Garmin | fleet™ 780 | Operating instructions | Garmin fleet™ 780 Návod k obsluze

Garmin fleet™ 780 Návod k obsluze
GARMIN FLEET™ 780/790
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™, myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci.Technologie HD Radio™ je vyrobena na
základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty. Patenty jsou uvedeny zde: http://patents.dts.com/. HD Radio™ a loga HD, HD Radio a „ARC“ jsou buď
registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti iBiquity Digital Corporation v USA a v dalších zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. microSD a logo
microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích. Wi‑Fi a Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ jsou registrované značky společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled Garmin fleet ................................................................... 1
Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve vozidle ............... 1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Domovská obrazovka ................................................................. 2
Přidání zkratek na domovskou obrazovku ............................. 2
Zobrazení oznámení .............................................................. 2
Ikony stavové lišty .................................................................. 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Profil automobilu ......................................................................... 2
Přidání profilu vozidla ................................................................. 2
Aktivace profilu vozidla ............................................................... 2
Změna informací o přívěsu ......................................................... 2
Úprava profilu vozidla ................................................................. 3
Palubní kamera............................................................... 3
Zarovnání kamery ....................................................................... 3
Ovládací prvky palubní kamery .................................................. 3
Nahrávání palubní kamerou ................................................... 3
Uložení záznamu z palubní kamery ....................................... 3
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku .................................. 3
Používání galerie palubní kamery .............................................. 3
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.................. 3
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče ................................. 4
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 4
Navigace k cíli................................................................. 4
Trasy ........................................................................................... 4
Zahájení trasy ............................................................................. 4
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 4
Cesta domů ............................................................................ 5
Vaše trasa na mapě .................................................................... 5
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 5
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 5
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 5
Příjezd do cíle ............................................................................. 5
Parkování v blízkosti cíle ....................................................... 5
Nalezení posledního parkovacího místa ................................ 5
Změna aktivní trasy .................................................................... 5
Přidání pozice k trase ............................................................ 5
Tvarování trasy ...................................................................... 6
Použití objížďky ......................................................................6
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 6
Zastavení trasy ........................................................................... 6
Používání navržených tras ......................................................... 6
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 6
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 6
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 6
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 6
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 7
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 7
Vlastní objížďky ......................................................................7
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 7
Body zájmu ................................................................................. 7
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy ...................................... 7
Hledání bodů zájmu TruckDown ............................................ 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Hledání pozice podle kategorie .................................................. 8
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 8
Výsledky hledání polohy ............................................................. 8
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 8
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 8
Obsah
Uživatelské body zajmu .............................................................. 8
Instalace softwaru POI Loader ............................................... 8
Hledání bodů zájmu ............................................................... 8
Parkoviště ................................................................................... 8
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy ......................... 9
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................... 9
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................... 9
Nástroje pro hledání ................................................................... 9
Hledání adresy ....................................................................... 9
Hledání křižovatky .................................................................. 9
Hledání města ........................................................................ 9
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 9
Zobrazení naposledy nalezených pozic ..................................... 9
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh ................. 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání záchranných složek a paliva ................................. 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Přidání zkratky ............................................................................ 9
Odebrání zkratky .................................................................... 9
Ukládání poloh ............................................................................ 9
Uložení polohy ....................................................................... 9
Uložení aktuální polohy ........................................................ 10
Úprava uložené polohy ........................................................ 10
Přiřazení kategorií k uložené poloze .................................... 10
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Používání mapy............................................................ 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 10
Povolit nástroje mapy ........................................................... 10
Po cestě .................................................................................... 10
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 10
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 10
Symboly varování a upozornění ............................................... 11
Varování týkající se omezení ............................................... 11
Varování týkající se stavu silnice ......................................... 11
Upozornění .......................................................................... 11
Informace o cestě ..................................................................... 11
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 11
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 11
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 11
Vynulování informací o cestě ............................................... 11
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 11
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Přizpůsobení mapy ................................................................... 12
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 12
Změna datového pole mapy ................................................ 12
Změna perspektivy mapy ..................................................... 12
Volání pomocí sady handsfree................................... 12
Párování telefonu ......................................................................12
Uskutečnění hovoru .................................................................. 12
Příjem hovoru ........................................................................... 12
Používání možností v průběhu hovoru ..................................... 12
Uložení telefonního čísla jako předvolby .................................. 12
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 12
Doprava ......................................................................... 12
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 13
Předplatné přijímače dopravních informací ......................... 13
Zobrazení dopravy na mapě ..................................................... 13
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 13
Používání aplikací........................................................ 13
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 13
Zobrazení mapy pro nákladní vozidla ....................................... 13
IFTA .......................................................................................... 13
i
Zadání údajů o palivu .......................................................... 13
Úprava údajů o palivu .......................................................... 13
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí .................. 13
Úpravy a exportování zpráv o cestě .................................... 14
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o
cestě .................................................................................... 14
Zaznamenávání historie servisu ............................................... 14
Přidání kategorií servisu ...................................................... 14
Odstranění kategorií servisu ................................................ 14
Přejmenování kategorií servisu ............................................ 14
Odstranění záznamů servisu ............................................... 14
Úprava záznamu servisu ..................................................... 14
Plánovač trasy .......................................................................... 14
Plánování cesty .................................................................... 14
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ............................... 14
Objevování atrakcí na vaší cestě ......................................... 15
Změna možností trasování pro cestu ................................... 15
Navigace k uložené cestě .................................................... 15
Úprava a uložení aktivní trasy .............................................. 15
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 15
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 15
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 15
Fotoaparát ................................................................................ 15
Pořízení snímku ................................................................... 15
Nahrávání videa ................................................................... 15
Použití svítilny ...................................................................... 15
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 19
Dodatek ......................................................................... 19
Připojení k bezdrátovému displeji ............................................. 19
Správa dat ................................................................................ 19
Informace o paměťových kartách ........................................ 19
Vložení paměťové karty s mapami a daty ............................ 19
Připojení zařízení k počítači ................................................. 19
Přenos dat z počítače .......................................................... 19
Nákup doplňkových map .......................................................... 19
Zakoupení příslušenství ............................................................ 19
Rejstřík .......................................................................... 20
Nastavení Garmin fleet ................................................ 15
Nastavení navigace .................................................................. 15
Nastavení mapy a vozidla .................................................... 15
Nastavení předvoleb trasy ................................................... 16
Nastavení podpory řízení ..................................................... 16
Nastavení dopravy ............................................................... 16
Nastavení palubní kamery ........................................................ 16
Připojení k bezdrátové síti ........................................................ 16
Nastavení displeje .................................................................... 16
Nastavení zvuku a oznámení ................................................... 16
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení .................................... 16
Nastavení jazyka textu systému ............................................... 16
Přidání účtů ...............................................................................17
Nastavení data a času .............................................................. 17
Nastavení zařízení .................................................................... 17
Obnovení nastavení ................................................................. 17
Informace o zařízení..................................................... 17
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě ....... 17
Technické údaje ........................................................................ 17
Mobilní data .............................................................................. 17
Garmin fleet 790 Režimy mobilních dat ............................... 17
Nabíjení zařízení ....................................................................... 17
Údržba zařízení............................................................. 17
Centrum podpory Garmin ......................................................... 17
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ............ 17
Péče o zařízení ......................................................................... 18
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 18
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 18
Zabránění krádeži ................................................................ 18
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 18
Vynulování zařízení .................................................................. 18
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 18
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 18
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 18
Odstranění problémů................................................... 18
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 18
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 18
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 18
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 19
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map a
softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi, strana 17).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve
vozidle, strana 1).
• Zarovnejte palubní kameru.
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 1).
• Upravte hlasitost (Úprava zvuku a hlasitosti oznámení,
strana 16) a jas displeje (Nastavení jasu obrazovky,
strana 2).
• Nastavte profil vozidla (Přidání profilu vozidla, strana 2).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 4).
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických
přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump. Udržujte
zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.
OZNÁMENÍ
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů,
včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní,
pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti
elektronických přístrojů.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu mini-USB na
držáku.
Přehled Garmin fleet
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavce Â, dokud
nezaklapne na místo.
POZNÁMKA: Držák a přísavka už mohou být v balení
smontovány.
Logo Garmin na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru.
Nejsnazší je spojit držák s přísavkou, když je rameno se
závěsem na přísavce uzavřené. Spojení držáku a přísavky je
těsné, takže možná je budete muset k sobě silně zatlačit.
3 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku Ã
dozadu směrem k čelnímu sklu.
4 Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.
5 Vyberte možnost:
• Je-li váš napájecí kabel vybaven napájecím konektorem
pro vozidla, zastrčte jej do napájecího výstupu svého
vozidla.
• Pokud je váš napájecí kabel zakončen obnaženými vodiči,
postupujte při připojování kabelu k napájení vozidla podle
dodaného diagramu kabeláže.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree
Mikrofon pro nahrávání palubní kamerou
Ovládání hlasitosti
Fotoaparát
Blesk fotoaparátu
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port micro-USB
Slot pro mapovou a paměťovou kartu
3,5mm audio konektor
Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
Reproduktor
Upevnění a napájení zařízení Garmin fleet ve
vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Začínáme
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnuto.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Příjem signálů GPS
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
1
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
ve stavové liště ukazuje, že vás zařízení lokalizovalo.
Domovská obrazovka
POZNÁMKA: Domovská obrazovka a možnosti přizpůsobení se
mohou lišit v závislosti na konfiguraci vaší společnosti pro
správu vozového parku.
À
Á
Â
Posunutím dolů zobrazte oznámení.
Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit
nastavení a jas podsvícení.
Přidržte, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na
domovskou obrazovku.
Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací
obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení
nainstalovány.
Přidání zkratek na domovskou obrazovku
1 Vyberte možnost .
2 Další aplikace zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.
3 Podržte aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské
obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů.
Objeví se seznam oznámení.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení
týká, vyberte oznámení.
• Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.
Ikony stavové lišty
Stavový řádek se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.
Zařízení zachytilo signál satelitů GPS a zjistilo vaši polohu (Příjem
signálů GPS, strana 1).
Technologie Bluetooth je povolena.
®
Připojeno k síti Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové síti, strana 16).
®
Síla signálu mobilních dat (pouze Garmin fleet 790)
Připojeno k uskutečnění hovoru hands-free (Volání pomocí sady
handsfree, strana 12).
Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a
výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla (Profily vozidla,
strana 2).
Úroveň nabití baterie.
2
Nastavení jasu obrazovky
Jas můžete upravovat buďto prostřednictvím panelu oznámení
nebo nabídky nastavení.
1 Vyberte možnost:
• Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení,
posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
• Vyberte možnost > Displej > Úroveň jasu.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Profily vozidla
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají
různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou
na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení
lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.
Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude
zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti
na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných
pro dané vozidlo.
Profil automobilu
Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží
k použití v automobilu. Při používání profilu vozidla počítá
zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro nákladní
vozidlo není k dispozici. Při používání profilu automobilu nejsou
k dispozici některé funkce a nastavení pro nákladní vozidla.
Přidání profilu vozidla
Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších
vlastností vašeho vozidla.
1 Vyberte možnost > Navigace > Profil vozidla > .
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale
připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost Skříňový
nákladní vůz.
• Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače
s přívěsem, vyberte možnost Tahač.
3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.
Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné
doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla
nebo číslo přívěsu.
Aktivace profilu vozidla
1 Vyberte možnost > Navigace > Navigace.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
3 Vyberte možnost Vybrat.
Změna informací o přívěsu
Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro
tahač (Přidání profilu vozidla, strana 2).
Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o
přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači.
Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.
1 Vyberte možnost > Navigace > Profil vozidla.
Profily vozidla
2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu,
vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
• Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte
možnost Nová konfigurace a zadejte informace o
přívěsu.
Úprava profilu vozidla
Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo
přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například
poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla
kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo
smazat.
1 Vyberte možnost > Navigace > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte
ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
• Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost
>
> Přejmenovat profil.
• Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost >
> Odstranit.
Palubní kamera
Zarovnání kamery
VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.
Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete
nebo změníte její umístění.
1 Vyberte možnost Palubní kamera.
2 Nakloňte zařízení tak, aby se kamera zarovnala.
Zaměřující kříže musí směřovat přímo dopředu a čára
horizontu musí být vycentrovaná mezi horní a dolní částí
obrazovky.
TIP: Nachází-li se přísavka v zorném poli palubní kamery, je
nutné posunout rameno se závěsem směrem k přísavce.
Ovládací prvky palubní kamery
OZNÁMENÍ
Některé jurisdikce upravují nebo zakazují používání tohoto
zařízení. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a
právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení
používat, a dodržovat je.
Palubní kameru můžete ovládat buďto pomocí aplikace palubní
kamery nebo pomocí panelu oznámení.
Vyberte možnost > Palubní kamera nebo posuňte prstem
shora dolů po obrazovce.
Uloží nahrávku palubní kamery.
Zastaví nahrávání palubní kamery.
Spustí nahrávání palubní kamery.
Aktivuje nahrávání zvuku.
Deaktivuje nahrávání zvuku.
Nahrávání palubní kamerou
• Palubní kamera nahrává nepřetržitě a přepisuje nejstarší,
neuložený videozáznam.
Palubní kamera
• Nahrávání palubní kamerou můžete spustit či zastavit
ovladači palubní kamery (Ovládací prvky palubní kamery,
strana 3).
• Palubní kamera nahrává pouze tehdy, když je zařízení
připojeno k napájecímu držáku. Jakmile zařízení z držáku
odstraníte, automaticky nahrávat přestane.
• Pokud aktivujete volbu Automatický záznam (Nastavení
palubní kamery, strana 16), začne palubní kamera
automaticky nahrávat, kdykoli bude připojeno napájení
prostřednictvím napájecího držáku.
Uložení záznamu z palubní kamery
Můžete uložit část videozáznamu, aby jej nepřepsalo nové
video.
1 Zatímco palubní kamera nahrává, vyberte možnost >
Palubní kamera > .
Zařízení uloží video pořízené předtím, během toho a potom,
co zvolíte možnost .
2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu
(volitelně), vyberte možnost .
Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku
OZNÁMENÍ
V některých jurisdikcích může být nahrávání audiozáznamů
tímto zařízením regulováno nebo zakázáno. Je vaší
odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na
ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat,
a dodržovat je.
Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím
integrovaného mikrofonu. Nahrávání zvuku můžete kdykoli
vypnout nebo zapnout.
1 Vyberte možnost > Palubní kamera.
2 Zvolte možnost nebo .
Používání galerie palubní kamery
Můžete použít galerii palubní kamery ke zobrazení nahraného
videozáznamu z této kamery, odstranění nepotřebných
videozáznamů a ukládání klipů z neuloženého videozáznamu.
POZNÁMKA: Při prohlížení videí se zastaví nahrávání videa.
1 Vyberte možnost > Galerie palubní kamery > OK.
2 Vyberte uložené video nebo vyberte možnost Neuloženo.
Video se začne automaticky přehrávat.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit klip neuloženého videozáznamu, použijte
posuvník pro výběr segmentu videa, který chcete uložit, a
zvolte možnost .
Zařízení uloží segment videa mezi oranžovými značkami
posuvníku.
• Chcete-li video smazat, vyberte možnost .
Asistenční funkce a upozornění pro
řidiče
OZNÁMENÍ
Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
3
každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují
aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění
nejsou dostupná ve všech oblastech.
Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí
blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu
rychlosti jízdy.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí
přijímat dopravní informace (Doprava, strana 12).
Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních
vozidel.
Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se
přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit
podvozkem o silnici.
Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.
Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.
Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se
přiblížíte prudkému kopci.
Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu,
když se přiblížíte hranicím státu nebo země.
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče
Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo
deaktivovat zvukový tón. Vizuální upozornění se zobrazuje,
i když je zvukový tón deaktivován.
1 Vyberte možnost > Navigace > Podpora řízení >
Zvuková upozornění pro řidiče.
Zaškrtněte
nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
2
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění
semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše
zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů
z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku
4
garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost
a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou
aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo
rozšířit stávající předplatné.
POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé
produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na
semaforech a rychlostních radarech s zdarma doživotní
aktualizací.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 6)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 6).
• Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou
vhodné pro aktivní profil vozidla.
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 4).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 6).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 5).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 6).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 5). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 5).
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
Navigace k cíli
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 5).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
Parkování v blízkosti cíle
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě.
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 12).
Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací
o trase a okolí.
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára À označuje správný pruh pro odbočení.
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte
nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil
nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní
vozy v okolí cíle (Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy,
strana 9).
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte Kam vést? >
Kategorie > Parkoviště a vyberte > Cíle.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Přidat
jako další zastávku.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost > Poslední místo.
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Navigace k cíli
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 4).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 14).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 4).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 10).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy > Režim
výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zastavení trasy
• Na mapě zvolte ikonu > .
• Z lišty oznámení posuňte prstem dolů a vyberte ikonu
v oznámení Navigace Garmin.
6
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení,
strana 17).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 13).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 16), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace
o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím,
které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy > Mýtné
> Dálniční známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku,
vyberte možnost Vždy se zeptat.
• Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční
známku, vyberte možnost Vyhnout se.
• Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku,
vyberte možnost Povolit.
Navigace k cíli
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy >
Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost OK.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla
v aktivním profilu vozidla (Profily vozidla, strana 2).
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy >
Nízkoemisní zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost
2
3
4
5
6
> Navigace > Předvolby trasy > Vlastní
objížďky.
V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy > Vlastní
objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy > Vlastní
objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy > Vlastní
objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
Vyhledávání a ukládání poloh
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 7).
• Vyhledávejte zastávky a služby pro nákladní vozy, včetně
podrobných informací z adresáře TruckDown (Hledání bodů
zájmu pro nákladní vozy, strana 7).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 9).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 8).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 9).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 9).
®
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body
zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro
nákladní vozy a vážící stanice.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Servisní služby
pro NV.
Hledání bodů zájmu TruckDown
Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro
nákladní vozy, například opravny nákladních vozů a prodejny
pneumatik.
Adresář TruckDown není dostupný ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Servisní služby pro NV vyhledáte
body zájmu kompatibilní s nákladními vozy.
• Výběrem možnosti Truck Services vyhledáte místa
služeb pro nákladní vůz.
Vyberte
kategorii.
2
3 V případě potřeby vyberte možnost Filtrovat podle
komfortu a značek, vyberte jednu či více položek komfortu a
zvolte možnost Uložit.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze u zastávek
pro nákladní vozy.
4 Vyberte cíl.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
7
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Hledání pozice podle kategorie
1
2
3
4
Zvolte možnost Kam vést?.
Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
V případě potřeby vyberte podkategorii.
Vyberte pozici.
Ä Jet!
Å
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
À
Á
Â
à Jet!
Ä
Vyhledávání v kategorii
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte ikonu Kam vést?.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte možnost.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 8).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Parkoviště
À
Á
Â
Ã
8
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
Zařízení Garmin fleet obsahuje podrobné informace o
parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na
základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
Vyhledávání a ukládání poloh
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Servisní služby pro NV >
Parkovací místa.
2 Vyberte pozici parkoviště.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání,
strana 8).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
Vyhledávání a ukládání poloh
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
>
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz,
místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní
vozy.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 8).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost > Uložit.
4 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
9
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Úprava uložené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k uložené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odst. ulož. místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 5) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 4).
10
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 10).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 5).
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 11).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 11).
Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
> Po cestě.
1 Na mapě vyberte možnost
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost .
Používání mapy
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Uložit.
Symboly varování a upozornění
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.
Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě
nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí,
dopravní situace a blížící se vážicí stanice.
Varování týkající se omezení
Výška
Hmotnost
Hmotnost nápravy
Délka
Šířka
Nejsou povoleny nákladní vozy
Nejsou povoleny přívěsy
Nejsou povoleny nebezpečné materiály
Nejsou povoleny hořlavé materiály
Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
Zákaz odbočení vlevo
Zákaz odbočení vpravo
Zákaz otáčení
Varování týkající se stavu silnice
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 10).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 10).
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost > Navigace > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Ostrá zatáčka
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Prudký svah dolů
Zobrazení dopravy na mapě
Nebezpečí nárazu o silnici
Boční vítr
Úzká silnice
Omezená prostorová průchodnost
Upozornění
Vážicí stanice
Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla
Používání mapy
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
11
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost > Navigace > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na
mapě.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost > Navigace > Mapa a vozidlo >
Zobrazení mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého
konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet
všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree.
Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo
přijímat hovory.
Párování telefonu
Chcete-li používá volání pomocí sady handsfree, spárujte své
zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.
1 Umístěte telefon a zařízení Garmin fleet maximálně do
vzdálenosti 3 m (10 stop) od sebe.
2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný či detekovatelný pro
jiná zařízení.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
3 Na zařízení Garmin fleet zvolte ikonu > Bluetooth.
4 Výběrem přepínače zapněte technologii Bluetooth.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
5 Vyberte ze seznamu svůj telefon.
6 V případě nutnosti ověřte, že heslo zobrazené v telefonu
odpovídá heslu zobrazenému v zařízení Garmin fleet.
7 Stiskněte možnost Párovat.
POZNÁMKA: Chcete-li si prohlédnout kontakty a záznamy
hovorů ve svém zařízení Garmin fleet, možná bude třeba přejít
do nastavení Bluetooth telefonu a aktivovat povolení sdílet
kontakty pro spárované zařízení Garmin fleet. Další informace
naleznete v návodu k obsluze telefonu.
Uskutečnění hovoru
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost:
12
• Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte
telefonní číslo a vyberte možnost .
• Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo
z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost a vyberte
číslo.
• Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu,
vyberte možnost a vyberte kontakt.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Odmítnout.
Používání možností v průběhu hovoru
Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor.
Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším
telefonem.
TIP: Když zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru,
můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete možnost
.
• Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost .
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení
Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud
potřebujete soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost .
• Chcete-li zavěsit, zvolte možnost
.
Uložení telefonního čísla jako předvolby
Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty.
Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku,
členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.
1 Zvolte možnost > .
2 Vyberte přednastavené číslo, například Předvolba 1 a zvolte
možnost OK.
3 Vyberte kontakt.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte > Bluetooth.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 16). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat dopravní informace, musí
být připojeno k napájecímu kabelu kompatibilnímu s funkcí
dopravních informací a musí být v dosahu pozemního
dopravního signálu.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.
Volání pomocí sady handsfree
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače
dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel
kompatibilní s dopravou. Další informace naleznete na webové
stránce garmin.com/traffic.
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.
POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní
informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD
Radio™.
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.
Předplatné přijímače dopravních informací
Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné
regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači
dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti.
Další informace naleznete na webové stránce garmin.com
/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 Zvolte možnost > Navigace > Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Používání aplikací
Používání aplikací
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost > Nápověda.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru (Nastavení jazyka textu systému,
strana 16).
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Zobrazení mapy pro nákladní vozidla
Na mapě pro nákladní vozidla jsou zvýrazněny rozpoznané
trasy pro nákladní vozidla, například trasy preferované na
základě výnosu o asistenci v povrchové dopravě (STAA), trasy
poreferované TruckDown (TD) a trasy pro neradioaktivní
nebezpečné materiály (NRHM). Rozpoznané trasy se mění
podle regionu a mapových dat nahraných v zařízení.
Vyberte možnost > Mapy pro nákladní vozy.
IFTA
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil
nákladního vozidla.
Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci
v souladu s mezinárodní smlouvou o danění pohonných hmot
(IFTA), například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.
Zadání údajů o palivu
1 Vyberte možnost > IFTA > Na pumpě.
2 Zadejte cenu paliva za litr.
3 Stiskněte pole Spotřebované palivo.
4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
5 V případě potřeby vyberte typ paliva:
6
7
8
9
• Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte
možnost Galony > Litry > Uložit.
• Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte
možnost Litry > Galony > Uložit.
V případě potřeby zaškrtněte políčko Včetně daně.
Vyberte možnost Další.
Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo
doplňovali:
• Vyberte ze seznamu stanici z okolí.
• Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.
Vyberte prodejce paliva.
Úprava údajů o palivu
1 Vyberte možnost > IFTA > Deníky nákupu paliva.
2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.
3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
4 Vyberte záznam paliva.
5 Vyberte možnost:
• Stisknutím pole můžete upravit informace.
• Výběrem možnosti záznam odstraníte.
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí
Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a
provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí
operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých
oblastech.
1 Vyberte možnost > IFTA > Souhrn podle jurisdikcí.
13
2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
4 Výběrem možnosti > Export > OK provedete export
souhrnu podle jurisdikcí.
Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej
do složky Zprávy v zařízení.
Úpravy a exportování zpráv o cestě
1 V hlavní nabídce vyberte možnost > IFTA > Zprávy o
2
3
4
5
cestě.
V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
Vyberte protokol.
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost
> Odstranit a zaškrtněte políčko pro
odstranění zprávy.
• Vyberte možnost
> Zkombinovat a zaškrtněte políčka
pro kombinování zpráv.
• Vyberte možnost
> Export > OK. Zařízení provede
export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky
Reports v zařízení.
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a
zpráv o cestě
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště
zařízení a otevřete složku Zprávy.
3 Otevřete složku IFTA.
4 Otevřete soubor .csv.
Zaznamenávání historie servisu
Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat
datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici
několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie
(Přidání kategorií servisu, strana 14).
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost Přidat záznam.
4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další.
5 Zadejte poznámku (volitelné).
6 Vyberte možnost Hotovo.
Přidání kategorií servisu
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Přidat kategorii.
3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost Hotovo.
Odstranění kategorií servisu
Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny
záznamy servisu v dané kategorii.
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Odstranit kategorie.
3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přejmenování kategorií servisu
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
3 Vyberte možnost > Přejmenovat kategorii.
14
4 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Odstranění záznamů servisu
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost > Odstranit záznamy.
4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
5 Vyberte možnost Odstranit.
Úprava záznamu servisu
Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum
záznamu služby.
1 Vyberte možnost > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte pole.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hotovo.
Plánovač trasy
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání
tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Používání aplikací
Objevování atrakcí na vaší cestě
Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce,
které můžete přidat k vaší cestě.
1 Při úpravě cesty vyberte > Nastavení trasy > Navrhnout
atrakce.
2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
3 Vybráním možnosti Vybrat přidáte atrakci k vaší cestě.
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 6).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 6).
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Oblíbené trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost > Plánovač trasy > Mojí aktivní trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení, strana 17).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost > Historie cestování.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Je-li vaše zařízení
připojené k napájecímu kabelu, který je kompatibilní s digitálními
dopravními signály, může zařízení přijímat informace o počasí
pro příslušnou oblast z pozemního signálu. V některých
oblastech mohou být informace o počasí přijímány
radiostanicemi FM pomocí technologie HD Radio (Doprava,
strana 12).
POZNÁMKA: Předpověď počasí není dostupná ve všech
oblastech.
1 Vyberte možnost > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Nastavení Garmin fleet
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Fotoaparát
Pořízení snímku
Chcete-li pořídit snímek, musíte zastavit nahrávání palubní
kamerou.
Zařízení umí také fotografovat. Ve výchozím nastavení zařízení
ukládá spolu s fotografiemi i informace o čase a místu pořízení.
1 Vyberte možnost > Fotoaparát.
2 Je-li třeba, posuňte prstem doprava a vyberte možnost
Fotoaparát.
3 Vyberte možnost .
Zařízení pořídí snímek a uloží jej na interní úložiště.
Nahrávání videa
Chcete-li nahrát video, musíte zastavit nahrávání palubní
kamerou.
Video můžete nahrát tímto zařízením. Ve výchozím nastavení
zařízení ukládá spolu s videozáznamem i informace o čase
a místu pořízení.
1 Vyberte možnost > Fotoaparát.
2 Posuňte prstem po obrazovce doprava a vyberte možnost
Video.
3 Vyberte možnost .
Zařízení nahraje video a uloží je na interní úložiště.
Použití svítilny
Můžete použít diodu LED kamery jako svítilnu.
POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií.
Chcete-li svítilnu zapnout nebo vypnout, posuňte prstem
dvakrát shora dolů po obrazovce a vyberte možnost Svítilna.
Nastavení Garmin fleet
Nastavení navigace
Vyberte možnost > Navigace.
Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé nákladní
vozidlo, se kterým budete zařízení používat.
Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu
vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.
Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.
Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.
Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení
využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout
hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli,
pokud na aktivní trase dochází ke zpožděním (Objížďka
zpoždění na trase, strana 6).
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost > Navigace > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na
mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
15
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 12).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost > Navigace > Mapa a vozidlo >
myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení předvoleb trasy
Vyberte možnost > Navigace > Předvolby trasy.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy
navigace.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost > Navigace > Podpora řízení.
Zvuková upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění
pro jednotlivé typy upozornění řidiče (Asistenční funkce
a upozornění pro řidiče, strana 3).
Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním
radarům nebo kamerám na semaforech.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost > Navigace > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 6).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
16
Nastavení palubní kamery
Vyberte možnost > Palubní kamera.
Automatický záznam: Umožní, aby palubní kamera začala
automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.
Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu záznamů palubní
kamery.
Nahrát zvuk: Zapne či vypne nahrávání zvuku během záznamu
palubní kamerou.
Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě
a rychlosti.
Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat
po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost > Wi-Fi.
2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí
přepínače.
3 Vyberte bezdrátovou síť.
4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.
Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje
informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se
automaticky připojí.
Nastavení displeje
Zvolte možnost > Displej.
Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.
Adaptivní jas: Automaticky upravuje jas podsvícení na základě
okolního světla, když je zařízení mimo držák.
Motiv: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim.
Vyberete-li možnost Automatické, zařízení bude denní nebo
noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Tapety: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.
Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Spořič obrazovky: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky
Daydream.
Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho
zařízení.
Při otočení zařízení: Umožňuje automatické otáčení obrazovky
mezi režimem na výšku a na šířku podle orientace zařízení
nebo setrvání ve stávající poloze.
Odeslat: Obsah obrazovky zařízení můžete bezdrátově zobrazit
na kompatibilním externím displeji.
Nastavení zvuku a oznámení
Vyberte možnost > Zvuk a oznámení.
Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci,
média, hovory, alarmy a upozornění.
Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci
„nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková
upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.
Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro
oznámení na vašem zařízení.
Úprava zvuku a hlasitosti oznámení
1 Vyberte možnost > Zvuk a oznámení.
2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.
Nastavení jazyka textu systému
Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.
1 Vyberte možnost > Jazyk a klávesnice > Jazyk.
2 Vyberte jazyk.
Nastavení Garmin fleet
Přidání účtů
Mobilní data
Můžete ke svému zařízení přidávat účty a umožnit tak nákup
synchronizaci e-mailu, schůzek a ostatních dat.
1 Vyberte možnost > Účty > Přidat účet.
2 Vyberte typ účtu.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zařízení Garmin fleet 790 je vybaveno rádiem pro mobilní data.
Aby bylo možné přijímat mobilní data, musí být v zařízení
instalována karta SIM s aktivním předplatným. Více informací
o tom, jak získat či instalovat kartu SIM, získáte od
autodopravce, který vám zařízení poskytl, nebo od svého
prodejce Garmin fleet.
POZNÁMKA: Protože jde o velké soubory, zařízení nemůže
stahovat aktualizace map a softwaru přes mobilní datové
připojení.
Nastavení data a času
Vyberte možnost > Datum a čas.
Automatické datum a čas: Automaticky nastavuje čas na
základě informací z připojené sítě.
Nastavit datum: Nastavuje měsíc, den a rok na vašem zařízení.
Nastavit čas: Nastavuje čas na vašem zařízení.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma zařízení.
Používat 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje
24hodinový formát času.
Nastavení zařízení
Vyberte možnost > Informace o zařízení.
Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat mapu a software
zařízení.
Stav: Zobrazí stav baterie a informace o síti.
Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu
s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové
licenci.
Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a
údaje o shodě na elektronickém štítku.
Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace
o hardwarové a softwarové verzi.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od
výrobce.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Informace o zařízení > Zákonné
požadavky.
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
(napájení ve vozidle)
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ vstupu napájení
Napájení ve vozidle používá volitelné příslušenství. Střídavé napájení používá volitelné
příslušenství pouze v domácnosti a
v kanceláři.
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Vstup
Maximální DC 5 V, 2 A
Bezdrátové frekvence/
protokoly
Wi‑Fi Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
+3 dBm
Bluetooth 2,4 GHz
Informace o zařízení
Garmin fleet 790 Režimy mobilních dat
Region
Podporované režimy
USA
3G: B2 (1900), B5 (850)
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700),
B13 (700)
Evropa/jiné
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Přiváděný
napájecí výkon
850/900 MHz při jmenovité hodnotě +33 dBm
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení
ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Údržba zařízení
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím
sítě Wi‑Fi
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové síti,
strana 16).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, kontroluje dostupné
aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí
upozornění.
2 Vyberte možnost:
• Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem
shora dolů po obrazovce a vyberte možnost Je
k dispozici aktualizace..
17
• Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost
> Informace o zařízení > Aktualizace systému.
Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když
je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo
Software K dispozici je aktualizace.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Stáhnout.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software.
Přečtěte
si licenční ujednání a výběrem možnosti Přijmout
4
vše je všechna přijměte.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení a vyberte možnost Pokračovat
(Nabíjení zařízení, strana 17).
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka
USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se
zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství
napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo
přenosná multimediální zařízení.
6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
18
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla Ã.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení
Garmin fleet ve vozidle, strana 1).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
předvoleb trasy, strana 16).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 18).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
Odstranění problémů
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 16).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 16).
• Snižte hlasitost (Úprava zvuku a hlasitosti oznámení,
strana 16).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Připojení k bezdrátové síti, strana 16).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 1).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost > Bluetooth.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 19).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Dodatek
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Připojení k bezdrátovému displeji
Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním
externím displeji bezdrátově.
1 Umístěte své zařízení do blízkostí bezdrátového displeje.
2 Vyberte možnost > Displej > Odeslat.
3 Vyberte bezdrátový displej.
4 V případě potřeby zadejte kód PIN.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (Přehled Garmin fleet, strana 1).
2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
®
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
Dodatek
19
Rejstřík
A
adresář servisních služeb 7
adresy, hledání 9
aktualizace
mapy 17
software 17
aktuální poloha 9
B
baterie
maximalizace 19
nabíjení 1, 17, 18
problémy 19
body zájmu (POI) 7
doplňky 8
nákladní vozy 7
POI Loader 8
uživatelské 8
C
cesta domů 5
cíle 15. Viz polohy
příjezd 5
Č
Číslo ID 17
čištění dotykové obrazovky 18
čištění zařízení 18
D
další odbočka 5
domovská obrazovka 2
přizpůsobení 2
domů
cesta 5
změna polohy 5
doplňky, uživatelské body zajmu 8
doprava 11, 12, 16
dopravní nehody 11, 13
hledání zpoždění 11, 13
jiná trasa 6
mapa 11, 13
přidání předplatného 13
přijímač 13
E
EULA 17
exportování
souhrny podle jurisdikcí 13
zprávy o cestě 14
F
fotografie 15
G
GPS 1
H
historie cestování 17
historie servisu
kategorie 14
odstranění 14
úprava 14
záznamy 14
hlasitost 16
hlasitost alarmu 16
hlasitost médií 16
hlasitost oznámení 16
hledání pokladu 9
hledání poloh. 7, 8 Viz také polohy
adresy 9
křižovatky 9
města 9
souřadnice 9
hledání pozic, kategorie 8
hovory 12
přijetí 12
20
I
ID zařízení 17
ikony, stavová lišta 2
informace o cestě 11
vynulování 11
zobrazení 11
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 18
J
jas 2
jazyk 16
K
kamery
palubní kamera 3, 16
rychlost 4
semafor 4
kamery na semaforech 4
Karta microSD 19
Karty SIM 17
Kde se nacházím? 9, 10
kolébka, vyjmutí 18
krádež, vyhnutí se 18
křižovatky, hledání 9
M
mapy 4, 10, 11, 16
aktualizace 17
datové pole 5, 11, 12
nákladní vozidlo 13
nákup 19
nástroje 10
symboly 5
téma 15
úroveň detailů 15
vrstvy 12
zobrazení tras 5
Mezinárodní smlouva o danění pohonných
hmot (IFTA) 13
exportované souhrny a zprávy 14
souhrn podle jurisdikcí 13
údaje o palivu 13
zprávy o cestě 14
mobilní data 17
mýto, vyhnutí se 6
myTrends, trasy 6
N
nabíjení zařízení 1, 17, 18
nákladní vozidlo
mapa 13
profily 2, 3
přívěs 2
nákladní vůz, body zájmu 7
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 17
vozidlo 1
výměna pojistky 18
naposledy nalezené polohy 9
nastavení 15–17
nastavení času 17
nastavení displeje 16
nástroje, mapy 10
navigace 5
nastavení 15, 16
navigace aktivními pruhy 5
návod k obsluze 13
O
objížďky 6, 7
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
mýto 6
oblast 7
odstranění 7
silnice 7
oblíbené polohy, odstranění 10
obnova nastavení 17
obrazovka, jas 2
odstranění
cesty 14
kategorie servisu 14
spárované zařízení Bluetooth 12
záznamy servisu 14
odstranění problémů 18, 19
omezení, vozidlo 2
oznámení 2
P
palivo, stanice 9
palubní kamera 16
nahrávání videa 3
nahrávání zvuku 3
přehrávání videa 3
zarovnání 3
paměťová karta 1, 19
instalace 19
paměťová karta microSD 1
parkoviště 5, 8, 9
poslední místo 5
párování, telefon 12, 19
péče o zařízení 18
plánovač cesty 14, 15
plánovač trasy 14, 15
tvarovací body 15
úprava cesty 14
po cestě 10
přizpůsobení 10
počasí 15
počítač, připojení 19
POI Loader 8
pojistka, výměna 18
pokyny k řízení 5
polohy 9, 15
aktuální 9
naposledy nalezené 9
uložení 9
vyhledávání 7, 9
popis trasy 5
pozice, aktuální 10
profil vozidla
automobil 2
nákladní vozidlo 2, 3
profily
aktivace 2
nákladní vozidlo 2, 3
protokol cesty, zobrazení 11
příjem hovorů 12
přísavný držák 18
příslušenství 19
R
režim spánku 1
Rychlé hledání 8
rychlostní radary 4
Ř
řádek pro vyhledávání 7
S
satelitní signály, příjem 1
seznam odboček 5
software
aktualizace 17
verze 17
soubory, přenos 19
souhrn podle jurisdikcí 13
souřadnice 9
svítilna 15
T
technické údaje 17
Technologie Bluetooth 12, 19
telefon
odpojení 12
párování 12, 19
telefonní hovory 12
hlasové vytáčení 12
přijetí 12
vytáčení 12
Rejstřík
ztlumení 12
trasy 4
myTrends 6
navržené 6
přidání bodu 5, 15
režim výpočtu 15
tvarování 6
výpočet 6
zahájení 4, 8
zastavení 6
zobrazení na mapě 5
tvarování trasy 6
U
uložené polohy 15
kategorie 10
úprava 10
uložení, aktuální poloha 10
upozornění 3
varovné body 16
zvuk 16
upozornění pro řidiče 3, 4
uživatelské body zájmu 8
V
varovné ikony 11
video
nahrávání 3
přehrávání 3
uložení 3
vrstvy mapy, přizpůsobení 12
vyjmutí kolébky 18
vynulování
data cesty 11
zařízení 18
W
Wi-Fi, připojení 16, 19
Wi‑Fi 17
Z
záchranné složky 9
zákaznická podpora 13
zapínací tlačítko 1
zeměpisná šířka a délka 9
zkratky
odstranění 9
přidání 2, 9
změna oblasti vyhledávání 8
zobrazení mapy
2D 12
3D 12
zobrazení mapy 2D 12
zobrazení mapy 3D 12
zprávy, cesta 14
zvuk 16
varovné body 16
Rejstřík
21
support.garmin.com
Říjen 2017
190-02294-41_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising