Garmin | fleet™ 780 | User guide | Garmin fleet™ 780 Användarhandbok

Garmin fleet™ 780 Användarhandbok
GARMIN FLEET™ 780/790
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd av Garmin.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. HD Radio™Tekniken tillverkas under licens från
iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder. För patent se http://patents.dts.com/. HD Radio™ och HD-, HD Radio- och ”Båge”-logotyperna är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation i USA och/eller andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc. microSD och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör
SD-3C, LLC. Windows och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi‑Fi och Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ är registrerade märken
som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Garmin fleet Översikt .................................................................. 1
Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet ....... 1
Slå på och stänga av enheten .................................................... 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 1
Hemskärm .................................................................................. 2
Lägga till genvägar på hemskärmen ...................................... 2
Visa aviseringar ..................................................................... 2
Ikoner i statusfältet ................................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Fordonsprofiler............................................................... 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Lägga till en fordonsprofil ........................................................... 2
Aktivera en fordonsprofil ............................................................. 2
Ändra släpvagnsinformationen ................................................... 2
Redigera en fordonsprofil ........................................................... 3
Färdkamera ..................................................................... 3
Justera kameran ......................................................................... 3
Färdkamerakontroller .................................................................. 3
Färdkamerainspelning ........................................................... 3
Spara en färdkamerainspelning ............................................. 3
Slå på och stänga av ljudinspelning ...................................... 3
Använda färdkameragalleriet ...................................................... 3
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 3
Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar ......................... 4
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 4
Navigera till din destination.......................................... 4
Rutter .......................................................................................... 4
Påbörja en rutt ............................................................................ 4
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 4
Köra hem ............................................................................... 4
Din rutt på kartan ........................................................................ 5
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 5
Visa svängar och vägbeskrivningar ....................................... 5
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 5
Anländer till destinationen .......................................................... 5
Parkering nära destinationen ................................................. 5
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................. 5
Ändra den aktiva rutten ............................................................... 5
Lägga till en plats i din rutt ..................................................... 5
Utforma din rutt ...................................................................... 6
Göra en avstickare ................................................................. 6
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 6
Stoppa rutten .............................................................................. 6
Använda föreslagna rutter .......................................................... 6
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 6
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 6
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 6
Undvika vinjetter .................................................................... 6
Undvika vägfunktioner ........................................................... 6
Undvika miljözoner ................................................................. 6
Egna undvikanden ................................................................. 7
Söka efter och spara platser ......................................... 7
Intressanta platser ...................................................................... 7
Söka efter intressanta platser för lastbil ..................................... 7
Söka efter TruckDown intressanta platser ............................. 7
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 7
Söka efter en plats efter kategori ................................................ 8
Söka inom en kategori ........................................................... 8
Platssökningsresultat .................................................................. 8
Platssökningsresultat på kartan ............................................. 8
Innehållsförteckning
Byta sökområde .......................................................................... 8
Egna intressanta platser ............................................................. 8
Installera POI Loader ............................................................. 8
Söka efter egna intressanta platser ....................................... 8
Parkering .................................................................................... 8
Hitta lastbilsparkering ............................................................. 8
Hitta parkering nära din aktuella plats ................................... 8
Förstå parkeringsfärger och symboler ................................... 8
Sökverktyg .................................................................................. 9
Söka en adress ...................................................................... 9
Söka efter en korsning ........................................................... 9
Söka efter en stad .................................................................. 9
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 9
Visa senast hittade platser .......................................................... 9
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 9
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 9
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 9
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 9
Lägga till en genväg ................................................................... 9
Ta bort en genväg .................................................................. 9
Spara platser .............................................................................. 9
Spara en plats ........................................................................ 9
Spara den aktuella platsen .................................................... 9
Ändra en sparad plats ............................................................ 9
Tilldela kategorier till en sparad plats .................................. 10
Ta bort en sparad plats ........................................................ 10
Använda kartan ............................................................ 10
Kartverktyg ................................................................................ 10
Visa ett kartverktyg .............................................................. 10
Aktivera kartverktyg ............................................................. 10
Längre fram .............................................................................. 10
Visa kommande platser ....................................................... 10
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 10
Varnings- och meddelandesymboler ........................................ 10
Begränsningsvarningar ........................................................ 10
Varningar om vägförhållanden ............................................. 11
Varningar ............................................................................. 11
Trippinformation ........................................................................ 11
Visa trippdata från kartan ..................................................... 11
Visa trippinformationssidan .................................................. 11
Visa tripploggen ................................................................... 11
Återställa trippinformationen ................................................ 11
Visa kommande trafik ............................................................... 11
Visa trafik på kartan ............................................................. 11
Söka efter trafikincidenter .................................................... 11
Anpassa kartan ......................................................................... 11
Anpassa kartlager ................................................................ 11
Ändra kartdatafältet .............................................................. 11
Ändra kartperspektiv ............................................................ 11
Ringa med handsfree................................................... 11
Para ihop telefonen .................................................................. 12
Ringa ett samtal ........................................................................ 12
Ta emot ett samtal .................................................................... 12
Använda alternativ för samtal pågår ......................................... 12
Spara ett telefonnummer som förinställt ................................... 12
Ta bort en ihopparad telefon .................................................... 12
Trafik.............................................................................. 12
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 12
Abonnemang för trafikinformationsmottagare ...................... 12
Visa trafik på kartan .................................................................. 13
Söka efter trafikincidenter .................................................... 13
Använda appar............................................................. 13
Visa användarhandboken på enheten ...................................... 13
Visa lastbilskartan ..................................................................... 13
IFTA .......................................................................................... 13
i
Ange bränsledata ................................................................. 13
Redigera bränsledata ........................................................... 13
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt ......................... 13
Redigera och exportera tripploggar ..................................... 13
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar ..... 13
Logga servicehistorik ................................................................ 13
Lägga till servicekategorier .................................................. 13
Ta bort servicekategorier ..................................................... 13
Byta namn på servicekategori .............................................. 14
Ta bort serviceposter ........................................................... 14
Redigera en servicepost ...................................................... 14
Reseplanerare .......................................................................... 14
Planera en resa .................................................................... 14
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............. 14
Upptäcka sevärdheter längs resan ...................................... 14
Ändra ruttalternativ för en resa ............................................ 14
Navigera till en sparad resa ................................................. 14
Redigera och spara den aktiva rutten .................................. 14
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 14
Visa väderprognosen ................................................................ 14
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 15
Kamera ..................................................................................... 15
Fotografera .......................................................................... 15
Spela in video ...................................................................... 15
Använda ficklampan ............................................................. 15
Bilagor........................................................................... 18
Ansluta till en trådlös skärm ...................................................... 18
Datahantering ........................................................................... 18
Om minneskort ..................................................................... 18
Sätta i ett minneskort för kartor och data ............................. 18
Ansluta enheten till en dator ................................................ 18
Överföra data från datorn ..................................................... 18
Köpa fler kartor ......................................................................... 19
Köpa tillbehör ............................................................................ 19
Index.............................................................................. 20
Garmin fleet inställningar............................................ 15
Navigeringsinställningar ............................................................ 15
Kart- och fordonsinställningar .............................................. 15
Ruttpreferensinställningar .................................................... 15
Inställningar för förarassistans ............................................. 15
Trafikinställningar ................................................................. 15
Inställningar för färdkamera ...................................................... 16
Ansluta till ett trådlöst nätverk ................................................... 16
Skärminställningar .................................................................... 16
Ljud- och aviseringsinställningar .............................................. 16
Justera ljud och volym för meddelanden ............................. 16
Ställa in textspråk ..................................................................... 16
Lägga till konton ........................................................................16
Datum- och tidinställningar ....................................................... 16
Enhetsinställningar ................................................................... 16
Återställa inställningarna ........................................................... 16
Enhetsinformation........................................................ 16
Visa information om regler och efterlevnad .............................. 16
Specifikationer .......................................................................... 16
Mobildata .................................................................................. 16
Garmin fleet 790 Mobildatalägen ......................................... 17
Ladda enheten .......................................................................... 17
Enhetsunderhåll........................................................... 17
Garmin Supportcenter .............................................................. 17
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk .......... 17
Skötsel av enheten ................................................................... 17
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 17
Rengöra pekskärmen ........................................................... 17
Förhindra stöld ..................................................................... 17
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 17
Återställa enheten ..................................................................... 18
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 18
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 18
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 18
Felsökning.................................................................... 18
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 18
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 18
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 18
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 18
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 18
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
• Uppdatera kartor och programvara på din enhet (Uppdatera
kartor och programvara via ett Wi‑Fi nätverk, sidan 17).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja Garmin fleet enheten i fordonet,
sidan 1).
• Justera färdkameran.
• Söka efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler,
sidan 1).
• Justera volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 16) och skärmens ljusstyrka (Justera skärmens
ljusstyrka, sidan 2).
• Ställa in en fordonsprofil (Lägga till en fordonsprofil,
sidan 2).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt, sidan 4).
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar
och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan
medicinsk utrustning.
OBS!
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i
bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller
dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i mini-USB-porten på fästet.
Garmin fleet Översikt
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
Obs! Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i
paketet.
Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är
enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade
armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter
tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.
Tryck
sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
3
mot vindrutan.
4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.
5 Välj ett alternativ:
• Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du
den till ett strömuttag i fordonet.
• Om strömkabeln har blottade kontakter följer du
kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta
kabeln till fordonets eluttag.
®
Slå på och stänga av enheten
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon för handsfreesamtal
Mikrofon för färdkamerainspelning
Volymkontroll
Kamera
Kamerablixt
Strömknapp
Micro-USB-port för ström och data
Minneskortplats för kartor och data
3,5 mm ljuduttag
Magnetiskt fäste med 14-stiftskontakt
Högtalare
Montera och strömförsörja Garmin fleet
enheten i fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
Komma igång
• Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller
strömansluta enheten.
• Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill
starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och
enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och
använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
• Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen
nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj
Stäng av.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i
energisparläge.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
1
himlen samt hur länge sedan det var som du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten söker satelliter.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
i statusfältet visar att enheten har fastställt din plats.
Hemskärm
Obs! Hemskärmen och anpassningsalternativen kan variera
beroende på konfigurationen hos ditt
vagnparkshanteringsföretag.
1 Välj ett alternativ:
• Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för
att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
• Välj > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Fordonsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din
fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i
statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan
anpassas separat för varje fordonstyp.
När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten
att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter
baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för
fordonet.
À
Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Á
Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på
hemskärmen.
Â
Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar
till alla program installerade på din enhet.
Lägga till genvägar på hemskärmen
1 Välj .
2 Dra upp eller ner för att visa fler appar.
3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.
Visa aviseringar
1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i
aviseringen så väljer du aviseringen.
• Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner.
Enheten har hämtat GPS-satelliter och fastställt din plats (Söka
efter GPS-signaler, sidan 1).
Bluetooth tekniken är aktiverad.
®
Ansluten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk,
sidan 16).
®
Mobil datasignalstyrka (endast Garmin fleet 790)
Ansluten för handsfreesamtal (Ringa med handsfree, sidan 11).
Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 2).
Batteriladdningsnivå
Justera skärmens ljusstyrka
Du kan justera ljusstyrkan genom att använda antingen
meddelandepanelen eller inställningsmenyn.
2
Bilprofil
Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil avsedd för
användning i en bil. När du använder bilprofilen beräknar
enheten vanliga personbilsrutter och lastbilsrutter är inte
tillgängliga. Vissa lastbilsspecifika funktioner och inställningar är
inte tillgängliga när du använder bilprofilen.
Lägga till en fordonsprofil
Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och
andra egenskaper för ditt fordon.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil > .
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent
anslutet lastutrymme väljer du Rak lastbil.
• Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av
lastbil och släp väljer du Lastbil.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets
egenskaper.
När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för
att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets
identifieringsnummer och släpvagnsnummer.
Aktivera en fordonsprofil
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
3 Välj Välj.
Ändra släpvagnsinformationen
Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en
fordonsprofil för en lastbil (Lägga till en fordonsprofil, sidan 2).
När du byter släp på din lastbil kan du ändra
släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra
lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar
som du ofta använder.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med
släpet.
3 Välj .
Fordonsprofiler
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration
väljer du en släpkonfiguration i listan.
• Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du Ny
konfiguration och anger information om släpet.
Redigera en fordonsprofil
Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra
fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny
fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer,
släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på
eller ta bort en fordonsprofil.
1 Välj > Navigation > Fordonsprofil.
2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil
väljer du och väljer ett fält som ska redigeras.
• Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du >
> Byt namn på profil.
• Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du >
> Ta
bort.
Färdkamera
Justera kameran
VARNING
Justera inte kameran medan du kör.
Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar
om enheten.
1 Välj Färdkamera.
2 Luta enheten för att justera kameran.
Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara
centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.
TIPS: Om sugkoppen visas i färdkamerans visningsfält bör
du flytta den uppfällbara armen mot sugkoppen.
Färdkamerakontroller
OBS!
I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad
eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande
lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att
använda enheten.
Du kan styra färdkameran med antingen färdkameraappen eller
meddelandepanelen.
Välj > Färdkamera eller svep nedåt från övre delen av
skärmen.
Välj om du vill spara en färdkamerainspelning.
Välj för att stoppa färdkamerainspelning.
Välj för att starta färdkamerainspelning.
Välj för att aktivera ljudinspelning.
Välj för att inaktivera ljudinspelning.
Färdkamerainspelning
• När färdkameran spelar in spelar den in kontinuerligt och
skriver över den äldsta, ej sparade videon.
• Du kan starta och stoppa färdkamerainspelning med
färdkamerakontrollerna (Färdkamerakontroller, sidan 3).
• Färdkameran spelar endast in när enheten är ansluten till
fästet med strömförsörjning och färdkameran stoppar
inspelningen automatiskt när du tar bort enheten från fästet.
Färdkamera
• Om du aktiverar Automatisk inspelning (Inställningar för
färdkamera, sidan 16) börjar färdkameran spela in
automatiskt när enheten tar emot ström via fästet.
Spara en färdkamerainspelning
Du kan spara en del av en inspelad video för att förhindra att
den skrivs över av nya videor.
1 Medan färdkameran spelar in väljer du > Färdkamera > .
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du
valt .
2 Välj igen för att utöka den sparade inspelningstiden
(valfritt).
Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska
sparas.
Slå på och stänga av ljudinspelning
OBS!
Vissa jurisdiktioner kan reglera eller förbjuda ljudinspelning med
den här enheten. Det är ditt ansvar att känna till och följa
gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du
planerar att använda enheten.
Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under
videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när
du vill.
1 Välj > Färdkamera.
2 Välj eller .
Använda färdkameragalleriet
Du kan använda färdkameragalleriet när du vill visa videor som
har spelats in med färdkameran, ta bort onödiga videor och
spara ett klipp från osparade videor.
Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor.
1 Välj > Färdkameragalleri > OK.
2 Välj en sparad video eller Inte sparade.
Videon spelas upp automatiskt.
3 Välj ett alternativ:
• Du kan spara ett klipp i osparade videor genom att välja
videosegment med skjutreglaget och välja .
Enheten sparar videosegmentet mellan de oranga
pekarna på skjutreglaget.
• Ta bort en video genom att välja .
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
OBS!
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är
endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att
följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du får genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare
körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant
område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande
och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller
avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa
varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till
och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande
skola eller skolzon.
Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du
kan förbereda dig på att minska hastigheten.
3
Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en
signal och visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du
överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella
vägen.
Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och
visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan
förbereda dig på att justera hastigheten.
Järnvägskorsning: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet
till ett kommande område med viltövergång.
Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en
kurva på vägen.
Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till långsammare trafik när du närmar dig
långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste
ta emot trafikinformation för att kunna använda den här
funktionen (Trafik, sidan 12).
Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du
närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.
Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet
kan komma att stöta i marken.
Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för
sidovind.
Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal
för fordonet.
Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett
meddelande när du närmar dig en brant backe.
Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och
visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller
landsgräns.
Aktivera eller avaktivera hörbara
förarvarningar
Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av
förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen
är avaktiverad.
1 Välj > Navigation > Förarassistans > Hörbara
förarvarningar.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och
fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att
hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå
till garmin.com/speedcameras för att kontrollera
tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt
abonnemang.
Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket
förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med
kostnadsfria livstidsuppdateringar.
4
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera
destinationer.
• Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen
baserat på de inställningar du angett, bland annat
ruttberäkningsläget (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 6)
och undvikanden (Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden, sidan 6).
• Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga
för den aktiva fordonsprofilen.
• Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den
rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt
(Påbörja en rutt, sidan 4).
• Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller
undvika kan du anpassa rutten (Utforma din rutt, sidan 6).
• Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (Lägga till en
plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart? och sök efter en plats (Söka efter och spara
platser, sidan 7).
2 Välj en plats.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill börja navigera med den rekommenderade
rutten väljer du Kör!.
• Om du vill välja en alternativ rutt väljer du och sedan en
rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
• Du kan ändra ruttens kurs genom att välja > Redigera
rutt och lägga till ruttpunkter (Utforma din rutt, sidan 6).
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan,
sidan 5). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i
kartans kant i flera sekunder.
Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till
platserna i rutten (Lägga till en plats i din rutt, sidan 5).
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Redigera din hemposition
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
Navigera till din destination
2 Ange din hemposition.
Din rutt på kartan
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för
nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på
kartan.
Anländer till destinationen
När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som
hjälper dig att slutföra din rutt.
•
anger platsen för din destination på kartan och ett
röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
• När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig
automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att
söka efter närliggande parkeringsplatser (Parkering nära
destinationen, sidan 5).
• När du stannar på destinationen avslutar enheten
automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst
automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.
Parkering nära destinationen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd
och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
Avstånd till nästa åtgärd.
Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
Markerad rutt på kartan.
Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande
åtgärder.
Fordonets hastighet.
Namnet på vägen som du färdas på.
Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som
visas (Ändra kartdatafältet, sidan 11).
Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om
rutten och närliggande områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar,
avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje À visas på det
rätta körfältet för svängen.
Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av
destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar
enheten dig automatiskt att söka efter parkering.
Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder
en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för
lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen
(Hitta lastbilsparkering, sidan 8).
1 Välj ett alternativ:
• När enheten frågar dig väljer du Ja för att söka efter
närliggande parkeringsplatser.
• Om enheten inte frågar väljer du Vart? > Kategorier >
Parkering och väljer > Min destination.
Välj
Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
2
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
Välj
en parkeringsplats och välj Kör! > Lägg till som nästa
3
stopp.
Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj > Senaste platsen.
Ändra den aktiva rutten
Visa svängar och vägbeskrivningar
När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar,
filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.
1 Välj ett alternativ på kartan:
• Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar
när du navigerar väljer du > Svängar.
Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller
vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras
automatiskt när du navigerar längs rutten.
• Om du vill se en komplett lista med svängar och
vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst
på kartan.
2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
.
2 Välj
Navigera till din destination
Lägga till en plats i din rutt
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt, sidan 4).
Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan
t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer
eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att
planera, schemalägga och spara en resa (Planera en resa,
sidan 14).
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats (Söka efter och spara platser, sidan 7).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa destination på
rutten väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på
destinationer längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.
5
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt, sidan 4).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till en destination i rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på
kartverktygsmenyn kan du lägga till det (Aktivera kartverktyg,
sidan 10).
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
• Välj Avstickare om du vill hitta en ny rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter
Terrängkörning (utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Stoppa rutten
• På kartan väljer du > .
• Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer
Garmin-navigering.
i
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar,
sidan 16).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
6
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med en trafikmottagare,
sidan 12).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 15)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation
kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje
land.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Tullar och
avgifter > Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
område som kräver vinjetter väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer
du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du
Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
OK.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här
alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen
(Fordonsprofiler, sidan 2).
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Miljözoner.
Navigera till din destination
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
Välj
Spara.
3
Egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden
och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt
undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan
rimlig väg är tillgänglig.
Undvika en väg
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till väg att undvika.
4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
6 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj > Navigation > Ruttpreferenser > Egna
undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Söka efter och spara platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 7).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser, sidan 7).
• Sök efter lastbilsstopp och -tjänster, inklusive detaljerad
TruckDown kataloginformation, där det är tillgängligt (Söka
efter intressanta platser för lastbil, sidan 7).
®
Söka efter och spara platser
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg, sidan 9).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde,
sidan 8).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser, sidan 9).
• Återgå till senast hittade platser (Visa senast hittade platser,
sidan 9).
Intressanta platser
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Söka efter intressanta platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser
för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.
Välj Vart? > Kategorier > Lastbil.
Söka efter TruckDown intressanta platser
TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen,
för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.
TruckDown förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj ett alternativ:
• Välj Lastbil för att söka efter intressanta platser som är
kompatibla med lastbilar.
• Välj Truck Services för att söka efter platser med tjänster
för lastbil.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du Filtrera på bekvämligheter och
kedjor, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer Spara.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
lastbilsstopp.
4 Välj en destination.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
7
Söka efter en plats efter kategori
1
2
3
4
Välj Vart?.
Välj en kategori eller välj Kategorier.
Välj vid behov en underkategori.
Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på
skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast
hittade platser i den valda kategorin.
• Välj en underkategori, om det behövs, och välj en
destination.
Platssökningsresultat
Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den
närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa
fler resultat.
À
Á
Â
à Kör!
Ä
Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad
information om den valda platsen.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten i en lista.
Byta sökområde
Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du
kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av
destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva
rutten.
1 Välj Vart?.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 8).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Parkering
À
Á
Â
Ã
Ä Kör!
Å
Välj en plats för att visa alternativmenyn.
Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
Välj för att visa sökresultaten på kartan.
Platssökningsresultat på kartan
Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i
en lista.
Välj
i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i
mitten av kartan och grundläggande information om den valda
platsen visas längst ned på kartan.
Garmin fleet enheten innehåller detaljerad
parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta
parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för
tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och
betalningsmetoder.
Hitta lastbilsparkering
1 Välj Vart? > Lastbil > Parkeringsplatser.
2 Välj en parkeringsplats.
3 Välj Kör!.
Hitta parkering nära din aktuella plats
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att
filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och
betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden eller för alla parkeringsplatser.
Välj
en parkeringsplats.
3
4 Välj Kör!.
Förstå parkeringsfärger och symboler
Parkeringsplatser som innehåller detaljerad
parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten
för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av
parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ
prisinformation och betalningstyp.
Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på
enheten.
8
Söka efter och spara platser
Välj
i parkeringsökningsresultatet.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 8).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Söka efter en korsning
Lägga till en genväg
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj ett alternativ:
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Klar.
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde, sidan 8).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation, Bränsle eller Vägassistans.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla
områden.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett
alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
Söka efter och spara platser
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 8).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj > Spara.
4 Ange ett namn och välj Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
9
Tilldela kategorier till en sparad plats
Aktivera kartverktyg
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i
menyn.
1 Välj > på kartan.
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Rensa spar. plats.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan, sidan 5) eller för att visa en karta över omgivningen när
ingen rutt är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 4).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar
ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.
Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över
platser på rutten.
Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen
som du färdas på (Längre fram, sidan 10).
Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (Visa
svängar och vägbeskrivningar, sidan 5).
Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller
körsträcka (Visa trippdata från kartan, sidan 11).
Volym: Justerar ljudets huvudvolym.
Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område
(Visa kommande trafik, sidan 11).
Höjd: Visar höjdförändringar framåt.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Längre fram
Verktyget Längre fram ger information om kommande platser
längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa
kommande intressanta platser, t.ex. restauranger,
bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg
kan du också visa information och tillgängliga tjänster för
kommande avfarter och städer, liknande informationen på
vägskyltar längs motorvägen.
Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre
fram.
Visa kommande platser
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori
väljer du om det behövs.
• Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga
för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du
färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en
motorväg.
Välj
ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin,
3
avfarten eller staden.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre
fram.
1 På kartan väljer du > Längre fram.
2 Välj en kategori.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Spara.
Varnings- och meddelandesymboler
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i
ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror,
vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Axelvikt
10
Använda kartan
Längd
Bredd
Förbud mot tung trafik
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för att stöta i marken
Sidovind
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
På kartan väljer du > Färddata.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för
trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg, sidan 10).
1 På kartan väljer du > Färddata.
2 Välj ett trippdatafält.
3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
Ringa med handsfree
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på
kartan.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj > Navigation > Karta och fordon >
Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr högst
upp.
• Välj 3Dom du vill visa kartan i tre dimensioner.
Ringa med handsfree
Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen
garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert
att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.
Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös
Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten
kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.
11
Para ihop telefonen
Ta bort en ihopparad telefon
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
1 Placera telefonen och Garmin fleet enheten inom ca 3 m (10
fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den.
Mer information finns i telefonens användarhandbok.
3 Välj > Bluetooth på din Garmin fleet enhet.
4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj din telefon på listan.
6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen
överensstämmer med lösenordet som visas i Garmin fleet
enheten.
7 Välj Parkoppling.
Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på Garmin
fleet enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på
telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för
den ihopparade Garmin fleet enheten. Mer information finns i
telefonens användarhandbok.
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj > Bluetooth.
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Ringa ett samtal
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• För att slå ett nummer väljer du , anger ett
telefonnummer och väljer .
• För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget
telefonnummer väljer du och väljer ett nummer.
• För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du och
väljer en kontakt.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Avslå.
Använda alternativ för samtal pågår
Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal.
Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.
TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du
öppna den igen genom att välja i huvudmenyn.
• Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du
vill samtala privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen, välj .
• Avsluta samtalet genom att välja
.
Spara ett telefonnummer som förinställt
Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på
knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt
hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer
ofta.
1 Välj > .
2 Välj ett förinställt nummer, t.ex. Förinställning 1 och välj OK.
3 Välj en kontakt.
12
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller
längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när
du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om
en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten
(Trafikinställningar, sidan 15). På trafikkartan kan du söka på
kartan efter förseningar i ditt område.
Enheten måste vara ansluten till en trafikkompatibel strömkabel
och vara inom räckhåll för en luftburen trafiksignal för att
tillhandahålla trafikinformation.
Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om
trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste
du ha en trafikkompatibel strömkabel. Gå till garmin.com/traffic
om du vill veta mer.
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.
Obs! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FMradiostationer med hjälp av HD Radio™ teknik.
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.
Abonnemang för trafikinformationsmottagare
Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta
trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare
regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information
finns på garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj > Trafik > Abonnemang.
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 Välj > Navigation > Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Trafik
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Använda appar
Visa användarhandboken på enheten
Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på
flera olika språk.
1 Välj > Hjälp.
Användarhandboken visas på samma språk som
programvarans text (Ställa in textspråk, sidan 16).
2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).
Visa lastbilskartan
På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan,
t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen
rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för ickeradioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna
varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på
enheten.
Välj > Lastbilskarta.
IFTA
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för
lastbil vara aktiv.
Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex.
uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.
Ange bränsledata
1 Välj > IFTA > Vid pumpen.
2 Ange bränslepriset per liter.
3 Välj fältet Förbrukat bränsle.
4 Ange mängden köpt bränsle.
5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
6
7
8
9
• Om du vill ange mängden i liter väljer du Gallon > Liter >
Spara.
• Om du vill ange mängden i gallon väljer du Liter > Gallon
> Spara.
Om det behövs markerar du kryssrutan Inklusive skatt.
Nästa.
Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du
tankade på:
• Välj en närbelägen bränslestation i listan.
• Välj textfältet och ange bränslestationens namn och
adress.
Välj bränsleköpare.
Redigera bränsledata
1 Välj > IFTA > Bränsleloggar.
2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
Använda appar
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en bränslelogg.
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält för att redigera informationen.
• Välj om du vill ta bort posten.
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt
I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet
färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i
vissa områden.
1 Välj > IFTA > Jurisdiktionsöversikt.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj > Exportera > OK om du vill exportera en
jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i
mappen Reports på enheten.
Redigera och exportera tripploggar
1 På huvudmenyn väljer du > IFTA > Tripploggar.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en rapport.
5 Välj ett alternativ:
• Välj
> Ta bort och markera kryssrutan för att ta bort en
logg.
• Välj
> Kombinera och markera kryssrutorna för att
kombinera loggar.
• Välj
> Exportera > OK. Enheten exporterar loggen till
en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och
tripploggar
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet
och öppna mappen Reports.
3 Öppna mappen IFTA.
4 Öppna .csv-filen.
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 13).
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
13
1
2
3
4
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Välj > Servicehistorik.
Välj
> Ta bort kategorier.
Välj de servicekategorier du vill ta bort.
Välj Ta bort.
Optimera destinationsordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer
på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt.
Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar
ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Byta namn på servicekategori
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Upptäcka sevärdheter längs resan
Ta bort serviceposter
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som
du vill lägga till i resan.
1 När du redigerar en resa väljer du > Reseinställningar >
Föreslå sevärdheter.
2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
3 Välj Välj för att lägga till sevärdheten till resan.
Redigera en servicepost
Ändra ruttalternativ för en resa
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din
resa.
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj > Reseinställningar.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du Ändra
rutt och följer instruktionerna på skärmen (Utforma din
rutt, sidan 6).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
Ruttpreferenser (Ändra ruttberäkningsläget, sidan 6).
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla
minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats
där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen
av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka
till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och
slutdestination vara desamma.
1 Välj > Reseplanerare > Ny resa.
2 Välj Välj startplats.
3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj
Välj.
4 Välj Välj destination.
5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj
Välj.
6 Välj Lägg till plats för att lägga till fler platser (valfritt).
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och välj Klar.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du
drar platsen till en ny position på resan.
14
och
Navigera till en sparad resa
1 Välj > Reseplanerare > Sparade resor.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj Start.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda
platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de
återstående destinationerna på resan.
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhetsinställningar, sidan 16).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj > Platser jag besökt.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta
emot väderdata. Om enheten är ansluten till en strömkabel
kompatibel med digitala trafiksignaler kan enheten ta emot
väderinformation från en over-the-air-signal. I vissa områden
kan väderinformation tas emot via FM-radiostationer med hjälp
av HD Radio teknik (Trafik, sidan 12).
Använda appar
Obs! Väderprognoserna är inte tillgängliga i alla områden.
> Väder.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för
de kommande dagarna.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
1 Välj
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Kamera
Fotografera
Du måste stoppa färdkamerainspelningen om du vill ta en bild.
Du kan ta stillbilder med den här enheten. Som standard lagrar
enheten information om tid och plats med bilden.
1 Välj > Kamera.
2 Om det behövs sveper du åt höger och väljer Kamera.
3 Välj .
Enheten tar en bild och sparar den på det interna
enhetsminnet.
Spela in video
Du måste stoppa färdkamerainspelning för att spela in en video.
Du kan spela in en video med den här enheten. Som standard
lagrar enheten information om tid och plats med videon.
1 Välj > Kamera.
2 Dra åt höger och välj Video.
3 Välj .
Enheten spelar in en video och sparar den på enhetens
interna minne.
Använda ficklampan
Du kan använda kamerans LED-blixt som ficklampa.
Obs! Om du använder ficklampan kan du förkorta batteriernas
livslängd.
Svep nedåt två gånger från övre delen av skärmen och välj
Ficklampa för att tända eller släcka ficklampan.
Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på
kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 11).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj > Navigation > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Ruttpreferensinställningar
Välj > Navigation > Ruttpreferenser.
Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större
vägar i rutten när du börjar navigera.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet.
Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.
Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Inställningar för förarassistans
Garmin fleet inställningar
Navigeringsinställningar
Välj > Navigation.
Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje lastbil där du
kommer att använda enheten.
Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken
fordonsikon som visas i enheten.
Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.
Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar
Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du
kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar
rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en
trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Kart- och fordonsinställningar
Välj
> Navigation > Karta och fordon.
Garmin fleet inställningar
Välj > Navigation > Förarassistans.
Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ
av förarvarning (Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar, sidan 3).
Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller
rödljuskameror.
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du > Navigation > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst
trafikdata automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten, sidan 6).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
15
Inställningar för färdkamera
Välj > Färdkamera.
Automatisk inspelning: Gör så att färdkameran börjar spela in
video automatiskt när du slår på enheten.
Videoupplösning: Anger upplösning och kvalitet för
färdkamerainspelningar.
Spela in ljud: Aktiverar eller avaktiverar ljudinspelning när du
spelar in med färdkameran.
Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats
och hastighet i den inspelade videon.
Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in
video under en vald tidsperiod efter att den externa
strömförsörjningen bryts.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1 Välj > Wi-Fi.
2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös
nätverksteknik.
3 Välj ett trådlöst nätverk.
4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.
Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar
nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du
återvänder till den här platsen i framtiden.
Skärminställningar
Välj > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.
Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen
automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte
sitter i fästet.
Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer
alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.
Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge när du använder batteri.
Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren.
Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din
enhet.
När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan
stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning
eller stannar kvar i aktuell riktning.
Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
Ljud- och aviseringsinställningar
Välj > Ljud och avisering.
Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media,
samtal, alarm och aviseringar.
Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ejfunktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera
ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.
Standardsignal för avisering: Ställer in standardringsignalen
på din enhet.
2 Välj ett språk.
Lägga till konton
Du kan lägga till konton till enheten för att synkronisera e-post,
möten och andra data.
1 Välj > Konton > Lägg till konto.
2 Välj en kontotyp.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Datum- och tidinställningar
Välj > Datum och tid.
Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat
på information från det anslutna nätverket.
Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.
Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.
Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.
Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24timmarsformatet.
Enhetsinställningar
Välj > Om enheten.
Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan
och enhetens programvara.
Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.
Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för
slutanvändare (EULA) och information om
programvarulicens.
Regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.
Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaruoch programvaruversion.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar till
fabriksinställningarna.
1 Välj .
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Visa information om regler och efterlevnad
1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
2 Välj Om enheten > Regler.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde (fordonsström)
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjningstyp
Fordonsström med tillbehör (tillval).
Nätadapter med tillbehör (tillval) för
användning endast i hemmet eller på
kontoret.
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Justera ljud och volym för meddelanden
1 Välj > Ljud och avisering.
2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av
Ingång
Maximalt 5 V likström, 2 A
Trådlösa frekvenser/
protokoll
Wi‑Fi 2,4 GHz vid +3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz
Ställa in textspråk
Garmin fleet 790 är utrustad med en radio för mobildata. Du kan
ta emot mobildata om du har installerat ett SIM-kort med aktivt
abonnemang i enheten. Om du vill ha mer information om hur
du beställer eller installerar ett SIM-kort, kontakta
skjutreglagen.
Du kan välja textspråk i enhetens programvara.
> Språk och tangentbord > Språk.
1 Välj
16
Mobildata
Enhetsinformation
transportföretaget som tillhandahåller din enhet eller din Garmin
fleet återförsäljare.
Obs! På grund av de stora filstorlekarna kan enheten inte hämta
kart- och programvaruuppdateringar via en mobil
dataanslutning.
Garmin fleet 790 Mobildatalägen
Region
Lägen som stöds
USA
3G: B2 (1900), B5 (850)
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700),
B13 (700)
Europa/Övrigt
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Ledningsbunden
uteffekt
850/900 MHz @ +33 dBm nominell
Ladda enheten
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Montera enheten på fästet och anslut fästet till
fordonsströmmen.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att
enheten laddas långsamt när den är ansluten till en
tredjepartsadapter.
Enhetsunderhåll
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Uppdatera kartor och programvara via ett
Wi‑Fi nätverk
OBS!
Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten
hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från
internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för
mer information om gränser eller avgifter.
Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta
enheten till ett Wi‑Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta
gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till
en dator.
1 Anslut enheten till ett Wi‑Fi nätverk (Ansluta till ett trådlöst
nätverk, sidan 16).
När enheten är ansluten till ett Wi‑Fi nätverk söker enheten
söker efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett
meddelande när en uppdatering är tillgänglig.
2 Välj ett alternativ:
• När en avisering om en programvaruuppdatering visas
sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer
Det finns en uppdatering..
• För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du >
Om enheten > Systemuppdateringar.
Enheten visar tillgängliga kart- och
programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig
visas Uppdatering tillgänglig nedanför Karta eller
Programvara.
3 Välj ett alternativ:
Enhetsunderhåll
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer
du Hämta.
• Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du
Karta.
• Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer
du Programvara.
4 Läs licensavtalen och välj Godkänn allt för att godkänna
avtalet.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja
Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte
installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.
5 Med en USB-kabel ansluter du enheten till en extern
strömkälla och väljer Fortsätt (Ladda enheten, sidan 17).
För bästa resultat rekommenderas en USB-väggladdare som
ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones,
surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.
6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom
räckvidden för Wi‑Fi nätverket tills uppdateringen är klar.
TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts
kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som
saknas måste du uppdatera kartorna igen.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera enheten med programvaran Garmin Express
(garmin.com/express).
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À moturs för att låsa upp det.
17
• Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (Slå på
och stänga av enheten, sidan 1).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i
12 V-strömkabeln à igen.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja Garmin fleet
enheten i fordonet, sidan 1).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Ruttpreferensinställningar, sidan 15).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 17).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
• Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 16).
• Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 16).
• Minska volymen (Justera ljud och volym för meddelanden,
sidan 16).
• Stäng av trådlös radio när den inte används (Ansluta till ett
trådlöst nätverk, sidan 16).
18
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj > Bluetooth.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
Bilagor
Ansluta till en trådlös skärm
Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en
kompatibel extern skärm.
1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.
2 Välj > Skärm > Casta.
3 Välj en trådlös skärm.
4 Ange PIN-kod vid behov.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Sätta i ett minneskort för kartor och data
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD
minneskort på 4 till 64 GB.
1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på
enheten (Garmin fleet Översikt, sidan 1).
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
®
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en
extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
sidan 18).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
2 Öppna filläsaren på datorn.
Felsökning
3 Välj en fil.
4 Välj Ändra > Kopiera.
5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
6 Välj Ändra > Klistra in.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Bilagor
19
Index
Symboler
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11
A
adresser, söka 9
aktiv körfältsguidning 5
aktuell plats 9
aktuell position 9
användarhandbok 13
aviseringar 2
avstickare 6
B
batteri
ladda 1, 17, 18
maximera 18
problem 18
begränsningar, fordon 2
besvara samtal 12
Bluetooth teknik 11, 12, 18
bränsle, stationer 9
bränsledata 13
byta sökområde 8
D
dator, ansluta 18
destinationer 14. Se platser
anländer 5
E
egna intressanta platser 8
enhets-ID 16
EULA 16
exportera
jurisdiktionsöversikt 13
tripploggar 13
extrafunktioner, egna intressanta platser 8
F
fartkameror 4
felsökning 18
ficklampa 15
filer, överföra 18
fordonsprofil
bil 2
lastbil 2, 3
foto 15
färdhistorik 16
färdkamera 16
justera 3
spela in ljud 3
spela in video 3
spela upp video 3
fäste, ta bort 18
förarvarningar 3, 4
G
genvägar
lägga till 2, 9
ta bort 9
geocaching 9
GPS 1
H
haveriförteckning 7
hem
köra 4
ändra position 4
hemskärm 2
anpassa 2
I
ID-nummer 16
ikoner, statusfält 2
inställningar 15, 16
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
bränsledata 13
20
exporterade översikter och rapporter 13
jurisdiktionsöversikt 13
tripploggar 13
intressanta platser (POI) 7
egna 8
extrafunktioner 8
lastbil 7
POI Loader 8
J
jurisdiktionsöversikt 13
K
kameror
fart 4
färdkamera 3, 16
rödljus 4
kartbild
2D 11
3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 4, 10, 11, 15
datafält 5, 11
detaljnivå 15
köpa 19
lager 11
lastbil 13
symboler 5
tema 15
uppdatera 17
verktyg 10
visa rutter 5
konton 16
koordinater 9
korsningar, söka 9
köra hem 4
L
ladda enheten 1, 17, 18
larmvolym 16
lastbil
intressanta platser 7
karta 13
profiler 2, 3
släp 2
latitud och longitud 9
ljud 16
larmade positioner 15
ljusstyrka 2
längre fram 10
anpassa 10
M
meddelandevolym 16
mediavolym 16
microSD kort 18
microSD-kort 1
minneskort 1, 18
installera 18
mobildata 16
montera enheten
personbil 1
sugkopp 1, 18
myTrends, rutter 6
N
navigation 5
inställningar 15
nästa sväng 5
nödtjänster 9
P
para ihop, telefon 12, 18
parkering 5, 8
sista platsen 5
platser 9, 14
aktuell 9
senaste sök 9
spara 9
söka efter 7
POI Loader 8
positioner
aktuell 9
söka efter 9
produktsupport 13
profiler
aktivera 2
lastbil 2, 3
programvara
uppdatera 17
version 16
R
rapporter, resa 13
redigera, sparade resor 14
rengöra enheten 17
rengöra pekskärmen 17
reseplanerare 14
redigera en resa 14
ruttpunkter 14
riktningar 5
rutter 4
avbryta 6
beräkning 6
beräkningsläge 14
föreslagna 6
lägga till en punkt 5, 14
myTrends 6
starta 4, 8
utforma 6
visa på kartan 5
rödljuskameror 4
S
samtal 11, 12
svara 12
satellitsignaler, söka 1
senast hittade platser 9
servicehistorik
kategorier 13, 14
poster 13, 14
redigera 14
ta bort 13, 14
sida, ljusstyrka 2
SIM-kort 16
skärminställningar 16
skötsel av enheten 17
Snabbsökning 8
spara, aktuell position 9
sparade platser 14
kategorier 10
redigera 9
ta bort 10
specifikationer 16, 17
språk 16
strömkablar 17
byta säkringen 17
fordon 1
strömknapp 1
stöld, undvika 17
sugkopp 18
svänglista 5
säkring, byta 17
söka efter platser. 7, 8 Se även platser
adresser 9
kategorier 8
koordinater 9
korsningar 9
orter 9
sökfält 7
sömnläge 1
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 12
resor 14
servicekategorier 13
serviceposter 14
ta bort fästet 18
telefon
koppla bort 12
Index
para ihop 12, 18
telefonsamtal 11, 12
ringa 12
röstuppringning 12
stänga av ljud 12
svara 12
tidsinställningar 16
tillbehör 19
trafik 11, 12, 15
alternativ rutt 6
incidenter 11, 13
karta 11, 13
lägg till abonnemang 12
mottagare 12
söka efter förseningar 11, 13
trippinformation 11
visa 11
återställa 11
tripplogg, visa 11
U
undvikanden 6
avaktivera 7
område 7
ta bort 7
väg 7
vägavgifter 6
vägegenskaper 6
uppdatera
kartor 17
programvara 17
utforma en rutt 6
V
Var är jag? 9
varningar 3
larmade positioner 15
ljud 15
varningsikoner 10, 11
verktyg, kartor 10
video
inspelning 3
spara 3
spela 3
volym 16
väder 14
vägavgifter, undvika 6
vägbeskrivningar 5
W
Wi-Fi, ansluta 16, 18
Wi‑Fi 17
Å
återställa
enhet 18
trippdata 11
återställa inställningar 16
Index
21
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02294-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising