Garmin | GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit | User guide | Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Käyttöopas

Garmin GHC™ 20 Marine Autopilot Control Unit Käyttöopas
GHC™ 20
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHC™ ja Shadow Drive™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kulkusuuntanäyttö......................................................... 1
Valmiustila .................................................................................. 1
Moottoriveneen automaattiohjaus................................ 1
Kulkusuunnan pito ...................................................................... 1
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön .............................. 1
Kulkusuunnan säätäminen ......................................................... 1
Ottaminen käyttöön: Shadow Drive ....................................... 1
Shadow Drive -herkkyyden säätäminen ............................ 1
Kulkusuunnan säätäminen ruorilla ......................................... 2
Ohjaustilan valitseminen ........................................................ 2
Kulkusuunnan säätäminen painikkeilla ............................. 2
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen .............. 2
Suunnan hallinta .................................................................... 2
Suunnan hallinnan käyttöönotto ........................................ 2
Suunnan hallinnan käyttö .................................................. 2
Ohjauskuviot ............................................................................... 2
Mutkittelukuvio ....................................................................... 2
Mutkittelukuvion määrittäminen ......................................... 2
Mutkittelukuvion seuraaminen ........................................... 2
Ympyräkuvio .......................................................................... 2
Ympyräkuvion määrittäminen ............................................ 2
Ympyräkuvion seuraaminen .............................................. 2
U-käännöskuvio ..................................................................... 2
U-käännöskuvion seuraaminen ......................................... 2
Williamsonin käännös ............................................................ 2
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen ....................... 2
Ohjauskuvion peruuttaminen ................................................. 3
GPS-ohjauskuviot .................................................................. 3
GPS-ohjausreitin seuraaminen ......................................... 3
Kiertoratakuvio .................................................................. 3
Apilanlehtikuvio ................................................................. 3
Hakukuvio ......................................................................... 3
Purjeveneen automaattiohjaus..................................... 3
Tuulen pito .................................................................................. 3
Tuulen pidon tyypin asettaminen ........................................... 3
Tuulen pidon ottaminen käyttöön ........................................... 3
Tuulen pidon ottaminen käyttöön kulkusuunnan pidosta ....... 3
Tuulen pidon kulman säätäminen automaattiohjauksella ...... 4
Luovinta ja jiippi .......................................................................... 4
Luovinta ja jiippaus kulkusuunnan pitotilassa ........................ 4
Luovinta ja jiippaaminen tuulen pito -tilassa .......................... 4
Luovinnan ja jiipin viiveen määrittäminen .............................. 4
Jiipin rajoittimen käyttöönotto ................................................. 4
Automaattiohjauksen vastauksen säätäminen ........................... 4
Laitteen määrittäminen.................................................. 4
Käyttäjän automaattiohjausasetukset ......................................... 4
Kaukosäätimen määrittäminen ................................................... 4
Kaukosäätimen haku ............................................................. 4
Kaukosäätimen pariliitos ........................................................ 4
Kaukosäätimen painikkeiden toimintojen määrittäminen ....... 4
Kaukosäätimen yhteyden katkaiseminen .............................. 4
Näyttöasetukset .......................................................................... 4
Järjestelmäasetukset .................................................................. 4
Halutun suuntalähteen valinta .................................................... 5
Hakemisto....................................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
Automaattiohjausjärjestelmä säätää veneen ohjausta jatkuvasti
pysyvän kulkusuunnan säilyttämiseksi. Kulkusuunnan
pitotoiminnon lisäksi järjestelmä mahdollistaa manuaalisen
ohjauksen sekä useita automaattisia ohjaustoimintoja ja kuvioita.
Automaattiohjausta voi käyttää ohjausnäytön laitteella.
Ohjausnäytön laitteella voi ottaa ohjauksen käyttöön, määrittää
sen sekä ohjata ja mukauttaa sitä.
Lisätietoja asennuksesta on kunkin laitteen asennusohjeissa.
Laitteen esittely
Automaattiohjauksen tila / automaattiohjauksen tilailmaisin.
Standby-teksti ja automaattiohjauksen tilailmaisin näkyvät
keltaisena, kun laite on valmiustilassa.
Heading Hold -teksti ja automaattiohjauksen tilailmaisin näkyvät
vihreänä, kun laite on kulkusuunnan pitotilassa.
Kulkusuuntatrendin ilmaisin.
Todellinen kulkusuunta (valmiustilassa)
Aiottu kulkusuunta (kun automaattiohjaus on käytössä)
Peräsimen asennon ilmaisin (toiminto on käytettävissä ainoastaan,
kun peräsinanturi on liitetty.)
Valmiustila
HUOMIO
Automaattiohjaus ei ohjaa venettä valmiustilassa. Vastaat
ruoriohjauksesta, kun automaattiohjaus on valmiustilassa.
Valmiustilassa voit ottaa automaattiohjauksen käyttöön ja
muuttaa asetuksia.
Standby-teksti näkyy keltaisena ja keltainen merkkivalo näkyy
näytön oikeassa yläkulmassa, kun laite on valmiustilassa.
Moottoriveneen automaattiohjaus
Kulkusuunnan pito
Ottamalla käyttöön automaattiohjauksen kulkusuunnan
pitotoiminnon voit säilyttää nykyisen kulkusuunnan koskematta
ruoriin.
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön
Valitsemalla tämän voit asettaa automaattiohjauksen valmiustilaan
ja palata kulkusuuntanäyttöön.
Valitsemalla tämän voit avata valikon tai käyttää painikkeen
yläpuolella näkyvää toimintoa.
Valitsemalla tämän voit avata näyttöasetusvalikon.
Voit säätää taustavaloa painamalla painiketta kaksi kertaa.
Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Kulkusuuntanäyttö
Kulkusuuntanäytössä näkyy automaattiohjauksen tila.
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön, se ottaa ruorin
hallintaansa ja ohjaa venettä kulkusuunnan säilyttämiseksi.
Valitse kulkusuuntanäytössä Käytä.
Heading Hold -teksti näkyy vihreänä kulkusuuntanäytön
yläreunassa ja vihreä kuvake näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa, kun laite on kulkusuunnan pitotilassa. Aiottu
kulkusuunta näkyy kulkusuuntanäytön keskellä.
Kulkusuunnan säätäminen
Kun automaattiohjaus on käytössä, voit muuttaa kulkusuuntaa
ohjausnäytön painikkeilla tai käyttämällä ruoria, jos
automaattiohjaus sisältää Shadow Drive™ tekniikkaa.
Ottaminen käyttöön: Shadow Drive
HUOMAUTUS: Shadow Drive on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan moottoriveneissä, joissa on pintaliuku- tai
uppoumarunko.
Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen
määr. > Shadow Drive.
Shadow Drive -herkkyyden säätäminen
Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen
määr. > Shadow Drive -herkkyys.
Johdanto
1
Kulkusuunnan säätäminen ruorilla
Mutkittelukuvio
HUOMAUTUS: Shadow Drive ominaisuus on otettava käyttöön,
ennen kuin kulkusuuntaa voi säätää ruorilla (Ottaminen
käyttöön: Shadow Drive, sivu 1).
Kun automaattiohjaus on käytössä, ohjaa venettä
manuaalisesti.
Automaattiohjaus aktivoi Shadow Drive tilan.
Kun vapautat ruorin ja säilytät tietyn kulkusuunnan
manuaalisesti muutaman sekunnin ajan, automaattiohjaus
jatkaa kulkusuunnan pitoa uuteen kulkusuuntaan.
Kulkusuuntatrendin ilmaisin tulee näkyviin ja
automaattiohjauksen tilailmaisin muuttuu vihreäksi, mikä
osoittaa, että vene on automaattiohjauksen hallinnassa.
Mutkittelukuvio ohjaa venettä paapuurista tyyrpuuriin ja takaisin
tietyn ajan kuluessa ja tietyssä kulmassa nykyiseen
kulkusuuntaan.
Ohjaustilan valitseminen
Peräsinohjaustilassa vene kääntyy 1 astetta kerralla, kun valitset
painikkeen.
Vaiheittaisessa ohjaustilassa vene kääntyy 10 astetta kerralla.
Vaiheittaisen ohjaustilan vaiheita voi mukauttaa (Vaiheittaisen
ohjauksen tarkkuuden säätäminen, sivu 2).
1 Valitse Valikko.
2 Valitsemalla Ohjaustila voit vaihdella peräsinohjaustilan ja
vaiheittaisen ohjaustilan välillä.
HUOMAUTUS: peräsinohjaustila on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan moottoriveneissä, joissa on pintaliuku- tai
uppoumarunko.
Kulkusuunnan säätäminen painikkeilla
Ota automaattiohjaus käyttöön, jotta voit ohjata venettä
ohjausnäytön alareunan painikkeista.
• Käytä peräsinohjaustilaa valitsemalla
tai .
HUOMAUTUS: peräsinohjaustila on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan moottoriveneissä, joissa on pintaliuku- tai
uppoumarunko.
• Käytä vaiheittaista ohjaustilaa painamalla 1°> 10°>>- tai
<<10° <1°-painiketta pitkään.
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen
1 Valitse Valikko > Ohjaustila > Vaih. käänn. koko.
2 Valitse tai .
3 Valitse Valmis.
Suunnan hallinta
Suunnan hallinta ilmoittaa automaattiohjaukselle veneen
liikkumissuunnan (eteen- vai taaksepäin) ohjausnäytön avulla.
Suunnan hallinnan käyttöönotto
1 Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen
määr. > Suunnan hallinta.
Valitse
Käytössä.
2
Suunnan hallinnan käyttö
Suunnan hallinnan käyttö edellyttää suunnan hallintatoiminnon
käyttöönottoa (Suunnan hallinnan käyttöönotto, sivu 2).
Kun liikut valmiustilassa, valitse Suunta.
näkyy oikeassa yläkulmassa.
Ohjauskuviot
VAROITUS
Vastaat veneen turvallisesta toiminnasta. Älä aloita kuviota,
ennen kuin olet varma, että vesi on esteetön.
Automaattiohjaus voi ohjata venettä esimääritettyjen
kalastuskuvioiden muodossa ja tehdä myös muita erityisliikkeitä,
kuten U-käännöksiä ja Williamsonin käännöksiä.
Kuvio-ohjaus ei perustu GPS-toimintoon, ja sitä voi käyttää,
vaikka automaattiohjaukseen ei ole liitetty GPS-laitetta.
2
Mutkittelukuvion määrittäminen
Voit muuttaa mutkittelukuvion laajuutta ja jaksoa. Oletusarvot
ovat 30° ja 1,5 minuuttia.
1 Valitse Valikko > Kuvio-ohjaus > Mutkittelu > Asetukset >
Mutkittelun laajuus.
2 Määritä laajuus 5 asteen tarkkuudella valitsemalla tai .
3 Valitse Valmis.
4 Valitse Asetukset > Mutkittelun jakso.
5 Määritä jakso valitsemalla tai .
6 Valitse Valmis.
Mutkittelukuvion seuraaminen
Valitse Valikko > Kuvio-ohjaus > Mutkittelu > Käytä.
Ympyräkuvio
Ympyräkuvio ohjaa venettä jatkuvassa ympyrässä tiettyyn
suuntaan ja tietyin väliajoin.
Ympyräkuvion määrittäminen
1 Valitse Valikko > Kuvio-ohjaus > Ympyrät > Aika.
2 Määritä aika valitsemalla tai .
3 Valitse Valmis.
Ympyräkuvion seuraaminen
1 Valitse Valikko > Kuvio-ohjaus > Ympyrät > Käytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Aloita käännös myötäpäivään valitsemalla .
• Aloita käännös vastapäivään valitsemalla .
U-käännöskuvio
U-käännöskuvio kääntää venettä 180° ja säilyttää uuden
kulkusuunnan. U-käännöskuviota ei voi säätää asetuksilla.
U-käännöskuvion seuraaminen
1 Valitse Valikko > Kuvio-ohjaus > U-käännös > Käytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Aloita käännös tyyrpuuriin valitsemalla
• Aloita käännös paapuuriin valitsemalla
.
.
Williamsonin käännös
Williamsonin käännöskuvio kääntää venettä ympäri siten, että
se osuu Williamsonin käännöskuvion aloituskohtaan.
Williamsonin käännöskuviota ei voi säätää asetuksilla.
Williamsonin käännöskuviota voi käyttää mies yli laidan tilanteissa.
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen
VAROITUS
Williamsonin käännöskuvio ei määrity GPS-toiminnolla, ja tuuli,
virtaukset ja nopeus vaikuttavat siihen. Valmistaudu säätämään
kaasua ja tarttumaan ruoriin, jotta et vahingoita vedessä olevaa
henkilöä.
HUOMIO
Veneen nopeuden on oltava pintaliukunopeutta pienempi, kun
tätä kuviota käytetään.
1 Valitse Valikko > Kuvio-ohjaus > Williamsonin käännös >
Käytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Aloita käännös tyyrpuuriin valitsemalla
• Aloita käännös paapuuriin valitsemalla
.
.
Moottoriveneen automaattiohjaus
Ohjauskuvion peruuttaminen
• Ohjaa venettä itse.
HUOMAUTUS: Shadow Drive ominaisuuden on oltava
käytössä, jotta ohjauskuvion voi peruuttaa ohjaamalla venettä
itse.
• Peruuta kuvio peräsinohjaustilassa valitsemalla
tai .
• Peruuta kuvio vaiheittaisessa ohjaustilassa valitsemalla
<<10° <1° tai 1°> 10°>>.
• Valitse Valmiustila.
GPS-ohjauskuviot
VAROITUS
Vastaat veneen turvallisesta toiminnasta. Älä aloita GPSkuviota, ennen kuin olet varma, että vesi on esteetön.
HUOMIO
Garmin suosittelee käyttämään Seuraa reittiä -toimintoa vain
moottorilla ajettaessa. Seuraa reittiä -toiminnon käyttäminen
purjehtiessa voi aiheuttaa odottamattomia jiippejä ja vaurioittaa
purjevenettä. Valvomattomat purjeet ja rikit voivat vaurioitua tai
aiheuttaa vammoja miehistölle tai matkustajille odottamattoman
jiipin aikana.
®
HUOMAUTUS: automaattiohjauksen on oltava yhteydessä
NMEA 2000 tai NMEA 0183 yhteensopivaan karttaplotteriin,
jotta GPS-ohjauskuviota voi seurata.
Automaattiohjaus voi ohjata venettä GPS-laitteen määrittämää
reittiä tai GPS-sijaintiin (reittipisteeseen) perustuvien
esimääritettyjen kuvioiden mukaan. GPS-ohjaukseen tarvitaan
yhteensopiva GPS-laite, joka on yhteydessä
automaattiohjaukseen NMEA 2000 tai NMEA 0183 tekniikalla.
GPS-ohjauskuviot perustuvat GPS-reittipisteeseen, johon
navigoit aktiivisesti valinnaisen GPS-laitteen avulla. Tätä
reittipistettä kutsutaan aktiiviseksi reittipisteeksi.
®
Apilanlehtikuvion seuraaminen
1 Valitse Valikko > GPS-ohjaus > Apilanlehti > Käytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Aloita käännös tyyrpuuriin valitsemalla
• Aloita käännös paapuuriin valitsemalla
.
.
Hakukuvio
Hakukuvio ohjaa venettä suurenevissa ympyröissä ulospäin
aktiivisesta reittipisteestä spiraalina. Kun aloitat hakukuvion,
automaattiohjaus ohjaa veneen aktiiviseen reittipisteeseen ja
aloittaa kuvion.
Hakukuvion määrittäminen
Voit säätää spiraalin yksittäisten ympyröiden välimatkaa.
Ympyröiden oletusväli on 20 m (50 jalkaa).
1 Valitse Valikko > GPS-ohjaus > Haku > Väli.
2 Määritä etäisyys valitsemalla tai .
3 Valitse Valmis.
Hakukuvion seuraaminen
1 Valitse Valikko > GPS-ohjaus > Haku > Käytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Aloita käännös tyyrpuuriin valitsemalla .
• Aloita käännös paapuuriin valitsemalla .
®
GPS-ohjausreitin seuraaminen
Automaattiohjaus voi ohjata venettä yhteensopivassa GPSlaitteessa määritetyn reitin mukaan.
1 Luo reitti ja navigoi sitä GPS-laitteessa.
2 Valitse Valikko > GPS-ohjaus > Seuraa reittiä.
Kiertoratakuvio
Kiertoratakuvio ohjaa venettä jatkuvassa ympyrässä aktiivisen
reittipisteen ympärillä. Ympyrän koko määräytyy sen mukaan,
miten kaukana aktiivisesta reittipisteestä olet, kun aloitat
kiertoratakuvion.
Kiertoratakuvion seuraaminen
1 Valitse Valikko > GPS-ohjaus > Kiertorata > Käytä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Aloita käännös myötäpäivään valitsemalla .
• Aloita käännös vastapäivään valitsemalla .
Apilanlehtikuvio
Apilanlehtikuvio ohjaa veneen ohittamaan aktiivisen reittipisteen
toistuvasti. Kun aloitat apilanlehtikuvion, automaattiohjaus ohjaa
veneen aktiivista reittipistettä kohti ja aloittaa apilanlehtikuvion.
Apilanlehtikuvion määrittäminen
Voit säätää etäisyyttä siihen reittipisteeseen, jossa
automaattiohjaus kääntää veneen ohittamaan reittipisteen
seuraavan kerran. Oletusasetus kääntää venettä 300 metrin
(1000 jalan) päässä aktiivisesta reittipisteestä.
reittipisteen ja sen sijainnin välissä, jossa automaattiohjaus
kääntää venettä
1 Valitse Valikko > GPS-ohjaus > Apilanlehti > Pituus.
2 Määritä alue valitsemalla tai .
3 Valitse Valmis.
Purjeveneen automaattiohjaus
Purjeveneen automaattiohjaus
HUOMIO
Kun automaattiohjaus on käytössä, se ohjaa ainoastaan
peräsintä. Veneen miehistö vastaa purjeista, kun
automaattiohjaus on käytössä.
Automaattiohjausta voi käyttää sekä kulkusuunnan että tuulen
pitoon. Automaattiohjauksella voi myös ohjata peräsintä
luovinnan ja jiippaamisen yhteydessä.
Tuulen pito
Automaattiohjauksen voi määrittää säilyttämään tietty suuntima
suhteessa tuulen nykyiseen kulmaan. Laitteen on oltava
yhteydessä NMEA 2000 tai NMEA 0183 yhteensopivaan
tuulianturiin, jotta tuulen pito tai tuuliperustainen luovinta taikka
jiippaus onnistuu.
Tuulen pidon tyypin asettaminen
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Tietoa automaattiohjauksen lisäasetusten määrittämisestä on
automaattiohjausjärjestelmän mukana toimitetuissa
asennusohjeissa.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen
määr. > Tuulen pidon tyyppi.
Valitse
Suhteell. tai Tosi.
2
Tuulen pidon ottaminen käyttöön
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Kun automaattiohjaus on valmiustilassa, valitse Tuulen pito.
Tuulen pidon ottaminen käyttöön kulkusuunnan
pidosta
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Kun kulkusuunnan pito on käytössä, valitse Valikko >
Tuulen pito.
3
Tuulen pidon kulman säätäminen automaattiohjauksella
Voit säätää tuulen pidon kulmaa automaattiohjauksella, kun
tuulen pito on käytössä.
• Voit säätää tuulen pidon kulmaa yhden asteen tarkkuudella
valitsemalla <<10° <1° tai 1°> 10°>>.
• Voit säätää tuulen pidon kulmaa 10 asteen tarkkuudella
painamalla pitkään <<10° <1° tai 1°> 10°>>.
Luovinta ja jiippi
Voit asettaa automaattiohjauksen tekemään luovinta- tai
jiippitoiminnon, kun kulkusuunnan tai tuulen pito on käytössä.
Luovinta ja jiippaus kulkusuunnan pitotilassa
1 Ota kulkusuunnan pito käyttöön (Automaattiohjauksen
Virransäästö: automaattiohjauksen voimakkuuden hallinta.
Automaattiohjaus tekee tavallista vähemmän säätöjä
virransäästötilassa.
Tuulirajoitin: hidastaa kääntymisnopeutta, kun tuulen suunta
lähestyy perää, kun laite on purjehdusvenetilassa jiipin
aikana. Jos kääntymisnopeus on liian hidas, vähennä tätä
arvoa. Jos kääntymisnopeus on liian nopea, lisää tätä arvoa.
Kaukosäätimen määrittäminen
HUOMAUTUS: Garmin quatix kellon voi määrittää käytettäväksi
ohjausnäytön kaukosäätimenä. Lisätietoja on kellon mukana
toimitetuissa ohjeissa.
Ohjausnäyttöön voi yhdistää yhden valinnaisen kaukosäätimen.
Valitse Valikko > Asetukset > Etäkäyttö.
®
ottaminen käyttöön, sivu 1).
2 Valitse Valikko > Luovinta/jiippi.
tai .
3 Valitse suunta valitsemalla
Automaattiohjaus ohjaa venettä tekemällä luovinnan tai jiipin,
ja Tacking-teksti näkyy kulkusuuntanäytössä, kunnes
ohjausliike on valmis.
Kaukosäätimen haku
Luovinta ja jiippaaminen tuulen pito -tilassa
mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Ohjausnäytössä näkyy ilmoitus, kun kaukosäätimen pariliitos
on valmis.
3 Valitse Yhdistä.
Tuulen pidon käyttöönotto edellyttää tuulianturin asentamista.
1 Ota tuulen pito käyttöön (Tuulen pidon ottaminen käyttöön,
sivu 3).
2 Valitse Valikko > Luovinta/jiippi.
3 Valitse Luov. tai Jiippi.
Automaattiohjaus ohjaa venettä tekemällä luovin ja jiipin, ja
tiedot luovin tai jiipin edistymisestä näkyvät näytössä.
Luovinnan ja jiipin viiveen määrittäminen
Luovinnan ja jiipin viiveen avulla voit lykätä luovinnan ja jiipin
ohjausta, kun olet aloittanut ohjausliikkeen.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen
määr. > Purjehdusmääritykset > Luovinnan/jiipin viive.
2 Määritä viiveen pituus.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Jiipin rajoittimen käyttöönotto
HUOMAUTUS: jiipin rajoitin ei estä jiipin manuaalista
suorittamista ruorilla tai vaiheittaisella ohjauksella.
Jiipin rajoitin estää automaattiohjausta suorittamasta jiippiä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen
määr. > Purjehdusmääritykset > Jiipin rajoitin.
2 Valitse Käytössä.
Automaattiohjauksen vastauksen
säätäminen
Purjehdusvenetilassa voit säätää peräsimen herkkyyttä nopeasti
tuuliolosuhteiden mukaan Reagointi-asetuksella.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Reagointi.
2 Säädä peräsimen vastausta.
Jos haluat, että peräsin reagoi herkemmin ja nopeammin,
lisää arvoa. Jos peräsin liikkuu liikaa, vähennä arvoa.
Laitteen määrittäminen
Käyttäjän automaattiohjausasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen määr..
Virrankäyttötila: määrittää laitteen virrankäyttötilaksi normaalin
tilan tai säästötilan. Virransäästötilassa voit määrittää, miten
suurta prosenttiosuutta virrasta käytetään
automaattiohjaukseen.
4
Valitse Valikko > Asetukset > Etäkäyttö > Hae
kaukosäädintä.
Kaukosäätimen pariliitos
1 Hae kaukosäädintä (Kaukosäätimen haku, sivu 4).
2 Aloita kaukosäätimen pariliitos kyseisen lisävarusteen
Kaukosäätimen painikkeiden toimintojen
määrittäminen
HUOMIO
Jos määrität kaukosäätimen painikkeeseen kuvion, muista että
olet vastuussa veneen turvallisesta käytöstä. Älä aloita kuviota,
ennen kuin olet varma, että vesi on esteetön.
HUOMAUTUS: jos määrität kaukosäätimen painikkeeseen
suunnanhallintatoiminnon, automaattiohjauksen on oltava
valmiustilassa, jotta suuntaa voi vaihtaa (eteen- tai taaksepäin).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Etäkäyttö.
2 Valitse kaukosäätimen painike, johon haluat määrittää
toiminnon.
3 Valitse painikkeen toiminto.
4 Toista tarvittaessa vaiheita 2 ja 3 muiden painikkeiden
yhteydessä.
Kaukosäätimen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Etäkäyttö.
2 Valitse Katkaise etäyhteys.
Näyttöasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Näyttö.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.
Määritä värit: Kunkin väritilan värien määrittäminen.
Päiväväritilaa varten voi valita täydet värit tai jyrkän
kontrastin. Yöväritilaa varten voi valita täydet värit, punaisen
ja mustan tai vihreän ja mustan.
Taustavalo: määrittää taustavalon kirkkauden.
Verkkojako: voit jakaa väritilan, värien määrityksen ja
taustavaloasetukset NMEA 2000 verkossa olevien laitteiden
kanssa.
Järjestelmäasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä.
Yksikkö: mittayksiköiden määrittäminen.
Kulkusuunta: määrittää kulkusuuntatietojen laskennassa
käytetyn viittauksen.
Laitteen määrittäminen
Eranto: säätää erannon todellisesta pohjoisesta. Tämä asetus
on käytettävissä ainoastaan, kun kulkusuunnaksi on asetettu
Tosi.
Hälytin: määrittää, kuuluuko laitteesta äänimerkkejä ja milloin
niitä kuuluu.
Autom. käynnistys: mahdollistaa laitteen automaattisen
käynnistymisen, kun NMEA 2000 verkko käynnistyy.
GHC:n pienen jännitteen hälytys: Hälytys kuuluu, kun
laitteeseen liitetyn virtalähteen jännite laskee tietyn tason
alapuolelle.
Tekstin kieli: näyttökielen määritys.
Käyttötila: voit määrittää käyttötilan normaaliksi tilaksi tai
myymäläesittelytilaksi.
Järjestelmätiedot: näyttää ohjelmiston tiedot.
Tehdasasetukset: palauttaa laitteen tehdasasetukset.
Halutun suuntalähteen valinta
Jos verkossa on useita suuntalähteitä, voit valita niistä
ensisijaisen. Lähde voi olla yhteensopiva GPS-kompassi tai
magneettinen ohjaussuunnan anturi.
HUOMAUTUS
Saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntalähteenä Garmin
anturia. Kolmannen osapuolen valmistajan GPS-kompassin
käyttö saattaa aiheuttaa tietojen toimitusvirheitä ja liiallisia
viiveitä. Automaattiohjaus tarvitsee ajantasaisia tietoja, ja siksi
sen kanssa ei voi usein käyttää kolmannen osapuolen GPSkompassitietoja GPS-sijaintia tai nopeutta varten. Jos käytetään
kolmannen osapuolen GPS-kompassia, automaattiohjaus
ilmoittaa todennäköisesti ajoittain navigointitietojen ja
nopeuslähteen menetyksestä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Halutut lähteet >
Suuntalähde
2 Valitse lähde.
Jos valittu suuntalähde ei ole käytettävissä,
automaattiohjausnäytössä ei näy tietoja. Valitse
mahdollisuuksien mukaan jokin toinen suuntalähde.
Laitteen määrittäminen
5
Hakemisto
A
apilanlehti 3
apilanlehtikuvio 3
asetukset 4
automaattiohjaus 1, 4
G
GPS-ohjaus 3
H
hakukuvio 3
haluttu tietolähde 5
J
jiippaaminen. 4 . Katso luovinta ja jiippaus
Katso myös luovinta ja jiippaus
järjestelmä, järjestelmätiedot 4
K
kaukosäädin 4
pariliitos 4
yhteyden katkaiseminen 4
kaukosäädinhaku 4
kiertoratakuvio 3
kulkusuunta 1, 2
kulkusuunnan pito 1
Shadow Drive 2
säätäminen 2
kuvio-ohjaus 2, 3
mutkittelukuvio 2
u-käännöskuvio 2
Williamsonin käännös 2
Williamsonin käännöskuvio 2
ympyräkuvio 2
L
luovinta ja jiippaus 4
kulkusuunnan pito 4
tuulen pito 3
N
näyttöasetukset 4
O
ohjaustila, valitseminen 2
P
purjehdus 4
S
Shadow Drive
herkkyys 1
ottaminen käyttöön 1
suunnan hallinta 2, 4
suunta, kulkusuunnan pito 3
T
tuulen pito 3, 4
säätäminen 4
V
vaiheittainen ohjaustila, vaiheittaisen
käännöksen koko 2
valmiustila 1
virrankäyttötilavirransäästö 4
6
Hakemisto
support.garmin.com
Marraskuu 2018
190-01610-91_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising