Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Upute za instalaciju

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Upute za instalaciju
SMARTPUMP
UPUTE ZA INSTALACIJU
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Ova je pumpa namijenjena za upotrebu samo s Garmin
sustavima autopilota. Ako pokušate koristiti ovu pumpu s drugim
sustavima, možete oštetiti sustav, pumpu ili plovilo.
®
SmartPump upravlja vašim plovilom tako što na temelju naredbi
sustava autopilota utječe na hidraulički sustav upravljanja.
Nadogradnje softvera autopilota
Nakon dovršetka montaže autopilota i prije postupka
konfiguracije trebali biste nadograditi softver.
Ako ste sustav autopilota povezali s NMEA 2000 mrežom
putem Garmin plotera, softver možete nadograditi s pomoću
plotera.
Ako sustav autopilota niste povezali s NMEA 2000 mrežom
putem Garmin plotera, morate upotrijebiti uređaj za nadogradnju
mreže NMEA 2000 (prodaje se odvojeno). Informacije o
nadogradnji potražite na web-mjestu support.garmin.com.
®
Identifikacija vrste SmartPump pumpe
Sustav autopilota isporučuje se s jednom od dvije verzije
SmartPump pumpe. Obje su verzije funkcionalno identične, no
malo se razlikuju u izgledu i položaju priključaka. Za razlikovanje
ove dvije verzije u ovom se priručniku upotrebljavaju nazivi
SmartPump À i SmartPump v2 Á. Kako biste odredili koju vrstu
SmartPump pumpe imate, pogledajte oznaku na SmartPump
paketu i pogledajte ove dijagrame.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaštitne naočale
Bušilica i nastavci za bušenje
Ključevi
Nasadni odvijač (ako pumpu konfigurirate za sustav za
upravljanje s nebalansiranim cilindrom)
Kliješta za rezanje žica i krimpanje
Odvijači: križni i ravni
Vezice za kabele
Brodski sprej za sprječavanje korozije
Vijci za montažu: komplet pumpe uključuje vijke za montažu,
no ako isporučeni vijci ne odgovaraju površini za montažu,
morate nabaviti vijke odgovarajuće vrste
Hardver hidrauličkog sustava (Preporuke o hidraulici,
stranica 2):
◦ Hidraulička cijev s okovima koji su strojno svinuti ili se
mogu zamijeniti na terenu, s minimalnim razredom od
1000 psi
◦ Hidraulički T-ventili
◦ Hidraulički isključni ventili
◦ Sredstvo za brtvljenje navoja kao što je, na primjer,
Loctite 567
◦ Oprema za odzračivanje hidrauličkih sustava
◦ Hidraulička tekućina
®
Kolovoz 2018
190-02369-86_0B
Preporuke za montažu
• Prije nego što počnete montirati pumpu, morate odrediti vrstu
hidrauličkog sustava upravljanja kojim je opremljeno vaše
plovilo i pogledati dijagram hidrauličkog sustava. Svako se
plovilo razlikuje i prije nego što odlučite gdje ćete montirati
pumpu, u obzir morate uzeti izgled postojećeg hidrauličkog
sustava (Preporuke o hidraulici, stranica 2).
• Ako je moguće, pumpu montirajte u vodoravnom položaju.
• Ako je ne možete montirati u vodoravnom položaju, morate je
montirati u okomitom položaju tako da su priključci na vrhu
pumpe okrenuti prema gore.
• Pumpa se mora montirati na mjestu do kojeg možete
rastegnuti cijevi hidrauličkog sustava upravljanja plovila.
• Na pumpi se nalazi pet okova za spajanje hidrauličkih
komponenti, iako se prilikom montaže prema preporukama
koriste samo tri. Ilustracija ventila na pumpi koja se nalazi u
ovim uputama možda će vam pomoći da odredite raspored
okova koji najbolje odgovara mjestu montaže (Priključci i
ventili na pumpi, stranica 2).
Montiranje pumpe
Ako je plovilo opremljeno upravljačkim sustavom s
nebalansiranim cilindrom, za ispravan rad pumpe i upravljačkog
sustava prije montiranja pumpe potrebno je ponovno
konfigurirati pumpu (Konfiguriranje pumpe za nebalansirani
cilindar, stranica 5).
Prije montiranja pumpe odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montažu, stranica 2) i odredite koji vam je materijal za
montažu potreban (Potrebni alati, stranica 1).
1 Pumpu držite na odabranom mjestu montaže i koristeći je
kao šablonu na površini za montažu označite mjesta za rupe
za montažu.
2 Svrdlom za bušilicu koje odgovara površini za montažu i
odabranom alatu na površini za montažu izbušite četiri rupe.
Pričvrstite
pumpu za površinu za montiranje pomoću
3
odabranog alata.
• Na hidrauličke okove s prstenastom brtvom kao što su ORB i
ORFS brtve ne biste trebali nanositi sredstvo za brtvljenje
navoja.
• Na hidrauličke okove bez prstenaste brtve na svim navojima
cijevi trebali biste umjesto Teflon trake nanijeti tekuće
sredstvo za brtvljenje navoja kao što je na primjer Loctite
567. Mali ostaci Teflon trake mogu ući u hidraulički sustav,
zapeti u ventilima i onesposobiti sustav autopilota ili
upravljački sustav.
• Prilikom korištenja tekućeg sredstva za brtvljenje navoja
obavezno se pridržavajte vremena očvršćivanja. Na primjer,
Loctite 567 očvršćuje se četiri sata. Ako prilikom upotrebe
sredstva za brtvljenje navoja ne poštujete vrijeme
očvršćivanja koje je navedeno u uputama proizvođača, visoki
tlak u hidrauličkim cijevima može ukloniti sredstvo za
brtvljenje s navoja zbog čega može doći do curenja.
• Ako na bilo kojim okovima upotrebljavate Teflon traku,
morate biti izrazito pažljivi kako komadići trake ne bi dospjeli
u hidrauličke cijevi:
◦ Traku ne biste trebali nanositi blizu zadnja dva navoja na
priključku (navoji koji se nalaze najdublje u spoju).
◦ Traku morate dobro zategnuti preko navoja jer komadići
slabo zategnute trake mogu dospjeti u hidraulički sustav.
• Prilikom odspajanja priključka zabrtvljenog s pomoću tekućeg
sredstva za brtvljenje ili Teflon trake pazite da komadići
srebra ili komadići bilo kojeg drugog materijala ne dospiju u
hidraulički sustav.
®
Priključci i ventili na pumpi
Dvije verzije pumpi koje mogu biti dio kompleta autopilota imaju
sličan raspored priključaka. S pomoću dijagrama i tabele u
nastavku isplanirajte hidrauličke veze pumpe.
Preporuke o hidraulici
OBAVIJEST
Ako u sustav dodajete hidraulički kabel, koristite samo cijev s
okovima koji su strojno svinuti ili se mogu zamijeniti na terenu, s
minimalnim razredom od 6895 kPa (1000 lbf/in²).
Budite oprezni prilikom nanošenja sredstva za brtvljenje navoja
kako ne biste oštetili hidraulički sustav ili sustav autopilota.
Ispustite sav zrak iz svakog dijela hidrauličkog sustava prije
korištenja autopilota za upravljanje plovilom.
Proučite dijagrame hidrauličkih sustava kako biste odredili
najbolji način za montiranje pumpe u hidraulički sustav plovila
(Nacrt hidrauličkog sustava, stranica 3).
Prilikom planiranja hidrauličkog sustava i hidrauličkih veza
uzmite u obzir sljedeće:
• Ako je plovilo opremljeno sustavom za upravljanje s
nebalansiranim cilindrom, pumpu morate ponovno
konfigurirati (Konfiguriranje pumpe za nebalansirani cilindar,
stranica 5).
• Veličina i vrste navoja za hidrauličke priključke na pumpi
navedeni su u specifikacijama (Specifikacije priključaka i
okova, stranica 5).
• Za povezivanje cijevi hidrauličkog sustava i pumpe trebali
biste upotrijebiti T-ventile (ne isporučuju se).
• Na cijevi hidrauličkog sustava između razdjelnika pumpe i Tventila trebali biste montirati isključne ventile (ne isporučuju
se) kako biste lako mogli izdvojiti pumpu iz sustava i ukloniti
je.
2
Element Opis
À
Á
Ê
SmartPump
SmartPump v2
Zaobilazni ventil. Upotrebljava se isključivo za odzračivanje
hidrauličkog sustava i tijekom normalnog rada mora biti
potpuno pritegnut.
Element Opis
Ë
Ì
Í
Î
Izgled sustava s dva kormila
Nepovratni ventili. Ako je plovilo opremljeno sustavom za
upravljanje s nebalansiranim cilindrom, moraju se ponovo
konfigurirati (Konfiguriranje pumpe za nebalansirani cilindar,
stranica 5).
Priključci H1 i H2. Ovo su preporučeni priključci za
povezivanje pumpe s kormilom i cilindrom.
U preporučenoj se metodi montaže s pomoću isključnog
ventila i T-ventila svaki priključak na pumpi razdvaja kako bi
se mogao spojiti s kormilom i cilindrom (Nacrt hidrauličkog
sustava, stranica 3).
Priključci C1 i C2. Ovi se priključci mogu upotrijebiti umjesto
priključaka H1 i H2 ako je to potrebno zbog mjesta montaže.
Priključak povratnog voda. Povezuje se s priključkom
povratnog voda na kormilu kroz isključni ventil (preporučuje
se).
NAPOMENA: U preporučenoj se metodi montiranja s pomoću
isključnih ventila i T-ventila pumpa povezuje s kormilom i
cilindrom kako bi se pumpa mogla odnijeti na servisiranje, a da
to ne utječe na upravljanje. Pumpu možete montirati i tako da
upotrijebite svih pet priključaka (povezivanje priključaka H1 i H2
s kormilom i priključaka C1 i C2 s cilindrom), no ova se metoda
montaže ne preporučuje zato što onemogućuje rad sustava za
upravljanje ako pumpu treba odnijeti na servisiranje.
Nacrt hidrauličkog sustava
OBAVIJEST
Ako sustav upravljanja vašeg plovila ne odgovara nijednom
hidrauličkom sustavu u ovom priručniku te niste sigurni kako
ugraditi pumpu, obratite se Garmin službi za korisničku podršku.
Prije nego što počnete montirati pumpu, morate odrediti vrstu
hidrauličkog sustava upravljanja kojim je opremljeno vaše
plovilo. Svako se plovilo razlikuje i prije nego što odlučite gdje
ćete montirati pumpu, u obzir morate uzeti određene aspekte
izgleda postojećeg hidrauličkog sustava.
Prije nego što počnete montirati pumpu, trebali biste temeljito
pregledati preporuke o hidraulici i važne informacije o vrstama
hidrauličkih cijevi i okova, metodama montaže te sredstvima za
brtvljenje navoja (Preporuke o hidraulici, stranica 2).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Povratni vod
Shadow Drive ventil
Desna cijev
Lijeva cijev
Isključni ventili
Pumpa
Gornje kormilo
Donje kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
Nacrt za plovilo s jednim kormilom sa servo upravljačem
OBAVIJEST
Kako biste osigurali njezin ispravan rad, pumpu morate montirati
između cilindra i modula servo upravljača.
NAPOMENA: Možda ćete morati ukloniti modul servo upravljača
kako biste osigurali pristup okovima, crijevima i ventilima za
odzračivanje.
Nacrt za plovilo s jednim kormilom
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive™ ventil
Desna cijev
Povratni vod
Isključni ventili
Lijeva cijev
Pumpa
Kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Desna cijev
Povratni vod
Lijeva cijev
Modul servo upravljača
Isključni ventili
Pumpa
Kormilo
Cilindar sustava za upravljanje
3
Nacrt za plovilo s jednim kormilom i Uflex MasterDrive™
sustavom
®
OPREZ
Pri postavljanju pumpe u sustav koristeći Uflex MasterDrivene
prekidajte kabel pod visokim tlakom kojim je napajanje spojeno
s kormilom kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje imovine.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Napajanje sustava Uflex MasterDrive
Shadow Drive
Kabel pod visokim tlakom – NE SMIJE SE REZATI
Desna cijev
Isključni ventili
Povratni vod
Kormila
Lijeva cijev
Pumpa
Cilindri sustava za upravljanje
Povezivanje hidrauličkih cijevi i pumpe
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Napajanje sustava Uflex MasterDrive
Povratni vod
Kabel pod visokim tlakom – NE SMIJE SE REZATI
Shadow Drive
Isključni ventili
Lijeva cijev
Desna cijev
Pumpa
Kormilo
Cilindri sustava za upravljanje
Nacrt za plovila s dva kormila i Uflex MasterDrive sustavom
OPREZ
Pri postavljanju pumpe u sustav koristeći Uflex MasterDrivene
prekidajte kabel pod visokim tlakom kojim je napajanje spojeno
s kormilom kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje imovine.
Za pomoć pogledajte dijagrame (Nacrt hidrauličkog sustava,
stranica 3).
1 Odspojite potrebne cijevi od hidrauličkog sustava.
2 Na desnu i lijevu cijev hidrauličkog sustava između kormila i
cilindra sustava za upravljanje spojite T-ventil.
NAPOMENA: Ako je plovilo opremljeno servo upravljačem,
T-ventile morate montirati između modula servo upravljača i
cilindra upravljačkog sustava.
3 Dovršenje postupka:
• Ako plovilo nije opremljeno povratnim vodom povezanim s
kormilom, s pomoću hidrauličke cijevi odgovarajuće
duljine spojite okov povratnog voda na kormilu i pumpu.
• Ako je plovilo opremljeno povratnim vodom povezanim s
kormilom, povratnom vodu dodajte T-ventil.
NAPOMENA: Ako je plovilo opremljeno servo
upravljačem, T-ventile morate montirati na povratni vod
između modula servo upravljača i kormila.
4 Na neiskorišteni okov na svakom T-ventilu montirajte
hidrauličku cijev dovoljno dugačku da je možete spojiti s
okovima na pumpi.
5 Na svaku hidrauličku cijev od T-ventila do pumpe montirajte
isključni ventil (ne isporučuje se).
6 Ako ste okovu povratnog voda na kormilu dodali hidrauličku
cijev, na hidrauličku cijev od kormila do pumpe montirajte
isključni ventil (ne isporučuje se).
7 Desnu cijev spojite od T-ventila kroz isključni ventil do okova
na pumpi označenog s C1 ili C2.
8 Lijevu cijev spojite od T-ventila kroz isključni ventil do drugog
okova na pumpi označenog s C1 ili C2 kojeg niste upotrijebili
u prethodnom koraku.
9 Dovršenje postupka:
• Ako ste okovu povratnog voda na kormilu dodali
hidrauličku cijev, spojite povratni vod od kormila kroz
isključni ventil do okova na pumpi označenog s T.
• Ako ste postojećem povratnom vodu dodali T-ventil,
spojite povratni vod od T-ventila kroz isključni ventil do
okova na pumpi označenog s T.
10 Montirajte Shadow Drive ventil na lijevu ili desnu hidrauličku
cijev između kormila i T-ventila koji je povezan s pumpom.
Prilikom montiranja Shadow Drive ventila pogledajte upute za
montažu sadržane u kutiji osnovnog kompleta autopilota.
11 Umetnite, pritegnite i zabrtvite isporučene čepove na
neiskorištene okove na pumpi, ako to već nije učinjeno.
Preporuke za povezivanje
PL TR
PL TR
• Pumpu SmartPump potrebno je montirati i povezati s
hidrauličkim sustavom prije priključivanja pumpe SmartPump
na izvor napajanja i CCU jedinicu.
• Priključci na pumpi SmartPump s oznakom POWER i CCU
jedini su priključci koji se koriste u standardnom postupku
montiranja.
4
• Priključak na pumpi SmartPump s oznakom FEEDBACK
koristi se samo pri montiranju opcionalnog senzora za
položaj kormila.
Dovršavanje montaže
1 Za montažu preostalih dijelova autopilota slijedite upute
5 Umetnite nepovratne ventile u razdjelnik pumpe i pritegnite ih
zateznim momentom od 34 N-m (25 lbf-ft).
Specifikacije
Specifikacija
Mjere
2 Za ispuštanje zraka iz hidrauličkog sustava slijedite upute
Dimenzije (V x Š x SmartPump: 197 x 190 x 244 mm (7,75 x 7,48 x
D)
9,61 in)
SmartPump v2: 186 x 190 x 264 mm (6,61 x 7,48 x
10,39 in)
3 Nanesite brodski sprej za sprječavanje korozije na pumpu
Težina
SmartPump: 7,5 kg (16,5 lb)
SmartPump v2: MJERENJE U TIJEKU
Temperaturni
raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Materijal
• Kontrolna jedinica elektronike (ECU): Potpuno
zabrtvljena aluminijska slitina
• Nosač: Ugljični čelik
• Razdjelnik: Aluminijska slitina
• Motor: Aluminijska slitina
OBAVIJEST
Kako bi se spriječilo oštećenje pumpe, pri konfiguriranju pumpe
za sustav upravljanja s nebalansiranim cilindrom svi dijelovi
moraju biti čisti, bez prašine i sitnih čestica.
Ako nakon ispuštanja zraka iz hidrauličkog sustava izvadite
nepovratne ventile, morate ponovo ispustiti zrak. Ponovnim
konfiguriranjem nepovratnih ventila možete pustiti zrak unutar
hidrauličkog sustava.
Duljina kabela
napajanja
2,7 m (9 ft)
Ulazni napon
Od 10 do 30 Vdc
Osigurač
40 A, s plosnatim kontaktima
Ako je plovilo opremljeno upravljačkim sustavom s
nebalansiranim cilindrom, za ispravan rad pumpe i upravljačkog
sustava potrebno je konfigurirati pumpu.
1 Pronađite nepovratne ventile À na razdjelniku pumpe.
Specifikacije priključaka i okova
isporučene u kutiji osnovnog kompleta autopilota.
isporučene u kutiji osnovnog kompleta autopilota.
SmartPump kako biste osigurali otpornost na koroziju.
Garmin preporučuje da brodsko sredstvo za sprječavanje
korozije nanosite svake godine kako biste produljili vijek
trajanja pumpe SmartPump.
Konfiguriranje i servis
Konfiguriranje pumpe za nebalansirani cilindar
Ovisno o modelu pumpe nepovratni se ventili nalaze ili na
bočnim stranama ili na gornjoj strani razdjelnika.
2 Skinite nepovratne ventile i iz razdjelnika pumpe izvucite
klipove Á.
Potrošnja energije •
•
•
•
U stanju mirovanja: Manje od 1 A
Uključeno: Od 5 do 10 A
Vršni prag za SmartPump: 34 A
Vršni prag za SmartPump v2: 30 A
Priključak, okov ili
čep
SmartPump
SmartPump v2
Priključci H1 i H2
(gornja strana
razdjelnika)
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (2)
Priključci C1 i C2
(bočna strana
razdjelnika)
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (2)
T-priključci (bočna
strana razdjelnika)
SAE ORB-4 (1)
SAE ORB-5 (2)
Isporučen okovi za H i
C priključke
SAE ORB-6 do 1/4 in
prema standardu
NPT, ravni (2)
SAE ORB-5 do 1/4 in
prema standardu
NPT, koljenasti (2)
Isporučeni okovi za Tpriključke
SAE ORB-4 do 1/4 in
prema standardu
NPT, koljenasti (1)
SAE ORB-5 do 1/4 in
prema standardu
NPT, koljenasti (1)
Isporučeni čepovi za
SAE ORB-6 (2)
neiskorištene priključke
SAE ORB-5 (3)
NAPOMENA: Okovi za cijevi moraju se, ako bude potrebno,
kupiti odvojeno kako bi se veličina po NPT standardu prilagodila
vrsti cijevi za svaku montažu. Na primjer, za montažu većine
SeaStar™ uređaja potrebni su okovi SeaStar HF5528 ili Parker
68C-6-4. Za montažu većine Uflex i Verado uređaja potrebni su
okovi Parker 4-4 FLO. Isporučeni adapteri mogu se i ukloniti
kako bi se primijenili izravno na okove za cijevi SeaStar HF6009
ili Verado 4-5 F5OLO.
SM
®
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Shadow Drive™ trgovački je znak tvrtke Garmin
Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Pumpa je tvornički balansirana s klipovima u balansiranoj
konfiguraciji  s vrhovima klipova usmjerenima prema
unutrašnjosti razdjelnika pumpe.
3 Uklonite prstenaste brtve às klipova i bacite ih.
Ako prstenaste brtve ne možete bez napora ukloniti sa
klipova, možda ćete ih morati prerezati.
4 Klipove vratite u razdjelnik pumpe u nebalansiranoj
konfiguraciji Ä s vrhovima klipova usmjerenima izvan
razdjelnika pumpe.
Loctite zaštitni je znak tvrtke Henkel Corporation u SAD-u i drugdje. NMEA 2000
zaštitni je znak udruženja National Marine Electronics Association.Parker Parker
oznaka je usluga tvrtke Parker Intangibles, LLC. SeaStar™ SeaStar trgovački je znak
tvrtke Marine Acquisition Corp. Teflon zaštitni je znak tvrtke DuPont™. Uflex i
MasterDrive™ trgovački su znakovi tvrtke UltraFlex Group. Verado trgovački je znak
tvrtke Brunswick Corporation.
®
®
SM
®
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising