Garmin | Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 | Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Konfigurationsvejledning

Garmin Reactor™ 40 Kicker Autopilot with GHC™ 20 Konfigurationsvejledning
2 Hvis Havneguide ikke starter automatisk efter
REACTOR™ 40 KICKER
KONFIGURATIONSVEJLEDNIN G
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Hvis motoren har en dødmandsknap, bør du vide, hvordan du
betjener den i nødstilfælde. Hvis motoren ikke har en
dødmandsknap, skal du montere en, før du installerer
autopilotsystemet.
Lær at betjene autopiloten i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Vær opmærksom på varme overflader på køleplade, motor og
magnetventilkomponenter ved brug af disse.
Vær opmærksom på risikoen for at blive fanget i eller komme i
klemme mellem bevægelige dele ved brug af disse.
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Konfiguration af autopiloten
Autopilotsystemet skal konfigureres og finindstilles til din båds
dynamik. Havneguide og Havprøvningsguide bruges til at
konfigurere autopiloten. Med disse guider føres du gennem de
nødvendige konfigurationstrin.
Hvis din autopilotpakke ikke indeholdt en manøvrepultstyring,
skal du konfigurere autopilotsystemet ved hjælp af en
kompatibel plotter på samme NMEA 2000 netværk som
autopilot-CCU'en. Der medfølger en vejledning til konfiguration
ved hjælp af enten manøvrepultstyring eller plotter.
®
Havneguide
BEMÆRK
Hvis du udfører Havneguide, mens båden ikke er i vandet, skal
du sørge for, at roret kan bevæges frit, så du undgår
beskadigelse af roret eller andre genstande.
Du kan udføre Havneguide, mens båden er i eller oppe af
vandet.
Hvis båden er i vandet skal den være stationær, mens du
udfører guiden.
Udførelse af Havneguide
1 Tænd for autopiloten.
Første gang du tænder autopiloten, bliver du bedt om at
gennemføre en kort opsætningsprocedure.
opsætningsproceduren, skal du vælge en indstilling:
• Fra en betjeningsenhed skal du vælge Menu > Opsætng.
> Forhandlerkonfig. af autopilot > Guider >
Havneguide.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Guider > Havneguide.
3 Vælg fartøjstypen Effekt/displacement-skrog.
4 Indtast den maksimale hastighedsværdi for Kicker-motoren.
Den maksimale hastighedsværdi bør være bådens
maksimale hastighed, når du kun bruger Kicker-motoren.
5 Indtast 6000 som den maksimale omdrejningstalsværdi for
Kicker-motoren.
6 Test styreretningen (Test af styreretning, side 1).
7 Vælg hastighedskilde, hvis det er nødvendigt (Valg af
hastighedskilde, side 1).
8 Bekræft omdrejningstælleren, hvis det er nødvendigt
(Bekræftelse af omdrejningstæller, side 1).
9 Gennemse resultaterne for Havneguide (Gennemgang af
resultaterne af Havneguide, side 2).
Når du fuldfører Havneguide, skal du deaktivere Shadow Drive™
ventilen i indstillingerne. Dette autopilotsystem er ikke
kompatibelt med Shadow Drive ventilen, og der vises en
fejlmeddelelse, indtil du deaktiverer den.
Test af styreretning
1 Under bevægelse ved lav hastighed skal du vælge og .
Når du vælger , skal motoren dreje båden mod venstre. Når
du vælger , skal motoren dreje båden mod højre.
2 Vælg Fortsæt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Ja på en betjeningsenhed, hvis styretesten drejer
båden i den rigtige retning.
• Vælg Næste på en plotter, hvis styretesten drejer båden i
den rigtige retning.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du på en betjeningsenhed vælge Nej og gentage trin 1 til
3.
• Hvis styretesten drejer båden i den modsatte retning, skal
du på en plotter vælge Skift retning og gentage trin 1 til
3.
Valg af hastighedskilde
Vælg en funktion:
• Hvis du har sluttet tændrørsledningen på
gasspjældsaktuatoren til et tændrørskabel på motoren,
skal du vælge Omdr. - NMEA 2000 eller andet .
• Hvis du ikke har sluttet tændrørsledningen til
gasspjældsaktuatoren, skal du vælge GPS som
hastighedskilde.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at anvende en ekstern
GPS-antenne monteret med frit udsyn til himlen for at
sikre pålidelige og nøjagtige GPS-oplysninger.
• Hvis du ikke har sluttet tændrørsledningen til
gasspjældsaktuatoren, eller du ikke har en GPS-enhed
som hastighedskile, skal du vælge Ingen.
BEMÆRK: Hvis autopiloten ikke fungerer godt, når der er
valgt Ingen som hastighedskilde, anbefaler Garmin, at du
slutter tændrørsledningen til gasspjældsaktuatoren eller
bruger en ekstern GPS-antenne som hastighedskilde.
®
Bekræftelse af omdrejningstæller
Denne procedure vises ikke, hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighedskilde.
Vælg Fortsæt.
Marts 2019
190-02451-90_0A
På grund af designet af Kicker-motoren er det ikke
nødvendigt at kontrollere omdrejningstælleren for at bruge
den sammen med autopilotsystemet, og der vises derfor
ingen oplysninger på dette skærmbillede.
Gennemgang af resultaterne af Havneguide
De værdier, du valgte, da du udførte Havneguide, vises.
1 Gennemgå resultaterne af Havneguide.
2 Vælg eventuelle forkerte værdier.
3 Ret værdien.
4 Gentag trin 2 og 3 for alle forkerte værdier.
5 Vælg Udført, når du er færdig med at gennemgå værdierne.
Deaktivering af Shadow Drive-ventilen
Når du fuldfører Havneguide, skal du deaktivere Shadow Drive
ventilen i indstillingerne. Dette autopilotsystem er ikke
kompatibelt med Shadow Drive ventilen, og der vises en
fejlmeddelelse, indtil du deaktiverer den.
Vælg en funktion:
• På en betjeningsenhed skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Brugerkonfiguration af
autopilot > Shadow Drive.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Shadow Drive.
Feltet Shadow Drive viser statussen Deaktiveret.
Havprøvningsguide
Havprøvningsguide konfigurerer autopilotens grundlæggende
sensorer, og det er meget vigtigt at fuldføre guiden under
forhold, der er passende for din båd.
Vigtige overvejelser i forbindelse med Havprøvningsguide
Udførelsen af Havprøvningsguide skal ske i roligt vand. Da
kriteriet for roligt vejr afhænger af din båds størrelse og form,
skal du, inden du påbegynder Havprøvningsguide, føre båden til
et passende sted.
• Båden må ikke vippe, når den ikke er i fart, eller kun bevæger
sig meget langsomt.
• Båden må ikke påvirkes af vinden i betydelig grad.
Mens du udfører Havprøvningsguide, skal du holde øje med
følgende.
• Vægten på båden skal holdes balanceret. Mens du
gennemfører et af trinene i Havprøvningsguide, må du ikke
bevæge dig rundt på båden.
Udførelse af havprøvningsguiden
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.
2 Vælg en funktion:
3
4
5
6
• Fra en betjeningsenhed skal du vælge Menu > Opsætng.
> Forhandlerkonfig. af autopilot > Guider >
Havprøvningsguide.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Guider >
Havprøvningsguide > Start.
Indtast om nødvendigt kun bådens maksimale hastighed, når
den drives af Kicker-motoren.
Kalibrer kompasset (Kalibrering af kompas, side 2).
Udfør proceduren Autotuning (Udførelse af proceduren for
Autotuning, side 2).
Indstil nord (Indstilling af nord, side 3), eller finjuster kursen
(Finjustering af kurs, side 3).
Kalibrering af kompas
1 Vælg en funktion:
2
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Kompasopsætning >
Kalibrer kompas > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Kompasopsætning > Kalibr. kompas >
Start.
2 Følg vejledningen, indtil kalibreringen er fuldført, og sørg for
at holde båden så stabil og flad som muligt.
Båden må ikke krænge over under kalibrering. Sørg for, at
den ene side af fartøjet ikke lastes tungere end den anden.
3 Vælg en funktion:
• Hvis kalibreringen fuldføres korrekt på en
manøvrepultstyring, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen fuldføres korrekt på en plotter, skal du
vælge OK.
• Hvis kalibreringen ikke lykkes, skal du vælge Prøv igen
og gentage trin 1 til 3.
Når kalibreringen er fuldført, vises en værdi for magnetiske
omgivelser. En værdi på 100 angiver, at CCU'en er blevet
installeret i et perfekt magnetisk miljø og er kalibreret korrekt.
Hvis denne værdi er lav, skal du muligvis flytte CCU'en og
kalibrere kompasset igen.
Udførelse af proceduren for Autotuning
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
1 Aktiver Kicker-motoren i fremadgående gear ved moderat
hastighed.
2 Styr båden manuelt, og peg i en retning med mindst 100 til
200 m (100 til 200 yd.) åbent vand.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en betjeningsenhed, skal du på
retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Tuning af autopilot >
Autotuning > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Tuning af autopilot > Autotuning > Start.
Båden udfører et antal zigzag-bevægelser, mens Autotuning
udføres.
4 Når proceduren er fuldført, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
5 Hvis Autotuning proceduren mislykkes, skal du foretage et
valg:
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, og du ikke har
nået den maksimale cruising-hastighed, skal du øge
hastigheden, vælge Kør normal autotuning på en
betjeningsenhed eller Kør Standard autotuning på en
plotter, og gentage trin 1 til 3, indtil Autotuning
proceduren lykkes.
• Hvis Autotuning proceduren mislykkes, og du har nået
den maksimale cruising-hastighed, skal du reducere
hastigheden til den oprindelige Autotuning hastighed og
vælge Skift autotuning for at påbegynde en alternativ
procedure.
• Hvis Autotuning mislykkes med det samme, og du sejler i
en ring i stedet for at udføre zigzag-bevægelser, skal du
vælge "Vend styreretning, og prøv igen" > Kør normal
autotuning på en betjeningsenhed eller Skift retning >
Kør Standard autotuning på en plotter, og gentage trin 1
til 3, indtil Autotuning proceduren lykkes.
Når Autotuning proceduren er fuldført, vises gain-værdierne. Du
kan bruge disse værdier til at bestemme kvaliteten af Autotuning
proceduren.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Kompasopsætning > Finjustering af kurs >
Start.
2 Fortsæt finjustering af kurs, indtil der vises den korrekte kurs,
som er bestemt af en pålidelig retningsindikator, som f.eks.
skibets kompas eller et håndholdt kompas.
Vælg
Retur.
3
Gain-værdier for Autotuning
Når proceduren Autotuning er fuldført, kan du gennemse gainværdierne, der vises på manøvrepultstyringen. Du kan notere
disse tal som reference, hvis du vil køre autotuningsproceduren
på et senere tidspunkt, eller hvis du vil justere gainindstillingerne manuelt (anbefales ikke) (Justering af
autopilotens gain-indstillinger, side 3).
Gain: Angiver, hvor tæt autopiloten holder kursen, og hvor
aggressivt den foretager drejninger.
Rorkompensation: Angiver, hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuel overstyring efter at have foretaget en drejning.
Test og justering af konfigurationen
Indstilling af nord
Inden du påbegynder denne procedure, skal du have et stort
område med åbent vand til rådighed.
Denne procedure vises, hvis autopiloten er sluttet til en valgfri
GPS-enhed, og enheden har hentet en GPS-position. Under
denne procedure retter autopiloten kompasretningen ind i
forhold til oplysninger om kurs over grunden (COG) fra GPSenheden.
Hvis du ikke har tilsluttet en GPS-enhed, bliver du bedt om at
finjustere kursen (Finjustering af kurs, side 3).
1 Sejl båden lige frem ved cruising-hastighed med vinden i
strømmens retning.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du vælge Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Kompasopsætning >
Indstil Nord > Start.
• Hvis du udfører denne procedure uden for
Havprøvningsguide på en plotter, skal du vælge
Indstillinger > Mit fartøj > Install. og opsætn. af
autopilot > Kompasopsætning > Indstil Nord > Start.
Fortsæt
med at sejle båden lige frem ved cruising-hastighed
3
med vinden i strømmens retning, og følg instruktionerne på
skærmen.
4 Vælg en funktion:
• Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge Udført.
• Hvis kalibreringen ikke blev udført korrekt, skal du
gentage trin 1 til 3.
Finjustering af kurs
Denne procedure vises kun, hvis du ikke har sluttet en valgfri
GPS-enhed til autopiloten. Hvis autopiloten er sluttet til en GPSenhed, som har hentet en GPS-position, bliver du i stedet bedt
om at indstille nord (Indstilling af nord, side 3).
1 Vælg en funktion:
• Hvis du udfører denne procedure som del af
Havprøvningsguide, skal du gå videre til trin 3.
• Hvis du udfører denne kalibrering uden for
Havprøvningsguide på en manøvrepultstyring, skal du
fra retningsskærmen vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Kompasopsætning >
Finjustering af kurs.
BEMÆRK
Test autopiloten ved lav hastighed. Når autopiloten er blevet
testet og indstillet ved lav hastighed, skal den testes ved højere
hastighed for at simulere normale driftsbetingelser.
1 Sejl båden i en bestemt retning med autopiloten aktiveret
(holde kurs).
Båden slingrer måske en smule, men den bør ikke slingre i
betydelig grad.
2 Drej båden i en retning ved hjælp af autopiloten, og observer
adfærden.
Båden skal dreje jævnt, ikke for hurtigt eller for langsomt.
Når du drejer båden med autopiloten, skal båden nærme sig
og lægge sig på den ønskede kurs med minimal drejning og
slingren.
3 Vælg en funktion:
• Hvis båden drejer for hurtigt eller for trægt, skal du justere
autopilotens accelerationsbegrænser (Justering af
indstillinger for accelerationsbegrænseren, side 3).
• Hvis kursen holdes med betydelig slingren, eller båden
ikke korrigerer ved drejning, skal du justere autopilotens
gain-indstilling (Justering af autopilotens gain-indstillinger,
side 3).
• Hvis båden drejer jævnt, kursen holdes næsten eller helt
uden slingren, og båden justerer kursen korrekt, er
konfigurationen korrekt. Ingen yderligere justering er
nødvendig.
Justering af indstillinger for accelerationsbegrænseren
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot > Tuning af autopilot >
Accelerationsbegrænser.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot >
Accel.begræns..
3 Vælg en funktion:
• Øg indstillingen, hvis autopiloten drejer for hurtigt.
• Formindsk indstillingen, hvis autopiloten drejer for
langsomt.
Når du justerer accelerationsbegrænseren manuelt, skal du
foretage forholdsvis små justeringer. Test ændringen, inden
du foretager yderligere justeringer.
4 Test autopilotkonfigurationen.
5 Gentag trin 2 til 4, indtil autopilotens funktion er
tilfredsstillende.
Justering af autopilotens gain-indstillinger
Autopilotens gain-indstillinger indstilles under proceduren
Autotuning. Justering af disse værdier anbefales ikke, og du bør
registrere de værdier, der er indstillet af proceduren Autotuning,
før du foretager ændringer.
3
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot > Tuning af autopilot > Rorfølsomhed.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot >
Rorfølsomhed.
3 Vælg en indstilling baseret på bådtypen:
• Hvis du har en planende motorbåd med hastighedskilden
sat til Omdr. - NMEA 2000 eller andet,
Omdrejningstæller eller GPS, skal du vælge Lav
hastighed eller Høj hastighed og justere, hvor tæt roret
holder kursen og foretager drejninger ved lav hastighed
eller høj hastighed.
Hvis du indstiller denne værdi for højt, kan autopiloten
være for overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at justere
kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan dræne batteriet hurtigere end normalt.
• Hvis du har en planende motorbåd med hastighedskilden
sat til Omdr. - NMEA 2000 eller andet,
Omdrejningstæller eller GPS, skal du vælge Kompens.
lav hastigh. eller Kompens. høj hastigh. for at justere,
hvor tæt roret korrigerer drejning ind i svinget.
Hvis du indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten
overdrive drejningen igen, når den forsøger at
kompensere for den oprindelige drejning.
4 Test autopilotkonfigurationen, og gentag trin 2 og 3, indtil
autopilotens funktion er tilfredsstillende.
Avancerede konfigurationsindstillinger
Du kan kalibrere kompasset og definere nord på autopiloten
uden at køre guiderne. Du kan også angive hver indstilling
manuelt for at foretage små justeringer, uden at køre den fulde
konfigurations- eller kalibreringsproces.
Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen
De avancerede konfigurationsmuligheder er ikke tilgængelige på
manøvrepultstyringen under normale forhold. For at kunne
bruge autopilotens avancerede konfigurationsindstillinger skal
du aktivere Forhandlertilstand .
Aktivering af Forhandlertilstand for at bruge
konfigurationsindstillingerne er ikke nødvendigt på en plotter.
1 På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > System > Systemoplysninger.
2 Hold den midterste tast nede i 5 sekunder.
Forhandlertilstand vises.
3 Vælg Retur > Retur.
Hvis indstillingen Forhandlerkonfig. af autopilot er tilgængelig på
skærmbilledet Opsætning, er proceduren vellykket.
Manuel kørsel af de automatiserede konfigurationsprocesser
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot.
3 Vælg en automatisk proces:
4
• Du kan starte kompaskalibreringsprocedurer ved at vælge
Kompasopsætning > Kalibr. kompas (Kalibrering af
kompas, side 2).
• Du kan starte proceduren for automatisk tuning af
autopilot ved at vælge Tuning af autopilot > Autotuning
(Udførelse af proceduren for Autotuning, side 2).
• Du kan starte procedurerne for definering af nord ved at
vælge Kompasopsætning > Indstil Nord (Indstilling af
nord, side 3).
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Manuel definition af individuelle konfigurationsindstillinger
Konfiguration af visse indstillinger kan kræve, at du ændrer
andre indstillinger. Se afsnittet med detaljerede
konfigurationsindstillinger, før du ændrer nogen
indstillingerDetaljerede konfigurationsindstillinger, side 4.
1 På en manøvrepultstyring skal du aktivere Forhandlertilstand
(Aktivering af forhandleropsætning på manøvrepultstyringen,
side 4).
2 Vælg en funktion:
• På en manøvrepultstyring skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Forhandlerkonfig. af
autopilot.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj >
Install. og opsætn. af autopilot.
3 Vælg en indstillingskategori.
4 Vælg en indstilling, du vil konfigurere.
Der findes beskrivelser af de enkelte indstillinger i denne
brugervejledning (Detaljerede konfigurationsindstillinger,
side 4).
5 Konfigurer indstillingens værdi.
Flere kilder til sensoroplysninger
Der kan være flere kilder til sensoroplysninger tilgængelige for
autopilotsystemet. Hvis det er tilfældet, kan du vælge en
foretrukken datakilde.
Da GPS-hastighed fra en ekstern antenne f.eks. er mere
pålidelig og nøjagtig end fra en integreret GPS-modtager i en
plotter, bør du vælge den eksterne GPS-antenne som den
foretrukne kilde til GPS-data. Og da det kan være svært at finde
den ideelle placering til autopilot-CCU'en, kan du vælge et
eksternt NMEA 2000 GPS-kompas eller en anden kurssensor
som den foretrukne kilde til kursdata.
Valg af foretrukken kilde til sensoroplysninger
1 Vælg en funktion:
• På manøvrepultstyringen skal du fra retningsskærmen
vælge Menu > Opsætng. > Foretrukne kilder.
• På en plotter skal du vælge Indstillinger >
Kommunikation > Foretrukne kilder.
BEMÆRK: Enkelte punkter i menuen Foretrukne kilder er
kun tilgængelige, når flere sensorer, som leverer de samme
data, er tilgængelige for systemet.
2 Vælg en datakategori.
3 Vælg en kilde.
Detaljerede konfigurationsindstillinger
Selv om hele konfigurationen typisk udføres automatisk ved
hjælp af guider, kan alle indstillinger tilpasses manuelt for at
finjustere autopiloten.
BEMÆRK: Visse indstillinger vises muligvis ikke, afhængigt af
konfigurationen af autopiloten.
BEMÆRK: Hver gang du ændrer indstillingen Kilde til hast., skal
du holde øje med indstillingerne Lav omdr./m.gr., Høj omdr/m.gr.
eller Maksimal fart, hvis det er relevant, og du skal udføre
autotuningsproceduren igen (Udførelse af proceduren for
Autotuning, side 2).
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Indstillinger for tuning af autopilot
Honda er et registreret varemærke tilhørende Honda Motor Co., Ltd. og dets
datterselskaber og associerede selskaber. Loctite er et varemærke tilhørende Henkel
Corporation i USA og andre lande. Mercury er et varemærke tilhørende Brunswick
Corporation. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker
tilhørende National Maritime Electronics Association. Yamaha er et varemærke
tilhørende Yamaha Motor Corporation.
Fra en manøvrepultstyring skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Tuning af autopilot.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Tuning af autopilot.
Accelerationsbegrænser: Giver dig mulighed for at begrænse
hastigheden i autopilotstyrede drejninger. Du kan øge
procenten for at begrænse drejningshastigheden, og
reducere procenten for at tillade en højere
drejningshastighed.
®
®
®
®
®
®
Indstillinger for hastighedskilde
Fra en betjeningsenhed skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Opsætning af
hastighedskilde.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Opsætn. hast.kilde.
Kilde til hast.: Giver dig mulighed for at vælge hastighedskilde.
Verifik. af omdr.tæller: Som standard viser denne indstilling
ikke omdrejningstalsaflæsninger fra Kicker-motoren. Der er
ikke behov for at vise disse data.
Lav omdr./m.gr.: Giver dig mulighed for at justere bådens
laveste omdrejninger/minut-punkt. Hvis værdien ikke svarer til
værdien på betjeningsenheden eller plotteren, kan du justere
værdien.
Høj omdr/m.gr.: Denne indstilling skal være 6000 o/min.
Maksimal fart: Giver dig mulighed for kun at indtaste bådens
maksimale hastighed, når den drives af Kicker-motoren.
Indstillinger for rorfølsomhed
BEMÆRK: Hvis du indstiller disse værdier for højt eller for lavt,
kan autopiloten blive overaktiv, fordi den hele tiden forsøger at
justere kursen ved den mindste afvigelse. En overaktiv autopilot
kan forårsage for stor slitage på pumpen og dræne batteriet
hurtigere end normalt.
Fra en betjeningsenhed skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Rorfølsomhed.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Rorfølsomhed.
Gain: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt roret holder en
kurs og foretager drejninger.
Rorkompensation: Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt
roret korrigerer, hvis det overkorrigerer i et drej. Hvis du
indstiller denne værdi for lavt, kan autopiloten overdrive
drejningen, når den forsøger at kompensere for den
oprindelige drejning.
Indstillinger for styringssystem
Fra en betjeningsenhed skal du vælge Menu > Opsætng. >
Forhandlerkonfig. af autopilot > Opsætning af
styringssystem.
På en plotter skal du vælge Indstillinger > Mit fartøj > Install.
og opsætn. af autopilot > Opsæt styringssystem.
Bekræft styreretning eller Styreretning.: Indstiller, hvilken
retning autopiloten skal bevæge roret i for at dreje fartøjet
mod bagbord og styrbord. Du kan teste og vende
styreretningen, hvis det er nødvendigt.
Koblingskompens. eller Koblingskomp.: Strammer eller
løsner styringen. Jo højere, du indstiller værdien for
koblingskompensation, jo mere vil autopiloten kompensere
for løs styring.
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Reactor™ er et varemærke tilhørende
®
5
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising