Garmin | Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Installationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Hydraulic Corepack with SmartPump SmartPump Installationsvejledning
SMARTPUMP
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Denne pumpe må kun anvendes med Garmin
autopilotsystemer. Hvis du forsøger at bruge denne pumpe med
et andet system, kan det skade systemet, pumpen eller fartøjet.
®
SmartPump styrer din båd ved at påvirke det hydrauliske
styringssystem på grundlag af kommandoer fra
autopilotsystemet.
Softwareopdateringer til autopilot
Når du har færdiggjort monteringen af autopiloten, skal du
opdatere softwaren, inden konfigurationsprocessen
gennemføres.
Hvis ud har sluttet autopilotsystemet til et NMEA 2000 netværk
med en Garmin plotter, kan du opdatere softwaren via plotteren.
Hvis du ikke har sluttet autopilotsystemet til et NMEA 2000
netværk med en Garmin plotter, skal du bruge et NMEA 2000
netværksopdateringsprogram (sælges særskilt). Gå til
support.garmin.com for at få oplysninger om opdatering.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
SmartPump typeidentifikation
Autopilotsystemet fås i et af to SmartPump design. Begge
design er funktionsmæssigt identiske, men har nogle få forskelle
i udseende og portplaceringer. Når der refereres til de to design
i denne vejledning, benyttes udtrykkene SmartPump À og
SmartPump v2 Á til at skelne mellem de to typer. Du henvises til
etiketten på din SmartPump pakke og kan se disse diagrammer
for at bestemme din SmartPump type.
•
•
•
•
Sikkerhedsbriller
Boremaskine og bor
Skruenøgler
Momentnøgle (ved konfiguration af pumpen til en
asymmetrisk styrecylinder)
Skævbider/afisoleringstang
Skruetrækkere: stjerneskruetrækker og skruetrækker med
lige kærv
Kabelklemmer
Korrosionshæmmende spray til brug i både
Monteringsskruer: Der medfølger monteringsskruer i
pumpesættet, men hvis de medfølgende skruer ikke egner
sig til underlaget, som pumpen skal monteres på, skal du
selv fremskaffe egnede skruer
Hydrauliksystemets hardware (Overvejelser om hydraulik,
side 2):
◦ Hydraulikslange med maskinkrympede eller udskiftelige
fittings med en mindste normering på 1000 psi
◦ Hydrauliske T-stykker
◦ Hydrauliske lukkeventiler
◦ Gevindpakningsmiddel, som f.eks. Loctite 567
◦ Hydraulikudluftningsudstyr
◦ Hydraulikvæske
®
August 2018
190-02369-76_0B
Overvejelser om montering
• Før du påbegynder installation af pumpen, skal du fastslå,
hvilken slags hydraulisk styringssystem din båd har, og se
hydraulikdiagrammerne. Alle både er forskellige, og du skal
overveje det eksisterende hydraulik-layout, før du bestemmer
dig for et monteringssted til pumpen (Overvejelser om
hydraulik, side 2).
• Du skal montere pumpen vandret, hvis det er muligt.
• Hvis du ikke kan montere pumpen vandret, skal du i stedet
montere den lodret med pumpens hovedtilslutninger
vendende opad.
• Du skal montere pumpen på et sted, hvortil du kan forlænge
bådens styringshydraulikledninger.
• Pumpen har fem fittings til hydrauliktilslutninger, selvom kun
tre anvendes, når pumpen installeres som anbefalet.
Illustrationen med pumpeventilen i disse instruktioner kan
være nyttige, når du skal bestemme, hvilket monteringslayout
der er bedst til dit monteringssted (Pumpeporte og -ventiler,
side 2).
Montering af pumpen
Før du monterer pumpen, skal du, hvis din båd har et
styringssystem med asymmetrisk cylinder, ændre pumpens
konfiguration, så den fungerer korrekt med den asymmetriske
cylinder (Konfiguration af pumpen til en asymmetrisk cylinder,
side 5).
Før du kan montere pumpen, skal du vælge en placering
(Overvejelser om montering, side 2) og finde ud af, hvilket
monteringsudstyr der skal bruges (Nødvendigt værktøj, side 1).
1 Hold pumpen i den tænkte monteringsposition, og marker
monteringshullernes position på monteringsunderlaget ved at
bruge pumpen som skabelon.
2 Bor de fire huller gennem monteringsunderlaget med en
boremaskine, der egner sig til monteringsunderlaget og det
valgte monteringsudstyr.
3 Fastgør pumpen til monteringsunderlaget ved hjælp af det
valgte monteringsudstyr.
• På hydraulikfittings uden en O-ring skal du bruge et flydende
gevindpakningsmiddel, som f.eks. Loctite 567, i stedet for
Teflon tape på alle rørgevind i hydrauliksystemet. Små rester
af Teflon tape kan trænge ind i hydrauliksystemet, sætte sig
fast i ventilerne og ubrugeliggøre autopilot- eller
styringssystemet.
• Når der anvendes flydende gevindpakningsmiddel, skal du
følge vejledningen vedrørende hærdningstid, f.eks. hærder
Loctite 567 efter fire timer. Hvis gevindpakningsmidlet ikke er
hærdet tilstrækkeligt i henhold til producentens vejledning,
kan det høje tryk i hydraulikslangerne trykke pakningsmidlet
ud af gevindet og skabe en lækage.
• Hvis du bruger Teflon tape på fittings, skal ud være meget
forsigtig for at undgå, at der ikke kommer rester ind i
hydraulikslangerne:
◦ Du må ikke påføre tape nær de to sidste gevind på
tilslutningsstykket (gevindene længst inde i tilslutningen).
◦ Du skal påføre tapen stramt på gevindene, for hvis der
laves en tilslutning med løst tape, kan det resultere i
rester, der træninger ind i hydrauliksystemet.
• Når et tilslutningsstykke, der er forseglet med flydende
pakningsmiddel eller Teflon tape, afmonteres, skal du sørge
for at undgå, at eventuelle fibre fra det hærdede
pakningsmiddel eller tapen trænger ind i hydrauliksystemet.
®
Pumpeporte og -ventiler
De to typer pumpe, der kan medfølge som del af dit
autopilotsæt, benytter samme portkonfigurationer. Brug
nedenstående diagrammer og tabel til at planlægge pumpens
hydrauliske tilslutninger.
Overvejelser om hydraulik
BEMÆRK
Når du udbygger systemets hydraulikledninger, må du kun
benytte slanger med maskinkrympede eller udskiftelige fittings
med en mindste normering på 1000 lbf/in² (6.895 kPa).
Vær forsigtig ved påføring af gevindpakningsmiddel for at undgå
at beskadige hydrauliksystemet eller autopilotsystemet.
Forsøg ikke at bruge autopiloten til at styre båden, før du har
udluftet alle dele af hydrauliksystemet fuldstændigt.
Se diagrammerne over det hydrauliske layout for at fastslå,
hvordan du bedst installerer pumpen i bådens hydrauliksystem
(Hydrauliklayout, side 3).
Ved planlægning af hydrauliklayoutet og udførelse af alle
hydrauliktilslutningerne gøres følgende overvejelser:
• Pumpen skal omkonfigureres, hvis båden er udstyret med en
assymetrisk styringscylinder (Konfiguration af pumpen til en
asymmetrisk cylinder, side 5).
• Størrelsen og gevindtypen til hydraulikportene på pumpen er
angivet i specifikationerne (Specifikationer for porte og
fittings, side 5).
• Du skal bruge T-stykker (medfølger ikke) til at slutte
hydraulikslangerne til pumpen.
• Du skal montere lukkeventiler (medfølger ikke) til
hydraulikslangerne mellem pumpemanifolden og T-stykkerne
for at lette isolering og afmontering af pumpen.
• På hydraulikfittings med en O-ring, som f.eks. ORB- og
ORFS-fittings, skal du ikke bruge gevindpakningsmiddel.
2
Element Beskrivelse
À
Á
Ê
Ë
SmartPump
SmartPump v2
Bypassventil. Bruges kun til hydraulisk udluftning og skal
forblive fuldt tilspændt under normal drift.
Envejsventiler. Skal konfigureres på ny, hvis båden er
udstyret med en asymmetrisk cylinder (Konfiguration af
pumpen til en asymmetrisk cylinder, side 5).
Element Beskrivelse
Ì
Layout for dobbelt manøvrepult
H1- og H2-porte. Disse er de anbefalede porte for tilslutning
af pumpen til manøvrepulten og cylinderen.
Den anbefalede monteringsmetode er en lukkeventil og et Tstykke, der fordeler til hver af tilslutningspunkterne på
pumpen for manøvrepult- og cylindertilslutningerne (Hydrauliklayout, side 3).
Í
C1- og C2-porte. Disse porte kan anvendes i stedet for H1og H2-portene, hvis de passer bedre til monteringsstedet.
Î
Returløbsport. Sluttes til returløbsporten på manøvrepulten
via en lukkeventil (anbefalet).
BEMÆRK: Til den anbefalede monteringsmetode benyttes
lukkeventiler og T-stykker til at slutte pumpen til manøvrepulten
og cylinderen, så pumpen kan afmonteres ved service, mens
båden opretholder normal styring. Du kan montere pumpen via
alle fem porte (tilslutning af H1 og H2 til manøvrepulten og C1
og C2 til cylinderen), men denne monteringsmetode anbefales
ikke, da du dermed ikke kan betjene styringssystemet, hvis du
skal afmontere pumpen ved service.
Hydrauliklayout
BEMÆRK
Hvis styringssystemet i din båd ikke svarer til nogen af de viste
hydraulikdiagrammer i denne vejledning, og du er usikker på,
hvordan du skal montere pumpen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.
Før du påbegynder installationsarbejdet med pumpen, skal du
fastslå, hvilket slags hydraulisk styringssystem din båd har. Der
er næsten ikke to både, der er ens, og du skal nøje overveje en
række vigtige aspekter af det eksisterende hydrauliklayout, før
du bestemmer dig for et monteringssted til pumpen.
Før du påbegynder pumpemonteringen, bør du gennemgå de
hydrauliske overvejelser grundigt med hensyn til vigtige
oplysninger om typer af hydraulikslange og -fittings,
monteringsmetode samt oplysninger om gevindpakningsmiddel
(Overvejelser om hydraulik, side 2).
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive ventil
Styrbords ledning
Bagbords ledning
Lukkeventiler
Pumpe
Øverste manøvrepult
Nederste manøvrepult
Styringscylinder
Udformning ved enkelt manøvrepult med servounderstøt­
telse
BEMÆRK
Pumpen skal monteres imellem cylinderen og servomodulet for
at fungere korrekt.
BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at afmontere
servomodulet for at få adgang til fittings, slanger og T-stykke til
udluftning.
Layout for enkelt manøvrepult
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive™ ventil
Styrbords ledning
Returledning
Lukkeventiler
Bagbords ledning
Pumpe
Manøvrepult
Styringscylinder
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Styrbords ledning
Returledning
Bagbords ledning
Servomodul
Lukkeventiler
Pumpe
Manøvrepult
Styringscylinder
3
Enkelt manøvrepult med Uflex MasterDrive™ layout
®
FORSIGTIG
Når pumpen installeres i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke skære eller klippe i højtryksledningen, der tilslutter
strømenheden til manøvrepulten, for at undgå skade på person
eller materiel.
PL TR
PL TR
PL TR
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Uflex MasterDrive strømenhed
Returledning
Uflex MasterDrive strømenhed
Shadow Drive
Højtryksledning – MÅ IKKE SKÆRES OVER
Styrbords ledning
Lukkeventiler
Returledning
Manøvrepulte
Bagbords ledning
Pumpe
Styringscylindre
Højtryksledning – MÅ IKKE SKÆRES OVER
Shadow Drive
Tilslutning af hydraulikslanger til pumpen
Lukkeventiler
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se
layoutdiagrammerne (Hydrauliklayout, side 3).
1 Afmonter de nødvendige slanger fra det hydrauliske system.
2 Sæt et T-stykke på hydrauliksystemets styrbords- og
bagbordsslanger imellem manøvrepulten og styrecylinderen.
BEMÆRK: Hvis båden har et servomodul, skal du tilføje Tstykkerne mellem servomodulet og styringscylinderen.
3 Fuldfør en handling:
• Hvis båden ikke har en returløbsslange tilsluttet
manøvrepulten, skal du montere tilstrækkelig
hydraulikslange til at slutte manøvrepultens returfitting til
pumpen.
• Hvis båden har en returløbsslange tilsluttet
manøvrepulten, skal du sætte et T-stykke på
returløbsslangen.
BEMÆRK: Hvis båden har et servomodul, skal du sætte
T-stykket på returløbsslangen mellem servomodulet og
manøvrepulten.
Sæt
hydraulikslange på den ubenyttede fitting på hvert T4
stykke, så der er tilstrækkelig slangelængde til at nå fra Tstykket til pumpens fittings.
5 Monter en lukkeventil (medfølger ikke) i hver hydraulikslange
fra T-stykket til pumpen.
Hvis
du har sat en hydraulikslange på returløbsfittingen på
6
manøvrepulten, monteres en lukkeventil (medfølger ikke) på
hydraulikslangen fra manøvrepulten til pumpen.
7 Slut styrbordsslangen fra T-stykket, gennem en lukkeventil, til
en pumpefitting med påskriften C1 eller C2.
8 Slut bagbordsslangen fra T-stykket, gennem en lukkeventil, til
den anden pumpefitting med påskriften C1 eller C2, som du
ikke brugte i det forrige trin.
Bagbords ledning
Styrbords ledning
Pumpe
Manøvrepult
Styringscylindre
Dobbelt manøvrepult med Uflex MasterDrive layout
FORSIGTIG
Når pumpen installeres i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke skære eller klippe i højtryksledningen, der tilslutter
strømenheden til manøvrepulten, for at undgå skade på person
eller materiel.
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
9 Fuldfør en handling:
• Hvis du har sat hydraulikslangen på returløbsfittingen på
manøvrepulten, sluttes returløbsslangen fra
manøvrepulten, gennem en lukkeventil, til pumpefittingen
med påskriften T.
• Hvis du har sat et T-stykke på en eksisterende
returløbsslange, sluttes returløbsslangen fra T-stykket,
gennem en lukkeventil, til pumpefittingen med påskriften
T.
10 Monter Shadow Drive ventilen mellem manøvrepulten og Tstykket i bagbords- eller styrbordshydraulikslangen, der
forbinder pumpen.
Se installationsvejledningen fra udstyrspakken med autopilot,
når du installerer Shadow Drive ventilen.
11 Isæt, stram, og forsegl de medfølgende propper i de
ubenyttede pumpefittings, hvis de ikke allerede er på plads.
Overvejelser ved tilslutning
• Du skal montere SmartPump og tilslutte den til det
hydrauliske system før tilslutning af SmartPump til CCU.
• Portene på SmartPump mærket POWER og CCU er de
eneste porte i en typisk installation.
• Porten med SmartPump mærket FEEDBACK bruges kun ved
montering af ekstraudstyret rorfeedbacksensor.
Pumpen er samlet fra fabrikken med stemplerne i en
afbalanceret konfiguration Â, hvor spidsen af stemplet peger
ind mod pumpemanifolden.
3 Afmonter O-ringene à fra stemplerne, og kassér dem.
Hvis du ikke nemt kan trække O-ringene fra stemplerne, skal
de evt. skæres væk.
4 Sæt stemplerne ind i pumpemanifolden igen i den
uafbalancerede konfiguration Ä, hvor spidsen af stemplet
peger ud af manifolden.
Sæt
envejsventilerne ind i pumpemanifolden, og tilspænd
5
dem til 25 lbf-ft (34 Nm).
Specifikationer
Specifikation
Mål
Mål (H x B x D)
SmartPump: 197 x 190 x 244 mm (7,75 x
7,48 x 9,61 tommer)
SmartPump v2: 186 x 190 x 264 mm (6,61
x 7,48 x 10,39 tommer)
Vægt
SmartPump: 7,5 kg (16,5 lb.)
SmartPump v2: MÅLING AFVENTER
Temperaturområde
Fra -15° til 55° C (fra 5° til 131° F)
Materiale
• ECU (electronics control unit): Fuldt tætnet,
aluminiumlegering
• Beslag: Kulstofstål
• Manifold: Aluminiumlegering
• Motor: Aluminiumlegering
Konfiguration af pumpen til en asymmetrisk cylinder
Længde på
strømkabel
2,7 m (9 fod)
BEMÆRK
Undgå beskadigelse af pumpen ved at holde alle dele rene og fri
for støv og fremmedlegemer, mens pumpen forberedes til et
styringssystem med en asymmetrisk cylinder.
Hvis du fjerner envejsventilerne efter at have udluftet
hydrauliksystemet, skal du udlufte det igen. Omkonfiguration af
envejsventilerne kan slippe luft ind i hydrauliksystemet.
Indgangsspænding
Fra 10 til 30 V DC
Sikring
40 A, bladtype
Overordnet strømforbrug
•
•
•
•
Fuldførelse af installationen
1 Følg anvisningerne i udstyrspakken med autopilot for at
installere resten af autopilot-komponenterne.
2 Følg anvisningerne i udstyrspakken med autopilot for at lukke
luften ud af hydrauliksystemet.
3 Påfør en korrosionsbeskyttende spray på SmartPump for at
sikre modstandsdygtighed over for tæring.
Garmin anbefaler at anvende marine-korrosionsbeskytter én
gang om året for at forlænge levetiden for SmartPump.
Konfiguration og service
Hvis båden er udstyret med et styringssystem med asymmetrisk
cylinder, skal du konfigurere pumpen, så den fungerer korrekt
med styringssystemet.
1 Find envejsventilerne À på pumpemanifolden.
Afhængig af pumpemodellen sidder envejsventilerne på en af
siderne af eller oven på manifolden.
2 Afmonter envejsventilerne, og træk stemplerne Á ud af
pumpemanifolden.
Standby: Mindre end 1 A
Aktiveret: Fra 5 til 10 A
SmartPump maks. tærskelværdi: 34 A
SmartPump v2 maks. tærskelværdi: 30 A
Specifikationer for porte og fittings
Port, fitting og prop
SmartPump
SmartPump v2
H1- og H2-porte (øverst
på manifolden)
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (2)
C1- og C2-porte (på siden SAE ORB-6 (2)
af manifolden)
SAE ORB-5 (2)
T-porte (på siden af
manifolden)
SAE ORB-5 (2)
SAE ORB-4 (1)
Medfølgende fittings til H- SAE ORB-6 til 1/4"
og C-porte
NPT lige (2)
SAE ORB-5 til 1/4"
NPT lige (2)
Medfølgende fittings til Tporte
SAE ORB-4 til 1/4"
NPT vinklet (1)
SAE ORB-5 til 1/4"
NPT vinklet (1)
Medfølgende propper til
porte, der ikke benyttes
SAE ORB-6 (2)
SAE ORB-5 (3)
BEMÆRK: Slangefittings skal om nødvendigt købes særskilt for
at tilpasse fra NPT til slangetypen for hver installation. F.eks.
kræver de fleste SeaStar™ installationer SeaStar HF5528- eller
Parker 68C-6-4-fittings. De fleste Uflex og Verado
installationer kræver Parker 4-4 FLO. De medfølgende adaptere
SM
®
5
kan også fjernes for direkte tilpasning til SeaStar HF6009- eller
Verado 4-5 F5OLO-slangefittings.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Shadow Drive™ er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Loctite er et varemærke tilhørende Henkel Corporation i USA og andre lande. NMEA
2000 er et varemærke tilhørende National Marine Electronics Association.Parker
Parker er et servicemærke tilhørende Parker Intangibles, LLC. SeaStar™ SeaStar er et
varemærke tilhørende Marine Acquisition Corp. Teflon er et varemærke tilhørende
DuPont™. Uflex og MasterDrive™ er varemærker tilhørende UltraFlex Group. Verado er
et varemærke tilhørende Brunswick Corporation.
®
SM
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising