Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot without GHC™ 20 | Installation guide | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot without GHC™ 20 Installationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Autopilot without GHC™ 20 Installationsvejledning
REACTOR™ 40 HYDRAULIC
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Vær opmærksom under brugen på varm motor og
solenoidkomponenter, samt risikoen for at blive indfanget af
bevægelige dele.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration .
2 Log på din Garmin konto.
®
Installationsforberedelse
Autopilotsystemet består af flere komponenter. Du bør sætte dig
ind i overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter,
før du begynder installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Du kan se layout-diagrammerne (Strøm- og datalayout,
side 2) for at forstå overvejelserne om montering tilslutning.
Læg alle komponenterne ud på båden, når du planlægger
installationen, for at sikre at kablerne kan nå frem til hver enkelt
komponent. Hvis det er nødvendigt, kan forlængerkabler
(sælges separat) til forskellige komponenter fås hos din Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti.
Nødvendigt værktøj
• Sikkerhedsbriller
• Boremaskine og bor
• 90 mm (3,5 tommer) hulsav eller et roterende skæreværktøj
(til installation af en manøvrepultstyring (ekstraudstyr))
• Skævbider/afisoleringstang
• Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
• Kabelklemmer
• Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til
hovedkomponenterne i autopilotsystemet. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
skruer af korrekt type.
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.
Overvejelser om montering og tilslutning af CCU
• CCU'en er den primære sensor i Reactor 40 Hydraulic
autopilotsystemet. For at opnå den bedste ydeevne skal du
tage højde for nedenstående, når du vælger monteringssted.
◦ Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres(Test
af en placering for magnetisk interferens, side 1).
◦ CCU'en skal monteres på en stabil overflade for at få den
bedste ydeevne.
• Monteringsskruer medfølger med CCU'en. Hvis du anvender
andet monteringsudstyr end de medfølgende skruer, skal
udstyret være af god kvalitet og af rustfrit materiale eller
messing for at undgå magnetisk interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
• CCU-kablet forbinder CCU'en til ECU'en og er 5 m (16 fod)
langt.
◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 5 m (16 fod) fra
ECU'en, kan du få forlængerkabler hos din lokale Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
◦ Dette kabel må ikke klippes over.
Sådan finder du det bedste monteringssted
1 Opret en liste over alle passende monteringssteder for
CCU'en.
Velegnede monteringssteder bør ikke være inden for 60 cm
(2 fod) fra følgende:
• Jern
• Magneter
• Højspændingsledninger
• Periodisk kørende pumper, såsom hovedpumper og
bassinpumper
En stor magnet, f.eks. en subwoofer-højttalermagnet, må
ikke være tættere end 1,5 m (5 fod) på monteringsstederne.
Find
midtpunktet for bådens rotation, og mål afstanden
2
mellem rotationsmidtpunktet og hvert af de egnede
monteringssteder, du skrev ned i trin 1.
3 Vælg den placering, der er tættest på rotationsmidtpunktet.
Hvis mere end én placering er ca. samme afstand fra
rotationsmidtpunktet, skal du vælge den placering, som bedst
opfylder nedenstående.
• Den bedste placering er tættest på bådens midterlinje.
• Den bedste placering er lavt i båden.
• Den bedste placering er en smule fremme i båden.
Test af en placering for magnetisk interferens
Du kan bruge et håndholdt kompas til at teste et monteringssted
for magnetisk interferens.
Oktober 2017
190-02315-76_0A
1 Hold et håndholdt kompas på CCU-monteringsstedet.
2 Flyt kompasset 15 cm (6 tommer) til venstre for placeringen
og derefter 15 centimeter (6 tommer) til højre, hold øje med
nålen, og gør følgende:
• Hvis kompasnålen bevæger sig mere end tre grader under
dette trin, er der magnetisk interferens på stedet. Vælg et
nyt monteringssted, og gentag testen.
• Hvis kompasnålen flytter sig ikke eller flytter sig mindre
end tre grader skal du gå videre til næste trin.
Gentag
denne proces, mens du placerer kompasset oven og
3
neden for monteringsstedet.
4 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset foran og
bag monteringsstedet.
Overvejelser om montering og tilslutning af ECU
• ECU'en kan monteres på en flad overflade i alle retninger.
• Der følger monteringsskruer med ECU'en, men måske er du
selv nødt til at skaffe andre skruer, hvis de medfølgende
skruer ikke egner sig til monteringsfladen.
• ECU'en skal monteres inden for 0,5 m (19 tommer) fra
pumpen.
◦ De kabler, der forbinder ECU'en med pumpen, må ikke
forlænges.
• ECU'en skal monteres på en placering, hvor den ikke kan
komme under vand eller blive udsat for kraftige vandsprøjt.
• ECU-strømkablet forbindes med bådbatteriet, og det kan
forlænges, hvis det er nødvendigt (Strømkabelforlængelser,
side 4).
Overvejelser om montering af Shadow Drive™
BEMÆRK: Shadow Drive er en sensor, du installerer i bådens
hydrauliske styrelinjer. Den registrerer, når du tager manuel
kontrol over roret og deaktiverer autopilot-funktionen.
• Shadow Drive skal monteres vandret og så lige som muligt,
med kabelklemmer til fastgørelse.
• Shadow Drive skal monteres mindst 305 mm (12 tommer)
væk fra magnetiske materialer og enheder, f.eks. højttalere
og elektriske motorer.
• Shadow Drive skal monteres tættere på manøvrepulten end
på pumpen.
• Shadow Drive skal monteres lavere end den laveste
manøvrepult, men højere end pumpen.
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte på fittingen på
manøvrepultens bagside. Der skal være et stykke slange
mellem fittingen på manøvrepulten og Shadow Drive.
• Shadow Drive må ikke tilsluttes direkte til et hydraulisk T-stik i
hydraulikledningen. Der skal være et stykke slange mellem et
T-stik og Shadow Drive.
• I en installation med enkelt manøvrepult må der ikke være et
T-stik mellem manøvrepult og Shadow Drive.
• I en installation med to manøvrepulte skal du installere
Shadow Drive mellem pumpen og det hydrauliske T-stik, som
fører til den øvre og nedre manøvrepult, tættere på T-stikket
end pumpen.
• Shadow Drive skal installeres i enten styrbords styrelinje eller
bagbords styrelinje.
Shadow Drive må hverken installeres i returledningen eller i
højtryksledningen, hvis relevant.
Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning
• Alarmen skal monteres i nærheden af den primære
manøvrepult.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med
en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og betjeningsenheden skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000
netværk til autopilotsystemet, side 5).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
®
Strøm- og datalayout
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Vigtige overvejelser
Manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere
og betjene autopilotsystemet.
Datakabel til
manøvrepultstyring
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183
enheder, f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed (NMEA
0183 Overvejelser om tilslutning, side 7).
NMEA 2000
strømkabel
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
opretter et NMEA 2000 netværk. Installer
ikke dette kabel, hvis der er et eksisterende
NMEA 2000 netværk på din båd.
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til
en 9-16 V DC strømkilde.
®
Element Beskrivelse
Ã
NMEA 2000
netværk
Vigtige overvejelser
Punkt Beskrivelse
Du skal tilslutte manøvrepultstyringen eller
den kompatible Garmin plotter og CCU'en til
et NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning, side 2).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af et
grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 5).
12 til 24 V DC
batteri
Du skal tilslutte ECU'en til en 12–24 V DCstrømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 4).
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til en
9-16 V DC strømkilde.
Ä
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den ikke
kommer under vand, tæt på bådens midtpunkt
i enhver retning (Overvejelser om montering og
tilslutning af CCU, side 1).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Å
NMEA 2000
netværk
Du skal tilslutte manøvrepultstyringen eller den
kompatible Garmin plotter og CCU'en til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser
om tilslutning, side 2).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på
båden, kan du oprette et med de medfølgende
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000 netværk til autopilotsystemet,
side 5).
®
Ä
Å
ECU
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser om
montering og tilslutning af CCU, side 1).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Æ
ECUstrømkabel
Du skal tilslutte ECU'en til en 12–24 V DCstrømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål
(Strømkabelforlængelser, side 4).
Ç
CCU-kabel
Hvis du vil forlænge dette kabel, så det kan
nå ECU'en, skal du muligvis bruge kabelforlængelser (sælges separat) (Overvejelser
om montering og tilslutning af CCU, side 1).
Du skal tilslutte dette kabel til alarmen og
Shadow Drive ventilen.
È
Pumpe
Dette diagram viser kun de elektriske tilslutninger for pumpen (sælges separat).
Detaljerede installationsinstruktioner
medfølger med pumpen.
É
Alarm
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra autopilotsystemet og du skal installeres i
nærheden af den primære manøvrepultstyring (Installation af alarmen, side 5).
Shadow Drive
ventil
Du skal installere Shadow Drive ventilen
korrekt i den hydrauliske styrelinje og
tilsluttes til CCU-kablet (Installation af
Shadow Drive ventilen, side 5).
Komponentlayout
Layout for enkelt manøvrepult
®
Retningslinjer for layout for dobbelt manøvrepult
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
BEMÆRK: Dette diagram er kun beregnet til planlægning. Hvis
det er nødvendigt, er specifikke forbindelsesdiagrammer
inkluderet i de detaljerede installationsvejledninger for hver
komponent.
Hydrauliske forbindelser vises ikke i dette diagram.
Punkt Beskrivelse
À
Á
Â
Manøvrepultstyring
Vigtige overvejelser
Ã
Vigtige overvejelser
À
Manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere og
betjene autopilotsystemet.
Á
12 til 24 V DC
batteri
Du skal tilslutte ECU'en til en 12–24 V DCstrømkilde. Hvis du vil forlænge dette kabel,
skal du bruge det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 4).
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til en
9-16 V DC strømkilde.
Â
Ã
Pumpe
ECU
Vigtige overvejelser
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere og
betjene autopilotsystemet.
Pumpe
ECU
3
Punkt Beskrivelse
Ä
NMEA 2000
netværk
Vigtige overvejelser
Du skal tilslutte manøvrepultstyringen eller den
kompatible Garmin plotter og CCU'en til et
NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stik (NMEA 2000 Overvejelser
om tilslutning, side 2).
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk på
båden, kan du oprette et med de medfølgende
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000 netværk til autopilotsystemet,
side 5).
®
Å
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den ikke
kommer under vand, tæt på bådens midtpunkt
i enhver retning (Overvejelser om montering og
tilslutning af CCU, side 1).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Installationsprocedurer
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.
Installation af manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
Detaljeret monteringsvejledning medfølger i produktæsken til
manøvrepultstyringen.
Montering af CCU'en
1 Fastlæg monteringsstedet.
2 Brug CCU'en som skabelon, og marker placeringen af to
forboringshuller på monteringsoverfladen.
3 Brug et 3 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
4 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre CCU'en til
monteringsoverfladen.
BEMÆRK: Hvis du anvender andet monteringsudstyr end de
medfølgende skruer, skal udstyret være af god kvalitet og af
rustfrit materiale eller messing for at undgå magnetisk
interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
Installation af ECU'en
Montering af ECU'en
Inden du kan montere ECU'en, skal du vælge et sted og
bestemme den korrekte monteringshardware (Overvejelser om
montering og tilslutning af ECU, side 2).
1 Hold ECU'en i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge ECU'en som skabelon.
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør ECU'en til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
4
Tilslutning af ECU til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Du skal tilslutte ECU strømkablet direkte til bådbatteriet, hvis det
er muligt. Selvom det ikke anbefales, skal du, hvis du forbinder
strømkablet med en klemrække eller en anden kilde, forbinde
det gennem en 40 A-sikring.
Hvis du planlægger at føre ECU strømmen gennem en afbryder
eller omskifter i nærheden af manøvrepulten, skal du overveje at
bruge en korrekt dimensioneret relæ- og kontrolledning i stedet
for at forlænge ECU strømkablet.
1 Før den stikterminerede ende af ECU strømkablet til ECU,
men slut den ikke til ECU.
2 Før den stikfri ende af ECU strømkablet til bådens batteri.
Hvis ledningen ikke er lang nok, kan den forlænges
(Strømkabelforlængelser, side 4).
3 Tilslut den sorte ledning (-) til den negative (-) pol på
batteriet, og tilslut den røde ledning (+) til den positive (+) pol
på batteriet.
4 Først når du har installeret alle de andre
autopilotkomponenter, skal du tilslutte strømkablet til ECU.
Strømkabelforlængelser
Du kan om nødvendigt forlænge strømkablet ved hjælp af det
passende ledningsmål til forlængelsen.
Element
À
Á
Â
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Beskrivelse
Splejsning
10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 15 fod (4,6 m)
Beskrivelse
Splejsning
8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning
Element
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
Sikring
Installation af alarmen
20,3 cm (8 tommer)
Før du kan montere alarmen, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning, side 2).
1 Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnectkablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 7 m (23 fod)
Element
Beskrivelse
Splejsning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning
Sikring
Farve på alarmledning
CCU-kabel: ledningsfarve
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
4 Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet
monteringsudstyr (medfølger ikke).
NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
20,3 cm (8 tommer)
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Op til 11 m (36 fod)
Installation af pumpen
Pumpen (sælges separat) skal installeres i de hydrauliske
slanger, så autopiloter i Reactor 40 Hydraulic kan styre din båd.
Når du køber en pumpe fra Garmin, medfølger de korrekte
kabler, stik og instruktioner.
Følg de installationsinstruktioner, der fulgte med pumpen, for
at montere den og tilslutte den korrekt til det hydrauliske
styringssystem.
Tilslutning af CCU'en
1 Før stik-enden af CCU-kablet til ECU'en, og foretag
tilslutningen.
2 Før den orange og den blå ledning fra den stikløse del at
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere alarmen
(Installation af alarmen, side 5).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
3 Før den brune og den sorte ledning fra den stikløse del af
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere Shadow Drive
(Installation af Shadow Drive ventilen, side 5).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
Installation af Shadow Drive ventilen
Tilslutning af Shadow Drive ventilen til hydrauliksystemet
Inden du kan installere Shadow Drive ventilen, skal du vælge en
placering, hvor du vil tilslutte Shadow Drive til bådens
hydrauliske styresystem (Overvejelser om montering af Shadow
Drive™, side 2).
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se diagrammerne
over det hydrauliske layout, som følger med din pumpe.
Brug hydrauliske stik (medfølger ikke) til installation af
Shadow Drive ventilen i den relevante hydrauliske linje.
Tilslutning af Shadow Drive ventilen til CCU'en
1 Før den stikfri ende af CCU-kablet til Shadow Drive ventilen.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Ledningsfarve for Shadow Drive
ventil
CCU-kabel: ledningsfarve
Rød (+)
Brun (+)
Sort (-)
Sort (-)
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Du kan tilslutte CCU'en og manøvrepultstyringen (ekstraudstyr)
via et eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 5).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 enheder, som f.eks. en GPS-enhed, sluttes til
NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik À side om side.
5
3 Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte et NMEA 2000
4
5
6
7
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel Á til en
9-12 V DC-strømkilde  via en afbryder Ã.
3
4
5
6
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt, hvis det er
muligt, eller før det gennem en linjeafbryder (medfølger ikke).
BEMÆRK: Forbindelsesledningen (uisoleret) på NMEA 2000
strømkablet skal tilsluttes til den samme jording som den
sorte ledning på NMEA 2000 strømkablet.
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler Ä til et
af T-stikkene og til manøvrepultstyringen (ekstraudstyr) eller
til en kompatibel Garmin plotter Å.
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en Æ.
Slut han- og hunterminatorerne Ç til begge ender af de
kombinerede T-stik.
Tilslutning af autopilotkomponenterne til et eksisterende
NMEA 2000 netværk
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Beslut dig for, hvor CCU'en À og manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) Á skal tilsluttes dit eksisterende NMEA 2000
backbone Â.
2 På det sted, hvor du planlægger at tilslutte CCU'en, skal du
frakoble den ene side af et NMEA 2000 T-stik à fra
netværket.
6
backbone-forlængerkabel (medfølger ikke) til siden af det
frakoblede T-stik for at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone.
Føj et medfølgende T‑stik 3 for CCU'en til NMEA 2000
backbone ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller
backbone-forlængelseskablet.
Før det medfølgende dropkabel Ä til CCU'en og til bunden af
det T-stik, du tilføjede i 4.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 6 m (20 fod) langt (medfølger
ikke).
Tilslut dropkablet til CCU'en og T-stikket.
Gentag om nødvendigt trin 2 til 6 for manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) eller en kompatibel Garmin plotter.
Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til autopilotsystemet
Du kan bruge avancerede funktioner i autopilotsystemet ved at
tilslutte valgfrie NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en GPSenhed til NMEA 2000 netværket.
BEMÆRK: Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA
2000 -kompatible med betjeningsenheden via NMEA 0183
(NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning, side 7).
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.
2 Slut den valgfrie NMEA 2000 enhed til T-stikket ved at følge
vejledningen, som fulgte med enheden.
Udluftning af hydraulikken
BEMÆRK
Dette er en generel procedure for udluftning af et hydraulisk
styringssystem. Se i vejledningen fra producenten af
styringssystemet for at få nærmere oplysninger om udluftning af
systemet.
Før du udlufter hydrauliksystemet, skal du kontrollere, at alle
slangekoblinger er korrekt monteret og strammet helt til.
1 Vælg en funktion:
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for lidt væske,
skal du påfylde det efter behov.
• Hvis manøvrepultens reservoir indeholder for meget
væske, skal du fjerne den overskydende væske for at
undgå overløb under udluftningen.
Isæt
en bypassslange mellem cylinderens udluftningsporte.
2
TIP: Hvis du bruger en klar plastikslange til denne bypass,
kan du observere luftbobler under udluftningsprocesserne.
Drej
roret manuelt helt til bagbord.
3
4 Åbn begge bypassventiler ved cylinderfittingerne.
5 Drej manuelt langsomt roret imod bagbord i løbet af tre
minutter.
TIP: Du kan stoppe med at dreje, når du ikke længere ser luft
passere gennem bypassslangen.
6 Tænd for autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.
Se brugervejledningen for autopilotsystemet for at få flere
oplysninger om deaktivering af Shadow Drive.
(bagbord) på manøvrepultstyringen nede i mindst 10
7 Hold
sekunder.
TIP: Du kan stoppe med at holde
nede, når du ikke
længere ser luft passere gennem bypassslangen.
8 Luk begge bypassventiler ved cylinderfittingerne.
9 Fyld om nødvendigt væske på manøvrepultens reservoir.
10 Gentag trin 3 og 9 for styrbordsside.
11 Hold
(bagbord) på manøvrepultstyringen nede, indtil
styringen stopper, og Hydraul. pumpestop vises på
manøvrepultstyringen.
(styrbord) på manøvrepultstyringen nede, indtil
12 Hold
styringen stopper, og Hydraul. pumpestop vises på
manøvrepultstyringen.
13 Vælg en funktion:
• Hvis Hydraul. pumpestop ikke vises inden for 2 til 3
sekunder, efter cylinderen stopper, skal du gentage trin
1-13 for at udlufte systemet igen.
• Hvis Hydraul. pumpestop vises inden for 2 til 3 sekunder,
efter cylinderen stopper, er udluftningen af systemet
fuldført.
Når udluftningen af hydraulikken er fuldført, kan du genaktivere
Shadow Drive.
Korrosionsbeskyttelse
BEMÆRK
Forlæng samtlige komponenters levetid ved at påføre
korrosionsbeskyttelse på pumpen mindst to gange årligt.
• Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
• Strømkablet fra denne enhed og NMEA 0183-enheder skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de
interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.
Hvis indgangen på NMEA 0183-enheden er forbundet til TXA
på datakablet, kan du forbinde udgangsporten på din NMEA
0183-enhed til indgangsporten på ledningsnettet.
• Se Specifikationer, side 8 for at få vist en liste over de
godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og til din
enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
To-vejs NMEA 0183 kommunikation
Påfør et korrosionsbeskyttelsesmiddel, som er egnet til brug på
både, på pumpen, når alle hydraulikforbindelser og elektriske
tilslutninger er udført, og der er lukket luft ud af
hydrauliksystemet.
Konfiguration
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Du kan bruge Havneguide og Havprøvningsguide på
manøvrepultstyringen eller en kompatibel Garmin plotter for at
konfigurere autopiloten.
Se den medfølgende konfigurationsvejledning for at få mere at
vide om konfiguration af autopiloten.
Appendiks
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Manøvrepultstyringen medfølger ikke i alle autopilotpakker. Der
skal installeres en manøvrepultstyring i dit autopilotsystem for at
tilslutte NMEA 0183 enheder i overensstemmelse med disse
diagrammer. Hvis du installerer autopiloten uden en
manøvrepultstyring, skal alle NMEA enheder, som du har planer
om at bruge med autopilotsystemet, være sluttet til en
kompatibel Garmin plotter på samme NMEA 2000 netværk som
CCU'en. Se installationsvejledningen til din plotter for at få
oplysninger om NMEA 0183 tilslutning.
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Der er en intern NMEA 0183-indgangsport (RX-port) og en
intern NMEA 0183-udgangsport (TX-port) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed til den interne RX-port, så du kan sende
data til denne Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til den interne TX-port, så de
kan modtage dataoutput fra denne Garmin enhed.
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- og modtageledningen.
• Enheden har en TX-port og en RX-port. Hver intern port har 2
ledninger, med påskriften A og B i følge NMEA 0183konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver intern
port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på NMEA
0183-enheden.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når en NMEA 0183-enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden er
sluttet til fælles jord.
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal du tilslutte den til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.
7
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen og
NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Specifikationer
CCU
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in.)
Vægt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellængde
5 m (16 fod)
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Specifikation
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
ECU
Specifikation
Mål
Ikke relevant
Strøm
Mål (B×H×D)
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2
tommer)
Blå - Tx/A (+)
Rx
Vægt
680 g (24 oz.)
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Temperaturområde
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Materiale
Fuldt tætnet, robust aluminiumlegering
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Længde på strømkabel
2,7 m (9 fod)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Indgangsspænding
Fra 11,5 til 30 V DC
Sikring
40 A, bladtype
Overordnet strømforbrug
1 A (omfatter ikke pumpen)
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning (Rx/A)
fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B) fra
manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Alarm
Specifikation
Mål
Dimensioner (L×diameter)
29/
Vægt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Kabellængde
3,0 m (10 fod)
32
× 1 tomme (23 × 25 mm)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
CCU
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
À
Á
Â
Ã
060928 ISO-adressekrav
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
12 V DC strømkilde
Manøvrepultstyring
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGNoversigt
NMEA 0183 kompatibel enhed
126996 Produktoplysninger
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
8
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
127257 Send/modtag højdedata
127251 Send/modtag drejehastighed
Send kun
127250 Fartøjsretning
Modtag kun
127258 Magnetisk variation
Ikke relevant
Strøm
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
128259 Fart gennem vand
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
129025 Position: Hurtig opdatering
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
Type
PGN
Beskrivelse
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopilothandling
Lav ECUspænding
Niveauet for pumpens
forsyningsspænding er
faldet til under 10 Vdc i
mere end 6 sekunder.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Fortsætter i normal
funktion
Autopiloten
modtager ikke
navigationsdata.
Autopiloten
placeret i hold
kurs-tilstand.
Autopiloten modtager
• Der lyder en alarm i 5
ikke længere gyldige
sekunder
navigationsdata under
• Autopiloten skifter til
udførelsen af rutesejlads.
hold kurs-tilstand
Denne meddelelse vise
også, hvis navigationen
stoppes på en kortplotter,
inden autopiloten
deaktiveres.
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen har Ikke relevant
mistet forbindelse med
CCU'en.
Mistede vinddata
(kun sejlbåd)
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
vinddata.
Lav GHC™ forsyningsspænding
Niveauet for forsynings- Ikke relevant
spændingen er nu under
den værdi, der er angivet
i alarmmenuen for lav
spænding.
Fejl: ECUhøjspænding
Niveauet for pumpens
forsyningsspænding er
steget til over 33,5 Vdc.
Manøvrepultstyring
Type
PGN
Beskrivelse
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
Modtag kun
127245 Rordata
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
NMEA 0183 oplysninger
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.
Type
Sætning
Send
hdm
Modtag
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• ECU slukkes
Fejl: ECUECU-spænding er hurtigt • Der lyder en alarm i 5
spænding er faldet faldet til under 7,0 Vdc.
sekunder
hurtigt
• Fejlen forsvinder, når
ECU-spændingen
stiger til over 7,3 Vdc.
Fejl: ECU høj
temperatur
ECU-temperaturen er
steget til over 100°C
(212°F).
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• ECU slukkes
Fejl: Mistet
kommunikation
mellem ECU og
CCU (når
autopiloten er
aktiveret)
Kommunikationen
mellem CCU'en og
ECU'en har fået timeout.
• Manøvrepultstyringen
bipper, og autopiloten
skifter til standby.
130306 Vinddata
130576 Status som lille fartøj
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration .
2 Log på din Garmin konto.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ og Shadow Drive™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Maritime Electronics Association.
®
®
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising