Garmin | fleet™ 780 | User manual | Garmin fleet™ 780 Brugervejledning

Garmin fleet™ 780 Brugervejledning
GARMIN FLEET™ 780/790
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™, myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. HD Radio™ Technology fremstillet under licens fra iBiquity Digital
Corporation. Amerikanske og udenlandske patenter. Vedrørende patenter henvises til http://patents.dts.com/. HD Radio™ og logoer for HD, HD Radio og "ARC" er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc. microSD og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C,
LLC. Windows og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi‑Fi og Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over Garmin fleet .......................................................... 1
Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit
køretøj ......................................................................................... 1
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Startskærm ................................................................................. 2
Tilføjelse af genveje på startskærmen ................................... 2
Visning af meddelelser ........................................................... 2
Statuslinjens ikoner ................................................................ 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Køretøjsprofiler .............................................................. 2
Bilprofil ........................................................................................ 2
Tilføjelse af en køretøjsprofil ....................................................... 2
Aktivering af en køretøjsprofil ..................................................... 2
Ændring af oplysningerne om din anhænger ............................. 2
Redigering af en køretøjsprofil .................................................... 3
Dash Cam ........................................................................ 3
Justering af kameraet ................................................................. 3
Dash cam-kontrol ........................................................................ 3
Bilkameraoptagelse ............................................................... 3
Lagring af en dash cam-optagelse ........................................ 3
Slå lydoptagelse til eller fra .................................................... 3
Anvendelse af Dash Cam-galleri ................................................ 3
Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed ............................................... 3
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler ......... 4
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 4
Navigation til din destination........................................ 4
Ruter ........................................................................................... 4
Sådan startes en rute ................................................................. 4
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 4
Sådan kører du hjem ............................................................. 5
Din rute på kortet ........................................................................ 5
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 5
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 5
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 5
Ankomst til din destination .......................................................... 5
Parkering i nærheden af din destination ................................ 5
Søgning efter din seneste parkeringsplads ........................... 5
Ændring af aktiv rute ................................................................... 5
Tilføjelse af en position til din rute .......................................... 5
Udformning af din rute ........................................................... 6
Valg af en omvej .................................................................... 6
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 6
Sådan stopper du en rute ........................................................... 6
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 6
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 6
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 6
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 6
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 7
Undgå miljøzoner ................................................................... 7
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 7
Søg efter og gem positioner.......................................... 7
Interessepunkter ......................................................................... 7
Søgning efter interessepunkter for lastbiler ................................ 7
Søgning efter TruckDown interessepunkter ........................... 7
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 7
Søgning efter en position efter kategori ...................................... 8
Søgning i en kategori ............................................................. 8
Positionssøgningens resultater ................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Resultater af positionssøgning på kortet ............................... 8
Ændring af søgeområdet ............................................................ 8
Brugerdefinerede interessepunkter ............................................ 8
Installation af POI Loader ...................................................... 8
Søgning efter brugerdefinerede POI'er .................................. 8
Parkering .................................................................................... 8
Søgning efter lastbilparkering ................................................ 8
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position ................................................................................... 9
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler .......................... 9
Søgeværktøjer ............................................................................ 9
Søgning efter en adresse ....................................................... 9
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 9
Søgning efter en by ................................................................ 9
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 9
Visning af nyligt fundne positioner .............................................. 9
Rydning af listen over nyligt fundne steder ............................ 9
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 9
Finde nødtjenester og brændstof ........................................... 9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 9
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 9
Fjernelse af en genvej ............................................................ 9
Gemme positioner ...................................................................... 9
Sådan gemmer du en position ............................................... 9
Lagring af din aktuelle position .............................................. 9
Redigering af en gemt position ............................................ 10
Tildeling af kategorier til en gemt position ........................... 10
Sletning af en gemt position ................................................ 10
Brug af kortet................................................................ 10
Kortværktøjer ............................................................................ 10
Visning af et kortværktøj ...................................................... 10
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 10
Forude ...................................................................................... 10
Visning af kommende positioner .......................................... 10
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne ............................. 10
Advarsels- og alarmsymboler ................................................... 11
Begrænsningsadvarsler ....................................................... 11
Advarsler om vejforhold ....................................................... 11
Alarmer ................................................................................ 11
Rejseoplysninger ...................................................................... 11
Visning af tripdata på kortet ................................................. 11
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 11
Visning af triploggen ............................................................ 11
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 11
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 11
Visning af trafik på kortet ..................................................... 11
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 11
Tilpasning af kortet ................................................................... 11
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 11
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 11
Ændring af kortperspektiv .................................................... 12
Håndfri opkald.............................................................. 12
Sådan parrer du din telefon ...................................................... 12
Foretagelse af et opkald ........................................................... 12
Modtagelse af et opkald ........................................................... 12
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 12
Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling ................ 12
Sletning af en parret telefon ..................................................... 12
Trafik.............................................................................. 12
Modtager trafikdata med en trafikmodtager .............................. 12
Trafikmodtagerabonnementer .............................................. 13
Visning af trafik på kortet .......................................................... 13
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 13
Brug af programmerne ................................................ 13
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed ................... 13
i
Visning af lastbilkortet ............................................................... 13
IFTA .......................................................................................... 13
Indtastning af brændstofdata ............................................... 13
Redigering af brændstofdata ............................................... 13
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse ......... 13
Redigering og eksport af triprapporter ................................. 13
Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og
triprapporter ......................................................................... 14
Logning af servicehistorik ......................................................... 14
Tilføjelse af servicekategorier .............................................. 14
Sletning af servicekategorier ................................................ 14
Omdøbning af servicekategorier .......................................... 14
Sletning af serviceposter ...................................................... 14
Redigering af en servicepost ............................................... 14
Ruteplanlægning .......................................................................14
Planlægning af en tur ........................................................... 14
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur .... 14
Sådan finder du seværdigheder på turen ............................ 14
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur ......... 14
Navigation til en gemt tur ..................................................... 15
Redigering og lagring af din aktive rute ............................... 15
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 15
Visning af vejrudsigten .............................................................. 15
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 15
Kamera ..................................................................................... 15
Sådan tager du et foto ......................................................... 15
Optagelse af video ............................................................... 15
Brug af lommelygten ............................................................ 15
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 18
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 18
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 18
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 18
Appendiks..................................................................... 19
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm ............................... 19
Datahåndtering ......................................................................... 19
Om hukommelseskort .......................................................... 19
Installation af et hukommelseskort til kort og data ............... 19
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 19
Overførsel af data fra computeren ....................................... 19
Køb af flere kort ........................................................................ 19
Køb af tilbehør .......................................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Garmin fleet Indstillinger............................................. 15
Navigationsindstillinger ............................................................. 15
Indstillinger for kort og køretøj ............................................. 15
Indstillinger for rutepræference ............................................ 15
Indstillinger for Hjælp til chauffør ......................................... 16
Trafikindstillinger .................................................................. 16
Indstillinger for bilkamera .......................................................... 16
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk ............................ 16
Displayindstillinger .................................................................... 16
Indstillinger for lyd og meddelelser ........................................... 16
Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser ....................... 16
Angivelse af tekstsprog ............................................................. 16
Tilføjelse af konti ....................................................................... 16
Indstillinger for dato og klokkeslæt ........................................... 16
Enhedsindstillinger .................................................................... 16
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 17
Enhedsoplysninger...................................................... 17
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse ... 17
Specifikationer .......................................................................... 17
Mobildata .................................................................................. 17
Garmin fleet 790-mobildatatilstande .................................... 17
Opladning af enheden .............................................................. 17
Vedligeholdelse af enhed............................................ 17
Garmin Support Center ............................................................. 17
Opdatering af kort og software ved hjælp af et
Wi‑Fi netværk ........................................................................... 17
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 18
Rengøring af yderside .......................................................... 18
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 18
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 18
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 18
Nulstilling af enheden ............................................................... 18
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 18
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 18
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 18
Fejlfinding..................................................................... 18
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 18
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Opdater kortene og softwaren på enheden (Opdatering af
kort og software ved hjælp af et Wi‑Fi netværk, side 17).
• Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm
(Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit
køretøj, side 1).
• Juster bilkameraet.
• Find GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler, side 1).
• Juster lydstyrken (Justering af lyd og lydstyrke for
meddelelser, side 16) og lysstyrken i displayet (Justering af
skærmens lysstyrke, side 2).
• Konfigurer en køretøjsprofil (Tilføjelse af en køretøjsprofil,
side 2).
• Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 4).
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske
enheder.
BEMÆRK
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig
ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Slut bilstrømkablet À til mini-USB-stikket på holderen.
Oversigt over Garmin fleet
2 Tryk holderen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
plads.
BEMÆRK: Holderen og sugekoppen er muligvis allerede
samlet i pakken.
Garmin logoet på monteringen skal vende højre side op. Det
er nemmest at sammenkoble holderen og sugekoppen, når
den hængslede arm på sugekoppen er lukket. Holderen og
sugekoppen passer stramt, og det kan være nødvendigt at
trykke hårdt for at koble dem sammen.
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
Placer
bagsiden af enheden på den magnetiske holder.
4
5 Vælg en funktion:
• Hvis dit strømkabel har et strømstik til bil, skal du slutte
det til en stikkontakt i bilen.
• Hvis dit strømkabel har afisolerede ledningsforbindelser,
skal du følge ledningsdiagrammet, der følger med kablet,
for at slutte kablet til bilens strømforsyning.
®
Tænd eller sluk for enheden
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon til håndfri opkald
Mikrofon til bilkameraoptagelse
Lydstyrkekontrol
Kamera
Kamerablitz
Tænd/sluk-knap
Micro USB-port til strøm og data
Hukommelseskortstik til kort og data
3,5 mm lydstik
Magnetisk monteringsgrænsefladeinterface med 14-benet stik
Højttaler
Montering og strømtilførsel til Garmin fleet
enheden i dit køretøj
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Sådan kommer du i gang
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Fra.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
strømsparetilstand.
Opfangning af GPS-signaler
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
1
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
på statuslinjen angiver, at enheden har fastslået din position.
Startskærm
BEMÆRK: Skærmen Hjem og tilpasningsmulighederne kan
variere afhængigt af den konfiguration, der er udført af din
flådestyringsvirksomhed.
À
Før fingeren nedad for at få vist meddelelser.
Stryg ned to gange for at ændre indstillinger og baggrundslysstyrke.
Á
Hold nede for at tilpasse baggrundsbilledet eller tilføje widgets på
startskærmen.
Â
Vælg for at åbne app-indstillingerne. App-indstillingerne indeholder
genveje til alle de apps, der er installeret på enheden.
Tilføjelse af genveje på startskærmen
1 Vælg .
2 Stryg op eller ned for at se yderligere apps.
3 Hold en app, og træk den til en placering på startskærmen.
Visning af meddelelser
1 Før fingeren nedad fra den øverste del af skærmbilledet.
Der vises en oversigt over meddelelser.
2 Vælg en funktion:
• Start en handling eller en app som omtalt i meddelelsen
ved at vælge meddelelsen.
• Afvis en meddelelse ved at føre den mod højre med
fingeren.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Enheden har fundet GPS-satellitter og bestemt din position
(Opfangning af GPS-signaler, side 1).
Bluetooth teknologi er aktiveret.
®
Sluttet til et Wi‑Fi netværk (Oprettelse af forbindelse til trådløst
netværk, side 16).
®
Signalstyrke for mobildata (Garmin fleet 790)
• Stryg to gange ned fra toppen af skærmen for at udvide
de hurtige indstillinger i meddelelsespanelet.
• Vælg > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Køretøjsprofiler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med
et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din
enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.
Når du aktiverer en køretøjsprofil for en lastvogn, undgår
enheden at medtage områder med begrænset adgang eller
ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne,
vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.
Bilprofil
Bilprofilen er en forudindlæst køretøjsprofil, der er beregnet til
brug i en bil. Ved brug af bilprofil beregner enheden
standardbilruter, og lastbilruter er ikke tilgængelige. Nogle
lastbilspecifikke funktioner og indstillinger er ikke tilgængelige
under brug af bilprofil.
Tilføjelse af en køretøjsprofil
Du kan tilføje en køretøjsprofil, der inkluderer vægt, dimensioner
og andre egenskaber for dit køretøj.
1 Vælg > Navigation > Køretøjsprofil > .
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje en lastbil med et permanent tilsluttet
lastareal, skal du vælge Lastbil.
• Hvis du vil tilføje en sættevognstrækker eller en
kombination af trækker og anhænger, skal du vælge
Sættevognstrækker.
3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
egenskaber for køretøjet.
Når du har tilføjet en køretøjsprofil, kan du redigere profilen ved
at indtaste yderligere detaljerede oplysninger, f.eks. køretøjets
identifikationsnummer eller anhængernummeret.
Aktivering af en køretøjsprofil
1 Vælg > Navigation > Køretøjsprofil.
2 Vælg en køretøjsprofil.
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
3 Vælg Ok.
Sluttet til håndfri telefonopkald (Håndfri opkald, side 12).
Ændring af oplysningerne om din anhænger
Aktiv køretøjsprofil. Stryg ned to gange, og vælg dette for at se
køretøjets profilindstillinger (Køretøjsprofiler, side 2).
Før du kan ændre dine traileroplysningerne, skal du indtaste en
køretøjsprofil for en sættevognstrækker (Tilføjelse af en
køretøjsprofil, side 2).
Når du ændrer anhængeren på din sættevognstrækker, kan du
ændre oplysningerne om anhængeren i køretøjsprofilen uden at
ændre oplysningerne om sættevognstrækkeren. Du kan hurtigt
skifte mellem hyppigt anvendte anhængere.
1 Vælg > Navigation > Køretøjsprofil.
Batteriopladningsniveau.
Justering af skærmens lysstyrke
Du kan justere lysstyrken ved hjælp af meddelelsespanelet eller
indstillingsmenuen.
2
1 Vælg en funktion:
Køretøjsprofiler
2 Vælg den profil for sættevognstrækkeren, der skal bruges
sammen med anhængeren.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge en anhængerkonfiguration, der er brugt
for nylig, skal du vælge en anhængerkonfiguration på
listen.
• Hvis du vil indtaste en ny anhængerkonfiguration, skal du
vælge Ny konfiguration og indtaste oplysningerne om
anhængeren.
Redigering af en køretøjsprofil
Du kan redigere en køretøjsprofil for at ændre
køretøjsoplysninger eller for at føje detaljerede oplysninger til en
ny køretøjsprofil, f.eks. køretøjets identifikationsnummer,
trailernummer eller kilometerstand. Du kan også omdøbe eller
slette en køretøjsprofil.
1 Vælg > Navigation > Køretøjsprofil.
2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen,
skal du vælge og vælge et felt, du vil redigere.
• Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge >
> Omdøb profil.
• Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge >
>
Slet.
Dash Cam
Justering af kameraet
ADVARSEL
Forsøg ikke at justere kameraet, mens du kører.
Du skal justere bilkameraet, hver gang du monterer eller flytter
enheden til en ny position.
1 Vælg Dash Cam.
2 Vip enheden for at justere kameraet.
Krydset skal pege lige frem, og horisonten skal være
centreret mellem skærmens top og bund.
TIP: Hvis sugekoppen vises i dash cam-synsfeltet, skal du
flytte den hængslede arm i retning af sugekoppen.
Dash cam-kontrol
BEMÆRK
Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af denne
enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende
love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor
du planlægger at bruge denne enhed.
Du kan kontrollere dash cam med enten dash cam-appen eller
meddelelsespanelet.
Vælg > Dash Cam, eller stryg ned fra toppen af skærmen.
Vælg for at gemme en dash cam-optagelse.
Vælg for at stoppe dash cam-optagelse.
Vælg for at starte dash cam-optagelse.
Vælg for at aktivere lydoptagelse.
Vælg for at deaktivere lydoptagelse.
Bilkameraoptagelse
• Når dash cam optager, optager det kontinuerligt og
overskriver den ældste, ikke-gemte video.
Dash Cam
• Du kan starte og stoppe dash cam-optagelse ved hjælp af
dash cam-kontrollerne (Dash cam-kontrol, side 3).
• Dash cam optager kun, når enheden er sluttet til den
strømforsynede holder, og dash cam stopper automatisk, når
du fjerner enheden fra holderen.
• Hvis du aktiverer indstillingen Optag automatisk (Indstillinger
for bilkamera, side 16), begynder dash cam automatisk at
optage, når enheden strømforsynes gennem den
strømforsynede holder.
Lagring af en dash cam-optagelse
Du kan gemme en del af den optagede video, så den ikke bliver
overskrevet af en ny video.
1 Mens dash cam optager, skal du vælge > Dash Cam > .
Enheden gemmer videooptagelsen før, under og efter, du
vælger .
2 Vælg igen for at forlænge den gemte optagelsestid
(valgfrit).
En meddelelse angiver den mængde videooptagelse, der
skal gemmes.
Slå lydoptagelse til eller fra
BEMÆRK
Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder optagelse af lyd med
denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de
gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i den
jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.
Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under
optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller
fra.
1 Vælg > Dash Cam.
2 Vælg eller .
Anvendelse af Dash Cam-galleri
Du kan bruge dash cam-galleriet til at se optagede dash camvideoer, slette unødvendige videoer og gemme et klip fra de
ikke-gemte videooptagelser.
BEMÆRK: Enheden holder op med at optage video, når du får
vist videoer.
1 Vælg > Dash Cam-galleri > OK.
2 Vælg en gemt video, eller vælg Ikke gemt.
Afspilningen af videoen starter automatisk.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme et klip af ikke-gemte videooptagelser,
skal du bruge skyderen til at vælge det videosegment, der
skal gemmes, og vælge .
Enheden gemmer videosegmentet mellem de orange pile
på skyderen.
• Vælg for at slette en video.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
BEMÆRK
Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
3
for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der
er tilgængelige i alle områder.
Skoler: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og
fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole
eller skolezone.
Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den
kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at
sænke farten.
Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en
tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du
overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone
og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være
forberedt på at tilpasse farten.
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
et kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving
på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for
at kunne anvende denne funktion (Trafik, side 12).
Lastbiler forbudt: Enheden afspiller en tone, når du nærmer
dig en vej, hvor der ikke må køre lastbiler.
Risiko for at køre fast: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig en vej, som ikke er farbar for
dit køretøj.
Sidevind: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse,
når du nærmer dig en vej, hvor der er risiko for sidevind.
Smal vej: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når
du nærmer dig en vej, der er for smal til dit køretøj.
Stejl bakke: Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse,
når du nærmer dig en stejl bakke.
Stats- og landegrænser: Enheden afspiller en tone og viser en
meddelelse, når du nærmer dig stats- og landegrænser.
Aktivering eller deaktivering af hørbare
chaufføradvarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer
chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den
hørbare tone er deaktiveret.
1 Vælg > Navigation > Hjælp til chauffør > Hør
chaufføradvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.
• For at bevare en opdateret database af steder med rødt lysog fartkameraer skal enheden have et aktivt abonnement for
at downloade og gemme sikkerhedskameradata. Gå til
garmin.com/speedcameras for at kontrollere tilgængelighed
og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en
engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
4
BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker
forudindlæste data for rødt lys- og fartkameraer med gratis
livstidsopdateringer.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 6) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 6).
• Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den
aktive køretøjsprofil.
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 4).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten (Udformning af din rute, side 6).
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute (Tilføjelse af en
position til din rute, side 5).
Sådan startes en rute
1 Vælg Find, og søg efter en position (Søg efter og gem
positioner, side 7).
2 Vælg en position.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten
(Udformning af din rute, side 6).
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 5). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til
din rute, side 5).
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
Navigation til din destination
Sådan kører du hjem
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Indtast din hjemmeposition.
Din rute på kortet
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger
vises hen over den øverste del af kortet.
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Ankomst til din destination
Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger
for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.
•
angiver positionen for din destination på kortet, og en
stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din
destination.
• Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig
automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan
vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden
(Parkering i nærheden af din destination, side 5).
• Når du stopper ved din destination, afslutter enheden
automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst
automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.
Parkering i nærheden af din destination
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
Afstand til næste handling.
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de
viser (Ændring af feltet til kortdata, side 11).
Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger
om ruten og omgivelserne.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg À angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i
nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle
destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter
en parkeringsplads.
BEMÆRK: Denne funktion bør kun anvendes, når du benytter
bilprofilen. Når du bruger en køretøjsprofil for en lastbil, kan du
søge efter lastbilparkering i nærheden af din destination
(Søgning efter lastbilparkering, side 8).
1 Vælg en funktion:
• Når enheden beder dig om det, skal du vælge Ja for at
søge efter parkeringspladser i nærheden.
• Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge
Find > Kategorier > Parkering og vælge > Min
destination.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition, og vælg Start! > Tilføj som
næste stop.
Enheden guider dig til parkeringsområdet.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg > Seneste plads.
Ændring af aktiv rute
Visning af sving og retningsanvisninger
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
Navigation til din destination
Tilføjelse af en position til din rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 4).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer
eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at
planlægge, redigere og gemme en tur (Planlægning af en tur,
side 14).
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position (Søg efter og gem positioner, side 7).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 4).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Skift rute.
TIP: Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for
kortværktøjer, kan du tilføje det (Aktivering af kortværktøjer,
side 10).
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
• Find en ny rute ved at vælge Omvej.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer >
Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Sådan stopper du en rute
• På kortet vælges > .
• Stryg ned fra meddelelseslinjen, og vælg
Garmin navigation.
6
i meddelelsen i
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsindstillinger, side 16).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtager trafikdata med en trafikmodtager,
side 12).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 16), kan du se og
undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller
tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt
land.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer > Betalingsveje
> Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område, som kræver betalingsklistermærker, skal du
vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå veje, der kræver
betalingsklistermærker, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade veje, der kræver
betalingsklistermærker, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Navigation til din destination
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
OK.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive
køretøjsprofil (Køretøjsprofiler, side 2).
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer > Miljøzoner.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
3 Vælg Gem.
Brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
Sådan undgår du en vej
> Navigation > Rutepræferencer >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå vej.
4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg
slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
5
vælg Næste.
6 Vælg Udført.
1 Vælg
Sådan undgår du et område
> Navigation > Rutepræferencer >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
1 Vælg
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg > Navigation > Rutepræferencer >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Søg efter og gem positioner
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 7).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 7).
• Søg efter lastbilstop og -tjenester, herunder detaljerede
oplysninger i TruckDown biblioteket, hvor det er tilgængeligt
(Søgning efter interessepunkter for lastbiler, side 7).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 9).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 8).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 9).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Visning af nyligt fundne
positioner, side 9).
®
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter interessepunkter for lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter, f.eks. lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.
Vælg Find > Kategorier > Lastbiler.
Søgning efter TruckDown interessepunkter
Fortegnelsen TruckDown indeholder virksomheder inden for
lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation og dækforhandlere.
Fortegnelsen TruckDown er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg en funktion:
• Vælg Lastbiler for at finde interessepunkter, der er
kompatible med lastbiler.
• Vælg Truck Services for at finde servicesteder til din
lastbil.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg evt. Filtrer efter faciliteter og mærker, vælg en eller
flere faciliteter, og vælg Gem.
BEMÆRK: Den indstilling er kun tilgængelig for lastbilstop.
4 Vælg en destination.
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
7
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Vælg
fra positionsøgningens resultater. Den nærmeste
position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om
den valgte position vises nederst på kortet.
Søgning efter en position efter kategori
1
2
3
4
Vælg Find.
Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
Positionssøgningens resultater
Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste
med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se
flere resultater.
À
Á
Â
à Start!
Ä
Træk kortet for at få vist søgeresultater.
Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden
position.
Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede
oplysninger om den valgte position.
Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle
position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden
af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din
aktive rute.
1 Vælg Find.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 8).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
À
Á
Â
Ã
Ä Start!
Å
Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte
position.
Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af
positionen.
Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.
Resultater af positionssøgning på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
8
Parkering
Din Garmin fleet enhed inkluderer detaljerede data om
parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i
nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige
parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller
accepterede betalingsmetoder.
Søgning efter lastbilparkering
1 Vælg Find > Lastbiler > Parkeringspladser.
2 Vælg en parkeringsposition.
3 Vælg Start!.
Søg efter og gem positioner
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
Vælg Find > Nylige.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition.
4 Vælg Start!.
Visning af oplysninger om aktuel position
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer, Brændstof eller
Vejhjælp.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle
områder.
BEMÆRK: Når en køretøjsprofil for en lastbil er aktiv, vises
der en valgmulighed for lastbilstop i stedet for brændstof.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!.
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata,
er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde
parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige
parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og
betalingstype.
Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.
Vælg fra parkeringssøgningens resultater.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 8).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 8).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgning, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Visning af nyligt fundne positioner
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Søg efter og gem positioner
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Udført.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
kategori, side 8).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg > Gem.
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
9
4 Vælg OK.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gmte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 5) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 4).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
10
Skift rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe
steder på ruten over.
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Forude, side 10).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 5).
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 11).
Lydstyrke: Justerer masterlydstyrken.
Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (Visning af
kommende trafikhændelser, side 11).
Højde: Viser højdeændringer forude.
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til
menuen.
1 Vælg > fra kortet.
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 VælgGem.
Forude
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs
den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende
interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller
rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se
oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og
byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver
kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester
for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en
hovedvej.
3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den
pågældende kategori, afkørsel eller by.
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
Brug af kortet
5 Vælg Gem.
Advarsels- og alarmsymboler
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i
rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer, vejforhold
og kommende vægtstationer.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Længde
Bredde
Lastbiler forbudt
Anhængervogne forbudt
Farlige stoffer ikke tilladt
Brændbare stoffer ikke tilladt
Vandforurenende stoffer ikke tilladt
Venstresving forbudt
Højresving forbudt
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Risiko for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Alarmer
Vejestation
Vej ikke evalueret for lastbilkørsel
2 Vælg et tripdatafelt.
3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af triploggen
Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg > Navigation > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Rejseoplysninger
Tilpasning af kortet
Visning af tripdata på kortet
Tilpasning af kortlagene
Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer,
side 10).
På kortet vælges > Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer, side 10).
1 På kortet vælges > Tripdata.
Brug af kortet
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg > Navigation > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have
vist på kortet.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
11
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg > Navigation > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke
garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke
alle funktioner tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Når der er forbindelse, kan du foretage og
modtage opkald fra din enhed.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Placer telefonen og Garmin fleet enheden inden for 3 m (10
fod) fra hinanden.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at være synlig eller kunne findes af andre
enheder.
Se brugervejledningen til din telefon for at få flere
oplysninger.
3 Vælg > Bluetooth på Garmin fleet enheden.
4 Vælg Til/Fra-knappen for at aktivere Bluetooth teknologi.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
5 Vælg din telefon på listen.
6 Bekræft om nødvendigt, at den kode, der vises på telefonen,
svarer til den kode, der vises på Garmin fleet enheden.
7 Vælg Par.
BEMÆRK: Hvis du vil se kontakter og opkaldsoversigter på
Garmin fleet enheden, skal du muligvis gå til Bluetooth
indstillingerne på telefonen og aktivere tilladelse til deling af
kontakter for den parrede Garmin fleet enhed. Se
brugervejledningen til din telefon for at få flere oplysninger.
Foretagelse af et opkald
1 Vælg .
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at ringe til et nummer, indtast
telefonnummeret, og vælg .
• Vælg , og vælg et nummer for at ringe op til et nummer,
du har ringet til eller modtaget et opkald fra for nyligt.
• Vælg for at ringe til en kontakt fra din telefonbog, og
vælg en kontakt.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Afvis.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Valgmuligheder for indgående opkald vises, når du besvarer et
opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med
din telefon.
TIP: Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående
opkald, kan du åbne den igen ved at vælge i hovedmenuen.
12
• Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge .
• Vælg for at overføre lyden til din telefon.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde
Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Vælg
for at lægge på.
Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling
Du kan gemme op til tre kontakter som forudindstillinger på
nummertastaturet. Dette gør det muligt for dig hurtigt at ringe op
til dit privattelefonnummer, familiemedlemmer eller kontakter, du
ofte ringer til.
1 Vælg > .
2 Vælg et forudindstillet nummer, f.eks. Forudindstilling 1, og
vælg OK.
Vælg
en kontaktperson.
3
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller
på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved
beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination,
hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute
(Trafikindstillinger, side 16). Trafikkortet gør det muligt for dig at
gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.
For at give trafikoplysninger skal din enhed være tilsluttet et
trafikkompatibelt strømkabel og inden for rækkevidde af et overthe-air trafiksignal.
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde
oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.
Modtager trafikdata med en trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Gå til garmin.com/traffic for at få yderligere
oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Håndfri opkald
Trafikmodtagerabonnementer
Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste
trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere
regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på
garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg > Navigation > Trafik.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Brug af programmerne
Sådan får du vist brugervejledningen til din
enhed
Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog
på enhedens skærm.
1 Vælg > Hjælp.
Brugervejledningen vises på samme sprog som
softwareteksten (Angivelse af tekstsprog, side 16).
2 Vælg for at finde brugervejledningen (tilbehør).
Visning af lastbilkortet
Lastbilkortet fremhæver anerkendte lastbilruter på kortet, f.eks.
fortrukne STAA-ruter (Surface Transportation Assistance Act),
TruckDown TD-ruter og ruter for ikke-radioaktive farlige
materialer (NRHM). De genkendte ruter varierer ud fra området
og de kortdata, der er indlæst i enheden.
Vælg > Lastbilkort.
IFTA
Du kan registrere de data, der kræves til International Fuel Tax
Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.
Indtastning af brændstofdata
1 Vælg > IFTA > Ved pumpen.
2 Indtast brændstofprisen pr. liter.
3 Vælg Anvendt brændstof-feltet.
4 Indtast den købte mængde brændstof.
5 Vælg evt. brændstoftypen:
6
7
8
9
• Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge
Gallons > Liter > Gem.
• Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge
Liter > Gallons > Gem.
Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet Inklusive skat.
Vælg Næste.
Vælg en indstilling for at registrere den tankstation, hvor du
tankede op:
• Vælg en tankstation i nærheden på listen.
• Vælg tekstfeltet, og indtast tankstationens navn og
adresse.
Vælg køberen af brændstof.
Redigering af brændstofdata
1 Vælg > IFTA > Brændstoflogs.
2 Vælg om nødvendigt en køretøjsprofil.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en brændstoflog.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et felt for at redigere oplysningerne.
• Vælg for at slette posten.
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse
Sammenfatningen i retskredse viser data om hver stat eller
provins, hvor dit køretøj er anvendt i hvert kvartal.
Sammenfatningen i retskredse er tilgængelig for nogle områder.
1 Vælg > IFTA > Sammenfatning i retskredse.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg > Eksporter > OK for at eksportere en
sammenfatning af retskredse.
Enheden eksporterer sammenfatningen til en CSV-fil og
gemmer den i mappen Reports på enheden.
Redigering og eksport af triprapporter
1 Fra hovedmenuen skal du vælge > IFTA > Triprapporter.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en rapport.
5 Vælg en funktion:
• Vælg
> Slet, og markér afkrydsningsfeltet for at slette
en rapport.
• Vælg
> Kombiner, og markér afkrydsningsfeltet for at
kombinere rapporter.
• Vælg
> Eksporter > OK. Enheden eksporterer
rapporten til en CSV-fil og gemmer den i mappen
Rapporter på enheden.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge denne funktion, skal en der være en aktiv
køretøjsprofil for en lastbil.
Brug af programmerne
13
Visning af eksporterede sammenfatninger i
retskredse og triprapporter
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at søge på
enhedens interne lager, og åbn mappen Rapporter.
3 Åbn mappen IFTA.
4 Åbn CSV-filen.
Logning af servicehistorik
Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der
udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden
indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje
tilpassede kategorier (Tilføjelse af servicekategorier, side 14).
1 Vælg > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg Tilføj post.
4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg Næste.
5 Indtast en kommentar (valgfrit).
6 Vælg Udført.
Tilføjelse af servicekategorier
1 Vælg > Servicehistorik.
2 Vælg > Tilføj kategori.
3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter Udført.
Sletning af servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den
pågældende kategori også.
1 Vælg > Servicehistorik.
2 Vælg > Slet kategorier.
3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Omdøbning af servicekategorier
1 Vælg > Servicehistorik.
2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
3 Vælg > Omdøb kategori
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af serviceposter
1 Vælg > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg > Slet post.
4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
5 Vælg Slet.
Redigering af en servicepost
Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og
datoen for en servicepost.
1 Vælg > Servicehistorik.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et felt.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Ruteplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
14
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte
mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted,
du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet
sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige
destinationen være samme sted.
1 Vælg > Ruteplanlægning > Ny tur.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for en destination, og vælg Ok.
6 Vælg Tilføj position for at tilføje flere positioner (valgfrit).
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer
på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.
Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du
optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Sådan finder du seværdigheder på turen
Enheden kan foreslå interessante eller populære
seværdigheder, som kan føjes til turen.
1 Når du redigerer en tur, skal du vælge > Turindstillinger
> Foreslå attraktioner.
2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
3 Vælg Ok for at tilføje seværdigheden til turen.
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur
Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter
turen.
1 Vælg > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg > Turindstillinger.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge Udform rute, og følge instruktionerne på skærmen
(Udformning af din rute, side 6).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge Rutepræference (Ændring af
ruteberegningstilstand, side 6).
Brug af programmerne
Navigation til en gemt tur
1 Vælg > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg Start.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den
valgte position, og guider dig til de resterende
turdestinationer.
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsindstillinger, side 16).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg > Hvor jeg har været.
Visning af vejrudsigten
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
vejrdata. Hvis din enhed er tilsluttet et strømkabel, der er
kompatibelt med digitale trafiksignaler, kan enheden modtage
vejroplysninger for området fra et over-the-air-signal. I visse
områder modtages vejroplysninger muligvis fra FMradiostationer ved hjælp af HD Radio teknologi (Trafik, side 12).
BEMÆRK: Vejrudsigter er ikke tilgængelige i alle områder.
1 Vælg > Vejr.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de
næste dage.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Kamera
Sådan tager du et foto
Du skal stoppe dit dash cams optagelse for at tage et foto.
Du kan tage stillbilleder med denne enhed. Enheden gemmer
som standard oplysninger om tidspunkt og placering sammen
med fotoet.
1 Vælg > Kamera.
2 Stryg om nødvendigt til højre, og vælg Kamera.
3 Vælg .
Enheden tager et foto og gemmer det i det interne lager.
Optagelse af video
Du skal stoppe dash cam-optagelse for at optage en video.
Du kan optage en video med denne enhed. Enheden gemmer
som standard oplysninger om tidspunkt og placering sammen
med videoen.
Garmin fleet Indstillinger
1 Vælg > Kamera.
2 Stryg til højre, og vælg Video.
3 Vælg .
Enheden optager en video og gemmer den i enhedens
interne lager.
Brug af lommelygten
Du kan bruge kameraets LED-blitz som en lommelygte.
BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.
Stryg to gange ned fra toppen af skærmen, og vælg
Lommelygte for at tænde eller slukke for lommelygten.
Garmin fleet Indstillinger
Navigationsindstillinger
Vælg > Navigation.
Køretøjsprofil: Indstiller køretøjsprofilen for hver lastbil, hvor du
vil bruge din enhed.
Kort og køretøj: Indstiller kortdetaljeniveauet og køretøjsikonet
på enhedens display.
Rutepræferencer: Indstiller rutepræferencer, når du navigerer.
Hjælp til chauffør: Indstiller hjælpemeddelelser til chaufføren.
Trafik: Indstiller de trafikoplysninger, som enheden benytter. Du
kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af
ruter og til at finde en ny rute til destinationen, hvis der opstår
trafikprop (Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten,
side 6).
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg > Navigation > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position
på kortet.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 11).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau , der er
optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal
du zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg > Navigation > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Indstillinger for rutepræference
Vælg > Navigation > Rutepræferencer.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
15
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed.
Talesprog: Indstiller sproget i navigationsstemmemeddelelser.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg > Navigation > Hjælp til chauffør.
Hør chaufføradvarsler: Aktiverer en hørbar alarm for hver type
chaufføradvarsel (Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed, side 3).
Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig
hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.
Trafikindstillinger
Vælg > Navigation > Trafik fra hovedmenuen.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.
Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede
alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Indstillinger for bilkamera
Vælg > Dash Cam.
Optag automatisk: Aktiverer bilkameraet, så det automatisk
begynder at optage video, når du tænder enheden.
Videoopløsning: Indstiller opløsningen og kvaliteten for dash
cam-optagelser.
Optag lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydoptagelse, når du
optager med bilkameraet.
Data-overlay: Omfatter oplysninger om dato, klokkeslæt,
position og hastighed i den optagne video.
Optag efter strømsvigt: Fortsætter med at optage video op til
et valgt periode, efter at den eksterne strøm er gået tabt.
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 Vælg > Wi-Fi.
2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs
netværksteknologi.
3 Vælg et trådløst netværk.
4 Indtast evt. krypteringsnøgle.
Enheden opretter forbindelse til det trådløse netværk. Enheden
husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted fremover.
Displayindstillinger
Vælg > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrkeniveauet for skærmen på din
enhed.
Tilpasset lysstyrke: Justerer automatisk lysstyrken af
baggrundsbelysningen afhængigt af det omgivende lys, når
enheden ikke er i holderen.
16
Tema: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat.
Hvis du vælger indstillingen Automatisk, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af
klokkeslættet.
Baggrunde: Indstiller baggrundsbilledet på din enhed.
Dvale: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med
inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges
batteristrøm.
Dagdrøm: Aktiverer eller deaktiverer pauseskærmen Daydream.
Skriftstørrelse: Forøger eller reducerer skriftstørrelsen på din
enhed.
Når enheden roteres: Gør det muligt for skærmen at rotere
automatisk mellem stående og liggende skærmtilstand
afhængigt af enhedens retning eller at forblive i den aktuelle
position.
Cast: Giver dig mulighed for at få vist indholdet af enhedens
skærm på en kompatibel ekstern skærm trådløst.
Indstillinger for lyd og meddelelser
Vælg > Lyde og underretninger.
Lydstyrkeskydere: Indstil lydstyrkeniveauet for navigation,
medier, opkald, alarmer og advarsler.
Forstyr ikke: Angiver reglerne for den automatiske vil ikke
forstyrres-funktion. Denne funktion gør det muligt at
deaktivere lydalarmer på bestemte tidspunkter eller ved
bestemte begivenheder.
Standardringetone for underretninger: Angiver
standardringtonen for notifikationer på din enhed.
Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser
1 Vælg > Lyde og underretninger.
2 Brug skyderbjælkerne til at justere lyden og
meddelelseslydstyrken.
Angivelse af tekstsprog
Du kan vælge sprog til tekst i enhedens software.
1 Vælg > Sprog og tastatur > Sprog.
2 Vælg et sprog.
Tilføjelse af konti
Du kan tilføje konti, som din enhed skal synkronisere e-mail,
aftaler og andre data med.
1 Vælg > Konti > Tilføj konto.
2 Vælg en kontotype.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstillinger for dato og klokkeslæt
Vælg > Dato og klokkeslæt.
Automatisk dato og tid: Indstiller automatisk klokkeslættet
baseret på oplysninger fra det tilsluttede netværk.
Angiv dato: Angiver måneden, datoen og året på enheden.
Angiv tid: Indstiller klokkeslættet på enheden.
Vælg tidszone: Indstiller tidszonen på enheden.
Brug 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24timersformat.
Enhedsindstillinger
Vælg > Om enhed.
Systemopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere kort
og software til enheden.
Status: Viser batteristatus og hardwareoplysninger.
Garmin fleet Indstillinger
Juridiske oplysninger: Gør det muligt for dig at få vist
slutbrugerlicensaftalen (EULA) og oplysninger om
softwarelicens.
Lovgivning: Viser oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse i forbindelse med e-mærke.
Garmin enhedsoplysninger: Viser versionsoplysninger for
hardware og software.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger til
standardværdierne.
1 Vælg .
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse
1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
2 Vælg Om enhed > Lovgivning.
Specifikationer
Driftstemperaturområde Fra -10° til 55°C (fra 14° til 131°F)
Opladningstemperatur- Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
område (bilstrøm)
Strømindgangstype
Bilstrøm ved hjælp af valgfrit tilbehør.
Vekselstrøm via valgfrit tilbehør kun til
hjemme- eller kontorbrug.
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Indgang
Maksimum DC 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser/
protokoller
Wi‑Fi 2,4 GHz ved +3 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz
Mobildata
Din Garmin fleet 790 er udstyret med en radio til mobildata. Hvis
du vil modtage mobildata, skal der være installeret et SIM-kort
med et aktivt abonnement på enheden. Hvis du vil have flere
oplysninger om at anskaffe eller installere et SIM-kort, skal du
kontakte det bilselskab, der leverede din enhed, eller din Garmin
fleet forhandler.
BEMÆRK: Grundet de store filstørrelser kan enheden ikke
downloade kort- og softwareopdateringer via en mobil
dataforbindelse.
Garmin fleet 790-mobildatatilstande
Region
Understøttede tilstande
USA
3G: B2 (1900), B5 (850)
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700),
B13 (700)
Europa/andet
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Ledet udgangsef- 850/900 MHz ved +33 dBm nominelt
fekt
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i
bilen.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Enhedsoplysninger
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske
langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.
Vedligeholdelse af enhed
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Opdatering af kort og software ved hjælp af
et Wi‑Fi netværk
BEMÆRK
Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden
downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra
din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder
for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed
til et Wi‑Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver
dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til
en computer.
1 Slut enheden til et Wi‑Fi netværk (Oprettelse af forbindelse til
trådløst netværk, side 16).
Når enheden er sluttet til et Wi‑Fi netværk, søger den
automatisk efter tilgængelige opdateringer og viser en
meddelelse, når en opdatering er tilgængelig.
2 Vælg en funktion:
• Når der vises en besked, skal du stryge nedad fra toppen
af skærmen og vælge En opdatering er tilgængelig..
• Hvis du vil søge efter opdateringer manuelt, skal du vælge
> Om enhed > Systemopdateringer.
Enheden viser tilgængelige kort- og softwareopdateringer.
Når en opdatering er tilgængelig, vises Opdatering
tilgængelig under Kort eller Software.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du vælge Download.
• Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge
Kort.
• Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du
vælge Software.
4 Læs licensaftaler, og vælg Accepter alle for at acceptere
aftaler.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne,
kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke
installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.
5 Brug et USB-kabel til at slutte enheden til ekstern
strømforsyning, og vælg Fortsæt (Opladning af enheden,
side 17).
En USB-vægoplader, der leverer mindst 1 A, anbefales for
det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til
smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være
kompatible.
6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for
rækkevidden af Wi‑Fi netværket, indtil opdateringen er
fuldført.
TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er
gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du
skal opdatere kortene igen for at udbedre manglende kortdata.
17
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren
(garmin.com/express).
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À mod uret for at låse det op.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel à igen.
Nulstilling af enheden
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering og strømtilførsel til Garmin
fleet enheden i dit køretøj, side 1).
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (Indstillinger for
rutepræference, side 15).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 18).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 16).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 16).
• Reducer lydstyrken (Justering af lyd og lydstyrke for
meddelelser, side 16).
• Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 16).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 1).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg > Bluetooth.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
18
Fejlfinding
Appendiks
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm
Du kan få vist indholdet på enhedens skærm på en kompatibel
ekstern skærm trådløst.
1 Placer enheden i nærheden af den trådløse skærm.
2 Vælg > Skærm > Cast.
3 Vælg en trådløs skærm.
4 Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort til kort og data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 64 GB.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Oversigt
over Garmin fleet, side 1).
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
®
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 19).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Appendiks
19
Indeks
2D-kortvisning 12
3D-kortvisning 12
redigering af position 5
holder, fjerne 18
hukommelseskort 1, 19
installere 19
Hurtig søgning 8
Hvor er jeg? 9
A
I
Symboler
adresser, finde 9
advarselsikoner 11
aktiv vognbaneanvisning 5
aktuel position 9
alarmer 3
lyd 16
nærhedspunkter 16
alarmlydstyrke 16
anvisninger 5
B
batteri
maksimere 18
oplade 1, 17, 18
problemer 18
begrænsninger, køretøj 2
besvare opkald 12
betaling, undgå 6
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 12, 18
brugerdefinerede interessepunkter 8
brugervejledning 13
brændstof, stationer 9
brændstofdata 13
C
chaufføradvarsler 3, 4
computer, tilslutte 19
D
dash cam 16
afspille video 3
justere 3
optage lyd 3
optage video 3
destinationer 15. Se positioner
ankomst 5
din aktuelle position 9
displayindstillinger 16
drejliste 5
E
eksportere
sammenfatninger i retskredse 13
triprapporter 13
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 8
enheds-ID 16
ID-nummer 16
ikoner, statuslinje 2
indstillinger 15, 16
interessepunkter, brugerdefineret 8
interessepunkter (POI) 7
brugerdefineret 8
ekstraudstyr 8
lastbiler 7
POI Loader 8
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
brændstofdata 13
eksporterede sammenfatninger og
rapporter 14
sammenfatning i retskreds 13
triprapporter 13, 14
K
kameraer
dash cam 3, 16
hastighed 4
rødt lys 4
konti 16
koordinater 9
kort 4, 10, 11, 15
datafelt 5, 11
detaljeniveau 15
købe 19
lag 11
lastbil 13
opdatere 17
symboler 5
tema 15
vise ruter 5
værktøjer 10
kortlag, tilpasse 11
kortvisning
2D 12
3-D 12
køre hjem 5
køretøjsprofil
bil 2
lastbil 2, 3
L
fejlfinding 18
filer, overføre 19
fjerne holderen 18
fortegnelse til hjælp ved motorstop 7
forude 10
foto 15
lastbil
anhænger 2
interessepunkter 7
kort 13
profiler 2, 3
lommelygte 15
lyd 16
nærhedspunkter 16
lydstyrke 16
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 9
G
M
F
gemme, aktuel position 9
gemte positioner 15
kategorier 10
redigere 10
slette 10
gendanne indstillinger 17
genveje
slette 9
tilføje 2, 9
geocaching 9
GPS 1
H
hastighedskameraer 4
hjem
køre 5
20
meddelelser 2
meddelelseslydstyrke 16
medielydstyrke 16
microSD kort 19
microSD-kort 1
mobildata 17
montere enhed
bil 1
sugekop 1, 18
myTrends, ruter 6
N
navigation 5
indstillinger 15
nulstille
enhed 18
tripdata 11
nyligt fundne positioner 9
næste sving 5
nødtjenester 9
O
omveje 6
opdatere
kort 17
software 17
opkald 12
besvare 12
oplade enhed 1, 17
opladning af enheden 18
P
parkering 5, 8, 9
seneste plads 5
parre, telefon 12, 18
POI Loader 8
positioner 9, 15
aktuel 9
gemme 9
nyligt fundne 9
søger efter 7, 9
produktsupport 13
profiler
aktivere 2
lastbil 2, 3
R
rapporter, trip 13
redigere, gemte ture 14
rejsehistorik 16
rejseoplysninger 11
nulstille 11
vise 11
rengøre berøringsskærmen 18
rengøring af enheden 18
retningsanvisninger 5
ruteplanlægning 14, 15
redigering af en tur 14
udformningspunkter 14
ruter 4
beregne 6
beregningstilstand 14
foreslåede 6
myTrends 6
starte 4, 8
stoppe 6
tilføje et punkt 5, 15
udformning 6
vise på kortet 5
rødt lys-kamera 4
S
sammenfatning i retskreds 13
satellitsignaler, opfange 1
servicehistorik
kategorier 14
poster 14
redigere 14
slette 14
sikring, ændre 18
SIM-kort 17
skærm, lysstyrke 2
slette
parret Bluetooth-enhed 12
servicekategorier 14
serviceposter 14
ture 14
Slutbrugerlicensaftaler 16
software
opdatere 17
version 16
specifikationer 17
sprog 16
startskærm 2
tilpasse 2
strømkabler 17
køretøj 1
Indeks
udskifte sikringen 18
sugekop 18
søge efter positioner. 7, 8 Se også positioner
adresser 9
byer 9
kategorier 8
koordinater 9
vejkryds 9
søgelinje 7
søvntilstand 1
T
telefon
frakoble 12
parre 12, 18
telefonopkald 12
besvare 12
dæmpe 12
foretage opkald 12
stemmeopkald 12
tidsindstillinger 16
tilbehør 19
trafik 11, 12, 16
alternativ rute 6
hændelser 11, 13
kort 11, 13
modtager 12
søger efter forsinkelser 11, 13
tilføje abonnementer 13
triplog, vise 11
tyveri, undgå 18
tænd/sluk-knap 1
U
udformning af en rute 6
undgå 7
betaling 6
deaktivere 7
område 7
slette 7
vej 7
vejegenskaber 7
up ahead, tilpasse 10
V
vedligeholdelse af enheden 18
vejkryds, finde 9
vejr 15
video
afspille 3
gemme 3
optage 3
værktøjer, kort 10
W
Wi-Fi, tilslutte 16, 19
Wi‑Fi 17
Æ
ændring af søgeområdet 8
Indeks
21
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02294-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising