Garmin | Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack | Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Upute za instalaciju

Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Upute za instalaciju
REACTOR™ 40 COMPACT ZA
HIDRAULIČNE SUSTAVE
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Tijekom korištenja čuvajte se vrućeg motora i elektromagnetskih
komponenti, kao i prignječenja pomičnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration .
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
®
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte (Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka,
stranica 2) kako biste bolje razumjeli preporuke za montiranje
i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
Potrebni alati
•
•
•
•
Zaštitne naočale
Bušilica i nastavci za bušenje
Ključevi
Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili rotirajući alat (za montiranje
opcionalne kontrole kormila)
•
•
•
•
Kliješta za rezanje žica i krimpanje
Križni i ravni odvijači
Vezice za kabele
Prekidač s jednim polom i jednim parom kontakata (SPST)
(koristiti za zaobilaženje autopilota kada nije montiran ventil
Shadow Drive™)
• Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
• Brodsko brtvilo
• Brodski sprej za sprječavanje korozije
• Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
• Hidraulička cijev s okovima koji su strojno svinuti ili se mogu
zamijeniti na terenu, s minimalnim razredom od 1000 psi
• Hidraulički T-ventili
• Hidraulička tekućina
• Sredstvo za brtvljenje navoja
• Oprema za odzračivanje hidrauličkih sustava
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota Reactor
40 Compact za hidraulične sustave. Radi postizanja
optimalnih performansi uzmite u obzir ove preporuke prilikom
odabira mjesta za montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu(Testiranje
lokacije na magnetske smetnje, stranica 2).
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
• Vijci za montažu isporučuju se s CCU jedinicom. Ako za
montažu koristite materijal koji nije isporučen, on mora biti od
nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi se izbjegla magnetska
interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
• Kabel CCU jedinice povezuje CCU i ECU jedinice i dugačak
je 5 m (16 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 5 m
(16 ft) od ECU jedinice, produžni kabeli dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Izradite popis svih prikladnih mjesta za montiranje za CCU
jedinicu.
Prikladna mjesta za montiranje ne smiju se nalaziti unutar
60 cm (2 ft) od sljedećeg:
• željeza
• magneta
• visokonaponskih žica
• pumpe koje naizmjenično rade poput glavnih pumpi i
pumpi spremnika za ulov
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
bilo kojeg mjesta za montiranje.
Listopad 2017
190-02316-86_0A
2 Odredite središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Testiranje lokacije na magnetske smetnje
Možete upotrijebiti ručni kompas kako biste testirali mjesto
montaže na magnetske smetnje.
1 Držite ručni kompas na mjestu montaže CCU jedinice.
2 Pomaknite kompas šest inča ulijevo od mjesta montaže, a
zatim šest inča udesno, gledajte iglu i odaberite ponašanje:
• Ako se igla kompasa pomakne za više od tri stupnja
tijekom ovog koraka, prisutne su magnetske smetnje.
Odaberite novo mjesto montaže i ponovite test.
• Ako se igla kompasa ne pomakne ili se pomakne za
manje od tri stupnja, nastavite na sljedeći korak.
3 Ponovite ovaj postupak pomičući kompas iznad i ispod
mjesta montaže.
Ponovite
ovaj postupak pomičući kompas ispred i iza mjesta
4
montaže.
Preporuke za montiranje i povezivanje ECU jedinice
• ECU jedinica može se montirati na ravnoj površini okrenuta u
bilo kojem smjeru.
• Vijci za montažu isporučuju se s ECU jedinicom, no ako
isporučeni vijci ne odgovaraju površini za montiranje, morate
ćete nabaviti druge vijke.
• ECU jedinica mora se montirati na udaljenosti od najviše
0,5 m (19 in) od pumpe.
◦ Kabeli koji povezuju ECU jedinicu i pumpu ne smiju se
produljivati.
• ECU jedinicu morate montirati na mjesto na kojem neće biti
potopljena pod vodu ili izložena izljevima vode.
• Kabel napajanja ECU jedinice povezuje se s akumulatorom
plovila i po potrebi se može produljiti (Produljivanje kabela
napajanja, stranica 5).
Preporuke za montažu pumpe
Proučite dijagrame hidrauličkih sustava u poglavlju (Nacrt
hidrauličkog sustava, stranica 4) ovih uputa.
• Pumpa se mora montirati na mjestu do kojeg možete
rastegnuti cijevi hidrauličkog sustava upravljanja plovila.
• Ako je moguće, pumpu montirajte u vodoravnom položaju.
• Ako pumpu morate montirati u okomitom položaju, postavite
je tako da su hidrauličke veze okrenute prema gore.
Preporuke za montiranje Shadow Drive sustava
NAPOMENA: Uređaj Shadow Drive je senzor koji montirate na
cijevi hidrauličkog sustava upravljanja svog plovila. On otkriva
kada preuzmete ručnu kontrolu nad kormilom i tada
onemogućuje sustavu autopilota da upravlja plovilom.
NAPOMENA: Ako se u paketu s vašim autopilotom ne nalazi
Shadow Drive sustav, montirajte ručni prekidač kako biste po
potrebi mogli onemogućiti autopilota.
• Shadow Drive sustav mora se montirati u vodoravnom
položaju i što je ravnije moguće, tako da ga vezice za kabele
čvrsto drže na mjestu.
2
• Shadow Drive sustav mora se montirati na udaljenosti od
najmanje 305 mm (12 inča) od bilo kakvog magneta ili
magnetskih uređaja, na primjer, zvučnika ili elektromotora.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran bliže kormilu, nego
pumpi.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran niže od najniže
razine na kojoj se nalazi kormilo, ali više od razine na kojoj se
nalazi pumpa.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključivati izravno na
okove na stražnjoj strani kormila. Okov na kormilu i Shadow
Drive sustav smiju se povezati samo pomoću crijeva.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključiti izravno na T-ventil
hidrauličke cijevi. T-ventil i Shadow Drive sustav smiju se
povezati samo pomoću crijeva.
• Ako plovilo ima jedno kormilo, između kormila i Shadow Drive
sustava ne smije se nalaziti T-ventil.
• Ako plovilo ima dva kormila, Shadow Drive sustav treba
montirati između pumpe i hidrauličkog T-priključka koji vodi
do gornjeg i donjeg kormila tako da se nalazi bliže Tpriključku nego pumpi.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na desnu ili lijevu
cijev sustava upravljanja plovila.
Shadow Drive sustav ne smije se montirati na povratni vod ili
kabel pod visokim tlakom (ako postoje).
Preporuke za montiranje i povezivanje prekidača autopilota
Ako se u paketu s vašim autopilotom ne nalazi Shadow Drive
ventil, montirajte prekidač s jednim polom i jednim parom
kontakata (SPST) (ne isporučuje se) kako biste po potrebi mogli
onemogućiti autopilota.
Prekidač montirajte blizu glavnog kormila kako bi vam bio na
dohvat ruke dok upravljate plovilom.
Prekidač treba biti spojen na iste žice koje povezuju Shadow
Drive ventil.
Žice se po potrebi mogu produljiti kabelima dimenzija 0,08 mm2
(28 AWG).
Preporuke za montiranje i povezivanje alarma
• Alarm montirajte blizu glavnog kormila.
• Alarm se može montirati ispod ploče s instrumentima.
• Kabeli alarma se po potrebi mogu produljiti kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 7).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
®
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Element Opis
Element Opis
À
Á
Kontrola
kormila (ili
kompatibilan
Garmin ploter)
Kabel CCU
jedinice
Možda ćete morati koristiti produžne kabele
(prodaju se odvojeno) kako biste ovaj kabel
produžili tako da dosegne ECU jedinicu
(Preporuke za montiranje i povezivanje
CCU jedinice, stranica 1).
Ovaj kabel morate povezati s alarmom i
Shadow Drive ventilom.
È
Pumpa
ECU jedinica jedinica mora se nalaziti na
udaljenosti od najviše 0,5 m (19 in) od
pumpe.
Kabeli koji povezuju ECU jedinica jedinicu i
pumpu ne smiju se produljivati.
É
Alarm
Alarm oglašava zvučna upozorenja iz
sustava autopilota i treba se postaviti u
blizini glavnog kormila (Montiranje alarma,
stranica 6).
Shadow Drive
ventil
(opcionalno)
Prekidač
autopilota (ne
isporučuje se)
Shadow Drive ventil mora se ispravno
postaviti na cijev hidrauličkog upravljačkog
sustava i povezati s CCU kabelom
(Montiranje Shadow Drive ventila,
stranica 6).
Ako se u paketu s vašim autopilotom ne
nalazi Shadow Drive ventil, montirajte
prekidač s jednim polom i jednim parom
kontakata (SPST) (ne isporučuje se) kako
biste po potrebi mogli onemogućiti
autopilota.
Važne preporuke
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se
u svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana
s istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Važne preporuke
Ç
Nacrt komponenti
Nacrt za plovilo s jednim kormilom
Podatkovni
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
kabel za
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
kontrolu kormila 0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183, stranica 8).
®
Â
Ã
NMEA 2000
Ovaj kabel trebate postaviti samo ako
kabel napajanja izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja morate
priključiti u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
NMEA 2000
mreža
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 7).
®
Ä
Å
Æ
ECU jedinica
CCU jedinica
ECU jedinica jedinica mora se nalaziti na
udaljenosti od najviše 0,5 m (19 in) od
pumpe.
Kabeli koji povezuju ECU jedinica jedinicu i
pumpu ne smiju se produljivati.
CCU jedinicu možete montirati na
lokacijama blizu sredine plovila koje nisu
pod vodom, i to u bilo kojoj orijentaciji
(Preporuke za montiranje i povezivanje
CCU jedinice, stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Hidrauličke veze nisu prikazane na ovom nacrtu.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Kontrola
kormila
Važne preporuke
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana s
istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Pumpa
ECU jedinica
Akumulator od ECU jedinicu morate priključiti u izvor
12 do 24 Vdc napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja,
stranica 5).
NMEA 2000 kabel napajanja morate priključiti
u izvor napajanja s naponom od 9 do 16 Vdc.
Kabel
ECU jedinicu morate priključiti u izvor
napajanja ECU napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
jedinice
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg promjera (Produljivanje kabela
napajanja, stranica 5).
3
Element Opis
Ä
Å
CCU jedinica
NMEA 2000
mreža
Važne preporuke
Nacrt hidrauličkog sustava
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
OBAVIJEST
Ako sustav upravljanja vašeg plovila ne odgovara nijednom
hidrauličkom sustavu u ovom priručniku te niste sigurni kako
ugraditi pumpu, obratite se Garmin službi za korisničku podršku.
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 7).
®
Nacrt za plovila s dva kormila
Prije nego što počnete montirati pumpu, morate odrediti vrstu
hidrauličkog sustava upravljanja kojim je opremljeno vaše
plovilo. Svako se plovilo razlikuje i prije nego što odlučite gdje
ćete montirati pumpu, u obzir morate uzeti određene aspekte
izgleda postojećeg hidrauličkog sustava.
Važne preporuke
• Tri hidraulička priključka na pumpi veličine su 1/4 in prema
standardu NPT.
• Tvrtka Garmin preporučuje upotrebu T-ventila za povezivanje
cijevi hidrauličkog sustava i pumpe.
• Za što jednostavnije isključivanje i uklanjanje pumpe tvrtka
Garmin preporučuje montiranje isključnih ventila na cijevima
hidrauličkog sustava između razdjelnika pumpe i T-ventila.
• Teflon traku ne smijete koristiti niti na jednom okovu
hidrauličkog sustava.
• Koristite odgovarajuće sredstvo za brtvljenje navoja na svim
navojima cijevi u hidrauličkom sustavu.
®
Nacrt za plovilo s jednim kormilom
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Hidrauličke veze nisu prikazane na ovom nacrtu.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Kontrola
kormila
Važne preporuke
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana s
istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Akumulator od ECU jedinicu morate priključiti u izvor
12 do 24 Vdc napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja,
stranica 5).
NMEA 2000 kabel napajanja morate priključiti
u izvor napajanja s naponom od 9 do 16 Vdc.
Pumpa
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 7).
®
Å
4
CCU jedinica
Shadow Drive ventil
Desna cijev
Povratni vod
Pumpa
Lijeva cijev
Isključni ventili
Kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
Izgled sustava s dva kormila
ECU jedinica
NMEA 2000
mreža
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Povratni vod
Shadow Drive ventil
Desna cijev
Lijeva cijev
Isključni ventili
Pumpa
Gornje kormilo
Donje kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
Postupak montaže
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Detaljne upute za montiranje nalaze se u kutiji s kontrolom
kormila.
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Ako je moguće, kabel napajanja ECU jedinica pumpe spojite
izravno s akumulatorom plovila. Iako se to ne preporučuje,
ukoliko kabel napajanja spajate na blok s priključcima ili drugi
izvor napajanja, kabel morate spojiti preko osigurača od 40 A.
Ako planirate spojiti napajanje ECU jedinica pumpe preko
prekidača strujnog kruga blizu kormila, upotrijebite relej i
kontrolnu žicu odgovarajuće veličine i kontrolnu žicu, umjesto
produljivanja kabela napajanja ECU jedinica pumpe.
1 Dovedite terminirani kraj kabela napajanja ECU jedinica
pumpe s priključkom do ECU jedinica pumpe, ali ga nemojte
spajati s ECU jedinica pumpom.
2 Ogoljeni kraj kabela napajanja ECU jedinica pumpe dovedite
do akumulatora plovila.
Ako kabel nije dovoljno dug, produljite ga (Produljivanje
kabela napajanja, stranica 5).
3 Spojite crnu žicu (-) i negativni pol (-), te crvenu žicu (+) i
pozitivni pol (+) akumulatora.
4 Nakon što montirate sve druge komponente sustava
autopilota, priključite kabel napajanja u ECU jedinica jedinicu.
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela odgovarajućeg promjera za čitavu duljinu produljenja.
Element
À
Á
Â
Opis
Osigurač
Baterija
2,7 m (9 ft), ne smije se produljivati
uvodne rupe na površini za montažu.
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
NAPOMENA: Ako za montažu koristite materijal koji nije
isporučen, on mora biti od nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi
se izbjegla magnetska interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
Montiranje ECU jedinice
Montiranje ECU jedinice
Prije montiranja ECU jedinice odaberite mjesto montaže i
odredite koji vam je alat potreban (Preporuke za montiranje i
povezivanje ECU jedinice, stranica 2).
1 ECU jedinicu držite na odabranom mjestu montaže i koristeći
je kao šablonu na površini za montažu označite mjesta za
rupe za montažu.
2 Svrdlom za bušilicu koje odgovara površini za montažu i
odabranom alatu na površini za montažu izbušite četiri rupe.
3 Pričvrstite ECU jedinicu za površinu za montiranje pomoću
odabranog alata.
Priključivanje ECU jedinica pumpe na napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 5,26 mm² (10 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 4,6 m (15 ft)
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 8,36 mm² (8 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
5
Element
Å
Æ
Opis
20,3 cm (8 in)
Do 7 m (23 ft)
Povezivanje CCU jedinice
Dovedite ogoljene krajeve crvene i plave žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati alarm (Montiranje
alarma, stranica 6).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Montiranje Shadow Drive ventila
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 13,29 mm² (6 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Povezivanje Shadow Drive ventila i CCU jedinice
Do 11 m (36 ft)
1 Ogoljeni kraj kabela CCU jedinice dovedite do Shadow Drive
Montiranje pumpe
Montiranje pumpe
Prije montiranja pumpe odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montažu pumpe, stranica 2) i odredite koji vam je materijal za
montažu potreban (Potrebni alati, stranica 1).
1 Pumpu držite na odabranom mjestu montaže i koristeći je
kao šablonu na površini za montažu označite mjesta za rupe
za montažu.
2 Svrdlom za bušilicu koje odgovara površini za montažu i
odabranom alatu na površini za montažu izbušite četiri rupe.
3 Pričvrstite pumpu za površinu za montiranje pomoću
odabranog alata.
Povezivanje hidrauličkih cijevi i pumpe
Za pomoć pogledajte dijagrame (Nacrt hidrauličkog sustava,
stranica 4).
1 Odspojite potrebne cijevi od hidrauličkog sustava.
2 Na desnu i lijevu cijev sustava između kormila i cilindra
sustava za upravljanje spojite T-ventil.
NAPOMENA: Ako je plovilo opremljeno servo upravljačem,
T-ventile morate montirati između modula servo upravljača i
cilindra upravljačkog sustava.
3 Dovršenje postupka:
• Ako plovilo nije opremljeno povratnim vodom povezanim s
kormilom, pomoću hidrauličke cijevi odgovarajuće duljine
spojite okov povratnog voda na kormilu i srednji okov na
pumpi.
• Ako je plovilo opremljeno povratnim vodom povezanim s
kormilom, povratnom vodu dodajte T-ventil. Ako je
povratni vod povezan s modulom servo upravljača, Tventil morate dodati povratnom vodu između modula
servo upravljača i kormila.
4 Na neiskorišteni okov na svakom T-ventilu montirajte
hidrauličku cijev dovoljno dugačku da je možete spojiti s
okovima na pumpi.
5 Spojite lijevi i desni T-ventil i odgovarajući okov na pumpi
kako je prikazano na dijagramu ožičenja za vašu hidrauličku
konfiguraciju.
6 Montirajte Shadow Drive ventil na desnu ili lijevu cijev
hidrauličkog sustava između kormila i T-priključka koji je
povezan s pumpom (Montiranje Shadow Drive ventila,
stranica 6).
7 Na svaku hidrauličku cijev koja je izravno povezana s
pumpom montirajte isključni ventil (ne isporučuje se).
6
Povezivanje Shadow Drive ventila i hidrauličkog sustava
Prije montiranja Shadow Drive ventila odaberite mjesto na
kojem ćete spojiti Shadow Drive s hidrauličkim upravljačkim
sustavom vašeg plovila (Preporuke za montiranje Shadow Drive
sustava, stranica 2).
Za daljnju pomoć proučite dijagrame hidrauličkih sustava (Nacrt
hidrauličkog sustava, stranica 4).
Pomoću hidrauličkih priključaka (ne isporučuju se) na
odgovarajuću hidrauličku cijev spojite Shadow Drive ventil.
ventila.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm² (28 AWG).
Spojite
kabele prema tabeli u nastavku.
2
Boja žice Shadow Drive ventila Boja žice kabela CCU jedinice
Crvena (+)
Smeđa (+)
Crna (-)
Crna (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
Montiranje prekidača autopilota
Ako se u paketu s vašim autopilotom ne nalazi Shadow Drive
ventil, montirajte prekidač s jednim polom i jednim parom
kontakata (SPST) (ne isporučuje se) kako biste po potrebi mogli
onemogućiti autopilota.
1 Ogoljeni kraj kabela CCU jedinice dovedite do prekidača.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm² (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Funkcija žice prekidača
Boja žice kabela CCU jedinice
Pozitivno (+)
Smeđa (+)
Negativno (-)
Crna (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
Autopilot normalno radi ako su kontakti prekidača zatvoreni.
Otvoreni prekidač onemogućuje autopilot i omogućuje ručno
upravljanje.
Montiranje alarma
Prije montiranja alarma odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montiranje i povezivanje alarma, stranica 2).
1 Dovedite kabel alarma do ogoljenog kraja kabela CCU
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice alarma
Boja žice kabela CCU jedinice
Bijela (+)
Narančasta (+)
Crna (-)
Plava (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
4 Učvrstite alarm vezicama za kabele ili drugim materijalima za
montiranje (ne isporučuju se).
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
CCU jedinicu i opcionalnu kontrolu kormila možete povezati
putem postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne
postoji NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota, stranica 7).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje " Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
5 Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom Æ.
6 Spojite muški i ženski terminator Ç na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Odredite mjesto na kojem ćete CCU jedinicu À i kontrolu
kormila (opcionalno) Á priključiti na osnovni sklop NMEA
2000 mreže Â.
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Spojite tri T-priključka À jedan uz drugi.
2 Na mjestu na koje želite priključiti CCU jedinicu odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka à s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
5
6
7
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja Á u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc  pomoću sklopke Ã.
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
3 NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
4 Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel Ä spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila (opcionalno) ili
kompatibilnim Garmin ploterom Å.
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za CCU jedinicu osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel Ä dovedite do CCU jedinice i donje
strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na CCU jedinicu i T-priključak.
Po potrebi korake od 2 do 6 ponovite za kontrolu kormila
(opcionalno) ili kompatibilan Garmin ploter.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
Napredne funkcije sustava autopilota možete koristiti ako
priključite dodatne uređaje kompatibilne s NMEA 2000, kao što
je GPS uređaj, na NMEA 2000 mrežu.
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183, stranica 8).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
7
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Odzračivanje hidrauličkog sustava
OBAVIJEST
Ovo je općeniti postupak za ispuštanje zraka iz hidrauličkog
sustava za upravljanje. Detaljnije informacije o ispuštanju zraka
iz sustava potražite u uputama proizvođača sustava za
upravljanje.
Prije odzračivanja hidrauličkog sustava provjerite jesu li svi
spojevi crijeva potpuno i čvrsto pritegnuti.
1 Odaberite opciju:
• Ako u spremniku kormila nema dovoljno tekućine, dolijte
koliko je potrebno.
• Ako u spremniku kormila ima previše tekućine, odlijte
višak tekućine da se ne prelijeva tijekom odzračivanja.
2 Između priključaka za odzračivanje na cilindru umetnite
zaobilazno crijevo.
SAVJET: Ako je zaobilazno crijevo od prozirne plastike, za
vrijeme odzračivanja moći ćete vidjeti mjehuriće zraka.
3 Kormilo ručno zakrenite potpuno ulijevo.
4 Otvorite oba zaobilazna ventila na okovima cilindra.
5 Polako, tijekom tri minute, kormilo okrećite ulijevo.
SAVJET: Ako u zaobilaznom crijevu više ne vidite mjehuriće
zraka, prestanite okretati kormilo.
6 Uključite sustav autopilota i isključite Shadow Drive sustav.
Više informacija o isključivanju Shadow Drive sustava
potražite u dokumentaciji sustava autopilota.
(lijevo) na kontroli kormila držite pritisnutim
7 Gumb
najmanje 10 sekundi.
SAVJET: Gumb
možete otpustiti kada u zaobilaznom
crijevu više ne vidite mjehuriće zraka.
8 Zatvorite oba zaobilazna ventila na okovima cilindra.
9 Po potrebi dolijte tekućinu u spremnik pumpe.
10 Ponovite korake od 3 do 9 za desnu stranu.
(lijevo) na kontroli kormila pritisnutim dok se
11 Držite gumb
ne zaustavi pomicanje kormila i dok se na kontroli kormila ne
prikaže poruka Zataj. hidraul. pumpe.
(desno) na kontroli kormila pritisnutim dok se
12 Držite gumb
ne zaustavi pomicanje kormila i dok se na kontroli kormila ne
prikaže poruka Zataj. hidraul. pumpe.
13 Odaberite opciju:
• Ako se poruka Zataj. hidraul. pumpe ne prikaže za 2 do
3 sekunde nakon zaustavljanja cilindra upravljačkog
sustava, ponovite korake 1-13 kako biste ponovno
odzračili sustav.
• Ako se poruka Zataj. hidraul. pumpe prikaže za 2 do 3
sekunde nakon zaustavljanja cilindra upravljačkog
sustava, uspješno ste odzračili sustav.
Nakon dovršetka odzračivanja hidrauličkog sustava ponovno
priključite Shadow Drive sustav.
Dodatak
NMEA 0183 – dijagrami za povezivanje
Kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima autopilota.
Kako biste NMEA 0183 uređaje mogli montirati prema ovim
dijagramima, kontrola kormila mora biti montirana sa sustavom
autopilota. Ako autopilot montirate bez kontrole kormila, svi
NMEA uređaji koje planirate koristiti sa sustavom autopilota
moraju biti povezani s kompatibilnim Garmin ploterom na istoj
NMEA 2000 mreži kao i CCU jedinica. Informacije o povezivanju
s NMEA 0183 mrežom potražite u uputama za montažu plotera.
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Postoji jedan interni NMEA 0183 ulazni priključak (RX
priključak) i jedan interni NMEA 0183 izlazni priključak (TX
priključak) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti jedan NMEA 0183 uređaj u svaki
interni RX priključak za unos podataka u ovaj Garmin uređaj i
do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u interni TX priključak za
prijem izlaznih podataka s ovog Garmin uređaja.
• Pogledajte upute za montažu NMEA 0183 uređaja kako biste
odredili žice za odašiljanje (TX) te žice za primanje (RX).
• Uređaj sadrži jedan TX priključak i jedan RX priključak. Svaki
interni priključak ima 2 žice označene s A i B sukladno
konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće žice A i B
svakog internog priključka treba povezati sa žicama A (+) i B
(-) NMEA 0183 uređaja.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• Nemojte priključivati NMEA 0183 žice za prijenos podataka s
ovog uređaja na uzemljenje napajanja.
• Kabel napajanja s ovog uređaja i NMEA 0183 uređaja mora
biti priključen na zajedničko uzemljenje napajanja.
• Za dvosmjernu komunikaciju s uređajem NMEA 0183, interni
priključci na NMEA 0183 kabelu za podatke nisu povezani.
Na primjer, ako je ulaz NMEA 0183 uređaja priključen na
TXA na kabelu za prijenos podataka, možete povezati izlazni
priključak vašeg NMEA 0183 uređaja na bilo koji ulazni
priključak na razvodnom kabelu.
• U odjeljku Specifikacije, stranica 9 potražite popis
odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 uređaju.
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
Konfiguracija
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
kontroli kormila ili kompatibilnom Garmin ploteru koriste se za
konfiguriranje autopilota.
Više informacija o konfiguriranju autopilota potražite u
isporučenom vodiču kroz konfiguriranje.
À
Á
8
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 Vdc
Â
Ã
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj s dvije žice
za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA 2000
sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
Samo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), morate ga spojiti s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijelu žicu (Tx/B) kontrole kormila ne
smijete ni s čim spajati.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 – kompati­
bilan uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
Specifikacije
Kompaktna pumpa
À
Á
Â
Ã
Specifikacija
Mjere
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Dimenzije (V × Š × D)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm (3,3 x 4,0 x 6,1 in)
Izvor napajanja 12 Vdc
Težina
2,2 kg (5 lb)
Kontrola kormila
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 75 °C (od 5 ° do 167 °F)
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Materijal
• Okvir motora: crni sjajni zaštitni premaz
• Rubni poklopci motora: lijevani aluminij
ADC12
• Kućište i poklopac pumpe: anodizirana
slitina aluminija ADC12
• Nosač za montiranje: nehrđajući čelik 304
Duljina kabela ECU
jedinice
0,6 m (24 in)
Ulazni napon
ECU jedinice)
Maksimalno 13,8 Vdc
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx
Bijela – nespojena
N/A
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica uređaja i
NMEA 0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko
uzemljenje.
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
(od
Potrošnja energije (od
ECU jedinice)
• U stanju mirovanja: Manje od 1 A
• Uključeno: Od 5 do 10 A
• Vršno: 34 A
CCU jedinica
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
Težina
200 g (7 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
9
ECU jedinica
Tip
PGN
Opis
Specifikacija
Mjere
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Dimenzije (Š × V × D)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2 in)
129283 Pogreška unakrsnog traga
Težina
680 g (24 oz)
129284 Navigacijski podaci
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Materijal
Potpuno zabrtvljena aluminijska slitina
visoke otpornosti
130306 Podaci o vjetru
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
127250 Smjer plovila
Duljina kabela napajanja
2,7 m (9 ft)
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
Ulazni napon
Od 11,5 do 30 Vdc
128259 Brzina kroz vodu
Osigurač
40 A, s plosnatim kontaktima
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Potrošnja energije
1 A (bez pumpe)
129029 Podaci o GNSS položaju
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
129283 Pogreška unakrsnog traga
Alarm
130306 Podaci o vjetru
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × promjer)
23 × 25 mm (29/32 × 1 in)
Težina
68 g (2,4 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Duljina kabela
3,0 m (10 ft)
NMEA 2000 PGN – informacije
CCU
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
129284 Navigacijski podaci
129285 Navigacija: podaci o ruti/točki
130576 Status malog plovila
NMEA 0183 – informacije
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim sa
standardom NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183
poruke.
Vrsta
Poruka
Odašiljanje
hdm
Prijem
wpl
gga
Opis
grme
gsa
059904 ISO zahtjev
gsv
060928 ISO upućivanje reklamacije
rmc
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
bod
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
dtm
bwc
gll
126996 Podaci o proizvodu
rmb
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
vhw
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
mwv
Samo odašiljanje 127250 Smjer plovila
Samo prijem
xte
127258 Magnetska varijacija
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
Poruke o pogreškama i upozorenja
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Poruka o pogrešci Uzrok
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Nizak napon
kontrolne jedinice
ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
pao je ispod 10 Vdc
trajanju od 5 sekundi
dulje od 6 sekundi.
• Normalno nastavlja
s radom
Autopilot ne prima
navigacijske
podatke. Autopilot
drži smjer.
Autopilot više ne prima
• Oglašava se alarm u
valjane navigacijske
trajanju od 5 sekundi
podatke prilikom
• Autopilot prelazi na
izvođenja manevra Ruta
držanje smjera
do.
Ova se poruka također
prikazuje ako se
navigacija zaustavi na
ploteru prije deaktivacije
autopilota.
Izgubljena veza s
autopilotom
Kontrola kormila izgubila N/A
je vezu s CCU
jedinicom.
Podaci o vjetru su
izgubljeni (samo za
jedrilice)
Autopilot više ne prima
• Oglašava se alarm u
valjane podatke o vjetru.
trajanju od 5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
130306 Podaci o vjetru
Kontrola kormila
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Opis
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
10
Reakcija autopilota
Poruka o pogrešci Uzrok
Reakcija autopilota
Nizak napon
napajanja sustava
GHC™
Napon napajanja pao je
ispod vrijednosti
određene u izborniku
alarma za nizak napon.
N/A
Pogreška: visok
napon u kontrolnoj
jedinici ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
povećao se na više od
trajanju od 5 sekundi
33,5 Vdc.
• ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: napon u
kontrolnoj jedinici
ECU je naglo pao
Napon u kontrolnoj
jedinici ECU naglo je
pao ispod 7,0 Vdc.
• Oglašava se alarm u
trajanju od 5 sekundi
• Pogreška nestaje
kada se napon ECU
jedinice poveća na
više od 7,3 Vdc.
Pogreška: visoka
temperatura u
kontrolnoj jedinici
ECU
Temperatura u
kontrolnoj jedinici ECU
porasla je na više od
100 °C (212 °F).
• Oglašava se alarm u
trajanju od 5 sekundi
• ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: komunikacija između
kontrolnih jedinica
ECU i CCU je
prekinuta (kada je
aktiviran autopilot)
Istekla je komunikacija
između CCU i ECU
jedinice.
• Kontrola kormila
oglašava zvučni
signal i autopilot
prelazi u stanje
mirovanja.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration .
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Reactor™ i Shadow Drive™ trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi nacionalnog udruženja
za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
®
®
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising