Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Vodič kroz konfiguriranje

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Vodič kroz konfiguriranje
REACTOR™ 40 KICKER
– VODIČ ZA KONFIGURIRANJE
SUSTAVA
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Ako vaš motor sadrži prekidač za zaustavljanje, trebali biste se
upoznati s njegovim radom radi mogućeg hitnog slučaja. Ako
vaš motor ne sadrži prekidač za zaustavljanje, trebali biste ga
postaviti prije montaže sustava autopilota.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Pri uporabi pripazite na vruće površine hladnjaka, motora i
elektromagnetskih dijelova.
Pri uporabi čuvajte se opasnosti od prignječenja ili
prikliještenosti pokretnim dijelovima.
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Konfiguriranje autopilota
Sustav autopilota mora se konfigurirati i podesiti prema
dinamičnosti plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test
na moru koriste se za konfiguriranje autopilota. Ovi vas
čarobnjaci vode kroz neophodne korake konfiguracije.
Ako se u vašem kompletu autopilota ne nalazi kontrola kormila,
morate konfigurirati sustav autopilota pomoću kompatibilnog
plotera koji se nalazi na istoj NMEA 2000 mreži kao i CCU
jedinica autopilota. Upute o konfiguraciji pomoću kontrole
kormila ili plotera dane su u priručniku.
®
Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako funkciju Čarobnjak za pristajanje pokrenete dok je plovilo na
suhom, pazite da se kormilo slobodno može okretati kako se
izbjegla oštećenja kormila ili drugih predmeta.
Funkciju Čarobnjak za pristajanje možete izvršiti i kada je plovilo
na suhom i kada je u vodi.
Ako je plovilo u vodi, mora biti nepomično dok ne dovršite
izvođenje funkcije čarobnjaka.
Pokretanje funkcije Čarobnjak za pristajanje
1 Uključite autopilot.
Prilikom prvog uključivanja autopilota pokrenut će se kratki
slijed za postavljanje.
2 Ako se funkcija Čarobnjak za pristajanje ne pokrene
automatski nakon dovršetka slijeda za postavljanje, odaberite
opciju:
• Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Stručno postavljanje autopilota > Čarobnjaci >
Čarobnjak za pristajanje.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za
pristajanje.
3 Odaberite vrstu plovila Motorno plovilo – pomak trupa.
4 Unesite vrijednost maksimalne brzine pomoćnog motora.
Vrijednost maksimalne brzine trebala bi biti maksimalna
brzina plovila pri uporabi isključivo pomoćnog motora.
5 Unesite vrijednost 6000 kao vrijednost maksimalne brzine
okretaja pomoćnog motora u minuti.
6 Testirajte smjer upravljanja (Testiranje smjera upravljanja,
stranica 1).
7 Po potrebi odaberite izvor brzine (Odabir izvora brzine,
stranica 1).
8 Po potrebi potvrdite tahometar (Potvrda tahometra,
stranica 1).
9 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje
(Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje,
stranica 2).
Kada izvršite funkciju Čarobnjak za pristajanje, potrebno je
onemogućiti ventil Shadow Drive™ u postavkama. Ovaj sustav
autopilota nije kompatibilan s ventilom Shadow Drive i sve dok
ga ne onemogućite, prikazivat će se poruka o pogrešci.
Testiranje smjera upravljanja
1 Tijekom mirovanja ili kretanja malom brzinom odaberite
i
.
Kada odaberete , motor bi trebao promijeniti smjer kretanja
plovila ulijevo. Kada odaberete , motor bi trebao promijeniti
smjer kretanja plovila udesno.
2 Odaberite Nastavak.
3 Odaberite opciju:
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, na kontroli kormila odaberite Da.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, na ploteru odaberite Sljedeće.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, na kontroli kormila odaberite Ne i ponovite korake
od 1 do 3.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, na ploteru odaberite Promijeni smjer i ponovite
korake od 1 do 3.
Odabir izvora brzine
Odaberite opciju:
• Ako ste žicu svjećice na aktuatoru regulatora povezali s
kabelom svjećice na motoru, odaberite Tahom. – NMEA
2000 ili vlasn..
• Ako niste povezali žicu svjećice na aktuatoru regulatora,
odaberite GPS kao izvor brzine.
NAPOMENA: Garmin preporučuje korištenje vanjske
GPS antene montirane s neometanim pogledom na nebo
kako biste dobivali pouzdane i točne podatke o brzini
GPS-a.
• Ako niste povezali žicu svjećice na aktuatoru regulatora ili
nemate GPS uređaj kao izvor brzine, odaberite Ništa.
NAPOMENA: Ako autopilot ne radi dobro kada je izvor
brzine postavljen na Ništa, Garmin preporučuje
povezivanje žice svjećice na aktuatoru regulatora ili
upotrebu vanjske GPS antene kao izvora brzine.
®
Potvrda tahometra
Ovaj se postupak ne pojavljuje kada je kao izvor brzine odabran
GPS ili Ništa.
Ožujak 2019
190-02451-90_0A
Odaberite Nastavak.
Zbog dizajna pomoćnog motora nije potrebno provjeravati
može li se tahometar upotrebljavati sa sustavom autopilota i
stoga se na zaslonu ne prikazuju informacije.
Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje
Prikazuju se vrijednosti koje ste odabrali kada ste pokrenuli
funkciju Čarobnjak za pristajanje.
1 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje.
2 Odaberite bilo koju netočnu vrijednost.
3 Ispravite vrijednost.
4 Za sve netočne vrijednosti ponovite korake 2 i 3.
5 Kada završite s pregledavanjem vrijednosti, odaberite
Gotovo.
Onemogućavanje ventila Shadow Drive
Kada izvršite funkciju Čarobnjak za pristajanje, potrebno je
onemogućiti ventil Shadow Drive u postavkama. Ovaj sustav
autopilota nije kompatibilan s ventilom Shadow Drive i sve dok
ga ne onemogućite, prikazivat će se poruka o pogrešci.
Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Korisničko postav. autopilota
> Shadow Drive.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Shadow Drive.
U polju Shadow Drive prikazuje se status Onemog..
Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru konfigurira temeljne senzore
autopilota i izrazito je važno dovršiti čarobnjaka u uvjetima koji
su primjereni vašem plovilu.
Važne preporuke za Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru mora se dovršiti u mirnim vodama.
Obzirom da se ponašanje mirne vode mijenja ovisno o veličini i
obliku plovila, prije nego što pokrenete funkciju Čarobnjak za
test na moru, plovilo se mora nalaziti na odgovarajućoj lokaciji.
• U mirovanju ili izrazito polaganom kretanju plovilo se ne smije
ljuljati.
• Vjetar ne smije značajnije utjecati na plovilo.
Prilikom izvođenja funkcije Čarobnjak za test na moru uzmite u
obzir sljedeće preporuke.
• Težina na brodu mora ostati u ravnoteži. Prilikom izvođenja
bilo kojeg koraka funkcije Čarobnjak za test na moru nemojte
se kretati po plovilu.
Izvođenje funkcije Čarobnjak za test na moru
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
2 Odaberite opciju:
3
4
5
6
• Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Stručno postavljanje autopilota > Čarobnjaci >
Čarobnjak za test na moru.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za
test na moru > Početak.
Ako je potrebno, unesite maksimalnu brzinu plovila pri
napajanju isključivo pomoćnim motorom.
Kalibriranje kompasa (Kalibracija kompasa, stranica 2).
Izvršite Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje, stranica 2).
Postavite sjever (Postavljanje sjevera, stranica 3) ili izvršite
fino podešavanje smjera (Postavljanje finog podešavanja
smjera, stranica 3).
Kalibracija kompasa
1 Odaberite opciju:
2
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje > Stručno
postavljanje autopilota > Postavljanje kompasa >
Kalibracija kompasa > Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Kal. kompasa > Početak.
2 Slijedite upute dok kalibracija ne završi i za vrijeme kalibracije
pazite da je plovilo što mirnije i ravnije.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati. Uvjerite se
da jedna strana plovila ne sadrži teži teret od druge.
3 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija na kontroli kormila bila uspješna,
odaberite Gotovo.
• Ako je kalibracija na ploteru bila uspješna, odaberite OK.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, odaberite Pokušaj
ponovo i ponovite korake od 1 do 3.
Kada je kalibracija gotova, prikazuje se vrijednost kvalitete
magnetskog okruženja. Vrijednost 100 ukazuje da je CCU
jedinica postavljena u idealno magnetsko okruženje te da je
ispravno kalibrirana. Ako je ova vrijednost niska, možda ćete
morati premjestiti CCU jedinicu i ponovno kalibrirati kompas.
Izvođenje postupka Samopodešavanje
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
1 Aktivirajte pomoćni motor za vožnju prema naprijed pri
umjerenoj brzini.
2 Ručno upravljajte plovilom i okrenite ga u određenom smjeru
uz najmanje 100 do 200 m (100 do 200 yd) otvorene vode.
3 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje > Stručno
postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota >
Samopodešavanje > Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Podešavanje
autopilota > Samopodešavanje > Početak.
Dok je Samopodešavanje u tijeku, plovilo će se kretati cikcak.
4 Po dovršetku postupka slijedite upute na zaslonu.
5 Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan,
odaberite opciju:
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan i niste
dosegli maksimalnu brzinu krstarenja, odaberite Pokreni
uobičajeno samopod. na kontroli kormila ili Pokreni
stand.samopodeš. na ploteru, te ponovite korake od 1.
do 3. dok se postupak Samopodešavanje uspješno ne
dovrši.
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan i
postigli ste maksimalnu brzinu krstarenja, smanjite brzinu
na početnu brzinu za postupak Samopodešavanje i
odaberite Alternativno samopodešavanje kako biste
započeli postupak alternativnog samopodešavanja.
• Ako postupak Samopodešavanje odmah ne uspije i ako
se krećete kružno umjesto cik-cak, odaberite
Preokr.smjer uprav.i pokuš.pon. > Pokreni uobičajeno
samopod. na kontroli kormila ili Promijeni smjer >
Pokreni stand.samopodeš. na ploteru, te ponovite
korake od 1. do 3. dok se postupak Samopodešavanje
uspješno ne dovrši.
Po dovršetku postupka Samopodešavanje prikazuju se
vrijednosti osjetljivosti. Pomoću tih vrijednosti možete odrediti
kvalitetu postupka Samopodešavanje.
Osjetljivost funkcije Samopodešavanje
Po dovršetku izvođenja funkcije Samopodešavanje možete
pregledati vrijednosti osjetljivosti prikazane na kontroli kormila.
Te vrijednosti možete zabilježiti za usporedbu s drugim
postupkom samopodešavanja ili ako želite ručno prilagoditi
vrijednosti osjetljivosti (ne preporučuje se) (Podešavanje
osjetljivosti autopilota, stranica 3).
Osj.: Određuje koliko čvrsto autopilot drži smjer i koliko naglo
skreće.
Osjetljivost kormila: Određuje koliko snažno autopilot
prilagođava pretjerano okretanje kormila nakon skretanja.
Postavljanje sjevera
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
Ovaj se postupak pojavljuje ako je autopilot spojen na dodatni
GPS uređaj i ako je uređaj odredio GPS položaj. Za vrijeme
ovog postupka autopilot poravnava smjer kompasa i podatke o
kopnenom kursu (COG) dobivene od GPS uređaja.
Ako niti jedan GPS uređaj nije spojen, sustav će od vas zatražiti
postavljanje finog podešavanja smjera (Postavljanje finog
podešavanja smjera, stranica 3).
1 Plovilom upravljajte pravocrtno brzinom za krstarenje, niz
vjetar i u istom smjeru kao i morska struja.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje > Stručno
postavljanje autopilota > Postavljanje kompasa >
Postavi sjever > Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Postavi sjever > Početak.
3 Plovilom nastavite upravljati pravocrtno brzinom za
krstarenje, niz vjetar i u smjeru morske struje te slijedite
upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
3.
Postavljanje finog podešavanja smjera
Ovaj se postupak pojavljuje samo ako dodatni GPS uređaj nije
spojen s autopilotom. Ako je autopilot spojen s GPS uređajem
koji je odredio GPS položaj, od vas će se tražiti postavljanje
sjevera (Postavljanje sjevera, stranica 3).
1 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, nastavite na korak 3.
• Ako ovu kalibraciju ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje > Stručno
postavljanje autopilota > Postavljanje kompasa > Fino
podešavanje smjera.
• Ako ovu kalibraciju ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Fino podešavanje smjera > Početak.
2 Prilagođavajte postavku finog podešavanja smjera sve dok
ne pokazuje ispravan smjer koji je odredio pouzdan indikator
smjera kao što su brodski ili ručni kompas.
3 Odaberite Natrag.
Testiranje i podešavanje konfiguracije
OBAVIJEST
Autopilot ispitajte pri maloj brzini. Nakon što je autopilot ispitan i
podešen pri maloj brzini, ispitajte ga pri većoj brzini kako biste
simulirali uobičajene radne uvjete.
1 Vozite plovilo u jednom smjeru s uključenim autopilotom
(zadržite smjer).
Plovilo smije malo oscilirati, ali to ne smije biti značajno.
2 Okrenite plovilo u jednom smjeru pomoću autopilota i
gledajte što će se dogoditi.
Plovilo se treba glatko okrenuti, ni prebrzo ni presporo.
Kada plovilo okrećete pomoću autopilota, plovilo bi trebalo
prići i prihvatiti željeni smjer uz minimalno prekoračenje kuta
okreta i oscilaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako se plovilo okreće prebrzo ili presporo, prilagodite
limitator ubrzanja autopilota (Podešavanje postavki
limitatora ubrzanja autopilota, stranica 3).
• Ako držanje smjera značajno oscilira ili ako se plovilo
nakon okretanja ne ispravlja, podesite osjetljivost
autopilota (Podešavanje osjetljivosti autopilota,
stranica 3).
• Ako se plovilo glatko okreće, držanje smjera neznatno
oscilira ili ne oscilira uopće, a plovilo pravilno ispravlja
smjer, konfiguracija je ispravna. Daljnja podešavanja nisu
potrebna.
Podešavanje postavki limitatora ubrzanja autopilota
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
2
3
4
5
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Stručno postavljanje
autopilota > Podešavanje autopilota > Limitator
ubrzanja.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota >
Limitator ubrz..
Odaberite opciju:
• Ako je okretanje pomoću autopilota prebrzo, povećajte
vrijednost postavke.
• Ako je okretanje pomoću autopilota presporo, smanjite
vrijednost postavke.
Prilikom ručnog prilagođavanja limitatora, napravite relativno
male izmjene. Prije dodatnih promjena provedite testiranje.
Testirajte konfiguraciju autopilota.
Ponavljajte korake od 2 do 4 dok niste zadovoljni s radom
autopilota.
Podešavanje osjetljivosti autopilota
Vrijednosti postavke osjetljivosti autopilota postavljaju se za
vrijeme izvođenja funkcije Samopodešavanje. Podešavanje ovih
vrijednosti ne preporučuje se, a prije bilo kakvih promjena
zabilježite vrijednosti koje su postavljene funkcijom
Samopodešavanje.
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
3
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Stručno postavljanje
autopilota > Podešavanje autopilota > Osjetljivost
kormila.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota >
Osjetljivost kormila.
3 Odaberite opciju na osnovi vrste plovila:
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn.,
Tahometar ili GPS, odaberite Mala brzina ili Velika
brzina i podesite koliko će čvrsto kormilo držati smjer i
okretati plovilo pri malim i velikim brzinama.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahom. – NMEA 2000 ili vlasn.,
Tahometar ili GPS, odaberite Brojač male brzine ili
Brojač velike brzine i podesite koliko će precizno kormilo
ispravljati prekoračenje kuta okretaja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
Testirajte
konfiguraciju autopilota i ponavljajte korake 2 i 3
4
dok niste zadovoljni s radom autopilota.
Napredne postavke konfiguracije
Možete kalibrirati kompas, pokrenuti postupak
samopodešavanja i postaviti sjever na autopilotu bez pokretanja
čarobnjaka. Također možete zasebno ručno odrediti svaku
postavku kako biste napravili manje izmjene bez provođenja
procesa potpune konfiguracije ili kalibracije.
Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli
kormila
Opcije napredne konfiguracije u normalnim uvjetima nisu
dostupne na kontroli kormila. Za korištenje naprednih postavki
konfiguracije autopilota, prvo morate omogućiti Stručni način
rada.
Omogućavanje funkcije Stručni način rada na ploteru nije
potrebno za korištenje opcija konfiguracije.
1 Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav > Informacije o sustavu.
Srednju
tipku držite pritisnutom 5 sekundi.
2
Pojavljuje se Stručni način rada.
3 Odaberite Natrag > Natrag.
Ako je na zaslonu Postavljanje dostupna opcija Stručno
postavljanje autopilota, postupak je bio uspješan.
Ručno izvođenje automatiziranih postupaka
konfiguracije
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na stranici sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Stručno postavljanje
autopilota.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota.
3 Odaberite automatski postupak:
4
• Za pokretanje postupka kalibracije kompasa odaberite
Postavljanje kompasa > Kal. kompasa (Kalibracija
kompasa, stranica 2).
• Za pokretanje postupka automatskog podešavanja
autopilota odaberite Podešavanje autopilota >
Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje, stranica 2).
• Za pokretanje postupka određivanja sjevera odaberite
Postavljanje kompasa > Postavi sjever (Postavljanje
sjevera, stranica 3).
4 Slijedite upute na zaslonu.
Ručno određivanje individualnih konfiguracijskih
postavki
Konfiguriranje određenih konfiguracijskih postavki možda će
zahtijevati promjenu drugih postavki. Prije mijenjanja bilo kojih
postavki proučite odjeljak detaljne konfiguracijske
postavkeDetaljne konfiguracijske postavke, stranica 4.
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na stranici sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Stručno postavljanje
autopilota.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota.
3 Odaberite kategoriju postavke.
4 Odaberite postavku koju želite mijenjati.
Opisi svih postavki nalaze se u ovom priručniku (Detaljne
konfiguracijske postavke, stranica 4).
5 Konfigurirajte vrijednost postavke.
Više izvora senzorskih informacija
Sustavu autopilota može biti dostupno više izvora senzorskih
informacija. U tom slučaju možete odabrati preferirani izvor
podataka.
Na primjer, zbog toga što je brzina GPS-a iz vanjske antene
pouzdanija i točnija od one iz integriranog GPS prijemnika
unutar plotera, trebali biste odabrati vanjsku GPS antenu kao
preferirani izvor GPS podataka. Usto, zbog toga što može biti
teško pronaći idealno mjesto montaže za CCU jedinicu
autopilota, možete po izboru odabrati vanjski NMEA 2000 GPS
kompas ili drugi senzor smjera kao preferirani izvor podataka o
smjeru.
Odabir preferiranog izvora senzorskih informacija
1 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Preferirani izvori.
• Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije >
Preferirani izvori.
NAPOMENA: Neke stavke u izborniku Preferirani izvori
prikazuju se samo kad je sustavu dostupno više senzora koji
pružaju iste podatke.
2 Odaberite kategoriju podataka.
3 Odaberite izvor.
Detaljne konfiguracijske postavke
Iako se konfiguracija obično izvodi automatski pomoću
čarobnjaka, za precizno podešavanje autopilota možete ručno
podesiti sve postavke.
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji autopilota, određene se
postavke možda neće prikazati.
NAPOMENA: Prilikom svake izmjene postavke Izvor brzine
potrebno je pregledati postavke Nisko ograničenje o/min, Vis.
ogr. o/min ili Maks.brz., ako je to primjenjivo, te ponoviti
postupak samopodešavanja (Izvođenje postupka
Samopodešavanje, stranica 2).
Postavke podešavanja autopilota
Honda registrirani je trgovački znak tvrtke Honda Motor Co., Ltd. i njezinih podružnica.
Loctite zaštitni je znak tvrtke Henkel Corporation u SAD-u i drugdje. Mercury trgovački
je znak tvrtke Brunswick Corporation. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000
trgovački su znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine
Electronics Association). Yamaha trgovački je znak tvrtke Yamaha Motor Corporation.
®
®
®
®
®
®
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Stručno postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota.
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Podešavanje autopilota.
Limitator ubrzanja: Omogućuje ograničavanje brzine okreta
kada je aktiviran autopilot. Povećanjem postotka brzina
okreta se smanjuje, a smanjenjem postotka brzina okreta se
povećava.
Postavke izvora brzine
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Stručno postavljanje autopilota > Postavljanje izvora brzine.
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Postavlj. izvora brzine.
Izvor brzine: Omogućuje odabir izvora brzine.
Potvrdi tahometar: Ova postavka nije prilagođena tako da
pokazuje očitanja broja okretaja u minuti u pomoćnom
motoru. Nije potrebno prikazati te podatke.
Nisko ograničenje o/min: Omogućuje podešavanje najmanje
vrijednosti o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s
vrijednosti na kontroli kormila ili ploteru, možete je podesiti.
Vis. ogr. o/min: Tu postavku treba podesiti na 6000 o/min.
Maks.brz.: Možete unijeti maksimalnu brzinu plovila pri
napajanju isključivo pomoćnim motorom.
Postavke osjetljivosti kormila
NAPOMENA: Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost
osjetljivosti, autopilot bi mogao biti prekomjerno aktivan i
opetovano pokušavati prilagoditi smjer na najmanje odstupanje.
Prekomjerno aktivan autopilot može uzrokovati trošenje pumpe i
energije iz akumulatora brže nego što je to uobičajeno.
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Stručno postavljanje autopilota > Osjetljivost kormila.
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Osjetljivost kormila.
Osj.: Omogućuje prilagođavanje preciznosti kojom kormilo drži
smjer i izvodi okrete.
Osjetljivost kormila: Omogućuje prilagođavanje preciznosti
kojom kormilo ispravlja prekoračenje kuta okreta. Ako
postavite prenisku vrijednost, autopilot može prekoračiti kut
okreta prilikom izvođenja diferencijalnog okreta u odnosu na
izvorni okret.
Postavke sustava upravljanja
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Stručno postavljanje autopilota > Postavljanje sustava
upravlj..
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Postav.sust.upravljanja.
Potvrdi smjer upravlj. ili Smjer upravlj.: Postavljanje smjera u
kojem se kormilo mora okrenuti za okretanje plovila ulijevo i
udesno. Po potrebi možete ispitati i okrenuti smjer
upravljanja.
Kompenzacija polužja ili Komp.upravlj.: Zateže ili otpušta
sustav upravljanja. Što je viša vrijednost kompenzacije
upravljanja, to će autopilot više kompenzirati za opušteno
upravljanje.
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Reactor™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovaj trgovački znak ne smije se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising