Garmin | fleet™ 780 | User guide | Garmin fleet™ 780 Käyttöopas

Garmin fleet™ 780 Käyttöopas
GARMIN FLEET™ 780/790
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. HD Radio™ tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä.
Patentti Yhdysvalloissa ja muualla. Patentit ovat nähtävissä osoitteessa http://patents.dts.com/. HD Radio™ ja HD, HD Radio ja ARC-logot ovat iBiquity Digital Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Inc:n tavaramerkki. microSD ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Windows ja
Windows XP ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi ja Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ ovat Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröityjä
merkkejä.
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Garmin fleet yleiskatsaus ............................................................ 1
Garmin fleet laitteen kiinnittäminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen ........................................................................... 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen ........................................... 1
GPS-signaalien hakeminen ........................................................ 2
Aloitusnäyttö ............................................................................... 2
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön ............................. 2
Ilmoitusten tarkasteleminen ................................................... 2
Tilarivin kuvakkeet ................................................................. 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Autoprofiilit..................................................................... 2
Autoprofiili ................................................................................... 2
Autoprofiilin lisääminen ............................................................... 2
Autoprofiilin aktivoiminen ............................................................ 2
Perävaunun tietojen muuttaminen .............................................. 3
Autoprofiilin muokkaaminen ........................................................ 3
Kojelautakamera............................................................. 3
Kameran kohdistaminen ............................................................. 3
Kojelautakameran säätimet ........................................................ 3
Kojelautakameran tallennus .................................................. 3
Kojelautakameran tallenteen tallennus .................................. 3
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................. 3
Kojelautakameran gallerian käyttäminen .................................... 3
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja
hälytykset........................................................................ 4
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 4
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat ................................... 4
Navigoiminen määränpäähän....................................... 4
Reitit ............................................................................................4
Reitin aloittaminen ...................................................................... 4
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 5
Palaaminen kotiin ................................................................... 5
Reittisi kartalla ............................................................................ 5
Aktiivinen kaistavahti .............................................................. 5
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen ......................... 5
Koko reitin näyttäminen kartassa ........................................... 5
Saapuminen määränpäähän ...................................................... 5
Pysäköiminen määränpään lähelle ........................................ 5
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................. 5
Aktiivisen reitin muuttaminen ...................................................... 5
Sijainnin lisääminen reitille ..................................................... 5
Reitin muodostaminen ........................................................... 6
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 6
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 6
Reitin pysäyttäminen .................................................................. 6
Suositeltujen reittien käyttäminen ............................................... 6
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen .......................... 6
Ruuhkien välttäminen reitillä .................................................. 6
Tietullien välttäminen ............................................................. 6
Tietullitarrojen välttäminen ..................................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ........................................... 7
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen ...................................... 7
Mukautettavat vältettävät reitit ............................................... 7
Hakeminen luokasta .............................................................. 8
Sijaintihaun tulokset .................................................................... 8
Sijaintihaun tulokset kartassa ................................................ 8
Hakualueen muuttaminen ........................................................... 8
Mukautetut kohdepisteet ............................................................ 8
POI Loaderin asentaminen .................................................... 8
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ..................... 8
Pysäköinti ................................................................................... 8
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen ..................................... 8
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin läheltä ...... 8
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys ................................ 9
Hakutyökalut ............................................................................... 9
Osoitteen etsiminen ............................................................... 9
Risteyksen etsiminen ............................................................. 9
Kaupungin etsiminen ............................................................. 9
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 9
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen ............................... 9
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen ......... 9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 9
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen .......................... 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 9
Pikakuvakkeen lisääminen ......................................................... 9
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 9
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 9
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 9
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 9
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 9
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin .......................... 10
Tallennetun sijainnin poistaminen ........................................ 10
Kartan käyttäminen ...................................................... 10
Karttatyökalut ............................................................................ 10
Karttatyökalun tarkasteleminen ............................................ 10
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön .................................... 10
Edessä olevat ........................................................................... 10
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen .......................... 10
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen ............................. 10
Varoitus- ja hälytyssymbolit ...................................................... 10
Rajoitusvaroitukset ............................................................... 11
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................. 11
Hälytykset ............................................................................ 11
Matkan tiedot ............................................................................ 11
Matkatietojen näyttäminen kartassa .................................... 11
Matkan tietosivun tarkasteleminen ....................................... 11
Matkalokin näyttäminen ....................................................... 11
Matkan tietojen tyhjentäminen ............................................. 11
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen ......................... 11
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 11
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 11
Kartan mukauttaminen .............................................................. 11
Karttatasojen mukauttaminen .............................................. 11
Kartan tietokentän muuttaminen .......................................... 11
Kartan perspektiivin muuttaminen ........................................ 11
Handsfree-puhelut........................................................ 12
Puhelimen liittäminen ................................................................ 12
Soittaminen ............................................................................... 12
Puhelun vastaanottaminen ....................................................... 12
Puheluasetusten käyttäminen .................................................. 12
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan .................................. 12
Pariliitetyn puhelimen poistaminen ........................................... 12
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen........................... 7
Liikenne......................................................................... 12
Kohdepisteet ............................................................................... 7
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen ................................ 7
TruckDown kohdepisteiden etsiminen ................................... 7
Sijainnin etsiminen hakupalkilla .................................................. 7
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ............................................ 8
Sovellusten käyttäminen............................................. 13
Sisällysluettelo
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 12
Liikennevastaanotintilaukset ................................................ 12
Liikenteen näyttäminen kartalla ................................................ 13
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 13
i
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa ................................. 13
Kuorma-autokartan tarkasteleminen ........................................ 13
IFTA .......................................................................................... 13
Polttoainetietojen määrittäminen ......................................... 13
Polttoainetietojen muokkaaminen ........................................ 13
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen ... 13
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen ....................... 13
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien
tarkasteleminen .................................................................... 13
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 13
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 14
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 14
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 14
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 14
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 14
Matkasuunnittelu ....................................................................... 14
Matkan suunnitteleminen ..................................................... 14
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen ............................................................................. 14
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen ................ 14
Matkan reititysasetusten muuttaminen ................................ 14
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 14
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen ................. 14
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 14
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 15
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 15
Kamera ..................................................................................... 15
Valokuvan ottaminen ........................................................... 15
Videon tallentaminen ........................................................... 15
Taskulampun käyttäminen ................................................... 15
Vianmääritys ................................................................. 18
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 18
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 18
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 18
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 18
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 18
Liite................................................................................ 18
Yhdistäminen langattomaan näyttöön ...................................... 18
Tietojen hallinta ......................................................................... 18
Tietoja muistikorteista .......................................................... 18
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten ................ 18
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 18
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ....................................... 19
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 19
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 19
Hakemisto ..................................................................... 20
Garmin fleet asetukset ................................................. 15
Navigointiasetukset ................................................................... 15
Kartta- ja ajoneuvoasetukset ............................................... 15
Reittiasetukset ..................................................................... 15
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset .................................. 15
Liikenneasetukset ................................................................ 16
Kojelautakameran asetukset .................................................... 16
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ..................................... 16
Näyttöasetukset ........................................................................ 16
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten asetukset .......................... 16
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden
säätäminen .......................................................................... 16
Tekstin kielen määrittäminen .................................................... 16
Tilien lisääminen ....................................................................... 16
Päiväys- ja aika-asetukset ........................................................ 16
Laiteasetukset ...........................................................................16
Asetusten palauttaminen .......................................................... 16
Laitteen tiedot............................................................... 17
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ............................................ 17
Tekniset tiedot .......................................................................... 17
Mobiilidata ................................................................................. 17
Garmin fleet 790 – mobiilidatatilat ........................................ 17
Laitteen lataaminen .................................................................. 17
Laitteen huolto.............................................................. 17
Garmin tukikeskus .................................................................... 17
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta ...... 17
Laitteen huoltaminen ................................................................ 17
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 17
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 17
Varkauksien välttäminen ...................................................... 17
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 18
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 18
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 18
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 18
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 18
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
• Laitteen karttojen ja ohjelmiston päivittäminen (Karttojen ja
ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi verkon kautta, sivu 17).
• Laitteen asentaminen ajoneuvoon ja liittäminen
virtalähteeseen (Garmin fleet laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
• Kojelautakameran kohdistaminen.
• GPS-signaalien hakeminen (GPS-signaalien hakeminen,
sivu 2).
• Äänenvoimakkuuden (Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten
äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 16) ja näytön
kirkkauden (Näytön kirkkauden säätäminen, sivu 2)
säätäminen.
• Autoprofiilin määrittäminen (Autoprofiilin lisääminen,
sivu 2).
• Navigoiminen määränpäähän (Reitin aloittaminen, sivu 4).
Garmin fleet laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten
lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja
insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa
kyseisten lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia
laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole
varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À telineen mini-USB-porttiin.
Garmin fleet yleiskatsaus
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
HUOMAUTUS: teline ja imukuppi ovat ehkä jo koottuna
pakkauksessa.
Telineen Garmin logon pitäisi olla ylöspäin. Teline ja
imukuppi on helpointa liittää toisiinsa, kun imukupin
saranallinen varsi on suljetussa asennossa. Telineen ja
imukupin liitos on tiivis, joten niitä on painettava yhteen
voimakkaasti, jotta ne kiinnittyvät toiseensa.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
4 Aseta laite magneettiseen telineeseen taustapuoli edellä.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos virtajohdossa on auton virtaliitin, liitä se auton
virtapistokkeeseen.
• Jos virtajohdossa on paljasjohtimiset liittimet, liitä johto
auton virransyöttöön johdon mukana toimitetun
kytkentäkaavion mukaan.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofoni handsfree-puheluja varten
Mikrofoni kojelautakameran tallennusta varten
Äänenvoimakkuuden säätö
Kamera
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kameran salama
• Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite
virtalähteeseen.
• Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun
laite on käynnissä.
Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin
vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
virransäästötilaan, kun lataat akkua.
• Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta,
kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla Pois.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
virransäästötilaan.
Virtapainike
Micro-USB-virta- ja dataportti
Kartta- ja tietomuistikorttipaikka
3,5 mm:n ääniliitäntä
Magneettisen telineen liitäntä, jossa 14-nastainen liitin
Kaiutin
Aloitus
1
GPS-signaalien hakeminen
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
tilarivillä osoittaa, että laite on määrittänyt sijaintisi.
Aktiivinen autoprofiili. Näytä ajoneuvoprofiilin asetukset pyyhkäisemällä alas kahdesti ja valitsemalla tämä (Autoprofiilit, sivu 2).
Akun lataustaso.
Näytön kirkkauden säätäminen
Voit säätää näytön kirkkautta ilmoituspaneelin tai asetusvalikon
kautta.
1 Valitse vaihtoehto:
• Laajenna ilmoituspaneelin pika-asetukset pyyhkäisemällä
näytön yläreunasta alaspäin kaksi kertaa.
• Valitse > Näyttö > Kirkkaustaso.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Aloitusnäyttö
HUOMAUTUS: aloitusnäyttö ja mukautusvaihtoehdot saattavat
vaihdella ajoneuvokannanhallintayrityksen tekemän määrityksen
mukaan.
À
Á
Â
Voit näyttää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa nopeasti asetuksia ja taustavalon kirkkautta pyyhkäisemällä alaspäin kaksi kertaa.
Voit mukauttaa taustakuvaa tai lisätä widgetejä aloitusnäyttöön.
Valitsemalla tämän voit avata sovellusluettelon. Sovellusluettelossa
on kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten pikavalinnat.
Pikavalintojen lisääminen aloitusnäyttöön
1 Valitse .
2 Voit näyttää lisää sovelluksia pyyhkäisemällä ylös tai alas.
3 Pidä sovellusta painettuna ja vedä se haluamaasi kohtaan
aloitusnäyttöön.
Ilmoitusten tarkasteleminen
1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit käynnistää ilmoituksessa mainitun toimen tai
sovelluksen valitsemalla ilmoituksen.
• Voit ohittaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sen oikealle.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Laite on etsinyt GPS-satelliitit ja määrittänyt nykyisen sijaintisi
(GPS-signaalien hakeminen, sivu 2).
Bluetooth tekniikka on käytössä.
®
Yhdistetty Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen langattomaan verkkoon,
sivu 16).
®
Mobiilidatasignaalin voimakkuus (vain Garmin fleet 790)
Yhdistetty hands-free-puheluun (Handsfree-puhelut, sivu 12).
2
Autoprofiilit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin
mukaan. Näet aktivoidun autoprofiilin tilarivin kuvakkeesta.
Laitteen navigointi- ja kartta-asetuksia voi mukauttaa erikseen
kullekin ajoneuvotyypille.
Kun aktivoit kuorma-autoprofiilin, laite välttää reiteillä muun
muassa rajoitettuja tai suljettuja alueita ajoneuvoa varten
määrittämiesi mittojen, painon ja muiden ominaisuuksien
perusteella.
Autoprofiili
Autoprofiili on esiladattu ajoneuvoprofiili käytettäväksi autossa.
Autoprofiilia käytettäessä laite laskee vakioautoilureitit. Kuormaautojen reittien määritys ei ole käytettävissä. Kaikki kuormaautoille tarkoitetut toiminnot eivät ole käytettävissä autoprofiilin
käytön aikana.
Autoprofiilin lisääminen
Voit lisätä autoprofiilin, joka sisältää auton painon, mitat ja muut
ominaisuudet.
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä suoran kuorma-auton, jossa on kiinteä
tavaratila, valitsemalla Konttikuorma-auto.
• Voit lisätä vetoauton tai vetoauton ja perävaunun
yhdistelmän valitsemalla Vetoauto.
3 Määritä ajoneuvon ominaisuudet näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun olet lisännyt autoprofiilin, voit muokata sitä lisäämällä
tietoja, kuten ajoneuvon tunnusnumeron tai perävaunun
numeron.
Autoprofiilin aktivoiminen
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
3 Valitse Valitse.
Autoprofiilit
Perävaunun tietojen muuttaminen
Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön äänen tallennuksen.
Ennen kuin voit muuttaa perävaunun tietoja, sinun on
määritettävä vetoauton autoprofiili (Autoprofiilin lisääminen,
sivu 2).
Kun vaihdat vetoauton perävaunua, voit muuttaa perävaunun
tietoja autoprofiilissa muuttamatta vetoauton tietoja. Voit siirtyä
usein käyttämiesi perävaunujen välillä nopeasti.
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse vetoauton autoprofiili, jota käytetään perävaunun
yhteydessä.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat käyttää hiljattain käytettyä
perävaunukokoonpanoa, valitse se luettelosta.
• Jos haluat määrittää uuden perävaunukokoonpanon,
valitse Uusi kokoonpano ja anna perävaunun tiedot.
Valitsemalla tämän voit poistaa käytöstä äänen tallennuksen.
Autoprofiilin muokkaaminen
Voit muokata autoprofiilia, kun haluat muuttaa ajoneuvon tietoja
tai lisätä uuteen autoprofiiliin tietoja, kuten ajoneuvon
tunnusnumeron, perävaunun numeron tai matkamittarin
lukeman. Autoprofiilin voi myös nimetä uudelleen tai poistaa.
1 Valitse > Navigointi > Autoprofiili.
2 Valitse muokattava autoprofiili.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla ja
valitsemalla muokattavan kentän.
• Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla >
>
Nimeä profiili uudelleen.
• Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla >
> Poista.
Kojelautakamera
Kameran kohdistaminen
VAROITUS
Älä yritä kohdistaa kameraa ajaessasi.
Kohdista kojelautakamera aina, kun kiinnität laitteen tai vaihdat
sen asentoa.
1 Valitse Kojelautakamera.
2 Kohdista kamera kallistamalla laitetta.
Hiusristikon on osoitettava suoraan eteenpäin, ja horisontin
on oltava vaakasuunnassa keskellä näyttöä.
VIHJE: jos imukuppi näkyy kojelautakameran näkökentässä,
siirrä saranoitua vartta kohti imukuppia.
Kojelautakameran säätimet
HUOMAUTUS
Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla.
Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta
yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.
Voit ohjata kojelautakameraa joko kojelautakamerasovelluksella
tai ilmoituspaneelin kautta.
Valitse > Kojelautakamera tai pyyhkäise näytössä ylhäältä
alaspäin.
Valitsemalla tämän voit tallentaa kojelautakameran tallenteen.
Kojelautakameran tallennus
• Kun kojelautakamera tallentaa, se tallentaa jatkuvasti ja
korvaa vanhimman tallentamattoman videon.
• Kojelautakameran tallennuksen voi käynnistää ja pysäyttää
kojelautakameran säätimillä (Kojelautakameran säätimet,
sivu 3).
• Kojelautakamera tallentaa vain, kun laite on kiinnitetty
virtalähteenä toimivaan telineeseen. Kojelautakameran
tallennus pysähtyy automaattisesti, kun kamera irrotetaan
telineestä.
• Jos otat käyttöön Automaattinen tallennus -asetuksen
(Kojelautakameran asetukset, sivu 16), kojelautakamera
aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun laite alkaa saada
virtaa virtalähdetelineestä.
Kojelautakameran tallenteen tallennus
Voit tallentaa osan videosta, ettei uusi videokuva korvaa sitä.
1 Valitse kojelautakameran tallennuksen aikana > Kojelauta
kamera > .
Laite tallentaa videomateriaalin, kun valitset , sekä ennen
sitä ja sen jälkeen.
2 Voit jatkaa tallennusaikaa (valinnainen) valitsemalla
uudelleen.
Tallennetun videomateriaalin pituudesta tulee ilmoitus
näyttöön.
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
HUOMAUTUS
Äänen tallentaminen tällä laitteella voi olla säädeltyä tai kielletty
joillakin hallintoalueilla. Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia
lakeja ja oikeutta yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää
laitetta.
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
1 Valitse > Kojelautakamera.
2 Valitse tai .
Kojelautakameran gallerian käyttäminen
Kojelautakameran galleriassa voit tarkastella kojelautakameralla
tallennettuja videoita, poistaa tarpeettomia videoita ja tallentaa
leikkeitä tallentamattomasta videomateriaalista.
HUOMAUTUS: laite lopettaa videotallennuksen videoiden
toiston ajaksi.
1 Valitse > Kojelautakameran galleria > OK.
2 Valitse tallennettu video tai valitse Tallentamattomat.
Videon toisto alkaa automaattisesti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa leikkeen tallentamattomasta
videomateriaalista, valitse tallennettava video-osuus
liukusäätimellä ja valitse .
Laite tallentaa liukusäätimen oranssien osoittimien välissä
olevan video-osuuden.
• Poista video valitsemalla .
Valitsemalla tämän voit pysäyttää kojelautakameran tallennuksen.
Valitsemalla tämän voit käynnistää kojelautakameran tallennuksen.
Kojelautakamera
3
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät
toiminnot ja hälytykset
HUOMAUTUS
Kuljettajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä.
Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja
parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta
kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus ja
siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan hälytysten äänimerkit.
Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Koulut: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja
nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).
Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua vähentämään nopeutta.
Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
nopeusrajoituskuvakkeessa näkyy punainen reunus, kun
ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.
Nopeusrajoituksen muutos: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy edessäpäin oleva nopeusrajoitus, jotta voit
valmistautua säätämään nopeutta.
Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.
Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.
Mutkat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys
tiessä olevaan mutkaan.
Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella
nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää (Liikenne, sivu 12).
Ei kuorma-autoja: laitteesta kuuluu äänimerkki, kun lähestyt
tietä, jolla kuorma-autot eivät ole sallittuja.
Maakosketuksen vaara: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä
näkyy ilmoitus, kun lähestyt tietä, jolla on maakosketuksen
vaara.
Sivutuuli: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, jolla on sivutuulen vaara.
Kapea tie: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy ilmoitus,
kun lähestyt tietä, joka saattaa olla liian kapea ajoneuvolle.
Jyrkkä mäki: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy
ilmoitus, kun lähestyt jyrkkää mäkeä.
Osavaltioiden ja maiden rajat: laitteesta kuuluu äänimerkki ja
siinä näkyy ilmoitus, kun lähestyt osavaltion tai maan rajaa.
Kuljettajan äänihälytysten ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joidenkin kuljettajan
hälytysten äänimerkit. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänimerkki
olisi poistettu käytöstä.
1 Valitse > Navigointi > Kuljettajan avustus > Kuljettajan
äänihälytykset.
2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.
4
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennevalo- tai
nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on
saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Laite hälyttää,
kun lähestyt ilmoitettua nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameraa.
• Laitteessasi on oltava aktiivinen tilaus, jotta voit ladata ja
tallentaa valvontakameratietoja ja käyttää ajantasaisia
liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja.
Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla jotkin tuotepaketit sisältävät
esiladatut liikennevalo- ja nopeusvalvontakameratiedot
maksuttomine elinikäisine päivityksineen.
• Voit päivittää laitteeseen tallennetun kameratietokannan
Garmin Express™ ohjelmistolla (garmin.com/express). Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot
käyttöösi.
Navigoiminen määränpäähän
Reitit
Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen
määränpäähän.
• Laite laskee suositeltavan reitin määränpäähän määrittämiesi
asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (Reitin
laskentatilan vaihtaminen, sivu 6) ja vältettävien kohteiden
mukaan (Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen,
sivu 6).
• Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu
aktiiviselle autoprofiilille.
• Voit aloittaa navigoinnin määränpäähän nopeasti käyttämällä
suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
• Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa
reittiä (Reitin muodostaminen, sivu 6).
• Voit lisätä reitille useita määränpäitä (Sijainnin lisääminen
reitille, sivu 5).
Reitin aloittaminen
1 Valitse Minne? ja etsi sijainti (Sijaintien etsiminen ja
tallentaminen, sivu 7).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla
Aja.
• Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla ja valitsemalla
reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
• Voit muokata reitin kulkua valitsemalla > Muokkaa
reittiä ja lisäämällä reitille muotopisteitä (Reitin
muodostaminen, sivu 6).
Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla (Reittisi kartalla, sivu 5). Reitillä olevien
pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin
ajan.
Kuljettajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset
Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä
ne reitille (Sijainnin lisääminen reitille, sivu 5).
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Palaaminen kotiin
Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa
antamaan kotisijainnin.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Anna kotisijainti tarvittaessa.
Kotisijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Anna kotisijainti.
Reittisi kartalla
Laite opastaa sinua ajaessasi määränpäähän ääniopasteiden ja
kartan tietojen avulla. Seuraavan käännöksen tai liittymän tai
muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen
Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia
käännöksiä, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.
1 Valitse kartassa vaihtoehto:
• Voit näyttää edessäpäin olevat käännökset ja ajo-ohjeet
navigoidessasi valitsemalla > Käännökset.
Karttatyökalu näyttää seuraavat neljä käännöstä tai ajoohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti,
kun navigoit reittiä.
• Voit näyttää koko reitin käännökset ja ajo-ohjeet
valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
2 Valitse käännös tai ajo-ohje (valinnainen).
Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat
voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
2 Valitse .
Saapuminen määränpäähän
Kun lähestyt määränpäätä, laite opastaa sinut perille
näyttämällä tietoja.
•
osoittaa määränpään sijainnin kartassa, ja ääniopastus
ilmoittaa, että lähestyt määränpäätä.
• Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa. Voit etsiä lähellä
olevia pysäköintialueita valitsemalla Kyllä (Pysäköiminen
määränpään lähelle, sivu 5).
• Kun pysähdyt määränpäässä, laite lopettaa reitin
automaattisesti. Jos laite ei havaitse saapumistasi
automaattisesti, voit lopettaa reitin valitsemalla Pysäytä.
Pysäköiminen määränpään lähelle
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännöksen, liittymän
tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
Etäisyys seuraavaan toimintoon.
Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
Reitti korostettuna kartassa.
Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien
toimintojen sijainnin.
Ajoneuvon nopeus.
Ajamasi tien nimi.
Arvioitu saapumisaika.
VIHJE: voit muuttaa kentän tietoja koskettamalla kenttää (Kartan
tietokentän muuttaminen, sivu 11).
Karttatyökalut. Työkaluilla voit näyttää lisätietoja reitistäsi tai ympäristöstä.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä, liittymää tai risteystä reitillä, kartan
viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on
käytettävissä. Värillinen viiva À osoittaa oikean kaistan
käännöstä varten.
Laite voi auttaa sinua etsimään pysäköintipaikan määränpään
läheltä. Kun lähestyt joitakin määränpäitä, laite kehottaa
automaattisesti etsimään pysäköintipaikkaa.
HUOMAUTUS: käytä tätä ominaisuutta ainoastaan, kun käytät
auton autoprofiilia. Kun käytät rekan autoprofiilia, voit hakea
rekkapysäköintipaikkoja määränpään läheltä
(Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen, sivu 8).
1 Valitse vaihtoehto:
• Etsi pysäköintitilaa läheltä valitsemalla kehotettaessa
Kyllä.
• Jos laite ei anna kehotetta, valitse Minne? > Kategoriat >
Pysäköinti ja valitse > Määränpää.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka ja Aja > Lisää seuraavaksi
pysähdykseksi.
Laite opastaa sinut pysäköintialueelle.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse > Viimeisin paikka.
Aktiivisen reitin muuttaminen
Sijainnin lisääminen reitille
Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä
(Reitin aloittaminen, sivu 4).
Navigoiminen määränpäähän
5
Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä
esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.
VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät
useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit
suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla
(Matkan suunnitteleminen, sivu 14).
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Hae sijaintia (Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 7).
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille
valitsemalla Lisää seuraavaksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla Lisää
viimeiseksi pysähdykseksi.
• Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden
järjestystä valitsemalla Lisää aktiiviselle reitille.
Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut
määränpäihin järjestyksessä.
Reitin muodostaminen
Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (Reitin
aloittaminen, sivu 4).
Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit
ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen
määränpäitä.
1 Valitse jokin kartan kohta.
2 Valitse .
Laite siirtyy reitin muodostustilaan.
3 Valitse jokin sijainti kartalla.
VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita
tarkemman sijainnin.
Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun
sijainnin kautta.
4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää
sijainteja kartassa.
• Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
5 Kun reitin muodostus on valmis, valitse Aja.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole karttatyökalujen
valikossa, voit lisätä sen (Karttatyökalujen ottaminen
käyttöön, sivu 10).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
• Voit etsiä uuden reitin valitsemalla Kiertotie.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
6
• Valitsemalla Lyhyempi matka -asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
Reitin pysäyttäminen
• Valitse kartasta > .
• Pyyhkäise ilmoituspalkissa alaspäin ja valitse Garminnavigointi-ilmoituksessa .
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laiteasetukset, sivu 16).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden
välttäminen
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja (Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella, sivu 12).
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 16), voit tarkastella
ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Tietullien välttäminen
Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille,
maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti
sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä
ei ole käytettävissä.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
Valitse
vaihtoehto:
3
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
maksulliselle alueelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla Salli.
4 Valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
Jos laitteen karttatiedoissa on yksityiskohtaisia tietullitarratietoja,
voit välttää tai sallia tietullitarroja vaativat tiet kussakin maassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Tietullit ja maksut > Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
tietullitarroja vaativalle alueelle, valitse Kysy aina.
Navigoiminen määränpäähän
• Jos haluat aina välttää tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Vältä.
• Jos haluat aina sallia tietullitarroja vaativat tiet, valitse
Salli.
Valitse
Tallenna.
4
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse OK.
Ympäristövyöhykkeiden välttäminen
Laite voi välttää alueita, joilla on voimassa ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia. Tämä asetus koskee aktiivisen
autoprofiilin ajoneuvotyyppiä (Autoprofiilit, sivu 2).
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset >
Ympäristövyöhykkeet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä
ympäristövyöhykkeelle, valitse Kysy aina.
• Voit välttää ympäristövyöhykkeitä aina valitsemalla Vältä.
• Voit sallia ympäristövyöhykkeet aina valitsemalla Salli.
3 Valitse Tallenna.
Mukautettavat vältettävät reitit
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä
alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se
välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä
vaihtoehtoja on käytettävissä.
Tien välttäminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä tie
4 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
5 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
6 Valitse Valmis.
Alueen välttäminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
3 Valitse Lisää vältettävä alue
4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse > Navigointi > Reittiasetukset > Mukautettavat
vältettävät reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista.
Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.
• Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista
nopeasti (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 7).
• Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan
mukaan (Kohdepisteet, sivu 7).
• Voit hakea rekkaparkkeja ja -palveluja esimerkiksi
yksityiskohtaisesta TruckDown hakemistosta joillakin alueilla
(Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen, sivu 7).
• Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita,
risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (Hakutyökalut,
sivu 9).
• Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (Hakualueen
muuttaminen, sivu 8).
• Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin
nopeasti (Sijaintien tallentaminen, sivu 9).
• Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (Vasta löydettyjen
sijaintien tarkasteleminen, sivu 9).
®
Kohdepisteet
Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka.
Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää
suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja
viihdeareenoita.
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille
tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkojen pysähdyspaikkoja,
levähdysalueita ja punnitusasemia.
Valitse Minne? > Kategoriat > Kuorma-autoilu.
TruckDown kohdepisteiden etsiminen
TruckDown hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten
korjaamoita ja rengasmyyjiä.
TruckDown hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä kuorma-autoille sopivia kohdepisteitä
valitsemalla Kuorma-autoilu.
• Voit etsiä kuorma-auton huoltopaikkoja valitsemalla Truck
Services.
Valitse
luokka.
2
3 Valitse tarvittaessa Suodata palvelujen ja merkkien
mukaan ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten
Tallenna.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
rekkaparkkien yhteydessä.
4 Valitse määränpää.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
7
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
Valitse
vaihtoehto:
5
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1
2
3
4
Valitse Minne?.
Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
Valitse tarvittaessa aliluokka.
Valitse sijainti.
Vedä karttaa, jos haluat näyttää lisää hakutuloksia.
À
Á
Lisää hakutuloksia. Valitsemalla tämän voit näyttää jonkin
toisen sijainnin.
Valitun sijainnin yhteenveto. Valitsemalla tämän voit näyttää
valitun sijainnin yksityiskohtaiset tiedot.
Â
à Aja
Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset luettelossa.
Hakeminen luokasta
Ä
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse määränpää näytön oikean reunan
pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi
löydetyt sijainnit.
• Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.
Hakualueen muuttaminen
Sijaintihaun tulokset
Sijaintihaun tulokset näkyvät oletusarvoisesti luettelossa alkaen
lähimmästä sijainnista. Voit näyttää lisää tuloksia vierittämällä
luetteloa alaspäin.
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit
hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen
kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse .
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen, sivu 8).
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Pysäköinti
À
Á
Â
Ã
Ä Aja
Å
Avaa asetusvalikko valitsemalla sijainti.
Valitsemalla tämän voit näyttää valitun sijainnin yksityiskohtaiset
tiedot.
Valitsemalla tämän voit etsiä pysäköintialueita sijainnin läheltä.
Valitsemalla tämän voit näyttää vaihtoehtoiset reitit sijainteihin.
Valitsemalla tämän voit aloittaa navigoinnin sijaintiin käyttäen
suositeltua reittiä.
Valitsemalla tämän voit näyttää hakutulokset kartassa.
Sijaintihaun tulokset kartassa
Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.
Valitse sijaintihaun tuloksista . Lähin sijainti näkyy kartan
keskikohdassa, ja valitun sijainnin perustiedot näkyvät kartan
alareunassa.
8
Garmin fleet laite sisältää yksityiskohtaisia pysäköintitietoja,
joiden avulla voit etsiä läheisiä pysäköintipaikkoja vapaiden
pysäköintipaikkojen todennäköisyyden, pysäköintialueen tyypin,
hinnan tai hyväksyttyjen maksutapojen perusteella.
Rekkapysäköintipaikkojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Kuorma-autoilu > Pysäköintialueet.
2 Valitse pysäköintipaikka.
3 Valitse Aja.
Pysäköintipaikkojen etsiminen nykyisen sijainnin
läheltä
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse Suodata pysäköinti ja suodata pysäköintipaikat
yhden tai usean luokan perusteella valitsemalla saatavuus,
tyyppi, hinta tai maksutapa (valinnainen).
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
HUOMAUTUS: yksityiskohtaiset pysäköintitiedot eivät ole
saatavilla kaikilla alueilla eivätkä kaikkien pysäköintipaikkojen
yhteydessä.
3 Valitse pysäköintipaikka.
4 Valitse Aja.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Pysäköintivärien ja -symbolien merkitys
Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen
Yksityiskohtaisia pysäköintitietoja sisältävät pysäköintipaikat on
värikoodattu sen mukaan, miten todennäköisesti niistä löytyy
pysäköintitilaa. Symbolit osoittavat käytettävissä olevan
pysäköintitilan tyypin (katu tai alue), suhteelliset hintatiedot ja
maksun tyypin.
Värien ja symbolien selite näkyy laitteessa.
Valitse pysäköintihaun tuloksista .
Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia
tai huoltoasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse Sairaalat, Poliisiasemat, Polttoaine tai Tiepalvelut.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
HUOMAUTUS: kun kuorma-autoprofiili on aktiivinen,
rekkaparkki näkyy polttoaineen sijasta.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät
sijainnit ylimpänä.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi sijaintiin valitsemalla Aja.
• Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot
valitsemalla .
Hakutyökalut
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Etsi
läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 8).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
Risteyksen etsiminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
• Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla Etsi
läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 8).
• Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla Aloita haku,
kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla .
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen
Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.
Valitse Minne? > Viimeisimmät.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
Sijaintien etsiminen ja tallentaminen
> Tyhjennä > Kyllä.
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
4 Valitse Valmis.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse > Tallenna.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
9
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
Muokkaa
tietoja.
7
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tall. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kartan käyttäminen
Kartan avulla voit navigoida reittejä (Reittisi kartalla, sivu 5) tai
näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas
vetämällä.
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa North Up ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan
valitsemalla .
• Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla Aja
(Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 5).
Karttatyökalut
Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen
toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se
näkyy paneelissa kartan reunassa.
Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.
Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.
Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat
sijainnit (Edessä olevat, sivu 10).
Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten
luettelon (Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen,
sivu 5).
10
Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten
nopeuden tai matkan (Matkatietojen näyttäminen kartassa,
sivu 11).
Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.
Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet
(Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11).
Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.
Karttatyökalun tarkasteleminen
1 Valitse kartasta .
2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse
.
Karttatyökalujen ottaminen käyttöön
Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti
käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä
enintään 12 työkalua.
1 Valitse kartasta > .
2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.
3 Valitse Tallenna.
Edessä olevat
Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista
sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin
olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja
levähdysalueita. Kun ajat valtatietä, voit näyttää tietoja myös
edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden
palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatien varrella olevista
tienviitoista.
Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää
luokkaa.
Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan
sijainnin valitsemalla tarvittaessa .
• Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien
tiedot ja palvelut valitsemalla .
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatien.
3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän
tai kaupungin sijaintiluettelon.
Edessä olevat ‑luokkien mukauttaminen
Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa
valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja
vetämällä sitä.
• Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
• Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan,
valitsemalla Mukautettu haku ja kirjoittamalla yrityksen tai
luokan nimen.
5 Valitse Tallenna.
Varoitus- ja hälytyssymbolit
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
Kartan käyttäminen
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Matkalokin näyttäminen
Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja
hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista,
tieolosuhteista ja edessäpäin olevista punnitusasemista.
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Rajoitusvaroitukset
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
Pituus
Paino
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei kuorma-autoja
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit kielletty
Tulenarat aineet kielletty
Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Maakosketuksen vaara
Liikenteen näyttäminen kartalla
Sivutuuli
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Hälytykset
Punnitusasema
Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Matkan tiedot
Matkatietojen näyttäminen kartassa
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää
matkatiedot kartassa (Karttatyökalujen ottaminen käyttöön,
sivu 10).
Valitse kartassa > Matkatiedot.
Matkatietokenttien mukauttaminen
Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit
mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja
(Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 10).
1 Valitse kartassa > Matkatiedot.
2 Valitse matkatietokenttä.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja
matkasta.
Kartan käyttäminen
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse kunkin kartassa näytettävän tason valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo >
Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
11
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3Dvoit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Handsfree-puhelut
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi
käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin
yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole
käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Kun
olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.
1 Aseta puhelin ja laite Garmin fleet enintään 3 metrin (10
jalan) etäisyydelle toisistaan.
2 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
3 Valitse Garmin fleet laitteessa > Bluetooth.
4 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Valitse
puhelin luettelosta.
5
6 Vahvista tarvittaessa, että puhelimessa näkyvä koodi vastaa
Garmin fleet laitteessa näkyvää koodia.
7 Valitse Muodosta laitepari.
HUOMAUTUS: jos haluat tarkastella yhteystietoja ja
puhelulokeja Garmin fleet laitteessa, voi olla tarpeen avata
puhelimen Bluetooth asetukset ja ottaa käyttöön yhteystietojen
jakolupa pariliitetyssä Garmin fleet laitteessa. Lisätietoja on
puhelimen käyttöoppaassa.
Soittaminen
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse numero valitsemalla , näppäilemällä
puhelinnumero ja valitsemalla .
• Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla
ja valitsemalla numeron.
• Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle
valitsemalla ja valitsemalla yhteyshenkilön.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Ohita.
Puheluasetusten käyttäminen
Puheluasetukset näytetään, kun vastaat puheluun. Kaikki
asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimessasi.
VIHJE: jos suljet puheluasetussivun, voit avata sen uudelleen
valitsemalla päävalikossa .
• Määritä neuvottelupuhelu valitsemalla .
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista Bluetooth
yhteyden ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
• Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla .
• Lopeta puhelu valitsemalla
.
12
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan
Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään
kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumeroosi,
perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.
1 Valitse > .
2 Valitse esiasetuksen numero, kuten Esiasetus 1 ja valitse
OK.
3 Valitse yhteystieto.
Pariliitetyn puhelimen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse > Bluetooth.
2 Valitse puhelin ja valitse Poista pariliitos.
Liikenne
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin
liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä
laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos
aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (Liikenneasetukset,
sivu 16). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia
ruuhkia.
Jotta laite voi vastaanottaa liikennetietoja, se on liitettävä
liikennetietoja tukevaan virtajohtoon ja sen on oltava
liikennesignaalin kantaman alueella.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja
liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella
HUOMAUTUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Tarvitset liikennepalvelua tukevan virtajohdon, jotta voit
vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella. Lisätietoja
on osoitteessa garmin.com/traffic.
Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja
lähettäviltä asemilta.
HUOMAUTUS: joillakin alueilla liikennetietoja voidaan
vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.
1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen
virtalähteeseen.
2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.
Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää
liikennetietoja.
Liikennevastaanotintilaukset
Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen
liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottimeen voi lisätä
lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com
/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse > Liikenne > Tilaukset.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
1 Valitse > Navigointi > Liikenne.
2 Valitse Tilaukset > .
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
Handsfree-puhelut
4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
Valitse
laitteessa Seuraava.
5
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Sovellusten käyttäminen
Käyttöoppaan tarkasteleminen laitteessa
Voit tarkastella koko käyttöopasta laitteen näytössä monilla
kielillä.
1 Valitse > Ohje.
Käyttöopas on saman kielinen kuin ohjelmiston teksti (Tekstin
kielen määrittäminen, sivu 16).
2 Voit hakea tekstiä käyttöoppaasta valitsemalla
(valinnainen).
Kuorma-autokartan tarkasteleminen
Kuorma-autokartta näyttää kartassa tunnistetut kuormaautoreitit, kuten STAA (Surface Transportation Assistance Act) reitit, TruckDown (TD) -reitit ja NRHM (non-radioactive
hazardous materials) -reitit. Tunnistetut reitit vaihtelevat alueen
ja laitteeseen ladatun kartan mukaan.
Valitse > Kuorma-autokartta.
IFTA
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Rekan autoprofiilin on oltava aktiivinen, jotta tätä toimintoa voi
käyttää.
Voit tallentaa IFTA (International Fuel Tax Agreement) dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen
ostotiedot ja ajettu matka.
Polttoainetietojen määrittäminen
1 Valitse > IFTA > Pumpulla.
2 Kirjoita polttoaineen litrahinta.
3 Valitse Käytetty polttoaine -kenttä.
4 Anna ostetun polttoaineen määrä.
5 Valitse tarvittaessa polttoainetyyppi:
• Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla Gallona > litraa
> Tallenna.
• Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla litraa >
Gallona > Tallenna.
Sovellusten käyttäminen
6 Valitse tarvittaessa Sisältää verot -valintaruutu.
7 Valitse Seuraava.
8 Tallenna huoltoasema, jolta hait lisää polttoainetta,
valitsemalla vaihtoehto:
• valitse lähellä oleva huoltoasema luettelosta
• valitse tekstikenttä ja kirjoita huoltoaseman nimi ja osoite
9 valitse polttoaineen ostaja.
Polttoainetietojen muokkaaminen
1 Valitse > IFTA > Polttoainepäiväkirjat.
2 Valitse tarvittaessa autoprofiili.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Valitse polttoainekirjaus.
5 Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
• Poista kirjaus valitsemalla .
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja
vieminen
Hallintoalueen yhteenveto sisältää kunkin sellaisen
hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin
vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenveto on saatavilla
joiltakin alueilta.
1 Valitse > IFTA > Hallintoalueen yhteenveto.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Vie hallintoalueen yhteenveto valitsemalla > Vie > OK.
Laite vie yhteenvedon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen
muistiin Reports-kansioon.
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen
1 Valitse päävalikosta > IFTA > Matkaraportit.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Valitse loki.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse
> Poista ja poista raportti valitsemalla
valintaruutu.
• Valitse
> Yhdistä ja yhdistä raportit valitsemalla
valintaruudut.
• Valitse
> Vie > OK. Laite vie raportin .csv-tiedostoon ja
tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien tarkasteleminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry tietokoneen tiedostoselaimessa laitteen sisäiseen
tallennustilaan ja avaa Reports-kansio.
3 Avaa IFTA-kansio.
4 Avaa .csv-tiedosto.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 14).
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
13
3
4
5
6
Valitse Lisää tallenne.
Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.
Kirjoita kommentti (valinnainen).
Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Matkasuunnittelu
Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit
navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa
esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit
muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi
järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten
järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai
muodostuspisteitä.
Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja
tallentaa sen.
Matkan suunnitteleminen
Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä
vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti,
josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin
muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä
lähtöpisteeseen. Kiertomatkalla lähtöpiste voi olla sama kuin
lopullinen määränpää.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Uusi matka.
2 Valitse Valitse lähtöpaikka.
3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Valitse.
4 Valitse Valitse määränpää.
5 Valitse sijainti määränpääksi ja valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla Lisää sijainti.
14
7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse Seuraava
> Tallenna.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen
uudelleen
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla ja
vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
• Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen
valitsemalla .
• Voit poistaa sijainnin valitsemalla .
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen
Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan
määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja
lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.
Kun muokkaat matkaa, valitse
> Optimoi järjestys.
Matkan varrella olevien nähtävyyksien etsiminen
Laite voi ehdottaa kiinnostavia tai suosittuja nähtävyyksiä
lisättäväksi matkaan.
1 Kun muokkaat matkaa, valitse > Matka-asetukset >
Ehdota nähtävyyksiä.
2 Näytä lisätietoja valitsemalla nähtävyys.
3 Lisää nähtävyys matkaan valitsemalla Valitse.
Matkan reititysasetusten muuttaminen
Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse > Matka-asetukset.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla
Muodosta reitti ja seuraamalla näytön ohjeita (Reitin
muodostaminen, sivu 6).
• Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla
Reittisuositus (Reitin laskentatilan vaihtaminen, sivu 6).
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Tallennetut matkat.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse
Aloita.
Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa
sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.
Aktiivisen reitin muokkaaminen ja tallentaminen
Jos reitti on aktiivinen, sitä voi muokata ja sen voi tallentaa
matkasuunnittelulla matkaksi.
1 Valitse > Matkasuunnittelu > Oma aktiivinen reitti.
2 Muokkaa reittiä matkasuunnittelulla.
Reitti lasketaan uudelleen aina, kun teet muutoksen.
3 Valitsemalla Tallenna voit tallentaa reitin matkaksi, jota voit
navigoida myöhemmin uudelleen.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön
(Laiteasetukset, sivu 16).
Sovellusten käyttäminen
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse > Käydyt paikat.
Sääennusteen tarkasteleminen
Laitteen on vastaanotettava säätietoja, jotta voit käyttää tätä
toimintoa. Jos laitteesi on liitetty digitaalisia liikennesignaaleja
tukevaan virtajohtoon, laitteesi voi vastaanottaa alueen
säätietoja välittäviä signaaleja. Joillakin alueilla säätietoja
voidaan vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio tekniikalla
(Liikenne, sivu 12).
HUOMAUTUS: sääennusteet eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1 Valitse > Sää.
Laite näyttää nykyiset sääolosuhteet ja usean päivän
ennusteen.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Kamera
Valokuvan ottaminen
Kojelautakameran tallennus on keskeytettävä valokuvan
ottamisen ajaksi.
Laitteella voi ottaa still-kuvia. Laite tallentaa valokuvaan
oletusarvoisesti aika- ja sijaintitietoja.
1 Valitse > Kamera.
2 Pyyhkäise tarpeen vaatiessa oikealle ja valitse Kamera.
3 Valitse .
Laite ottaa valokuvan ja tallentaa sen sisäiseen muistiin.
Videon tallentaminen
Kojelautakameran tallennus on pysäytettävä videon tallennusta
varten.
Tällä laitteella voi tallentaa videota. Laite tallentaa videoon
oletusarvoisesti aika- ja sijaintitietoja.
1 Valitse > Kamera.
2 pyyhkäise oikealle ja valitse Video.
3 Valitse .
Laite tallentaa videon laitteen sisäiseen muistiin.
Taskulampun käyttäminen
Kameran LED-salamaa voi käyttää taskulamppuna.
HUOMAUTUS: taskulampun käyttäminen voi lyhentää
akunkestoa.
pyyhkäise näytössä kaksi kertaa ylhäältä alaspäin ja sytytä
taskulamppu tai sammuta se valitsemalla Taskulamppu.
Garmin fleet asetukset
Navigointiasetukset
Valitse > Navigointi.
Autoprofiili: määrittää autoprofiilin kullekin kuorma-autolle,
jonka kanssa käytät laitetta.
Garmin fleet asetukset
Kartta ja ajoneuvo: määrittää kartan yksityiskohtien tason ja
laitteessa näytettävän ajoneuvokuvakkeen.
Reittiasetukset: Määrittää navigoinninaikaiset reittiasetukset.
Kuljettajan avustus: määrittää ajoturvallisuushälytykset.
Liikenne: määrittää laitteen käyttämät liikennetiedot. Voit
määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä
ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä
on ruuhka (Ruuhkien välttäminen reitillä, sivu 6).
Yksikkö: Määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: määrittää ajoneuvokuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 11).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse > Navigointi > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Reittiasetukset
Valitse > Navigointi > Reittiasetukset.
Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun
aloitat navigoinnin.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset
alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia
ympäristö- tai päästörajoituksia.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
Puheen kieli: määrittää navigointiäänikehotteiden kielen.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki matkahistorian.
Ajoturvallisuusjärjestelmän asetukset
Valitse > Navigointi > Kuljettajan avustus.
Kuljettajan äänihälytykset: ottaa käyttöön äänimerkin kussakin
kuljettajan hälytystyypissä (Kuljettajan tarkkaavaisuutta
edistävät toiminnot ja hälytykset, sivu 4).
15
Huomiohälytykset: hälyttää, kun lähestyt nopeusvalvonta- tai
liikennevalokameroita.
Liikenneasetukset
Valitse päävalikosta > Navigointi > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan.
Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat
liikennetiedot automaattisesti.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti tai pyydettäessä (Ruuhkien välttäminen
reitillä, sivu 6).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
Kojelautakameran asetukset
Valitse > Kojelautakamera.
Automaattinen tallennus: määrittää kojelautakameran
aloittamaan videotallennuksen automaattisesti, kun laite
käynnistyy.
Videotarkkuus: määrittää kojelautakameratallennuksen
tarkkuuden ja laadun.
Äänen tallennus: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänen
tallennuksen, kun tallennat kojelautakameralla.
Päällekkäistiedot: sisällyttää videoon päiväys-, aika-, sijainti- ja
nopeustietoja.
Tallenna virtakatkoksen jälkeen: jatkaa videotallennusta
valittuun ajankohtaan asti, kun ulkoinen virransaanti on
katkennut.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1 Valitse > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa langaton verkkotekniikka käyttöön
valitsemalla kytkin.
3 Valitse langaton verkko.
4 Anna tarvittaessa salausavain.
Laite yhdistää langattomaan verkkoon. Laite muistaa verkon
tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat
samaan paikkaan myöhemmin.
Näyttöasetukset
Valitse > Näyttö.
Kirkkaustaso: määrittää laitteen näytön kirkkaustason.
Kirkkauden säätö: säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valoisuuden perusteella, kun laite
on irti telineestä.
Teema: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Taustakuvat: määrittää laitteen taustakuvan.
Siirtyminen virransäästöön: voit määrittää, miten pian laite
siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.
Lepotila: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Daydreamnäytönsäästäjän.
Kirjasimen koko: muuttaa laitteen fonttikokoa.
Kun laite käännetään: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai
vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti
tai pysyy nykyisessä suunnassa.
Lähetä: voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa
ulkoisessa näytössä langattomasti.
16
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten
asetukset
Valitse > Äänet ja ilmoitukset.
Äänenvoimakkuuden liukusäätimet: määritä navigoinnin,
mediatiedostojen, puhelujen, hälytysten ja ilmoitusten
äänenvoimakkuudet.
Älä häiritse: määrittää automaattisen Älä häiritse -toiminnon
säännöt. Tällä toiminnolla voit poistaa hälytysäänet käytöstä
tiettynä aikana tai tapahtumien aikana.
Ilmoitusten oletussoittoääni: määrittää laitteen ilmoitusten
oletussoittoäänen.
Äänenvoimakkuuden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse > Äänet ja ilmoitukset.
2 Säädä äänenvoimakkuutta ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Tekstin kielen määrittäminen
Voit valita laitteen ohjelmiston tekstin kielen.
1 Valitse > Kieli ja näppäimistö > Kieli.
2 Valitse kieli.
Tilien lisääminen
Voit lisätä tilejä laitteeseen sähköpostin, tapaamisten ja muiden
tietojen synkronointia varten.
1 Valitse > Tilit > Lisää tili.
2 Valitse tilin tyyppi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Päiväys- ja aika-asetukset
Valitse > Päivämäärä ja aika.
Automaattinen päivä ja aika: asettaa ajan automaattisesti
liitetystä verkosta saatujen tietojen mukaan.
Aseta päivämäärä: asettaa laitteeseen kuukauden, päivän ja
vuoden.
Aseta aika: asettaa laitteeseen ajan.
Valitse aikavyöhyke: asettaa laitteeseen aikavyöhykkeen.
Käytä 24-tuntista kelloa: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
ajan 24 tunnin esitysmuodon.
Laiteasetukset
Valitse > Tietoja laitteesta.
Järjestelmäpäivitykset: voit päivittää kartan ja laitteen
ohjelmiston.
Tila: näyttää akun tilan ja verkon tiedot.
Oikeudelliset tiedot: voit tarkastella käyttöoikeussopimuksen
(EULA) ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen
tietojainformation.
Säädöstiedot: näyttää lainsäädännölliset e-label-tiedot.
Garmin-laitteen tiedot: näyttää laitteisto- ja
ohjelmistoversioiden tiedot.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa asetusluokan oletusarvot.
1 Valitse .
2 Valitse asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Garmin fleet asetukset
Laitteen tiedot
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
1 Pyyhkäise asetusvalikossa valikon alareunaan.
2 Valitse Tietoja laitteesta > Säädöstiedot.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila
-10–55 °C (14–131 °F)
Latauslämpötila
(ajoneuvon virta)
0–45 °C (32–113 °F)
Tulotehon tyyppi
Ajoneuvon virta valinnaisen lisävarusteen
avulla. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen
avulla vain koti- tai toimistokäyttöön.
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Tulo
Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat taajuudet/
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi 2,4 GHz (nimellinen +3 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz
Mobiilidata
Garmin fleet 790 laitteessa on mobiilidatan lähetin. Laitteessa
on oltava asennettuna aktiivinen SIM-kortti, jotta voit
vastaanottaa mobiilidataa. Lisätietoja SIM-kortin hankkimisesta
tai asentamisesta saat laitteen toimittaneelta kuljetusyhtiöltä tai
Garmin fleet jälleenmyyjältä.
HUOMAUTUS: tiedostojen suuren koon takia laite ei voi ladata
karttojen tai ohjelmistojen päivityksiä mobiilidatayhteyden kautta.
Garmin fleet 790 – mobiilidatatilat
Alue
Tuetut tilat
Yhdysvallat
3G: B2 (1900), B5 (850)
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700),
B13 (700)
Eurooppa/muut
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Johdettu teholähtö 850/900 MHz, +33 dBm, nimellinen
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon
virtalähteeseen.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on
liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.
Laitteen huolto
Garmin tukikeskus
1 Yhdistä laite Wi‑Fi-verkkoon (Yhdistäminen langattomaan
verkkoon, sivu 16).
Kun laite on yhdistetty Wi‑Fi-verkkoon, se tarkistaa saatavilla
olevat päivitykset automaattisesti ja näyttää ilmoituksen
saatavilla olevasta päivityksestä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun päivitysilmoitus tulee näyttöön, pyyhkäise näytön
yläreunasta alaspäin ja valitsePäivitys on saatavilla..
• Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti valitsemalla >
Tietoja laitteesta > Järjestelmäpäivitykset.
Laite näyttää saatavilla olevat kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
Kun päivitys on saatavilla, Päivitys saatavilla -teksti ilmestyy
Kartta- tai Ohjelmisto-kohtaan.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Lataa.
• Jos haluat asentaa ainoastaan karttapäivitykset, valitse
Kartta.
• Jos haluat asentaa ainoastaan ohjelmistopäivitykset,
valitse Ohjelmisto.
Lue
käyttöoikeussopimukset ja hyväksy ne valitsemalla
4
Hyväksy kaikki.
HUOMAUTUS: jos et hyväksy käyttöehtoja, voit valita
Hylkää. Tämä keskeyttää päivityksen. Et voi asentaa
päivityksiä, ellet hyväksy käyttöoikeussopimuksia.
Liitä
laite ulkoiseen virtalähteeseen USB-kaapelilla ja valitse
5
Jatka (Laitteen lataaminen, sivu 17).
Saat parhaan tuloksen käyttämällä USB-seinälaturia, jonka
sähkövirta on vähintään 1 A. Monet älypuhelinten, tablettien
tai kannettavien medialaitteiden USB-verkkovirtalaturit
saattavat olla yhteensopivia.
6 Pidä laite liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen ja Wi‑Fi verkon
käyttöalueella, kunnes päivitys on valmis.
VIHJE: jos karttapäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen
kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua karttatietoja. Voit
korjata puuttuvat karttatiedot päivittämällä kartat uudelleen.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä altista laitetta vedelle.
Kotelon puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Karttojen ja ohjelmiston päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
HUOMAUTUS
Laitteen tarvitsee ehkä ladata suurikokoisia tiedostoja kartta- ja
ohjelmistopäivitysten yhteydessä. Operaattorin normaalit
datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä operaattorilta
lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Voit päivittää kartat ja ohjelmiston yhdistämällä laitteen Wi‑Fiverkon kautta Internetiin. Siten voit pitää laitteen ajan tasalla
liittämättä sitä tietokoneeseen.
Laitteen tiedot
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
17
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite Garmin Express ohjelmistolla (garmin.com
/express).
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä vastapäivään.
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 16).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 16).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden ja
ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 16).
• Poista Wi-Fi-radio käytöstä, kun et käytä sitä (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 16).
• Siirrä laite virransäästötilaan, kun et käytä sitä (Virran
kytkeminen ja katkaiseminen, sivu 1).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
• Valitse > Bluetooth.
Bluetooth asetuksen on oltava käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä myötäpäivään.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Garmin fleet laitteen kiinnittäminen
ajoneuvoon ja liittäminen virtalähteeseen, sivu 1).
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (Reittiasetukset,
sivu 15).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 18).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä
tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
18
Liite
Yhdistäminen langattomaan näyttöön
Voit näyttää laitteen näytön sisällön yhteensopivassa ulkoisessa
näytössä langattomasti.
1 Vie laite lähelle langatonta näyttöä.
2 Valitse > Näyttö > Lähetä.
3 Valitse langaton näyttö.
4 Anna tarvittaessa PIN.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten
Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten
asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com
/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin
karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja,
joiden koko on 4 - 64 Gt.
1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (Garmin fleet
yleiskatsaus, sivu 1).
2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Vianmääritys
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 18).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Liite
19
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 11
3D-karttanäkymä 11
A
aika-asetukset 16
ajo-ohjeet 5
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 17, 18
maksimoiminen 18
ongelmat 18
aktiivinen kaistavahti 5
aloitusnäyttö 2
mukauttaminen 2
asetukset 15, 16
asetusten palauttaminen 16
autoprofiili
auto 2
kuorma-auto 2, 3
B
Bluetooth tekniikka 12, 18
E
edessä olevat 10
mukauttaminen 10
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 8
G
geokätkentä 9
GPS 2
H
hakemisto 7
hakualueen muuttaminen 8
hakupalkki 7
hallintoalueen yhteenveto 13
huoltohistoria
luokat 14
muokkaaminen 14
poistaminen 14
tietueet 13, 14
hälytykset 4
läheisyyspisteet 15
ääni 15
hälytysten äänenvoimakkuus 16
hätäpalvelut 9
I
ilmoitukset 2
ilmoitusten äänenvoimakkuus 16
imukuppi 18
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
hallintoalueen yhteenveto 13
matkaraportit 13
polttoainetiedot 13
viedyt yhteenvedot ja raportit 13
K
kamerat
kojelautakamera 3, 16
nopeus 4
punainen valo 4
kartat 5, 10, 11, 15
kuorma-auto 13
ostaminen 19
päivittäminen 17
reittien näyttäminen 5
symbolit 5
tasot 11
teema 15
tietokenttä 5, 11
työkalut 10
yksityiskohtien määrä 15
karttanäkymä
2D 11
3D 11
karttatasot, mukauttaminen 11
20
kieli 16
kiertotiet 6
kirkkaus 2
kohdepisteet 7
ekstrat 8
kuorma-auto 7
mukautetut 8
POI Loader 8
kojelautakamera 16
kohdistaminen 3
videon tallentaminen 3
videon toistaminen 3
äänen tallentaminen 3
koordinaatit 9
kosketusnäytön puhdistaminen 17
koti
palaaminen 5
sijainnin muokkaaminen 5
kuljettajan hälytykset 4
kuorma-auto
kartta 13
kohdepisteet 7
perävaunu 3
profiilit 2, 3
kuvakkeet, tilarivi 2
Käyttöoikeussopimukset 16
käyttöopas 13
käännösluettelo 5
L
laitteen huoltaminen 17
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 18
laitteen lataaminen 1, 17, 18
laitteen puhdistaminen 17
laitteen tunnus 16
leveys- ja pituuspiiri 9
liikenne 11, 12, 16
kartta 11, 13
ruuhkien etsiminen 11, 13
tapahtumat 11, 13
tilausten lisääminen 12
vaihtoehtoinen reitti 6
vastaanotin 12
liikennevalokamerat 4
lisävarusteet 19
M
matkahistoria 16
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot 11
nollaaminen 11
tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 14
matkan muokkaaminen 14
muodostuspisteet 14
mediatiedostojen äänenvoimakkuus 16
microSD kortti 18
microSD-kortti 1
mobiilidata 17
muistikortti 1, 18
asentaminen 18
mukautetut kohdepisteet 8
muokkaaminen, tallennetut matkat 14
myTrends, reitit 6
määränpäät 14. Katso sijainnit
saapuminen 5
N
navigointi 5
asetukset 15
nollaaminen
laite 18
matkatiedot 11
nopeusvalvontakamerat 4
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 16
O
ohjelmisto
päivittäminen 17
versio 16
osoitteet, etsiminen 9
P
paikkojen etsiminen. 7, 8 Katso myös sijainnit
kaupungit 9
koordinaatit 9
luokat 8
osoitteet 9
risteykset 9
palaaminen kotiin 5
pariliitos, puhelin 12, 18
Pikahaku 8
pikavalinnat
lisääminen 2, 9
poistaminen 9
POI Loader 8
poistaminen
huoltoluokat 14
huoltotietueet 14
matkat 14
pariliitetty Bluetooth-laite 12
polttoaine, asemat 9
polttoainetiedot 13
profiilit
aktivoiminen 2
kuorma-auto 2, 3
puhelin
pariliitos 12, 18
yhteyden katkaiseminen 12
puheluihin vastaaminen 12
puhelut 12
mykistäminen 12
valitseminen 12
vastaaminen 12
äänivalinta 12
pysäköinti 5, 8, 9
viimeisin paikka 5
päivittäminen
kartat 17
ohjelmisto 17
R
rajoitukset, ajoneuvo 2
raportit, matka 13
reitin muodostaminen 6
reitit 4
aloittaminen 4, 5, 8
ehdotettu 6
laskeminen 6
laskentatila 14
lopettaminen 6
muodostaminen 6
myTrends 6
näyttäminen kartassa 5
pisteen lisääminen 5, 14
risteykset, etsiminen 9
S
satelliittisignaalit, etsiminen 2
seuraava käännös 5
sijainnit 9, 14
haku 7, 9
nykyinen 9
tallentaminen 9
vasta löydetyt 9
SIM-kortit 17
sulake, vaihtaminen 18
sää 15
T
tallennetut sijainnit 14
luokat 10
muokkaaminen 9
poistaminen 10
tallentaminen, nykyinen sijainti 9
taskulamppu 15
tekniset tiedot 17
Hakemisto
teline, poistaminen 18
telineen irrottaminen 18
tiedostot, siirtäminen 19
tietokone, yhdistäminen 18
tietulli, välttäminen 6
tilit 16
tunnusnumero 16
tuotetuki 13
työkalut, kartat 10
U
unitila 1
V
valokuvat 15
varkaus, välttäminen 17
varoituskuvakkeet 10, 11
vasta löydetyt sijainnit 9
vianmääritys 18
video
tallentaminen 3
toistaminen 3
vieminen
hallintoalueiden yhteenvedot 13
matkaraportit 13
virtajohdot 17
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 18
virtapainike 1
voimakkuus 16
vältettävät 7
alue 7
poistaminen 7
poistaminen käytöstä 7
tie 7
tien ominaisuudet 7
tietulli 6
W
Wi-Fi, yhdistäminen 16, 18
Wi‑Fi 17
Ä
ääni 16
läheisyyspisteet 15
Hakemisto
21
support.garmin.com
Lokakuu 2017
190-02294-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising