Garmin | Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack | Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Konfigurationsvejledning

Garmin Compact Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot with GHC™ 20 Pack Konfigurationsvejledning
REACTOR™ 40 HYDRAULIC
Konfigurationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Vær opmærksom under brugen på varm motor og
solenoidkomponenter, samt risikoen for at blive indfanget af
bevægelige dele.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.
Konfiguration af autopiloten
Autopilotsystemet skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Havneguide og Havprøvningsguide bruges til at
konfigurere autopiloten. Med disse guider føres du gennem de
nødvendige konfigurationstrin.
Hvis din autopilotpakke ikke indeholdt en manøvrepultstyring,
skal du konfigurere autopilotsystemet ved hjælp af en
kompatibel plotter på samme NMEA 2000 netværk som
autopilot-CCU'en. Der medfølger en vejledning til konfiguration
ved hjælp af enten manøvrepultstyring eller plotter.
®
Havneguide
BEMÆRK
Hvis du udfører Havneguide, mens båden ikke er i vandet, skal
du sørge for, at roret kan bevæges frit, så du undgår
beskadigelse af roret eller andre genstande.
Du kan udføre Havneguide, mens båden er i eller oppe af
vandet.
Hvis båden er i vandet skal den være stationær, mens du
udfører guiden.
Udførelse af Havneguide
BEMÆRK
Hvis du har en båd med et servostyresystem, skal du tænde for
servostyresystemet, før du udfører Havneguide for at undgå at
beskadige styresystemet.
1 Tænd for autopiloten.
Første gang du tænder autopiloten, bliver du bedt om at
gennemføre en kort opsætningsprocedure.
2 Hvis Havneguide ikke starter automatisk efter
opsætningsproceduren, skal du vælge en indstilling:
• Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu >
Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot > Guider >
Havneguide.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Guider > Havneguide.
Vælg
fartøjets type.
3
4 Hvis du bliver bedt om det, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at indstille manøvrepulten fra yderstilling til
yderstilling,
5 Hvis du bliver bedt om det, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at angive værdien for skift i manøvrepult.
6 Kalibrer om nødvendigt rorsensoren (Kalibrering af rorsensor,
side 1).
Test
styreretningen (Test af styreretning, side 1).
7
8 Vælg hastighedskilde, hvis det er nødvendigt (Valg af
hastighedskilde, side 2).
9 Bekræft omdrejningstælleren, hvis det er nødvendigt
(Bekræftelse af omdrejningstæller, side 2).
10 Hvis du bliver bedt om det, skal du teste manøvrepulten fra
yderstilling til yderstilling.
11 Gennemse resultaterne for Havneguide (Gennemgang af
resultaterne af Havneguide, side 2).
Kalibrering af rorsensor
BEMÆRK: Hvis der vises en fejlmeddelelse under udførelsen af
disse trin, har rorfeedbacksensoren muligvis nået sin grænse.
Hvis dette sker, er rorfeedbacksensoren muligvis ikke installeret
korrekt. Hvis problemet fortsætter, kan du fortsætte med
kalibreringen ved at bevæge roret, så langt det er muligt, uden
at der opstår en fejl.
1 Placer roret, så båden styres helt til styrbord, og vælg OK.
2 Når styrbordskalibreringen er fuldført, skal du placere roret,
så båden styres helt til bagbord og vælge OK.
3 Når bagbordskalibreringen er fuldført, skal du centrere
rorplaceringen, give slip og vælge Start.
Autopiloten overtager styringen af roret.
4 Lad autopiloten kalibrere roret, uden at du berører roret eller
manøvrepultstyringen eller plotteren.
5 Vælg en funktion:
• Hvis kalibreringen ikke blev udført korrekt, skal du
gentage trin 1 til 4.
• Hvis kalibreringen blev udført korrekt, skal du vælge OK.
Test af styreretning
1 Under bevægelse ved lav hastighed skal du vælge og .
Når du vælger , skal roret dreje båden mod venstre. Når du
vælger , skal roret dreje båden mod højre.
2 Vælg Fortsæt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Ja på en manøvrepultstyring, hvis styretesten drejer
båden i den rigtige retning.
• Vælg Næste på en plotter, hvis styretesten drejer båden i
den rigtige retning.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du på en manøvrepultstyring vælge Nej og gentage trin 1
til 3.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du på en plotter vælge Skift retning og gentage trin 1 til
3.
November 2017
190-02314-36_0A
Valg af hastighedskilde
Vælg en funktion:
• Hvis du har sluttet en eller flere NMEA 2000 kompatible
motorer til NMEA 2000 netværket, skal du vælge Omdr. NMEA 2000 eller andet.
• Hvis en kilde til NMEA 2000 omdrejningstællerdata fra en
eller flere motorer er utilgængelig eller ubrugelig, skal du
vælge GPS som hastighedskilde.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at anvende en ekstern
GPS-antenne monteret med frit udsyn til himlen for at
sikre pålidelige og nøjagtige GPS-oplysninger.
• Hvis du ikke har tilsluttet en NMEA 2000 motor eller GPSenhed som hastighedskilde, skal du vælge Ingen.
BEMÆRK: Hvis autopiloten ikke fungerer godt, når der er
valgt Ingen som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du
tilslutter en omdrejningstæller via NMEA 2000 netværket
eller bruger en ekstern GPS-antenne som
hastighedskilde.
®
Bekræftelse af omdrejningstæller
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighedskilde.
Sammenlign med kørende motor (eller motorer)
omdrejninger/minut-visningerne på manøvrepultstyringen
med omdrejningstælleren (eller omdrejningstællerne) på
bådens instrumentbræt.
Hvis tallene for omdrejninger/minut ikke stemmer overens,
kan der være et problem med NMEA 2000 hastighedskilden
eller forbindelsen.
Gennemgang af resultaterne af Havneguide
De værdier, du valgte, da du udførte Havneguide, vises.
1 Gennemgå resultaterne af Havneguide.
2 Vælg eventuelle forkerte værdier.
3 Ret værdien.
4 Gentag trin 2 og 3 for alle forkerte værdier.
5 Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Havprøvningsguide
Havprøvningsguide konfigurerer autopilotens grundlæggende
sensorer, og det er meget vigtigt at fuldføre guiden under
forhold, der er passende for din båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med Havprøvningsguide
Udførelsen af Havprøvningsguide skal ske i roligt vand. Da
kriteriet for roligt vejr afhænger af din båds størrelse og form,
skal du, inden du påbegynder Havprøvningsguide, føre båden til
et passende sted.
• Båden må ikke vippe, når den ikke er i fart, eller kun bevæger
sig meget langsomt.
• Båden må ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
Mens du udfører Havprøvningsguide, skal du holde øje med
følgende.
• Vægten på båden skal holdes balanceret. Mens du
gennemfører et af trinene i Havprøvningsguide, må du ikke
bevæge dig rundt på båden.
Udførelse af havprøvningsguiden
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.
2 Vælg en funktion:
• Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu >
Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot > Guider >
Havprøvningsguide.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Guider >
Havprøvningsguide > Start.
2
3 Vælg en funktion:
• På en planende motorbåd med hastighedskilden sat til
Omdr. - NMEA 2000 eller andet skal du konfigurere
planing-omdrejninger/minut.
• På en planende motorbåd med hastighedskilden sat til
GPS skal du konfigurere planing-omdrejninger/minut.
• På en motorbåd med hastighedskilden sat til Omdr. NMEA 2000 eller andet eller GPS skal du konfigurere
den høje omdrejninger/minut-grænse.
• På en motorbåd med hastighedskilden sat til GPS skal du
konfigurere den maksimale hastighed.
4 Kalibrer kompasset (Kalibrering af kompas, side 2).
5 Udfør proceduren Autotuning (Udførelse af proceduren for
Autotuning, side 2).
6 Indstil nord (Indstilling af nord, side 3), eller finjuster kursen
(Finjustering af kurs, side 3).
Kalibrering af kompas
1 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Kompasopsætning >
Kalibrer kompas > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Kompasopsætning > Kalibr. kompas >
Start.
2 Følg vejledningen, indtil kalibreringen er fuldført, og sørg for
at holde båden så stabil og flad som muligt.
Båden må ikke krænge over under kalibrering. Sørg for, at
den ene side af fartøjet ikke lastes tungere end den anden.
3 Vælg en funktion:
• Hvis kalibreringen fuldføres korrekt på en
manøvrepultstyring, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen fuldføres korrekt på en plotter, skal du
vælge OK.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen
og gentage trin 1 til 3.
Når kalibreringen er fuldført, vises en værdi for magnetiske
omgivelser. En værdi på 100 angiver, at CCU'en er blevet
installeret i et perfekt magnetisk miljø og er kalibreret korrekt.
Hvis denne værdi er lav, skal du muligvis flytte CCU'en og
kalibrere kompasset igen.
Udførelse af proceduren for Autotuning
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
1 Indstil gasspjældet, så båden sejler med en typisk cruisinghastighed (under planingshastigheden), hvor båden reagerer
let på styring.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
på retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Tuning af autopilot >
Autotuning > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Tuning af autopilot > Autotuning > Start.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens Autotuning
udføres.
3 Når proceduren er fuldført, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
Hvis
Autotuning proceduren mislykkes, skal du foretage et
4
valg:
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, og du ikke har
nået den maksimale cruising-hastighed, skal du øge
hastigheden, vælge Kør normal autotuning på en
manøvrepultstyring eller Kør Standard autotuning på en
plotter, og gentage trin 1 til 3, indtil Autotuning
proceduren lykkes.
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, og du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere
hastigheden til den oprindelige Autotuning hastighed og
vælge Skift autotuning for at påbegynde en alternativ
procedure.
• Hvis Autotuning mislykkes med det samme, og du sejler i
en ring i stedet for at udføre zigzag-bevægelser, skal du
vælge "Vend styreretning, og prøv igen" > Kør normal
autotuning på en manøvrepultstyring eller Skift retning >
Kør Standard autotuning på en plotter, og gentage trin 1
til 3, indtil Autotuning proceduren lykkes.
Når Autotuning proceduren er fuldført, vises gain-værdierne. Du
kan bruge disse værdier til at bestemme kvaliteten af Autotuning
proceduren.
Gain-værdier for Autotuning
Når proceduren Autotuning er fuldført, kan du gennemse gainværdierne, der vises på manøvrepultstyringen. Du kan notere
disse tal som reference, hvis du vil køre autotuningsproceduren
på et senere tidspunkt, eller hvis du vil justere gainindstillingerne manuelt (anbefales ikke) (Justering af
autopilotens gain-indstillinger, side 4).
Gain: Angiver, hvor tæt autopiloten holder kursen, og hvor
aggressivt den foretager drejninger.
Rorkompensation: Angiver, hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuel overstyring efter at have foretaget en drejning.
Indstilling af nord
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
Denne procedure vises, hvis autopiloten er sluttet til en valgfri
GPS-enhed, og enheden har hentet en GPS-position. Under
denne procedure retter autopiloten kompasretningen ind i
forhold til oplysninger om kurs over grunden (COG) fra GPSenheden.
Hvis du ikke har tilsluttet en GPS-enhed, bliver du bedt om at
finjustere kursen (Finjustering af kurs, side 3).
1 Sejl båden lige frem ved cruising-hastighed med vinden i
strømmens retning.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Kompasopsætning >
Indstil Nord > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Kompasopsætning > Indstil Nord > Start.
3 Fortsæt med at sejle båden lige frem ved cruising-hastighed
med vinden i strømmens retning, og følg instruktionerne på
skærmen.
4 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke blev udført korrekt, skal du
gentage trin 1 til 3.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri
GPS-enhed til autopiloten. Hvis autopiloten er sluttet til en GPSenhed, som har hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt
om at indstille nord (Indstilling af nord, side 3).
1 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du gå videre til trin 3.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Kompasopsætning >
Finjustering af kurs.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Kompasopsætning > Finjustering af kurs >
Start.
2 Fortsæt finjustering af kurs, indtil der vises den korrekte kurs,
som er bestemt af en pålidelig retningsindikator, som f.eks.
skibets kompas eller et håndholdt kompas.
3 Vælg Retur.
Test og justering af konfigurationen
BEMÆRK
Test autopiloten ved lav hastighed. Når autopiloten er blevet
testet og indstillet ved lav hastighed, skal den testes ved højere
hastighed for at simulere normale driftsbetingelser.
1 Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret
(holde kurs).
Båden slingrer måske en smule, men den bør ikke slingre i
betydelig grad.
2 Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer
adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig
og lægge sig på den ønskede kurs med minimal drejning og
slingren.
3 Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (Justering af
indstillinger for accelerationsbegrænseren, side 3).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden
ikke korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens
gain-indstilling (Justering af autopilotens gain-indstillinger,
side 4).
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt
uden slingren, og båden justerer kursen korrekt, er
konfigurationen korrekt. Ingen yderligere justering er
nødvendig.
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
Vælg
en funktion:
2
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.
3
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot >
Accel.begræns..
3 Vælg en funktion:
• Øg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt.
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for
langsomt.
Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden
du foretager yderligere justeringer.
4 Test autopilotkonfigurationen.
5 Gentag trin 2 til 4, indtil autopilotens funktion er
tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
Autopilotens gain-indstillinger indstilles under proceduren
Autotuning. Justering af disse værdier anbefales ikke, og du bør
registrere de værdier, der er indstillet af proceduren Autotuning,
før du foretager ændringer.
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot > Tuning af autopilot > Rorfølsomhed.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed.
3 Vælg en indstilling baseret på bådtypen:
• Hvis du har en sejlbåd, en motorbåd med deplacementskrog eller en motorbåd med hastighedskilden sat til
Ingen, skal du vælge Gain og justere, hvor tæt roret
holder kursen og foretager drejninger.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en sejlbåd, en motorbåd med deplacementskrog eller en motorbåd med hastighedskilden sat til
Ingen, skal du vælge Rorkompensation og justere, hvor
tæt roret korrigerer drejning ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
• Hvis du har en planende motorbåd med hastighedskilden
sat til Omdr. - NMEA 2000 eller andet,
Omdrejningstæller eller GPS, skal du vælge Lav
hastighed eller Høj hastighed og justere, hvor tæt roret
holder kursen og foretager drejninger ved lav hastighed
eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en planende motorbåd med hastighedskilden
sat til Omdr. - NMEA 2000 eller andet,
Omdrejningstæller eller GPS, skal du vælge Kompens.
lav hastigh. eller Kompens. høj hastigh. for at justere,
hvor tæt roret korrigerer drejning ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
Test
autopilotkonfigurationen, og gentag trin 2 og 3, indtil
4
autopilotens funktion er tilfredsstillende.
4
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan kalibrere kompasset og definere nord på autopiloten
uden at køre guiderne. Du kan også angive hver indstilling
manuelt for at foretage små justeringer, uden at køre den fulde
konfigurations- eller kalibreringsproces.
Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på
manøvrepultstyringen under normale forhold. For at kunne
bruge autopilotens avancerede konfigurationsindstillinger skal
du aktivere Forhandlertilstand .
Aktivering af Forhandlertilstand for at bruge
konfigurationsindstillingerne er ikke nødvendigt på en plotter.
1 På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > System > Systemoplysninger.
2 Hold den midterste tast nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstand vises.
Vælg
Retur > Retur.
3
Hvis indstillingen Forhandlerkonfig. af autopilot er tilgængelig på
skærmbilledet Opsætning, er proceduren vellykket.
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocesser
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot.
Vælg
en automatisk proces:
3
• Du kan starte kompaskalibreringsprocedurer ved at vælge
Kompasopsætning > Kalibr. kompas (Kalibrering af
kompas, side 2).
• Du kan starte proceduren for automatisk tuning af
autopilot ved at vælge Tuning af autopilot > Autotuning
(Udførelse af proceduren for Autotuning, side 2).
• Du kan starte procedurerne for definering af nord ved at
vælge Kompasopsætning > Indstil Nord (Indstilling af
nord, side 3).
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
Konfiguration af visse indstillinger kan kræve, at du ændrer
andre indstillinger. Se afsnittet med detaljerede
konfigurationsindstillinger, før du ændrer nogen
indstillingerDetaljerede konfigurationsindstillinger, side 5.
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot.
3 Vælg en indstillingskategori.
4 Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i denne
brugervejledning (Detaljerede konfigurationsindstillinger,
side 5).
5 Konfigurer indstillingens værdi.
Flere kilder til sensoroplysninger
Der kan være flere kilder til sensoroplysninger tilgængelige for
autopilotsystemet. Hvis det er tilfældet, kan du vælge en
foretrukken datakilde.
Da GPS-hastighed fra en ekstern antenne f.eks. er mere
pålidelig og nøjagtig end fra en integreret GPS-modtager i en
plotter, bør du vælge den eksterne GPS-antenne som den
foretrukne kilde til GPS-data. Og da det kan være svært at finde
den ideelle placering til autopilot-CCU'en, kan du vælge et
eksternt NMEA 2000 GPS-kompas eller en anden kurssensor
som den foretrukne kilde til kursdata.
BEMÆRK: Valg af kurssensor bliver tilgængeligt efter en 2018
softwareopdatering.
Valg af foretrukken kilde til sensoroplysninger
1 Vælg en funktion:
• På manøvrepultstyringen skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Foretrukne kilder.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger >
Kommunikation > Foretrukne kilder.
BEMÆRK: Enkelte punkter i menuen Foretrukne kilder er
kun tilgængelige, når flere sensorer, som leverer de samme
data, er tilgængelige for systemet.
2 Vælg en datakategori.
3 Vælg en kilde.
Detaljerede konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved
hjælp af guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt for at
finjustere autopiloten.
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
BEMÆRK: På en motorbåd skal du, hver gang du ændrer
indstillingen Kilde til hast., holde øje med indstillingerne for Lav
omdr./m.gr., Høj omdr/m.gr., Plan.-omdr/m., Planingshast. eller
Maksimal fart, hvor det er relevant, og du skal udføre
autotuningsproceduren igen (Udførelse af proceduren for
Autotuning, side 2).
Indstillinger for tuning af autopilot
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Tuning af autopilot.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot.
Accelerationsbegrænser: Giver dig mulighed for at begrænse
hastigheden i autopilotstyrede drejninger. Du kan øge
procenten for at begrænse drejningshastigheden, og
reducere procenten for at tillade en højere
drejningshastighed.
Indstillinger for hastighedskilde
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Opsætning af
hastighedskilde.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Opsætn. hast.kilde.
Kilde til hast.: Giver dig mulighed for at vælge hastighedskilde.
Verifik. af omdr.tæller: Giver dig mulighed for at sammenligne
omdrejninger/minut-visningerne på manøvrepultstyringen
eller plotteren med omdrejningstælleren på bådens
instrumentbræt.
Plan.-omdr/m.: Giver dig mulighed for at justere omdrejninger/
minut-visningen på manøvrepultstyringen eller plotteren på
det tidspunkt, hvor båden skifter fra deplacement sejlads til
planende sejlads. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen eller plotteren, kan du justere værdien.
Lav omdr./m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
laveste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer til
værdien på manøvrepultstyringen eller plotteren, kan du
justere værdien.
Høj omdr/m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
højeste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer
til værdien på manøvrepultstyringen eller plotteren, kan du
justere værdien.
Planingshast.: Giver dig mulighed for at justere bådens
planingshastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen eller plotteren, kan du justere værdien.
Maksimal fart: Giver dig mulighed for at justere bådens
maksimumhastighed. Hvis værdien ikke svarer til værdien på
manøvrepultstyringen eller plotteren, kan du justere værdien.
Indstillinger for rorfølsomhed
BEMÆRK: Hvis du indstiller disse værdier for højt eller for lavt,
kan autopiloten blive overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan forårsage for stor slitage på pumpen og dræne batteriet
hurtigere end normalt.
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Rorfølsomhed.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Rorfølsomhed.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder kun for motorbåde med
deplacement-skrog og motorbåde, hvor hastighedskilden er
indstillet til Ingen.
Gain: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret holder en
kurs og foretager drejninger.
Rorkompensation: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt
roret korrigerer drejning i vendinger. Hvis du indstiller denne
værdi for lavt, kan autopiloten overdrive drejningen, når den
forsøger at kompensere for den oprindelige drejning.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder kun for planende
motorbåde med hastighedskilden sat til Omdr. - NMEA 2000
eller andet, Omdrejningstæller eller GPS.
Lav hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved lave hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler under planingshastigheden.
Kompens. lav hastigh.: Giver dig mulighed for at indstille
rorkompensationen ved lave hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler under planingshastigheden.
Høj hastighed: Giver dig mulighed for at indstille
rorfølsomheden ved høje hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler over planingshastigheden.
Kompens. høj hastigh.: Giver dig mulighed for at indstille
rorkompensationen ved høje hastigheder. Denne indstilling
gælder, når fartøjet sejler over planingshastigheden.
Indstillinger for styringssystem
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Opsætning af
styringssystem.
På en plotter skal du vælgeIndstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Opsæt styringssystem.
Bekræft styreretning eller Styreretning.: Indstiller, hvilken
retning autopiloten skal bevæge roret i for at dreje fartøjet
mod bagbord og styrbord. Du kan teste og vende
styreretningen, hvis det er nødvendigt.
Strammer eller løsner styringen. Jo højere, du indstiller
værdien for koblingskompensation, jo mere vil autopiloten
kompensere for løs styring.
Lås til lås-drejninger eller Lås til lås: Angiver det antal
drejninger, der skal til for at dreje rattet fra et stop til det
næste.
5
Skift i manøvrepult eller Skift manøvrplt: Angiver værdien
skift i manøvrepult for det hydrauliske styresystem. Værdien
er typisk skrevet på manøvrepulten tæt ved de hydrauliske
tilslutninger.
Rorsensorindstillinger
BEMÆRK: Rorsensorindstillingerne gælder kun, når en
rorsensor er tilsluttet til autopilotsystemet.
For at åbne rorsensorindstillingerne skal du vælge en mulighed:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af autopilot
> Opsætning af styringssystem > Opsætning af
rorsensor.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Opsætning af
styringssystem > Opsætning af rorsensor.
Kalibrer rorsensor eller Kalibrerer Ror: Starter en procedure,
der fastsætter det maksimale bevægelsesområde for roret og
kalibrerer rorpositionsensoren. Hvis der vises en fejl under
kalibreringen, har rorpositionsensoren sandsynligvis nået sin
grænse. Sensoren er muligvis ikke korrekt installeret. Hvis
problemet fortsætter, kan du omgå fejlen ved at bevæge
roret, så langt det er muligt, uden at der opstår en fejl.
Kalibrer rorcenter eller Kalibr Center: Starter en procedure,
der centrerer rorpositionen. Du kan bruge denne kalibrering,
hvis skærmindikatoren for rorpositionen ikke svarer til den
bådens faktiske rorcenter.
Maks. bagbordsvinkel: Giver dig mulighed for at angive vinklen
for det største rorudslag til bagbord.
Maks. styrbordsvinkel eller Max styrb.vnk: Giver dig
mulighed for at angive vinklen for det største rorudslag til
styrbord.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ og Shadow Drive™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Maritime Electronics Association.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising