipkovnica 14
C
K
cijena goriva, promjena 11
Č
čišćenje dodirnog zaslona 16
čišćenje uređaja 16
D
datoteke, prijenos 13
direktorij s popisom usluga 2
dodaci, prilagođene točke interesa 4
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge rezultat 12
ponovno postavljanje 12
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge rezultat 12
izvješća o prijeđenim kilometrima 12
izvješće o prijeđenim kilometrima 12
kalibracija potrošnje goriva 11
profil vozila 11
G
J
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli napajanja, vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 11
kamere
sigurnosno kopiranje 15
sigurnost 7
kamion
isporuke 9
profili 13
točke interesa 2
vozači 9
kamper, profili 13
karte 4, 6, 14
ažuriranje 1
kupnja 16
podatkovno polje 6, 7
pretraživanje 2
prikaz ruta 5
razina pojedinosti 13
slojevi 7
tema 13
koordinate 3
krađa, sprečavanje 16
Garmin Express 1
ažuriranje softvera 1
registriranje uređaja 1
Gdje sam? 3, 6
geocaching 3
glasovna naredba 10
aktivacija 10
fraza za buđenje 10
navigacija putem 10
savjeti za upotrebu 10
gorivo, cijene 11
GPS 1, 2
gumbi na zaslonu 2
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 14
lokacije 2, 3, 13
nedavno pronađeno 3
postavljanje početne 3
pozivanje 11
simulirana 4
spremanje 3
traženje 3
trenutačno 3
trenutno 6
H
M
hands-free telefonski pozivi 10
I
ID broj 14
ID jedinice 14
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), bilježenje 8
IFTA bilježenje
izvezeni sažetci i izvješća 9
podaci o gorivu 8
putna izvješća 9
18
L
memorijska kartica 13
microSD kartica, postavljanje 13
miniaplikacije 2
montaža uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 16
vakuumski nosač 1, 16
myTrends, rute 6
N
nadolazi
prilagođavanje 6
traženje usluga 5, 6
navigacija 4
postavke 14
pregled ruta 4
van ceste 4
navigacija van ceste 4
nedavno pronađene lokacije 3
nosač, skidanje 16
O
obavijesti 2
obilasci 5
odgovaranje na pozive 11
odredišta. Vidi lokacije
oprema 16
P
parkiralište 3
posljednje mjesto 3
planer puta 12
uređivanje puta 12
početna točka
broj telefona 11
postavljanje lokacija 3
pozivanje 11
prelazak 3
uređivanje lokacije 3
početni zaslon 1
prilagođavanje 2
podaci o gorivu, unos 8
POI. 4 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 4
pomoć. 11 Vidi i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 5
pomoćna kamera 15
ponovno postavljanje
podaci o putu 6
uređaj 1, 15
popis skretanja 5
postavke 14
postavke vremena 14
postavke zaslona 14
postupanje s uređajem 16
potrošnja goriva. 11, 12 Vidi i ecoRoute
povijest putovanja 14
pozivi 10
biranje 11
kontakti 11
odgovaranje 11
početna točka 11
popis 11
poziv na čekanju 11
uspostavljanje 11
prečaci
brisanje 4
dodavanje 2, 4
preimenovanje puta 12
prekid veze, uređaj Bluetooth 11
prelazak na početnu točku 3
prepoznavanje govora 10
prikaz karte
2-D 7
3-D 7
prikaz križanja 5
prilagođavanje, izbjegavanja 6
prilagođavanje uređaja 13
prilagođene POI 4
prilagođene točke interesa 4
profil vozila 11
profili
kamion 13
kamion ili kamper 13
rekreacijsko vozilo 13
profili kamiona, aktivacija 13
profili kampera, aktivacija 13
profili vozila, kamion ili kamper 13
promet, aktivacija pretplate 8
načini prijevoza 5
Indeks
prometne informacije 7, 8, 14
alternativna ruta 8
dodavanje pretplata 8
karta 8
nezgode 8
prijemnik 7
trafficTrends 8
traženje zastoja 8
promjena područja pretraživanja 2
propisi, broj sati u pogonu 9
punjenje uređaja 1, 2, 15, 16
R
računalo
povezivanje 13
priključivanje 16, 17
računi 15
radni status 9
raskrižja, traženje 3
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
rekreacijsko vozilo, profili 13
Rekreacijsko vozilo, profili 13
rješavanje problema 16, 17
rute
dodavanje točke 5
izračun 4
myTrends 6
način izračuna 14
pokretanje 4
predloženo 6
pregled 4
prikaz na karti 5
zaustavljanje 5
S
satelitski signali
prikaz 2
primanje 1
sažetak pravne nadležnosti 8
sigurnosne kamere, pretplate 7
simulirane lokacije 4
skidanje nosača 16
slojevi karte, prilagođavanje 7
služba za korisničku podršku 11
sljedeće skretanje 5
snimke zaslona 14
softver
ažuriranje 1
verzija 14
specifikacije 15
spremanje, trenutna lokacija 3
spremljene lokacije 4, 12
brisanje 4
kategorije 3
uređivanje 3
stanje mirovanja 1
svjetlina 1
trafficTrends 8
onemogućavanje 8
traka za pretraživanje 2
traženje lokacija. 2 Vidi i lokacije
adrese 3
gradovi 3
kategorije 2
koordinate 3
korištenje karte 2
pretraživanje karte 2
raskrižja 3
traženje usluga, nadolazi 6
trenutna lokacija 6
U
uparivanje 11
brisanje uparenih slušalica 11
prekid veze 11
telefon 10, 17
upute 5
upute za vožnju 5
USB, prekid veze 13
V
vakuumski nosač 16
vozači
dodavanje 9
kamion 9
vraćanje postavki 15
W
Wi-Fi, povezivanje 15
Z
zapisnici, vožnja 9, 10
zapisnici goriva 8
zapisnici vožnje 9
izvoz 10
zapisnik puta, pregled 6
zaslon, svjetlina 1
zemljopisna širina i dužina 3
T
telefon, uparivanje 10, 17
telefonski imenik 11
telefonski pozivi 10
biranje 11
glasovno biranje 11
isključivanje zvuka 11
odgovaranje 11
poziv na čekanju 11
tipka napajanja 1
tipkovnica
izgled 14
jezik 14
točke interesa, prilagođeno 4
točke interesa (POI Loader) 4
točke interesa (POI)
dodaci 4
Kamioni 2
POI Loader 4
prilagođeno 4
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 14
Indeks
19
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising