Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Asennusohjeet

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Asennusohjeet
REACTOR™ 40 KICKER
ASENNUSOHJEET
• ohut rätti tai pieni pesusieni (kallistusputken sisäosan
puhdistukseen)
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, hanki
sopivanlaiset ruuvit itse.
Sähkö- ja datakaavio
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Jos moottorissa on hätäkytkin, opettele käyttämään sitä
hätätilanteessa. Jos moottorissa ei ole hätäkytkintä, asenna
sellainen, ennen kuin asennat automaattiohjausjärjestelmän.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Varo jäähdytyslevyn, moottorin ja solenoidin osien kuumia
pintoja käytön aikana.
Varo käytön aikana liikkuvien osien aiheuttamaa puristumis- tai
juuttumisriskiä.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot helpottavat kiinnityksessä ja liitännässä
huomioitavien asioiden hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
®
Kohde Kuvaus
Ohjausnäyttö
•
•
•
•
•
•
•
•
suojalasit
pora ja poranteriä
kiintoavaimia
90 mm:n (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha (valinnaisen
ohjausnäytön asennusta varten)
katkaisupihdit/lankaraappa
risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
nippusiteitä
vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
merivedenkestävää tiivistysainetta
kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
valkoista litiumrasvaa
kallistusputki ruostumatonta terästä (suositellaan
merikäyttöön)
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien
automaattiohjausten mukana. Jos asennat
automaattiohjauksen ilman omaa ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on
liitettävä automaattiohjausjärjestelmän
määritystä ja hallintaa varten samaan NMEA
2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
®
Ohjausnäytön
datakaapeli
Asenna tämä kaapeli vain, jos liität automaattiohjausjärjestelmän valinnaisiin NMEA 0183
yhteensopiviin laitteisiin, kuten tuulianturiin,
nopeusanturiin tai GPS-laitteeseen (NMEA
Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä,
sivu 7).
NMEA 2000
virtajohto
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat
NMEA 2000 verkkoa. Älä asenna tätä
kaapelia, jos veneessä on jo NMEA 2000
verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö tai yhteensopiva Garmin karttaplotteri ja CCU-osa on liitettävä NMEA 2000
verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä, sivu 3).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 6).
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
Tärkeää huomioitavaa
®
ECU
Helmikuu 2019
190-02451-91_0A
Kohde Kuvaus
CCU
Tärkeää huomioitavaa
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 2).
Kiinnitä CCU paikkaan, jossa ei ole magneettisia häiriöitä.
ECU-virtajohto ECU on liitettävä 12–24 Vdc:n virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 3).
CCU-kaapeli
Jos haluat jatkaa kaapelia, jotta se ulottuu
ECU-osaan, tarvitset ehkä jatkokaapeleita
(myydään erikseen) (Huomioitavaa valittaessa
CCU-osan kiinnityspaikkaa, sivu 2).
Kaasuttimen
toimilaite
Kaasuttimen toimilaite ohjaa moottorin
nopeutta.
Kaasuttimen toimilaitteen virtajohtoa ei saa
katkaista tai jatkaa.
Tämä kaavio sisältää ainoastaan sähköliitännän kaasuttimen toimilaitteeseen. Yksityiskohtaiset asennusohjeet toimitetaan
kaasuttimen toimilaitteen mukana.
Ohjauksen
toimilaite
Ohjauksen toimilaite ohjaa moottoria.
Ohjauksen toimilaitteen virtajohtoa ei saa
katkaista tai jatkaa.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on Reactor 40 Kicker automaattiohjausjärjestelmän
ensisijainen anturi. Huomioi nämä seikat parhaan
mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, kun valitset
asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla(Sijainnin testaaminen
magneettisten häiriöiden suhteen, sivu 2).
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
• CCU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Jos käytät
kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin mukana toimitettuja
ruuveja, tarvikkeiden on oltava laadukasta ruostumatonta
terästä tai messinkiä, jotta ne eivät aiheuta magneettisia
häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan ECU-osaan ja on 5 metriä (16
jalkaa) pitkä.
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 5 metrin (16 jalan) säteelle
ECU-osasta, jatkokaapelin voi hankkia paikalliselta
Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
◦ Tätä kaapelia ei saa katkaista.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista CCU-osan sopivista asennuspaikoista.
Sopivien asennuspaikkojen on oltava yli 60 cm:n (2 jalan)
päässä seuraavista:
• rauta
• magneetit
• suurjännitejohdot
• ajoittain käyvät pumput, kuten pääpumput ja
saaliskalasumpun pumput.
2
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 metrin (5 jalan) säteellä.
2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Sijainnin testaaminen magneettisten häiriöiden suhteen
Voit testata kiinnityspaikan magneettisten häiriöiden varalta
kannettavalla kompassilla.
1 Pitele kompassia CCU-osan asennuspaikassa.
2 Siirrä kompassia kuusi tuumaa paikasta vasemmalle ja sen
jälkeen saman verran oikealle. Tarkkaile neulaa ja valitse
toiminto:
• Jos kompassineula liikkuu tässä vaiheessa yli kolme
astetta, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse uusi
asennuspaikka ja toista testi.
• Jos kompassineula ei liiku tai se liikkuu alle kolme astetta,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
3 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
ylä- ja alapuolella.
4 Toista tätä samalla, kun liikutat kompassia asennuspaikan
etu- ja takapuolella.
Huomioitavaa valittaessa ECU-osan kiinnityspaikkaa
• ECU-osan voi asentaa tasaiselle pinnalle mihin tahansa
suuntaan.
• ECU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit, mutta sinun on
ehkä hankittava sopivat ruuvit itse, jos mukana toimitetut
ruuvit eivät sovellu kiinnityspinnalle.
• ECU-osaa ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se joutuu veden
alle tai altistuu pesulle.
• ECU-osan virtajohto kytketään akkuun, ja sitä voi jatkaa
tarvittaessa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 3).
Huomioitavaa valittaessa ohjauksen toimilaitteen
asennuspaikkaa
• Ohjauksen toimilaite asennetaan moottorin kallistusputkeen,
ja se käyttää ohjaukseen ohjausvartta ja
kytkentäjärjestelmää.
• Jos aiot käyttää tätä automaattiohjausjärjestelmää
merivedessä, tutustu kohtaan Huomioitavaa merikäytön
suhteen, ennen kuin asennat ohjauksen toimilaitteen
(Huomioitavaa merikäytön suhteen, sivu 2).
• Ohjauksen toimilaitteen voi asentaa kummalta tahansa
puolelta kallistusputkea.
• Ohjauksen toimilaite on asennettava, ennen kuin ECU
asennetaan pysyvästi.
• Ohjauksen toimilaitteen ja ECU-osan välistä kaapelia ei voi
jatkaa.
Huomioitavaa merikäytön suhteen
HUOMAUTUS
Kun venettä käytetään merivedessä, kallistusputken sisälle
muodostuu ruostetta, vaikka sitä huolletaan hyvin. Jos asennat
ohjauksen toimilaitteen merikäyttöön tarkoitettuun veneeseen,
veneen ohjaus jäykistyy ilman säännöllistä huoltoa, ja lopulta
ohjauksen toimilaite juuttuu paikalleen. Tuotetakuu ei kata
ohjauksen toimilaitteen mekaanisia vaurioita, jotka johtuvat siitä,
että juuttunut työntötanko on yritetty vapauttaa väkisin.
Jos kallistusputki on valmistettu hiiliteräksestä,
rutiinihuoltotoimet on tehtävä joka käyttökerran jälkeen tai
vähintään kaksi kertaa kuukaudessa (Ohjauksen toimilaitteen
rutiinihuolto ja säilytystiedot, sivu 7).
Monilta moottorivalmistajilta on saatavilla ruostumattomasta
teräksestä valmistettu kallistusputki. Jos moottorissa on
hiiliteräksestä valmistettu kallistusputki ja aiot käyttää venettä
merivedessä, vaihda vakiokallistusputki ruostumattomasta
teräksestä valmistettuun kallistusputkeen, jos se on mahdollista.
Voit kysyä lisää paikalliselta jälleenmyyjältä tai moottorin
valmistajalta.
Vaikka asentaisit ohjauksen toimilaitteen ruostumattomasta
teräksestä valmistettuun kallistusputkeen, tee rutiinihuoltotoimet
vähintään kaksi kertaa vuodessa, jos aiot käyttää venettä
merivedessä (Ohjauksen toimilaitteen rutiinihuolto ja
säilytystiedot, sivu 7).
Huomioitavaa valittaessa kaasuttimen toimilaitteen kiinnityspaikkaa
• Kaasuttimen toimilaite asennetaan moottorikotelon sisälle ja
liitetään kaasuttimeen nopeuden hallintaa varten.
• Noudata kaasuttimen toimilaitteen mukana toimitettuja
kokoamis- ja asennusohjeita.
• Kaasuttimen toimilaite on asennettava, ennen kuin ECU-osa
asennetaan pysyvästi.
• Kaasuttimen toimilaitteen ja ECU-osan välistä kaapelia ei voi
jatkaa.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten, sivu 6).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Asennustoimet
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
HUOMAUTUS: jos käytät kiinnitykseen muita tarvikkeita kuin
mukana toimitettuja ruuveja, tarvikkeiden on oltava
laadukasta ruostumatonta terästä tai messinkiä, jotta ne eivät
aiheuta magneettisia häiriöitä CCU-osaan.
Tarkista kompassin avulla, että tarvikkeet eivät aiheuta
magneettikenttiä.
ECU-asennus
ECU-osan asentaminen
Määritä ennen ECU-osan asennusta asennuspaikka ja sopivat
asennustarvikkeet (Huomioitavaa valittaessa ECU-osan
kiinnityspaikkaa, sivu 2).
1 Pidä ECU-osaa kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä ECU-osaa
asennusmallina.
Käytä
kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
2
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä ECU-osa kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
ECU osan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
ECU osan virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista. Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta. Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.
Jos aiot ohjata ECU osan virtajohdon ruorin lähellä olevan
katkaisimen tai kytkimen kautta, älä jatka ECU virtajohtoa, vaan
käytä sopivan kokoista relettä ja ohjausjohdinta.
1 Ohjaa ECU virtajohdon liitinpää ECU osaan, mutta älä liitä
sitä ECU osaan.
2 Ohjaa ECU virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.
Jos johto ei ole tarpeeksi pitkä, sitä voi jatkaa (Virtajohdon
jatkaminen, sivu 3).
3 Liitä musta johdin (-) akun miinusnapaan (-) ja punainen
johdin (+) akun plusnapaan (+).
4 Kun olet asentanut kaikki muut automaattiohjauksen osat,
liitä virtajohto ECU osaan.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Ohjausnäytön asennus
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat ohjausnäytön
pakkauksessa.
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
3
2 Valmistele moottorin kallistusputki (Kallistusputken
Kohde
Kuvaus
Sulake
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
Kohde
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
valmisteleminen, sivu 4).
3 Asenna ohjauksen toimilaite kallistusputkeen (Ohjauksen
toimilaitteen asentaminen kallistusputkeen, sivu 4).
4 Asenna teline moottoriin ja liitä se ohjauksen toimilaitteeseen
(Moottorin telineen ja ohjauksen kytkennän asennus,
sivu 5).
Moottorin ohjauslukon irrottaminen
Joissakin moottoreissa on ohjauslukko, jolla moottorin voi lukita
tiettyyn kulmaan. Näitä lukitusmekanismeja ei tarvita, kun
käytetään tätä automaattiohjausjärjestelmää, ja ne voivat häiritä
järjestelmän asennusta tai toimintaa. Jos moottorissa on
ohjauslukko, irrota se, ennen kuin asennat ohjauksen
toimilaitteen.
1 Selvitä, onko moottorissa ohjauslukko.
2 Katso ohjauslukon irrotusohjeet tarvittaessa moottorin
oppaasta tai kysy ohjeita valmistajalta.
Kallistusputken valmisteleminen
1 Etsi moottorin kiinnityksestä kallistusputki
.
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Kohde
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 7 m (23 jalkaa)
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos et aio käyttää venettä merivedessä, jatka seuraavaan
vaiheeseen.
• Jos aiot käyttää venettä merivedessä, tutustu
Huomioitavaa merikäytön suhteen -osaan, ennen kuin
jatkat seuraavaan vaiheeseen (Huomioitavaa merikäytön
suhteen, sivu 2).
3 Poista tarvittaessa suojukset kallistusputken päistä.
4 Poista irtonainen ruoste tai lika kallistusputken sisältä
työntämällä rätti tai pieni pesusieni putken sisään
pitkämäisellä esineellä, kuten ruuvitaltalla.
Ohjauksen toimilaitteen asentaminen kallistusputkeen
1 Levitä ohjauksen toimilaitteen työntötankoon valkoista
litiumrasvaa.
2 Työnnä ohjauksen toimilaite kallistusputkeen
jommaltakummalta sivulta.
Kohde
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Ohjauksen toimilaitteen asentaminen
1 Irrota moottorin ohjauslukko tarvittaessa moottorista
(Moottorin ohjauslukon irrottaminen, sivu 4).
4
3 Ruuvaa ohjauksen toimilaite kiinni kallistusputken päähän.
4 Käännä ohjauksen toimilaitetta, kunnes liitin osoittaa
sopivaan suuntaan asennuksen kannalta.
5 Using the included 5 mm hex wrench, tighten the screw to
prevent the steering actuator from rotating on the tilt tube.
6 Liu'uta tiiviste ohjauksen toimilaitteen toiseen päähän ja
kiinnitä se kallistusputkeen kääntämällä sitä myötäpäivään.
Moottorin telineen ja ohjauksen kytkennän asennus
Kun olet asentanut ohjauksen toimilaitteen kallistusputkeen,
asenna teline moottorin runkoon ja liitä se ohjauksen
toimilaitteeseen kytkentäkokoonpanolla.
1 Tarkista taulukosta, millaista telinettä moottori edellyttää.
Moottorin merkki tai tyyppi
Tarvittava teline
Honda
Pystysuuntainen
®
Mercury
®
Yamaha
®
Pystysuuntainen
Vaakasuuntainen
HUOMAUTUS: jos tila riittää pulttien kiristämiseen kytkennän
kokoamisen jälkeen, voi olla helpointa asentaa teline
moottoriin vasta kytkennän kokoamisen jälkeen.
On some Mercury motors, removing the bolts allows the tiller
arm to separate from the motor. You should place the bracket
between the tiller arm and the motor when securing it with the
bolts.
4 Ruuvaa musta kierreholkki kiinni telineen kierrepulttiin.
5 Ruuvaa kytkentätappi kiinni ohjauksen toimilaitteen varren
päähän ja kiinnitä se lukkomutterilla .
6 Asenna välikkeet, aluslevyt ja kytkentävarsi telineeseen ja
kytkentätappiin kaavion mukaisesti.
HUOMAUTUS: tarvittaessa voit asentaa ylimääräisen
mustan välikkeen (sisältyy toimitukseen) kytkentätappiin, jotta
kytkentävarsi on suorassa.
7 Kiinnitä kytkentävarsi ruuvaamalla mutteri kiinni telineen
kierrepulttiin.
8 Kiinnitä kytkentävarsi työntämällä r-tappi kytkentätapin
reiästä.
Vaakasuuntaisen telineen ja kytkentäkokoonpanon
asentaminen
Käytä vaakasuuntaista telinettä, kun asennat ohjauksen
toimilaitetta moottoreihin, joiden peräsinvarren alapuolella on
pultit tai kiinnitysreiät, kuten Yamaha moottoreihin.
1 Etsi peräsinvarren alapuolelta kiinnitysreiät tai pultit, jotka
osuvat telineen reikien kohtaan.
2 Valitse jokin seuraavista:
• Jos moottorin rei’issä on pultit, irrota ne ja aseta ne
sivuun.
• Jos moottorin rei’issä ei ole pultteja, osta niihin sopivat
pultit.
3 Kiinnitä teline pulteilla peräsinvarren alapuolelle.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos asennukseen tarvitaan pystysuuntainen teline, seuraa
pystysuuntaisen telineen ja kytkennän asennusohjeita
(Pystysuuntaisen telineen ja kytkentäkokoonpanon
asentaminen, sivu 5).
• Jos asennukseen tarvitaan vaakasuuntainen teline,
seuraa vaakasuuntaisen telineen ja kytkennän
asennusohjeita (Vaakasuuntaisen telineen ja
kytkentäkokoonpanon asentaminen, sivu 5).
Pystysuuntaisen telineen ja kytkentäkokoonpanon
asentaminen
Käytä pystysuuntaista telinettä, kun asennat ohjauksen
toimilaitetta moottoreihin, joiden peräsinvarressa on pultit tai
kiinnitysreiät, kuten Honda tai Mercury moottoreihin.
1 Etsi peräsinvarresta kiinnitysreiät tai pultit, jotka osuvat
telineen reikien kohtaan.
2 Valitse jokin seuraavista:
• Jos moottorin rei’issä on pultit, irrota ne ja aseta ne
sivuun.
• Jos moottorin rei’issä ei ole pultteja, osta niihin sopivat
pultit.
Kiinnitä
teline
pulteilla peräsinvarteen.
3
4
5
6
7
8
HUOMAUTUS: jos moottorin alla on riittävästi tilaa pulttien
kiristämiseen kytkennän kokoamisen jälkeen, voi olla
helpointa asentaa teline moottoriin vasta kytkennän
kokoamisen jälkeen.
Aseta musta aluslevy
telineen kierrepulttiin ja kiristä se
ruuvaamalla kiinni musta kierreholkki .
Ruuvaa kytkentätappi
kiinni ohjauksen toimilaitteen varren
päähän ja kiinnitä se lukkomutterilla .
Asenna välikkeet, aluslevyt ja kytkentävarsi
telineeseen ja
kytkentätappiin edellä olevan kaavion mukaisesti.
Kiinnitä kytkentävarsi ruuvaamalla mutteri
kiinni telineen
kierrepulttiin.
Kiinnitä kytkentävarsi työntämällä r-tappi
kytkentätapin
reiästä.
Kaasuttimen toimilaitteen asentaminen
Asenna toimilaite ja liitä se moottorin kaasuttimeen
automaattiohjausjärjestelmän mukana toimitettujen
kaasuttimen toimilaitteen asennusohjeiden mukaisesti.
CCU-osan liittäminen
Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää ECU-osaan ja liitä se
pumppuun.
5
Käyttölaitteen ja kaasuttimen toimilaitteen liittäminen
Asenna käyttölaite ja kaasuttimen toimilaite moottoriin, ennen
kuin liität ne ECU-osaan.
1 Ohjaa käyttölaitteen kaapeli käyttölaitteeseen ja ECU-osaan.
Jätä kaapeli sen verran löysälle, että moottori pystyy
kääntymään kokonaan paapuuriin ja tyyrpuuriin.
Kaapelia ei voi jatkaa, joten jos se on liian lyhyt, siirrä ECUosaa ja jatka ECU-osan virtajohtoa tarvittaessa (Virtajohdon
jatkaminen, sivu 3).
2 Liitä käyttölaitteen kaapeli käyttölaitteeseen ja ECU-osaan.
3 Ohjaa kaasuttimen toimilaitteen kaapeli moottorin
moottorikotelosta ECU-osaan. Jätä kaapeli sen verran
löysälle, että moottori pystyy kääntymään kokonaan
paapuuriin ja tyyrpuuriin.
4 Liitä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli ECU-osaan.
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
HUOMAUTUS
Jos muodostat yhteyden aiemmin luotuun NMEA 2000
verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden
NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.
NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos
nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.
Voit yhdistää CCU-osan ja valinnaisen ohjausnäytön valmiin
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten,
sivu 6).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
3
4
5
6
9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen
kytkimen
kautta.
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen virtalukkoon
tai katkaisimeen (lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
Liitä yksi mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
yhteen T-liitäntään ja ohjausnäyttöön (valinnainen) tai
yhteensopivaan Garmin karttaplotteriin .
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000 laitekaapeli
toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan .
Liitä uros- ja naaraspäätevastus
yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Määritä, miten liität CCU-osan ja ohjausnäytön
(valinnainen)
nykyiseen NMEA 2000 runkokaapeliin .
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää varten
HUOMAUTUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Omaa ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Jos asennat automaattiohjauksen ilman omaa
ohjausnäyttöä, automaattiohjauksen CCU on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän määritystä ja hallintaa varten
samaan NMEA 2000 verkkoon kuin yhteensopiva Garmin
karttaplotteri.
1 Liitä kolme T-liitintä toisiinsa rinnakkain.
2 Irrota CCU-osan liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen
toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
6
4 Liitä CCU-osan mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
5 Ohjaa mukana toimitettu laitekaapeli CCU-osaan ja
vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu laitekaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit
käyttää enintään 6 metrin (20 jalan) pituista laitekaapelia
(lisävaruste).
6 Liitä laitekaapeli CCU-osaan ja T-liittimeen.
7 Toista tarvittaessa vaiheita 2 - 6 ohjausnäyttöä (valinnainen)
tai yhteensopivaa Garmin karttaplotteria varten.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen automaattiohjausjärjestelmään
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä, sivu 7).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
Määritys
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Voit määrittää automaattiohjauksen ohjausnäytön
ohjatulla Ohjattu Dockside Wizard -toiminto- ja Ohjattu Sea Trial
-toiminto -toiminnolla tai yhteensopivassa Garmin
karttaplotterissa.
Lisätietoja automaattiohjauksen määrittämisestä on mukana
toimitetussa määritysoppaassa.
Ylläpito
Ohjauksen toimilaitteen rutiinihuolto ja säilytystiedot
Jotta automaattiohjaus toimii oikein, ohjauksen toimilaitetta
tarvitsee huoltaa säännöllisesti koko veneilykauden ajan, ja
kauden lopussa noudatettava tiettyjä varotoimia, kun vene
siirretään säilytykseen.
HUOMAUTUS
Käytä kallistusputkessa olevan ohjauksen toimilaitteen voiteluun
valkoista litiumrasvaa. Muunlaiset rasvat voivat kovettua ja
aiheuttaa toimilaitteen juuttumisen.
• Irrota ohjauksen toimilaite kallistusputkesta vähintään kerran
kaudessa (käytön mukaan) ja tee seuraavat toimet:
◦ poista kaikki rasva ja ruoste ohjauksen toimilaitteen
työntötangosta
◦ poista kaikki rasva ja ruoste kallistusputken sisältä.
HUOMAUTUS
Kun olet puhdistanut ohjauksen toimilaitteen ja
kallistusputken, levitä valkoista litiumrasvaa ohjauksen
toimilaitteen työntötankoon, ennen kuin asennat sen takaisin
kallistusputkeen.
• Kun siirrät veneen säilytykseen kauden lopussa, tee
seuraavat toimet:
◦ Käännä moottori kokonaan toiselle sivulle siten, että
ohjauksen toimilaitteen työntötanko tulee kokonaan esille
kallistusputkesta.
◦ Puhdista työntötanko ja levitä koko sen pintaan valkoista
litiumrasvaa.
liikkumaan peräsinvarren tai vasaran avulla voi vioittaa
moottoria, työntötankoa tai kallistusputkea.
1 Irrota kytkentätappi ohjauksen toimilaitteen työntötangon
2
3
4
5
6
7
päästä.
Työnnä ruuvitaltta tai muu sopiva puikko ohjauksen
toimilaitteen päässä olevasta reiästä.
Kierrä työntötankoa varovasti ruuvitaltan avulla, kunnes se
löystyy ja irtoaa kallistusputkesta.
Irrota ohjauksen toimilaite kallistusputkesta.
Puhdista kallistusputken sisäpuoli liuottimella ja lankaharjalla.
Puhdista ohjauksen toimilaitteen työntötanko liuottimella ja
rätillä.
Levitä työntötankoon litiumrasvaa ja asenna ohjauksen
toimilaite takaisin.
Varaosat
Automaattiohjausjärjestelmään on saatavilla varaosia. Saat
lisätietoja Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
Liite
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Ohjausnäyttöä ei toimiteta kaikkien automaattiohjausten
mukana. Automaattiohjausjärjestelmään on asennettava
ohjausnäyttö, jotta NMEA 0183 laitteita voi yhdistää näiden
kaavioiden mukaisesti. Jos asennat automaattiohjauksen ilman
ohjausnäyttöä, kaikki automaattiohjausjärjestelmän kanssa
käytettävät NMEA laitteet on yhdistettävä yhteensopivaan
Garmin karttaplotteriin samassa NMEA 2000 verkossa kuin
CCU. Katso NMEA 0183 yhteyden tiedot karttaplotterin
asennusohjeista.
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitetta ohjausnäyttöön.
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Karttaplotterissa on yksi Tx (lähetys) -portti ja yksi Rx
(vastaanotto) -portti.
• Kummassakin portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen Rx-porttiin tietojen
tuomiseksi karttaplotteriin. Lisäksi voit liittää enintään kolme
NMEA 0183 laitetta rinnakkain Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi karttaplotterilla.
• Tarkista lähettävä (Tx) ja vastaanottava (Rx) johdin NMEA
0183 laitteen asennusohjeista.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Karttaplotterin ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
karttaplotterissa. Lisätietoja on karttaplotterin käyttöoppaan
NMEA 0183 osassa.
• Karttaplotterin käyttöoppaassa on luettelo hyväksytyistä
NMEA 0183 lähetyslauseista, joita karttaplotteri tukee.
Juuttuneen ohjauksen toimilaitteen vapauttaminen
HUOMAUTUS
Jos ohjauksen toimilaite juuttuu kallistusputken sisään, älä yritä
pakottaa ohjauksen toimilaitetta liikkumaan peräsinvarren tai
vasaran avulla. Ohjauslaitteen toimilaitteen pakottaminen
7
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
Valkoinen - ei kytketty
-
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
12 Vdc:n virtalähde
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan laitteen johtimen
toiminto
-
Voima
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA 0183
maadoitukseen)
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
Tekniset tiedot
Ohjauksen toimilaite
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Mitat (P × L × K)
415 × 90 × 63 mm (16,3 × 3,5 × 2,5 tuumaa)
Paino
1 kg (2,16 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila –15–70 °C (5–158 °F)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Materiaali
Teräs ja muovi
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
ECU-kaapelin pituus
3 m (9 jalkaa)
Tulojännite (ECU-osasta) 11,5–30 Vdc
Johto Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
8
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Voima
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
CCU
Tyyppi
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 tuumaa)
Paino
575 g (20 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
–15–70 °C (5–158 °F)
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
CCU-kaapelin pituus
5 m (16 jalkaa)
NMEA 2000 tulojännite
9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
PGN
Kuvaus
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Vain lähetys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
Vain vastaanotto 127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
ECU
Mitat (L × K × S)
175 × 142 × 64,5 mm (6,9 × 5,6 ×
2,5 tuumaa)
Paino
680 g (24 unssia)
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
Suositeltu käyttölämpötila –15–60 °C (5–140 °F)
129283 Cross Track Error -virhe
Materiaali
Muovikotelo ja alumiininen jäähdytyslevy
129284 Navigointitiedot
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
129285 Navigointi: reitin / reittipisteen tiedot
Virtajohdon pituus
2,7 m (9 jalkaa)
130306 Tuulitiedot
Tulojännite
11,5–30 Vdc
130576 Pienen aluksen tila
Sulake
40 A, terätyyppinen
Päävirran käyttö
1 A (ei sisällä käyttölaitetta)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000 PGN-tiedot
CCU
NMEA 0183 -tiedot
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
Tyyppi
Määritys
Lähetys
hdm
Vastaanotto
wpl
gga
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
grme
gsa
gsv
059904 ISO-pyyntö
rmc
060928 ISO-osoitevaatimus
bod
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
bwc
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
dtm
126996 Tuotetiedot
rmb
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
vhw
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
mwv
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
xte
Vain vastaanotto
127258 Magneettinen eranto
gll
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
Virhe- ja varoitusilmoitukset
128259 Vesinopeus
Virheilmoitus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
130306 Tuulitiedot
Ohjausnäyttö
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
Automaattiohjauksen toiminta
ECU-yksikön jännite Ohjauksen toimilaitteen
Jatkuu normaalina
on pieni
virtalähteen jännite on
käyttönä
laskenut alle 10 Vdc:n yli 6
sekunnin ajaksi.
Automaattiohjaus ei
vastaanota navigointitietoja. Automaattiohjaus asetettu
Kulkusuunnan pito
‑tilaan.
Automaattiohjaus ei enää Automaattiohjaus
vastaanota kelvollisia navi- siirtyy Kulkusuunnan
gointitietoja seuratessaan pito ‑tilaan
reittiä määränpäähän.
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos navigointi on
pysäytetty karttaplotterissa
ennen kuin automaattiohjaus on katkaistu.
Yhteys automaattiohjaukseen on
katkennut
Ohjausnäytön yhteys
CCU-osaan on katkennut.
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
Syy
9
Virheilmoitus
Syy
Automaattiohjauksen toiminta
Pieni GHC™ syöttöjännite
Syöttöjännite on
matalampi kuin pienen
jännitteen hälytysvalikossa
määritetty arvo.
Virhe: ECU-yksikön
jännite korkea
Ohjauksen toimilaitteen
virtalähteen jännite on
noussut yli 33,5 Vdc:n.
ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU-yksikön
jännite on laskenut
nopeasti
ECU-yksikön jännite on
laskenut nopeasti alle 7,0
Vdc:n.
Virhe poistuu, kun
ECU-yksikön jännite
nousee yli 7,3 Vdc:n.
Virhe: ECU-yksikön
lämpötila korkea
ECU-yksikön lämpötila on
noussut yli 100 °C
(212 °F).
ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU- ja CCU- CCU- ja ECU-osan välinen
yksikön välinen
yhteys on aikakatkaistu.
yhteys katkesi (kun
automaattiohjaus on
käytössä)
Ohjausnäytöstä tai
karttaplotterista
kuuluu merkkiääni,
ja automaattiohjaus
siirtyy valmiustilaan.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Honda on Honda Motor Co. Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Loctite
on Henkel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mercury on
Brunswick Corporationin tavaramerkki. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat
National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yamaha on
Yamaha Motor Corporationin tavaramerkki.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising