Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump without GHC™ 20 Upute za instalaciju

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump without GHC™ 20 Upute za instalaciju
REACTOR™ 40 ZA
SMARTPUMP
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Tijekom korištenja čuvajte se vrućeg motora i elektromagnetskih
komponenti, kao i prignječenja pomičnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite www.my.garmin.com/registration .
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
®
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte (Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka,
stranica 2) kako biste bolje razumjeli preporuke za montiranje
i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
Potrebni alati
• Zaštitne naočale
• Bušilica i nastavci za bušenje
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili rotirajući alat (za montiranje
opcionalne kontrole kormila)
• Kliješta za rezanje žica i krimpanje
• Križni i ravni odvijači
• Vezice za kabele
• Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
• Brodsko brtvilo
• Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota Reactor
40 za SmartPump. Radi postizanja optimalnih performansi
uzmite u obzir ove preporuke prilikom odabira mjesta za
montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu(Testiranje
lokacije na magnetske smetnje, stranica 2).
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
• Vijci za montažu isporučuju se s CCU jedinicom. Ako za
montažu koristite materijal koji nije isporučen, on mora biti od
nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi se izbjegla magnetska
interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
• CCU kabel povezuje CCU jedinicu i SmartPump i dug je 5 m
(16 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 5 m
(16 ft) od SmartPump jedinice, produžni kabeli dostupni su
kod Garmin zastupnika ili na web-mjestu
www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Izradite popis svih prikladnih mjesta za montiranje za CCU
jedinicu.
Prikladna mjesta za montiranje ne smiju se nalaziti unutar
60 cm (2 ft) od sljedećeg:
• željeza
• magneta
• visokonaponskih žica
• pumpe koje naizmjenično rade poput glavnih pumpi i
pumpi spremnika za ulov
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
bilo kojeg mjesta za montiranje.
Odredite
središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
2
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
Listopad 2017
190-02314-86_0A
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Testiranje lokacije na magnetske smetnje
Možete upotrijebiti ručni kompas kako biste testirali mjesto
montaže na magnetske smetnje.
1 Držite ručni kompas na mjestu montaže CCU jedinice.
2 Pomaknite kompas šest inča ulijevo od mjesta montaže, a
zatim šest inča udesno, gledajte iglu i odaberite ponašanje:
• Ako se igla kompasa pomakne za više od tri stupnja
tijekom ovog koraka, prisutne su magnetske smetnje.
Odaberite novo mjesto montaže i ponovite test.
• Ako se igla kompasa ne pomakne ili se pomakne za
manje od tri stupnja, nastavite na sljedeći korak.
3 Ponovite ovaj postupak pomičući kompas iznad i ispod
mjesta montaže.
4 Ponovite ovaj postupak pomičući kompas ispred i iza mjesta
montaže.
Preporuke za montiranje Shadow Drive™ sustava
NAPOMENA: Uređaj Shadow Drive je senzor koji montirate na
cijevi hidrauličkog sustava upravljanja svog plovila. On otkriva
kada preuzmete ručnu kontrolu nad kormilom i tada
onemogućuje sustavu autopilota da upravlja plovilom.
• Shadow Drive sustav mora se montirati u vodoravnom
položaju i što je ravnije moguće, tako da ga vezice za kabele
čvrsto drže na mjestu.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na udaljenosti od
najmanje 305 mm (12 inča) od bilo kakvog magneta ili
magnetskih uređaja, na primjer, zvučnika ili elektromotora.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran bliže kormilu, nego
pumpi.
• Shadow Drive sustav treba biti montiran niže od najniže
razine na kojoj se nalazi kormilo, ali više od razine na kojoj se
nalazi pumpa.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključivati izravno na
okove na stražnjoj strani kormila. Okov na kormilu i Shadow
Drive sustav smiju se povezati samo pomoću crijeva.
• Shadow Drive sustav ne smije se priključiti izravno na T-ventil
hidrauličke cijevi. T-ventil i Shadow Drive sustav smiju se
povezati samo pomoću crijeva.
• Ako plovilo ima jedno kormilo, između kormila i Shadow Drive
sustava ne smije se nalaziti T-ventil.
• Ako plovilo ima dva kormila, Shadow Drive sustav treba
montirati između pumpe i hidrauličkog T-priključka koji vodi
do gornjeg i donjeg kormila tako da se nalazi bliže Tpriključku nego pumpi.
• Shadow Drive sustav mora se montirati na desnu ili lijevu
cijev sustava upravljanja plovila.
Shadow Drive sustav ne smije se montirati na povratni vod ili
kabel pod visokim tlakom (ako postoje).
Preporuke za montiranje i povezivanje alarma
• Alarm montirajte blizu glavnog kormila.
• Alarm se može montirati ispod ploče s instrumentima.
• Kabeli alarma se po potrebi mogu produljiti kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 5).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Element Opis
Kontrola
kormila
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana s
istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Á
CCU jedinica
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
Podatkovni
kabel za
kontrolu
kormila
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183, stranica 7).
NMEA 2000
mreža
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 5).
Â
Ã
®
®
®
2
Važne preporuke
À
Ä
Kabel CCU
jedinice
Možda ćete morati koristiti produžne kabele
(prodaju se odvojeno) kako biste ovaj kabel
produžili tako da dosegne ECU jedinicu
(Preporuke za montiranje i povezivanje CCU
jedinice, stranica 1).
Ovaj kabel morate povezati s alarmom i
Shadow Drive ventilom.
Element Opis
Å
Æ
Ç
È
É
Važne preporuke
SmartPump
Ovaj nacrt prikazuje samo električne veze za
pumpu SmartPump. Pojedinosti o instalaciji
nalaze se u odjeljku SmartPump Installation
Instructions.
NMEA 2000
kabel
napajanja
Ovaj kabel trebate postaviti samo ako
izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja morate
priključiti u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
Kabel
napajanja
pumpe
Pumpa mora biti priključena u izvor
napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja,
stranica 4).
Alarm
Alarm oglašava zvučna upozorenja iz
sustava autopilota i treba se postaviti u blizini
glavnog kormila (Montiranje alarma,
stranica 5).
Element Opis
Važne preporuke
Ã
CCU jedinica
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
Ä
NMEA 2000
mreža
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 5).
®
Nacrt za plovila s dva kormila
Shadow Drive Shadow Drive ventil mora se ispravno
ventil
postaviti na cijev hidrauličkog upravljačkog
sustava i povezati s CCU kabelom
(Montiranje Shadow Drive ventila,
stranica 5).
Nacrt komponenti
Nacrt za plovilo s jednim kormilom
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Hidrauličke veze nisu prikazane na ovom nacrtu.
Element Opis
À
NAPOMENA: Ovaj se nacrt može upotrijebiti samo za
planiranje. Ako su vam potrebni, specifični nacrti povezivanja
isporučuju se s detaljnim uputama za montiranje svake
komponente.
Hidrauličke veze nisu prikazane na ovom nacrtu.
Á
Element Opis
À
Á
Â
Kontrola
kormila
Važne preporuke
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana s
istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
SmartPump
Akumulator od Pumpa mora biti priključena u izvor
12 do 24 Vdc napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja,
stranica 4).
NMEA 2000 kabel napajanja morate
priključiti u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
Â
Ã
Ä
Kontrola
kormila
Važne preporuke
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana s
istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Akumulator od Pumpa mora biti priključena u izvor
12 do 24 Vdc napajanja s naponom od 12 do 24 Vdc. Za
produžni kabel koristite kabel odgovarajućeg
promjera (Produljivanje kabela napajanja,
stranica 4).
NMEA 2000 kabel napajanja morate
priključiti u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
SmartPump
CCU jedinica
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i to
u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
NMEA 2000
mreža
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih Tpriključaka (Preporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2).
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 5).
®
3
Postupak montaže
Element
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 4,6 m (15 ft)
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Detaljne upute za montiranje nalaze se u kutiji s kontrolom
kormila.
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
Element
Opis
Dodatni kabel
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Žica za produljivanje 8,36 mm² (8 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 7 m (23 ft)
uvodne rupe na površini za montažu.
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
NAPOMENA: Ako za montažu koristite materijal koji nije
isporučen, on mora biti od nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi
se izbjegla magnetska interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
Montiranje pumpe
Da bi autopilot Reactor 40 za SmartPump mogao upravljati
vašim plovilom, na cijevi hidrauličkog sustava upravljanja plovila
morate montirati SmartPump. U pakiranju u kojemu se nalazi
SmartPump također se nalaze ispravni kabeli, priključci i upute.
Za montiranje pumpe i njeno povezivanje s hidrauličkim
sustavom upravljanja plovila slijedite upute isporučene s
pumpom.
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela odgovarajućeg promjera za čitavu duljinu produljenja.
Element
À
Á
Â
Element
À
Á
4
Opis
Osigurač
Baterija
2,7 m (9 ft), ne smije se produljivati
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 5,26 mm² (10 AWG)
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Dodatni kabel
Žica za produljivanje 13,29 mm² (6 AWG)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Do 11 m (36 ft)
Montiranje Garmin senzora za položaj kormila
Montiranje senzora za položaj kormila kao što je, primjerice,
GRF™ 10 (prodaje se odvojeno) nije potrebno za ispravan rad
autopilota, no time ćete poboljšati njegove performanse, na
zaslonu ćete vidjeti položaj kormila i produljiti vijek trajanja
SmartPump pumpe.
Za povezivanje GRF senzora za položaj kormila i kontrole
kormila i sustava autopilota slijedite upute isporučene sa
senzorom.
Povezivanje CCU jedinice
1 Dovedite kraj CCU kabela s priključkom do SmartPump
jedinice i spojite ih.
2 Dovedite ogoljene krajeve crvene i plave žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati alarm (Montiranje
alarma, stranica 5).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
3 Dovedite ogoljene krajeve smeđe i crne žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati sustav Shadow Drive
(Montiranje Shadow Drive ventila, stranica 5).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Montiranje Shadow Drive ventila
Povezivanje Shadow Drive ventila i hidrauličkog sustava
Prije montiranja Shadow Drive ventila odaberite mjesto na
kojem ćete spojiti Shadow Drive s hidrauličkim upravljačkim
sustavom vašeg plovila (Preporuke za montiranje Shadow
Drive™ sustava, stranica 2).
Za daljnju pomoć proučite dijagrame hidrauličkih sustava
isporučenih s pumpom.
Pomoću hidrauličkih priključaka (ne isporučuju se) na
odgovarajuću hidrauličku cijev spojite Shadow Drive ventil.
Povezivanje Shadow Drive ventila i CCU jedinice
1 Ogoljeni kraj kabela CCU jedinice dovedite do Shadow Drive
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Spojite tri T-priključka À jedan uz drugi.
ventila.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm² (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice Shadow Drive ventila Boja žice kabela CCU jedinice
Crvena (+)
Smeđa (+)
Crna (-)
Crna (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
Montiranje alarma
Prije montiranja alarma odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montiranje i povezivanje alarma, stranica 2).
1 Dovedite kabel alarma do ogoljenog kraja kabela CCU
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice alarma
Boja žice kabela CCU jedinice
Bijela (+)
Narančasta (+)
Crna (-)
Plava (-)
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
4 Učvrstite alarm vezicama za kabele ili drugim materijalima za
montiranje (ne isporučuju se).
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
CCU jedinicu i opcionalnu kontrolu kormila možete povezati
putem postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne
postoji NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota, stranica 5).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje " Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja Á u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc  pomoću sklopke Ã.
3
4
5
6
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel Ä spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila (opcionalno) ili
kompatibilnim Garmin ploterom Å.
Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom Æ.
Spojite muški i ženski terminator Ç na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Odredite mjesto na kojem ćete CCU jedinicu À i kontrolu
kormila (opcionalno) Á priključiti na osnovni sklop NMEA
2000 mreže Â.
5
2 Na mjestu na koje želite priključiti CCU jedinicu odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka à s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
5
6
7
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za CCU jedinicu osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel Ä dovedite do CCU jedinice i donje
strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na CCU jedinicu i T-priključak.
Po potrebi korake od 2 do 6 ponovite za kontrolu kormila
(opcionalno) ili kompatibilan Garmin ploter.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
Napredne funkcije sustava autopilota možete koristiti ako
priključite dodatne uređaje kompatibilne s NMEA 2000, kao što
je GPS uređaj, na NMEA 2000 mrežu.
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183, stranica 7).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Odzračivanje hidrauličkog sustava
OBAVIJEST
Ovo je općeniti postupak za ispuštanje zraka iz hidrauličkog
sustava za upravljanje. Detaljnije informacije o ispuštanju zraka
iz sustava potražite u uputama proizvođača sustava za
upravljanje.
Prije odzračivanja hidrauličkog sustava provjerite jesu li svi
spojevi crijeva potpuno i čvrsto pritegnuti.
1 Odaberite opciju:
• Ako u spremniku kormila nema dovoljno tekućine, dolijte
koliko je potrebno.
6
• Ako u spremniku kormila ima previše tekućine, odlijte
višak tekućine da se ne prelijeva tijekom odzračivanja.
2 Između priključaka za odzračivanje na cilindru umetnite
zaobilazno crijevo.
SAVJET: Ako je zaobilazno crijevo od prozirne plastike, za
vrijeme odzračivanja moći ćete vidjeti mjehuriće zraka.
3 Kormilo ručno zakrenite potpuno ulijevo.
4 Otvorite oba zaobilazna ventila na okovima cilindra.
5 Otvorite zaobilazni ventil na razdjelniku pumpe.
6 Polako, tijekom tri minute, kormilo okrećite ulijevo.
SAVJET: Ako u zaobilaznom crijevu više ne vidite mjehuriće
zraka, prestanite okretati kormilo.
7 Uključite sustav autopilota i isključite Shadow Drive sustav.
Više informacija o isključivanju Shadow Drive sustava
potražite u dokumentaciji sustava autopilota.
(lijevo) na kontroli kormila držite pritisnutim
8 Gumb
najmanje 10 sekundi.
SAVJET: Gumb
možete otpustiti kada u zaobilaznom
crijevu više ne vidite mjehuriće zraka.
9 Zatvorite oba zaobilazna ventila na okovima cilindra.
10 Zatvorite zaobilazni ventil na razdjelniku pumpe.
11 Po potrebi dolijte tekućinu u spremnik pumpe.
12 Ponovite korake od 3 do 11 za desnu stranu.
(lijevo) na kontroli kormila pritisnutim dok se
13 Držite gumb
ne zaustavi pomicanje kormila i dok se na kontroli kormila ne
prikaže poruka Zataj. hidraul. pumpe.
(desno) na kontroli kormila pritisnutim dok se
14 Držite gumb
ne zaustavi pomicanje kormila i dok se na kontroli kormila ne
prikaže poruka Zataj. hidraul. pumpe.
15 Odaberite opciju:
• Ako se poruka Zataj. hidraul. pumpe ne prikaže za 2 do
3 sekunde nakon zaustavljanja cilindra upravljačkog
sustava, ponovite korake od 1 do 15 kako biste ponovno
odzračili sustav.
• Ako se poruka Zataj. hidraul. pumpe prikaže za 2 do 3
sekunde nakon zaustavljanja cilindra upravljačkog
sustava, uspješno ste odzračili sustav.
Nakon dovršetka odzračivanja hidrauličkog sustava ponovno
priključite Shadow Drive sustav.
Sredstvo protiv korozije
OBAVIJEST
Kako biste osigurali dugi radni vijek svih dijelova, na pumpu
nanesite sredstvo protiv korozije najmanje dvaput godišnje.
Nakon što ste napravili sve hidrauličke i električne veze, te
nakon što je sustav odzračen, na pumpu nanesite brodsko
sredstvo protiv korozije.
Konfiguracija
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
kontroli kormila ili kompatibilnom Garmin ploteru koriste se za
konfiguriranje autopilota.
Više informacija o konfiguriranju autopilota potražite u
isporučenom vodiču kroz konfiguriranje.
Dodatak
NMEA 0183 – dijagrami za povezivanje
Kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima autopilota.
Kako biste NMEA 0183 uređaje mogli montirati prema ovim
dijagramima, kontrola kormila mora biti montirana sa sustavom
autopilota. Ako autopilot montirate bez kontrole kormila, svi
NMEA uređaji koje planirate koristiti sa sustavom autopilota
moraju biti povezani s kompatibilnim Garmin ploterom na istoj
NMEA 2000 mreži kao i CCU jedinica. Informacije o povezivanju
s NMEA 0183 mrežom potražite u uputama za montažu plotera.
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Postoji jedan interni NMEA 0183 ulazni priključak (RX
priključak) i jedan interni NMEA 0183 izlazni priključak (TX
priključak) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti jedan NMEA 0183 uređaj u svaki
interni RX priključak za unos podataka u ovaj Garmin uređaj i
do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u interni TX priključak za
prijem izlaznih podataka s ovog Garmin uređaja.
• Pogledajte upute za montažu NMEA 0183 uređaja kako biste
odredili žice za odašiljanje (TX) te žice za primanje (RX).
• Uređaj sadrži jedan TX priključak i jedan RX priključak. Svaki
interni priključak ima 2 žice označene s A i B sukladno
konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće žice A i B
svakog internog priključka treba povezati sa žicama A (+) i B
(-) NMEA 0183 uređaja.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• Nemojte priključivati NMEA 0183 žice za prijenos podataka s
ovog uređaja na uzemljenje napajanja.
• Kabel napajanja s ovog uređaja i NMEA 0183 uređaja mora
biti priključen na zajedničko uzemljenje napajanja.
• Za dvosmjernu komunikaciju s uređajem NMEA 0183, interni
priključci na NMEA 0183 kabelu za podatke nisu povezani.
Na primjer, ako je ulaz NMEA 0183 uređaja priključen na
TXA na kabelu za prijenos podataka, možete povezati izlazni
priključak vašeg NMEA 0183 uređaja na bilo koji ulazni
priključak na razvodnom kabelu.
• U odjeljku Specifikacije, stranica 8 potražite popis
odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 uređaju.
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj s dvije žice
za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA 2000
sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
Samo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), morate ga spojiti s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijelu žicu (Tx/B) kontrole kormila ne
smijete ni s čim spajati.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx
Bijela – nespojena
N/A
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica uređaja i
NMEA 0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko
uzemljenje.
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
7
Tip
PGN
Opis
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
126996 Podaci o proizvodu
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
Samo odašiljanje 127250 Smjer plovila
Samo prijem
127258 Magnetska varijacija
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
128259 Brzina kroz vodu
À
Á
Â
Ã
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
129283 Pogreška unakrsnog traga
Kontrola kormila
129284 Navigacijski podaci
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
130306 Podaci o vjetru
NMEA 0183 – kompati­
bilan uređaj, funkcija žice
Kontrola kormila
N/A
Snaga
Tip
PGN
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
059904 ISO zahtjev
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
060928 ISO upućivanje reklamacije
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
Specifikacije
Opis
CCU jedinica
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Specifikacija
Mjere
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
129283 Pogreška unakrsnog traga
Težina
200 g (7 oz)
129284 Navigacijski podaci
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
130306 Podaci o vjetru
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
127250 Smjer plovila
Duljina kabela CCU jedinice
5 m (16 ft)
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
128259 Brzina kroz vodu
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
129029 Podaci o GNSS položaju
Alarm
129285 Navigacija: podaci o ruti/točki
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × promjer)
23 × 25 mm (29/32 × 1 in)
Težina
68 g (2,4 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Duljina kabela
3,0 m (10 ft)
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
130306 Podaci o vjetru
130576 Status malog plovila
NMEA 0183 – informacije
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim sa
standardom NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183
poruke.
NMEA 2000 PGN – informacije
Vrsta
Poruka
CCU
Odašiljanje
hdm
Prijem
wpl
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
8
Opis
gga
grme
059904 ISO zahtjev
gsa
060928 ISO upućivanje reklamacije
gsv
Vrsta
Poruka
rmc
bod
bwc
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Reactor™ i Shadow Drive™ trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
dtm
®
gll
rmb
vhw
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi nacionalnog udruženja
za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
®
mwv
xte
®
Poruke o pogreškama i upozorenja
Poruka o pogrešci Uzrok
Reakcija autopilota
Nizak napon
kontrolne jedinice
ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
pao je ispod 10 Vdc
trajanju od 5 sekundi
dulje od 6 sekundi.
• Normalno nastavlja
s radom
Autopilot ne prima
navigacijske
podatke. Autopilot
drži smjer.
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm u
valjane navigacijske
trajanju od 5 sekundi
podatke prilikom
• Autopilot prelazi na
izvođenja manevra Ruta
držanje smjera
do.
Ova se poruka također
prikazuje ako se
navigacija zaustavi na
ploteru prije deaktivacije
autopilota.
Izgubljena veza s
autopilotom
Kontrola kormila izgubila N/A
je vezu s CCU
jedinicom.
Podaci o vjetru su
izgubljeni (samo za
jedrilice)
Autopilot više ne prima • Oglašava se alarm u
valjane podatke o vjetru.
trajanju od 5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
Nizak napon
napajanja sustava
GHC™
Napon napajanja pao je
ispod vrijednosti
određene u izborniku
alarma za nizak napon.
Pogreška: visok
napon u kontrolnoj
jedinici ECU
Napon napajanja pumpe • Oglašava se alarm u
povećao se na više od
trajanju od 5 sekundi
33,5 Vdc.
• ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: napon u
kontrolnoj jedinici
ECU je naglo pao
Napon u SmartPump
naglo je pao ispod
7,0 Vdc.
• Oglašava se alarm u
trajanju od 5 sekundi
• Pogreška nestaje
kada se napon ECU
jedinice poveća na
više od 7,3 Vdc.
Pogreška: visoka
temperatura u
kontrolnoj jedinici
ECU
Temperatura u
SmartPump porasla je
na više od 100 °C
(212 °F).
• Oglašava se alarm u
trajanju od 5 sekundi
• ECU jedinica se
isključuje
Pogreška: komunikacija između
kontrolnih jedinica
ECU i CCU je
prekinuta (kada je
aktiviran autopilot)
Istekla je komunikacija
između CCU i
SmartPump.
• Kontrola kormila
oglašava zvučni
signal i autopilot
prelazi u stanje
mirovanja.
N/A
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite www.my.garmin.com/registration .
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto www.garmin.com/support za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising