Garmin | Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Asennusohjeet

Garmin Reactor™ 40 Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ without GHC™ 20 Asennusohjeet
REACTOR™ 40 STEER-BYWIRE
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.
HUOMIO
Varo käytön aikana kuumaa moottoria ja solenoidin osia sekä
liikkuvia osia.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
HUOMAUTUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja hydraulisen ohjauksen osista
sekä veneiden sähköjärjestelmistä.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration .
2 KirjauduGarmin tilillesi.
®
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot (Sähkö- ja datakaavio, sivu 2) helpottavat
kiinnityksessä ja liitännässä huomioitavien asioiden
hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
Tarvittavat työkalut
• turvalasit
• pora ja poranteriä
• 90 mm:n (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha (valinnaisen
ohjausnäytön asennusta varten)
• katkaisupihdit/lankaraappa
• risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
• nippusiteitä
• vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, hanki
sopivanlaiset ruuvit itse.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on Reactor 40 Steer-by-Wire
automaattiohjausjärjestelmän ensisijainen anturi.. Huomioi
nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn
varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla(Sijainnin testaaminen
magneettisten häiriöiden suhteen, sivu 1).
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät
kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja
ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta
terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia
häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan ohjausjärjestelmään ja on 3
metriä (9 jalkaa) pitkä.
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 3 metrin (9 jalan) säteelle
ohjausjärjestelmästä, jatkokaapelin voi hankkia
paikalliselta Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
◦ Tätä kaapelia ei saa katkaista.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista CCU-osan sopivista asennuspaikoista.
Sopivien asennuspaikkojen on oltava yli 60 cm:n (2 jalan)
päässä seuraavista:
• rauta
• magneetit
• suurjännitejohdot
• ajoittain käyvät pumput, kuten pääpumput ja
saaliskalasumpun pumput.
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 metrin (5 jalan) säteellä.
2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
Valitse
asennuspaikka, joka on lähimpänä
3
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Sijainnin testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen
Voit testata kiinnityspaikan magneettisten häiriöiden varalta
kannettavalla kompassilla.
1 Pitele kompassia CCU-osan asennuspaikassa.
Lokakuu 2017
190-02318-77_0A
2 Siirrä kompassia kuusi tuumaa paikasta vasemmalle ja sen
jälkeen saman verran oikealle. Tarkkaile neulaa ja valitse
toiminto:
• Jos kompassineula liikkuu tässä vaiheessa yli kolme
astetta, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse uusi
asennuspaikka ja toista testi.
• Jos kompassineula ei liiku tai se liikkuu alle kolme astetta,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
3 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
ylä- ja alapuolella.
4 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
etu- ja takapuolella.
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 3).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Kohde Kuvaus
À
Á
Ohjausnäytön Asenna tämä kaapeli vain, jos liität automaattidatakaapeli
ohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183
yhteensopiviin laitteisiin, kuten tuulianturiin,
nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (NMEA
Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä,
sivu 4).
®
Â
NMEA 2000
virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat
NMEA 2000 verkkoa. Älä asenna tätä kaapelia,
jos veneessä on jo NMEA 2000 verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Ã
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla TliittimilläHuomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä, sivu 2.
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit
luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla ja
liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 3).
®
®
Ä
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä (Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa,
sivu 1).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia häiriöitä.
Å
Moottorin
liitäntä
CCU liitetään moottorin ohjaukseen suoraan tai
sovittimella. Lisäohjeita toimitetaan tarvittaessa
sovittimen mukana.
Æ
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on asennettava
ensisijaisen ohjauksen lähelle (Hälyttimen
asentaminen, sivu 3).
Sähkö- ja datakaavio
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä,
automaattiohjauksen CCU on liitettävä automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa
varten samaan NMEA 2000 verkkoon kuin
yhteensopiva Garmin karttaplotteri.
Asennustoimet
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
Ohjausnäytön asennus
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat ohjausnäytön
pakkauksessa.
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
2
HUOMAUTUS: jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin
mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava
laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät
aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
CCU-osan liittäminen
1 Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää ohjausjärjestelmän liitäntään tai
CAN-väylään ja liitä se.
2 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen
(Hälyttimen asentaminen, sivu 3).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
Liittäminen veneen ohjausjärjestelmään
HUOMAUTUS
Älä liitä mukana toimitettua ohjauksen hallintakaapelia NMEA
2000 verkkoon.
Automaattiohjaus tarvitsee virtalähteen sisältävän CAN-väylän,
jotta se voi olla yhteydessä ohjauksen hallintaan. Varmista, että
ohjauksen hallinnan CAN-väylä on kytketty ja päätetty oikein.
Kysy tarvittaessa lisätietoja veneen valmistajalta.
Ohjauksen hallintakaapelin kautta automaattiohjausjärjestelmä
on yhteydessä veneen ohjausjärjestelmään ohjauksen hallinnan
CAN-väylän kautta. Lisätietoja toimitetaan CAN-väylän mukana.
Kysy tarvittaessa veneen valmistajalta, missä ohjauksen
hallinnan käyttökohta sijaitsee.
1 Etsi veneen ohjauksen hallinnan käyttökohta.
2 Liitä ohjauksen hallintakaapeli CCU-osaan ja
ohjausjärjestelmään mukana toimitetun hallinnan ohjauksen
CAN-väylän kautta.
HUOMAUTUS: ohjauksen hallintakaapelia voi jatkaa
tarvittaessa NMEA 2000 jatkokaapelilla.
Voit yhdistää CCU-osan ja valinnaisen ohjausnäytön valmiin
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 3).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Liitä kolme T-liitintä À toisiinsa rinnakkain.
Hälyttimen asentaminen
Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa, sivu 2).
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08
mm2:n (28 AWG:n ) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto Á 9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen  kytkimen à kautta.
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
4 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei
mukana).
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
3
4
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen virtalukkoon
tai katkaisimeen (lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
Liitä yksi mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli Ä
yhteen T-liitäntään ja ohjausnäyttöön (valinnainen) tai
yhteensopivaan Garmin karttaplotteriin Å.
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan Æ.
Liitä uros- ja naaraspäätevastus Ç yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
5
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
6
3
1 Määritä, miten liität CCU-osan À ja ohjausnäytön
(valinnainen) Á nykyiseen NMEA 2000 runkokaapeliin Â.
2 Irrota CCU-osan liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen Ã
toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
4
5
6
7
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
Liitä CCU-osan mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
Ohjaa mukana toimitettu laitekaapeli Ä CCU-osaan ja
vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu laitekaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit
käyttää enintään 6 metrin (20 jalan) pituista laitekaapelia
(lisävaruste).
Liitä laitekaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.
Toista tarvittaessa vaiheita 2 - 6 ohjausnäyttöä (valinnainen)
tai yhteensopivaa Garmin karttaplotteria varten.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten GPS-laitteen, NMEA 2000 verkkoon.
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä, sivu 4).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
ohjausnäyttö, jotta NMEA 0183 laitteita voi yhdistää näiden
kaavioiden mukaisesti. Jos asennat automaattiohjauksen ilman
ohjausnäyttöä, kaikki automaattiohjausjärjestelmän kanssa
käytettävät NMEA laitteet on yhdistettävä yhteensopivaan
Garmin karttaplotteriin samassa NMEA 2000 verkossa kuin
CCU. Katso NMEA 0183 yhteyden tiedot karttaplotterin
asennusohjeista.
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitetta ohjausnäyttöön.
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on yksi
sisäinen NMEA 0183 tuloportti (RX) ja yksi sisäinen NMEA
0183 lähtöportti (TX). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
sisäiseen RX-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin laitteeseen.
Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta
rinnakkain sisäiseen TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi
Garmin laitteella.
• Tarkista lähettävät (TX) ja vastaanottavat (RX) johtimet
NMEA 0183 laitteen asennusohjeista.
• Laitteessa on yksi TX-portti ja yksi RX-portti. Kussakin
sisäisessä portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistesukalla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Tämän laitteen ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä
toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183
laitteiden kanssa onnistuu. Jos esimerkiksi NMEA 0183 laite
on liitetty datakaapelin TXA-porttiin, voit liittää NMEA 0183
laitteen lähtöliitännän johdinsarjan tuloporttiin.
• Katso kohdasta Tekniset tiedot, sivu 5 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
Määritys
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Voit määrittää automaattiohjauksen ohjausnäytön
ohjatulla Ohjattu Dockside Wizard -toiminto- ja Ohjattu Sea Trial
-toiminto -toiminnolla tai yhteensopivassa Garmin
karttaplotterissa.
Lisätietoja automaattiohjauksen määrittämisestä on mukana
toimitetussa määritysoppaassa.
Liite
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Automaattiohjausjärjestelmään on asennettava
4
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 yhteensopivan laitteen johtimen
toiminto
-
Voima
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183
maadoitukseen)
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
Tekniset tiedot
CCU
À
Á
Â
Ã
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tuumaa)
Paino
200 g (7 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
CCU-kaapelin pituus
3 m (9 jalkaa)
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
Ohjausnäyttö
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
NMEA 0183 yhteensopiva laite
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
Hälytys
-
NMEA 0183 maadoitus
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Sininen - Tx/A (+)
Rx
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Valkoinen - ei kytketty
-
Paino
68 g (2,4 unssia)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
CCU
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
Vain vastaanotto
127258 Magneettinen eranto
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
5
Tyyppi
PGN
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Kuvaus
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
130306 Tuulitiedot
Ohjausnäyttö
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
Virheilmoitus
Syy
Automaattiohjaus ei
vastaanota navigointitietoja. Automaattiohjaus asetettu
Kulkusuunnan pito
‑tilaan.
Automaattiohjaus ei enää • Hälytys kuuluu 5
vastaanota kelvollisia
sekunnin ajan
navigointitietoja seurates- • Automaattiohjaus
saan reittiä määränsiirtyy Kulkupäähän.
suunnan pito
Tämä ilmoitus tulee
‑tilaan
näkyviin, jos navigointi on
pysäytetty karttaplotterissa ennen kuin automaattiohjaus on
katkaistu.
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Vain lähetys
Yhteys automaattioh- Ohjausnäytön yhteys
jaukseen on
CCU-osaan on
katkennut
katkennut.
Menetetyt tuulitiedot
(vain purjeveneet)
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
Vain vastaanotto 127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointi: reitin / reittipisteen tiedot
130306 Tuulitiedot
130576 Pienen aluksen tila
NMEA 0183 -tiedot
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdm
Vastaanotto
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Automaattiohjauksen toiminta
-
Automaattiohjaus ei enää • Hälytys kuuluu 5
vastaanota kelvollisia
sekunnin ajan
tuulitietoja.
• Automaattiohjaus
siirtyy Kulkusuunnan pito
‑tilaan
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration .
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising