Garmin | fleet™ 780 | Garmin fleet™ 780 Priročnik za uporabo

Garmin fleet™ 780 Priročnik za uporabo
GARMIN FLEET™ 780/790
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena.Tehnologija HD Radio™ je izdelana v skladu z licenco družbe iBiquity Digital
Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah. Patente si oglejte na naslovu http://patents.dts.com/. HD Radio™ ter logotipi HD, HD Radio in "ARC" so registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke družbe iBiquity Digital Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe
SD-3C, LLC. Windows in Windows XP sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Wi‑Fi in Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ sta registrirani blagovni znamki družbe
Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave Garmin fleet ..................................................... 1
Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu .............. 1
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 1
Iskanje signalov GPS .................................................................. 2
Domači zaslon ............................................................................ 2
Dodajanje bližnjic na domači zaslon ...................................... 2
Ogled obvestil ........................................................................ 2
Ikone vrstice stanja ................................................................ 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Profili vozil...................................................................... 2
Profil avtomobila ......................................................................... 2
Dodajanje profila vozila ............................................................... 2
Aktiviranje profila vozila .............................................................. 2
Spreminjanje informacij o prikolici .............................................. 3
Urejanje profila vozila ................................................................. 3
Kamera na armaturni plošči .......................................... 3
Poravnava kamere ...................................................................... 3
Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči ........................ 3
Snemanje s kamero na armaturni plošči ................................ 3
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči .............. 3
Vklop ali izklop snemanja zvoka ............................................ 3
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči ............................. 3
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 4
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika ..... 4
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo ...... 4
Navigacija do cilja.......................................................... 4
Načrtovane poti ........................................................................... 4
Začetek načrtovane poti ............................................................. 4
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 5
Pot domov .............................................................................. 5
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 5
Aktivno razvrščanje na pasove .............................................. 5
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 5
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 5
Prihod na cilj ............................................................................... 5
Parkirišče v bližini cilja ........................................................... 5
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ....................................... 5
Spreminjanje aktivne načrtovane poti ......................................... 6
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ........................................ 6
Oblikovanje načrtovane poti ................................................... 6
Izbira obvoza .......................................................................... 6
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 6
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 6
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 6
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 6
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 6
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 6
Izogibanje vinjetam ................................................................ 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 7
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 7
Izogibanja po meri .................................................................. 7
Iskanje in shranjevanje lokacij ...................................... 7
Destinacije .................................................................................. 7
Iskanje destinacij za tovornjake .................................................. 7
Iskanje destinacij TruckDown ................................................ 7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 8
Iskanje lokacije po kategoriji ....................................................... 8
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 8
Rezultati iskanja lokacij ............................................................... 8
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu ................................... 8
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 8
Kazalo vsebine
Uporabniške destinacije .............................................................. 8
Nameščanje programa POI Loader ....................................... 9
Iskanje uporabniških destinacij .............................................. 9
Parkirišče .................................................................................... 9
Iskanje parkirišč za tovornjake ............................................... 9
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ....................... 9
Razumevanje barv in simbolov parkirišč ................................ 9
Orodja za iskanje ........................................................................ 9
Iskanje naslova ...................................................................... 9
Iskanje križišča ....................................................................... 9
Iskanje mesta ......................................................................... 9
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 9
Ogled nedavno najdenih lokacij .................................................. 9
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev .......................... 9
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 9
Iskanje nujnih služb in goriva ................................................. 9
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 9
Odstranjevanje bližnjice ....................................................... 10
Shranjevanje lokacij .................................................................. 10
Shranjevanje položaja ......................................................... 10
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................. 10
Urejanje shranjene lokacije .................................................. 10
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 10
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 10
Uporaba zemljevida...................................................... 10
Orodja zemljevida ..................................................................... 10
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 10
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 10
Pred vami .................................................................................. 10
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 10
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 11
Sporočilni in opozorilni simboli .................................................. 11
Opozorila o omejitvah .......................................................... 11
Opozorila o razmerah na cesti ............................................. 11
Opozorila .............................................................................. 11
Podatki o potovanju .................................................................. 11
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 11
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 11
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 11
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 11
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 11
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 11
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 12
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 12
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 12
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 12
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 12
Prostoročno klicanje.................................................... 12
Združevanje s telefonom .......................................................... 12
Klicanje ..................................................................................... 12
Sprejemanje klica ..................................................................... 12
Uporaba možnosti med klicem ................................................. 12
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene
številke ...................................................................................... 12
Brisanje združenega telefona ................................................... 12
Promet ........................................................................... 12
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih
informacij .................................................................................. 13
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij .................. 13
Ogled prometa na zemljevidu ................................................... 13
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 13
Uporaba programov..................................................... 13
Ogled priročnika za uporabo v napravi ..................................... 13
Ogled zemljevida za tovornjake ................................................ 13
i
IFTA .......................................................................................... 13
Vnašanje podatkov o gorivu ................................................ 13
Urejanje podatkov o gorivu .................................................. 13
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti .............................. 13
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih ............................ 14
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o
potovanju ............................................................................. 14
Beleženje zgodovine servisa .................................................... 14
Dodajanje kategorije storitev ................................................ 14
Brisanje kategorij storitev ..................................................... 14
Preimenovanje servisnih kategorij ....................................... 14
Brisanje servisnih zapisov .................................................... 14
Urejanje servisnega zapisa .................................................. 14
Načrtovalnik potovanja ............................................................. 14
Načrtovanje potovanja ......................................................... 14
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................. 14
Odkrivanje znamenitosti na potovanju ................................. 14
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja .................... 15
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 15
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti ................ 15
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 15
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 15
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 15
Kamera ..................................................................................... 15
Fotografiranje ....................................................................... 15
Snemanje videa ................................................................... 15
Uporaba svetilke .................................................................. 15
Odpravljanje težav........................................................ 18
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 18
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 18
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 18
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 19
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 19
Dodatek......................................................................... 19
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim zaslonom ..................... 19
Upravljanje podatkov ................................................................ 19
O pomnilniških karticah ........................................................ 19
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke ................................................................................ 19
Priklop naprave na računalnik ............................................. 19
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 19
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 19
Nakup dodatne opreme ............................................................ 19
Kazalo............................................................................ 20
Nastavitve Garmin fleet ............................................... 15
Nastavitve navigacije ................................................................ 15
Nastavitve zemljevida in vozila ............................................ 15
Nastavitve načrtovanih poti .................................................. 16
Nastavitve pomoči za voznika .............................................. 16
Nastavitve prometnih informacij ........................................... 16
Nastavitve kamere na armaturni plošči ..................................... 16
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .................... 16
Nastavitve zaslona .................................................................... 16
Nastavitve zvoka in obvestil ...................................................... 16
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil .................................. 16
Nastavitev jezika besedila ........................................................ 16
Dodajanje računov .................................................................... 17
Nastavitve datuma in časa ........................................................ 17
Nastavitve naprave ................................................................... 17
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 17
Informacije o napravi................................................... 17
Ogled informacij o predpisih in skladnosti ................................ 17
Specifikacije .............................................................................. 17
Mobilni prenos podatkov ........................................................... 17
Garmin fleet 790Načini mobilnega prenosa podatkov v
napravi Garmin fleet 790 ...................................................... 17
Polnjenje naprave ..................................................................... 17
Vzdrževanje naprave .................................................... 17
Središče za podporo Garmin .................................................... 17
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem
Wi‑Fi ......................................................................................... 17
Nega naprave ........................................................................... 18
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 18
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 18
Preprečevanje kraje ............................................................. 18
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 18
Ponovni zagon naprave ............................................................ 18
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 18
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 18
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 18
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z
omrežjem Wi‑Fi, stran 17).
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Namestitev in napajanje naprave Garmin fleet v vozilu,
stran 1).
• Poravnajte kamero na armaturni plošči.
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 2).
• Nastavite glasnost (Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil,
stran 16) in svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona,
stran 2).
• Nastavite profil vozila (Dodajanje profila vozila, stran 2).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 4).
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih
medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih
spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne
hranite blizu takih medicinskih naprav.
OBVESTILO
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske
naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je
naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite
previdni.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Kabel za napajanje v vozilu À priklopite v vrata mini-USB na
nosilcu.
Pregled naprave Garmin fleet
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
OPOMBA: nosilec in vakuumsko prijemalo sta lahko že
sestavljena.
Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen
navzgor. Nosilec in vakuumsko prijemalo je najlaže sestaviti,
če je pregibna ročica na vakuumskemu prijemalu zaprta.
Nosilec in vakuumsko prijemalo se tesno prilegata, zato ju
boste pri sestavljanju morda morali močno stisniti skupaj.
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.
5 Izberite možnost:
• Če ima napajalni kabel vtič za vtičnico v vozilu, ga
priklopite v vtičnico.
• Če ima napajalni kabel neizolirane priklopne žice, pri
priklopu kabla na napajanje v vozilu upoštevajte shemo za
priklop, ki je priložena kablu.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon za prostoročno klicanje
Mikrofon za snemanje s kamero na armaturni plošči
Upravljanje glasnosti
Kamera
Bliskavica kamere
Tipka za vklop/izklop
Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB
Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
Zvočnik
Namestitev in napajanje naprave Garmin
fleet v vozilu
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
Uvod
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali
napravo priklopite na napajanje.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklop.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način
varčevanja z energijo.
1
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
v vrstici stanja prikazuje, da je naprava določila vašo lokacijo.
Domači zaslon
OPOMBA: možnosti domačega zaslona in prilagajanja so lahko
odvisne od konfiguracije, ki jo je opravilo podjetje za upravljanje
voznega parka.
Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za
ogled nastavitev profila vozila (Profili vozil, stran 2).
Stanje napolnjenosti baterije.
Nastavljanje svetlosti zaslona
Svetlost lahko nastavite na plošči za obvestila ali v meniju z
nastavitvami.
1 Izberite možnost:
• Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite
hitre nastavitve na plošči za obvestila.
• Izberite > Zaslon > Raven svetlosti.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Profili vozil
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.
Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in
svetlost osvetlitve zaslona.
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil
vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja.
Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite
ločeno za vsako vrsto vozila.
Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in
druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali
neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.
Á
Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na
domači zaslon.
Profil avtomobila
Â
Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov
so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi.
À
Dodajanje bližnjic na domači zaslon
1 Izberite .
2 Za ogled dodatni programov podrsajte navzgor ali navzdol.
3 Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem
zaslonu.
Ogled obvestil
1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
2 Izberite možnost:
• Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu,
izberite obvestilo.
• Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave.
Naprava je pridobila signale satelitov GPS in določila vašo
lokacijo (Iskanje signalov GPS, stran 2).
Tehnologija Bluetooth je omogočena.
®
Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16).
®
Moč signala za mobilni prenos podatkov (samo pri napravi
Garmin fleet 790)
Vzpostavljena poveza za prostoročno klicanje (Prostoročno
klicanje, stran 12).
2
Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je
namenjen uporabi v avtomobilu. Med uporabo profila avtomobila
naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti,
načrtovanje poti za tovornjake pa ni na voljo. Nekatere posebne
funkcije in nastavitve za tovornjake niso na voljo, ko uporabljate
profil avtomobila.
Dodajanje profila vozila
Dodate lahko profil vozila, ki vključuje maso, mere in druge
lastnosti vašega vozila.
1 Izberite > Navigacija > Profil vozila > .
2 Izberite možnost:
• Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim
tovornim prostorom, izberite Nepregibni tovornjak.
• Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in
prikolice, izberite Vlačilec.
3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate
podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila
ali številko prikolice.
Aktiviranje profila vozila
1 Izberite > Navigacija > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in
težo.
3 Izberite Izbira.
Profili vozil
Spreminjanje informacij o prikolici
Izberite, če želite začeti snemanje kamere na armaturni plošči.
Preden lahko spremenite informacije o prikolici, morate vnesti
profil vozila za vlečno vozilo (Dodajanje profila vozila, stran 2).
Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila
spremenite informacije o prikolici, ne da bi spremenili informacije
o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi
prikolicami.
1 Izberite > Navigacija > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s
prikolico.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolice, jo
izberite na seznamu.
• Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolice, izberite Nova
konfiguracija in vnesite informacije o prikolici.
Izberite, če želite omogočiti snemanje zvoka.
Urejanje profila vozila
Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o
vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na
primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolice ali odčitek
z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete
ali izbrišete.
1 Izberite > Navigacija > Profil vozila.
2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite in
nato še polje, ki ga želite urediti.
• Če želite preimenovati profil vozila, izberite >
>
Preimenuj profil.
• Če želite izbrisati profil vozila, izberite >
> Izbriši.
Kamera na armaturni plošči
Poravnava kamere
OPOZORILO
Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.
Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali
prestavite napravo.
1 Izberite Kamera na armaturni plošči.
2 Nagnite napravo, da poravnate kamero.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj
bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.
NAMIG: če je v vidnem polju kamere na armaturni plošči
zajeto vakuumsko prijemalo, pregibno ročico premaknite proti
vakuumskemu prijemalu.
Upravljalni elementi kamere na armaturni
plošči
OBVESTILO
Na nekaterih območjih je uporaba te naprave omejena ali
prepovedana. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate
veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na
katerih nameravate napravo uporabljati.
Kamero na armaturni plošči lahko upravljate s programom za
kamero na armaturni plošči ali na plošči z obvestili.
Izberite > Kamera na armaturni plošči ali podrsajte od vrha
zaslona navzdol.
Izberite, če želite onemogočiti snemanje zvoka.
Snemanje s kamero na armaturni plošči
• Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, pri čemer
prepiše najstarejše neshranjene videoposnetke.
• Snemanje kamere na armaturni plošči lahko začnete ali
ustavite z upravljalnimi elementi kamere na armaturni plošči
(Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči, stran 3).
• Kamera na armaturni plošči snema samo, dokler je naprava
nameščena na napajalni nosilec, in preneha snemati, ko
napravo snamete z nosilca.
• Če omogočite možnost Samodejno snemanje (Nastavitve
kamere na armaturni plošči, stran 16), kamera na armaturni
plošči samodejno začne snemati, ko se naprava začne
napajati prek napajalnega nosilca.
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči
Del videoposnetka lahko shranite in tako preprečite, da bi se
prepisal z novim videoposnetkom.
1 Med snemanjem kamere na armaturni plošči izberite >
Kamera na armaturni plošči > .
Naprava shrani videoposnetek pred, med in po izbiri .
2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno),
znova izberite .
Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v
sporočilu.
Vklop ali izklop snemanja zvoka
OBVESTILO
Na nekaterih območjih je snemanje zvoka s to napravo omejeno
ali prepovedano. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate
veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na
katerih nameravate napravo uporabljati.
Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom
snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali
izklopite.
1 Izberite > Kamera na armaturni plošči.
2 Izberite ali .
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči
V galeriji kamere na armaturni plošči si lahko ogledate
videoposnetke kamere na armaturni plošči, izbrišete
videoposnetke, ki jih ne potrebujete, in shranite izrezek iz
neshranjenih videoposnetkov.
OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ustavi
snemanje videa.
1 Izberite > Galerija kamere na armaturni plošči > V redu.
2 Izberite shranjeni videoposnetek ali možnost Neshranjeno.
Videoposnetek se začne samodejno predvajati.
Izberite
možnost:
3
• Če želite shraniti izrezek iz neshranjenih videoposnetkov,
z drsnikom izberite del videoposnetka, ki ga želite shraniti,
in izberite .
Naprava shrani del videoposnetka med oranžnima
kazalcema na drsniku.
• Če želite izbrisati videoposnetek, izberite .
Izberite, če želite shraniti posnetek kamere na armaturni plošči.
Izberite, če želite ustaviti snemanje kamere na armaturni plošči.
Kamera na armaturni plošči
3
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
OBVESTILO
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika.
Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali
območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na
voljo).
Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se
lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko
pripravite na prilagoditev hitrosti.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do železniškega prehoda, ki je pred vami.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do
prehoda za živali, ki je pred vami.
Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na
cesti.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu
prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora
naprava prejemati prometne informacije (Promet, stran 12).
Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se
približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.
Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko
nasedlo.
Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko
se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega
vetra.
Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.
Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se
približate strmemu hribu.
Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže
sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih
opozoril za voznika
Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste
opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je
zvok onemogočen.
1 Izberite > Navigacija > Pomoč za voznika > Zvočna
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
4
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in
prehitro vožnjo
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči
in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere
modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete
prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči
luči.
• Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah
kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre
vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in
shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost
in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer
se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar
koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino.
OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov
vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za
preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje z
brezplačnimi doživljenjskimi posodobitvami.
• S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com
/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah,
shranjeno v vaši napravi. Napravo posodabljajte redno, da
boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti, stran 6) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 6).
• Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso
primerne za aktivni profil vozila.
• S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 4).
• Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (Oblikovanje
načrtovane poti, stran 6).
• Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (Dodajanje lokacij v
načrtovano pot, stran 6).
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje
lokacij, stran 7).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja (Oblikovanje načrtovane poti, stran 6).
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 5). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6).
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Načrtovana pot na zemljevidu
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
2 Izberite .
Prihod na cilj
Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam
pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.
•
označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas
obvesti, da se približujete cilju.
• Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete
parkirišča v bližini (Parkirišče v bližini cilja, stran 5).
• Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano
pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za
končanje načrtovane poti izberete Stop.
Parkirišče v bližini cilja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu
prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na
zemljevidu, stran 12).
Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o
načrtovani poti in okolici.
Aktivno razvrščanje na pasove
Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na
načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija
ceste, če je na voljo. Obarvana črta À prikazuje ustrezni vozni
pas za zavoj.
Navigacija do cilja
Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini
cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno
pozove k iskanju parkirišča.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila
avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete
parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja (Iskanje parkirišč
za tovornjake, stran 9).
1 Izberite možnost:
• Ko vas naprava pozove, izberite Da za iskanje parkirišča v
bližini.
• Če vas naprava ne pozove, izberite Kam? > Kategorije >
Parkirišča, nato pa izberite > Cilja poti.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite Pojdi! > Dodaj
kot naslednji postanek.
Naprava vas vodi do parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
5
Izberite
> Zadnje parkirno mesto.
Spreminjanje aktivne načrtovane poti
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 4).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 14).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 7).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 4).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z
orodji zemljevida, ga lahko dodate (Omogočanje orodij
zemljevida, stran 10).
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
• Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite Obvoz.
6
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša potza izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Ustavitev načrtovane poti
• Na zemljevidu izberite > .
• V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite
Navigacija Garmin.
v obvestilu
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave,
stran 17).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 13).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 16), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga načrtovana pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Navigacija do cilja
Izogibanje vinjetam
Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije
o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za
katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Cestnine in drugi stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za
dovoljenje, izberite Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna
vinjeta, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna
vinjeta, izberite Dovoli.
Izberite
Shrani.
4
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem
profilu vozila (Profili vozil, stran 2).
1 Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
3 Izberite Shrani.
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 8).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 7).
• Poiščite postajališča in storitve za tovornjake, vključno s
podrobnimi informacijami v imeniku TruckDown , če so na
voljo (Iskanje destinacij za tovornjake, stran 7).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 9).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 8).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 10).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 9).
Izogibanja po meri
Destinacije
Izogibanja.
2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih
poteh, nato pa izberite V redu.
Izogibanja ekološkim območjem
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
5 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
6 Izberite Končano.
1 Izberite
Izogibanje območju
> Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti >
Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
1 Izberite
Iskanje in shranjevanje lokacij
®
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje destinacij za tovornjake
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za
tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za
tehtanje.
Izberite Kam? > Kategorije > Tovornjaki.
Iskanje destinacij TruckDown
V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer
mehanične delavnice in prodajalne gum.
Imenik TruckDown ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite možnost:
• Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake,
izberite Tovornjaki.
• Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak,
izberite Truck Services.
2 Izberite kategorijo.
3 Če je treba, izberite Filtriraj po zanimivostih in blagovnih
znamkah, izberite eno ali več zanimivosti in izberite Shrani.
7
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za
tovornjake.
4 Izberite destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
À
Á
Â
Ã
Ä Pojdi!
Å
Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani
lokaciji.
Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je
prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani
lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.
Iskanje lokacije po kategoriji
1
2
3
4
Izberite Kam?.
Izberite kategorijo ali Kategorije.
Po potrebi izberite podkategorijo.
Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Rezultati iskanja lokacij
Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na
seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite
ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.
À
Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate
iskanja.
Á
Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo
lokacijo.
Â
Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati
podrobne informacije o izbrani lokaciji.
à Pojdi!
Ä
Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno
načrtovano potjo.
Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.
Spreminjanje območja iskanja
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne
lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja,
blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite .
3 Izberite želeno možnost.
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
8
Iskanje in shranjevanje lokacij
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader, stran 9).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Parkirišče
Naprava Garmin fleet vključuje podrobne podatke o parkiriščih,
ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi
verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene
ali dovoljenih načinov plačila.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja, stran 8).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Ogled nedavno najdenih lokacij
Iskanje parkirišč za tovornjake
1 Izberite Kam? > Tovornjaki > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
3 Izberite Pojdi!.
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite Filter za parkirišča in izberite eno ali več kategorij
Ogled informacij o trenutni lokaciji
za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali
načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na
vseh območjih in za vsa parkirišča.
3 Izberite lokacijo parkirišča.
4 Izberite Pojdi!.
Razumevanje barv in simbolov parkirišč
Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z
različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno
mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob
cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.
Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.
V rezultatih iskanja parkirišč izberite .
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 8).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje in shranjevanje lokacij
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva
prikazana postajališča za tovornjake.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
9
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Končano.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 8).
2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
3 Izberite > Shrani.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
Uredite
podatke.
7
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shr. kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 5), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
10
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 5).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali
preskočite lokacije na načrtovani poti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 10).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 5).
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 11).
Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 11).
Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12
orodij.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
Uporaba zemljevida
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Shrani.
Sporočilni in opozorilni simboli
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone. V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.
Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo
sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne
nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.
Opozorila o omejitvah
Višina
Teža
Teža na os
Dolžina
Širina
Tovornjaki niso dovoljeni
Prikolice niso dovoljene
Nevarne snovi niso dovoljene
Vnetljive snovi niso dovoljene
Onesnaževalci vode niso dovoljeni
Zavoj levo ni dovoljen
Zavoj desno ni dovoljen
Polkrožno obračanje ni dovoljeno
Opozorila o razmerah na cesti
Nevarnost nasedanja
Stranski veter
Ozka cesta
Oster ovinek
Uporaba zemljevida
Strm hrib navzdol
Drevo nad cesto
Opozorila
Tehtnica
Cesta ni bila preverjena za tovornjake
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 10).
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida (Omogočanje orodij zemljevida, stran 10).
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
11
1 V glavnem meniju izberite > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
Izberite
potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite
2
prikazati na zemljevidu.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
Izberite
vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
2
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah
(2D), pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate,
vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen
telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali
sprejemate klice.
Združevanje s telefonom
Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z
združljivim mobilnim telefonom.
1 Telefon in napravo Garmin fleet postavite tako, da drug od
drugega nista oddaljena več kot 3 m (10 čevljev).
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden drugim napravam.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.
3 V napravi Garmin fleet izberite > Bluetooth.
4 Izberite preklopno stikalo, da vklopite tehnologijo Bluetooth.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
5 Na seznamu izberite svoj telefon.
6 Po potrebi preverite, ali se koda, prikazana v telefonu, ujema
s kodo, prikazano v napravi Garmin fleet.
7 Izberite Seznani.
OPOMBA: za ogled stikov in dnevnikov klicev v napravi Garmin
fleet boste morda morali odpreti nastavitve Bluetooth v telefonu
in omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za združeno napravo
12
Garmin fleet. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
Klicanje
1 Izberite .
2 Izberite možnost:
• Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko
številko in izberite .
• Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s
katere ste nedavno prejeli klic, izberite in izberite
številko.
• Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite
in izberite stik.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Opusti.
Uporaba možnosti med klicem
Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere
možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.
NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko
znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .
• Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
• Za prenos zvoka v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti
povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Za prekinitev klica izberite
.
Shranjevanje telefonske številke kot predna­
stavljene številke
Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri
stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko,
člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.
1 Izberite > .
2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer
Prednastavitev 1, in izberite V redu.
3 Izberite stik.
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite > Bluetooth.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred
vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se
pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo
načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti
predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (Nastavitve
prometnih informacij, stran 16). Na zemljevidu prometa lahko
poiščete prometne zastoje na vašem območju.
Če želite, da naprava posreduje prometne informacije, mora biti
priklopljena na napajalni kabel, ki podpira sprejem prometnih
Prostoročno klicanje
informacij, in v dosegu radijskega signala za prometne
informacije.
Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za
informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami
obiščite garmin.com/traffic.
Prejemanje prometnih informacij s
sprejemnikom prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami. Za več informacij obiščite garmin.com/traffic.
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.
OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij
Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena
naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za
sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne
regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 Izberite > Navigacija > Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naslednji.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Uporaba programov
Uporaba programov
Ogled priročnika za uporabo v napravi
Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za
uporabo v številnih jezikih.
1 Izberite > Pomoč.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo
programske opreme (Nastavitev jezika besedila, stran 16).
2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite (izbirno).
Ogled zemljevida za tovornjake
Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene
načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v
dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in
storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz
neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane
poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih
v napravi.
Izberite > Zemljevid za tovornjake.
IFTA
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovornjaka
aktiven.
Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo
mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer
podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.
Vnašanje podatkov o gorivu
1 Izberite > IFTA > Na črpalki.
2 Vnesite ceno za liter goriva.
3 Izberite polje Porabljeno gorivo.
4 Vnesite količino kupljenega goriva.
5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
6
7
8
9
• Če želite količino meriti v litrih, izberite Galone > Litri >
Shrani.
• Če želite količino meriti v galonah, izberite Litri > Galone
> Shrani.
Če je treba, potrdite polje Vključen davek.
Izberite Naslednji.
Izberite možnost snemanja bencinske črpalke, kjer ste
natočili gorivo:
• S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
• Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske
črpalke.
Izberite kupca goriva.
Urejanje podatkov o gorivu
1 Izberite > IFTA > Dnevniki porabe goriva.
2 Če je treba, izberite profil vozila.
3 Če je treba, izberite četrtletje.
4 Izberite zapis o porabi goriva.
5 Izberite možnost:
• Če želite urediti informacije, izberite polje.
• Če želite izbrisati zapis, izberite .
Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti
V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali
provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju.
Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.
1 Izberite > IFTA > Povzetek pristojnosti.
2 Če je treba, izberite tovornjak.
13
3 Če je treba, izberite četrtletje.
4 Izberite > Izvoz > V redu, da izvozite povzetek
pristojnosti.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo
Reports v napravi.
Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih
1 V glavnem meniju izberite > IFTA > Poročila o
2
3
4
5
potovanjih.
Če je treba, izberite tovornjak.
Če je treba, izberite četrtletje.
Izberite poročilo.
Izberite možnost:
• Izberite
> Izbriši in izberite potrditveno polje, če želite
izbrisati poročilo.
• Izberite
> Združi in izberite potrditvena polja, če želite
združiti poročila.
• Izberite
> Izvoz > V redu. Naprava izvozi poročilo v
datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.
Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o
potovanju
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in
odprite mapo Reports.
3 Odprite mapo IFTA.
4 Odprite datoteko .csv.
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (Dodajanje
kategorije storitev, stran 14).
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite Dodaj zapis.
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naslednji.
5 Vnesite komentar (izbirno).
6 Izberite Končano.
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Dodajanje kategorij.
3 Vnesite ime kategorije in izberite Končano.
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Izbriši kategorije.
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
3 Izberite > Preimenuj kategorijo.
4 Vnesite ime in izberite Končano.
14
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite > Izbriši izpise.
4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
5 Izberite Izbriši.
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.
1 Izberite > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite polje.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti
in točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Odkrivanje znamenitosti na potovanju
Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki
jih lahko dodate potovanju.
Uporaba programov
1 Med urejanjem potovanja izberite
> Nastavitve potovanja
> Predlagaj znamenitosti.
2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost
Izbira.
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja.
4 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu
(Oblikovanje načrtovane poti, stran 6).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 6).
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Shranjena
potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne
načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave, stran 17).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite > Kje sem bil.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če je naprava priklopljena na napajalni
kabel, ki podpira sprejem digitalnih signalov za prometne
informacije, lahko prejema informacije o vremenu na območju
prek radijskih signalov. Na nekaterih območjih je mogoče
informacije o vremenu, ki jih oddajajo radijske postaje FM,
prejemati s tehnologijo HD Radio (Promet, stran 12).
OPOMBA: vremenske napovedi niso na voljo na vseh območjih.
1 Izberite > Vreme.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Nastavitve Garmin fleet
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Kamera
Fotografiranje
Če želite fotografirati, morate ustaviti snemanje s kamero na
armaturni plošči.
Z napravo lahko fotografirate. Privzeto naprava skupaj s
fotografijo shrani informacije o času in lokaciji.
1 Izberite > Fotoaparat.
2 Po potrebi podrsajte desno in izberite Fotoaparat.
3 Izberite .
Naprava zajame fotografijo in jo shrani v notranji pomnilnik.
Snemanje videa
Če želite snemati video, morate ustaviti snemanje s kamero na
armaturni plošči.
Z napravo lahko posnamete video. Privzeto naprava skupaj z
videoposnetkom shrani tudi informacije o času in lokaciji.
1 Izberite > Fotoaparat.
2 Podrsajte desno in izberite Video.
3 Izberite .
Naprava snema video in ga shrani v notranji pomnilnik.
Uporaba svetilke
Bliskavico LED kamere lahko uporabite kot svetilko.
OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije.
Za vklop ali izklop svetilke dvakrat podrsajte od vrha zaslona
navzdol in izberite Svetilka.
Nastavitve Garmin fleet
Nastavitve navigacije
Izberite > Navigacija.
Profil vozila: nastavi profil vozila za vsak tovornjak, za katerega
boste uporabljali napravo.
Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in
ikono vozila, ki je prikazana v napravi.
Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti
pri uporabi navigacije.
Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.
Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava.
Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju
načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano
pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev
(Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6).
Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite > Navigacija > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
15
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 12).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Moji
zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve načrtovanih poti
Izberite > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika.
Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Nastavitve pomoči za voznika
Izberite > Navigacija > Pomoč za voznika.
Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za
posamezno vrsto opozoril za voznika (Funkcije in opozorila
za obveščanje voznika, stran 4).
Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za
preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite > Navigacija > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost
Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive
prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno
ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane
poti (Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti,
stran 6).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
Nastavitve kamere na armaturni plošči
Izberite
16
> Kamera na armaturni plošči.
Samodejno snemanje: omogoči, da kamera na armaturni
plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.
Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost posnetkov
kamere na armaturni plošči.
Snemanje zvoka: omogoči ali onemogoči snemanje zvoka med
snemanjem s kamero na armaturni plošči.
Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi
informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.
Snemaj po izgubi napajanja: še naprej snema video do konca
izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
omrežjem
1 Izberite > Wi­Fi.
2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije
brezžičnega omrežja.
3 Izberite brezžično omrežje.
4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.
Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si
zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo,
ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.
Nastavitve zaslona
Izberite > Zaslon.
Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.
Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve
zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni
nameščena na nosilcu.
Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih
barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno
nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.
Ozadja: nastavi ozadje v napravi.
Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitev časa mirovanja, po
katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo
baterije.
Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.
Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.
Ko se naprava zasuka: omogoči, da zaslon samodejno preklopi
med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost
naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.
Predvajanje: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek
brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem
zaslonu.
Nastavitve zvoka in obvestil
Izberite > Zvok in obvestila.
Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo,
predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o
obvestilih.
Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to
funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih
obdobjih ali ob določenih dogodkih.
Privzeti ton zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo
zvonjenja za obvestila v napravi.
Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil
1 Izberite > Zvok in obvestila.
2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.
Nastavitev jezika besedila
Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.
1 Izberite > Jezik in tipkovnica > Jezik.
2 Izberite jezik.
Nastavitve Garmin fleet
Dodajanje računov
Račune lahko dodate v napravo, če želite sinhronizirate e-pošto,
sestanke in druge podatke.
1 Izberite > Računi > Dodaj račun.
2 Izberite vrsto računa.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
prevoznika, ki vam je zagotovil napravo, ali prodajalca izdelkov
Garmin fleet.
OPOMBA: zaradi velikosti datotek naprava ne more prenesti
posodobitev zemljevidov in programske opreme s povezavo za
mobilni prenos podatkov.
Garmin fleet 790Načini mobilnega prenosa podatkov
v napravi Garmin fleet 790
Nastavitve datuma in časa
Regija
Podprti načini
Izberite > Datum in čas.
Samodejna datum in ura: samodejno nastavi čas na podlagi
informacij povezanega omrežja.
Nastavi datum: nastavi mesec, datum in letnico v napravi.
Nastavi uro: nastavi čas v napravi.
Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi.
Uporabljaj 24­urno obliko: omogoči ali onemogoči 24-urno
obliko zapisa časa.
Združene države
3G: B2 (1900), B5 (850)
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700),
B13 (700)
Evropa/druge
države
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Izhodna oddajna
moč
850/900 MHz pri nazivni moči +33 dBm
Nastavitve naprave
Izberite > Vizitka naprave.
Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in
programsko opremo naprave.
Stanje: prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.
Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo
za končnega uporabnika in informacije o licenci programske
opreme.
Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije
na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.
Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah
strojne in programske opreme.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo
nastavitev.
1 Izberite .
2 Izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Ogled informacij o predpisih in skladnosti
1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
2 Izberite Vizitka naprave > Regulatorne oznake.
Specifikacije
Temperaturni obseg
delovanja
Od –10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja (napajanje v
vozilu)
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vrsta vhodnega
napajanja
Napajanje v vozilu z dodatno opremo.
Napajanje iz omrežja z dodatno opremo za
uporabo le doma ali v pisarni.
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Vhod
Največ 5 V DC, 2 A
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
Wi‑Fi 2,4 GHz pri nazivni moči +3 dBm
Bluetooth 2,4 GHz
Mobilni prenos podatkov
Naprava Garmin fleet 790 je opremljena z radiem za mobilni
prenos podatkov. Za mobilni prenos podatkov mora biti v
napravi nameščena kartica SIM z aktivno naročnino. Za več
informacij o pridobitvi ali namestitvi kartice SIM se obrnite na
Informacije o napravi
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na
napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.
Vzdrževanje naprave
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Posodabljanje zemljevidov in programske
opreme z omrežjem Wi‑Fi
OBVESTILO
Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda
morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve
prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za
več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se
obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da
napravo povežete z omrežjem Wi‑Fi, ki omogoča dostop do
interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali
priklopiti na računalnik.
1 Napravo povežite z omrežjem Wi‑Fi (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16).
Ko je naprava povezana z omrežjem Wi‑Fi, samodejno
preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko
je posodobitev na voljo.
2 Izberite možnost:
• Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha
zaslona navzdol in izberite Na voljo je posodobitev..
• Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve,
izberite > Vizitka naprave > Sistemske posodobitve.
V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in
programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na
voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema
prikaže sporočilo Posodobitev je na voljo.
17
3 Izberite možnost:
• Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite
Prenesi.
• Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite
Zemljevid.
• Če želite namestiti samo posodobitve programske
opreme, izberite Programska oprema.
Preberite
licenčne pogodbe in izberite Sprejmi vse, da
4
sprejmete pogodbe.
OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite
Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev
ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.
S
5 kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in
izberite Naprej (Polnjenje naprave, stran 17).
Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske
vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko
različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične
računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.
6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v
dosegu omrežja Wi‑Fi, dokler ni dokončan postopek
posodobitve.
NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče,
preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki
zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke
zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express
(garmin.com/express).
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
18
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del À v nasprotni smeri
urinega kazalca.
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
Obrišite
ju s čisto suho krpo.
2
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev in napajanje
naprave Garmin fleet v vozilu, stran 1).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
načrtovanih poti, stran 16).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 18).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Odpravljanje težav
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 16).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 16).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil,
stran 16).
• Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (Vzpostavljanje
povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16).
• Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne
uporabljate (Vklop ali izklop naprave, stran 1).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Telefon se noče povezati z napravo
• Izberite > Bluetooth.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik, stran 19).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Dodatek
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
zaslonom
Vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave
prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.
1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
2 Izberite > Zaslon > Predvajanje.
3 Izberite brezžični zaslon.
4 Če je treba, vnesite PIN.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD , velike od 4 do
64 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave Garmin fleet, stran 1).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
®
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
Dodatek
19
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 12
3D-pogled zemljevida 12
A
aktivno razvrščanje na pasove 5
B
baterija
podaljševanje 19
polnjenje 1, 17, 18
težave 19
bližnjice
brisanje 10
dodajanje 2, 9
brisanje
potovanja 14
servisne kategorije 14
servisni zapisi 14
združena naprava Bluetooth 12
C
cestnine, izogibanje 6
cilji 15. Za več informacij si oglejte lokacije
prihod 5
Č
časovne nastavitve 17
čiščenje naprave 18
čiščenje zaslona na dotik 18
D
datoteke, prenašanje 19
destinacija, po meri 8
destinacije 7
dodatna oprema 9
po meri 9
POI Loader 9
storitve za tovornjake 7
dnevnik potovanja, ogled 11
dodatna oprema 19
uporabniške destinacije 9
dom
pot 5
urejanje lokacije 5
domači zaslon 2
prilagajanje 2
F
fotografije 15
G
glasnost 16
glasnost alarmov 16
glasnost obvestil 16
glasnost predstavnostnih datotek 16
gorivo, postajališča 9
GPS 2
H
Hitro iskanje 8
I
ID naprave 17
ikone, vrstica stanja 2
imenik 7
iskanje lokacij. 7, 8 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 8
koordinate 9
križišča 9
mesta 9
naslovi 9
iskanje zbirk Geocache 9
izogibanja 7
brisanje 7
cesta 7
cestnine 6, 7
območje 7
onemogočanje 7
20
značilnosti ceste 7
izvažanje
poročila o potovanjih 14
povzetki pristojnosti 13
J
jezik 16
K
kabel za napajanje v vozilu 1
kamera na armaturni plošči 16
poravnavanje 3
predvajanje videa 3
snemanje videa 3
snemanje zvoka 3
kamere
hitrost 4
kamera na armaturni plošči 3, 16
rdeča luč 4
kartica microSD 1, 19
kartice SIM 17
Kje sem? 9, 10
klici 12
odgovarjanje 12
koordinate 9
kraja, izogibanje 18
križišča, iskanje 9
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17
lokacije 9, 15
iskanje 7, 9
nedavno najdene 9
shranjevanje 10
trenutno 9, 10
M
Mednarodni sporazum o davku na goriva
(IFTA) 13
izvoženi povzetki in poročila 14
podatki o gorivu 13
poročila o potovanjih 14
povzetek pristojnosti 13
mobilni prenos podatkov 17
myTrends, načrtovane poti 6
N
načrtovalnik potovanja 14, 15
točke oblikovanja 15
urejanje potovanja 14
načrtovane poti 4
dodajanje točke 6, 15
izračun 6
myTrends 6
način izračuna 15
oblikovanje 6
ogled na zemljevidu 5
predlagane 6
ustavljanje 6
začetek 4, 5, 8
namestitev naprave
avtomobil 1
vakuumsko prijemalo 1, 18
napajalni kabli 17
menjava varovalke 18
vozilo 1
naslednji zavoj 5
naslovi, iskanje 9
nastavitve 15–17
nastavitve zaslona 16
navigacija 5
nastavitve 15, 16
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 18
nosilec, odstranjevanje 18
nujne službe 9
O
oblikovanje načrtovane poti 6
obvestila 2
obvozi 6
odgovarjanje na klice 12
odpravljanje težav 18, 19
odstranjevanje nosilca 18
omejitve, vozilo 2
opozorila 4
bližinske točke 16
zvok 16
opozorila za voznika 4
opozorilne ikone 11
orodja, zemljevidi 10
P
parkirišča 5, 8, 9
zadnje mesto 5
plasti zemljevida, prilagajanje 12
podatki o gorivu 13
podatki o potovanju 11
ogled 11
ponovni zagon 11
podpora za izdelke 13
pogled zemljevida
2D 12
3D 12
POI Loader 9
polnjenje naprave 1, 17, 18
pomnilniška kartica 1, 19
nameščanje 19
ponastavljanje nastavitev 17
ponovni zagon
naprava 18
podatki o potovanju 11
poročila, potovanje 14
posodabljanje
programska oprema 17
zemljevidi 17
pot domov 5
povzetek pristojnosti 13
pred vami 10
prilagajanje 11
priročnik za uporabo 13
profil vozila
avtomobil 2
tovornjak 2, 3
profili
aktiviranje 2
tovornjak 2, 3
programska oprema
posodabljanje 17
različica 17
promet 11, 12, 16
dodajanje naročnin 13
dogodki 12, 13
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 12, 13
sprejemnik 13
zemljevid 11, 13
prometne kamere za prehitro vožnjo 4
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 4
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 19
računi 17
S
satelitski signali, pridobivanje 2
servisna zgodovina
brisanje 14
kategorije 14
urejanje 14
zapisi 14
seznam odcepov 5
shranjene lokacije 15
brisanje 10
kategorije 10
urejanje 10
shranjevanje, trenutna lokacija 10
specifikacije 17
spreminjanje območja iskanja 8
svetilka 15
svetlost 2
Kazalo
Š
številka ID 17
T
tehnologija Bluetooth 12, 19
Tehnologija Bluetooth 12
telefon
prekinitev povezave 12
združevanje 12, 19
telefonski klici 12
glasovno izbiranje 12
klicanje 12
odgovarjanje 12
utišanje 12
tipka za vklop/izklop 1
tovornjak
destinacije 7
prikolica 3
profili 2, 3
zemljevid 13
trenutna lokacija 9
trenutne lokacije 9
U
uporabniške destinacije 8, 9
urejanje, shranjena potovanja 15
usmerjanje 5
usmerjanje med vožnjo 5
V
vakuumsko prijemalo 18
varčevanje z energijo 1
varovalka, menjava 18
video
predvajanje 3
shranjevanje 3
snemanje 3
vreme 15
vrstica za iskanje 8
W
Wi-Fi, vzpostavljanje povezave 16, 19
Wi‑Fi 17
Z
zaslon, svetlost 2
združevanje, telefon 12, 19
zemljepisna širina in dolžina 9
zemljevidi 5, 10, 11, 16
nakup 19
ogled načrtovanih poti 5
orodja 10
plasti 12
podatkovno polje 5, 11, 12
posodabljanje 17
raven podrobnosti 15
simboli 5
tema 15
tovornjak 13
zgodovina potovanja 17
zvok 16
bližinske točke 16
Kazalo
21
support.garmin.com
Oktober 2017
190-02294-43_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising