Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Installation guide | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Installationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Installationsvejledning
REACTOR™ 40 STEER-BYWIRE
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der forøger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Vær opmærksom under brugen på varm motor og
solenoidkomponenter, samt risikoen for at blive indfanget af
bevægelige dele.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
BEMÆRK
Hvis du vil undgå skader på din båd, skal autopilotsystemet
installeres af en kvalificeret marinemontør. Fagviden om den
hydrauliske styrings komponenter samt marineelektriske
systemer er påkrævet for at udføre korrekt installation.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration .
2 Log på din Garmin konto.
®
Installationsforberedelse
Autopilotsystemet består af flere komponenter. Du bør sætte dig
ind i overvejelserne om montering og tilslutning af komponenter,
før du begynder installationen. Du skal vide, hvordan
komponenterne fungerer sammen for at kunne planlægge
installationen i din båd korrekt.
Du kan se layout-diagrammerne (Strøm- og datalayout,
side 2) for at forstå overvejelserne om montering tilslutning.
Læg alle komponenterne ud på båden, når du planlægger
installationen, for at sikre at kablerne kan nå frem til hver enkelt
komponent. Hvis det er nødvendigt, kan forlængerkabler
(sælges separat) til forskellige komponenter fås hos din Garmin
forhandler eller på www.garmin.com.
Noter serienumrene for hver komponent af hensyn til
registrering og garanti.
Nødvendigt værktøj
• Sikkerhedsbriller
• Boremaskine og bor
• 90 mm (3,5 tommer) hulsav eller et roterende skæreværktøj
(til installation af en manøvrepultstyring (ekstraudstyr))
•
•
•
•
Skævbider/afisoleringstang
Stjerneskruetrækker og skruetrækker til lige kærv
Kabelklemmer
Vandtætte kabeltilslutninger (kabelmøtrikker) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Marineforsegler
• Bærbart eller håndholdt kompas (til test for magnetisk
interferens)
BEMÆRK: Monteringsskruer medfølger til
hovedkomponenterne i autopilotsystemet. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til monteringsfladen, skal du selv fremskaffe
skruer af korrekt type.
Overvejelser om montering og tilslutning
Autopilotkomponenterne forbindes med hinanden og til strøm
ved hjælp af de medfølgende kabler. Sørg for, at de korrekte
kabler når frem til hver enkelt komponent, og at placeringen af
den enkelte komponent er acceptabel, før du monterer nogen af
komponenterne.
Overvejelser om montering og tilslutning af CCU
• CCU'en er den primære sensor i Reactor 40 Steer-by-Wire
autopilotsystemet. For at opnå den bedste ydeevne skal du
tage højde for nedenstående, når du vælger monteringssted.
◦ Brug et håndholdt kompas til at teste for magnetisk
interferens i det område, hvor CCU'en skal monteres(Test
af en placering for magnetisk interferens, side 2).
◦ CCU'en skal monteres på en stabil overflade for at få den
bedste ydeevne.
• Monteringsskruer medfølger med CCU'en. Hvis du anvender
andet monteringsudstyr end de medfølgende skruer, skal
udstyret være af god kvalitet og af rustfrit materiale eller
messing for at undgå magnetisk interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
• CCU-kablet tilslutter CCU'en til styringssystemet og er 3 m (9
fod) langt.
◦ Hvis CCU'en ikke kan monteres inden for 3 m (9 fod) fra
styringssystemet, kan du få forlængerkabler hos din lokale
Garmin forhandler eller på www.garmin.com.
◦ Dette kabel må ikke klippes over.
Sådan finder du det bedste monteringssted
1 Opret en liste over alle passende monteringssteder for
CCU'en.
Velegnede monteringssteder bør ikke være inden for 60 cm
(2 fod) fra følgende:
• Jern
• Magneter
• Højspændingsledninger
• Periodisk kørende pumper, såsom hovedpumper og
bassinpumper
En stor magnet, f.eks. en subwoofer-højttalermagnet, må
ikke være tættere end 1,5 m (5 fod) på monteringsstederne.
2 Find midtpunktet for bådens rotation, og mål afstanden
mellem rotationsmidtpunktet og hvert af de egnede
monteringssteder, du skrev ned i trin 1.
3 Vælg den placering, der er tættest på rotationsmidtpunktet.
Hvis mere end én placering er ca. samme afstand fra
rotationsmidtpunktet, skal du vælge den placering, som bedst
opfylder nedenstående.
• Den bedste placering er tættest på bådens midterlinje.
• Den bedste placering er lavt i båden.
• Den bedste placering er en smule fremme i båden.
Oktober 2017
190-02318-76_0A
Test af en placering for magnetisk interferens
Du kan bruge et håndholdt kompas til at teste et monteringssted
for magnetisk interferens.
1 Hold et håndholdt kompas på CCU-monteringsstedet.
2 Flyt kompasset 15 cm (6 tommer) til venstre for placeringen
og derefter 15 centimeter (6 tommer) til højre, hold øje med
nålen, og gør følgende:
• Hvis kompasnålen bevæger sig mere end tre grader under
dette trin, er der magnetisk interferens på stedet. Vælg et
nyt monteringssted, og gentag testen.
• Hvis kompasnålen flytter sig ikke eller flytter sig mindre
end tre grader skal du gå videre til næste trin.
3 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset oven og
neden for monteringsstedet.
4 Gentag denne proces, mens du placerer kompasset foran og
bag monteringsstedet.
Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning
• Alarmen skal monteres i nærheden af den primære
manøvrepult.
• Alarmen kan monteres under instrumentbrættet.
• Hvis det er nødvendigt, kan alarmledningerne forlænges med
en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
• CCU'en og betjeningsenheden skal tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
• Hvis din båd ikke allerede har et NMEA 2000 netværk, kan
du oprette et ved hjælp af de medfølgende NMEA 2000
kabler og stik (Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000
netværk til autopilotsystemet, side 3).
• Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan
valgfri NMEA 2000 enheder, f.eks. en vindsensor, en
vandhastighedssensor eller en GPS-enhed, tilsluttes til
NMEA 2000 netværket.
Element Beskrivelse
Vigtige overvejelser
Manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger
ikke i alle autopilotpakker. Hvis du installerer
autopiloten uden en dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til det
samme NMEA 2000 netværk som en
kompatibel Garmin plotter for at konfigurere
og betjene autopilotsystemet.
Datakabel til
manøvrepultstyring
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
tilslutter autopiloten til valgfri NMEA 0183
enheder, f.eks. en vindsensor, en vandhastighedssensor eller en GPS-enhed (NMEA
0183 Overvejelser om tilslutning, side 4).
Â
NMEA 2000
strømkabel
Du skal kun installere dette kabel, hvis du
opretter et NMEA 2000 netværk. Installer
ikke dette kabel, hvis der er et eksisterende
NMEA 2000 netværk på din båd.
Du skal tilslutte NMEA 2000 strømkablet til
en 9-16 V DC strømkilde.
Ã
NMEA 2000
netværk
Du skal tilslutte manøvrepultstyringen eller
den kompatible Garmin plotter og CCU'en til
et NMEA 2000 netværk ved hjælp af de
medfølgende T-stikNMEA 2000 Overvejelser om tilslutning, side 2.
Hvis der ikke findes et NMEA 2000 netværk
på båden, kan du oprette et med de
medfølgende kabler og stik (Oprettelse af et
grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 3).
À
Á
®
®
®
Ä
CCU
Du kan montere CCU'en et sted, hvor den
ikke kommer under vand, tæt på bådens
midtpunkt i enhver retning (Overvejelser om
montering og tilslutning af CCU, side 1).
Monter CCU'en på afstand af kilder til
magnetisk interferens.
Å
Motortilslutning
CCU'en sluttes til motorstyringen enten
direkte eller via en adapter. Yderligere
instruktioner medfølger med adapteren, hvis
det er relevant.
Strøm- og datalayout
Æ
Alarm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Alarmen afgiver alarmlydsignaler fra autopilotsystemet og du skal installeres i
nærheden af den primære manøvrepultstyring (Installation af alarmen, side 3).
Installationsprocedurer
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Når du har planlagt installationen af autopiloten på din båd og
har fundet en løsning på montering og ledningsføring for din
specifikke installation, kan du begynde at montere og tilslutte
komponenterne.
Installation af manøvrepultstyring
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
Detaljeret monteringsvejledning medfølger i produktæsken til
manøvrepultstyringen.
Montering af CCU'en
1 Fastlæg monteringsstedet.
2 Brug CCU'en som skabelon, og marker placeringen af to
forboringshuller på monteringsoverfladen.
3 Brug et 3 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
2
4 Brug de medfølgende skruer til at fastgøre CCU'en til
monteringsoverfladen.
BEMÆRK: Hvis du anvender andet monteringsudstyr end de
medfølgende skruer, skal udstyret være af god kvalitet og af
rustfrit materiale eller messing for at undgå magnetisk
interferens med CCU'en.
Test monteringsudstyret sammen med et håndholdt kompas
for at sikre, at der ikke er magnetiske felter i udstyret.
Tilslutning af CCU'en
1 Før stik-enden af CCU-kablet til styringssystemets stik eller
en CAN-bus, og foretag tilslutningen.
2 Før den orange og den blå ledning fra den stikløse del at
CCU-kablet til det sted, hvor du vil installere alarmen
(Installation af alarmen, side 3).
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 0,08 mm2 (28 AWG) ledning.
Tilslutning til bådens styresystem
BEMÆRK
Kablet til styringskontrolenheden må ikke tilsluttes til et NMEA
2000 netværk.
Autopiloten kræver en tændt CAN-bus for at kommunikere med
styringskontrolenheden. Sørg for, at styringskontrolenhedens
CAN-bus tilsluttes strømmen og afsluttes korrekt. Kontakt
bådproducenten, hvis det er nødvendigt.
Kablet til styringskontrolenheden gør det muligt for
autopilotsystemet at kommunikere med bådens styresystem via
en CAN-bus. Yderligere instruktioner leveres med CAN-bussen.
Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte bådproducenten for at
få hjælp med at finde adgangen til styresystemet.
1 Find adgangen til bådens styresystem.
2 Tilslut styringskontrolenhedens kabel fra CCU'en til
styresystemet via den medfølgende styringskontrolenhedCAN-bus.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, kan kablet til
styringskontrolenheden forlænges med et NMEA 2000
forlængerkabel.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Du kan tilslutte CCU'en og manøvrepultstyringen (ekstraudstyr)
via et eksisterende NMEA 2000 netværk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, følger alle de
nødvendige dele til at oprette det med i autopilotpakken
(Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet, side 3).
Hvis du vil bruge avancerede funktioner i autopiloten, kan valgfri
NMEA 2000 enheder, som f.eks. en GPS-enhed, sluttes til
NMEA 2000 netværket.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000 netværk til
autopilotsystemet
BEMÆRK
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Tilslut de tre medfølgende T-stik À side om side.
Installation af alarmen
Før du kan montere alarmen, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om alarmmontering og -tilslutning, side 2).
1 Før alarmkablet frem til den stikfri ende af CCU-interconnectkablet.
Hvis kablet ikke er langt nok, skal du forlænge de relevante
ledninger med 28 AWG-ledning (0,08 mm2).
2 Tilslut kablerne, baseret på denne tabel.
Farve på alarmledning
CCU-kabel: ledningsfarve
Hvid (+)
Orange (+)
Sort (-)
Blå (-)
2 Tilslut det medfølgende NMEA 2000 strømkabel Á til en
9-12 V DC-strømkilde  via en afbryder Ã.
3 Lod og tildæk alle stikløse tilslutninger.
4 Fastgør alarmen med kabelbindere eller andet
monteringsudstyr (medfølger ikke).
NMEA 2000 og autopilot-komponenterne
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
3
4
5
6
Tilslut strømkablet til bådens tændingskontakt, hvis det er
muligt, eller før det gennem en linjeafbryder (medfølger ikke).
BEMÆRK: Forbindelsesledningen (uisoleret) på NMEA 2000
strømkablet skal tilsluttes til den samme jording som den
sorte ledning på NMEA 2000 strømkablet.
Tilslut NMEA 2000 strømkablet til et af T-stikkene.
Tilslut et af de medfølgende NMEA 2000 dropkabler Ä til et
af T-stikkene og til manøvrepultstyringen (ekstraudstyr) eller
til en kompatibel Garmin plotter Å.
Tilslut det andet medfølgende NMEA 2000 dropkabel til det
andet T-stik og til CCU'en Æ.
Slut han- og hunterminatorerne Ç til begge ender af de
kombinerede T-stik.
3
Tilslutning af autopilotkomponenterne til et eksisterende
NMEA 2000 netværk
En dedikeret manøvrepultstyring medfølger ikke i alle
autopilotpakker. Hvis du installerer autopiloten uden en
dedikeret manøvrepultstyring, skal autopilot-CCU'en sluttes til
det samme NMEA 2000 netværk som en kompatibel Garmin
plotter for at konfigurere og betjene autopilotsystemet.
1 Beslut dig for, hvor CCU'en À og manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) Á skal tilsluttes dit eksisterende NMEA 2000
backbone Â.
2 På det sted, hvor du planlægger at tilslutte CCU'en, skal du
frakoble den ene side af et NMEA 2000 T-stik à fra
3
4
5
6
7
netværket.
Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte et NMEA 2000
backbone-forlængerkabel (medfølger ikke) til siden af det
frakoblede T-stik for at forlænge NMEA 2000 netværkets
backbone.
Føj et medfølgende T‑stik 3 for CCU'en til NMEA 2000
backbone ved at slutte det til siden af det afbrudte T‑stik eller
backbone-forlængelseskablet.
Før det medfølgende dropkabel Ä til CCU'en og til bunden af
det T-stik, du tilføjede i 4.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du
bruge et dropkabel, der er op til 6 m (20 fod) langt (medfølger
ikke).
Tilslut dropkablet til CCU'en og T-stikket.
Gentag om nødvendigt trin 2 til 6 for manøvrepultstyringen
(ekstraudstyr) eller en kompatibel Garmin plotter.
Tilslutning af valgfrie NMEA 2000 enheder til autopilotsystemet
Du kan bruge avancerede funktioner i autopilotsystemet ved at
tilslutte valgfrie NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en GPSenhed til NMEA 2000 netværket.
BEMÆRK: Du kan tilslutte valgfri enheder, som ikke er NMEA
2000 -kompatible med betjeningsenheden via NMEA 0183
(NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning, side 4).
1 Føj et T-stik yderligere (medfølger ikke) til NMEA 2000
netværket.
2 Slut den valgfrie NMEA 2000 enhed til T-stikket ved at følge
vejledningen, som fulgte med enheden.
Konfiguration
Autopiloten skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Du kan bruge Havneguide og Havprøvningsguide på
4
manøvrepultstyringen eller en kompatibel Garmin plotter for at
konfigurere autopiloten.
Se den medfølgende konfigurationsvejledning for at få mere at
vide om konfiguration af autopiloten.
Appendiks
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Manøvrepultstyringen medfølger ikke i alle autopilotpakker. Der
skal installeres en manøvrepultstyring i dit autopilotsystem for at
tilslutte NMEA 0183 enheder i overensstemmelse med disse
diagrammer. Hvis du installerer autopiloten uden en
manøvrepultstyring, skal alle NMEA enheder, som du har planer
om at bruge med autopilotsystemet, være sluttet til en
kompatibel Garmin plotter på samme NMEA 2000 netværk som
CCU'en. Se installationsvejledningen til din plotter for at få
oplysninger om NMEA 0183 tilslutning.
Disse forbindelsesdiagrammer er eksempler på forskellige
situationer, der kan opstå, når du tilslutter din NMEA 0183
enhed til manøvrepultstyringen.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Der er en intern NMEA 0183-indgangsport (RX-port) og en
intern NMEA 0183-udgangsport (TX-port) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed til den interne RX-port, så du kan sende
data til denne Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til den interne TX-port, så de
kan modtage dataoutput fra denne Garmin enhed.
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- og modtageledningen.
• Enheden har en TX-port og en RX-port. Hver intern port har 2
ledninger, med påskriften A og B i følge NMEA 0183konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver intern
port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på NMEA
0183-enheden.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
• Strømkablet fra denne enhed og NMEA 0183-enheder skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de
interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.
Hvis indgangen på NMEA 0183-enheden er forbundet til TXA
på datakablet, kan du forbinde udgangsporten på din NMEA
0183-enhed til indgangsporten på ledningsnettet.
• Se Specifikationer, side 5 for at få vist en liste over de
godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og til din
enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
To-vejs NMEA 0183 kommunikation
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Î
Ï
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én modtagerledning (Rx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Kun én sendeledning
Hvis din NMEA 0183 kompatible enhed kun har én
sendeledning (Tx), skal den tilsluttes til den brune ledning (Rx/A)
fra manøvrepultstyringen, og den grønne ledning (Rx/B) fra
manøvrepultstyringen skal tilsluttes til NMEA 0183 jordingen.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grøn - Rx/B (-)
Tx/B (-)
BEMÆRK: Når en NMEA 0183-enhed tilsluttes med to
sendeledninger og to modtagerledninger, er det ikke
nødvendigt, at NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheden er
sluttet til fælles jord.
Kun én modtagerledning
Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én
modtagerledning (Rx), skal du tilslutte den til den blå ledning
(Tx/A) fra manøvrepultstyringen, og den hvide ledning (Tx/B) fra
manøvrepultstyringen skal ikke tilsluttes.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183 kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Grøn - Rx/B (-) (tilslut til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvid - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
BEMÆRK: Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har
én sendeledning (Tx), skal du tilslutte NMEA 2000 bussen og
NMEA 0183 enheden til fælles jord.
Specifikationer
CCU
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 netværk (leverer strøm til manøvrepultstyringen)
12 V DC-strømkilde
Manøvrepultstyring
NMEA 0183-kompatibel enhed
Ledning Ledningsfarve for manøvrepultstyring - Funktion
Ê
Ë
Ì
Í
NMEA 0183-kompatible
enheder - Funktion af
ledninger
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
NMEA 0183 jord
Blå - Tx/A (+)
Rx
Hvid - ikke tilsluttet
Ikke relevant
Specifikation
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
in.)
Vægt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fuldt tætnet, robust plastik
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellængde
3 m (9 fod)
NMEA 2000 indgangsspænding
Fra 9 til 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
5
Alarm
NMEA 0183 oplysninger
Når autopiloten er tilsluttet valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheder, bruger den følgende NMEA 0183 sætninger.
Specifikation
Mål
Dimensioner (L×diameter)
29/
Vægt
68 g (2,4 oz)
Type
Sætning
Fra -15 °C til 60 °C (5 °F til 140 °F)
Send
hdm
3,0 m (10 fod)
Modtag
wpl
Temperaturområde
Kabellængde
32
× 1 tomme (23 × 25 mm)
gga
NMEA 2000 PGN-oplysninger
grme
CCU
gsa
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
gsv
Beskrivelse
rmc
bod
bwc
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
dtm
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
gll
rmb
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGNoversigt
vhw
126996 Produktoplysninger
xte
mwv
127257 Send/modtag højdedata
127251 Send/modtag drejehastighed
Send kun
127250 Fartøjsretning
Modtag kun
127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Årsag
Autopiloten
modtager ikke
navigationsdata.
Autopiloten
placeret i hold
kurs-tilstand.
Autopiloten modtager
• Der lyder en alarm i 5
ikke længere gyldige
sekunder
navigationsdata under
• Autopiloten skifter til
udførelsen af rutesejlads.
hold kurs-tilstand
Denne meddelelse vise
også, hvis navigationen
stoppes på en
kortplotter, inden
autopiloten deaktiveres.
Mistet forbindelse
med autopilot
Manøvrepultstyringen
har mistet forbindelse
med CCU'en.
Ikke relevant
Mistede vinddata
(kun sejlbåd)
Autopiloten modtager
ikke længere gyldige
vinddata.
• Der lyder en alarm i 5
sekunder
• Autopiloten skifter til
hold kurs-tilstand
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Manøvrepultstyring
Type
PGN
Send og
modtag
059392 ISO-bekræftelse
Beskrivelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
Registrering af din enhed
126208 NMEA: Kommando/Anmodning/Anerkendelse
af gruppefunktion
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration .
2 Log på din Garmin konto.
126464 Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Send kun
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
Modtag kun
127245 Rordata
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
128259 Fart gennem vand
129025 Position: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
130306 Vinddata
130576 Status som lille fartøj
6
Autopilothandling
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Maritime Electronics Association.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising