Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Upute za instalaciju

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Upute za instalaciju
REACTOR™ 40 "STEER-BYWIRE"
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Tijekom korištenja čuvajte se vrućeg motora i elektromagnetskih
komponenti, kao i prignječenja pomičnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
OBAVIJEST
Kako bi se izbjegla oštećenja plovila, sustav autopilota treba
montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja. Za propisnu
montažu potrebno je specifično znanje o komponentama
hidrauličkog upravljanja i nautičkim električnim sustavima.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration .
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
®
Priprema za montažu
Sustav autopilota sastoji se od više komponenti. Prije nego što
započnete s montiranjem proučite sve preporuke za montiranje
komponenti i povezivanje. Kako biste ispravno isplanirali
montažu na svoje plovilo, morate biti upoznati sa zajedničkim
radom komponenti.
Proučite nacrte (Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka,
stranica 2) kako biste bolje razumjeli preporuke za montiranje
i povezivanje.
Za vrijeme planiranja montaže sve komponente postavite na
plovilo kako biste bili sigurni da kabelima možete dosegnuti
svaku komponentu. Ako bude potrebno, produžni kabeli
(prodaju se odvojeno) za različite komponente dostupni su kod
Garmin zastupnika ili na web-mjestu www.garmin.com.
Za registraciju komponenti i ostvarivanje prava iz jamstva
zabilježite serijske brojeve svih komponenti.
Potrebni alati
• Zaštitne naočale
• Bušilica i nastavci za bušenje
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa veličine 90 mm
(3,5 in) za ubodnu pilu ili rotirajući alat (za montiranje
opcionalne kontrole kormila)
• Kliješta za rezanje žica i krimpanje
• Križni i ravni odvijači
• Vezice za kabele
• Vodootporni priključci za žice (matice za žicu) ili
termoskupljajuće cijevi i pištolj na vrući zrak
• Brodsko brtvilo
• Prijenosni ili ručni kompas (za testiranje magnetskih smetnji)
NAPOMENA: Vijci za montiranje isporučuju se s glavnim
komponentama sustava autopilota. Ako isporučeni vijci ne
odgovaraju površini za montiranje, morate nabaviti
odgovarajuće vijke.
Preporuke za montiranje i povezivanje
Komponente autopilota napajaju se i međusobno se povezuju
pomoću isporučenih kabela. Prije montiranja ili povezivanja bilo
koje komponente, pazite da odgovarajući kabeli mogu dosegnuti
komponente te da se svaka komponenta nalazi na prikladnom
mjestu.
Preporuke za montiranje i povezivanje CCU jedinice
• CCU jedinica osnovni je senzor sustava autopilota Reactor
40 "steer-by-wire". Radi postizanja optimalnih performansi
uzmite u obzir ove preporuke prilikom odabira mjesta za
montiranje.
◦ Pomoću ručnog kompasa izmjerite magnetske smetnje na
mjestu na kojem ćete montirati CCU jedinicu(Testiranje
lokacije na magnetske smetnje, stranica 2).
◦ Radi postizanja optimalnih performansi CCU jedinicu
montirajte na čvrstoj podlozi.
• Vijci za montažu isporučuju se s CCU jedinicom. Ako za
montažu koristite materijal koji nije isporučen, on mora biti od
nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi se izbjegla magnetska
interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
• CCU kabel povezuje CCU jedinicu i upravljački sustav i dug
je 3 m (9 ft).
◦ Ako CCU jedinicu ne možete montirati u krugu od 3 m
(9 ft) od upravljačkog sustava, zamjenski i produžni kabeli
dostupni su kod Garmin zastupnika ili na web-mjestu
www.garmin.com.
◦ Ovaj se kabel ne smije rezati.
Pronalaženje najboljeg mjesta za montiranje
1 Izradite popis svih prikladnih mjesta za montiranje za CCU
jedinicu.
Prikladna mjesta za montiranje ne smiju se nalaziti unutar
60 cm (2 ft) od sljedećeg:
• željeza
• magneta
• visokonaponskih žica
• pumpe koje naizmjenično rade poput glavnih pumpi i
pumpi spremnika za ulov
Veliki magneti kao što su, na primjer, magneti subwoofera,
trebali bi se nalaziti na udaljenosti od najmanje 1,5 m (5 ft) od
bilo kojeg mjesta za montiranje.
Odredite
središte rotacije plovila i izmjerite udaljenost između
2
središta rotacije i svakog prikladnog mjesta koje ste zapisali u
koraku 1.
3 Odaberite mjesto koje je najbliže središtu rotacije.
Ako se više mjesta nalazi na približno istoj udaljenosti od
središta rotacije, odaberite ono koje bolje zadovoljava ove
preporuke.
• Najbolje je mjesto ono koje je najbliže središnjoj liniji
plovila.
• Najbolje se mjesto nalazi što niže u plovilu.
Listopad 2017
190-02318-86_0A
• Najbolje se mjesto nalazi malo prema prednjoj strani
plovila.
Testiranje lokacije na magnetske smetnje
Možete upotrijebiti ručni kompas kako biste testirali mjesto
montaže na magnetske smetnje.
1 Držite ručni kompas na mjestu montaže CCU jedinice.
2 Pomaknite kompas šest inča ulijevo od mjesta montaže, a
zatim šest inča udesno, gledajte iglu i odaberite ponašanje:
• Ako se igla kompasa pomakne za više od tri stupnja
tijekom ovog koraka, prisutne su magnetske smetnje.
Odaberite novo mjesto montaže i ponovite test.
• Ako se igla kompasa ne pomakne ili se pomakne za
manje od tri stupnja, nastavite na sljedeći korak.
3 Ponovite ovaj postupak pomičući kompas iznad i ispod
mjesta montaže.
4 Ponovite ovaj postupak pomičući kompas ispred i iza mjesta
montaže.
Preporuke za montiranje i povezivanje alarma
• Alarm montirajte blizu glavnog kormila.
• Alarm se može montirati ispod ploče s instrumentima.
• Kabeli alarma se po potrebi mogu produljiti kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Preporuke za povezivanje s NMEA 2000 mrežom
• CCU jedinica i kontrola kormila moraju se povezati s NMEA
2000 mrežom.
• Ako vaše plovilo nije opremljeno NMEA 2000 mrežom,
možete je napraviti pomoću isporučenih NMEA 2000 kabela i
priključaka (Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 3).
• Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA
2000 uređaji poput senzora vjetra, senzora za brzinu kroz
vodu ili GPS uređaji mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u
svim paketima autopilota. Ako autopilot
montirate bez posebne kontrole kormila,
CCU jedinica autopilota mora biti povezana
s istom NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Podatkovni
kabel za
kontrolu
kormila
Ovaj se kabel treba postaviti samo ako
autopilot povezujete s opcionalnim NMEA
0183 uređajima kao što je senzor vjetra,
senzor brzine kroz vodu ili GPS uređaj
(Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183, stranica 4).
NMEA 2000
kabel
napajanja
Ovaj kabel trebate postaviti samo ako
izrađujete NMEA 2000 mrežu. Nemojte
postavljati ovaj kabel ako na plovilu imate
postojeću NMEA 2000 mrežu.
NMEA 2000 kabel napajanja morate
priključiti u izvor napajanja s naponom od 9
do 16 Vdc.
NMEA 2000
mreža
Kontrolu kormila ili kompatibilan Garmin
ploter i CCU jedinicu morate povezati s
NMEA 2000 mrežom pomoću priloženih TpriključakaPreporuke za povezivanje s
NMEA 2000 mrežom, stranica 2.
Ako na plovilu nema postojeće NMEA 2000
mreže, možete je sami izraditi pomoću
priloženih kabela i priključaka (Izrada NMEA
2000 mreže za sustav autopilota,
stranica 3).
®
®
®
Ä
CCU jedinica
CCU jedinicu možete montirati na lokacijama
blizu sredine plovila koje nisu pod vodom, i
to u bilo kojoj orijentaciji (Preporuke za
montiranje i povezivanje CCU jedinice,
stranica 1).
Montirajte CCU jedinicu podalje od izvora
magnetskih smetnji.
Å
Povezivanje s
motorom
CCU jedinica povezuje se s motorom ili
izravno ili putem adaptera. Dodatne upute
isporučuju se s adapterom (ako se može
primijeniti).
Æ
Alarm
Alarm oglašava zvučna upozorenja iz
sustava autopilota i treba se postaviti u
blizini glavnog kormila (Montiranje alarma,
stranica 3).
Nacrt kabela za napajanje i prijenos podataka
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Važne preporuke
Kontrola
kormila
Postupak montaže
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Nakon što ste isplanirali montažu autopilota na svoje plovilo i
zadovoljili sve uvjete montaže i ožičenja koji ovise o
posebnostima montiranja, možete započeti s montiranjem i
povezivanjem komponenti.
Montiranje kontrole kormila
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
Detaljne upute za montiranje nalaze se u kutiji s kontrolom
kormila.
Montiranje CCU jedinice
1 Odaberite lokaciju za montažu.
2 Koristeći CCU jedinicu kao šablonu, označite dva mjesta za
uvodne rupe na površini za montažu.
2
3 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
4 Pomoću priloženih vijaka pričvrstite CCU jedinicu na površinu
za montažu.
NAPOMENA: Ako za montažu koristite materijal koji nije
isporučen, on mora biti od nehrđajućeg čelika ili mjedi kako bi
se izbjegla magnetska interferencija s CCU jedinicom.
Svaki materijal za montiranje testirajte pomoću ručnog
kompasa kako biste bili sigurni da ne stvara magnetno polje.
Povezivanje CCU jedinice
1 Dovedite kraj CCU kabela s priključkom do priključka
upravljačkog sustava ili CAN sabirnice i spojite ih.
2 Dovedite ogoljene krajeve crvene i plave žice CCU kabela do
mjesta na koje namjeravate montirati alarm (Montiranje
alarma, stranica 3).
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
Povezivanje s upravljačkim sustavom plovila
OBAVIJEST
Kabel upravljača za upravljanje nemojte priključivati na NMEA
2000 mrežu.
Za komunikaciju između upravljača za upravljanje i sustava
autopilota potrebna je CAN sabirnica. Provjerite je li CAN
sabirnica upravljača za upravljanje pod napajanjem i
terminirana. Ako je potrebno, obratite se proizvođaču plovila.
Kabel upravljača za upravljanje putem CAN sabirnice dozvoljava
sustavu autopilota komunikaciju s upravljačkim sustavom
plovila. Više informacija možete pronaći u uputama
isporučenima s CAN sabirnicom.
Ako je potrebno, za pomoć pri pronalaženju mjesta pristupa
upravljačkom sustavu obratite se proizvođaču plovila.
1 Pronađite mjesto pristupa upravljačkom sustavu svog plovila.
2 Kroz isporučenu CAN sabirnicu upravljača za upravljanje
spojite kabel upravljača za upravljanje CCU jedinice i
upravljački sustav.
NAPOMENA: Kabel upravljača za upravljanje po potrebi se
može produljiti pomoću NMEA 2000 produžnog kabela.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
CCU jedinicu i opcionalnu kontrolu kormila možete povezati
putem postojeće NMEA 2000 mreže. Ako na vašem plovilu ne
postoji NMEA 2000 mreža, svi dijelovi potrebni za njezinu izradu
isporučeni su sa sustavom autopilota (Izrada NMEA 2000 mreže
za sustav autopilota, stranica 3).
Za korištenje naprednih funkcija autopilota dodatni NMEA 2000
uređaji poput GPS uređaja mogu se povezati sa NMEA 2000
mrežom.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje " Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.
Izrada NMEA 2000 mreže za sustav autopilota
OBAVIJEST
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Spojite tri T-priključka À jedan uz drugi.
Montiranje alarma
Prije montiranja alarma odaberite mjesto montaže (Preporuke
za montiranje i povezivanje alarma, stranica 2).
1 Dovedite kabel alarma do ogoljenog kraja kabela CCU
jedinice.
Ako je kabel prekratak, produljite odgovarajuće žice kabelima
dimenzija 0,08 mm2 (28 AWG).
2 Spojite kabele prema tabeli u nastavku.
Boja žice alarma
Boja žice kabela CCU jedinice
Bijela (+)
Narančasta (+)
Crna (-)
Plava (-)
2 Priključite isporučeni NMEA 2000 kabel napajanja Á u izvor
napajanja s naponom od 9 do 12 Vdc  pomoću sklopke Ã.
3 Zalemite i prekrijte sve ogoljene spojeve žica.
4 Učvrstite alarm vezicama za kabele ili drugim materijalima za
montiranje (ne isporučuju se).
NMEA 2000 mreža i komponente autopilota
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
3
4
5
6
Ako je moguće, kabel napajanja spojite s prekidačem za
pokretanje motora plovila ili ga provedite kroz linijski prekidač
(ne isporučuje se).
NAPOMENA: Pletena oklopna žica (ogoljena) NMEA 2000
kabela napajanja mora biti spojena na isto uzemljenje kao i
crna žica NMEA 2000 kabela napajanja.
NMEA 2000 kabel napajanja spojite s jednim T-priključkom.
Jedan isporučeni NMEA 2000 spojni kabel Ä spojite s jednim
T-priključkom i kontrolom kormila (opcionalno) ili
kompatibilnim Garmin ploterom Å.
Drugi isporučeni NMEA 2000 spojni kabel spojite s
preostalim T-priključkom i CCU jedinicom Æ.
Spojite muški i ženski terminator Ç na svaki kraj spojenih Tpriključaka.
Priključivanje komponenti autopilota na postojeću NMEA
2000 mrežu
Posebna kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima
autopilota. Ako autopilot montirate bez posebne kontrole
3
kormila, CCU jedinica autopilota mora biti povezana s istom
NMEA 2000 mrežom kao i kompatibilan Garmin ploter kako
biste mogli konfigurirati i upravljati sustavom autopilota.
1 Odredite mjesto na kojem ćete CCU jedinicu À i kontrolu
kormila (opcionalno) Á priključiti na osnovni sklop NMEA
2000 mreže Â.
2 Na mjestu na koje želite priključiti CCU jedinicu odspojite
jednu stranu NMEA 2000 T-priključka à s mreže.
3 Ako je potrebno, priključite kabel za produljivanje osnovnog
4
5
6
7
sklopa NMEA 2000 mreže (ne isporučuje se) na stranu
isključenog T-priključka kako biste proširili osnovni sklop
NMEA 2000 mreže.
Dodajte isporučeni T-priključak za CCU jedinicu osnovnom
sklopu NMEA 2000 mreže tako što ćete ga priključiti na
stranu isključenog T-priključka ili kabela za produljivanje
osnovnog sklopa.
Isporučeni spojni kabel Ä dovedite do CCU jedinice i donje
strane T-priključka koji ste dodali u koraku 4.
Ako je isporučeni spojni kabel prekratak, možete upotrijebiti
spojni kabel maksimalne duljine od 6 m (20 ft) (ne isporučuje
se).
Spojni kabel priključite na CCU jedinicu i T-priključak.
Po potrebi korake od 2 do 6 ponovite za kontrolu kormila
(opcionalno) ili kompatibilan Garmin ploter.
Povezivanje dodatnih NMEA 2000 uređaja sa
sustavom autopilota
Napredne funkcije sustava autopilota možete koristiti ako
priključite dodatne uređaje kompatibilne s NMEA 2000, kao što
je GPS uređaj, na NMEA 2000 mrežu.
NAPOMENA: Dodatne uređaje koji nisu kompatibilni sa NMEA
2000 standardom možete povezati s kontrolom kormila putem
NMEA 0183 mreže (Preporuke za povezivanje uređaja NMEA
0183, stranica 4).
1 Priključite dodatni T-priključak (ne isporučuje se) na NMEA
2000 mrežu.
2 Slijedite upute isporučene s opcionalnim NMEA 2000
uređajem i spojite ga s T-priključkom.
Konfiguracija
Autopilot se mora konfigurirati i podesiti prema dinamičnosti
plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test na moru na
kontroli kormila ili kompatibilnom Garmin ploteru koriste se za
konfiguriranje autopilota.
4
Više informacija o konfiguriranju autopilota potražite u
isporučenom vodiču kroz konfiguriranje.
Dodatak
NMEA 0183 – dijagrami za povezivanje
Kontrola kormila ne isporučuje se u svim paketima autopilota.
Kako biste NMEA 0183 uređaje mogli montirati prema ovim
dijagramima, kontrola kormila mora biti montirana sa sustavom
autopilota. Ako autopilot montirate bez kontrole kormila, svi
NMEA uređaji koje planirate koristiti sa sustavom autopilota
moraju biti povezani s kompatibilnim Garmin ploterom na istoj
NMEA 2000 mreži kao i CCU jedinica. Informacije o povezivanju
s NMEA 0183 mrežom potražite u uputama za montažu plotera.
Ovi dijagrami ožičenja primjeri su različitih situacija u kojim se
možete zateći prilikom povezivanja NMEA 0183 uređaja i
kontrole kormila.
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Postoji jedan interni NMEA 0183 ulazni priključak (RX
priključak) i jedan interni NMEA 0183 izlazni priključak (TX
priključak) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti jedan NMEA 0183 uređaj u svaki
interni RX priključak za unos podataka u ovaj Garmin uređaj i
do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u interni TX priključak za
prijem izlaznih podataka s ovog Garmin uređaja.
• Pogledajte upute za montažu NMEA 0183 uređaja kako biste
odredili žice za odašiljanje (TX) te žice za primanje (RX).
• Uređaj sadrži jedan TX priključak i jedan RX priključak. Svaki
interni priključak ima 2 žice označene s A i B sukladno
konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće žice A i B
svakog internog priključka treba povezati sa žicama A (+) i B
(-) NMEA 0183 uređaja.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• Nemojte priključivati NMEA 0183 žice za prijenos podataka s
ovog uređaja na uzemljenje napajanja.
• Kabel napajanja s ovog uređaja i NMEA 0183 uređaja mora
biti priključen na zajedničko uzemljenje napajanja.
• Za dvosmjernu komunikaciju s uređajem NMEA 0183, interni
priključci na NMEA 0183 kabelu za podatke nisu povezani.
Na primjer, ako je ulaz NMEA 0183 uređaja priključen na
TXA na kabelu za prijenos podataka, možete povezati izlazni
priključak vašeg NMEA 0183 uređaja na bilo koji ulazni
priključak na razvodnom kabelu.
• U odjeljku Specifikacije, stranica 5 potražite popis
odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 uređaju.
Dvosmjerna NMEA 0183 komunikacija
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 Vdc
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj s dvije žice
za odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA 2000
sabirnica i NMEA 0183 uređaj priključuju na zajedničko
uzemljenje.
Samo jedna prijemna žica
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu prijemnu žicu (Rx), morate ga spojiti s plavom žicom
(Tx/A) kontrole kormila, a bijelu žicu (Tx/B) kontrole kormila ne
smijete ni s čim spajati.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
Kontrola kormila
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183 standardom
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 – kompati­
bilan uređaj, funkcija žice
N/A
Snaga
Zelena – Rx/B (-) (spaja se na
NMEA 0183 uzemljenje)
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bijela – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom žicom za odašiljanje (Tx), NMEA 2000 sabirnica i NMEA
0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
Specifikacije
CCU jedinica
À
Á
Â
Ã
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 in)
Težina
200 g (7 oz)
NMEA 2000 mreža (napaja kontrolu kormila)
Temperaturni raspon
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Izvor napajanja 12 Vdc
Materijal
Potpuno zabrtvljena plastika visoke
otpornosti
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Duljina kabela CCU jedinice
3 m (9 ft)
NMEA 0183 – kompatibilan
uređaj, funkcija žice
NMEA 2000 ulazni napon
Od 9 do 16 V DC
N/A
Snaga
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
N/A
NMEA 0183 uzemljenje
Plava – Tx/A (+)
Rx
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30
minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Bijela – nespojena
N/A
Smeđa – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelena – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Kontrola kormila
NMEA 0183 – kompatibilan uređaj
Žica Boja žica kontrole kormila –
funkcija
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Alarm
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (D × promjer)
23 × 25 mm (29/32 × 1 in)
NAPOMENA: Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo
jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA 2000 sabirnica uređaja i
NMEA 0183 uređaj moraju se priključiti na zajedničko
uzemljenje.
Težina
68 g (2,4 oz)
Temperaturni raspon
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Duljina kabela
3,0 m (10 ft)
Smo jedna žica za odašiljanje
Ako vaš uređaj kompatibilan sa standardom NMEA 0183 ima
samo jednu žicu za odašiljanje (Tx), mora biti spojen sa
smeđom žicom (Rx/A) kontrole kormila, a zelena žica (Rx/B)
kontrole kormila mora biti spojena na NMEA 0183 uzemljenje.
NMEA 2000 PGN – informacije
CCU
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Opis
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
5
Tip
PGN
Opis
Vrsta
Poruka
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
grme
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
gsv
gsa
rmc
126996 Podaci o proizvodu
bod
127257 Odašiljanje/prijem podataka o položaju
bwc
127251 Odašiljanje/prijem brzine okretanja
dtm
Samo odašiljanje 127250 Smjer plovila
Samo prijem
gll
127258 Magnetska varijacija
rmb
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
vhw
128259 Brzina kroz vodu
mwv
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
xte
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
130306 Podaci o vjetru
Kontrola kormila
Tip
PGN
Odašiljanje i
prijem
059392 ISO potvrda
Opis
Poruke o pogreškama i upozorenja
Poruka o pogrešci Uzrok
Reakcija autopilota
Autopilot ne prima
navigacijske
podatke. Autopilot
drži smjer.
Autopilot više ne prima
valjane navigacijske
podatke prilikom
izvođenja manevra Ruta
do.
Ova se poruka također
prikazuje ako se
navigacija zaustavi na
ploteru prije deaktivacije
autopilota.
• Oglašava se alarm
u trajanju od
5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
Izgubljena veza s
autopilotom
Kontrola kormila izgubila N/A
je vezu s CCU jedinicom.
Podaci o vjetru su
izgubljeni (samo za
jedrilice)
Autopilot više ne prima
valjane podatke o vjetru.
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba / zahtjev / funkcija potvrđivanja grupe
126464 Odašiljanje / prijem funkcije grupe PGN
popisa
126996 Podaci o proizvodu
Samo
odašiljanje
128259 Brzina kroz vodu
• Oglašava se alarm
u trajanju od
5 sekundi
• Autopilot prelazi na
držanje smjera
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
Registriranje uređaja
129283 Pogreška unakrsnog traga
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration .
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
129284 Navigacijski podaci
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130306 Podaci o vjetru
Samo prijem
127245 Podaci o kormilu
127250 Smjer plovila
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
128259 Brzina kroz vodu
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129285 Navigacija: podaci o ruti/točki
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Reactor™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovaj trgovački znak ne smije se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
130306 Podaci o vjetru
130576 Status malog plovila
NMEA 0183 – informacije
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi nacionalnog udruženja
za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association).
®
Kada je povezan s opcionalnim uređajem kompatibilnim sa
standardom NMEA 0183, autopilot koristi sljedeće NMEA 0183
poruke.
Vrsta
Poruka
Odašiljanje
hdm
Prijem
wpl
gga
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising