Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Kaasuttimen Toimilaite Asennusohjeet

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Kaasuttimen Toimilaite Asennusohjeet
Numero Osa
REACTOR™ 40 KICKER
KAASUTTIMEN TOIMILAITE
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Jos moottorissa on hätäkytkin, opettele käyttämään sitä
hätätilanteessa. Jos moottorissa ei ole hätäkytkintä, asenna
sellainen, ennen kuin asennat automaattiohjausjärjestelmän.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
HUOMIO
Varo jäähdytyslevyn, moottorin ja solenoidin osien kuumia
pintoja käytön aikana.
Varo käytön aikana liikkuvien osien aiheuttamaa puristumis- tai
juuttumisriskiä.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
kiintoavaimia
ristipääruuvitaltta
merivedenkestävää tiivistysainetta
Loctite kierrelukitusainetta (Honda moottorien asennuksiin)
®
®
Osien tunnistaminen
Kaasuttimen toimilaite on Reactor 40 Kicker
automaattiohjausjärjestelmän osa, joka ohjaa moottorin
nopeutta.
Kaasuttimen toimilaite on asennettava moottorin kotelon sisään
ja liitettävä kaasuttimen kaasuläpän vipuun tässä pakkauksessa
toimitetuilla kytkentäosilla. Eri moottorityyppeihin tarvitaan
erilaiset kytkentäosat, ja osat on jaettu erillisiin pakkauksiin.
Näissä ohjeissa viitataan pakkauksissa oleviin merkintöihin, kun
niissä käsitellään eri moottorityyppeihin tarvittavia osia.
Kaasuttimen toimilaite
Huomautuksia
Kaasuttimen Liitetään kaasuttimen kytkentään, jotta se
kaapeli
vetää kaasuttimen auki ja ohjaa moottorin
nopeutta.
Katso moottorin tyyppiä koskevasta osasta,
miten tämä kaapeli liitetään kaasuttimen
kytkentään.
Kierroslukumittarin
kaapeli
Liitetään sytytystulppaan moottorin kierrosmäärän tarkkailua varten (Kierroslukumittarin
kaapelin liittäminen, sivu 6).
ECU-kaapeli Liitetään kaasuttimen toimilaitteesta automaattiohjausjärjestelmän ECU-osaan (Kaasuttimen
toimilaitteen liittäminen ECU-osaan, sivu 6).
Osapakkaukset
Tarkista tästä taulukosta, mitkä osat vastaavat moottorisi
tyyppiä.
Yleisiä osia. Näitä osia käytetään kaikkien moottorityyppien yhteydessä, kun toimilaitetta asennetaan.
Osia 8–9,9 hevosvoiman Yamaha moottoreihin.
®
Osia 15–20 hevosvoiman Yamaha moottoreihin.
Osia 8–9,9 hevosvoiman Mercury moottoreihin.
®
Osia 15–20 hevosvoiman Mercury EFI moottoreihin.
Osia 8–20 hevosvoiman Honda moottoreihin.
Asennuksen valmistelu
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Huomioi seuraavat seikat, kun valmistaudut asentamaan
kaasuttimen toimilaitteen:
• Kaasuttimen toimilaite on asennettava moottorin kotelon
sisään.
• Useimmissa moottoreissa kaasuttimen läpän vipua hallitaan
kaasuttimen kytkennän avulla. Korvaa tehtaalla asennettu
kaasuttimen kytkentä mukana toimitetulla, jotta kaasuttimen
toimilaite ei käännä peräsimessä olevaa kaasutinläppää
taaksepäin (Huomioitavaa peräsimen taaksepäin
kääntymisen suhteen, sivu 1).
• Kaasuttimen kaapeli on kiinnitettävä moottorin imusarjaan ja
kaasuttimen läpän vipuun mukana toimitetulla pidikkeellä ja
moottorin tyypin mukaisella kytkennällä.
• Kaasuttimen toimilaitteen kotelon voi sijoittaa mihin tahansa
kohtaan moottorin kotelon sisällä, kun kaasuttimen kaapeli on
liitetty imusarjaan ja muut kaapelit on sijoitettu paikoilleen.
Kaasuttimen toimilaitteen kotelon voi kiinnittää mukana
toimitetuilla suurikokoisilla nippuliittimillä moottorin kotelon
sisään, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.
• Kierroslukumittarin kaapeli on liitettävä sytytystulpan kaapelin
ulkopintaan (Kierroslukumittarin kaapelin liittäminen,
sivu 6).
• Kaasuttimen toimilaite on liitettävä
automaattiohjausjärjestelmän ECU-osaan mukana
toimitetulla kaapelilla, joka tulee moottorin kotelon sisältä
(Kaasuttimen toimilaitteen liittäminen ECU-osaan, sivu 6).
Huomioitavaa peräsimen taaksepäin kääntymisen
suhteen
Useimmissa moottoreissa kaasuttimen läpän vipua hallitaan
kaasuttimen kytkennän avulla. Kytkentä avaa ja sulkee
kaasuttimen, kun peräsinvarren läppää säädetään. Koska
automaattiohjauksen kaasuttimen toimilaite ohjaa moottorin
nopeutta moottorin kotelon sisältä, tehtaalla asennettu
kaasuttimen kytkentä on korvattava mukana toimitetulla
kaasuttimen kytkennällä. Tämä estää kaasuttimen toimilaitetta
kääntämästä peräsinvarren läppää taaksepäin, mutta
Elokuu 2019
190-02451-94_0B
peräsinvarren läppää pystyy silti käyttämään, kun moottoria ei
ohjata automaattiohjausjärjestelmällä.
Tarkista moottorityypin liitäntäkaaviosta nykyinen kaasuttimen
kytkentä ja korvaa se mukana toimitetulla kytkennällä.
HUOMAUTUS: moottorin suunnittelun vuoksi kaasuttimen
kytkentää ei voi vaihtaa Honda moottoreissa. Tyypillisessä
käytössä kaasuttimen toimilaite kääntää peräsinvarren läppää
taaksepäin Honda moottoreissa, ja kaasutinläpän kitkalaippaa
on säädettävä, jotta toimilaite pystyy ohjaamaan moottorin
nopeutta (Kaasuttimen kitkan säätäminen, sivu 5).
Yamaha 8–9,9 hevosvoiman moottorien
kytkennät
Kaasuttimen kytkennän kokoaminen
Kaasuttimen kytkennän ansiosta toimilaitteen kaasuläpän
kaapeli pystyy vetämään moottorin kaasuttimen kaasuläpän
vivun auki.
1 Poista kaasuttimen kytkentävarsi pakkauksesta, joka
sisältää moottorin osia.
Numero Osa
Liitä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
kaasuttimen kytkentään , ennen kuin
kiinnität sen kaasuttimen kaapelipidikkeeseen
(Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin
liittäminen kaasuttimen kytkentään, sivu 2).
Kaasuttimen
kaapelipidike
Kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
on
kiinnitettävä kaasuttimen kaapelipidikkeeseen mukana toimitetuilla nippuliittimillä
(Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen pidikkeeseen useimpien moottorityyppien yhteydessä, sivu 5).
2 Poista kaasuttimen kytkentäpidike
pakkauksesta, joka
sisältää yleisiä osia .
3 Kiinnitä kaasuttimen kytkentäpidike kaasuttimen
kytkentävarren kapenevaan päähän pultilla ja mutterilla, jotka
saat yleisiä osia sisältävästä pakkauksesta.
4 Kiristä mutteria siten, että pidike on tukevasti kiinni varressa,
mutta sen verran löysällä, että pidike pääsee liikkumaan
vapaasti.
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin liittäminen
kaasuttimen kytkentään
Kaasuttimen kytkentä on suunniteltu siten, että kaasuttimen
toimilaitteen kaapeli pysyy siinä kiinni tukevasti. Muotoilun
vuoksi kaasuttimen toimilaitteen kaapeli on liitettävä kaasuttimen
kytkentään, ennen kuin osat kiinnitetään moottoriin.
1 Kokoa kaasuttimen kytkentä tarvittaessa (Kaasuttimen
kytkennän kokoaminen, sivu 2).
2 Aseta kaasuttimen toimilaitteen kaapelin pyöreä pää
kaasuttimen kytkennän päässä olevaan reikään.
Huomautuksia
Kaasuttimen
toimilaitteen
kaapeli (kaasuttimen toimilaitteen pakkauksesta)
Imusarjan kiinni- Irrota pultti imusarjasta ja kiinnitä sillä
tyskohta
kaasuttimen kaapelipidike .
Pulttiin liitettyä letkua tarvitsee ehkä siirtää,
jotta pidikkeen kiinnitys onnistuu.
Kaasuttimen
kytkentä
Kaasuttimen kytkentä on koottava ennen
sen asentamista (Kaasuttimen kytkennän
kokoaminen, sivu 2).
Moottorin
kaasuttimen
läpän vipu
Säätöruuvi on irrotettava kaasuttimen
vivusta, jotta peräsimen kaasuttimen
kytkentätangon
voi irrottaa ja kaasuttimen kytkennän
sekä muoviset
aluslevyt voi asentaa.
Peräsimen
kaasuttimen
kytkentätanko
Tätä tankoa ei vaihdeta, kun muita
kytkennän osia asennetaan, mutta se on
irrotettava tilapäisesti, jotta kaasuttimen
kytkentä voidaan kiinnittää kaasuläpän
vipuun .
VIHJE: voit merkitä tankoon kohdan, josta
se on kiinni kaasuläpän vivussa, jotta
havaitset moottorin oikeanlaisen joutokäynnin helposti, kun kiinnität tangon
takaisin.
Peräsimen
kaasuttimen
kytkentä
Tämä kytkennän osa on vaihdettava
osapakkauksessa toimitettuun uuteen
osaan. Säästä alkuperäinen kytkennän osa
siltä varalta, että palautat moottorin tehdaskokoonpanoonsa tuonnempana.
Kytkentäosien määrittäminen oikeanlaista
joutokäyntiä varten
3 Käännä kaapelia siten, että saat sen syötettyä kytkennän
päässä olevasta aukosta.
2
Kun olet asentanut kaasuttimen toimilaitteen osat moottoriin, ne
on säädettävä, jotta moottorin joutokäynti on oikeanlaista.
1 Löysää kaasuttimen toimilaitteen pidikettä moottorin
imusarjassa, kunnes kaasuttimen toimilaite ei vedä
kaasuttimen läpän vipua auki.
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin on oltava selvästi löysällä.
2 Aseta peräsimen kaasutin joutokäynnille, käynnistä moottori
ja tee toiminto:
• Jos joutokäynti ei ole oikeanlaista, löysää kaasuttimen
läpän vivun säätöruuvia, säädä peräsimen kaasuttimen
kytkentätankoa, kunnes joutokäynti toimii oikein, ja kiristä
säätöruuvi.
3
4
5
6
• Jos moottorin joutokäynti on oikeanlaista, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
Lisää moottorin nopeutta peräsimen kaasuttimella ja tee
toiminto:
• Jos moottori ei lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille
oikein, säädä peräsimen kaasuttimen kytkentätankoa
toistamalla edellinen vaihe.
• Jos moottori lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille oikein,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
Säädä kaasuttimen toimilaitteen pidikkeen asentoa, kunnes
kaasuttimen toimilaitteen kaapeli ei ole enää löysällä ja
moottori käy joutokäynnillä oikein.
Määritä kaapelin kireys kiristämällä kaasuttimen toimilaitteen
pidikettä moottorin imusarjassa.
Sammuta moottori tarvittaessa.
Yamaha 15–20 hevosvoiman moottorien
kytkennät
Numero Osa
Huomautuksia
Kaasuttimen
toimilaitteen
kaapeli (kaasuttimen toimilaitteen pakkauksesta)
Liitä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
kaasuttimen kytkentään , ennen kuin
kiinnität sen kaasuttimen kaapelipidikkeeseen
(Kaasuttimen toimilaitteen
kaapelin liittäminen kaasuttimen kytkentään, sivu 2).
Kaasuttimen
kaapelipidike
Kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
on
kiinnitettävä kaasuttimen kaapelipidikkeeseen mukana toimitetuilla nippuliittimillä
(Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen pidikkeeseen useimpien moottorityyppien yhteydessä, sivu 5).
Imusarjan kiinnityskohta
Irrota pultti imusarjasta ja kiinnitä sillä
kaasuttimen kaapelipidike.
Kaasuttimen
kytkentä
Kaasuttimen kytkentä on koottava ennen
sen asentamista (Kaasuttimen kytkennän
kokoaminen, sivu 2).
Moottorin kaasut- Säätöruuvi on irrotettava kaasuttimen
timen läpän vipu vivusta, jotta peräsimen kaasuttimen
kytkentätangon
voi irrottaa ja kaasuttimen kytkennän
voi asentaa.
Peräsimen
kaasuttimen
kytkennän sylinterin liukusäädinmekanismi
Vaihda nykyinen peräsimen kaasuttimen
kytkentätanko osapakkauksessa toimitettuun sylinterin liukusäädinmekanismiin
(Sylinterin liukusäätimen kaasuttimen
kytkennän kokoaminen, sivu 3). Säästä
nykyinen peräsimen kaasuttimen kytkentätanko siltä varalta, että palautat moottorin
tehdaskokoonpanoonsa tuonnempana.
2 Työnnä pieni taivutettu tanko
sylinterin lyhyeen päähän
.
Pienen tangon tasainen osa sopii sylinteriin vain yhdellä
tavalla.
3 Kiinnitä pieni tanko säätöruuvilla .
4 Työnnä pitkän tangon pyöreä pää sylinterin toiseen
päähän.
Kytkentäosien määrittäminen oikeanlaista
joutokäyntiä varten
Kun olet asentanut kaasuttimen toimilaitteen osat moottoriin, ne
on säädettävä, jotta moottorin joutokäynti on oikeanlaista.
1 Löysää kaasuttimen toimilaitteen pidikettä moottorin
imusarjassa, kunnes kaasuttimen toimilaite ei vedä
kaasuttimen läpän vipua auki.
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin on oltava selvästi löysällä.
2 Löysää kaasuttimen läpän vivun säätöruuvia ja työnnä
tankoa sylinterin liukusäätimeen niin pitkälle kuin se menee.
3 Kiristä säätöruuvi.
4 Aseta peräsimen kaasutin joutokäynnille, käynnistä moottori
ja tee toiminto:
• Jos joutokäynti ei ole oikeanlaista, löysää kaasuttimen
läpän vivun säätöruuvia, säädä peräsimen kaasuttimen
kytkentätankoa sylinterin liukusäätimessä, kunnes
joutokäynti toimii oikein, ja kiristä säätöruuvi.
• Jos moottorin joutokäynti on oikeanlaista, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
5 Lisää moottorin nopeutta peräsimen kaasuttimella ja tee
toiminto:
• Jos moottori ei lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille
oikein, säädä peräsimen kaasuttimen kytkentää sylinterin
liukusäätimessä toistamalla edellinen vaihe.
• Jos moottori lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille oikein,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
Säädä
kaasuttimen toimilaitteen pidikkeen asentoa, kunnes
6
kaasuttimen toimilaitteen kaapeli ei ole enää löysällä ja
moottori käy joutokäynnillä oikein.
7 Määritä kaapelin kireys kiristämällä kaasuttimen toimilaitteen
pidikettä moottorin imusarjassa.
Sammuta
moottori tarvittaessa.
8
Mercury 8–9,9 hevosvoiman moottorien
kytkennät
Sylinterin liukusäätimen kaasuttimen kytkennän
kokoaminen
Joidenkin moottorien yhteydessä nykyinen kaasuttimen kytkentä
on vaihdettava sylinterin liukusäädinmekanismiin, jotta
peräsimen kaasutin ei käänny taaksepäin.
1 Avaa tarvittaessa moottorin mallin mukainen osapakkaus ja
ota siitä sylinterin liukusäädinmekanismin osat.
3
Numero Osa
Huomautuksia
Kaasuttimen
toimilaitteen
kaapeli (kaasuttimen toimilaitteen pakkauksesta)
Liitä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
kaasuttimen kytkentään , ennen kuin
kiinnität sen kaasuttimen kaapelipidikkeeseen
(Kaasuttimen toimilaitteen
kaapelin liittäminen kaasuttimen kytkentään, sivu 2).
Kaasuttimen
kaapelipidike
Kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
on
kiinnitettävä kaasuttimen kaapelipidikkeeseen mukana toimitetuilla nippuliittimillä
(Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen pidikkeeseen useimpien moottorityyppien yhteydessä, sivu 5).
Mercury 15–20 hevosvoiman moottorien
kytkennät
Numero Osa
Imusarjan kiinni- Irrota pultti imusarjasta ja kiinnitä sillä
tyskohta
kaasuttimen kaapelipidike .
Kaasuttimen
kytkentä
Kaasuttimen kytkentä on koottava ennen
sen asentamista (Kaasuttimen kytkennän
kokoaminen, sivu 2).
Moottorin
kaasuttimen
läpän vipu
Säätöruuvi on irrotettava kaasuttimen
vivusta, jotta peräsimen kaasuttimen
kytkentätangon
voi irrottaa ja kaasuttimen kytkennän
sekä muoviset
aluslevyt voi asentaa.
Peräsimen
kaasuttimen
kytkentätanko
Nykyinen peräsimen kaasuttimen kytkentätanko on vaihdettava osapakkauksessa
toimitettuun uuteen tankoon. Säästä
nykyinen peräsimen kaasuttimen kytkentätanko siltä varalta, että palautat moottorin
tehdaskokoonpanoonsa tuonnempana.
Liitä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
kaasuttimen kytkentään , ennen kuin
kiinnität sen kaasuttimen kaapelipidikkeeseen
(Kaasuttimen toimilaitteen
kaapelin liittäminen kaasuttimen kytkentään, sivu 2).
Kaasuttimen
kaapelipidike
Kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
on
kiinnitettävä kaasuttimen kaapelipidikkeeseen pidikkeen ruuveilla (Kaasuttimen
toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen pidikkeeseen 15–20 hevosvoiman Mercury
moottoreissa, sivu 4).
Imusarjan kiinnityskohta
Irrota pultti imusarjasta ja kiinnitä sillä
kaasuttimen kaapelipidike .
Kaasuttimen
kytkentä
Kaasuttimen kytkentä on koottava ennen
sen asentamista (Kaasuttimen kytkennän
kokoaminen, sivu 2).
Moottorin kaasut- Peräsimen kaasuttimen kytkentä
on
timen läpän vipu irrotettava kaasuläpän vivusta, jotta
kaasuttimen kytkentä
voidaan asentaa.
Kytkentäosien määrittäminen oikeanlaista
joutokäyntiä varten
Kun olet asentanut kaasuttimen toimilaitteen osat moottoriin, ne
on säädettävä, jotta moottorin joutokäynti on oikeanlaista.
1 Löysää kaasuttimen toimilaitteen pidikettä moottorin
imusarjassa, kunnes kaasuttimen toimilaite ei vedä
kaasuttimen läpän vipua auki.
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin on oltava selvästi löysällä.
2 Aseta peräsimen kaasutin joutokäynnille, käynnistä moottori
ja tee toiminto:
• Jos joutokäynti ei ole oikeanlaista, löysää kaasuttimen
läpän vivun säätöruuvia, säädä peräsimen kaasuttimen
kytkentätankoa, kunnes joutokäynti toimii oikein, ja kiristä
säätöruuvi.
• Jos moottorin joutokäynti on oikeanlaista, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
3 Lisää moottorin nopeutta peräsimen kaasuttimella ja tee
toiminto:
• Jos moottori ei lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille
oikein, säädä peräsimen kaasuttimen kytkentätankoa
toistamalla edellinen vaihe.
• Jos moottori lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille oikein,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
4 Säädä kaasuttimen toimilaitteen pidikkeen asentoa, kunnes
kaasuttimen toimilaitteen kaapeli ei ole enää löysällä ja
moottori käy joutokäynnillä oikein.
5 Määritä kaapelin kireys kiristämällä kaasuttimen toimilaitteen
pidikettä moottorin imusarjassa.
6 Sammuta moottori tarvittaessa.
Huomautuksia
Kaasuttimen
toimilaitteen
kaapeli (kaasuttimen toimilaitteen pakkauksesta)
Peräsimen
kaasuttimen
kytkentä
Tehtaalta toimitettua peräsimen kaasuttimen kytkentää on muutettava käyttämällä osapakkauksesta saatavalla uudella
osalla (Peräsimen kaasuttimen kytkennän
muuttaminen, sivu 5).
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen
pidikkeeseen 15–20 hevosvoiman Mercury
moottoreissa
Ennen kuin kiinnität kaapelin pidikkeeseen, liitä kaasuttimen
toimilaitteen kaapelin pää kaasuttimen kytkentään (Kaasuttimen
toimilaitteen kaapelin liittäminen kaasuttimen kytkentään,
sivu 2).
HUOMAUTUS: tämän tyyppisellä pidikkeellä kiinnitetään
kaasuttimen toimilaitteen kaapeli ainoastaan 15–20
hevosvoiman Mercury moottorien yhteydessä. Jos asennat
kaasuttimen toimilaitetta muun tyyppistä moottoria varten,
seuraa kyseisen pidikkeen ohjeita (Kaasuttimen toimilaitteen
kaapelin kiinnittäminen pidikkeeseen useimpien
moottorityyppien yhteydessä, sivu 5).
1 Aseta pidikkeen yläosa kaasuttimen toimilaitteen kaapelin
korotetun osan
päälle.
2 Kiinnitä kaapeli pidikkeeseen mukana toimitetuilla ruuveilla
.
4
Peräsimen kaasuttimen kytkennän muuttaminen
15–20 hevosvoiman Mercury moottoreissa peräsimen
kaasuttimen kytkentää on muutettava, jotta kaasuttimen
toimilaite ei käännä peräsimen kaasutinta taaksepäin.
1 Irrota nykyinen peräsimen kaasuttimen kytkentä moottorista.
2 Irrota kytkennän toinen pää ja mutteri ruuvaamalla
tanko
auki.
3 Säilytä tanko ja kytkennän toinen pää siltä varalta, että
palautat moottorin tehdastilaan tuonnempana.
4 Ruuvaa nykyinen mutteri kiinni vaihtotankoon
osapakkauksesta.
, jonka saat
5 Ruuvaa kytkennän nykyinen pää kiinni vaihtotankoon.
Kytkentäosien määrittäminen oikeanlaista
joutokäyntiä varten
1 Löysää kaksi ruuvia, joilla kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
2
3
4
5
6
on kiinni pidikkeessä, kunnes kaasuttimen toimilaite ei vedä
kaasuttimen läpän vipua auki.
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin on oltava selvästi löysällä.
Aseta peräsimen kaasutin joutokäynnille, käynnistä moottori
ja tee toiminto:
• Jos moottori ei käy joutokäynnillä oikein, irrota peräsimen
kaasuttimen kytkentä ja säädä tangon pituutta, kunnes
joutokäynti on oikeanlaista.
• Jos moottorin joutokäynti on oikeanlaista, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
Lisää moottorin nopeutta peräsimen kaasuttimella ja tee
toiminto:
• Jos moottori ei lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille
oikein, säädä peräsimen kaasuttimen kytkentää
toistamalla edellinen vaihe.
• Jos moottori lisää nopeutta ja palaa joutokäynnille oikein,
jatka seuraavaan vaiheeseen.
Säädä kaasuttimen toimilaitteen kaapelin asentoa
pidikkeessä, kunnes kaapeli ei ole enää löysällä ja moottori
käy joutokäynnillä oikein.
Kiristä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli pidikkeeseen
kahdella ruuvilla ja aseta kaapelin kireys.
Sammuta moottori tarvittaessa.
Honda 8–20 hevosvoiman moottorien
kytkennät
Numero Osa
Huomautuksia
Kaasuttimen
toimilaitteen
kaapeli
(kaasuttimen
toimilaitteen
pakkauksesta)
Liitä kaasuttimen toimilaitteen kaapeli
kaasuttimen kytkentään , ennen kuin
kiinnität sen kaasuttimen kaapelipidikkeeseen
(Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin
liittäminen kaasuttimen kytkentään, sivu 2).
Kaasuttimen
kaapelipidike
Kaasuttimen toimilaitteen kaapeli on kiinnitettävä kaasuttimen kaapelipidikkeeseen
mukana toimitetuilla nippuliittimillä (Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen
pidikkeeseen useimpien moottorityyppien
yhteydessä, sivu 5).
Imusarjan kiin- Löysää imusarjan pulttia ja liu’uta kaasutnityskohta
timen kaapelipidike paikalleen .
Älä irrota pulttia imusarjasta, koska irrotetun
pultin asettaminen takaisin paikalleen on
hankalaa.
Kaasuttimen
kytkentä
Kaasuttimen kytkentä on koottava ennen sen
asentamista (Kaasuttimen kytkennän kokoaminen, sivu 2).
Kaasuttimen kytkentävarsi sopii kaasuttimeen vain yhdellä tavalla.
Irrota lukituslaatta kaasuttimen kytkentäpidikkeen asennusta varten. Levitä pulttiin Loctite
kierrelukitusainetta, kun kiinnität pidikettä.
Kaasuttimen kitkan säätäminen
Koska kaasuttimen toimilaite kääntää peräsimen kaasutinläppää
taaksepäin Honda moottoreissa, kaasuttimen kitka on
säädettävä peräsinvarresta, jotta toimilaite toimii oikein.
1 Etsi kitkalaippa peräsinvarresta.
Kitkalaippa säätää peräsimen kaasuläpän kireyttä, ja täysin
kiristettynä se pitää kaasuläpän paikallaan.
2 Säädä kitkalaippa täysin löysälle.
Kaasuttimen toimilaite pystyy ohjaamaan moottorin nopeutta
ainoastaan, kun kitkalaippa on täysin löysällä.
Yleiset asennustoimet
Nämä toimet koskevat kaikkia moottorimalleja.
Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen
pidikkeeseen useimpien moottorityyppien yhteydessä
Ennen kuin kiinnität kaapelin pidikkeeseen, liitä kaasuttimen
toimilaitteen kaapelin pää kaasuttimen kytkentään (Kaasuttimen
toimilaitteen kaapelin liittäminen kaasuttimen kytkentään,
sivu 2).
HUOMAUTUS: tämän tyyppisellä pidikkeellä kiinnitetään
kaasuttimen toimilaitteen kaapeli useimpien moottorityyppien
yhteydessä. Jos asennat kaasuttimen toimilaitetta 15–20
hevosvoiman Mercury moottoriin, seuraa kyseisen pidikkeen
ohjeita (Kaasuttimen toimilaitteen kaapelin kiinnittäminen
pidikkeeseen 15–20 hevosvoiman Mercury moottoreissa,
sivu 4).
1 Aseta kaasuttimen toimilaitteen kaapelin korotettu osa
pidikkeeseen korotettujen kielekkeiden väliin .
5
Kaasuttimen toimilaitteen asennuksen testaaminen
2 Kiinnitä kaapeli pidikkeeseen mukana toimitetuilla
nippuliittimillä
.
Kierroslukumittarin kaapelin liittäminen
HUOMAUTUS
Kierroslukumittarin tai sytytystulppien kaapelia ei saa katkaista
eikä kuoria. Kyseisten kaapelien katkaiseminen tai kuoriminen
vioittaa kaasuttimen toimilaitetta, moottoria tai molempia.
Kierroslukumittarin kaapelin kautta seurataan moottorin
kierroksia, ja sitä tarvitaan, jotta automaattiohjaus toimii oikein.
1 Ohjaa kierroslukumittarin kaapeli kaasuttimen toimilaitteen
kotelosta moottorin sytytystulpan kaapeliin.
2 Kiinnitä kierroslukumittarin kaapelin vaipallinen pää
sytytystulpan kaapelin ulkopuolelle mukana toimitetuilla
nippuliittimillä.
3 Kiinnitä kierroslukumittarin kaapeli siten, että ainoastaan sen
vaipallinen pää koskettaa sytytystulpan kaapelia.
HUOMAUTUS
Jos kierroslukumittarin kaapelin vaipaton osa
koskettaa
sytytystulpan kaapelia , kierroslukumittarin signaali saattaa
heiketä ja automaattiohjaus ei välttämättä toimi oikein.
Ennen kuin voit testata asennuksen, sinun on asennettava
kaikki automaattiohjauksen osat ja kaikki kaasuttimen
toimilaitteen kytkennän osat sekä liitettävä kaasuttimen toimilaite
ECU-osaan.
1 Käynnistä moottori.
2 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön.
3 Ota automaattiohjaus käyttöön.
4 Lisää kaasutusta kaasuttimen toimilaitteella painamalla
kaukosäätimen painiketta .
Kaasuttimen toimilaitteen pitäisi nostaa kaasutin täyteen
nopeuteen.
5 Vähennä kaasutusta kaasuttimen toimilaitteella painamalla
kaukosäätimen painiketta .
Kaasuttimen toimilaitteen pitäisi palauttaa moottori
joutokäynnille.
6 Valitse jokin seuraavista:
• Jos kaasuttimen toimilaite ei siirrä kaasutinta täydestä
nopeudesta joutokäynnille, säädä kaasuttimen kaapelin
pidikettä ja toista testi.
• Jos kaasuttimen toimilaite ohjaa kaasutinta oikein,
sammuta moottori ja automaattiohjausjärjestelmä.
Tekniset tiedot
Mitat (P × L × K)
151 × 60 × 23 mm (6 × 2,35 × 0,9 tuumaa)
Paino
181 g (6,4 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila 0–70°C (32–158°F)
Materiaali
Lasivahvisteinen nailon ja alumiini
Vesitiiviys*
Kaasuttimen toimilaitteen kotelo: IEC 60529
IPX7*
ECU-kaapelin pituus
3 m (9 jalkaa)
Tulojännite
12–24 Vdc
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Reactor™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Honda on Honda Motor Co. Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Loctite
on Henkel Corporationin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mercury on
Brunswick Corporationin tavaramerkki. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat
National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yamaha on
Yamaha Motor Corporationin tavaramerkki.
®
Kaasuttimen toimilaitteen liittäminen ECU-osaan
Kun olet liittänyt kaasuttimen toimilaitteen ja kytkennät moottorin
sisällä, liitä kaasuttimen toimilaite automaattiohjauksen ECUosaan.
1 Etsi kaapelin pujotuskohta moottorista.
Se on kohta, josta moottorin sisältä tulevat kaapelit ohjataan
moottorin ulkopuolelle, ja se on tavallisesti peräsinvarren
lähellä.
2 Tee tarvittaessa moottorin koteloon kaapelien pujotusaukko
ECU-kaapelille.
3 Pujota ECU-kaapeli kaasuttimen toimilaitteesta moottorin
sisältä moottorin ulkopuolelle.
4 Ohjaa ECU-kaapeli paikkaan, johon olet asentanut
automaattiohjauksen ECU-osan, ja liitä se THROTTLEporttiin.
5 Levitä tarvittaessa merivedenkestävää tiivistysainetta
kaapelin pujotusaukkoon, jotta moottoriin ei pääse vettä.
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising