Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Kokoonpano-opas

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Kokoonpano-opas
REACTOR™ 40 KICKER
-MÄÄRITYSOPAS
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Jos moottorissa on hätäkytkin, opettele käyttämään sitä
hätätilanteessa. Jos moottorissa ei ole hätäkytkintä, asenna
sellainen, ennen kuin asennat automaattiohjausjärjestelmän.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
HUOMIO
Varo jäähdytyslevyn, moottorin ja solenoidin osien kuumia
pintoja käytön aikana.
Varo käytön aikana liikkuvien osien aiheuttamaa puristumis- tai
juuttumisriskiä.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Automaattiohjauksen määrittäminen
Automaattiohjausjärjestelmä on määritettävä ja säädettävä
veneeseen sopivaksi. Ohjattuja Ohj. Dockside Wizard -toimintoja Ohjattu Sea Trial -toiminto -toimintoja käytetään
automaattiohjauksen määrittämiseen. Ohjatut toiminnot auttavat
sinua suorittamaan tarvittavat määritysvaiheet.
Jos automaattiohjauksen mukana ei toimitettu ohjausnäyttöä,
automaattiohjausjärjestelmä on määritettävä yhteensopivassa
karttaplotterissa, joka on samassa NMEA 2000 verkossa kuin
automaattiohjauksen CCU-osa. Olet saanut ohjeet määritykseen
ohjausnäytössä tai karttaplotterissa.
®
Ohj. Dockside Wizard -toim
HUOMAUTUS
Jos suoritat ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminnon, kun
vene ei ole vedessä, varmista, että peräsimellä on liikkumatilaa,
jotta se ei vahingoitu tai vahingoita muita esineitä.
Voit suorittaa ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminnon
veneen ollessa vedessä tai kuivalla maalla.
Jos vene on vedessä, sen on oltava paikallaan ohjatun
toiminnon aikana.
Ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminnon käyttö
1 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön.
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön ensimmäistä kertaa,
sinua pyydetään suorittamaan lyhyt määritysjakso.
2 Jos ohjattu Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminto ei
käynnisty automaattisesti määritysjakson jälkeen, valitse
vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Ohjatut toiminnot > Ohj.
Dockside Wizard -toiminto.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys > Ohjatut toiminnot >
Ohj. Dockside Wizard -toim.
Valitse
aluksen tyypiksi Moottoriveneen uppoumarunko.
3
4 Anna kicker-moottorin enimmäisnopeusarvo.
Enimmäisnopeusarvon pitäisi olla veneen enimmäisnopeus,
kun käytetään ainoastaan kicker-moottoria.
5 Anna kicker-moottorin suurimmaksi kierroslukuarvoksi 6000.
6 Testaa ohjaussuunta (Ohjaussuunnan testaaminen,
sivu 1).
7 Valitse nopeuslähde tarvittaessa (Nopeuslähteen
valitseminen, sivu 1).
8 Tarkista kierroslukumittari tarvittaessa (Kierroslukumittarin
tarkistaminen, sivu 1).
9 Tarkista Ohj. Dockside Wizard -toim (Ohjatun Ohj.
Dockside Wizard -toim -toiminnon tulosten läpikäyminen,
sivu 2).
Kun olet tehnyt Ohj. Dockside Wizard -toim, poista Shadow
Drive™ venttiili käytöstä asetuksista. Tämä
automaattiohjausjärjestelmä ei ole yhteensopiva Shadow Drive
venttiilin kanssa, ja näytössä näkyy virheilmoitus, kunnes poistat
venttiilin käytöstä.
Ohjaussuunnan testaaminen
1 Pysy paikallasi tai etene hitaasti ja valitse
ja .
Kun valitset , moottorin on käännettävä venettä
vasemmalle. Kun valitset , moottorin on käännettävä
venettä oikealle.
2 Valitse Jatka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos ohjaustesti kääntää venettä oikeaan suuntaan, valitse
ohjausnäytössä Kyllä.
• Jos ohjaustesti kääntää venettä oikeaan suuntaan, valitse
karttaplotterissa Seuraava.
• Jos vene kääntyi testin aikana vastakkaiseen suuntaan,
valitse ohjausnäytössä Ei ja toista vaiheet 1–3.
• Jos vene kääntyi testin aikana vastakkaiseen suuntaan,
valitse karttaplotterissa Vaihda suunta ja toista vaiheet 1–
3.
Nopeuslähteen valitseminen
Valitse vaihtoehto:
• Jos olet liittänyt kaasuttimen toimilaitteen sytytystulpan
johtimen moottorin sytytystulpan johtoon, valitse
Kierr.lukum-NMEA 2000 tai oma.
• Jos et ole liittänyt kaasuttimen toimilaitteen sytytystulpan
johdinta, valitse nopeuslähteeksi GPS.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee luotettavien ja
tarkkojen GPS-nopeustietojen lähteeksi ulkoista GPSantennia, joka on asennettu siten, että siitä on hyvä
näkyvyys taivaalle.
• Jos et ole liittänyt kaasuttimen toimilaitteen sytytystulpan
johdinta tai et käytä nopeuslähteenä GPS-laitetta, valitse
Ei yhtään.
HUOMAUTUS: jos automaattiohjaus ei toimi hyvin, kun
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, Garmin
suosittelee, että liität kaasuttimen toimilaitteen
sytytystulpan johtimen kaasuttimen toimilaitteeseen tai
käytät nopeuslähteenä ulkoista GPS-antennia.
®
Kierroslukumittarin tarkistaminen
Tämä toimenpide ei ole käytettävissä, kun nopeuslähteeksi on
valittu GPS tai Ei yhtään.
Maaliskuu 2019
190-02451-90_0A
Valitse Jatka.
Kicker-moottorin ominaisuuksien vuoksi
automaattiohjausjärjestelmän kanssa käytettävää
kierroslukumittaria ei tarvitse tarkistaa. Siksi tässä näytössä
ei näy tietoja.
Ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminnon tulosten
läpikäyminen
Näet ohjatussa Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminnossa
valitsemasi arvot.
1 Käy ohjatun Ohj. Dockside Wizard -toim -toiminnon tulokset
läpi.
2 Valitse mahdollinen virheellinen arvo.
3 Korjaa arvo.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien virheellisten arvojen kohdalla.
5 Kun olet käynyt arvot läpi, valitse Valmis.
Shadow Drive -venttiilin poistaminen käytöstä
Kun olet tehnyt Ohj. Dockside Wizard -toim, poista Shadow
Drive venttiili käytöstä asetuksista. Tämä
automaattiohjausjärjestelmä ei ole yhteensopiva Shadow Drive
venttiilin kanssa, ja näytössä näkyy virheilmoitus, kunnes poistat
venttiilin käytöstä.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Käytt. autom.ohjauksen määr. > Shadow
Drive.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys > Shadow Drive.
Shadow Drive -kentässä näkyy tilana Pois käyt..
Ohjattu Sea Trial -toiminto
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto määrittää
automaattiohjaukselle olennaiset anturit, ja on erittäin tärkeää,
että ohjattu toiminto suoritetaan veneelle soveltuvissa
olosuhteissa.
Tärkeää huomioitavaa ohjatusta Ohjattu Sea Trial toiminto -toiminnosta
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto on suoritettava
tyynessä vedessä. Koska tyyni sää on suhteellinen käsite ja
määräytyy veneen koon ja muodon mukaan, veneen on oltava
sopivassa paikassa ennen ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aloittamista.
• Vene ei saa keinua, kun se on paikallaan tai liikkuu hyvin
hitaasti.
• Tuuli ei saa vaikuttaa merkittävästi veneen kulkuun.
Huomioi seuraavat seikat ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aikana.
• Veneessä olevan painon on oltava tasapainossa. Älä liiku
veneessä ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminnon
aikana.
Ohjatun Sea Trial Wizard -toiminnon käyttö
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Ohjatut toiminnot > Ohjattu
Sea Trial -toiminto.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys > Ohjatut toiminnot >
Ohjattu Sea Trial -toiminto > Alku.
3 Anna tarvittaessa veneen enimmäisnopeus, kun
voimanlähteenä käytetään ainoastaan kicker-moottoria.
4 Kalibroi kompassi (Kompassin kalibroiminen, sivu 2).
2
5 Tee Automaattiviritys (Automaattiviritys tekeminen,
sivu 2).
6 Aseta pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen, sivu 3) tai
kulkusuunnan hienosäätö (Suunnan hienosäätö, sivu 3).
Kompassin kalibroiminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Kompassin määritys >
Kalibroi kompassi > Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella karttaplotterissa, valitse Asetukset
> Oma vene > Aut.ohj. asennuksen määritys >
Kompassin määritys > Komp. kalibr. > Alku.
2 Noudata ohjeita, kunnes kalibrointi on valmis. Pidä vene
mahdollisimman paikallaan ja suorassa.
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana. Varmista, että
aluksen kuorma jakautuu tasaisesti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistuu ohjausnäytössä, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi onnistuu, valitse karttaplotterissa OK.
• Jos kalibrointi epäonnistui, valitse Yritä uudelleen ja
toista vaiheet 1–3.
Kun kalibrointi on valmis, näyttöön tulee magneettisen
ympäristön laatuarvo. Arvo 100 osoittaa, että CCU on asennettu
täydellisen magneettiseen ympäristöön ja kalibrointi on
onnistunut. Jos arvo on pieni, sinun on ehkä siirrettävä CCUosaa ja kalibroitava kompassi uudelleen.
Automaattiviritys tekeminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
1 Kytke kicker-moottori käyttöön ajovaihteella kohtuullisella
nopeudella.
2 Ohjaa venettä käsin suuntaan, jossa on vähintään 100–
200 m (100–200 jaardia) avovettä.
Valitse
vaihtoehto:
3
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Autom.ohjauksen viritys >
Automaattiviritys > Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella karttaplotterissa, valitse Asetukset
> Oma vene > Aut.ohj. asennuksen määritys >
Autom.ohjauksen viritys > Automaattiviritys > Alku.
Vene liikkuu mutkitellen Automaattiviritys-toiminnon aikana.
4 Kun toimenpide on valmis, seuraa näytön ohjeita.
5 Jos Automaattiviritys ei onnistu, valitse vaihtoehto:
• Jos Automaattiviritys ei onnistu etkä ole saavuttanut
suurinta mahdollista kulkunopeutta, lisää nopeutta, valitse
ohjausnäytössä Tee normaali automaattiviritys tai
karttaplotterissa Suorita vakioaut.viritys ja toista vaiheita
1–3, kunnes Automaattiviritys onnistuu.
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu ja käytössä on
enimmäiskulkunopeus, laske nopeus alkuperäiseen
Automaattiviritys-nopeuteen ja aloita vaihtoehtoinen
toimenpide valitsemalla Vaihtoehtoinen
automaattisiritys.
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu heti ja kuljet ympyrää
etkä mutkitellen, valitse ohjausnäytössä Käänt. ohj.
suunta ja uud.yritys > Tee normaali automaattiviritys
tai karttaplotterissa Vaihda suunta > Suorita
vakioaut.viritys ja toista vaiheita 1–3, kunnes
Automaattiviritys onnistuu.
Kun Automaattiviritys on valmis, näet herkkyysarvot. Niiden
avulla voit arvioida Automaattiviritys-toiminnon laadun.
Automaattiviritys herkkyysarvot
Kun Automaattiviritys on valmis, voit tarkistaa herkkyysarvot
ohjausnäytöstä. Voit kirjoittaa luvut muistiin, jos haluat tehdä
automaattivirityksen myöhemmin tai säätää herkkyysasetuksia
manuaalisesti (ei suositella) (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen, sivu 3).
Herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus säilyttää
kulkusuunnan ja miten jyrkästi se tekee mutkat.
Laskurin herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus
korjaa liian suuren käännöksen.
Pohjoisen määrittäminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
Tämä toimenpide näkyy, jos automaattiohjaus on liitetty
valinnaiseen GPS-laitteeseen ja laite on tehnyt GPSpaikannuksen. Toimenpiteen aikana automaattiohjaus suuntaa
kompassisuunnan GPS-laitteen COG (Course over Ground,
suunta pohjaan nähden) -tietojen mukaan.
Jos et ole liittänyt järjestelmään GPS-laitetta, sinua kehotetaan
tekemään kulkusuunnan hienosäätö (Suunnan hienosäätö,
sivu 3).
1 Ohjaa venettä suoraan matkanopeudella tuulen ja virtauksen
suuntaisesti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Kompassin määritys >
Määritä pohjoinen > Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella karttaplotterissa, valitse Asetukset
> Oma vene > Aut.ohj. asennuksen määritys >
Kompassin määritys > Määritä pohjoinen > Alku.
3 Ohjaa venettä edelleen suoraan matkanopeudella tuulen ja
virtauksen suuntaisesti ja seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1–3.
Suunnan hienosäätö
Tämä toiminto näkyy ainoastaan, jos automaattiohjaukseen ei
ole liitetty valinnaista GPS-laitetta. Jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty GPS-laitteeseen, joka on
hakenut GPS-sijainnin, sinua kehotetaan määrittämään
pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen, sivu 3).
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, jatka vaiheeseen 3.
• Jos teet tämän kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial toiminto -toiminnon ulkopuolella ohjausnäytössä, valitse
suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Kompassin määritys >
Kulkusuunnan hienosäätö.
• Jos teet tämän kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial toiminto -toiminnin ulkopuolella karttaplotterissa, valitse
Asetukset > Oma vene > Aut.ohj. asennuksen
määritys > Kompassin määritys > Kulkusuunnan
hienosäätö > Alku.
2 Muuta kulkusuunnan hienosäätöasetusta, kunnes siinä
näkyvä kulkusuunta on oikea arvo, joka on saatu
luotettavasta kulkusuunnan osoittimesta, kuten veneen
kompassista tai käsikompassista.
3 Valitse Takaisin.
Määrityksen testaaminen ja säätäminen
HUOMAUTUS
Testaa automaattiohjaus pienellä nopeudella. Kun
automaattiohjaus on testattu ja säädetty pienellä nopeudella,
jäljittele normaaleja ohjausolosuhteita testaamalla sitä
suuremmilla ajonopeuksilla.
1 Ohjaa venettä yhteen suuntaan automaattiohjaus käytössä
(kulkusuunnan pito).
Vene saa heilua vähän, mutta ei merkittävästi.
2 Käännä venettä toiseen suuntaan automaattiohjauksella ja
tarkkaile veneen liikettä.
Veneen pitäisi kaartaa tasaisesti, ei liian nopeasti eikä liian
hitaasti.
Kun käännät venettä automaattiohjauksella, veneen pitäisi
lähestyä haluttua suuntaa ja asettua siihen mahdollisimman
suoraan ja ilman turhaa heilahtelua.
Valitse
vaihtoehto:
3
• Jos vene kääntyy liian nopeasti tai hitaasti, säädä
automaattiohjauksen kiihtyvyyssäädintä
(Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen, sivu 3).
• Jos kulkusuunnan pito heiluttaa venettä merkittävästi tai
vene ei oikene käännyttäessä, säädä
automaattiohjauksen herkkyyttä (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen, sivu 3).
• Jos vene kääntyy tasaisesti, kulkusuunnan pito heiluttaa
venettä vain vähän tai ei ollenkaan ja vene säätää
suunnan oikein, määritykset ovat oikeat. Lisäsäätöjä ei
tarvita.
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
2
3
4
5
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Autom.ohjauksen viritys > Kiihtyvyyssäädin.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys > Autom.ohjauksen
viritys > Kiihtyv.säädin.
Valitse vaihtoehto:
• Lisää asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
nopeasti.
• Vähennä asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy
liian hitaasti.
Kun säädät kiihtyvyyssäädintä manuaalisesti, tee vain pieniä
muutoksia kerrallaan. Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää
säätöjä.
Testaa automaattiohjauksen määritys.
Toista vaiheita 2 - 4, kunnes automaattiohjaus toimii halutulla
tavalla.
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen
Automaattiohjauksen herkkyysasetukset määritetään
Automaattiviritys yhteydessä. Näiden arvojen muuttamista ei
3
suositella. Merkitse Automaattiviritys määrittämät arvot muistiin,
ennen kuin teet muutoksia.
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
Valitse
vaihtoehto:
2
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Autom.ohjauksen viritys > Peräsimen herkkyydet.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys > Autom.ohjauksen
viritys > Peräsimen herkkyydet.
3 Valitse vaihtoehto veneen tyypin mukaan:
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma, Kierroslukumittari tai GPS, valitse Pieni nopeus
tai Nopea ja määritä, miten tiukasti peräsin pitää suunnan
ja kääntyy pienillä tai suurilla nopeuksilla.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma, Kierroslukumittari tai GPS, valitse Pienen nop.
laskuri tai Suuren nop. laskuri ja määritä, miten tiukasti
peräsin korjaa liian suuren käännöksen.
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
Testaa
automaattiohjauksen määritys ja toista vaiheita 2 ja 3,
4
kunnes automaattiohjaus toimii halutulla tavalla.
Edistyneet määritysasetukset
Voit kalibroida kompassin, tehdä automaattisen virityksen ja
määrittää automaattiohjausjärjestelmän pohjoisen ilman
ohjattuja toimintoja. Voit myös määrittää kunkin asetuksen
erikseen manuaalisesti, jos haluat tehdä pieniä säätöjä,
tekemättä määritystä tai kalibrointia kokonaan.
Myyjän määrityksen ottaminen käyttöön
ohjausnäytössä
Edistyneet määritysasetukset eivät ole käytettävissä
ohjausnäytössä normaaleissa olosuhteissa. Ota Myyjätila, jos
haluat käyttää automaattiohjauksen lisäasetuksia.
Karttaplotterissa Myyjätila ei tarvitse ottaa käyttöön, jotta
määritysasetuksia voi käyttää.
1 Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko > Asetukset >
Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
2 Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
Myyjätila ilmestyy näyttöön.
3 Valitse Takaisin > Takaisin.
Jos Määritä-näytössä näkyy Myyjän automaattiohj. määritys,
toimenpide onnistui.
Automaattisten määritystoimien tekeminen
manuaalisesti
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys > Autom.ohjauksen
viritys.
3 Valitse automaattinen määritys:
4
• Aloita kompassin kalibrointi valitsemalla Kompassin
määritys > Komp. kalibr. (Kompassin kalibroiminen,
sivu 2).
• Aloita automaattiohjauksen automaattiviritys valitsemalla
Autom.ohjauksen viritys > Automaattiviritys
(Automaattiviritys tekeminen, sivu 2).
• Aloita pohjoisen määritys valitsemalla Kompassin
määritys > Määritä pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen,
sivu 3).
4 Seuraa näytön ohjeita.
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti
Tiettyjen asetusten määrittäminen voi edellyttää muiden
asetusten muokkaamista. Lue yksityiskohtainen
määritysasetusosa, ennen kuin muutat
asetuksiaYksityiskohtaiset määritysasetukset, sivu 4.
1 Ota ohjausnäytössä käyttöön Myyjätila (Myyjän määrityksen
ottaminen käyttöön ohjausnäytössä, sivu 4).
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene >
Aut.ohj. asennuksen määritys.
3 Valitse asetusluokka.
4 Valitse määritettävä asetus.
Asetusten kuvaukset ovat tässä oppaassa (Yksityiskohtaiset
määritysasetukset, sivu 4).
5 Määritä asetuksen arvo.
Useita anturitietojen lähteitä
Automaattiohjausjärjestelmän käytettävissä saattaa olla useita
anturitietojen lähteitä. Siinä tapauksessa voit valita ensisijaisen
tietolähteen.
Koska esimerkiksi ulkoisen antennin GPS-nopeus on
luotettavampi ja tarkempi kuin karttaplotterin sisällä olevan GPSvastaanottimen, GPS-tietojen ensisijaiseksi lähteeksi kannattaa
valita ulkoinen GPS-antenni. Lisäksi koska automaattiohjauksen
CCU-osalle voi olla hankala löytää ihanteellista asennuspaikkaa,
suuntatietojen ensisijaiseksi lähteeksi voi valita ulkoisen NMEA
2000 GPS kompassin tai muun suunta-anturin.
Anturitietojen ensisijaisen lähteen valitseminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Valitse ohjausnäytön suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Halutut lähteet.
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä > Halutut
lähteet.
HUOMAUTUS: jotkin Halutut lähteet -valikon kohteet ovat
käytettävissä ainoastaan, kun järjestelmän käytettävissä on
useita antureita, jotka antavat samoja tietoja.
2 Valitse tietoluokka.
3 Valitse lähde.
Yksityiskohtaiset määritysasetukset
Vaikka kaikki määritykset tehdään automaattisesti ohjattujen
toimintojen avulla, voit säätää kaikkia asetuksia myös
manuaalisesti ja hienosäätää siten automaattiohjausta.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset eivät välttämättä näy
automaattiohjauksen määritysten mukaan.
HUOMAUTUS: aina kun muutat Nopeuslähde-asetusta, tarkista
tarvittaessa Pien. kierr.l. raj-, Suur. kierr.l. raj- tai Maks.nop.asetukset ja tee automaattinen viritys uudelleen
(Automaattiviritys tekeminen, sivu 2).
Automaattiohjauksen säätöasetukset
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Autom.ohjauksen viritys.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene > Aut.ohj.
asennuksen määritys > Autom.ohjauksen viritys.
Kiihtyvyyssäädin: tämän asetuksen avulla voit säätää
automaattiohjauksen tekemien käännösten nopeutta.
Prosenttiluvun suurentaminen pienentää kääntymisnopeutta,
ja prosenttiluvun pienentäminen suurentaa
kääntymisnopeutta.
Nopeuslähdeasetukset
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Nopeuslähteen määritys.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene > Aut.ohj.
asennuksen määritys > Nopeuslähteen määritys.
Nopeuslähde: tämän asetuksen avulla voit valita
nopeuslähteen.
Kierroslukum. tarkist.: tämä asetus ei näytä kicker-moottorin
kierroslukumittarin lukemia. Kyseisiä tietoja ei tarvitse
tarkastella.
Pien. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pienintä kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön tai
karttaplotterin arvoa, voit säätää sitä.
Suur. kierr.l. raj: asetuksen pitäisi olla 6000 kierrosta/min.
Maks.nop.: voit antaa veneen enimmäisnopeuden, kun
voimanlähteenä käytetään ainoastaan kicker-moottoria.
Peräsimen herkkyysasetukset
HUOMAUTUS: jos säädät arvon liian suureksi tai pieneksi,
automaattiohjaus saattaa toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti pienimpienkin poikkeamien vuoksi.
Liian tehokkaasti toimiva automaattiohjaus voi kuluttaa pumppua
tarpeettomasti ja tyhjentää akun tavallista nopeammin.
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Peräsimen herkkyydet.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene > Aut.ohj.
asennuksen määritys > Peräsimen herkkyydet.
Herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka tiukasti
peräsin pitää suunnan ja kääntyy.
Laskurin herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka
tiukasti peräsin korjaa liian suuren käännöksen. Jos määrität
arvon liian pieneksi, automaattiohjaus saattaa kääntää
venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan alkuperäistä
heilahdusta.
Ohjausjärjestelmän asetukset
Valitse ohjausnäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys > Ohjausjärjestelmän määritys.
Valitse karttaplotterissa Asetukset > Oma vene > Aut.ohj.
asennuksen määritys > Ohj.järj. määritys.
Vahvista ohj. suunta tai Ohj. suunta: määrittää suunnan,
johon peräsimen on liikuttava kääntääkseen venettä
paapuuriin ja tyyrpuuriin. Voit tarvittaessa testata
ohjaussuunnan ja vaihtaa sen päinvastaiseksi.
Kytköksen kompens. tai Kytk. komp.: kiristää tai löysää
ohjausta. Automaattiohjaus kompensoi löysää ohjausta sitä
enemmän, mitä suuremmaksi määrität kytköksen
kompensaatioarvon.
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Honda on Honda Motor Co. Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Loctite
on Henkel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mercury on
Brunswick Corporationin tavaramerkki. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat
National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yamaha on
Yamaha Motor Corporationin tavaramerkki.
®
®
®
®
®
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising