Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Installatie-instructies

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Installatie-instructies
REACTOR™ 40 STEER-BYWIRE
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. De stuurautomaat is een hulpmiddel waarmee
u de boot beter kunt besturen. Dit ontheft u echter niet van uw
verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom
gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit
onbemand is.
Wees altijd in staat om snel de handmatige besturing van uw
boot over te nemen.
Oefen de bediening van de stuurautomaat op kalm en open
water dat vrij is van gevaren.
Wees voorzichtig met het bedienen van de stuurautomaat in de
buurt van gevaren op het water, zoals dokken, palen en andere
boten.
VOORZICHTIG
Pas tijdens het gebruik op voor hete motoronderdelen en
elektromagnetische onderdelen en voorkom beklemming tussen
bewegende onderdelen.
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
LET OP
Om schade aan uw boot te voorkomen, moet de stuurautomaat
door een gekwalificeerde nautische installateur worden
gemonteerd. Voor een juiste installatie is speciale kennis van
hydraulische stuurinrichtingen en nautische elektronische
systemen vereist.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op
een veilige plek.
1 Ga naar my.garmin.com/registration .
2 Aanmelden bij uw Garmin account.
®
De installatie voorbereiden
De stuurautomaat bestaat uit diverse onderdelen. Lees alle
aandachtspunten betreffende de montage en aansluiting van de
onderdelen goed door voordat u met de installatie begint. Om de
installatiewerkzaamheden op de boot goed te plannen, moet u
weten hoe de onderdelen samenwerken.
Raadpleeg de schema's (Schema voedings-/
gegevensaansluiting, pagina 2) voor een beter begrip van de
aandachtspunten bij montage en aansluiting.
Leg bij het plannen van de installatie alle onderdelen op hun
plaats op de boot om te controleren of uw kabels lang genoeg
zijn om elk onderdeel te bereiken. Zo nodig zijn verlengkabels
(afzonderlijk te koop) voor verschillende onderdelen verkrijgbaar
bij uw Garmin dealer of op www.garmin.com.
Noteer het serienummer van elk onderdeel ten behoeve van de
registratie en garantie.
Benodigd gereedschap
• Veiligheidsbril
• Boormachine en boren
• 90 mm (3,5 in.) gatenzaag of slijptol (om een optionele
roerbediening te installeren)
• Draadtangen/strippers
• Kruiskop- en platte schroevendraaiers
• Kabelbinders
• Waterdichte draadconnectors (draadmoeren) of krimpkousen
en een brander
• Watervaste kit
• Draagbaar of handheld kompas (voor testen op magnetische
interferentie)
OPMERKING: Bij de hoofdonderdelen van de stuurautomaat
worden montageschroeven geleverd. Als de bijgeleverde
schroeven niet geschikt zijn voor het montageoppervlak, moet u
de juiste soort schroeven gebruiken.
Overwegingen bij montage en aansluiting
De onderdelen van de stuurautomaat zijn via de meegeleverde
kabels aangesloten op elkaar en op de voeding. Controleer of
voor elk onderdeel de juiste kabel is gekozen en of elk
onderdeel op een goede plaats staat voordat u de onderdelen
monteert of aansluit.
Aandachtspunten bij de montage en aansluiting van de
CCU
• De CCU is de primaire sensor van de Reactor 40 Steer-byWire stuurautomaat. Kies voor de beste prestaties een
montageplaats aan de hand van deze aandachtspunten.
◦ U dient een handkompas te gebruiken om op magnetische
interferentie te testen in het gebied waar u de CCU wilt
monteren(Een locatie testen op magnetische interferentie,
pagina 2).
◦ De CCU dient voor optimale prestaties op een solide
ondergrond te worden gemonteerd.
• De CCU wordt geleverd met montageschroeven. Als u
andere bevestigingsmaterialen gebruikt dan de
meegeleverde schroeven, dient u materiaal te gebruiken van
hoogwaardig roestvrijstaal of koper om magnetische
interferentie met de CCU te voorkomen.
Controleer het bevestigingsmateriaal op magnetische velden
door het te testen met een handkompas.
• De CCU-kabel verbindt de CCU met de stuurinrichting en is
3 m (9 ft.) lang.
◦ Als de CCU-stuurautomaat niet op 3 m (9 ft.) van de
stuurinrichting kan worden geïnstalleerd, kunt u
verlengkabels aanschaffen bij uw lokale Garmin dealer of
op www.garmin.com.
◦ Deze kabel mag niet worden ingekort.
De beste montageplaats bepalen
1 Maak een lijst met alle geschikte montageplaatsen voor de
CCU.
Geschikte montageplaatsen moeten zich verder dan 60 cm
(2 ft.) bevinden van:
• IJzer
• Magneten
• Hoogspanningsdraden
• Onregelmatig werkende pompen, zoals hoofdpompen en
leeftankpompen
Binnen een afstand van 1,5 m (5 ft.) van de montageplaatsen
mogen zich geen grote magneten, zoals van een subwoofer
of luidspreker, bevinden.
2 Bepaal het draaipunt van de boot en meet de afstand tussen
het draaipunt en elk van de geschikte montageplaatsen op
de in stap 1 gemaakte lijst.
Oktober 2017
190-02318-75_0A
3 Selecteer de locatie die het dichtst bij het draaipunt is
gelegen.
Als er meer locaties zijn op ongeveer dezelfde afstand van
het draaipunt, kiest u de locatie die het best voldoet aan al
deze aandachtspunten.
• De beste locatie is de locatie die zich het dichtst bij het
draaipunt van de boot bevindt.
• De beste locatie is de laagst mogelijke locatie in de boot.
• De beste locatie is de locatie die iets meer naar de
voorkant van de boot toe ligt.
Een locatie testen op magnetische interferentie
U kunt een handkompas gebruiken om een montagelocatie te
testen op magnetische interferentie.
1 Houd een handkompas in de montagelocatie voor de CCU.
2 Verplaats het kompas eerst 15 cm naar links van deze locatie
en vervolgens 15 meter naar rechts. Kijk hoe de naald
reageert en selecteer een actie:
• Als de naald tijdens deze stap meer dan drie graden
beweegt, is er sprake van magnetische interferentie.
Selecteer een nieuwe montagelocatie en herhaal de test.
• Als de naald niet of minder dan drie graden beweegt, gaat
u verder met de volgende stap.
Herhaal
dit proces door het kompas boven en onder de
3
montagelocatie te houden.
4 Herhaal dit proces door het kompas vóór en achter de
montagelocatie te houden.
Onderdeel Beschrijving
À
Overwegingen bij montage en aansluiting van het alarm
• Monteer het alarm in de buurt van de primaire bediening.
• Het alarm kan onder het dashboard worden gemonteerd.
• De bedrading van het alarm kan indien nodig worden
verlengd met een 28 AWG (0,08 mm2)-draad.
Á
Aandachtspunten bij de NMEA 2000 verbinding
• De CCU en de roerbediening moeten op een NMEA 2000
netwerk worden aangesloten.
• Als er nog geen NMEA 2000 netwerk op uw boot is
geïnstalleerd, kunt u zelf een netwerk opzetten met de
meegeleverde NMEA 2000 kabels en connectors (Een
standaard NMEA 2000 netwerk voor de stuurautomaat
opzetten, pagina 4).
• U kunt de geavanceerde functies van de stuurautomaat
gebruiken door optionele NMEA 2000 toestellen, zoals een
windsensor, een watersnelheidsensor of een GPS-toestel,
aan te sluiten op het NMEA 2000 netwerk.
Roerbediening
Een aparte roerbediening is niet in alle
stuurautomaatpakketten inbegrepen. Als u
de stuurautomaat installeert zonder aparte
roerbediening, moet de CCU van de stuurautomaat zijn verbonden met hetzelfde
NMEA 2000 netwerk als een compatibele
Garmin kaartplotter om het stuurautomaatsysteem te kunnen configureren en
bedienen.
GegevensInstalleer deze kabel alleen als u de stuurkabel roerbe- automaat aansluit op optionele NMEA 0183
diening
toestellen, zoals een windsensor, een
watersnelheidsensor of een GPS-toestel
(NMEA 0183 verbinding - overwegingen,
pagina 5).
®
®
Â
Ã
NMEA 2000
voedingskabel
Gebruik deze kabel alleen als u een NMEA
2000 netwerk samenstelt. Gebruik deze
kabel niet als uw boot beschikt over een
bestaand NMEA 2000 netwerk.
U dient de NMEA 2000 voedingskabel aan
te sluiten op een voedingsbron van 9 tot
16 V gelijkstroom.
NMEA 2000
netwerk
De roerbediening of compatibele Garmin
kaartplotter en de CCU moeten worden
aangesloten op een NMEA 2000 netwerk
via de meegeleverde TconnectorsAandachtspunten bij de NMEA
2000 verbinding, pagina 2.
Als er geen bestaand NMEA 2000 netwerk
op uw boot is geïnstalleerd, kunt u zelf een
netwerk opzetten met de meegeleverde
kabels en connectors (Een standaard
NMEA 2000 netwerk voor de stuurautomaat
opzetten, pagina 4).
Schema voedings-/gegevensaansluiting
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
®
Ä
2
Belangrijke aandachtspunten
CCU
U kunt de CCU in een willekeurige richting
bevestigen op een droge locatie nabij het
midden van de boot (Aandachtspunten bij
de montage en aansluiting van de CCU,
pagina 1).
Monteer de CCU op een locatie ver bij
magnetische bronnen vandaan.
Onderdeel Beschrijving
Belangrijke aandachtspunten
Å
Aansluiting
op de motor
De CCU wordt direct op de motorregeling
aangesloten of via een adapter. Bij de
adapter worden aanvullende instructies
geleverd.
Æ
Alarm
Het alarm geeft geluidssignalen van de
stuurautomaat weer en u dient dit in de
buurt van het primaire roerstation te
installeren (Het alarm installeren,
pagina 3).
Installatieprocedures
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Wanneer u de installatie van de stuurautomaat hebt gepland en
aan alle vereisten voor montage en bedrading van uw specifieke
installatie hebt voldaan, kunt u de onderdelen monteren en
aansluiten.
Bediening installeren
Een aparte roerbediening is niet in alle stuurautomaatpakketten
inbegrepen. Als u de stuurautomaat installeert zonder aparte
roerbediening, moet de CCU van de stuurautomaat zijn
verbonden met hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een
compatibele Garmin kaartplotter om het stuurautomaatsysteem
te kunnen configureren en bedienen.
In de verpakking van de roerbediening vindt u gedetailleerde
montage-instructies.
De CCU monteren
1 Kies de bevestigingsplek.
2 Gebruik de CCU als sjabloon en markeer de twee
voorboorgaten op het montageoppervlak.
3 Gebruik een boor van 3 mm (1/8 in.) om de gaatjes te boren.
4 Gebruik de meegeleverde schroeven om de CCU op het
montageoppervlak te bevestigen.
OPMERKING: Als u andere bevestigingsmaterialen gebruikt
dan de meegeleverde schroeven, dient u materiaal te
gebruiken van hoogwaardig roestvrijstaal of koper om
magnetische interferentie met de CCU te voorkomen.
Controleer het bevestigingsmateriaal op magnetische velden
door het te testen met een handkompas.
De CCU aansluiten
1 Leid het connectoruiteinde van de CCU-kabel naar de
aansluiting van de stuurinrichting of de CAN-bus en sluit de
kabel aan.
2 Leid de oranje en blauwe draden van het gestripte kabeldeel
van de CCU-kabel naar de plaats waar u het alarm wilt
installeren (Het alarm installeren, pagina 3).
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de betreffende
draden verlengen door middel van een draad met een dikte
van 0,08 mm2 (28 AWG).
Aansluiting op de stuurinrichting van de boot
LET OP
Sluit de besturingscontrollerkabel niet aan op een NMEA 2000
netwerk.
De stuurautomaat vereist een CAN-bus met voeding om te
kunnen communiceren met de besturingscontroller. Zorg ervoor
dat de CAN-bus van de besturingscontroller over een geschikte
voeding en aansluiting beschikt. Neem indien nodig contact op
met de fabrikant van de boot.
Dankzij de besturingscontrollerkabel kan de stuurautomaat
communiceren met de stuurinrichting van de boot via de CANbus van de besturingscontroller. Bij de CAN-bus worden
aanvullende instructies geleverd.
Raadpleeg indien nodig de fabrikant van de boot voor hulp bij
het lokaliseren van de toegang tot de stuurinrichting.
1 Zoek de locatie van de toegang tot de stuurinrichting voor uw
boot.
2 Sluit de besturingscontrollerkabel van de CCU aan op de
stuurinrichting via de meegeleverde CAN-bus van de
besturingscontroller.
OPMERKING: Zo nodig kan de besturingscontrollerkabel
worden verlengd met een NMEA 2000 verlengkabel.
Het alarm installeren
Voordat u het alarm kunt bevestigen, moet u een montageplaats
kiezen (Overwegingen bij montage en aansluiting van het alarm,
pagina 2).
1 Leid de alarmkabel naar het gestripte draadeinde van de
CCU-kabel.
Als de kabel niet lang genoeg is, kunt u de desbetreffende
draden verlengen met een draad van 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Verbind de kabels volgens het schema in deze tabel.
Kleur van alarmdraad
Kleur van draad CCU-kabel
Wit (+)
Oranje (+)
Zwart (-)
Blauw (-)
3 Soldeer en isoleer alle gestripte draadeinden.
4 Bevestig het alarm met kabelbinders of andere
bevestigingsmaterialen (niet bijgeleverd).
NMEA 2000 en de stuurautomaatonderdelen
Een aparte roerbediening is niet in alle stuurautomaatpakketten
inbegrepen. Als u de stuurautomaat installeert zonder aparte
roerbediening, moet de CCU van de stuurautomaat zijn
verbonden met hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een
compatibele Garmin kaartplotter om het stuurautomaatsysteem
te kunnen configureren en bedienen.
LET OP
Als u dit toestel aansluit op een bestaand NMEA 2000 netwerk,
moet het NMEA 2000 netwerk reeds zijn aangesloten op de
voeding. Sluit de NMEA 2000 voedingskabel niet op een
bestaand NMEA 2000 netwerk aan omdat er slechts één
voedingsbron mag worden aangesloten op een NMEA 2000
netwerk.
Als u dit toestel aansluit op een bestaand NMEA 2000 netwerk
of motornetwerk van een andere fabrikant, moet u een NMEA
2000 Power Isolator (010-11580-00) tussen het bestaande
netwerk en de Garmin toestellen installeren.
U kunt de CCU en de optionele roerbediening verbinden via een
bestaand NMEA 2000 netwerk. Als er geen bestaand NMEA
2000 netwerk op uw boot is geïnstalleerd, zijn alle benodigde
onderdelen voor het netwerk meegeleverd in het
stuurautomaatpakket (Een standaard NMEA 2000 netwerk voor
de stuurautomaat opzetten, pagina 4).
Als u de geavanceerde functies van de stuurautomaat wilt
gebruiken, kunt u optionele NMEA 2000 toestellen, zoals een
GPS-toestel, aansluiten op het NMEA 2000 netwerk.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, lees dan het
hoofdstuk “NMEA 2000 Network Fundamentals” in de Technical
Reference for NMEA 2000 Products. Als u dit document wilt
downloaden, selecteert u Handleidingen op de productpagina
voor uw toestel op www.garmin.com.
3
Een standaard NMEA 2000 netwerk voor de stuurautomaat
opzetten
LET OP
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze
verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een
andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen
uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel
rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Een aparte roerbediening is niet in alle stuurautomaatpakketten
inbegrepen. Als u de stuurautomaat installeert zonder aparte
roerbediening, moet de CCU van de stuurautomaat zijn
verbonden met hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een
compatibele Garmin kaartplotter om het stuurautomaatsysteem
te kunnen configureren en bedienen.
1 Verbind de drie T-connectors À met elkaar zoals getoond.
2 Koppel op de plaats waar u de roerbediening wilt aansluiten
één kant van een NMEA 2000 T-connector à los van het
3
4
2 Sluit de meegeleverde NMEA 2000 voedingskabel Á aan op
een 9 tot 12 VDC voedingsbron  via een schakelaar Ã.
3
4
5
6
Sluit de voedingskabel zo mogelijk aan op de
contactschakelaar van de boot, of leid de kabel via een inline
schakelaar (niet meegeleverd).
OPMERKING: De omvlochten aardedraad (blank) van de
NMEA 2000 voedingskabel moet worden verbonden met
dezelfde aarding als de zwarte draad van de NMEA 2000
voedingskabel.
Sluit de NMEA 2000 voedingskabel aan op een van de Tconnectors.
Sluit een van de meegeleverde NMEA 2000 netwerkkabels Ä
aan op een van de T-connectors en de roerbediening
(optioneel) of op een compatibele Garmin kaartplotter Å.
Sluit de andere meegeleverde NMEA 2000 netwerkkabel aan
op de andere T-connector en de CCU Æ.
Sluit de mannelijke en vrouwelijke afsluitweerstanden Ç aan
op de uiteinden van de gecombineerde T-connectors.
De stuurautomaatonderdelen verbinden met het bestaande
NMEA 2000 netwerk
Een aparte roerbediening is niet in alle stuurautomaatpakketten
inbegrepen. Als u de stuurautomaat installeert zonder aparte
roerbediening, moet de CCU van de stuurautomaat zijn
verbonden met hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een
compatibele Garmin kaartplotter om het stuurautomaatsysteem
te kunnen configureren en bedienen.
1 Bepaal waar u de CCU À en de roerbediening (optioneel) Á
wilt aansluiten op uw bestaande NMEA 2000 backbone Â.
5
6
7
netwerk.
Sluit zo nodig een NMEA 2000 backboneverlengkabel (niet
bijgeleverd) aan op de kant waar de T-connector is
losgekoppeld, als de NMEA 2000 netwerkbackbone moet
worden verlengd.
Koppel een bijgeleverde T‑connector voor de CCU aan de
NMEA 2000 backbone door deze aan te sluiten op de kant
waar de T-connector is losgekoppeld of op de
backboneverlengkabel.
Leid de bijgeleverde netwerkkabel Ä naar de CCU en naar
de onderkant van de T-connector die u in stap 4 hebt
gekoppeld.
Als de bijgeleverde netwerkkabel niet lang genoeg is, kunt u
een netwerkkabel van maximaal 6 m (20 ft.) gebruiken (niet
bijgeleverd).
Sluit de netwerkkabel aan op de CCU en de T-connector.
Herhaal indien nodig de stappen 2 tot en met 6 voor de
roerbediening (optioneel) of een compatibele Garmin
kaartplotter.
Optionele NMEA 2000 toestellen aansluiten op de
stuurautomaat
U kunt de geavanceerde functies van de stuurautomaat
gebruiken door optionele NMEA 2000 compatibele toestellen,
zoals een GPS-toestel, aan te sluiten op het NMEA 2000
netwerk.
OPMERKING: Optionele toestellen die niet NMEA 2000
compatibel zijn, kunt u aansluiten op de roerbediening via
NMEA 0183 (NMEA 0183 verbinding - overwegingen,
pagina 5).
1 Voeg een extra T-connector (niet meegeleverd) toe aan het
NMEA 2000 netwerk.
2 Volg de instructies die bij het toestel zijn geleverd om het
optionele NMEA 2000 toestel aan te sluiten op de Tconnector.
Configuratie
De stuurautomaat moet worden geconfigureerd en afgesteld op
de dynamiek van uw boot. Gebruik voor de configuratie van de
stuurautomaat de Dockside Wizard en de Sea Trial Wizard op
de roerbediening of een compatibele Garmin kaartplotter.
Raadpleeg de meegeleverde configuratiehandleiding voor meer
informatie over het configureren van de stuurautomaat.
4
Appendix
Tweerichtings NMEA 0183 communicatie
NMEA 0183 aansluitschema's
De roerbediening is niet in alle stuurautomaatpakketten
inbegrepen. In uw stuurautomaatsysteem moet een
roerbediening worden geïnstalleerd om NMEA 0183 toestellen
aan te sluiten volgens deze schema's. Als u de stuurautomaat
installeert zonder een roerbediening, moeten alle NMEA
toestellen die u met het stuurautomaatsysteem wilt gebruiken,
worden aangesloten op een compatibele Garmin kaartplotter in
hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de CCU. Zie voor meer
informatie over het aansluiten van NMEA 0183 toestellen de bij
uw kaartplotter geleverde installatie-instructies.
Deze bedradingsschema's zijn voorbeelden van verschillende
situaties die u kunt tegenkomen tijdens het aansluiten van uw
NMEA 0183 toestel op de roerbediening.
NMEA 0183 verbinding - overwegingen
• Er is één interne NMEA 0183 invoerpoort (RX-poort) en één
interne NMEA 0183 uitvoerpoort (TX-poort) op de
meegeleverde NMEA 0183 gegevenskabel. U kunt
verbinding maken met één NMEA 0183 toestel op de interne
RX-poort om gegevens in te voeren op dit Garmin toestel en
u kunt maximaal drie NMEA 0183 toestellen tegelijkertijd
verbinden met de interne TX-poort om gegevensuitvoer van
dit Garmin toestel te ontvangen.
• Raadpleeg de installatie-instructies voor het NMEA 0183
toestel om de verzenddraden (TX) en de ontvangstdraden
(RX) te bepalen.
• Het toestel heeft één TX-poort en één RX-poort. Elke interne
poort heeft twee draden met het label A en B overeenkomstig
de NMEA 0183 conventie. De corresponderende A en B
draden van elke interne poort dienen te worden verbonden
met de A(+) en B(-) draden van het NMEA 0183 toestel.
• U moet afgeschermde twisted-pair draden van 0,08 mm² (28
AWG) voor lange bedradingslengten gebruiken. Soldeer alle
verbindingen en verzegel deze met krimpkousen.
• Sluit de NMEA 0183 gegevensdraden van dit toestel niet aan
op geaarde stroom.
• De voedingskabel van dit toestel en de NMEA 0183
toestellen moeten op een gedeelde, geaarde stroom worden
aangesloten.
• Voor tweewegscommunicatie met een NMEA 0183 toestel
worden de interne poorten op de NMEA 0183 gegevenskabel
niet verbonden. Als bijvoorbeeld de invoer van het NMEA
0183 toestel is verbonden met TXA op de gegevenskabel,
kunt u de uitvoerpoort van uw NMEA 0183 toestel verbinden
met de invoerpoort op de kabelgeleider.
• Zie Specificaties, pagina 6 voor een lijst met de
goedgekeurde NMEA 0183 telegrammen die worden
uitgevoerd vanaf en ingevoerd naar dit toestel.
• De interne NMEA 0183 poorten en communicatieprotocollen
worden geconfigureerd op het verbonden Garmin toestel. Zie
het NMEA 0183 gedeelte in de gebruikershandleiding van de
kaartplotter voor meer informatie.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netwerk (levert voeding aan de bediening)
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Roerbediening
NMEA 0183 compatibel toestel
Draad Kleur en functie van draad
bediening
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Functie van draad van
0183 compatibel toestel
N.v.t.
Vermogen
N.v.t.
NMEA 0183 aarde
Blauw — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Wit — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Bruin — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Groen — Rx/B (-)
Tx/B (-)
OPMERKING: Als u een NMEA 0183 toestel met twee
zendlijnen en twee ontvangstlijnen aansluit, hoeven de NMEA
2000 bus en het NMEA 0183 toestel niet op een
gemeenschappelijke aarding te worden aangesloten.
Slechts één ontvangende draad
Als uw NMEA 0183 compatibele toestel slechts één
ontvangende draad (Rx) heeft, moet deze worden aangesloten
op de blauwe draad (Tx/A) van de roerbediening, en moet de
witte draad (Tx/B) van de roerbediening niet worden
aangesloten.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netwerk (levert voeding aan de bediening)
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Roerbediening
NMEA 0183 compatibel toestel
Draad Kleur en functie van draad
bediening
Ê
Ë
Ì
Í
NMEA Functie van draad
van 0183 compatibel
toestel
N.v.t.
Vermogen
N.v.t.
NMEA 0183 aarde
Blauw — Tx/A (+)
Rx
Wit — niet aangesloten
N.v.t.
5
NMEA Functie van draad
van 0183 compatibel
toestel
Alarm
Specificatie
Afmetingen
Bruin — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Afmetingen (L×diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 inch)
Groen — Rx/B (-)
Tx/B (-)
Gewicht
68 g (2,4 oz.)
Temperatuurbereik
Van -15 tot 60°C (5 tot 140 °F)
Kabellengte
3,0 m (10 ft.)
Draad Kleur en functie van draad
bediening
Î
Ï
OPMERKING: Als u een NMEA 0183 toestel met slechts één
ontvangstlijn (Rx) aansluit, moeten de NMEA 2000 bus en het
NMEA 0183 toestel op een gemeenschappelijke aarding worden
aangesloten.
Slechts één zendende draad
Als uw NMEA 0183 compatibele toestel slechts één zendende
draad (Tx) heeft, moet deze worden aangesloten op de bruine
draad (Rx/A) van de roerbediening. Sluit de groene draad (Rx/B)
van de roerbediening aan op NMEA 0183 aarde.
NMEA 2000 PGN-informatie
CCU
Type
PGN
Zenden en
ontvangen
059392 ISO bevestiging
Beschrijving
059904 ISO aanvraag
060928 ISO adresreservering
126208 NMEA: Opdracht/Aanvraag/Bevestiging
(groepfunctie)
126464 PGN-lijst verzenden en ontvangen (groepfunctie)
126996 Productinformatie
127257 Gedragsgegevens zenden/ontvangen
127251 Draaisnelheid zenden/ontvangen
Alleen zenden
127250 Voorliggende koers van vaartuig
Alleen
ontvangen
127258 Magnetische variatie
127488 Motorparameters: Snelle update
128259 Watersnelheid
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netwerk (levert voeding aan de bediening)
129025 Positie: Snelle update
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
129026 COG en SOG: Snelle update
Roerbediening
129283 Koersfout
NMEA 0183 compatibel toestel
129284 Navigatiegegevens
130306 Windgegevens
Draad Kleur en functie van draad
bediening
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Functie van draad
van 0183 compatibel
toestel
Bediening
N.v.t.
Vermogen
Type
PGN
Groen — Rx/B (-) (aansluiten op
NMEA 0183 aarde)
NMEA 0183 aarde
Zenden en
ontvangen
059392 ISO bevestiging
Blauw — Tx/A (+)
Rx/A (+)
059904 ISO-aanvraag
Wit — Tx/B (-)
Rx/B (-)
060928 ISO adresreservering
Bruin — Rx/A (+)
Tx/A (+)
126208 NMEA: Opdracht/Aanvraag/Bevestiging
(groepfunctie)
OPMERKING: Als u een NMEA 0183 toestel met slechts één
zendlijn (Tx) aansluit, moeten de NMEA 2000 bus en het NMEA
0183 toestel op een gemeenschappelijke aarding worden
aangesloten.
Beschrijving
126464 PGN-lijst verzenden en ontvangen (groepfunctie)
126996 Productinformatie
Alleen zenden
128259 Watersnelheid
129025 Positie: Snelle update
Specificaties
129026 COG en SOG: Snelle update
CCU
129283 Koersfout
Specificatie
Waarde
129284 Navigatiegegevens
Afmetingen (L × B × H)
170 x 90 x 50 mm (6,7 x 3,5 x 2 in.)
129540 GNSS satellieten in weergavemodus
Gewicht
200 g (7 oz.)
Temperatuurbereik
Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Materiaal
Volledig afgedicht, schokbestendig
kunststof
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
127488 Motorparameters: Snelle update
Lengte CCU-kabel
3 m (9 ft.)
128259 Watersnelheid
NMEA 2000 ingangsspanning
Van 9 tot 16 V gelijkstroom
129025 Positie: Snelle update
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
129029 GNSS positiegegevens
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een
diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer
informatie naar www.garmin.com/waterrating.
6
130306 Windgegevens
Alleen
ontvangen
127245 Roergegevens
127250 Voorliggende koers van vaartuig
129283 Koersfout
129284 Navigatiegegevens
129285 Navigatie - Route/via-punt-informatie
Type
PGN
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Reactor™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Dit
handelsmerk mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
Beschrijving
130306 Windgegevens
130576 Status van kleine vaartuigen
NMEA , NMEA 2000 en het NMEA 2000 logo zijn handelsmerken van de National
Maritime Electronics Association.
®
NMEA 0183-informatie
Als optionele NMEA 0183 compatibele toestellen op de
stuurautomaat zijn aangesloten, worden op de stuurautomaat de
volgende NMEA 0183 telegrammen gebruikt.
Type
Telegram
Zenden
hdm
Ontvangen
wpl
®
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Fout- en waarschuwingsberichten
Foutbericht
Oorzaak
Stuurautomaat
ontvangt geen
navigatiegegevens. Stuurautomaat heeft vaste
voorliggende
koers.
De stuurautomaat ontvangt • Er klinkt een alarm
geen geldige navigatiegegedurende 5
gevens tijdens het
seconden
uitvoeren van een Route• Stuurautomaat
naar-manoeuvre.
schakelt over naar
Dit bericht wordt ook
vaste voorliggende
weergegeven als de
koers
navigatie wordt gestopt op
een kaartplotter voordat de
stuurautomaat wordt
gedeactiveerd.
Geen verbinding
De roerbesturing heeft
met stuurautomaat geen verbinding meer met
de CCU.
Geen windgegevens (alleen
zeilboot)
Actie van stuurautomaat
N.v.t.
De stuurautomaat ontvangt • Er klinkt een alarm
geen geldige windgegegedurende 5
vens meer.
seconden
• Stuurautomaat
schakelt over naar
vaste voorliggende
koers
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op
een veilige plek.
1 Ga naar my.garmin.com/registration .
2 Aanmelden bij uw Garmin account.
Contact opnemen met Garmin Support
• Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals
producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en
klantondersteuning.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising