Garmin | fleet™ 780 | User manual | Garmin fleet™ 780 Korisnički priručnik

Garmin fleet™ 780 Korisnički priručnik
GARMIN FLEET™ 780/790
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Garmin fleet™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. HD Radio™ Technology
proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti. Patente potražite na web-mjestu http://patents.dts.com/. HD Radio™ i HD, HD Radio, i "ARC" logotipi
registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. Mac trgovački je znak tvrtke Apple Inc. microSD
i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows i Windows XP zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama. Wi‑Fi i Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ zaštićeni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Poravnavanje kamere ................................................................. 3
Kontrole za kameru za snimanje vožnje ..................................... 3
Snimanje kamerom za snimanje vožnje ................................ 3
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje ..................... 3
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka ............................ 3
Upotreba galerije kamere za snimanje vožnje ............................ 3
Promjena područja pretraživanja ................................................ 8
Prilagođene točke interesa ......................................................... 8
Instalacija softvera POI Loader .............................................. 8
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ............................ 8
Parkiralište .................................................................................. 8
Traženje parkirališta za kamione ........................................... 8
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije ........................... 9
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking ...................... 9
Alati za pretraživanje .................................................................. 9
Traženje adrese ..................................................................... 9
Traženje raskrižja ................................................................... 9
Traženje grada ....................................................................... 9
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 9
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija .............................. 9
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta ......................... 9
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 9
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ......... 9
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 9
Dodavanje prečaca ..................................................................... 9
Uklanjanje prečaca ................................................................ 9
Spremanje lokacija ..................................................................... 9
Spremanje lokacije ................................................................. 9
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 9
Uređivanje spremljene lokacije ............................................ 10
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ......................... 10
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 10
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................3
Korištenje karte ............................................................ 10
Početak rada................................................................... 1
Garmin fleet – pregled ................................................................ 1
Montiranje i napajanje Garmin fleet uređaja u vašem vozilu ...... 1
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 1
Primanje GPS signala ................................................................. 1
Početni zaslon ............................................................................ 2
Dodavanje prečaca na početni zaslon ................................... 2
Prikaz obavijesti ..................................................................... 2
Ikone statusne trake ............................................................... 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Profili vozila.................................................................... 2
Profil automobila ......................................................................... 2
Dodavanje profila vozila .............................................................. 2
Aktiviranje profila vozila .............................................................. 2
Mijenjanje podataka o prikolici .................................................... 2
Uređivanje profila vozila .............................................................. 3
Kamera za snimanje vožnje ........................................... 3
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za
vozača ........................................................................................ 4
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 4
Navigacija do odredišta................................................. 4
Rute ............................................................................................ 4
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 4
Prelazak na početnu točku ..................................................... 5
Vaša ruta na karti ........................................................................ 5
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 5
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 5
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 5
Dolazak na odredište .................................................................. 5
Parkiranje u blizini odredišta .................................................. 5
Traženje posljednjeg mjesta za parking ................................ 5
Promjena aktivne rute ................................................................. 5
Dodavanje lokacije ruti ........................................................... 5
Oblikovanje rute ..................................................................... 6
Obilazak ................................................................................. 6
Promjena načina izračuna rute .............................................. 6
Zaustavljanje rute ....................................................................... 6
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 6
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 6
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 6
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 6
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 6
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 7
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................... 7
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 7
Pronalaženje i spremanje lokacija................................ 7
Točke interesa ............................................................................ 7
Pronalaženje točaka interesa za kamione .................................. 7
Pronalaženje TruckDown točaka interesa ............................. 7
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 7
Traženje lokacije prema kategoriji .............................................. 8
Traženje unutar kategorije ..................................................... 8
Rezultati traženja lokacija ........................................................... 8
Rezultati traženja lokacija na karti ......................................... 8
Sadržaj
Alati karte .................................................................................. 10
Pregledavanje alata karte .................................................... 10
Omogućivanje alata karte .................................................... 10
Nadolazi .................................................................................... 10
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 10
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 10
Simboli upozorenja ................................................................... 11
Upozorenja o ograničenjima ................................................ 11
Upozorenja o stanju na cesti ............................................... 11
Upozorenja ........................................................................... 11
Informacije o putu ..................................................................... 11
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 11
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 11
Pregled zapisnika puta ......................................................... 11
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 11
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 11
Prikaz prometa na karti ........................................................ 11
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 11
Prilagođavanje karte ................................................................. 11
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 11
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 11
Promjena izgleda karte ........................................................ 12
Hands-free pozivanje................................................... 12
Uparivanje telefona ................................................................... 12
Uspostavljanje poziva ............................................................... 12
Primanje poziva ........................................................................ 12
Upotreba opcija za poziv u tijeku .............................................. 12
Spremanje telefonskog broja kao zadanog .............................. 12
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 12
Promet ........................................................................... 12
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o
prometu .....................................................................................12
Pretplate prijemnika prometnih informacija .......................... 13
Prikaz prometa na karti ............................................................. 13
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 13
Korištenje aplikacija..................................................... 13
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju ......................... 13
Prikaz karte za kamione ........................................................... 13
i
IFTA .......................................................................................... 13
Unos podataka o gorivu ....................................................... 13
Uređivanje podataka o gorivu .............................................. 13
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti ......................... 13
Uređivanje i izvoz putnih izvješća ........................................ 13
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih
izvješća ................................................................................ 14
Povijest usluge zapisivanja ....................................................... 14
Dodavanje kategorija servisa ............................................... 14
Brisanje kategorija usluga .................................................... 14
Preimenovanje kategorija servisa ........................................ 14
Brisanje zapisa usluge ......................................................... 14
Uređivanje zapisa servisa .................................................... 14
Planer puta ............................................................................... 14
Planiranje puta ..................................................................... 14
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............. 14
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju ................................... 14
Promjena opcija rute za putovanje ...................................... 14
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 15
Uređivanje i spremanje aktivne rute ..................................... 15
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 15
Pregled vremenske prognoze ................................................... 15
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 15
Kamera ..................................................................................... 15
Snimanje fotografije ............................................................. 15
Snimanje videozapisa .......................................................... 15
Korištenje bljeskalice ........................................................... 15
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 18
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 18
Dodatak ......................................................................... 19
Povezivanje s bežičnim zaslonom ............................................ 19
Upravljanje podacima ............................................................... 19
O memorijskim karticama .................................................... 19
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ................. 19
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 19
Prijenos podataka s računala .............................................. 19
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 19
Kupnja opreme ......................................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Garmin fleet postavke.................................................. 15
Postavke navigacije .................................................................. 15
Postavke karte i vozila ......................................................... 15
Postavke preferenci rute ...................................................... 15
Postavke pomoći za vozača ................................................ 16
Postavke prometa ................................................................ 16
Postavke kamere za snimanje vožnje ...................................... 16
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................. 16
Postavke zaslona ...................................................................... 16
Postavke zvuka i obavijesti ....................................................... 16
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti ............................ 16
Postavljanje jezika teksta .......................................................... 16
Dodavanje računa .....................................................................16
Postavke datuma i vremena ..................................................... 16
Postavke uređaja ...................................................................... 17
Vraćanje postavki ..................................................................... 17
Informacije o uređaju................................................... 17
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima ............. 17
Specifikacije .............................................................................. 17
Podatkovni promet .................................................................... 17
Garmin fleet 790 – načini prijenosa mobilnih podataka ....... 17
Punjenje uređaja ....................................................................... 17
Održavanje uređaja...................................................... 17
Garmin centar za podršku ........................................................ 17
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi mreže ................... 17
Postupanje s uređajem ............................................................. 18
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 18
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 18
Sprečavanje krađe ............................................................... 18
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ................... 18
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 18
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 18
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 18
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 18
Rješavanje problema ................................................... 18
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 18
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 18
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 18
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
• Nadogradite karte i softver na uređaju (Nadogradnja karata i
softvera putem Wi‑Fi mreže, stranica 17).
• Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Montiranje i napajanje Garmin fleet uređaja u vašem vozilu,
stranica 1).
• Poravnajte kameru za snimanje vožnje.
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 1).
• Podesite glasnoću (Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti,
stranica 16) i svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline
zaslona, stranica 2).
• Postavite profil vozila (Dodavanje profila vozila, stranica 2).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 4).
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim
uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe.
Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.
OBAVIJEST
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim
uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima.
Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini
elektroničkih uređaja.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila À u mini-USB priključak na
nosaču.
Garmin fleet – pregled
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
mjesto.
NAPOMENA: Nosač i vakuumski nosač možda se isporučuju
već sastavljeni.
Logotip Garmin treba gledati prema gore. Nosač i vakuumski
nosač najlakše se povezuju kad je ručica sa šarkom
vakuumskog nosača zatvorena. Nosač i vakuumski nosač
usko prianjaju jedan uz drugog i možda ćete ih morati snažno
pritisnuti kako bi se povezali.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.
Postavite
pozadinu uređaja na magnetski nosač.
4
5 Odaberite opciju:
• Ako vaš kabel napajanja ima priključak za napajanje u
vozilu, priključite ga u utičnicu u vozilu.
• Ako vaš kabel napajanja ima ogoljene žice za priključenje,
slijedite dijagram ožičenja isporučen s kabelom kako biste
kabel priključili na napajanje vozila.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofon za hands-free pozive
Mikrofon za snimanje kamerom za snimanje vožnje
Podešavanje glasnoće
Kamera
Bljeskalica kamere
Tipka napajanja
Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
3,5-milimetarski audiopriključak
Magnetsko sučelje nosača s 14-pinskim priključkom
Zvučnik
Montiranje i napajanje Garmin fleet uređaja u
vašem vozilu
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite
uređaj na napajanje.
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite Isključi.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u način rada za uštedu energije.
Primanje GPS signala
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno
da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
1
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih
zgrada i stabala.
Ikona na statusnoj traci prikazuje da je uređaj utvrdio vašu
lokaciju.
Početni zaslon
NAPOMENA: Početni zaslon i mogućnosti prilagodbe ovise o
konfiguraciji koju je postavila vaša tvrtka za upravljanje voznim
parkom.
Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i
odaberite kako biste vidjeli postavke profila vozila (Profili vozila,
stranica 2).
Razina baterije.
Podešavanje svjetline zaslona
Svjetlinu možete podesiti na ploči s obavijestima ili u izborniku
postavki.
1 Odaberite opciju:
• Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako
biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
• Odaberite > Zaslon > Jačina svjetline.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Profili vozila
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
À
Á
Â
Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti.
Dvaput povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i
svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni
zaslon.
Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni
izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na
vašem uređaju.
Dodavanje prečaca na početni zaslon
1 Odaberite .
2 Za prikaz dodatnih aplikacija povucite prstom prema gore ili
dolje.
3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom
zaslonu.
Prikaz obavijesti
1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
2 Odaberite opciju:
• Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u
obavijesti, odaberite obavijest.
• Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Uređaj je pronašao GPS satelite i utvrdio vašu lokaciju (Primanje
GPS signala, stranica 1).
Omogućena je Bluetooth tehnologija.
®
Uređaj je povezan s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 16).
®
Jačina mobilnog podatkovnog signala (samo Garmin fleet 790)
Uspostavljena je veza za hands-free pozivanje (Hands-free
pozivanje, stranica 12).
2
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil
vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa.
Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi
za svaku vrstu vozila.
Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija,
težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje
zabranjena ili neprolazna područja.
Profil automobila
Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen
upotrebi u automobilu. Za vrijeme upotrebe profila automobila
uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za
kamione nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za
kamione nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.
Dodavanje profila vozila
Možete dodati profil vozila koji uključuje težinu, dimenzije i druge
karakteristike vašeg vozila.
1 Odaberite > Navigacija > Profil vozila > .
2 Odaberite opciju:
• Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim
prostorom odaberite Kamion.
• Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite
Tegljač.
3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.
Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti
dodatne pojedinosti kao što su VIN oznaka vozila ili prikolice.
Aktiviranje profila vozila
1 Odaberite > Navigacija > Profil vozila.
2 Odaberite profil vozila.
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
3 Odaberite Odaberite.
Mijenjanje podataka o prikolici
Prije promjene podataka o prikolici morate unijeti profil vozila za
tegljač (Dodavanje profila vozila, stranica 2).
Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolici
možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate
Profili vozila
podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo
mijenjati.
1 Odaberite > Navigacija > Profil vozila.
2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na
popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
• Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite Nova
konfiguracija i unesite podatke o prikolici.
Uređivanje profila vozila
Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o vozilu ili u
novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka
vozila i prikolice ili očitanje brojača kilometara. Profil vozila
možete preimenovati ili izbrisati.
1 Odaberite > Navigacija > Profil vozila.
2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
3 Odaberite opciju:
• Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a
zatim odaberite polje koje želite urediti.
• Za promjenu naziva profila vozila odaberite >
>
Promjena naziva profila.
• Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite >
>
Izbriši.
Kamera za snimanje vožnje
Poravnavanje kamere
UPOZORENJE
Nemojte pokušavati poravnavati kameru tijekom vožnje.
Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog
postavljanja u nosač ili pomicanja.
1 Odaberite Kamera za montiranje na upravljačku ploču.
2 Nagnite uređaj da biste poravnali kameru.
Oznaka središta treba biti usmjerena prema naprijed, a linija
horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.
SAVJET: Ako se vakuumski nosač nalazi unutar polja
prikaza kamere za snimanje vožnje, ručicu sa šarkom
pomaknite prema vakuumskom nosaču.
Kontrole za kameru za snimanje vožnje
OBAVIJEST
Upotreba ovog uređaja regulirana je ili zabranjena u nekim
nadležnostima. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone
i prava na privatnost u području nadležnosti u kojemu
namjeravate koristiti uređaj i da ih se pridržavate.
Kamerom za snimanje vožnje možete upravljati pomoću
aplikacije kamere za snimanje vožnje ili ploče s obavijestima.
Odaberite > Kamera za montiranje na upravljačku ploču, ili
prstom povucite prema dolje s vrha zaslona.
Odaberite za spremanje snimke kamere za snimanje vožnje.
Odaberite za zaustavljanje snimanja kamerom za snimanje vožnje.
Odaberite za pokretanje snimanja kamerom za snimanje vožnje.
Snimanje kamerom za snimanje vožnje
• Kad je snima, kamera za snimanje vožnje to čini kontinuirano
te snima preko najstarijeg nespremljenog videozapisa.
• Snimanje kamere za snimanje vožnje možete pokrenuti i
zaustaviti pomoću kontrola za kameru za snimanje vožnje
(Kontrole za kameru za snimanje vožnje, stranica 3).
• Kamera za snimanje vožnje snima samo kad je uređaj
pričvršćen na nosač s napajanjem i automatski zaustavlja
snimanje kad uređaj izvadite iz nosača.
• Ako omogućite opciju Automatsko snimanje (Postavke
kamere za snimanje vožnje, stranica 16), kamera za
snimanje vožnje počet će automatski snimati kad se uređaj
počne napajati kroz nosač s napajanjem.
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje
Možete spremiti dio snimljenog videozapisa kako se preko njega
ne bi snimio novi videozapis.
1 Dok kamera za snimanje vožnje snima, odaberite >
Kamera za montiranje na upravljačku ploču > .
Uređaj sprema videozapise snimljene prije, za vrijeme i
nakon što odaberete .
2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno
odaberite (nije obavezno).
U poruci ćete biti obaviješteni o duljini videozapisa koji će se
spremiti.
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka
OBAVIJEST
Upotreba ovog uređaja za snimanje zvuka možda je regulirana
ili zabranjena u nekim nadležnostima. Vaša je odgovornost da
proučite važeće zakone i prava na privatnost u području
nadležnosti u kojemu namjeravate koristiti uređaj i da ih se
pridržavate.
Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog
mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti
ili isključiti u bilo kojem trenutku.
1 Odaberite > Kamera za montiranje na upravljačku
ploču.
2 Odaberite ili .
Upotreba galerije kamere za snimanje vožnje
Galeriju kamere za snimanje vožnje možete upotrebljavati kako
biste pregledali snimljene videozapise kamere za snimanje
vožnje, obrisali videozapise koje ne trebate i spremili isječak
nespremljenog videozapisa.
NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa uređaj ne
snima videozapise.
1 Odaberite > Galerija kamere za snimanje vožnje > OK.
2 Odaberite spremljeni videozapis ili odaberite Nije
spremljeno.
Reprodukcija videozapisa započinje automatski.
3 Odaberite opciju:
• Da biste spremili isječak nespremljenog videozapisa,
pomoću klizača odaberite segment videozapisa koji želite
spremiti, a zatim odaberite .
Uređaj sprema segment videozapisa između narančastih
pokazivača na klizaču.
• Da biste izbrisali videozapis, odaberite .
Odaberite za omogućavanje snimanja zvuka.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
Odaberite za onemogućavanje snimanja zvuka.
OBAVIJEST
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
Kamera za snimanje vožnje
3
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste
upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno
upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do
nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je
moguće).
Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja
brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom
vozite.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako
biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko
željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.
Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja
na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne
informacije (Promet, stranica 12).
Nisu dopušteni kamioni: Uređaj reproducira zvuk kada se
približite cesti sa zabranom prometa za kamione.
Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može
zapeti.
Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.
Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se
približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.
Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada
se približite velikoj strmini.
Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.
Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih
upozorenja za vozača
Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili
onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje
se čak i ako je zvuk onemogućen.
1 Odaberite > Navigacija > Pomoć za vozača > Zvučna
upozorenja za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
4
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se
približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz
crveno svjetlo.
• Da bi baza podataka lokacija kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo stalno u tijeku, na uređaju
morate imati aktivnu pretplatu za preuzimanje i spremanje
podataka o sigurnosnim kamerama. Idite na web-mjesto
garmin.com/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i
kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu ili jednu
nadogradnju. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje
ili produžiti postojeću pretplatu.
NAPOMENA: U nekim regijama određeni kompleti proizvoda
uključuju prethodno učitane podatke o kamerama za
mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo uz besplatne
lifetime nadogradnje.
• Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express)
možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju.
Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili
najnovije podatke o kamerama.
Navigacija do odredišta
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 6) i postavke
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 6).
• Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju
aktivnom profilu vozila.
• Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 4).
• Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu (Oblikovanje rute, stranica 6).
• Ruti možete dodati više odredišta (Dodavanje lokacije ruti,
stranica 5).
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje
lokacija, stranica 7).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja (Oblikovanje rute, stranica 6).
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 5).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti (Dodavanje lokacije ruti, stranica 5).
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
Navigacija do odredišta
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dolazak na odredište
Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam
pomažu dovršiti rutu.
•
naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas
odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
• Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas
automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete
odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini
(Parkiranje u blizini odredišta, stranica 5).
• Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava
rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski,
možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.
Parkiranje u blizini odredišta
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu
radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali
kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Ruta označena na karti.
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 11).
Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj
ruti i okruženju.
Pomoć za aktivne trake
Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji À označava pravilnu traku za skretanje.
Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u
blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim
odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti
parkirno mjesto.
NAPOMENA: Ova se funkcija upotrebljava samo kada se
koristite profilom za automobil. Kada koristite profil za kamion,
možete pretraživati parkirališta za kamione u blizini vašeg
odredišta (Traženje parkirališta za kamione, stranica 8).
1 Odaberite opciju:
• Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite Da kako biste
potražili parkirno mjesto u blizini.
• Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite Kamo? >
Kategorije > Parkiralište i zatim odaberite > Moje
odredište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite Idi! >
Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite > Posljednje mjesto.
Promjena aktivne rute
Dodavanje lokacije ruti
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
Navigacija do odredišta
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 4).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
5
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 14).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje lokacija,
stranica 7).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 4).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku
alata karte, možete ga dodati (Omogućivanje alata karte,
stranica 10).
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
• Za pronalazak nove rute odaberite Obilazak.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute > Način
izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
6
Zaustavljanje rute
• Na karti odaberite > .
• Na traci s obavijestima prstom povucite prema dolje i
odaberite u obavijest Garmin navigacija.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja, stranica 17).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 12).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 16),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne
informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na
kojima su potrebne vinjete za svaku državu.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute > Cestarine i
tarife > Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za
koje su potrebne vinjete, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne
vinjete, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su
potrebne vinjete, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Navigacija do odredišta
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute >
Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a
zatim odaberite OK.
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se
opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila (Profili
vozila, stranica 2).
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute > Zone
zaštićenog okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
> Navigacija > Preference rute > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte cestu.
4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
6 Odaberite Gotovo.
1 Odaberite
Izbjegavanje područja
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite > Navigacija > Preference rute > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
element izbjegavanja, a zatim odaberite
> Izbriši.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 7).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa, stranica 7).
• Tražite odmorišta za kamione i auto servise, uključujući
detaljne informacije direktorija TruckDown , gdje je to
dostupno (Pronalaženje točaka interesa za kamione,
stranica 7).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje,
stranica 9).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja, stranica 8).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija, stranica 9).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Pregledavanje
nedavno pronađenih lokacija, stranica 9).
®
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Pronalaženje točaka interesa za kamione
Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za
kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za
vaganje kamiona.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Usluge za kamione.
Pronalaženje TruckDown točaka interesa
Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za
kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili
vulkanizeri.
Direktorij TruckDown nije dostupan u svim područjima.
1 Odaberite opciju:
• Odaberite Usluge za kamione i pronađite točke interesa
za kamione.
• Odaberite Truck Services i pronađite lokacije servisa za
svoj kamion.
Odaberite
kategoriju.
2
3 Ako bude potrebno, odaberite Filtriraj prema ponudi i
marki, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i
odaberite Spremi.
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo za odmorišta za
kamione.
4 Odaberite odredište.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
7
4 Odaberite opciju:
Rezultati traženja lokacija na karti
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija
prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne
informacije o odabranoj lokaciji.
Traženje lokacije prema kategoriji
1
2
3
4
Odaberite Kamo?.
Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Rezultati traženja lokacija
Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s
najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se
prema dolje.
À
Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
Á
Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge
lokacije.
Â
Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih
informacija o odabranoj lokaciji.
à Idi!
Ä
Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite .
3 Odaberite opciju.
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.
1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
À
Á
Â
Ã
Ä Idi!
Å
8
Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom
rutom.
Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader, stranica 8).
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.
Parkiralište
Vaš Garmin fleet uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje
koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na
temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili
mogućim načinima plaćanja.
Traženje parkirališta za kamione
1 Odaberite Kamo? > Usluge za kamione > Parkirališta.
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
Pronalaženje i spremanje lokacija
3 Odaberite Idi!.
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite Filtriranje parkirališta i odaberite jednu ili više
kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni
ili načinu plaćanja (opcionalno).
NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u
svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
4 Odaberite Idi!.
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking
Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za
parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost
pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu
dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu
cijenu i vrstu plaćanja.
Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.
U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 8).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite Traženje u
blizini: (Promjena područja pretraživanja, stranica 8).
• Za traženje grada po imenu odaberite Unesite
pretraživanje, unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
NAPOMENA: Kada je aktivan profil za kamione, umjesto
benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Gotovo.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 8).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite > Spremi.
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
9
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbr.sprem.mjes..
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 5) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 4).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
10
Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija
na ruti.
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 10).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 5).
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 11).
Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 11).
Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske
visine.
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
.
Omogućivanje alata karte
U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati
karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12
alata.
1 Na karti odaberite > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
3 Odaberite Spremi.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako
putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne
usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na
znakovima na autocesti.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji
prema potrebi odaberite .
• Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za
nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete
autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu
kategoriju, izlaz ili grad.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
Korištenje karte
5 Odaberite Spremi.
Simboli upozorenja
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da
ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima
karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta
ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom
donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove
i uvjete na cesti.
Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za
rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i
nadolazeća mjesta vaganja.
Upozorenja o ograničenjima
Visina
Težina
Težina osovine
Duljina
Širina
Nisu dopušteni kamioni
Nisu dopuštene prikolice
Nisu dopušteni opasni materijali
Nisu dopuštene zapaljive tvari
Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
Nema lijevog skretanja
Nema desnog skretanja
Nema polukružnog skretanja
Upozorenja o stanju na cesti
Opasnost od zapinjanja
3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za
podatke o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite > Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Bočni vjetar
Prikaz prometa na karti
Uska cesta
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Oštar zavoj
Strma nizbrdica
Nisko granje
Upozorenja
Mjesto vaganja
Cesta nije provjerena za kamione
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Omogućivanje alata karte,
stranica 10).
Na karti odaberite > Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Omogućivanje alata karte, stranica 10).
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite polje s podacima o putu.
Korištenje karte
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite > Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati
na karti.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
11
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite > Navigacija > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može
koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog
telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti
i primiti pozive.
Uparivanje telefona
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.
1 Svoj telefon i Garmin fleet uređaj postavite na međusobnoj
udaljenosti od 3 m (10 ft).
2 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite tako da je vidljiv drugim uređajima ili da ga
drugi uređaji mogu otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
svoj telefon.
Na
Garmin fleet uređaju odaberite > Bluetooth.
3
4 Pomoću prekidača uključite Bluetooth tehnologiju.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u
blizini.
5 Odaberite svoj telefon s popisa.
6 Po potrebi provjerite podudara li se šifra prikazana na vašem
telefonu sa šifrom prikazanom na Garmin fleet uređaju.
7 Odaberite Upari.
NAPOMENA: Za prikaz kontakata i zapisnika poziva na vašem
Garmin fleet uređaju možda ćete morati otvoriti postavke za
Bluetooth na telefonu i omogućiti dopuštenje za dijeljenje
kontakata za upareni uređaj Garmin fleet. Dodatne informacije
potražite u korisničkom priručniku za svoj telefon.
Uspostavljanje poziva
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Za biranje broja odaberite , unesite broj telefona, a zatim
odaberite .
• Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s
kojeg je primljen poziv odaberite i odaberite broj.
• Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite ,
a zatim odaberite kontakt.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Odbaci.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na
poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.
12
SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku,
možete je ponovno otvoriti tako da odaberete na glavnom
izborniku.
• Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite .
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti
Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna
privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite
.
Spremanje telefonskog broja kao zadanog
Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To
vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove
obitelji ili kontakte koje često pozivate.
1 Odaberite > .
2 Odaberite zadani broj kao što je Zadana postavka 1, a zatim
odaberite OK.
3 Odaberite kontakt.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite > Bluetooth.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Promet
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj
se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti
tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da
pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u
prometu na aktivnoj ruti (Postavke prometa, stranica 16). Karta
s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje
u prometu u području u kojem se nalazite.
Da bi vam pružao prometne informacije, vaš uređaj mora biti
povezan s kabelom za napajanje koji podržava primanje
prometnih podataka i unutar dometa odašiljanog signala
prometnih informacija.
Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.
Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za obavijesti o prometu
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Za primanje prometnih informacija putem prijemnika morate
imati kompatibilan kabel napajanja. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.
NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu
se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.
Hands-free pozivanje
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš će
uređaj prikazivati prometne informacije.
Pretplate prijemnika prometnih informacija
Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s
pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik
prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 Odaberite > Navigacija > Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
Na
uređaju odaberite Sljedeće.
5
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Korištenje aplikacija
Prikazivanje korisničkog priručnika na
uređaju
Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik
na nizu jezika.
1 Odaberite > Pomoć.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru
(Postavljanje jezika teksta, stranica 16).
2 Odaberite za pretraživanje korisničkog priručnika
(opcionalno).
Prikaz karte za kamione
Na karti za kamione istaknute su prepoznate rute za kamione,
poput preferiranih ruta za STAA (Surface Transportation
Assistance Act), preferiranih ruta za TruckDown (TD) i ruta za
prijevoz opasnih materijala koji nisu radioaktivni (NRHM).
Prepoznate rute mijenjaju se u skladu s područjem i podacima
karte učitanima na vašem uređaju.
Odaberite > Karta za kamione.
Korištenje aplikacija
IFTA
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan.
Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr.
podatke o kupljenom gorivu i prijeđenoj kilometraži.
Unos podataka o gorivu
1 Odaberite > IFTA > Na pumpi.
2 Unesite cijenu goriva po galonu.
3 Odaberite polje Potrošeno gorivo.
4 Unesite količinu kupljenog goriva.
5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
6
7
8
9
• Za spremanje količine u litrama odaberite Galoni > Litre >
Spremi.
• Za spremanje količine u galonima odaberite Litre >
Galoni > Spremi.
Po potrebi označite potvrdni okvir Porez uključen.
Odaberite Sljedeće.
Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na
kojoj ste dotočili gorivo:
• Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
• Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu
benzinske crpke.
Odaberite kupca goriva.
Uređivanje podataka o gorivu
1 Odaberite > IFTA > Zapisnici goriva.
2 Po potrebi odaberite profil vozila.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Odaberite zapis o gorivu.
5 Odaberite opciju:
• Za uređivanje informacija odaberite polje.
• Za brisanje zapisa odaberite .
Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti
Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku
saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo,
prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u
određenim područjima.
1 Odaberite > IFTA > Sažetak nadležnosti.
2 Prema potrebi odaberite kamion.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite > Izvoz >
OK kako biste izvezli sažetak nadležnosti.
Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u
mapu Reports na uređaju.
Uređivanje i izvoz putnih izvješća
1 U glavnom izborniku odaberite > IFTA > Putna izvješća.
2 Prema potrebi odaberite kamion.
3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
4 Odaberite izvješće.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite
> Izbriši i zatim označite potvrdni okvir kako
biste izbrisali izvješće.
• Odaberite
> Kombiniranje i zatim označite potvrdne
okvire za kombiniranje izvješća.
• Odaberite
> Izvoz > OK. Uređaj će izvješće izvesti
u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports na uređaju.
13
Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i
putnih izvješća
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje
memorije uređaja i otvorite mapu Reports.
3 Otvorite mapu IFTA.
4 Otvorite .csv datoteku.
Povijest usluge zapisivanja
Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati
datum i očitanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija
servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (Dodavanje
kategorija servisa, stranica 14).
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite Dodavanje zapisa.
4 Unesite očitanje odometra i odaberite Sljedeće.
5 Unesite komentar (nije obavezno).
6 Odaberite Gotovo.
Dodavanje kategorija servisa
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite > Dodavanje kategorije.
3 Unesite naziv kategorije i odaberite Gotovo.
Brisanje kategorija usluga
Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj
kategoriji.
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite > Brisanje kategorije.
3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
4 Odaberite Izbriši.
Preimenovanje kategorija servisa
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
3 Odaberite > Promjena naziva kateg..
4 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Brisanje zapisa usluge
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite > Brisanje zapisa.
4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
5 Odaberite Izbriši.
Uređivanje zapisa servisa
Možete urediti komentar, očitanje odometra i datum zapisa
servisa.
1 Odaberite > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite polje.
4 Unesite nove informacije i odaberite Gotovo.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
14
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene
zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
1 Odaberite > Planer puta > Novi put.
2 Odaberite Odabir početne lokacije.
3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Odaberite.
4 Odaberite Odaberite odredište.
5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Odaberite.
6 Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Spremi.
Unesite
naziv i odaberite Gotovo.
8
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite
> Optimiziraj
redoslijed.
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju
Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje
možete dodati putovanju.
1 Prilikom uređivanja putovanja odaberite > Postavke puta
> Predloži zanimljivosti.
2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
3 Odaberite opciju Odaberite kako biste tu zanimljivost dodali
svom putovanju.
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite > Postavke puta.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu (Oblikovanje
rute, stranica 6).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 6).
Korištenje aplikacija
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite > Planer puta > Spremljeni putovi.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite > Planer puta > Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
Snimanje videozapisa
Morate zaustaviti snimanje kamerom za snimanje vožnje kako
biste snimili videozapis.
Pomoću ovog uređaja možete snimati videozapise. Prema
zadanim postavkama, uređaj uz videozapis sprema podatke o
datumu i mjestu nastanka videozapisa.
1 Odaberite > Fotoaparat.
2 Prstom povucite udesno i odaberite Video.
3 Odaberite .
Uređaj snima videozapis i sprema ga u internu memoriju
uređaja.
Korištenje bljeskalice
LED bljeskalicu kamere možete upotrebljavati kao svjetiljku.
NAPOMENA: Korištenjem bljeskalice može se skratiti trajanje
baterije.
Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i
odaberite Svjetiljka kako biste uključili ili isključili bljeskalicu
kao svjetiljku.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja, stranica 17).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite > Gdje sam bio.
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Ako je vaš uređaj povezan s kabelom
napajanja kompatibilnim s digitalnim prometnim signalima, vaš
uređaj može primati lokalne meteorološke podatke putem
odašiljanog signala. U nekim se područjima meteorološki podaci
mogu primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio
(Promet, stranica 12).
NAPOMENA: Vremenska prognoza nije dostupna u svim
područjima.
1 Odaberite > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Kamera
Snimanje fotografije
Morate zaustaviti snimanje kamerom za snimanje vožnje kako
biste snimili fotografiju.
Ovaj uređaj može snimati fotografije. Prema zadanim
postavkama, uređaj uz fotografiju sprema podatke o datumu i
mjestu nastanka fotografije.
1 Odaberite > Fotoaparat.
2 Po potrebi prstom povucite udesno i odaberite Fotoaparat.
3 Odaberite .
Uređaj snima fotografiju i sprema je u internu memoriju
uređaja.
Garmin fleet postavke
Garmin fleet postavke
Postavke navigacije
Odaberite > Navigacija.
Profil vozila: Postavlja profil vozila za svaki kamion u kojem
ćete upotrebljavati svoj uređaj.
Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji
će se prikazivati na vašem uređaju.
Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.
Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.
Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi.
Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet
prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta
ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 6).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Postavke karte i vozila
Odaberite > Navigacija > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na
karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 11).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite > Navigacija > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke preferenci rute
Odaberite
> Navigacija > Preference rute.
15
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Postavke pomoći za vozača
Odaberite > Navigacija > Pomoć za vozača.
Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za
svaku vrstu upozorenja za vozača (Funkcije pomoći u vožnji i
upozorenja, stranica 3).
Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se
približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite > Navigacija > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje
zastoja u prometu na ruti, stranica 6).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
Postavke kamere za snimanje vožnje
Odaberite > Kamera za montiranje na upravljačku ploču.
Automatsko snimanje: Omogućuje automatski početak
snimanja videozapisa kamerom za snimanje vožnje kada
uključite uređaj.
Rezolucija videozapisa: Postavlja rezoluciju i kvalitetu snimki
kamere za snimanje vožnje.
Snimanje zvuka: Omogućuje ili onemogućuje snimanje zvuka
prilikom snimanja kamerom za snimanje vožnje.
Preklapanje snimke podacima: U snimljenom videozapisu
nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.
Snimanje nakon gubitka napajanja: Snimanje videozapisa
nastavlja se određeno vrijeme nakon isključivanja iz vanjskog
izvora napajanja.
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 Odaberite > Wi-Fi.
2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi
dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.
3 Odaberite bežičnu mrežu.
4 Po potrebi unesite šifru.
16
Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne
informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu
lokaciju.
Postavke zaslona
Odaberite > Zaslon.
Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem
uređaju.
Prilagodljiva svjetlina: Automatski podešava svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnog
osvjetljenja kad se uređaj ne nalazi u nosaču.
Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja.
Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.
Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada
uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.
Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za
sanjarenje.
Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem
uređaju.
Kada se uređaj zakrene: Omogućuje automatsko zakretanje
zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na
temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj
orijentaciji.
Emitiranje: Omogućuje vam da na kompatibilnom vanjskom
zaslonu bežično prikazujete sadržaj zaslona uređaja.
Postavke zvuka i obavijesti
Odaberite > Zvuk i obavijesti.
Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju,
multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.
Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez
ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite
zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.
Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu
melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti
1 Odaberite > Zvuk i obavijesti.
2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.
Postavljanje jezika teksta
Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.
1 Odaberite > Jezik i tipkovnica > Jezik.
2 Odaberite jezik.
Dodavanje računa
Kako biste sinkronizirali e-poštu, sastanke i druge podatke, na
uređaj možete dodati račune.
1 Odaberite > Računi > Dodaj račun.
2 Odaberite vrstu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Postavke datuma i vremena
Odaberite > Datum i vrijeme.
Automatski datum i vrijeme: Automatski postavlja vrijeme na
temelju informacija s povezane mreže.
Postavi datum: Postavlja mjesec, dan i godinu na vašem
uređaju.
Postavi vrijeme: Postavlja vrijeme na vašem uređaju.
Odabir vrem. zone: Postavlja vremensku zonu na vašem
uređaju.
Garmin fleet postavke
Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemoguće 24-satni
vremenski format.
Postavke uređaja
Odaberite > Više o uređaju.
Ažuriranja sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera
uređaja.
Status: Prikazuje status baterije i informacije o mreži.
Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog
ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci
za softver.
Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.
Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji
hardvera i softvera.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Odaberite .
2 Odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Pregledavanje informacija o usklađenosti s
propisima
1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
2 Odaberite Više o uređaju > Pravno.
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Raspon temperature za Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
punjenje (napajanje u
vozilu)
Izvor napajanja
Napajanje u vozilu pomoću dodatne opreme.
AC napajanje pomoću dodatne opreme samo
za kućnu ili upotrebu u uredu.
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Ulaz
Najviše 5 V istosmjerne struje, 2 A
Bežične frekvencije/
protokoli
Wi‑Fi 2,4 GHz pri +3 dBm nominalno
Bluetooth 2,4 GHz
Podatkovni promet
Uređaj Garmin fleet 790 opremljen je radijom za mobilne
podatke. Da biste primali mobilne podatke, u uređaju morate
imati SIM karticu s aktivnom pretplatom. Za više informacija o
kupnji ili postavljanju SIM kartice obratite se prijevozniku koji
vam je dao uređaj ili vašem zastupniku tvrtke Garmin fleet.
NAPOMENA: Uređaj ne može preuzimati nadogradnje karata i
softvera pomoću mobilnog podatkovnog prometa jer su datoteke
za nadogradnju velike.
Garmin fleet 790 – načini prijenosa mobilnih podataka
Regija
Podržani načini
Sjedinjene Američke 3G: B2 (1900), B5 (850)
Države
LTE: B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B12 (700),
B13 (700)
Europa/ostalo
2G: 850, 900, 1800, 1900
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900)
Provedena izlazna
snaga
850/900 MHz pri +33 dBm nominalno
Informacije o uređaju
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje
vozila.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti
kad je priključen na adapter treće strane.
Održavanje uređaja
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Nadogradnja karata i softvera putem Wi‑Fi
mreže
OBAVIJEST
Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena
ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih
usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne
informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.
Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi‑Fi
mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš
će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.
1 Povežite uređaj s Wi‑Fi mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 16).
Kad je povezan s Wi‑Fi mrežom uređaj automatski provjerava
postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je
dostupna nadogradnja.
2 Odaberite opciju:
• Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite
prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite Dostupna
je nadogradnja..
• Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite > Više
o uređaju > Ažuriranja sustava.
Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad
je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver
prikazuje se poruka Dostupna je nadogradnja.
3 Odaberite opciju:
• Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite
Preuzmi.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite
Karta.
• Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite
Softver.
4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite Prihvati sve kako
biste prihvatili ugovore.
NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete
odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje.
Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne
ugovore.
5 Pomoću USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom
napajanja i odaberite Nastavak (Punjenje uređaja,
stranica 17).
Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s
najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti
17
kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete
ili prijenosne multimedijske uređaje.
6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i
unutar dometa Wi‑Fi mreže do dovršetka procesa
nadogradnje.
SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkažete prije
dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati.
Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte
morate ponovno nadograditi.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera
(garmin.com/express).
Promjena osigurača kabela za napajanje u
vozilu
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À ulijevo kako biste ga otključali.
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
18
4 Srebrni vršak postavite u završetak.
5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila Ã.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje i napajanje Garmin
fleet uređaja u vašem vozilu, stranica 1).
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke preferenci
rute, stranica 15).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 18).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 16).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 16).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti,
stranica 16).
• Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (Povezivanje s
bežičnom mrežom, stranica 16).
• Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne
upotrebljavate (Uključivanje i isključivanje uređaja,
stranica 1).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite > Bluetooth.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
Rješavanje problema
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
Dodatak
Povezivanje s bežičnim zaslonom
Na kompatibilnom vanjskom zaslonu možete bežično prikazati
sadržaj zaslona uređaja.
1 Uređaj stavite u blizinu bežičnog zaslona.
2 Odaberite > Zaslon > Emitiranje.
3 Odaberite bežični zaslon.
4 Ako je potrebno, unesite PIN.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
®
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 64 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Garmin fleet – pregled, stranica 1).
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
®
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati
kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 19).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
Dodatak
19
Indeks
datoteke, prijenos 19
direktorij s popisom usluga 7
dodaci, prilagođene točke interesa 8
dodatna oprema 19
kabeli za napajanje 17
promjena osigurača 18
vozilo 1
kamera za snimanje vožnje 16
poravnavanje 3
reprodukcija videozapisa 3
snimanje videozapisa 3
snimanje zvuka 3
kamere
brzina 4
crveno svjetlo 4
kamera za snimanje vožnje 3, 16
kamere za mjerenje brzine 4
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 4
kamion
karta 13
prikolica 2
profili 2, 3
točke interesa 7
karte 4, 10, 11, 15
alati 10
kamion 13
kupnja 19
nadogradnja 17
podatkovno polje 5, 11
prikaz ruta 5
razina pojedinosti 15
simboli 5
slojevi 11
tema 15
koordinate 9
korisnički priručnik 13
krađa, sprečavanje 18
kuća
prelazak 5
uređivanje lokacije 5
F
L
Simboli
2-D prikaz karte 12
3-D prikaz karte 12
A
adrese, traženje 9
alati, karte 10
B
baterija
maksimiziranje 18
problemi 18
punjenje 1, 17, 18
Bluetooth tehnologija 12, 18
bljeskalica 15
brisanje
kategorije servisa 14
putovi 14
upareni Bluetooth uređaj 12
zapisi servisa 14
Brzo pretraživanje 8
C
cestarine, sprečavanje 6
Č
čišćenje dodirnog zaslona 18
čišćenje uređaja 18
D
fotografija 15
G
Gdje sam? 9
geocaching 9
glasnoća alarma 16
glasnoća medija 16
glasnoća obavijesti 16
gorivo, stanice 9
GPS 1
I
ID broj 17
ID jedinice 17
ikone, statusna traka 2
ikone upozorenja 11
informacije o putu 11
ponovno postavljanje 11
prikaz 11
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 13
izvezeni sažetci i izvješća 14
podaci o gorivu 13
putna izvješća 13, 14
sažetak pravne nadležnosti 13
izbjegavanja 7
brisanje 7
cesta 7
cestarine 6
onemogućavanje 7
površina 7
značajke ceste 7
izvješća, put 13
izvoz
putna izvješća 13
sažetak pravne nadležnosti 13
J
jačina zvuka 16
jezik 16
K
kabel za napajanje u vozilu 1
20
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 17
lokacije 9, 15
nedavno pronađeno 9
spremanje 9
traženje 7, 9
trenutno 9
M
memorijska kartica 1, 19
umetanje 19
microSD kartica 1, 19
montaža uređaja, vakuumski nosač 18
montiranje uređaja
automobil 1
vakuumski nosač 1
myTrends, rute 6
N
način rada za spavanje 1
nadogradnja
karte 17
softver 17
nadolazi 10
prilagođavanje 10
navigacija 5
postavke 15
nedavno pronađene lokacije 9
nosač, skidanje 18
O
obavijesti 2
obilasci 6
oblikovanje rute 6
odgovaranje na pozive 12
odredišta 15. Vidi lokacije
dolazak 5
ograničenja, vozilo 2
osigurač, promjena 18
P
parkiralište 5, 8, 9
posljednje mjesto 5
planer puta 14, 15
točke oblikovanja 14
uređivanje puta 14
početni zaslon 2
prilagođavanje 2
podaci o gorivu 13
podatkovni promet 17
POI Loader 8
pomoć za aktivne trake 5
ponovno postavljanje
podaci o putu 11
uređaj 18
popis skretanja 5
postavke 15–17
postavke vremena 16
postavke zaslona 16
postupanje s uređajem 18
povijest putovanja 17
povijest servisa
brisanje 14
kategorije 14
uređivanje 14
zapisi 14
pozivi 12
odgovaranje 12
prečaci
brisanje 9
dodavanje 2, 9
prelazak na početnu točku 5
prikaz karte
2-D 12
3-D 12
prilagođene POI 8
prilagođene točke interesa 8
profil vozila
automobil 2
kamion 2, 3
profili
aktivacija 2
kamion 2, 3
prometne informacije 11, 12, 16
alternativna ruta 6
dodavanje pretplata 13
karta 11, 13
nezgode 11, 13
prijemnik 12
traženje zastoja 11, 13
promjena područja pretraživanja 8
punjenje uređaja 1, 17, 18
R
računalo, povezivanje 19
računi 16
raskrižja, traženje 9
rješavanje problema 18
rute 4
dodavanje točke 5, 15
izračun 6
myTrends 6
način izračuna 14
oblikovanje 6
pokretanje 4, 8
predloženo 6
prikaz na karti 5
zaustavljanje 6
S
satelitski signali, primanje 1
sažetak pravne nadležnosti 13
SIM kartice 17
skidanje nosača 18
slojevi karte, prilagođavanje 11
služba za korisničku podršku 13
sljedeće skretanje 5
softver
nadogradnja 17
verzija 17
specifikacije 17
spremanje, trenutna lokacija 9
Indeks
spremljene lokacije 15
brisanje 10
kategorije 10
uređivanje 10
svjetlina 2
T
telefon
prekid veze 12
uparivanje 12, 18
telefonski pozivi 12
biranje 12
glasovno biranje 12
isključivanje zvuka 12
odgovaranje 12
tipka napajanja 1
točke interesa, prilagođeno 8
točke interesa (POI) 7
dodaci 8
Kamioni 7
POI Loader 8
prilagođeno 8
traka za pretraživanje 7
traženje lokacija. 7, 8 Vidi i lokacije
adrese 9
gradovi 9
kategorije 8
koordinate 9
raskrižja 9
trenutna lokacija 9
U
uparivanje, telefon 12, 18
upozorenja 3
točke blizine 16
zvuk 16
upozorenja za vozača 3, 4
upute 5
upute za vožnju 5
uređivanje, spremljeni putovi 14
usluge u hitnim slučajevima 9
V
vakuumski nosač 18
vaša trenutna lokacija 9
videozapis
reprodukcija 3
snimanje 3
spremanje 3
vraćanje postavki 17
vrijeme 15
W
Wi-Fi, povezivanje 16, 19
Wi‑Fi 17
Z
zapisnik puta, prikaz 11
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 9
zvuk 16
točke blizine 16
Indeks
21
support.garmin.com
Listopad 2017
190-02294-46_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising